O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf просмотр
bet2/39
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

―Bumerang‖,  ―Tezkor  so`rov‖,  ―Baliq  skeleti‖,  ―Blits-turnir‖,  ―Charxpalak‖, 
―Domino‖ kabi  metodlardan mashg‘ulot imkoniyatlariga mos usullari qo‘llaniladi. 
Qo‘llanilgan  pedagogik  texnologiya  va  talabalarning  faollik  darajasi,  mashg‘ulot 
yuzasidan  uyda  bajarilgan  vazifalar,  talabani  umumiy  faoliyatlari  jamlangan  holda 
test  usullari,  reyting  tizimini  qo‘llab  baholanadi.  Talabalarga  pedagogik 
texnologiyalar  asosida  yaratilgan  toksikologik  kimyoga  oid  o‘quv  majmualari 
beriladi.    
«Toksikologik kimyo»fanidan mashg‘ulotlarning mavzular va soatlar  
bo`yicha taqsimlanishi: 
7 semestr 
 
t\r 
 
Mavzular nomi 
Jami
 s
oat
 
M
a
'r
u
z
a
 
La
b
o
r
a
to
r
iy
a
 
m
a
sh
g
`u
lo
tl
a
r

M
u
sta
q
il
 
ta
‘l
im
 
1.
 
 
Toksikologik  kimyo  fanining  asosiy  bo‗limlari  va  fan 
o‗rganadigan  umumiy  masalalar,  uning    farmatsiya  fanlari  bilan 
bog‗liqligi.  Toksikologik  kimyo  tahlilida  o‗qitiladigan  usullar  va 
ularning  validasiyasi.  Ob‘ektlar.  Ashyoviy  dalillar  xaqida 
tushuncha.  Ashyoviy  dalillarni  dastlabki  tekshirish.  Uchuvchi 
zaharlarni suv bug‗i yordamida biologik ob‘ektdan ajratib olishning 
nazariy  asoslari.  Zaharlarni  suv  bug‗i  yordamida  haydab  ajratib 
olish Sianid kislota. 
15 2.
 
 
Biologik  ob‘ektdan  suv  bug‗i  yordamida  ajratib  olinadigan 
zaharli  moddalarni  tahlil  usullari.  Formaldegid,  sirkakislotasi, 
aseton.  
11 3.
 
 
Biologik  ob‘ektdan  suv  bug‗i  yordamida  ajratib  olinadigan 
zaharli 
moddalarni 
tahlil 
usullari.Fenol,krezollar.Anilin, 
nitrobenzol, toluol. 
11 4.
 
 
Alkilgalogenidlar  (xloroform,  xloralgidrat,  to‗rtxlorli  uglerod    
dixloretan). Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 
12 5.
 
 
Metil,  etil,  amil  spirtlari  va  etilenglikol,  ularning  toksikologik 
ahamiyati. Kimyoviy  tahlil usullari.  
12 6.
 
 
Spirtlarni  gaz    suyuqlik  xromatografik  usulda  sifat  va  miqdoriy 
tahlili. 

12 
 
7.
 
 
Biologik  ob‘ektni  mineralizatsiyalab  ajratib  olinadigan  zaharli 
moddalar  guruxi.  Metall  kationlarini  organizmdagi  faoliyati,  
ob‘ektni  mineralizatsiyalash  usullari,  mineralizatni  denitratsiyalash 
usullari.  
12 8.
 
 
Mineralizatni  kasrli  usulda  aniqlashda  xalaqit  beruvchi  ionlarni 
niqoblash.    Zaharli  metall  kationlarini  mineralizatdan  aniqlash. 
Bariy, 
qo‗rg‗oshin 
 
saqlovchi 
zaharli 
birikmalar 
(tetroetilqo‗rg‗oshin),  ularni  toksikologik  ahamiyati,  sifatva 
miqdoriy  tahlil  usullari.  Metallarni  aniqlashni  fizik-kimyoviy 
usullari.  
12 9.
 
 
Kumush,  mis,  marganets,  xrom,  elementlarini  saqlovchi  zaharli 
birikmalar,  ularni  toksikologik  ahamiyati,  sifat  va  miqdoriy  tahlil 
usullari.    
12 10.
 
 
 Talliy,rux,  surmava  kadmiy  elementlarini  saqlovchi  birikmalar, 
ularni toksikologik ahamiyati.  Mineralizatdan talliy, rux va surmani 
tahlil usullari.  
11.
 
 
Mishyak  elementini  saqlovchi  birikmalar,  ularni  toksikologik 
ahamiyati.  Mineralizatdan mishyakni tahlil usullari. 
12 12.
 
 
Simob  va  uning  birikmalarini  toksikologik  ahamiyati.  Ob‘ektni 
destruksiyalash,  destruktatdan 
simob  saqlovchi 
birikmalarni 
aniqlash. Gronazan. 
12 13.
 
 
Sud  kimyosi  ekspertizasi,byurosi,xodimlar.  Sud  kimyogarlari, 
ularning  vazifalari,etika  va  deantologiyasi.  Kimyo  toksikologik 
ekspertizasi.        Sudkimyosi  tekshiruv  akti.  Sud-kimyo  amaliyotida 
qo‗llaniladigan reaktivlar va ularga qo‗yiladigan talablar. 
14.
 
 
Ekstraksiya    usullari.  Ajralmalarni  yot  moddalardan  tozalash 
usullari.  Zaharlimoddalarni ob‘ektdan ajratib olishda ta‘sir qiluvchi 
faktorlar.  pH-muhiti,  elektrolitlar,  organik  erituvchilar,ekstraksiya 
soni, qayta ekstraksiyalash. 
Jami 
141  28 
56 
57 
8 semestr 
 
t\r 
 
Mavzular nomi 
Jami
 s
oat
 
M
a
'r
u
z
a
 
La
b
o
r
a
to
r
iy
a
 
m
a
sh
g
`u
lo
tl
a
r

M
us
ta
q
il 
ta
‘l
im
 

Zaharli  moddalarni  biologik  ob‘ektdan  qutbli  erituvchilar 
yordamida  ajratib  olish  usullari.  Fenatsetin  va  salitsil  kislotasi, 
atsetilsalitsil kislotasi.Tokskologik axamiyati va tahlil usullari. 
15 
Pirazol xosilalari: fenazon (antipirin), propifenazon (amidopirin), 
metamizol  natriy    (analgin),  fenilbutazon  (butadion).  Toksikologik 
axamiyati, ajratib olish va tahlil usullari. 
11 
Alkaloidlar 
xaqida 
ma‘lumotlar.  Alkaloidlarni  umumiy 
cho`ktiruvchi  va  rang  hosil  qiluvchi  reaktivlar.  Indol  alkaloidlari: 
Strixnin, brutsin, rezerpin. 

Ksantin  xosilasini  saqlovchi  alkaloidlar.    Kofein,  teobramin, 
teofillin,  ularning  toksikologik  ahamiyati,  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari. Kofein toksikomaniyasi. 
12 
13 
 

Piridin, piperidin alkalodlari, ularni toksikologik ahamiyati, tahlil 
usullari.    Nikotin,  tamaki  chekish  toksikomaniyasi,  anabazin, 
paxikarpin, arekolin, koniin.     
12 
Atropin,  giossiamin,  skopolamin,  хinin,  papaverin  alkaloidlari. 
Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari.  
12 
Novokain,  dikain,  lidokain,dimedrol.  Ularning  toksikologik 
ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 
12 
Antiaritmik  dori  vositalari.  Amiadaron,  atenolol,  propafenon. 
Ularning  toksikologik ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil 
usullari. 
12 
Antidepressant  dori  vositalari.  Amitriptillin,  venflaksasin, 
mirtazapin, fluoksetin. Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 
10 
  Is  gazi  bilan  zaxarlanish.  Karboksigemoglobinni  qondan 
kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda taxlil qilish. 
12 11 
Dializ  usulida  ajratib  olinadigan  zaharli  moddalar.  Mineral 
kislotalar, ishqorlar va tuzlar. 
12 12 
Qishloq  xo‗jalik  ximikatlari.  Fosofrorganik  va  xlororganik 
karbamin  kislota    xosilalari.  Ularni  ob‘ektlardan  ajratib  olish  va 
tahlil usullari.                                                                                            
12 13 
Qishloq  xo‗jalik  ximikatlari.  Sintetik    peritroidlar  xosilalari. 
Ularni ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari.                                                                                           
14 
Zaharli  moddalarning  farmako-kinetika  va  farmakodinamika 
masalalari. 
Jami 
142  28 
56 
58 
 
Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatidan uzviy  kеtma-kеtligi 
Asosiy  qismda  fanni  mavzulari  mantiqiy  kеtma-kеtlikda  keltirilgan.    Har  bir 
mavzuning  mohiyati  asosiy  tushunchalar  va  tezislar  orqali  ochib  beriladi. 
Talabalarning  toksikologik  kimyo  fanini  o‘zlashtirishlari  uchun  o‘qitishning  ilg‘or 
va  zamonaviy  usullaridan  foydalanish,  yangi  informatsion  pеdagogik 
tеxnologiyalarni  tadbiq  qilish  muhim  ahamiyatga  egadir.  Fanni  o‘zlashtirishda 
darslik,  o‘quv  va  uslubiy  qo‘llanmalar,  ma'ruza  matnlari,  tarqatma  matеriallardan 
foydalaniladi.  
Ma‘ruza mashg‘ulotlari 
7 semestr 
Toksikologik kimyo fanining asosiy bo‗limlari va fan o‗rganadigan umumiy 
masalalar, uning  farmatsiya fanlari bilan bog‗liqligi. Toksikologik kimyo 
tahlilida o‗qitiladigan usullar. Ob‘ektlar. Uchuvchi zaharlarni suv bug‗i 
yordamida biologik ob‘ektdan ajratib olishning nazariy asoslari. Zaharlarni 
suv bug‗i yordamida haydab ajratib olish Sianid kislota. 

14 
 
Toksikologik  kimyoning  asosiy  bo‘limlari  va  sud  kimyosi  tahlili,  o‘tkir 
zaharlanish hollarida qo`llaniladigan asosiy tahlillar o‘rgatiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a 
Biologik ob‘ektdan suv bug‗i yordamida ajratib olinadigan zaharli 
moddalarni tahlil usullari. Formaldegid, sirkakislotasi, aseton. 
Mavzuda nomi keltirilgan zaharli birikmalarni fizik va kimyoviy xossalari, 
organizmdagi va murda a‘zolaridagi metabolizmi, ajratib olish va tahlil sharoitlari 
yoritiladi. 
 Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
Biologik ob‘ektdan suv bug‗i yordamida ajratib olinadigan zaharli 
moddalarni tahlil usullari. Fenol, krezollar.Anilin, nitrobenzol, Toluol. 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi. 
 Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
Alkilgalogenidlar (xloroform, xloralgidrat, to‗rtxlorli uglerod    dixloretan). 
Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 
Alkilgologenidlarni xossalari, toksikologik ahamiyati va tahlil usullari o‘rgatiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza,  аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
Metil, etil, amil spirtlari va etilenglikol, ularning toksikologik ahamiyati. 
Kimyoviy  tahlil usullari. 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  zaharli  spirtlarni  organizmga  ta‘siri  ularni 
metabolitlanishi hamda kimyoviy  usullarda tahlil qilish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4a. 

15 
 
Spirtlarni gaz  suyuqlik xromatografik usuldasifat va miqdoriy tahlili. 
Gaz suyuqlik xromatografiya usullarida tahlil qilish asoslarini yoritish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 1. 
Biologik ob‘ektni mineralizasiyalab ajratib olinadigan zaharli moddalar 
guruhi. Metall kationlarini organizmdagi faoliyati,  ob‘ektni 
mineralizasiyalash, mineralizatni denitrasiyalash usullari.  
Zaharli  metall  saqlovchi  moddalarni  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish    va 
denitrasiya usullari bilan tanishtirish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
Mineralizatni kasrli usulda aniqlashda halaqit beruvchi ionlarni niqoblash.  
Zaharli metall kationlarini mineralizatdan aniqlash. Bariy, qo‗rg‗oshin  
saqlovchi zaharli birikmalar (tetraetilqo‗rg‗oshin), ularni toksikologik 
ahamiyati, sifatva miqdoriy tahlil usullari. Metallarni aniqlashni fizik-
kimyoviy usullari.  
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli    tahlil  usulini  qo`llash 
jarayonini tushuntiriladi.   
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
Kumush, mis, marganets, xrom, elementlarini saqlovchi zaharli birikmalar, 
ularni toksikologik ahamiyati, sifat va miqdoriy tahlil usullari. 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish 
tushintiriladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
Talliy,rux, surma va kadmiy elementlarini saqlovchi birikmalar, ularni 
toksikologik ahamiyati.  Mineralizatdan talliy, rux va surmani tahlil usullari.  

16 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish 
sharoitlari o`rganiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
Mishyak elementini saqlovchi birikmalar, ularni toksikologik ahamiyati.  
Mineralizatdan mishyakni tahlil usullari. 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish 
sharoitlari o`rganiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
Simob va uning birikmalarini toksikologik ahamiyati. Ob‘ektni 
destruksiyalash, destruktatdan simob saqlovchi birikmalarni aniqlash. 
Gronazan 
Ashyoviy  dalillardan  simob  kationlarini  ajratib  olish  va  tahlil  usullarini  olib 
borish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 3,4c. 
Sud kimyosi ekspertizasi,byurosi,xodimlar. Sud kimyogarlari, ularning 
vazifalari,etika va deantologiyasi. Kimyo toksikologik ekspertizasi.    
Sudkimyosi tekshiruv akti. Sud-kimyo amaliyotida qo‗llaniladigan reaktivlar 
va ularga qo‗yiladigan talablar. 
Sud  kimyosi  ekspertizasi,byurosi,    Sud  kimyogarlari,  ularning  vazifalari, 
shuningdek  Murakkab  tarkibdagi  reaktivlarni  tayyorlanishi  va  kimyo-toksikologik 
tahlillar uchun ularga qo‗yiladigan talablar o`rganiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q 1. 
Ekstraksiya  usullari. Ajralmalarni yot moddalardan tozalash usullari.  
Zaharlimoddalarni ob‘ektdan ajratib olishda ta‘sir qiluvchi omillar. pH-
muhiti, elektrolitlar, organik erituvchilar,ekstraksiya soni, qayta 
ekstraksiyalash. 

17 
 
Ekstraksiya jarayoni va unga ta`sir etuvchi omillar, ajralmalarni yot moddalardan 
tozalash usullari haqida tushunchalar. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4b. 
8 semestr 
Zaharli moddalarni biologik ob‘ektdan qutbli erituvchilar yordamida 
ajratib olish usullari. Fenatsetin va salitsil kislotasi, atsetilsalitsil 
kislotasi.Tokskologik ahamiyati va tahlil usullari. 
Zaharli  moddalarni  ta‘sir  etish  xususiyatlari  va  ularni  ashyoviy  dalillardan 
ekstraksiya 
usulida 
ajratib 
olish.Toksikologik 
kimyo 
amaliyotida 
keng 
qo‘llanadigan ekstraksiya usullarini zaharli moddalarni ajratib olishda  qo‘llanilishi 
va ahamiyati.   
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
Pirazol hosilalari: fenazon (antipirin), propifenazon (amidopirin), metamizol 
natriy  (analgin), fenilbutazon (butadion). Toksikologik ahamiyati, ajratib olish 
va tahlil usullari. 
Pirazolhosilasiga kiruvchi moddalar va butadion haqida ma‘lumotlar berish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Alkaloidlar xaqida ma‘lumotlar. Alkaloidlarni umumiy cho`ktiruvchi va 
rang hosil qiluvchi reaktivlar. Indol alkaloidlari: Strixnin, brutsin, rezerpin 
Indol guruhi alkaloidlarini  ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ksantin hosilasini saqlovchi alkaloidlar.  Kofein, teobramin, teofillin, 
ularning toksikologik ahamiyati, ajratib olish va tahlil usullari. Kofein 
toksikomaniyasi. 
Kofein guruhi va boshqa kislotali muhitda ajraluvchi  moddalarini toksikologik  
ahamiyati, ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil usullari.        

18 
 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
Piridin, piperidin alkalodlari, ularni toksikologik ahamiyati, tahlil usullari.  
Nikotin, tamaki chekish toksikomaniyasi, anabazin, paxikarpin, arekolin, 
koniin. 
Piridin, piperidin   guruhi alkaloidlarini ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil 
usullari.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4b. 
Atropin, giossiamin, skopolamin, xinin, papaverin alkaloidlari. Toksikologik 
ahamiyati va tahlil usullari. 
Tropan va xinolin hosilasiga kiruvchi alkaloidlar haqida ma‘lumotlar berish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q 4b. 
Novokain,  dikain,  lidokain,dimedrol  Ularning  toksikologik  ahamiyati, 
ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari 
Yuqorida  keltirilgan  alkaloidlarni  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari haqida ma`lumot berish.                                                                
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
Antiaritmik dori vositalari. Amiadaron, atenolol, propafenon. Ularning  
toksikologik ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Yuqorida  keltirilgan  dori  vositalarini  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari haqida ma`lumot berish.                                                                
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
Antidepressant dori vositalari. Amitriptillin, venflaksasin, mirtazapin, 
fluoksetin. Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 

19 
 
Yuqorida  keltirilgan  moddalarni  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari haqida ma`lumot berish.                                                                
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
Is gazi bilan zaharlanish. Karboksigemoglobinni qondan kimyoviy va fizik-
kimyoviy usullarda tahlil qilish. 
Yuqorida keltirilgan moddalarni ashyoviy dalillardan o‘ziga xos usullar 
yordamida tahlil qilish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q 4b. 
Dializ usulida ajratib olinadigan zaharli moddalar. Mineral kislotalar, 
ishqorlar va tuzlar. 
Toksikologik  ahamiyatga  ega  bo‘lgan  kislota  ishqor  va  tuzlarni      ashyoviy 
dalillardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4b. 
Qishloq xo‗jalik ximikatlari. Fosofrorganik va xlororganik birikmalar, 
karbamin kislota  hosilalari. Ularni ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Pestisidlarni toksikologik ahamiyati, ashyoviy dalildan ajratib olish va tahlil 
usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4d. 
Qishloq xo‗jalik ximikatlari. Sintetik  piretroidlar xosilalari. Ularni 
ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari.                                                                                           
Pestisidlarni  toksikologik  ahamiyati,  ashyoviy  dalildan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4d. 

20 
 
Zaharli moddalarning farmakokinetika va farmakodinamika masalalari. 
 
 Zaharli  moddalarni  organizmdagi  umumiy  ta‘siri  va  ularni  tarqalish  holatlarini 
o‘rganish.  Ularga  qarshi  ko`riladigan  chora-tadbirlar.  Zaharli  o`simliklar  va  ular 
tarkibidagi zaharli ta`sir etuvchi moddalarni aniqlash. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 2. 
Toksikologik kimyo fani bo‘yicha  ma'ruza mashg‘ulotining 
kalendartematik  rеjasi 
№ 
Ma‘ruza mashg‗ulotlari mavzulari 
Soat 
 
7 semestr 
 

Toksikologik  kimyo  fanining  asosiy  bo‗limlari  va  fan  o‗rganadigan  umumiy 
masalalar,  uning    farmatsiya  fanlari  bilan  bog‗liqligi.  Toksikologik  kimyo  tahlilida 
o‗qitiladigan  usullar.  Ob‘ektlar.  Uchuvchi  zaharlarni  suv  bug‗i  yordamida  biologik 
ob‘ektdan ajratib olishning nazariy asoslari. Zaharlarni suv bug‗i yordamida haydab 
ajratib olish Sianid kislota. 


 
Biologik ob‘ektdan suv bug‗i yordamida ajratib olinadigan zaharli moddalarni tahlil 
usullari. Formaldegid, sirka kislotasi, aseton.  

 

Biologik ob‘ektdan suv bug‗i yordamida ajratib olinadigan zaharli moddalarni tahlil 
usullari.Fenol,krezollar.Anilin, nitrobenzol, toluol. 


Alkilgalogenidlar  (xloroform,  xloralgidrat,  to‗rtxlorli  uglerod        dixloretan). 
Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 


Metil,  etil, amil  spirtlari va  etilenglikol, ularning  toksikologik ahamiyati.  Kimyoviy  
tahlil usullari.  


Spirtlarni gazsuyuqlikxromatografikusuldasifatvamiqdoriy tahlili. 


Biologik  ob‘ektni  mineralizatsiyalab  ajratib  olinadigan  zaharli  moddalar  guruxi. 
Metall  kationlarini  organizmdagi  faoliyati,    ob‘ektni  mineralizatsiyalash  usullari, 
mineralizatni denitratsiyalash usullari.  


Mineralizatni  kasrli  usulda  aniqlashda  xalaqit  beruvchi  ionlarni  niqoblash.    Zaharli 
metall  kationlarini  mineralizatdan  aniqlash.  Bariy,  qo‗rg‗oshin    saqlovchi  zaharli 
birikmalar  (tetroetilqo‗rg‗oshin),  ularni  toksikologik  ahamiyati,  sifatva  miqdoriy 
tahlil usullari. Metallarni aniqlashni fizik-kimyoviy usullari.  


Kumush,  mis,  marganets,  xrom,  elementlarini  saqlovchi  zaharli  birikmalar,  ularni 
toksikologik ahamiyati, sifat va miqdoriy tahlil usullari.    

10   Talliy,rux,  surmava  kadmiy  elementlarini  saqlovchi  birikmalar,  ularni  toksikologik 
ahamiyati.  Mineralizatdan talliy, rux va surmani tahlil usullari.  

11  Mishyak 
elementini 
saqlovchi 
birikmalar,  ularni  toksikologik  ahamiyati.  
Mineralizatdan mishyakni tahlil usullari. 

12  Simob  va  uning  birikmalarini  toksikologik  ahamiyati.  Ob‘ektni  destruksiyalash, 
destruktatdan simob saqlovchi birikmalarni aniqlash. Gronazan. 

13  Sud 
kimyosi 
ekspertizasi,byurosi,xodimlar. 
Sud 
kimyogarlari, 
ularning 
vazifalari,etika  va  deantologiyasi.  Kimyo  toksikologik  ekspertizasi.        Sudkimyosi 
tekshiruv  akti.  Sud-kimyo  amaliyotida  qo‗llaniladigan  reaktivlar  va  ularga 
qo‗yiladigan talablar. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling