Seriyalarning chastotalari


Download 24.79 Kb.
Sana24.12.2022
Hajmi24.79 Kb.
#1057843
Bog'liq
test


 1. Balmer seriyalarning chastotalari uchun quyidagi empirik formulaning qaysisi to’g’ri berilgan?

 1. Ridberg doimiysining son qiymatini toping.

 1. 8.2899 x 1013 s -1

 2. 8.2899 x 1015 s -1

 3. 3.2899 x 1013 s -1

 4. 3.2899 x 1015 s -1

 1. Vodorodning Balmer seriyalaridan Hα, Hβ va Hγ larning to'lqin uzunliklarini aniqlash labarotoriya ishining maqsadi nima?

 1. Ajratish qobiliyati yuqori bo'lgan difraktsion panjara yordamida vodorod atomi spektral chiziqlarini kuzatish, Hα, Hβ va Hγ to'lqin uzunliklarni o'lchash va Ridberg doimiysi R ni aniqlash

 2. Ajratish qobiliyati yuqori bo'lgan difraktsion panjara yordamida vodorod atomi spektral chiziqlarini kuzatish, Hα, Hβ va Hγ to'lqin uzunliklarni o'lchash

 3. Ajratish qobiliyati past bo'lgan difraktsion panjara yordamida vo atomi spektral chiziqlarini kuzatish, Hα, Hβ va Hγ to'lqin uzunliklarni o'lchash va Ridberg doimiysi R ni aniqlash

 4. Ajratish qobiliyati past bo'lgan difraktsion panjara yordamida vodorod atomi spektral chiziqlarini kuzatish, Hα, Hβ va Hγ to'lqin uzunliklarni o'lchash

 1. Vodorodning Balmer seriyalaridan Hα, Hβ va Hγ larning to'lqin uzunliklarini aniqlash labarotoriya ishidagi f = 50 mm li linzaning vazifasi nima?

 1. linzani siljitish yordamida kuzatish ekranida tirqishning aniq tasvirini hosil qilish

 2. linzani optik o'qqa parallel va ortogonal ravishda to rostlanuvchi tirqish aniq tasvirlanguncha siljitish

 3. linzani siljitish yordamida kuzatish ekranida tirqishning mavhum tasvirini hosil qilish

 4. linzani optik o'qqa parallel va ortogonal ravishda to rostlanuvchi tirqish mavhum tasvirlanguncha siljitish

 1. Vodorodning Balmer seriyalaridan Hα, Hβ va Hγ larning to'lqin uzunliklarini aniqlash labarotoriya ishida energiya manbai Balmer lampasi hali o'rnatilib bo'linmagan holda tutgichlarga tegib ketganda nima sodir bo’ladi?

 1. xavfli kuchlanishni generatsiyalaydi

 2. yuqori chastotani generatsiyalaydi

 3. xavfli tok kuchini generatsiyalaydi

 4. yuqori energiyani generatsiyalaydi

 1. Bir jinsli magnit maydoni B da maydonga perpendikulyar ravishda v tezlik bilan harakatlanayotgan elektronga maydon ta’sirida qanday kuch ta'sir qiladi?

A)Amper B)Lorenc C)Kulon D)Markazga intilma
7. Magnit maydonida harakat qilayotgan elektron orbitasi r doimiy bo'lib turganda, tezlashtiruvchi potensial U ning tok kuchi I dan bog'liqligi formulasini toping.
A) B) C) D)
8. Simob bug'i orqali o'tayotgan elektronlar uchun energiyaning yo'qolishi aniq "qadamlar" bilan sodir bo'lishini va unga mos keladigan emissiya simobning ultrafiolet chizig'ida bo'lishini e'lon qilgan olim yoki olimlar kim?
A) Zeeman B) Balmer C) Frank va Gertz D) Plank va Eynshteyn
9. Simob atomining asosiy holatdan birinchi holatga o'tish energiyasining adabiyotlarda topilgan qiymat
A) EHg = 6.9 eV ga to'g'ri keladi
B) EHg = 13.9 eV ga to'g'ri keladi
C) EHg = 11.9 eV ga to'g'ri keladi
D) EHg = 4.9 eV ga to'g'ri keladi
10. Frank-Gerts tajribasiga kerakli asboblar qaysilari to’g’ri?
A) Mb Frank-Gertz trubkasi uchun rozetka, elektr qizdirgich, Frank-Gerts ta'minlash manbai, Temperatura sensori NiCr-Ni, Kabellar juftlari,100 cm, qizil va ko'k 1
B) Ne Frank-Gertz trubkasi uchun rozetka, elektr qizdirgich, Frank-Gerts ta'minlash manbai, Temperatura sensori NiCr-Ni, Kabellar juftlari,100 cm, qizil va ko'k 1
C) He Frank-Gertz trubkasi uchun rozetka, elektr qizdirgich, Frank-Gerts ta'minlash manbai, Temperatura sensori NiCr-Ni, Kabellar juftlari,100 cm, qizil va ko'k 1
D) Hg Frank-Gertz trubkasi uchun rozetka, elektr qizdirgich, Frank-Gerts ta'minlash manbai, Temperatura sensori NiCr-Ni, Kabellar juftlari,100 cm, qizil va ko'k 1
11. Plank doimiysi qanday aniqlanadi?
A) Fotoyacheykani monoxromatik yorug'lik (ya'ni, maxsus to'lqin uzunlikka ega bo'lgan yorug'lik) bilan exspozitsiyalash yo'li bilan aniqlanishi mumkin va urib chiqarilgan elektronlarning kinetik energiyasi o'lchanishi mumkin
B) Fotoyacheykani polixromatik yorug'lik (ya'ni, maxsus to'lqin uzunlikka ega bo'lgan yorug'lik) bilan exspozitsiyalash yo'li bilan aniqlanishi mumkin va urib chiqarilgan elektronlarning kinetik energiyasi o'lchanishi mumkin
C) Fotoyacheykani monoxromatik yorug'lik (ya'ni, maxsus to'lqin uzunlikka ega bo'lgan yorug'lik) bilan exspozitsiyalash yo'li bilan aniqlanishi mumkin va urib chiqarilgan protonlarning kinetik energiyasi o'lchanishi mumkin
D) Fotoyacheykani polixromatik yorug'lik (ya'ni, maxsus to'lqin uzunlikka ega bo'lgan yorug'lik) bilan exspozitsiyalash yo'li bilan aniqlanishi mumkin va urib chiqarilgan protonlarning kinetik energiyasi o'lchanishi mumkin
12. Plank doimiysini kompakt o'lchash qurilmasi yordamida aniqlashda chiqish ishi ishqoriy metallarda boshqa metallarga nisbatan kichik bo'lganligi sababli katod sifatida qaysi metal elementi tanlab olingan?
A) Mis B) Alyuminiy C) Kaliy D) Natriy
13. Plank doimiysini kompakt o'lchash qurilmasi yordamida aniqlash labarotoriya ishining obyekti nima?
A) Elektronlarning kinetik energiyasini yorug'lik sindirish ko’rsatgichining funksiyasi sifatida o'lchash
B) Elektronlarning kinetik energiyasini yorug'lik chastotasining funksiyasi sifatida o'lchash
C) Elektronlarning kinetik energiyasini zarra massasining funksiyasi sifatida o'lchash
D) Elektronlarning kinetik energiyasini zarra zaryadining funksiyasi sifatida o'lchash
14. Elektronlar metal sirtidan yorug'lik nurlari yordamida urib chiqarilishi hodisasi
A) Zeeman effekti B) Fotoeffekt C) Difraktsiya D) Qutblanish
15. … - fizikaning fundamental doimiylaridan biri bo'lib, mikrofizikaviy ob'ektlarning, misol uchun elektronlar va fotonlarning kvant xarakteristikalarini tavsiflashda ishlatiladi. Bu qaysi doimiy kattalik?
A) Boltsman B) Ridberg C) Yorug’likning vakuumdagi tezligi D) Plank
16. Stoksning ishqalanish kuchi formulasini toping.
A) 6πrηv B) 6πrmv C) 6πrηQ D) 6πmηv
17. Milliken usulida tomchini havoda deb hisoblasak, unga quyidagi qaysi kuchlar ta'sir etadi?
A) elektr maydoni ta'sir kuchi, ko'taruvchi kuch, Stoksning ishqalanish kuchi B) Stoksning ishqalanish kuchi, og'irlik kuchi, elektr maydoni ta'sir kuchi, ko'taruvchi kuch C) elektr maydoni ta'sir kuchi, ko'taruvchi kuch, og'irlik kuchi D) Lorens kuchi, og'irlik kuchi, elektr maydoni ta'sir kuchi, ko'taruvchi kuch
18. Milliken qurilmasidan foydalanib moy tomchisining zaryadi Q nechta usul bilan aniqlanishi mumkin va ular qaysilar:
A) 2, anomal va normal effekt usuli B) 2, dinamik va muvozanat usuli C) 3, normal, muvozanat, dinamik D) 3, normal, anomal, dinamik
19. Stefan-Boltsman qonuni formulasini ko’rsating.
A) B) C) D) F=6πrηQ
20. Stefan-Boltsman doimiysini aniqlashda “mutloq qora jism” sifatida qaysi asbobdan foydalaniladi?
A) Nasos B) Moll termofili C) Elektr pechka D) NiCrNi termojuftligi
21. Atom o’lchamini aniqlashda foydalanilgan transformator moyi molekulasida nechta atom bor?
A) 83 B)72 C)19 D) 33
22. Frank- Gerts tajribasidagi aniqlangan grafikdan qanday xulosaga kelamiz:
A) Simob atomlari bilan elektronlar to’xnashishi natijasida energiya yo’qolishini
B) Simob atomlari bilan elektronlar to’xnashishi natijasida energiya ortib ketishini
C) Simob atomlari bilan elektronlar to’xnashishi natijasida kuchlanish ortib ketishi
D) Simob atomlari bilan elektronlar to’xnashishi natijasida kuchlanish nolga teng bo’lishi
23) Plank doimiysining son qiymati
A) B) C) D)
24. Milliken usulida nima sababdan barcha harakatlarning yo'nalishi teskari holda ko'rinadi?
A) Mikroskop mavhum tasvir hosil qiladi B) Mikroskop teskari tasvir hosil qiladi C) Magnit maydoni ta’sirida D) Elektr maydoni ta’sirida
25. Elektronning solishtirma zaryadini aniqlashda vakuumdagi elektron nurli trubkadan chiqayotgan elektronlar nima sabab aylana shakl hosil qiliadi?
A) Amper kuchi sabab B) Lorens kuchi sabab C) Fototoklar sabab D) Elektr maydoni sabab

Fizpraktikum (Atom fizikasi)
3B guruh (kechki ta’lim) talabasi:
Download 24.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling