Belgilarning(genlarning) birikkkan holda irsiylanishiga doir masalalar


Download 24.14 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi24.14 Kb.
#243402
Bog'liq
BELGILARNING krossingover


BELGILARNING(GENLARNING) BIRIKKKAN HOLDA IRSIYLANISHIga doir masalalar

Belgilarning birikkan xolda nasldan naslga o’tishi asosan ikki xil bo;adi

I-Belgilar(genlar) autasomaga birikkkan holda irsiylanadi

II-Belgilar (genlar) jinsiy (X yoki Y) xromosomalarga birikkan holda irsiylanadi

1.Pomidor o’simligida shoxlarining uzunligi bilan mevasining shaklini ifodalovchi genlar birikkan bo’lib, bir xorosomada joylashgan. Seleksioner uzun poyali H va yumaloq mevali P gomozigota pomidor bilan klata poyali h va noksimon mevali p pomidorni chatishtirib da 110 ta, da 1200 ta o’simlik yetishtirgan. da necha xil genetopik sinf yuzaga keladi? da nechta o’simlik kalta poyali, noksimon mevali bo’ladi?

A) 3 xil 300 ta B) 4 xil 400 ta C) 2 xil 200 ta D) 1 xil 100 ta

2. Pomidor o’simligida shoxlarining uzunligi bilan mevasining shaklini ifodalovchi genlar birikkan bo’lib, bir xorosomada

joylashgan. Seleksioner uzun poyali H va yumaloq mevali P gomozigota pomidor bilan klata poyali h va noksimon mevali p pomidorni chatishtirib da 110 ta, da 1200 ta o’simlik yetishtirgan. da necha xil genetopik sinf yuzaga keladi? da nechta o’simlik uzun poyali, yumaloq mevali bo’ladi?

A) 3 xil 900 ta B) 4 xil 400 ta C) 2 xil 200 ta D) 1 xil 100 ta

3.Ikki drozofila pashshasining tahliliy chatishtirilishi natijasida quyidagi natija olingan. Fenotip bo’yicha ota-onaga o’xshash bo’lgan farzandlar- 965 va 944, fenotip bo’yicha farq qiladiganlari 206 va 185 ta.Ajralish foizini va genlar orasidagi masofani aniqlang?

A) 17% B) 83% C) 50% D) 20%

4.Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. erkaklari qanotlari qayrilgan, sariq tanali urg’ochi formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi ota-ona formalarga o’xshaydi?

A) 0 B) 80 C) 136 D) 160

5. Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. erkaklari qanotlari qayrilgan, sariq tanali urg’ochi formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi recombinant formalar hisoblanadi?

A) 0 B) 80 C) 136 D) 160

6. Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. erkaklari qanotlari qayrilgan, sariq tanali urg’ochi formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi qayrilgan qanotga ega bo’ladi?

A) 0 B) 80 C) 136 D) 160

7.Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. erkaklari qanotlari qayrilgan, sariq tanali urg’ochi formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi sariq tanaga ega bo’ladi?

A) 0 B) 80 C) 136 D) 160

8. Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. urg’ochilari qanotlari qayrilgan, sariq tanali erkak formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi ota-ona formalarga o’xshaydi?

A) 24 B) 80 C) 136 D) 160

9. Drozofila meva pashshasida qanotning qayrilganligi (a) va tananing sariq ranggi (b) ni aniqlovchi genlar birikkan bo’lib, bir-biridan 15 M (%) masofada joylashgan. Normal qanotli (A) va kulrang tanali (B) formalar qanotlari qayrilgan sariq tanali formalari bilan chatishtirilganda da normal qanotli, kulrang tanali formalar olingan. urg’ochilari qanotlari qayrilgan, sariq tanali erkak formalar bilan chatishtirilganda 160 ta nasl olingan. Naslning qanchasi recombinant formalar hisoblanadi?

A) 24 B) 80 C) 136 D) 160

10.Digeterazigota kulrang tana, normal qanot (otasi kalta qanot qora tana ) urg’ochi drozafila bilan kulrang tana kalta qanotli erkak drozofila pashshasi chatishtirilganda 4 xil fenotipik guruh hosil bo’ldi. Bunda 183 ta kulrang tana normal qanotli va 117 ta kulrang tana kalta qanotli pashshalar hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan avlodning nechtasi qora tana kalta qanotli?

A) 17 B) 83 C) 25 D) 75

11. Digeterazigota kulrang tana, normal qanot (otasi kalta qanot qora tana ) urg’ochi drozafila bilan kulrang tana kalta qanotli erkak drozofila pashshasi chatishtirilganda 4 xil fenotipik guruh hosil bo’ldi. Bunda 183 ta kulrang tana normal qanotli va 117 ta kulrang tana kalta qanotli pashshalar hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan avlodning nechtasi qora tana uzun qanotli?

A) 17 B) 83 C) 25 D) 75

12.G’oza tolasining malla rangi oq rang ustidan, poyasining uzunligi kaltaligi ustidan dominantlik qilib birikkan holda irsiylanadi. Digeterazigota tolasi malla rang poyasi uzun g’oza bilan tolasi oq poyasi kalta g’oza chatishtirilganda 1200 ta avlodning 216 tasini genotipi ota-onanikidan farq qilsa, krossingovarning foizini aniqlang?

A) 18 B) 36 C) 9 D) 20

13.G’oza tolasining malla rangi oq rang ustidan, poyasining uzunligi kaltaligi ustidan dominantlik qilib birikkan holda irsiylanadi. Digeterazigota tolasi malla rang poyasi uzun g’oza bilan tolasi oq poyasi kalta g’oza chatishtirilganda 1200 ta avlodning 216 tasini genotipi ota-onanikidan farq qilsa, hosil avlodning nechtasi 2 ta belgi bo’yicha retsessiv genga ega bo’ladi?

A) 492 B) 108 C) 246 D) 216

14. G’oza tolasining malla rangi oq rang ustidan, poyasining uzunligi kaltaligi ustidan dominantlik qilib birikkan holda irsiylanadi. Digeterazigota tolasi malla rang poyasi uzun g’oza bilan tolasi oq poyasi kalta g’oza chatishtirilganda 1200 ta avlodning 216 tasini genotipi ota-onanikidan farq qilsa, hosil avlodning nechtasi tolasi oq poyasi uzun genga ega bo’ladi?

A) 492 B) 108 C) 246

15.Makkajo’xori maysalarining sariq va yaltiroq bo’lishi yashil va xira bo’lishiga nisbatan retsessiv belgidir.BU genlarbirikkkan holda irsiylanadi. Genlari bo’yicha digeterazigota bo’lgan o’simlikdan tahliliy chatishtirilish natijasida olingan 726 ta o’simlikdsan 128 tasi krossingovar formalalr ekanligi aniqlandi. Hosil bo’lgan o’simliklardan nechtasining maysasi yashil rangga ega bo’ladi?

A) 598 B) 363 C) 128 D) 299

16.Drozafila pashshasida qanot shakli va tana ranggini ifoda etuvchi genlar bitta xromosomada joylashgan.Erkak va urg’ochi drozafila pashshalariga A va B genlari faqat otasidan o’tgan. Digeterozigota kulrang tanali, normal qanotli urg’ochi va erkak drozafila pashshalari chtishtirildi. Avlodda allel genlarning o’rin almashishi natijasida krossingover foizi 17% ni tashkil etdi. Avlodning necha foizini kulrang tanali, kalta qanotli va qora tanali, normal qanotli pashshalar tashkil etadi?

A) 17 B) 4.25 C) 12.25 D) 8.5

17. Drozafila pashshasida tananing kulrang bo’lishi qora rang ustidan, qanotning uzun bo’lishi kaltaligi ustidan dominantlik qiladi. Bu belgilarni yuzaga chiqaruvchi genlar bitta xromasomda joylashgan. Qora tanali, kalta qanotli urg’ochi pashsha, digeteroziga kulrang tanali uzun qanotli erkak pashsha bilan chatishtirildi. Avlodlarning necha foizi ota-onaga fenotip jihatdan o’xshash bo’lmagan?

A) 41.5 B) 25 C) 17 D) 0

18.Odamda polidaktiliya va katarakta bitta autasomada joylashgan dominant genlar tasirida irsiylanadi. Erkak katarakta va polidaktiliya bilan kasalllangan bo’lib, unga bu genlardan biri onasidan o’tgan. Ayol ikki belgisi bo’yicha sog’lam. Nazariy jihatdan krossingovar 3% bo’lsa, shu oilada tug’ilishi mumkin bo’lgan bolalarning necha foizi ota-onaga fenotip jihatdan o’xshash bo’ladi?

A) 97% B) 50% C) 3% D) 48.5%

19.Odamda polidaktiliya va katarakta bitta autasomada joylashgan dominant genlar tasirida irsiylanadi. Erkak katarakta va polidaktiliya bilan kasalllangan bo’lib, unga bu genlardan biri onasidan o’tgan. Ayol ikki belgisi bo’yicha sog’lam. Nazariy jihatdan krossingovar 3% bo’lsa, shu oilada tug’ilishi mumkin bo’lgan bolalarning necha foizi ota-onaga fenotip jihatdan o’xshash bo’ladi?

A) 97% B) 50% C) 3% D) 48.5%

20.Odamda polidaktiliya va katarakta bitta autasomada joylashgan dominant genlar tasirida irsiylanadi. Erkak katarakta va polidaktiliya bilan kasalllangan bo’lib, unga bu genlardan biri onasidan o’tgan. Ayol ikki belgisi bo’yicha sog’lam. Nazariy jihatdan krossingovar 3% bo’lsa, shu oilada tug’ilishi mumkin bo’lgan bolalarning necha foizi polidaktiliya va katarakta bo’yicha sog’lam bo’ladi?

A) 25% B) 48.5% C) 3% D) 1.5%

21.Odamda polidaktiliya va katarakta bitta autasomada joylashgan dominant genlar tasirida irsiylanadi. Erkak katarakta va polidaktiliya bilan kasalllangan bo’lib, unga bu genlardan biri onasidan o’tgan. Ayol ikki belgisi bo’yicha sog’lam. Nazariy jihatdan krossingovar 3% bo’lsa, shu oilada tug’ilishi mumkin bo’lgan bolalarning necha foizi polidaktiliya bilan kasallangan bo’ladi?

A) 25% B) 48.5% C) 50% D) 97%

22.Odamda polidaktiliya va katarakta bitta autasomada joylashgan dominant genlar tasirida irsiylanadi. Erkak katarakta va polidaktiliya bilan kasalllangan bo’lib, unga bu genlardan biri onasidan o’tgan. Ayol ikki belgisi bo’yicha sog’lam. Nazariy jihatdan krossingovar 3% bo’lsa, shu oilada tug’ilishi mumkin bo’lgan bolalarning necha foizi ota-onaga fenotip jihatdan o’xshamagan bo’ladi?

A) 97% B) 50% C) 3% D) 48.5%

23.Makkajo’xorida barglarning burishganligi va poyasining past bo’ylilik geni retsessiv belgilar hisoblanib, bitta xromasomada bir-biridan, 18 morganida masofada joylashgan. Barglari silliq va normal uzunlikdagi o’simlik burishgan bargli past bo’yli makkajo’xori bilan chatishtirilganda da 450 ta o’simlik olindi. Ularning barchasi normal bo’yli, barglari silliq edi. da esa 1200 ta o’simlik olingan. da olingan o’simliklardan necha foizi ikki belgisi bo’yicha geterozigota ekanligini aniqlang?

A) 16.81% B) 35.24% C) 8.19% D) 25%

24. Makkajo’xorida barglarning burishganligi va poyasining past bo’ylilik geni retsessiv belgilar hisoblanib, bitta xromasomada bir-biridan, 18 morganida masofada joylashgan. Barglari silliq va normal uzunlikdagi o’simlik burishgan bargli past bo’yli makkajo’xori bilan chatishtirilganda da 450 ta o’simlik olindi. Ularning barchasi normal bo’yli, barglari silliq edi. da esa 1200 ta o’simlik olingan. da olingan o’simliklardan necha foizi silliq bargli, past bo’yli ekanligini aniqlang?

A) 8.19% B) 12.5% C) 25% D) 24.5%

25.Ikki drozafila pashshasining tahliliy chatishtirilishi natijasida quyidagi natija olingan. Fenotip bo’yicha ota-onaga o’xshash bo’lgan farzandlar 925 va 984, fenotip bo’yicha farq qiladiganlari 106 va 285 ta. Nokrossingover va krossingover organzimlarning % larini aniqlang?

A) 17:83 B)83:17 C) 50:50 D) 25:25

JINSGA BIRIKKAN HOLDA IRSIYLANISHGA DOIR MASALALAR1.Drozafila meva pashshasida ko’z rangini belgilovchi gen ­X- xromosomada joylashgan. Dominant (A) geni ko’zining qizil rangini, retsessiv (a) geni esa oq rangini beradi. Quyidagi chatishtirishlarning qaysi birida faqat urg’ochi va erkak qizil ko’zli pashshalar hosil bo’ladi?

1) x Y 2) x Y 3) x Y 4) x Y 4) x Y

A) 1,2 B) 2,3 C) 4 D) 1,5

2.Jinsiy X xromosomada joylashgan daltoniznm geni bo’yicha sog’lam ota va onadan daltonik bola tug’ilishi mumkinmi? Agar tug’ilsa qanday jinsli bo’ladi?

A) bunday farzand tug’ilmaydi B) Daltonik o’g’il va qiz C) daltonik qiz D) daltonik o’g’il3.Qora va malla rang mushuklar o’zaro chatishtirilishidan targ’il mushuk olindi. Ushbu ranglar X xromosomaga bog’liq holda irsiylansa , targ’il mushuklarning genetopi va jinsi qanday bo’ladi?

A) B) C) Y D)

4.Onasi va akasi ranglarni yaxshi ajrata oladigan ayol ranglarni ajratolmaslik kasalligiga chalingan. Uning birinchi o’g’il farzandining daltonik bo’lib tug’ilishi ehtimolligi qancha ?

A) 0% B) 25% C) 100% D) 75 %

5.Miopiya autosomada joylashgan dominant gen, daltonzim X xromosomaga birikkan holda irsiylanadi. Yaqindan ko’radigan ota-onadan miopiya bilan kasallangan, daltonik bola tug’ilgan, ota-ona genotipini toping?

6.Gemofiliya X xromosoma bilan birikkan holda irsiylanadigan retsessiv kasallik, albinizm retsessiv autasoma kasalligi. Sog’lam ota-onadan 2 belgisi bo’yicha kasal farzand tug’ildi. O’g’illarning ikkala kasallik bilan tug’ilish ehtimoli qanday (%)?

A) 12.5% B) 25% C) 50% D) 75%

7.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizi daltonik, albinoz bo’lishi mumkin?

A) 0% B) 25% C) 50% D) 12.5%

8. Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizi gipetrixozli, albinoz?

A) 0% B) 25% C) 50% D) 12.5%

9.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizida gipertrixoz namoyon bo’ladi?

A) 12.5% B) 0% C) 50% D) 100%

10.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizi daltonizm va albinizm bo’yicha sog’ bo’ladi?

A) 25% B) 50% C) 12.5% D) 75%

11.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizi albinizm va daltonizm bo’yicha sog’lam, lekin gipertrixozli

bo’ladi?


A) 25% B) 50% C) 12.5% D) 75%

12.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarning necha foizida daltonizm kuzatiladi?

A) 25% B) 50% C) 12.5% D) 75%

13.Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan qizlarda fenotip bo’yicha qanday ajralish namoyon bo’ladi?

A) 3:1 B) 1:1:1:1 C) 1:2:1 D) 1:1:1:1:1:1:1:1

14. Albinoz (a), Daltonik (d) va Gipertrixozli (b) erkak, albinizm va daltonizm bo’yicha geterozigotali, gipertrixozga ega bo’lmagan ayolga uylangan. Albinizm, daltanizm, gipertrixozlar retsessiv holda nasldan-naslga o’tadi. Lekin albinizm-auotasoma xromosomaga, daltonzim-jinsiy X-xromosomaga, gipertrixoz Y- xromosomaga birikkan holda irsiylanishi hisobga olinsa ushbu oilada tug’ilgan farzandlarlarda genotip (1) va fenotip (2) qanday ajralish namoyon bo’ladi?

a) 3:1 b) 1:1 c) 1:1:1:1:1:1:1:1 d) 1:2:1 e) 1:1:1:1 f) 9:3:3:1

A) 1c, 2c B) 1a, 2b C) 1d, 2e D) 1c, 2d15.Kulrang tanali ko’zi qizil erkak drozofila pashshasining (a), qora tanali ko’zi oq urg’ochi drozofila pashshasining (b) genotipini aniqlang?

1)BB 2) BBY 3)Bb 4)BbY 5) BBY 6) bb 7)BBY 8)bb

A) a-2,4; b-9 B) a-9; b-2,4

16.Tovuqlarda patlarning erta hosil bo’lishi patlarning kech hosil bo’lishi ustidan, patlarning chipor rangi qora rang ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta autosoma xromosomada joylashgan bo’lib, krossingover 20% ni tashkil etadi. Digeterozigota (otasi gomozigota, erta pat hosil qilgan, chipor) xo’roz va xuddi shunday tovuq chatishtirilsa, avlodning necha foizi genotip jihatdan ota-onasidan farq qiladi? Urg’ochilarida krossingover kuzatilmaydi.

A) 60 B) 5 C) 75 D) 20

17.Tovuqlarda patlarning erta hosil bo’lishi patlarning kech hosil bo’lishi ustidan, patlarning chipor rangi qora rang ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta autosoma xromosomada joylashgan bo’lib, krossingover 20% ni tashkil etadi. Digeterozigota (otasi gomozigota, erta pat hosil qilgan, chipor) xo’roz va xuddi shunday tovuq chatishtirilsa, avlodning necha foizi erta pat hosil qiluvchi qora rangli bo’ladi? Urg’ochilarida krossingover kuzatilmaydi.

A) 60 B) 5 C) 75 D) 20

18.Tovuqlarda patlarning erta hosil bo’lishi patlarning kech hosil bo’lishi ustidan, patlarning chipor rangi qora rang ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta autosoma xromosomada joylashgan bo’lib, krossingover 20% ni tashkil etadi. Digeterozigota (otasi gomozigota, erta pat hosil qilgan, chipor) xo’roz va xuddi shunday tovuq chatishtirilsa, avlodning necha foizi erta pat hosil qiluvchlari tashkil etadi? Urg’ochilarida krossingover kuzatilmaydi.

A) 60 B) 5 C) 75 D) 20

19.Tovuqlarda patlarning erta hosil bo’lishi patlarning kech hosil bo’lishi ustidan, patlarning chipor rangi qora rang ustidan dominantlik qiladi. Bu genlar bitta autosoma xromosomada joylashgan bo’lib, krossingover 20% ni tashkil etadi. Digeterozigota (otasi gomozigota, erta pat hosil qilgan, chipor) xo’roz va xuddi shunday tovuq chatishtirilsa, avlodning necha foizi kech pat hosil qiluvchi chipor rangli bo’ladi? Urg’ochilarida krossingover kuzatilmaydi.

A) 40 B) 5 C) 25 D) 2020.Odamlarda A va B genlari bitta autosoma xromosomalarda joylashgan bo’lib ikki xil kasallikni yuzaga chiqaradi. Ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo’lib unga bu genlardan biri onasidan ikkinchisi otasidan o’tgan. Erkak ikkala belgi bo’yicha sog’lom.


Download 24.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling