Jismoniy madaniyatning qanday tushunchalari mavjud?


Download 19 Kb.
Sana12.12.2021
Hajmi19 Kb.
#180089
Bog'liq
1mavzu test


1. Jismoniy tarbiyaning maqsadi nima?

A. sog’lomlashtirish, mehnat va vatan mudofaasiga tayyorlash

B. chiniqish

C. sog’lomlashtirish

D. jismoniy sifatlarni tarbiyalash

2. Jismoniy madaniyatning qanday tushunchalari mavjud?

A. jismoniy ma-daniyat va jismoniy rivojlanish, jismoniy kamolot, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya tizimi va sport

B. sport, jismoniy tarbiya

C. jismoniy rivojlanish, umumiy o`rta ta’lim, oliy ta’lim

D. jismoniy kamolot, harbiy armiya, o`rta maxsus kasb-hunar ta’limi3. Jismoniy tarbiya qanday jarayon?

A. pedagogik jarayon

B. psixologik jarayon

C. jismoniy jarayon

D. sport jarayoni

4. Jismoniy rivojlanish bu ...

A. inson organizmi-ning asta-sekinlik bilan tabiiy sharo-itda shakllanishi – tashqi ko`rinishini va xarakat faoliyatining o`zgarishi jarayonidir

B. harakat ko`nikma va malakalarni egallash

C. harakatlarga o`rgatish jarayoni

D. sportning yuqori ko`rsatkichlarga erishish jarayoni

5.Jismoniy tarbiya qanday tarbiya turlari bilan bog’liq?

A. aqliy, ahloqiy, mehnat va estetik

B. mehnat

C. estetik

D. harbiy6. Jismoniy ta’limga ega bo’lish deganda nimani tushunasiz?

A. zarur harakat ko`nikma malakalari va ular bilan bog’liq bo`lgan bilimlarni egallash

B. jismoniy shakllarni o`rganish

C. harakatlarni o`rganish

D. mashqlarni bajarish

7. Jismoniy tarbiyaning aniq ko`rsatuvchi atamasini ko`rsating?

A. tarbiya turi inson jismoniy sifatlarini tarbiyalash va hara-katlarga o`rgatishga qaratilgan pedago-gik jarayon

B. o`z harakatlarini boshqarishni maqsadga muvofiq yo`llarini o`zlash-tirish hayotiy zarur bo`lgan harakat, ko`nikma va mala-kalarini egallash

C. jamiyatda jismoniy tarbiya madaniyatini rivojlantirish va foydalanish masalalariga yo`naltirilgan ijtimoiy oqim

D. jismoniy rivojlanishning optimal o`lchovi va har tomonlama ijtimoiy tayyorgarlik

8. Jismoniy ta’lim tushunchasi mazmunining asosini nima tashkil etadi?

A. hayotiy zarur ha-rakat ko`nikma ma-lakalari va ular bilan bog’liq bo`lgan bilimlarni egallash

B. maxsus jismoniy tarbiya bilimlarini shakllantirish

C. inson organizmi shakli va funk-siyasini garmonik rivojlantirish

D. jismoniy shakllarni o`rganish

9. Jismoniy tarbiya tizimi atamasini qaysi tushuncha aniq aks ettiradi?

A. jismoniy tarbiya tizimi jismoniy tar-biyaning g’oyaviy ilmiy-metodik ne-gizlari birligidan, shuningdek respub-lika fuqarolarning jismoniy tarbiyasini amalga oshiradigan va nazorat qiladi-gan tashkilotlar va muassasalarning birligidan iborat

B. jismoniy tarbiya tizimi ijtimoiy oqim bo`lib, jismoniy madaniyatni jamiyatning maqsadlariga muvofiq rejalashtirishga yo`naltirilgan

C. jamiyatni yashash qonuni va bilimni egallashga asoslangan holda fikrlash qobiliyati orqali borliqni egallash

D. inson jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan

10. Gigiyena sozi ...

A gigiey so’zidan soglomlashtirish

B. Gigiyos soglom

C. Gigiyenus soglomlashtirishD. Gio yer
Download 19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling