1. Binar birikma tarkibida 5% vodorod bo‘lsa, ushbu birikma tarkibida qanday kimyoviy bog‘(lar) uchraydi


Download 23.34 Kb.
bet1/2
Sana04.02.2023
Hajmi23.34 Kb.
#1158963
  1   2
Bog'liq
Nurislom

1.Binar birikma tarkibida 5% vodorod bo‘lsa, ushbu birikma tarkibida qanday kimyoviy bog‘(lar) uchraydi.
1) qutubli kovalent 2) qutubsiz kovalent 3) ion
4) vodorod 5) donor akseptor
A) 1 B) 1,4 C) 3 D) 2,5
2. Azot (I) oksid molekulasida donor-akseptor bog’ hosil qilishda donor sifatida qaysi element qatnashadi ? A) kislorod B) donor-akseptor bog’ yo’q
C) kislorod bilan bog’langan azot
D) kislorod bilan bog’lanmagan azot
3. [Ag(NH3)2]NO3 birikmasidagi akseptorning koordinatsion soni, valentligi va oksidlanish darajasini aniqlang. A) 2; 2; +2 B) 2; 2; +1 C) 2; 4; -3 D) 2; 1; +1
4. Pirofosfat kislota molekulasida nechta sp3-sp3 bog’ borligini toping.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
5. Molekulalarni tarkibidagi σ-bog’lar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) kaliy sianid; 2) natriy karbonat; 3) metan; 4) vodorod peroksid.
A) 2, 3, 4, 1 B) 1, 3, 4, 2 C) 1, 4, 3, 2 D) 2, 4, 3, 1
6. Uglеrod (II) oksidi ammoniy va gidroksoniy ionlarining qanday o’xshashliklari bor?
А) tarkibidagi atomlar soni bir xil В) o’xshashligi yo’q
С) ion bog’lanishlar soni bir xil D) tarkibidagi elеktronlar soni bir xil
Е) donor – aktsеptor bog’lar soni bir xil
7. Quyidagi birikmalardagi xlorning gibridlanishini toping. ClF3, ClF5, HClO2, HClO3
A) sp3; sp3d2; sp2; sp3 B) sp3; sp3; sp3; sp3
C) sp2; sp3d; sp; sp2 D) sp3d ; sp3d2; sp3; sp3
8. Sariq qon tuzidagi markaziy atomning gibridlanishini aniqlang.
A) sp2 B) sp3 C) sp3d D) sp3d2
9. Metall, kovalent va ion bog‘lanishli moddalar
ketma – ketligini toping.
A) Zn, HF, NH3 B) Ag, NO2, SrF2
C) Ag2S, S8, KI D) Pb, F2, H3AsO4
10. Markaziy atomi sp 3– tipda gibridlangan, qutbli
kovalent bog’lanishli qutbsiz molekulani aniqlang.
A) NH3 B) H2O С) СCl4 D) SF4
11. Bog‘ karraliligi (bir xil atomlar o‘rtasida)
ortishi bilan bog’ uzunligi va bog’ energiyasi
qanday o‘zgaradi?
A) kamayadi; kamayadi B) ortadi; kamayadi
C) ortadi; ortadi D) kamayadi; ortadi
12. Pirofosfat kislota molekulasida oddiy va qo‘sh
bog‘lar nisbati qanday bo‘ladi?
A) 6:1 B) 5:1 C) 4:1 D) 3:1
13. Brom molekulasidagi bog‘ uzunligi 0,17 nm,
HBr dagi bog‘ uzunligi esa 0,135 nm. Ushbu
ma’lumotlardan foydalanib vodorod
molekulasidagi bog’ uzunligini (nm) hisoblang.
A) 0,85 B) 0,05 C) 0,10 D) 0,114
14. Qanday hajmdagi (1, n.sh.) fosgen gazi
tarkibidagi barcha bog‘lar soni 4,9 g sulfat
kislotadagi π – bog‘lar soniga teng?
A) 0,56 B) 2,24 C) 1,12 D) 3,36
15. Sulfat kislota, natriy dixromat va kalsiy formiat
molekulalari tarkibidagi σ – bog‘lar yig‘indisini
hisoblang.
A) 30 B) 26 C) 24 D) 32
16. Mol nisbati 1:1 bo‘lgan KxXO4 va (NH4)2CO3

Download 23.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling