Олди-сотди шартномаси №11 Тошкент шахар «12» «декабр» 2022 йил


Download 290.2 Kb.
bet1/3
Sana27.10.2023
Hajmi290.2 Kb.
#1728086
  1   2   3
Bog'liq
ОЛДИ СОТТИ


ОЛДИ-СОТДИ ШАРТНОМАСИ № 11
Тошкент шахар «12» «декабр» 2022 йил
«TRIA FUTURE SERVIS» МЧЖ (кейинги уринларда “Сотувчи” деб юритилади) номидан узининг Низоми асосида иш юритувчи Сафаров Н тимсолида, бир томондан ва « XXI -ASR XK» МЧЖ (кейинги урииларда "Сотиб олувчи” деб юритилади) номидан узининг низоми, асосида иш юритувчи Жонқувватов Ж тимсолида, иккинчи томондаи мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

  1. Сотувчи узига тегишли булган товар (махсулот)ни ушбу спецификацияга асосан Сотиб олувчига мулк килиб топшириш, Сотиб олувчи эса товар (махсулот)ни кабул килиш ва ушбу Шартномада белгиланган муддатларда тулаш мажбуриятини олади.Товар (Махсулот) номи

Улчов бирлиги

Сопи

Нархи

Бахоси

1

Башенный строительный передвижной
КБ-308 Завод раками № 786, 1983 йилда Никопольский краностроительный заводда ишлаб чикарилган

Дона

1

19 100 000

19 100 000
Ж А М И :


19 100 000

Мазкур жадвалда курсатилган товар (махсулот)ни етказиб бериш муддати: 31 «март» 2023 йилгача
2. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ
Ушбу шартноманинг умумий суммаси 19 100 000_(Ун тўққиз миллион юз минг) сумин ташкил этадн.

  1. Сотиб олинадиган Товар (махсулот) учун олдиндан тулов микдори 19 100 000 сумни 2022 йилнинг декабр ойида амалга оширилали.

  2. Узбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли карорига асосан бюджетдан маблаг олувчиларнинг бюджет маблаглари хисобигатузиладигаи шартномаларида, коидага кура, 15 фоиз микдорида олдиндан хак тулаш назарда тутилган.

  3. Тулов шакли қонунда тақиқланмаган йули билан амалга оширилади.

 1. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

  1. Сотувчининг мажбуриятлари:

   1. Товар (махсулот)ни шартнома талабларига жавоб берадиган холатда Сотиб олувчига уз вактида топшириш.

   2. Товар (махсулот)ларнинг сифати ушбу гурухи учун амалдаги стандартларга мувофик келиши керак.

   3. Сотувчи тупламда яроксиз, сифати лозим даражада булмаган товарлар (махсулот) мавжудлиги хакида хабар олган пайтдан бошлаб 3 кун ичида сифатсиз товар (махсулот)ни сифатлисига алмаштириш ёки ушбу шартноманинг 1.2.- бандита мувофик сифати лозим даражада булмаган товарнинг пулини кайтариб беради.

   4. Транспорт харажатларини уз хисобидан тулайди.

   5. Сотувчи Узбекистан Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик товар (махсулот)га булган кафолат муддатларини такдим этади.

  2. Сотиб олувчининг мажбуриятлари:

   1. Кабул килиш далолатномасини расмийлаштиргандан холда ушбу шартнома ва конун хужжатларида белгиланган тартибда ва муддатда товарни микдори, сифати ва бутланиши буйича кабул килиб олади.

   2. Сифати лозим даражада булмаган товар келтирилганлиги аникланган такдирда ушбу товарнинг сифати лозим даражада эмаслиги хакида далолатнома расмийлаштирилган пайтдан бошлаб 3 кун ичида сотувчини хабардор килади.

   3. Шартномада белгиланган микдорда, тартибда ва муддатда товар какини .тулаш.

 2. ШАРТНОМАГА УЗГАРТИРИШ ВА КУШИМЧАЛАР КИРИТИШ

  1. Шартномага узгартириш ва кушимчалар киритиш томонларнинг розилигига кура кушимча битимни расмийлаштириш йули билан амалга оширилади. Шартномага узгартириш ва кушимчалар киритиш хакидаги битам у ёзма шаклда булгандагина ва томонлар уии имзолаганларидагина хаккоиийдир.

  2. Томонларнинг шартнома шартларига киритган кушимча ва узгартиришлари унинг ажралмас кисми булиб хисобланади,

улар албатта инобатга олиниши зарур.

  1. Шартнома конунчилик узгарганда Узбекистон Республикасининг конунчилик хужжатларида белгилаб берилган бошка холларда кайта тузилиши ёки узгартирилиши мумкин.


Download 290.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling