9-sinf uchun olimpiada savollari


Download 22.7 Kb.
Sana24.05.2022
Hajmi22.7 Kb.
#696172
Bog'liq
9-sinf olimpiada
“… Дардингға Навоий ҳолин истишҳод бил”, “… Дардингға Навоий ҳолин истишҳод бил”, 14.6 Economically active population uzb, 9, 10, 11 - sinf olimpiada, 1404361699 52726, 1404361699 52726, C code for k, C code for k, kislorod- oddiy modda uning olinishi., 3-topshiriq2-q,№21, yusuf(bekzod), komiljon, Документ, Документ, Документ

9-sinf uchun olimpiada savollari
1. Temperatura xalqaro birliklar sistemasida qanday birlikda o’lchanadi ?
A) K B) ̊ C C) J/K D) J
2. Ideal gazning absolyut temperaturasi 1,5 marta oshirilsa, uning bosimi necha marta ortadi ?
A) ortmaydi, balki 1,5 marta kamayadi B) 1,52 marta C) 1,5 marta D) 3 marta
3. Gapni to’ldiring: “ Tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydigan qilib izolyatsiyalangan sistemada ro’y beradigan jarayon ..... deb ataladi.
A) ... izotermik ... B) ... izoxorik ... C) ... izobarik ... D) ...adiabatik ...
4. Izotermik jarayon uchun termodinamikaning I – qonuni qanday ko’rinishga ega ?
A) Q=ΔU+A B) Q=0 C) Q=ΔU D) Q=A
5. Izobarik jarayonda qaysi kattalik o’zgarmas ?
A) gazning zichligi B) gazning bosimi C) gazning hajmi D) gazning temperaturasi
6. Moddaning issiqlik sig’imi qanday birlikda o’lchanadi ?
A) J/kg B) J/ K C) J/mol∙K D) J/kg∙K
7. 1 kg massali suvni 1 ̊ C ga isitish uchun qanday miqdorda issiqlik sarfalnadi ?
A) 4200 kJ B) 4200 J C) 2100 J D) aniqlab bo’lmaydi
8. 1 J/kg – qanday kattalikning o’lchov birligi ?
A) moddaning issiqlik sig’imi B) moddaning solishtirma issiqlik sig’imi
C) issiqlik miqdori D) yoqilg’ining solishtirma yonish issiqligi
9. Gaz molekulalarining tezliklarini kim birinchi bo’lib tajribada o’lchagan ?
A) J. Maksvell B) Klapeyron C) Mendeleyev va Klapeyron D) O. SHtern
10. Adiabatik jarayon uchun termodinamikaning I – qonuni qanday ko’rinishga ega ?
A) U1=U2+A B) U2=U1+A C) A=ΔU D) ΔU=U2-U1
11. Psixrometr asbobi yordamida nima aniqlanadi ?
A) havodagi suv bug’lari miqdorini B) absolyut namlikni
C) nisbiy namlikni D) shuring nuqtani
12. Solishtirma bug’lanish issiqligining o’lchov birligini belgilang.
A) kg/m3 B) J/mol C) N/m D) J/kg
13. Qattiq jismlar tuzilishiga ko'ra necha xilga bo'linadi?
A) kristalllar va amorf jismlar B) monokristall va polikristallar
C) Bo'linmaydi D) monokristallar, polikristallar, amorf jismlar
14. Jismning fizik xossalari uning ichki yo'nalishlariga bog'liqligi nima deyiladi?
A) anizatropiya B) amorf C) kristall D) izotropiya
15. Moddaning suyuq agregat holatdan qattiq agregat holatiga o'tish jarayoni ..... deyiladi.
A) Kondensatsiya B) bug'lanish C) erish D) qotish
16. O'z hajmiga ega, lekin shakliga ega bo’lmagan modda qanday nomlanadi?
A) Qattiq jism B) suyuqlik C) gaz D) bunday modda mavjud emas
17. Mехаnik kuchlаnishni аniqlаsh fоrmulаsini ko`rsаting.
A) =F/S B) F  C) SF/  D) F=k
18. Gapni davom etdiring :”Suyuqlik va uning bug’i dinamik muvozanat holatiga kelganda....
A) bug’lanish va kondensatsiyalanish tezligi tenglashadi
B) bug’lanish tezligi kondensatsiyalanish tezligidan ortadi
C) bug’lanish tezligi kondensatsiyalanish tezligidan kamayadi
D) bug’lanish yoki kondensatsiyalanish to’xtab qoladi
19.Gapni to’ldiring: ” Tashqi kuch olingandan so`ng jismning shakli o`z holatiga qaytmasa, bunday deformasiya ……. deyiladi”
А )...elastiklik deformatsiya.... B )…plastiklik deformatsiya...
C) …..deformatsiya... D )…. nisbiy uzayish...
20.Gapni to’ldiring: “ Moddaning qattiq holatdan suyuq holatga o`tishiga……..deyiladi.”
A). ….qotish... B). …qaynash... C)…….erish.... D). ….bug`lanish....
21. Suyuqlikning bug’lanish tezligi qanday parametrlarga bog’liq ?
I. Suyuqlik turiga II. Suyuqlik haroratiga III. Suyuqlik ustidagi shamol tezligiga
IV. Suyuqlik yuzasining kattaligiga
A) faqat I B) II , III C) faqat IV D) I, II, III, IV
22. Suyuqlik tubidan ajralib chiayotgan pufakchalar suyuqlik sirtida yorilib ichidagi to’yingan bug’ bosimi tashqi bosimga tenglashganda, suyuqlik …..
A) qaynay boshlaydi B) bug’lana boshlaydi C) isiy boshlaydi D) qota boshlaydi
23. Kondensatsiyalanish vaqtiga moddadan ……. ajraladi.
A) issiqlik B) molekula C) modda D) hech narsa ajralmaydi
24. Suyuqlikning qaynash temperaturasi nimaga bog’liq ?
A) faqat tashqi bosimga B) faqat suyuqliik turiga
C) tashqi bosimga va suyuqliik turiga D) faqat berilayotgan issiqlik miqdoriga
25. Gapni davom etdiring : ” Bug’lanish vaqtiga suyqlikning miqdori ……. .”
A) ...ortadi B) ...kamayadi C) ...o’zgarmaydi D) ... avval ortib keyin o’zgarmaydi
Download 22.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling