Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


Download 411.87 Kb.

bet4/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

©  Ta’lim  muassasasi  rahbarining  zimmasiga  qanday  vazifa  yuklatiladi?  J:  Yosh  avlodni 

tarbiyalash, ta’lim berish va hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirish  ©  Maktab  ta’limini  rivojlantirishning  samarali  boshqaruviga  to‘sqinlik  qiluvchi  omillarni 

belgilang?  J:  O‘z-o‘zini  boshqara  olmaslik,  kamolotga  intilishning  etishmasligi,  ijodiy 

yondoshuvning etishmasligi, boshqaruv faoliyati xususiyatini yaxshi bilmaslik 

©  Ta’lim muassasasi rahbari faoliyatida birinchi navbatda qaysi omil alohida ahamiyatga ega? J:  

jamoa a’zolariga tayanish © O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan oilaning o‘rni haqidagi 

fikrlari  qaysi  javobda  to‘g‘ri  berilgan?  J:    Har  qaysi  millatning  o‘ziga  xos  ma’naviyatini 

shakllantirish va yuksaltirishda oilaning o‘rni va ta’siri beqiyosdir 

©  Islom  Karimovning  2011  yilda  nashr  qilingan  asari  qanday  nomlanadi?  J:  O‘zbekiston 

mustaqillikka erishish ostonasida  ©  “...hech  qaysi  mafkura  davlat  mafkurasi  sifatida  o‘rnatilishi  mumkin  emas”.  Mazkur  qoida 

Konstitutsiyamizning qaysi moddasida ko‘rsatilgan? J: 12-moddasida ©  Mustaqil  mamlakatimiz  asoschisi  Islom  Karimovning  “Jamiyatimiz  makurasi  xalqni  –  xalq, 

millatni  –  millat  qilishga  xizmat  etsin” deb  nomlangan asari qaysi  muhbirlarni savollariga  javob 

bergan. J: “Turkiston” gazetasi muxbiri savollariga javoblar 

©  “Kuchli  davlatdan  –  kuchli  fuqarolik  jamiyati  sari”  konsepsiyasi    J:  Odamlarning  siyosiy 

faolligi  yuksalib  borgan  sari  davlat  vazifalarining  nodavlat  tuzilmalar,  fuqarolarning  o‘zini-o‘zi 

boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o‘tishi 

© O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida” yangi 

tahrirdagi Qonuni qachon qabul qilingan?  J: 2013 yil 22 aprelda © O‘zbekistonda qachondan boshlab yillar nomlandi va Davlat dasturlari qabul qilindi?  J: 1997 

yildan 


©  “Kasbiy  kompetentlik”  nima?  J:  “O‘z  ishining  ustasi”,  muayyan  kasb  haqida  etarli  bilim  va 

ko‘nikmaga ega bo‘lish ©  “Mafkuraviy  kompetensiya”  nimani  bildiradi?  J:  Mafkura  sohasidagi  bilim,  ko‘nikma  va 

tajribani mujassamlashtirish ©  Mafkuraviy  immunitet  shaxs  faoliyatining  qanday  holatlarida  namoyon  bo‘ladi?  J:  Vatan  va 

xalq manfaatlarini himoya qilishda ©  Yoshlarda  mafkuraviy  immunitetni  shakllantirishdan  ko‘zlangan  maqsad  J:  Ularda  erkin, 

mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  shakllantirib,  fikrga  qarshi  fikr,  g‘oyaga  qarshi  g‘oya,  jaholatga 

qarshi ma’rifat bilan kurashishga tayyorlash 

©  O‘zbekiston  Respublikasining  birinchi  Prezidenti  I.A.Karimovning  qaysi  asarida  Abu  Nasr 

Farobiyning “Davlatni aql-idrok bilan boshqarish  xalq boshiga tushgan xavf-xatarni  kamaytirish  

va bartaraf etishdan iboratdir” degan so‘zlari keltirilgan? 


19 

 J:  “O‘zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘asida:  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari  va  taraqqiyot 

kafolatlari”. 

©  Umumiy  o‘rta  va  o‘rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limining  umumta’lim  fanlari  bo‘yicha 

o‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan davlat ta’lim standartlari va o‘quv 

dasturlari  loyihalarini  ishlab  chiqish  to‘g‘risida”gi  qarori  qachon  qabul  qilingan?  J:  2016  yil  14 

martda 


© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2015 yil 21 sentyabrdagi 265/1-sonli buyrug‘i 

nimaga qaratilgan? J: Xalq ta’limi tizimidagi ta’lim muassasalarida “Fuqarolik jamiyati asoslari” 

o‘quv fanini o‘qitishni tashkil etishga  

© Bolalarimizni birovlarning qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim”, 

deb ta’kidladi... J: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ©  Rio-de  Janeyro  shahrida  bo‘lib  o‘tgan  XXXI  yozgi  olimpiada  o‘yinlarida  O‘zbekiston 

sportchilari umumjamoa hisobida nechanchi o‘rinni qo‘lga kiritdilar? J: 21 o‘rin ©  Mafkuraviy  immunitet  shaxs  faoliyatining  qanday  holatlarida  namoyon  bo‘ladi?J:  Vatan  va 

xalq manfaatlarini himoya qilishda ©  Yoshlarda  mafkuraviy  immunitetni  shakllantirishdan  ko‘zlangan  maqsad  J:  Ularda  erkin, 

mustaqil  fikrlash  qobiliyatini  shakllantirib,  fikrga  qarshi  fikr,  g‘oyaga  qarshi  g‘oya,  jaholatga 

qarshi ma’rifat bilan kurashishga tayyorlash 

 

DOLZARB MAVZULAR  

 

© O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka 

erishish ostonasida” kitobida yurtimizda o‘sha davrda sodir bo‘lgan  qanday  voqealar yoritilgan?  

J: Mustaqillikka erishish jarayonlari 

© “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” kitobida   Islom Karimovning    nechta 

ma’ruzalari, chiqishlari muhim siyosiy voqea sifatida aks ettirilgan? J: 35ta © O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov    Respublikamiz mustaqilligini 

mustaxkamlashda eng avvalo nimaga e’tibor berishimiz kerak, - deb ta’kidlaydi?   J:   Xalq birligi 

va hamjihatligiga  

© “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” kitobida   qachon nashr etildi? J: 2011 yil 

©   Uy-joy berish to‘g‘risidagi qarorga muvofiq tomorqa maydonlari   necha barobarga ko‘paydi? 

J: 4,5 barobarga 

© 1989–1990 yillarda qancha oilaga yangi tomorqa yerlari berildi.  J:   700 ming oilaga 

©   O‘zbek  tiliga qachon davlat  tili  maqomi   berildi? J: 1989 yil 21 oktyabr  

© “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” kitobi   qaysi nashriyot tomonidan chop 

etilgan? J: ”O‘zbekiston” ©  O‘zbekistonda Prezidentlik boshqaruvi qachon joriy qilingan? J:    1990 yil, 24 mart 

© O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning “O‘zbekiston mustaqillikka 

erishish ostonasida” kitobi qaysi yillardagi voqealar va jarayonlarini  o‘z ichiga olgan? J: 1989- 

1991 yillar va 1992 yil 4 yanvargacha      

© Islom Karimov O‘zbekistonning birinchi rahbari etib tayinlangan sanani aniqlang? J: 1989 yil 

23 iyun 


© O‘zbekistonda   mustaqillik g‘oyasi, mustaqillikka erishish masalasi qachon  kun tartibiga 

qo‘yila boshlandi  deb hisoblaysiz? J: 1989 yil,  Islom Karimov O‘zbekistonning birinchi rahbari 

etib tayinlangan vaqtdan 

© Sobiq ittifoq davrida O‘zbekiston kishi boshiga yalpi ijtimoiy mahsulot ishlab chiqarish 

bo‘yicha  ittifoqda nechanchi o‘rinda turardi? J: 12-o‘rinda © 1991 yil 31 avgustda qanday tarixiy hujjat qabul qilingan? J: “O‘zbekiston Respublikasi Davlat 

mustaqilligining asoslari to‘g‘risida"gi qonun; 20 

©   I.Karimov 1991 yil 17-19 avgust kunlarida birinchi rasmiy tashrif bilan qaysi xorijiy davlatga 

bordi? J: Hindistonga © 1991 yilning 29 yanvar kuni “Izvestiya” gazetasining muxbiriga bergan intervyusini ko‘rsating? 

J: “Hammasiga o‘zimiz erishmog‘imiz zarur” 

© O‘zbekiston SSR Prezidenti I.Karimov qachon xorijga (Hindistonga) birinchi rasmiy tashrif 

buyurgan? J: 1991 yil 17-19-avgust © 1991 yilning 29 yanvar kuni “Izvestiya” gazetasining muxbiriga bergan intervyusini ko‘rsating? 

J: “Hammasiga o‘zimiz erishmog‘imiz zarur” 

© 1991 yilning 9 dekabrida qaysi shaharda bir guruh qo‘poruvchi kuchlar viloyat ijroiya qo‘mitasi 

binosini egallab olib, O‘zbekistonni islom davlatiga aylantirishni da’vat qilib chiqishdi va 

respublika rahbari bilan uchrashuv talab qilishadi? J: Namangan 

© Qachon SSSRning yuqori rahbarlaridan bir guruhi

 

 o‘zlarini GKCHP deb atab, davlat to‘ntarishi qilishga urinib ko‘rdi? J: 1991 yilning 18 avgustida 

© Qachon O‘zbekiston hududidagi  KPSS ga tegishli barcha mol-mulklar  davlat mulki, 

umumxalq mulki deb e’lon qilindi?   J: 1991 yil, 29  avgust ©  XX asrning 80 yillari  oxirlarida O‘zbekiston aholisi o‘rta hisobda go‘sht, sut va sut 

mahsulotlarini, tuxumni ittifoq aholisiga nisbatan necha barobar  kam iste’mol qilardi? J: ikki 

barobar 

©    Islom Karimovning   1989 yil 24 iyunda  O‘zbekiston SSR Ministrlar Sovetida qilgan 

ma’ruzasini nomini aniqlang? J:  “Biz bundan buyon eskicha yasholmaymiz va bunday yashashga 

zamonning o‘zi yo‘l qo‘ymaydi “ 

©  1990 yil 20 iyunda O‘zbekistonda qanday tarixiy hujjat qabul qilingan? J: Mustaqillik 

deklaratsiyasi ©   1989 yil 17 avgustdagi     hukumat  yig‘ilishida aholiga tomorqa va shaxsiy uchastkalar 

ajratish  to‘g‘risidagi qarorga muvofiq qishloqda yashovchi har bir kishiga o‘rtacha necha 

sotixdan yer berildi? J: 25sotix,   

© Sobiq SSSRdagi itttifoqdosh respublikalar orasida birinchi bo‘lib qaysi respublikada 

Prezidentlik lavozimi joriy etildi? J: O‘zbekistonda © “Faqat o‘z kuchimiz, o‘z salohiyatimizga tayanib ish ko‘rishimiz kerak”, “O‘zimiz harakat 

qilmasak, chetdan kelib, birov bizga yordam bermaydi”- deya, I.A.Karimov tomonidan aytilgan 

ushbu so‘zlar qaysi kitobdan olingan? J: “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” 

©  XX asrning 80 yillari oxirlarida O‘zbekistonda maktab va kasalxonalarning necha foizi nobop 

binolarda joylashtirilgan edi? J: 60 foizi © Tomorqa berish to‘g’risidagi qarorga muvofiq 1989–1990 yillarda qancha oilaga qo‘shimcha 

yer ajratildi?  J: Bir yarim milliondan ko‘proq © 1990 yil 20 iyunda O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining ikkinchi sessiyasida  qabul qilingan  

Mustaqillik Deklaratsiyasi necha  banddan iborat?  J: 12 ta © Farg‘ona fojealari qachon boshlandi? J: 1989 yil may oyida 

© 1991 yil 29- dekabrda O‘zbekistonda qanday muhim voqealar bo‘lib o‘tdi?  J:   Umumxalq 

referendumi o‘tkazildi va Muqobillik asosida Prezident saylovi o‘tkazildi © 1991 yil 12 fevralda Prezident  Islom Karimovning qaysi   Farmoni e’lon qilindi.  J:  “Navro‘z” 

umumxalq bayramiga  tayyorgarlik ko‘rish va o‘tkazish haqida”gi © 1991 yil 29 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi borasida o‘tkazilgan 

referendumda   qatnashganlarning  necha foizi   mustaqilligini qo‘llab-quvvatladi? J: 98,2 foizi ©  “O‘zbekiston hududida joylashgan Ittifoqqa bo‘ysunuvchi davlat korxonalari, muassasa va 

tashkilotlarini O‘zbekistonning huquqiy tobe’ligiga o‘tkazish to‘g‘risida” qaror qochon qabul 

qilindi?  J: 1991 yil, 22 iyul  

© “Rabochaya tribuna” gazetasi muxbiri savollaria bergan javoblarida I.Karimov har bir 

rahbarning eng asosiy fazilati   xislatlarni ko‘rsatib beradi.  Bular qaysilar? J: Talabchanlik, 

qattiqqo‘llik, ishni bajarish, topshirilgan kishidan talab qilish 


21 

© “Kolxozchilar, sovxoz ishchilari, fuqarolar, shaxsiy tomorqa xo‘jaliklari va individual uy-joy 

qurilishini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi qaror qachon qabul qilindi? J:  1989 yil, 17 avgust © 1990 yil 15 fevralda O‘zbekiston Oliy Kengashida  qabul qilingan maxsus qaror nima 

to‘g‘risida?  J: «O‘zbekistonning davlat ramzlari to‘g‘risida» © 1991 yil 27 martda  Respublika qishloq xo‘jaligi xodimlari qurultoyida Islom Karimovning   

ma’ruzasi nima to‘g‘risida? J:  “Mustaqillik – eng avvalo xalq birligi va hamjihatligidir” © O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining asoslari to‘g‘risida” Qonun qachon qabul 

qilindi? J: 1991 yil, 31 avgust © Markaziy Saylov kamissiyasi raisi Q.Axmedov saylov yakunlari bo‘yicha qachon hisobot 

berdi?    J: 1992 yil 4 yanvarda © “Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizligi xizmati O‘zbekiston yurisdiksiyasiga o‘tkazish 

to‘g‘risida”gi  Prezident  Farmoni qachon qabul qilingan? J:  1991 yil 25 avgustda © 2017 yil yurtimizda qanday yil deb nomlandi ? J: “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari 

yili” 


©  Huquq  tizimida yarashtiruv instituti qachon joriy etildi? J: 2001 yil 

© O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari necha yoshdan saylash va saylanish huquqiga ega? J: 18 

va 21 yoshdan ©   2002 yilning 27 yanvarida o‘tkazilgan umumxalq referendumi natijalariga ko‘ra   O‘zbekiston 

Respublikasida qanday islohot amalga oshirildi? J: Ikki palatali Parlament shakllantirildi  © 2008 yil yanvarda  sud-huquq  tizimida o‘lim jazosi bekor qilib, uning o‘rniga qanday jazo joriy 

qilindi? J: Uzoq muddatli va umrbod qamoq jazosi  © Iqtisodiyotni isloh qilish bo‘yicha umumiy hisobda nechta qonun hujjatlari ishlab chiqilib, 

qabul qilindi? J: 400 dan ziyod © O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a’zolari kim tomonidan  tasdiqlanadi? J: 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan © Dunyo ommaviy axborot vositalari tipologiyasiga ko‘ra, ommaviy axborot vositalarini  nechta 

asosiy turiga ajratib ko‘rsatish mumkin? J: Beshta  © Sud-huquq tizimini liberallashtirish deganda nima tushiniladi? J:  Jazolarni yengillashtirish 

© Respublikada odamlarning o‘rta umri mustaqillik yillarida necha yoshga yetdi? J:   67 dan 73.5 

yoshga 


© “O‘zbek modeli”    nechta tamoyildan iborat? J: 5 ta 

© Konstitutsiyaning 93-moddasi 15-bandiga qanday qo’shimcha kiritildi? J: *«viloyatlar 

hokimlarini hamda Toshkent shahar hokimini qonunga muvofiq tayinlaydi hamda lavozimidan 

ozod etadi» degan so’zlardan oldin «O’zbekiston Res’ublikasi Bosh vazirining taqdimiga binoan 

…» degan so’zlar kiritildi © Qanday holatlarda aybdorga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanilmaydi? J: 

Yetkazilgan moddiy zarar qoplansa © O‘zbekistonda umrbod ozodlikdan mahrum qilish Jinoyat Kodeksining nechta moddasi bilan 

tayinlanadi? J: 2 ta © Yarashtiruv instituti talabiga ko‘ra jinoyatchi shaxs qanday vaziyatda javobgarlikka 

tortilmaydi? J: U jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni to‘liq qoplasa © Boshqaruv organlari vazifalarining bir qismini respublika darajasidan viloyat, tuman va shahar 

miqyosiga o‘tkazish nimaga olib keladi? J:   Boshqaruv sohasini markazlashtirishni cheklashga  © Senatga har bir hududdan nechtadan senatorlar saylanadi? J: 6 ta 

© Senatorlarning vakolat muddati necha yil? J: 5 yil 

©  Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul 

qilinganining 24-yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi nomini ko’rsating? J: 

“Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining 

gorovi” 


22 

© O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining raisi vazifasini kim ijro etadi? J: 

Respublika Bosh vaziri © O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlis Senatiga Prezident tomonidan  nechta sinator  

tayillanadi ? J: 16 ta © Respublikamizda davlat hokimiyatining uchta subyektini kimlar tashkil etadi? J: Qonun 

chiqaruvchi, ijro etuvchi  va sud © Yurtimizda davlat hokimiyati vakillik organlariga saylovlar qanday asoslarda o‘tkaziladi? J: 

Ko‘ppartiyaviylik asosida o‘tkaziladi ©   “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini 

rivojlantirish konsepsiyasi”   nechta ustuvor yo‘nalashdan iborat? J: 6 ta © Biz qanday jamiyat barpo etmoqdamiz?  J: Dunyoviy, demokratik, fuqarolik jamiyati 

© Davlat hokimiyati va boshqaruvni demokratlashtirish bo‘yicha    Konstitutsiyaning nechanchi 

moddalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi?     J:  78, 80,93, 96, 98- moddalariga ©   Mamlakatimizni isloh qilish va moderinizatsiya qilish yo‘li qanday   ataladi? J:  “O‘zbek 

modeli”    ©   Mamlakatimizda demokratik islohotlarning asosiy tayanchi va harakatlantiruvchi kuchi  

sifatida qaysi sinfni shakllantirish ko‘zda tutilgan? J:   O‘rta sinfni  © O‘zbekiston fuqarolari necha yoshdan boshlab Oliy Majlisga saylanish huquqiga ega? J: 25 

yoshdan 


© Jamiyat taraqqiyotining o‘zbek modeli qaysi javobda to‘g‘ri  ko‘rsatilgan? J: Jamiyat xayotini 

isloh qilishning o‘ziga xos besh tamoyili. © O‘zbekistonda davlat boshqaruv shakli qanday? J: Prezidentlik 

© “Mamlakatimizda  demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini 

rivojlantirish konsepsiyasi”ning 5- ustuvor yo‘nalishi qanday nomlanadi? J: Fuqarolik jamiyati 

institutlarini shakllantirish va rivojlantirish 

© Senat so‘zining ma’nosini toping? J: Oqsoqollar kengashi 

© Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi variantlarning qaysi birida 

ko‘rsatilgan? J: Sudda © O‘zbekistonda 1998 yil qanday nomlangan? J: “Oila yili” 

© BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Inson huquqdari umumjahon 

deklaratsiyasi”ning sanasini ko‘rsating? J: 1948 yil 10 dekabrda © O‘zbekiston Respublikasi qachon BMTga а’zo bo‘lgan? J: 1992 yil 2 martda  

© “Mamlakatimizda  demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini 

rivojlantirish konsepsiyasi”ning 3- ustuvor yo‘nalishi qanday nomlanadi? J: Axborot sohasini 

isloh qilish, axborot va so‘z erkinligini ta’minlash 

© O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishda kim bosh islohotchi? J: Davlat 

© O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisida nechta deputat  faoliyat olib boradi?  J: 250 

© O‘zbekistonda ilk bor ikki palatali Parlamentga saylovlar qachon o‘tkazildi? J: 2004 y. 26 

dekabr 


© O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etishning asosiy omili – bu...  J: Inson omili 

© O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimovning  so‘zlarini davom ettiring    

“Islohot – islohot uchun emas,  avvalo … xizmat qililishi kerak”.    J:  Inson va uning manfaatlari 

uchun 

© Toshkent shahar va viloyat hokimlari kimning taqdimiga binoan tayinlanadi? J: Bosh vazir 

taqdimiga binoan © Viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari kimning taqdimiga asosan lavozimga tayinlanadi va 

ozod etiladi? J: Bosh vazir taqdimiga asosan Prezident tomonidan © O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzish vakolati kimga berilgan? J: 

Oliy Majlis palatalariga © “Sog‘lom bola yili” Davlat dastui qachon qabul qilingan?  J: 2014 yil  19 fevral 

23 

©  O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari a’zolari sonining uchdan ikki   qismi   ovozi   

bilan   Bosh   vazirga   nisbatan   ishonchsizlik   votumi   berishi natijasida…?  J:   O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidenti   Bosh vazirini lavozimidan ozod etish bo‘yicha qaror qabul qiladi 

© Qamoqqa olish uchun saksiya berish kimning vakolatiga o‘tkazildi? J: Sud vakolatiga 

© Ekologik harakat tomonidan Qonunchilik palatasiga nechta deputat saylanadi? J: 15 ta 

©  Fuqarolik jamiyatining muhim belgilarini ko‘rsating? J: O‘zini o‘zi boshqarish organlarning 

rivojlantirilishi © Fuqarolik jamiyatida ...? J: Inson yerkinligi va qonunga bo‘ysunish bir vaqtning o‘zida amal 

qiladi 


© “Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo‘lishi, baxtli bo‘lib izzat-hurmat 

topishi, jahongir bo‘lishi yoki zaif bo‘lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e’tibordan 

qolib, o‘zgalarga tobe va qul, asir bo‘lishi ularning o‘z ota-onalaridan bolalikda olgan 

tarbiyalariga bog‘liq” degan hikmatli so‘zlar kimga tegishli? J: Abdurauf Fitrat © “Fozil odamlar shahri”nomli asarning muallifini toping? J: Abu Nasr Farobiy 

© Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari qanday asosda tashkil etiladi? J: Davlatning qat’iy 

buyrug‘i asosda ©  Jamiyat hayotining turli sohalarida nechta nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yuritmoqda?  

J: 8200 dan ziyod 

©  Mamlakatimizda fuqarolar yig‘inlari va o‘zini o‘zi boshqarish organlari – mahallalar soni 

qanchani tashkil etadi?  J: 10 mingga yaqin   ©  Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishi ustidan 

jamiyat, fuqarolik institutlari nazoratini amalga oshirishning tizimli va samarali huquqiy 

mexanizmini yaratish maqsadida konstitutsiyaning nechinchi moddasiga o‘zgartirish kiritildi? J: 

32-moddasiga ©   Aholining ma’lum qatlami tomonidan ixtiyoriy tamoyillar asosida shakllantiriladigan tuzilma 

–bu…? J: Jamoat birlashmalari © «Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida»gi Qonun qachon 

qabul qilindi? J: 2014 yil 5 may © O‘zbekistondagi fuqarolik jamiyatining asosiy omili – bu…? J: Inson omili 

© O‘zbekistonda nechta siyosiy partiya faoliyat yuritmoqda? J: 4 ta. 

© Fuqarolik jamiyati uchun xos bo‘lgan belgini ko‘rsating? J: Plyuralizm 

© 1991 yilda O‘zbekistonda qanday xalqaro ekologik jamg‘arma tashkil etildi? J:  

“Ekosan” 

jamg‘armasi Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling