Asosiy qism нефт кудукларини ишлатишда кум тикинининг пайдо булиши


Download 1.57 Mb.
bet1/6
Sana06.04.2023
Hajmi1.57 Mb.
#1277808
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Ra\'noникиASOSIY QISM
1.2. Нефт кудукларини ишлатишда кум тикинининг пайдо булиши.
Кудук туби мустахкам булмаган тог жинсларидан ташкил топган булса, уларда утказиладиган ер ости таъмирлаш ишларининг 20% кум тикинини бартарафлашга кетади. Унга кетадиган вакт умумий ер ости таъмирлаш ишларига кетадиган вактни 40% дан купрогини ташкил этади.
Кудук тубига кум тикинининг хосил булишига асосий сабаб колоннанинг перфорация тешикларидаги суюкликни сизиш тезлигининг ортиши ва кудук узагида кутарилаётган суюклик тезлигининг етарли булмаслиги. Натижада кумларнинг асосий микдори кудук тубига чукади, кейинчалик сизиш зонасини беркитади ва у котиши натижасида кудукга окиб келадиган суюклик окими жуда камаяди ёки умуман тухтаб колади. Кум тикинини бартарафлаш учун кудукни тозалаш лозим.
Кум тикинининг хосил булиши кудукни ишлашини вактинчалик тухташига сабаб булади. Баъзида, хосил буладиган кум тикинининг баландлиги бир неча юз метргача хам бориши мумкин.
1.3.Кум тикини билан курашиш.
Асосан кум тикини билан курашишнинг уч йуналиши (тури) дан фойдаланилади.
Биринчи йуналиш – кудукга келадиган кумни куп келишига йул куймаслик, яъни кудук тубига махсус филтр (ёрикли, шагалли, якорлар) ва жихозлар урнатиш йули билан. Бу тадбирлар кенг таркалишга эришолмади. Шу гурух тадбирларига, кудук тубига хар хил семонловчи воситалар киритиш йули билан кум тикинини котириш усули хам киради. Катламга реагент хайдалади ва бир канча вакт утгандан кейин кумни семонлайди.
Шу усулларни куллаш учун фенол спиртлари (фенолни формальдегид билан биргаликда конденсацияланишидан олинадиган биринчи махсулот) дан кенг фойдаланилади. Харорат юкори булган жойда кумни семонлашда реагент катронни ажратади (сикиб чикаради).
Окувчанлиги юкори булган кумларда шу усулни куллаш учун 1:3 мутаносибликдаги семон-кум аралашмаси кулланилади. У котиши натижасида сиздиришнинг жойини деформациясига карши булган мустахкам утказувчан бетонни хосил килади.
Охирги вактларда катламни гидравлик ёриш технолгиясини ривожланиши натижасида катламга катта заррачали кум хайдаш усули кулланила бошланди, бу жараён ёрдамида кудукда кум тикинини хосил булиши камайтирилмокда.
Кум тикини хосил булишига карши курашишнинг 2 чи усули, бу йуналиши – депрессияга ва кудукдан суюклик олишга чекланишларни урнатиш, яъни уларнинг ишларида энг кулай режимларни урнатиш.
Учинчи йуналиш – кутаргичлар конструкциясини куллаш ва уларнинг ишида шунга ухшаш режимларни куллаш. Бу усул кичик диаметрли думча (хвостовик) ларни кудук тубигача тушириш, штангаларни куллаш, суюкликни хайдашларни куллашдан максад кудукга келаётган кумни юкорига кутаришни таъминлаш.
Бу тадбирлар кум тикинига карши курашни анча енгиллаштиради, лекин кум тикинини хосил булмаслигига тулик кафолат бермайди. Вакти-вакти билан таъмирлаш ишларини утказишга тугри келади ва бу ишларни кудукларни капитал таъмирлаш корхонаси бажаради.

Download 1.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling