1. Ot so‘z turkumi, unga xos grammatik kategoriya(xususiyat)lar, otlarning yasalishi, ot yasovchi qo‘shimchalar tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?


Download 15.66 Kb.
Sana02.12.2023
Hajmi15.66 Kb.
#1779686

1. Ot so‘z turkumi, unga xos grammatik kategoriya(xususiyat)lar, otlarning yasalishi, ot yasovchi qo‘shimchalar tilshunoslikning qaysi bo‘limida o‘rganiladi?
A) morfologiya B) morfologiya va sintaksis C) morfologiya va so‘z tarkibi D) morfologiya va so‘z yasalishi
2. Qaysi qatordagi so‘zlar faqat ot turkumiga mansub?
A) kelma, o‘qima, tugma B) gazlama, childirma, ko‘rsatma
C) yasama, qaynatma, to‘qima D) yigirma, sekinlama, surma.
3. Qaysi qatorda faqat otlar berilgan?
A) uchqun, to‘lqin, bilimdon, qalamdon B) yong‘in, toshqin, tuzdon, kuldon C) tuyg‘un, keskin, qumdon, xumdon D) so‘lg‘in, turg‘un, suvdon
4. Qaysi javobda otga xos bo‘lgan sintaktik vazifa noto‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A) ega vazifasida keladi. B) kesim vazifasida qo‘llanadi. C) undalma vazifasida kelmaydi. D) to‘ldiruvchi vazifasida keladi
5. Ot qaysi so‘z turkumidagi so‘zlar bilan birika olmaydi?
A) ot, sifat B) olmosh C) ravish, fe’l D) ot mustaqil so‘z turkumlarining barchasi bilan birika oladi
6. Ot turkumi uchun asosiy belgi nimadan iborat?
A) o‘ziga xos yasalish tizimiga ega va gapda gapning har qanday bo‘lagi vazifasida kela oladi. B) son, egalik, kelishik kabi grammatik ko‘rsatkichlarga ega C) ot, sifat, son, olmosh, fe’l va ravish bilan birika oladi. D) otning asosiy belgisi predmetlik ma’nosini ifoda etish
7. – lar qo‘shimchasi kuchaytirish ma’nosini ifodalagan javobni toping.
A) Shunday qilib, oradan bir hafta o'tgach, ko'chlarimizni ortib yangi uyga ko'chib ketdik. B) Nodiraning savollariga javob bera olmaymiz, keyin yana uni yupatishga harakat qilamiz C) Qaldirg'ochlarning shunchalik jafokash, mehnatkash-ligiga tahsinlar o'qiysan, kishi.D)Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim.
8. Qaysi qatorda “oy” so‘zi ot turkumiga xos sintaktik vazifani bajargan?
A) Oy osmon dengizida suzib bormoqda. B) Uydan oy yuzli qiz chiqib keldi. C) Oy borib, omon kel, o‘g‘lim! D) B, C
9. Bir xil grammatik ma’noga ega bo‘lgan so‘zlarni toping.
A) kitob, bahor, a’lochi, bog‘ B) o‘qimoq, orzu, bilim, erishmoq C) qovun, gul, bola, qush D) shirin, oqish, qor, yashil
10. Qaysi gapdagi otda -lar qo‘shimchasi ko‘plik ma’nosini ifodalagan?
A) Yog‘ va unlarni do‘kondan olib, qishloq tomon yo‘lni davom ettirdik. B) Barcha gaplarda ko‘plik ma’nosini ifodalangan.
C) Nodirlarning hovlisi shahar chetida joylashgan. D) Bolalar nimanidir sezgandek ustozlaridan ko‘z uzmas edilar.
11. Qaysi gapda ko‘plik qo‘shimchasi urg‘u olmaydi?
A) Musobaqada 10-12 yoshdagi bolalargina ishtirok etishi mumkin. B) Berilgan gaplarning barchasida –lar qo‘shimchasi urg‘usiz hisoblanadi. C) Bo‘taloqqinalar bar qancha ildam yursa ham, onasiga yetolmas edi. D) Mardlargina o‘z Vatani uchun mardona kurasha oladilar.
12. Qaysi gapda -lar qo‘shimchasi grammatik ma’no ifodalagan?
A) Avazlarning bir cheti chorbog‘ga tutashgan kattagina hovlisi bor. B) Bu ishlarning boshida G‘ulomjon, Qudrat, Olimbuvalar turishdi. C) Sening xotirangni unutmas aslo, mening yuraklarim, O‘rta Osiyo. D) Oradan besh kunlar o‘tdi.
13. Quyidagi gapda -lar qo‘shimchasi grammatik ko‘plikni bildirish xususiyatiga ega emas?
A) Kecha biznikiga amakilarim sovg‘a ko‘tarib kelishdi B) Tumanda o‘simlik yog‘larini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi.
C) Bobolarimiz qoldirgan madaniy meroslarni asraylik.
D) Qushlar uzoq o‘lkalardan uchib kelishadi.
14. -lar qo‘shimchasi hurmat ma’nosini anglatganda egalik qo‘shimchasiga nisbatan qanday holatda joylashadi?
A) Barcha hollarda egalik qo‘shimchasidan keyin qo‘shiladi B) Barcha hollarda egalik qo‘shimchasidan oldin qo‘shiladi
C) I, II shaxslarda egalik qo‘shimchasidan keyin, III shaxsda egalik qo‘shimchasidan oldin qo‘shiladi D) Barcha hollarda egalik qo‘shimchasidan keyin hurmat, oldin joylashsa ko‘plik ma’nosi anglashiladi
15. Qaysi qatorda ot antonimlar mavjud?
A) keldi–ketdi B) savol-javob C) oq-qora D) o‘y-xayol
16. Ot sinonimlar berilgan qatorni toping.
A) odam – inson - kishi – kimsa – bashar
B) avval – ilgari – burun – oldin – qadim
C) hamma - barcha – bari – jami – butkul
D) uyatsiz – benomus – behayo – hayosiz
17. Otlarning gapda bajaradigan vazifalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.
A) undalma bo‘lib keladi B) bosh bo‘lak vazifasini bajaradi C) ikkinchi darajali bo‘lak bo‘lib keladi D) A,B,C.
18. Faqat mavhum otlar qatorini toping.
A) bola, daftar, qishloq B) gul, zafar, shahar C) shodlik, sevgi, kulfat D) yo‘l, daraxt, vodiy
19. Mavhum otlar qatorini toping.
A) uyqu, jahl B) soch, kiprik C) quyosh, tutun D) gul, orzu
20. Atoqli ot asosida paydo bo‘lgan turdosh otlar qatorini toping
A) asal, rayhon, arslon, muhabbat B) anor, lola, shirin, to‘qson C) yetmish, bultur,turdi, ra’no D) rentgen, xosiyatxon, michurinchilar, amper
Download 15.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling