9-sinflar uchun olimpiada test savollari


Download 20.26 Kb.
Sana26.02.2020
Hajmi20.26 Kb.

9-sinflar uchun olimpiada test savollari

1. Bizning jamiyatda inson qanday huquqiy maqomga ega?

A. to`liq shahsiy erkinlik

B. davlat va jamiyat oldida ma'sul

C. davlat va jamiyat shaxs oldida ma'sul

D. inson va jamiyat o`zaro huquq va majburiyatlar bilan bog`liq

2.O’zbekiston Respublikasi Konstitustiyasiga muvofiq davlat organlari kim oldida mas’uldirlar

A.Fuqarolar B.Xalq C.Deputatlar D.Senatorlar

3.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-bo’limi necha bob va moddadan iborat?

A) 4 bob 17 modda B) 4 bob 07 modda

C) 5 bob 17 modda D) 14 bob 06 modda

4.Qaysi qonun yoki me’yoriy hujjat konstitutsiyaviy huquqning asosiy manbayi sanaladi?

A) Prezident farmonlari B)Konstitutsiya

C)Oily Majlis qarorlari D) To’g’ri javoblar a va b

5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan turar joy daxlsizligi

huquqi asosiy huquqlarning qaysi guruxiga kiradi?

A ijtimoiy B shaxsi C iqtisodiy D ruhiy

6. Qaysi yoshdan boshlab bolaning fuqarolik o’zgartirishga yozma roziligi talab etiladi ?

A) 18 yoshdan B) 20 yoshdan C) 14-15 yoshdan D) 35 yoshdan

7. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar guruxiga quydagi konstitutsiyaviy huquqlar kiradi -?

A mulkdor bo'lish, bilim olish, dam olish huquqi, fikrlash erkinligi

B ijtimoiy ta`minot olish, bilim olish, mehnat qilish, tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi

C pensiya va stipendiya olish, yashash, shaxsiy daxlsizlik huquqi

D yashash, mulkdor bo'lish, dam olish, mehnat qilish huquqi

8.“O’zbekiston Respublikasining fuqaroligi to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

A) 1992-yil 2-may B) 1992-yil 2-iyun C) 1992-yil 2-iyul D) 1991-yil 2-iyul

9. O’zbekiston Respublikasi Konstitustiyasining loyihasi matbuotda ikkinchi bor qachon e’lon qilingan.

A. 1992 yil 21 Noyabr B. 1992 yil 26- Dekabr

C. 1992 yil 26- Sentabr D. 1991 yil 26 Oktyabr

10.O’bekiston Respublikacining amaldagi Konstitustiyasini tayyorlash zarurligi to’g`risidagi g`oya qachon paydo bolgan.

A.1989 yil B.1990 yil C.1991 yil D.1992 yil

11. Referendum haqida konistitutsiyamizning nechanch moddasida berilgan.

A. 7-moddasida B.8- moddasida C. 9- moddasida D 10- moddasida

12. .Xalq davlat hokimiyatining _________ manbaidir. O’zbekiston Respublikasida davlathokimiyati _________ manfaatlarini ko’zlab va O’zbekiston Respublikasi Konstitustiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidangina amalga oshiriladi.

A) birdan-bir, xalq C) cheksiz, rezidentlar

B) Ta'minot, 5ta ustivor harakatlar strategiyasining D) javob yoq

13.Tashqi siyosatning nechita prinsipi mavjud?

A. 5 ta B.4 ta C. 6 ta D 3 ta

14.Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?

A) 1948-yil 10-dekabr C) 1948-yil 10-yanvar

B) 1948-yil 2-sentabr D) 1992-yil 2-mart

15.Qaysi qonun yoki me’yoriy hujjat konstitutsiyaviy huquqning asosiy manbayi sanaladi?

A) Prezident farmonlari B)Konstitutsiya

C)Oily Majlis qarorlari D) To’g’ri javoblar a va b

16. Huquq normalari bu -

A) jamiyat tarafidan tasdiqlangan va bajarilishi shart bo'lgan urf-odatlar

B) jamiyat tarafidan ruhsat etilgan ahloqiy xulq-atvor meсrlari

C) davlat tarafidan o'rnatilgan va bajarilishi shart bo'lgan xulq-atvor qoyidalari

D) jamoat birlashmalari tomonidan o'rnatilgan xulq-atvor qoyidalari

17. O'zbekiston Respublikasining amaldagi Konstitutsiyasining loyixasi,umumhalq muhokamasi uchun, matbuotda qachon eкlon qilingan edi?

A 1992 yil 18 sentyabr, 15 noyabr B 1990 yil 20 iyun, 31 avgust

C 1992 yil 31 avgust, 15 oktyabr D 1992 yil 26 sentyabr, 21 noyabr

18. Referendum bu nima?

A deputatlar saylash B umumxalq ovoz berish

C saylovlarda ovoz berish D prezident saylovi

19. Dispoziciya - bu … ?

A) Bayon etish B) Faraz qilish, fikir yuritish
C) Majburiy chora D) Meyoriy xujjat

20. O’zbekiston Respublikasining butun hududida nechta fuqarolik o’rnatiladi.

A) 3 ta B) 1 ta C) turli xil D) 2 ta

21. Davlatning birdan bir manbai nima

A) Fuqarolar B) Qonunlar C) Xalq D) Konistitutsiya va qonunlar

22. Sankciya so'zining ma'nosi qanday?

A) Bayon etish B) Faraz qilish, fikir yuritish
C) Majburiy chora D) Meyoriy xujjat

23. O`zbekistonda qanday mafkura davlat mafkurasi sifatida o`rnatilishi mumkin.

A) Mustaqillik B) Diniy C) Milliy istiqlol mafkurasi D) Hech qanday.

24. "Respublika" so'zining lug'aviy ma'nosi qanday?

A Xalq boshqaruvi B Umumiy ish

C Umumxalq ovozi D Xalq xokimiyatchiligi

25. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan yashash huquqi asosiy

huquqlarning qaysi guruxiga kiradi?

A shaxsiy B ijtimoiy

C iqtisodiy D tabiiy

26. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishiga kim kafillik qiladi?

A Oliy Majlis Raisi B Prezident

C Bosh vazir D Konstittsiyaviy sud raisi

27. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga binoan turar joy daxlsizligi huquqi asosiy huquqlarning qaysi guruxiga kiradi?

A ijtimoiy B shaxsiy C iqtisodiy D ruhiy

28. Davlatning huquq bo'lgan munosabatiga ko'ra qanday turlarga ajratish mumkun?

A) Etatik va huquqiy davlat

B) Demokratik va oraliq davlat

C) Qonuniy davlat va fuqarolik jamiyati

D) Adolatli va adolatsiz davlat

29. O`zbekiston Recpublikasida davlat hokimiyati bo`linish prinsipi to`g`ri berilgan qatorni topin?

A) Qonun chqaruvcu , ijro etuvchi , Prezident

B) Qonun chqaruvcu , ijro etuvchi, sud

C) Oliy majlis? Prezident

D Barcha javoblar to`g`ri

30. O`zbekiston Recpublikasida qachon Prezidentlik lavozimi ta`sis etilgan?

A) 1991- yil 29-dekar C) 1990 yil 24-mart

B) 1991- yil 31-avgust D) 1990- yil 20-iyun

31.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining I bo'limi necha bobdan iborat?

A)I bobdan. B)IV bobdan. S)III bobdan. D)II bobdan.

32.O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi necha moddadan iborat?

A)248 moddadan. B)247 moddadan. S)258 moddadan. D)238 moddadan.

33.O'zbekiston Respublikasi Davlat Bayrog'i to'g'risidagi Qonun nechanchi yilda qabul qilingan?

A)1990-yilda. B)1991-yilda. S)1992-yilda. D)1993-yilda.

34.O'zbekiston Respubliksi Konstitutsiyasi necha moddadan iborat?

A)125 moddadan. B)126 moddadan. S)127 moddadan. D)128 moddadan.

35.O'zbekiston Respubliksi Konstitutsiyasi nechanchi yilda qabul qilingan?

A)1992-yilda. B)1991-yilda. S)1993-yilda. D)1994-yilda.

36. Qaysi hollarda fuqarolikdan chiqishga yo’l qo’yilmaydi.

a) agar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan bo’lsa

b) agar fuqarolikdan chiqish davlat xavfsizligi manfaatlariga zid bo’lsa

c) agar shaxs oilasi bilan ajrashgan bo’lsa

d) a va b javoblar to’g’ri

37. Inson huquqlari necha guruhga bo’linadi?

38. Konstitutsiyaga ko'ra dam olish huquqi qanday huquqga kiradi?

39. Inson va fuqarolarining huquq va erkinliklari Konstitutsiyada qanday guruhlarga bo'linadi?

40. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlising Senati majlislari bir yilda nechi martda o'tkaziladi?

41. Fuqorolar yegini oq soqoli necha yilga saylanadi?

42. Bosh prokuroni vazifasiga kim tayillaydi?

43. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlisning qonunchilik palatasi va senatini tarqatish huquqiga egami?

44. Konstitutsiyaning uchinchi bolimida aks etgan munosabatlar?

45. O'zbekiston Konstitutsiyasiga ko'ra qanday qadriyatlar oliy qadriyat hisoblanadi?

46. Konstitusiyaga ko'ra xalqaro huquqning asosiy principlarida birini yozing

47. O'rtog'ingiz maktab hovlisida xazonlarni yoqib yubordi. U O'zbekiston Konstitutsiyasining qaysi moddasiga hilof ish tutdi?

48. Huquqiy munosabatlarning 2 turi bu ….?

49. Huquqiy normlarini kim o'rnatadi?

50. Axloq normalari kim tomonidan ishlab chiqiladi?

9-sinflar uchun olimpiada test savollariga javoblar
Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Javob

D

B

A

B

B

C

B

C

A

B

C

A

B

A

B

C

D

B
Savol

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Javob

A

B

C

C

D

B

A

B

B

A

B

C

B

D

B

D

A

A

37. 3 guruhga: shaxsiy, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy huquqlar.

38. Ijtimoiy huquq

39. Davlat suverinitetini o'zaro e'tirof etish va hurmat qilish

40. Zaruratga qarab, lekin yiliga kamida uch martda o'tkaziladi

41. 2,5 yilga

42. Prezident tayirlidi, Oliy Majlisning Senati tasdiqlaydi

43. Tarqatish huquqiga ega, Konstitusiyaviy sud bilan kelishgan holda

44. Jamiyat va shahs munosabatlari

45. Shahsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy

46. Inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati

47. 50-modda

48. Jismoniy va yuridik shahslar

49. Davlat50. Jamiyat tomonidan
Download 20.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling