Viloyat sanoat korxonalarida tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish


Download 23.94 Kb.
Pdf просмотр
Sana21.12.2017
Hajmi23.94 Kb.

 

Viloyat  sanoat  korxonalarida  tarkibiy  o’zgarishlarni  amalga  oshirish 

hamda  ishlab  chiqarish  quvvatlarini  texnik  va  texnologik  jihatdan  yangilash  ja-

rayonlarining  jadallashishi  natijasida,  2017  yilning  yanvar-sentabr  oylarida  

o’tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan sanoat ishlab  chiqarish  hajmini   0,6 foizga,  

mehnat unumdorligini 1,4 foizga kamaydi.  Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 

hajmi 9,3 trln.so’mdan ko’proqni tashkil etdi.

 

Sanoat ishlab chiqarish tarkibida ko’proq qayta ishlash sanoati korxonala-rining ulushiga to’g’ri keladi - 68,1 foiz. Shu bilan birga, sanoat ishlab chiqarishida  

tog’- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari ham munosib hissa qo’shdi 

(2016 yil 9 oyga nisbatan o’sish 100,7 foiz, sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi 23,6 

foiz).


 

 

RAQAMLAR: 

Sanoat ishlab chiqarish hajmi 

0,6 foizga kamaydi.  

Mehnat  unumdorligi  1,4  foizga kamaydi.  

Iste’mol  tovarlarining  o’sish 

sur’ati — 95,2 foiz. 

Iste’mol  tovarlarning  jami 

sanoatdagi  ulushi    —  

17,7 foiz.

 

 

 Navoiy viloyati statistika boshqarmasi 

Sanoat  

ishlab chiqarish 

Sanoat  ishlab  chiqarishning  metalurgiya  sanoati  viloyatning  umumiy  hajmida  32,4  foizdan  ko’proq  qismini 

tashkil etib, 2016 yil 9 oyga nisbatan 100,6 foiz o’sish kuzatildi. 

S

a

n

o

ata

rk

ibSanoat ishlab chiqarish 

 V i l o y a t i m i z   s a n o a t i  

salohiyatini  oshirish  bo’yicha  amalga 

oshirib  kelinayotgan  chora-tadbirlar 

natijasida  viloyat  tumanlarida 

mahsulotlar  ishlab  chiqarishni  

ko’paytirishga sharoit yaratdi. 

Viloyat  sanoat  ishlab  chiqarish 

h a j m i   t a r k i b i d a   N a v o i y  

shahar  (umumiy  hajmning  75,7  foizi),  

Carmana  tumani  (10,6  foizi),  Qiziltepa 

(4,0  foizi)  tumanlari  korxonalarining 

hissasi yuqori bo’lib kelmoqda. 

   


Kichik  biznes  sub’yektlari 

tomonidan 

sanoatning 

umumiy  


hajmida  salmoqli  hissa  qo’shilgan 

bo’lib, 


ular 

tomonidan 

ishlab 

chiqarilgan  mahsulotlar  ulushi  19,1 foizni tashkil etdi.  

Tayyor  mahsulot  turlarining 

kengayishi  va  ishlab  chiqarilishini 

qo’llab  quvvatlash,  iste’mol  tovarlar 

ishlab  chiqarilishining  2016  yil  yan-

var-sentabrga  nisbatan  94,3  foizgni 

tashcil etdi, ularning jami sanoatdagi 

ulushi  esa  o’tgan  yilning  mos  dav-

ridagi 18,3 foizga nisbatan 14,7  foiz-

ni tashkil etdi.

                                                    

 

2017 yil yanvar-sentabr oylarida hududlarning viloyat sanoat ishlab chiqarish hajmidagi ulushi, foizda  2017 yil yanvar-sentabr oylarida tumanlar bo’yicha sanoatning o’sish sur’atlari   

(o’tgan yilning mos davriga nisbatan, foizda) 

 O’tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  mahsulotlar  ishlab  chiqarishning  yuqori  o’sishi  quyidagi  faoliyat  

turlarida kuzatilmoqda: 

avtotransport    vositalari,  treylerlar  va  yarimpriseplar    ishlab  chigarish 

(2016 yil yanvar-sentabrga 

nisbatan o’sish sur’ati - 168,6 foiz),  mashina va uscunalarni ta’mirlash va urnatish  (123,1 foiz), compiyterlar, electron 

va optic mahsulotlar ishlab chigarish (119,4 foiz), ichimliclar ishlab chiqarish (117,4 foiz). 

  

  

 

Sanoat ishlab chiqarish 2017 yil yanvar-sentabr oylarida iste’mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi va o’sish sur'ati 

Iste’mol tovarlari ishlab chiqarish tarkibi 

 

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish tabaqalanishining tahlili, Navoiy shahrida o’rtacha v i l o y a t  

d a r a j a s i  

k o ’ r s a t k i c h i d a n  

( 9 8 5 2 , 4 m i n g . s o ’ m )  

a n c h a  

y u q o r i l i g i n i  

ko’rsatmoqda.

 

 2017 yil yanvar-sentabr oylarida hududlar bo’yicha aholi jon boshiga iste’mol tovarlari 

ishlab chiqarish, ming so’mda   

Oziq-ovqat tovarlari 

Nooziq-ovqat tovarlari 


Viloyat sanoati salohiyatining rivojlanishiga o’z ta’sirini mahalliy korxonalar (davlat ulushi yuqori bo’lgan korxonalarsiz) 

ham ko’rsatdi, ular tomonidan 1 891.9 mlrd..so’mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib (jami sanoatdagi ulushi 20,2 foiz), o’tgan 

yilning mos davriga nisbatan o’sish sur’ati  98,2 foizni tashkil etdi. 

   Viloyat bo’yicha ushbu korxonalarning ishlab chiqarish hajmi eng ko’proq Zarafshon shahri, Navbahor va Uchquduq  

tumanlar korxonalar salmog’iga to’g’ri keladi. Eng yuqori o’sish sur’atlari esa Carmana (107,8 foizga), Navbahor (100,8 foizga) 

tumanlarida ta’minlandi.   

 

Ayni  paytda    viloyatda  1,5  mingdan  ko’proq  sanoat korxonalari faoliyat  yuritayotgan  bo’lib, ulardan joriy yilda  202  ta  korxona  yangidan  tashcil  topilgan    Navoiy  shahrida  52  ta  korxona,  Carmana  tumanida  38  ta  korxona, 

Navbahor tumanida 27 ta, Nurota tumanida  25 ta, Hatirchi tumanida 24 ta, Qiziltepa tumanida 18 ta, Zarafshon shahri-

da 8 ta, Uchquduq tumanida 6 ta, Conimehda 3 ta va Tomdi tumanida 1 ta korxonaga  to’g’ri keladi.

  

 Sanoat ishlab chiqarish 

Viloyat  statistika boshqarmasi 

Sanoat statistikasi bulimi 

Nashr uchun mas’ul:          Bobonazarova M.                                            Aloqa telefoni:                    (0371) 230-84-52 

2017 yil yanvar-sentabr oylarida jami sanoat ishlab chiqarish hajmida mahalliy korxonalar va davlat ulushi 

yuqori bo’lgan korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari ulushi  

(o’tgan yilning mos davriga nisbatan, foizda) Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling