6-amaliy mashg‘ulot. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning matritsalar usuli. Kramer qoidasi


Download 301.54 Kb.
Pdf ko'rish
Sana04.12.2020
Hajmi301.54 Kb.

6-amaliy mashg‘ulot. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning 

matritsalar usuli. Kramer qoidasi 

 

 

a). Sistemani Kramer formulasi bilan yeching: 4

2

34

10

23

8

23

2

13

2

13

2

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 Yechish. 

1

21

3

21

4

89

8

3 12 144

3

2 

        

0

   boʻlgani  uchun  sistema  aniq.  Yechimni  Kramer  formulalari 

yordamida topish mumkin. 

1

8

21

10

21

32

830

8

4024 14

4

32

 


   

 
 

2

18

1

3 101

20

32 1240

4

4828

4

42

 


    

3

12

8

32 10

8

8072

64

2430

42

43

4

  

 

1

23

14

2842

1,

2,3.

14

1414

x

x

x

 

Javob: 1; 2; 3 

b). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini teskari matritsa usuli bilan yeching: 4

2

34

10

23

8

23

2

13

2

13

2

1x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

  

Yechish. 

2

34

1

23

1

21

A

 

matritsa uchun teskari matritsa mavjud, chunki 14

0

A

 

.  4

51

2

610

0

77

14

11

A

 


;

3

21

16

508

8

6080

70

5614

1

410

8

45

1

26

10

07

7

141

1

B

A

X

 

Javob: 1; 2;3 . 

c) Quyidagi matritsali tenglamani yeching:   

3

42

9

11

1

3X 

 

Yechish. 

det


3 4

1 0


A

    

  boʻlgani  uchun  A  matritsa  maxsusmas  va 

1

A

 

mavjud  1

1

41

3

A

 
U holda 1

4

2 92

3

13

1

31 0

X 

 
     

Izoh.  Agarda  A  matritsa  maxsus det

0

A

  boʻlsa,  u  holda  matritsali tenglamani  yuqoridagidek  yechimini  topish  oʻrinli  emas.  Bunday  hollarda 

matritsali  tenglamalar  yoki  yechmga  ega  emas,  yoki  cheksiz  koʻp  yechimga  ega. 

Keyingi misolda bunga ravshanlik kiritamiz. 

 

d) Quyidagi matritsali tenglamani yeching:   

2

31

2

46

2

4X   

Yechish.  det

12 12


0

A  boʻlgani  uchun  A  matritsa  maxsus  va 

1

A

 mavjud emas. Faraz qilamizki,  

11

1221

22

.x

x

X

x

x  

A va X

 matritsalarni koʻpaytirsak,  

11

21

1222

11

2112

22

23

2

31

2

.4

6

46

2

4x

x

x

x

x

x

x

x 
 

 Bundan 

11

2112

22

1121

12

222

3

12

3

24

6

24

6

4.x

x

x

x

x

x

x

x 

 

Oxirgi tenglamalarsistemasi birgalikda va aniqmas. Ularni yechsak, 21

22

1112

1 3


2 3

,

22

x

x

x

x Masalan, 

21

21,

x 

222

x

µ

 deb belgilasak, 3

1 1 3


,

2

12

µ

X

µ

 

 

Bunda  va 


 lar ixtiyoriy sonlar.  

Izoh.  Agarda 

11

1221

22

,,

,

xx

x

x

 

larga  bogʻliq  boʻlgan  chiziqli  tenglamalar sistemasining kamida bittasi birgalikda boʻlmasa, berilgan matritsali tenglama ( A 

matritsa maxsus boʻlganda) yechimga ega boʻlmaydi. Namunada keltirilgan a), b), c), d) misollardan foydalanib misollarni yeching. 

 

Quyidagi tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yeching: 1. 

1

23

1

23

1

23

2

36

2

34

0

32

5

6x

x

x

x

x

x

x

x

x  2. 

1

23

1

23

1

23

4

32

9

25

3

45

6

218

x

x

x

x

x

x

x

x

x  3. 

1

23

1

23

1

23

2

12

2

44

4

2x

x

x

x

x

x

x

x

x  

 


    


4. 

1

23

1

23

1

23

2

43

4

211

3

24

11

xx

x

x

x

x

x

x

x  5. 

1

23

1

23

1

23

3

42

8

23

4

50

x

x

x

x

x

x

x

x

x

  
   6. 

1

23

1

23

1

23

1

83

6

04

3

2x

x

x

x

x

x

x

x

x  

7. 

1

23

1

23

1

23

4

23

3

53

5

69

x

x

x

x

x

x

x

x

x  


   


8. 

1

21

3

12

3

75

31

411

43

23

4

20x

x

x

x

x

x

x

    9. 

1

2

31

2

31

2

32

4

315

2

203

9

xx

x

x

x

x

x

x

x 

10. 

1

23

1

23

1

23

6

23

5

xx

x

x

x

x

x

x

x   


   11. 

1

2

31

2

32

3

22

0

6x

x

x

x

x

x

x

x

x      


 

 Quyidagi tenglamalar sistemasini teskari matritsalar usuli bilan yeching: 

12. 

1

23

1

23

1

23

2

24

3

37

2

3x

x

x

x

x

x

x

x

x  


  13. 1

2

31

2

31

2

31

2

22

2

33

3

xx

x

x

x

x

x

x

x   14. 1

2

31

2

31

2

32

3

510

3

74

3

22

3

xx

x

x

x

x

x

x

x 
 

15. 

1

23

1

23

1

23

5

64

3

33

2

24

5

21

x

x

x

x

x

x

x

x

x  16. 

1

23

1

23

1

23

4

32

4

62

3

15

3

23

x

x

x

x

x

x

x

x

x  

 
17. 

1

23

1

23

1

23

5

23

2

22

5

03

4

210

x

x

x

x

x

x

x

x

x  


 

18. 

1

2

13

1

23

2

33

4

12

2

xx

x

x

x

x

x

 

   

  19. 1

2

31

2

12

3

23

4

46

2

20

x

x

x

x

x

x

x

x  20. 

1

2

31

3

12

3

22

6

32

8

1x

x

x

x

x

x

x

x   

   21. 

2

31

2

32

3

32

5

24

2

1x

x

x

x

x

x

x  

22. 

1

31

2

12

3

25

3

92

1

xx

x

x

x

x

x

   23. 

1

23

2

31

2

24

2

32

x

x

x

x

x

x

x  

  

 

 24. 

1

21

2

31

2

33

5

20

2

415

x

x

x

x

x

x

x

x   


   

25. 

1

31

2

31

2

35

4

12

0

42

1

xx

x

x

x

x

x

x  


  

Quyidagi tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yeching: 26.

1

23

1

23

1

23

2

33

2

153

3

69

x

x

x

x

x

x

x

x

x  


 27. 

1

2

13

1

23

7

331

4

543

2

24

12

xx

x

x

x

x

x

   28. 

1

2

31

2

31

2

32

2

312

20

32

7

xx

x

x

x

x

x

x

x  

29. 

1

23

1

23

1

23

2

62

2

315

x

x

x

x

x

x

x

x

x   


   30. 

1

2

31

2

31

2

32

2

212

2

6x

x

x

x

x

x

x

x

x    
 

 

Ikkinchi  tartibli  kvadratik X

  matritsaga  nisbatan  matritsali  tenglamalarni 

yeching: 

1. 

1

23 5

3

45 9

X 

   

2. 

2

13

2

24

3

25

3

31

X

 

 

 


 

 3. 

3

21 2

5

45 6

X 
 
 


 

 4. 

3

15 6

14 16


5

2

7 89

10

X

 


 
 
  

5. 

3

5

12

2

42

4

X

 


   6. 

1

33 2

2

61 4

X  

 

 7. 

3

21

1

64

2

2X 
 
 

  

8. 

1

11

3

26

2

22

6

412

X

 


 
 


 


 

 Uchinchi  tartibli  kvadratik 

X

  matritsaga  nisbatan  matritsali  tenglamalarni 

yeching: 

9. 

1

21

3

10

1

32

1

63

2

41

3

3 1X  
 

10. 

1 1

1

11 3

2 1


0

4

32

1 1


1

1

25

X 


 

 


 

 

 11. 

1

23

1

30

3

24

10

27

2

10

10

78

X   


 12. 

5

31

8

30

1

32

5

90

5

21

2 15 0


X    


 


 

 


 

13. 

1

3

50

0

12

7

89

3 6


1

3

43

0

3X

     

 


 

14.

1

2

31

2

21

0

0   1

1

22

5

70 1

0

23

4

49 10

0

0 1X

 
 


  

 

 


 


 

15. 

2

3

19

7

62

0

24

5

21

1

218 12

9

57

3

11

1

23 1511

X

   

 
 
  


 

Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi barcha X

 matritsalarni toping: 16. 

2

32

3

46

4 6


X

  

 17. 

3

62

4

4 89 18

X

 

 


  

18. 

4 6

1 1


6 9

1 1


X    19. 

2 1


1

0

2 10 1

X

 

 


  

20. 

1

1

11

1

10

1 1


1

1 0


1

0

22

0

1X 


 

21. 

3

1 2


3

9

74

3 3


1 11 7 .

1

30

7

57

X  

 

Quyidagi  masalalarning  matematik  modelini  quring,  Kramer  va  teskari matritsa usullaridan foydalanib yeching: 

 

22.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 1-jadvalda berilgan. 

1-jadval 

Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 2700 2

S

 800 3

S

 1600  

 

23.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 2-jadvalda berilgan. 

2-jadval 

Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 

2

S

 

3

S

 

 

 

24.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 3-jadvalda berilgan. 

3-jadval 

Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 20 2

S

 22 3

S

 30  

 

25.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 4-jadvalda berilgan. 

4-jadval 

Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 

2

S

 

3

S

 -1 


 

26.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 5-jadvalda berilgan. 

5-jadval Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 

2

S

 

3

S

 

 

 

27.  Korxona  uch  xildagi  xomashyoni  ishlatib  uch  turdagi  mahsulot  ishlab 

chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 6-jadvalda berilgan. 

6-jadval 

Xom-ashyo 

turlari 

Mahsulot turlari boʻyicha xom-ashyo 

sarflari 

Xom-ashyo 

zahirasi  

1S

 

2

S

 

3

S

  

 

Download 301.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling