Aqlning sifatlarini aniqlang?


Download 26.67 Kb.
Sana31.10.2020
Hajmi26.67 Kb.
#139318
Bog'liq
Ped.Psixologiya oraliq
Quick sort, Dasturiy taminot arhitekturasi Yakuniy nazorat savollari, 1, 1

Aqlning sifatlarini aniqlang?

Mazmundorligi, kengligi, chuqurligi, nazariy, tashabbuskorligi, egiluvchanligi

Maxsuldorligi, fikrning ketma-ketligi, tezligi

Oliyjanoblik, sabr-toqat, ijtimoiy javobgarlik

Kasbiga xos bilimlarni egallash
Bizning idrokimiz nimaga bog‘liq?

Bizning madaniyatimizga, tajribamizga, amaliyotga

Diqqat e’tiborimizga

Tajribamizga, vaqtga

Amaliyotga, sharoitga
Bilishning doimiy qo`zg‘atuvchi mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladigan jarayon?

Qiziqish

Dunyoqarash

Faoliyat

Faollik
Birinchi psixologik laboratoriya qachon tuzilgan?

V.Vundt tomonidan, 1879 yilda, Ong vazifasini o‘rganish uchun

1889 yil Kruteskiy tomonidan

1932 yilda Lazurskiy tomonidan

1932 yilda Psixika vazifasini o‘rganish uchun
Darslik nima?

O‘quv jarayonining zarur qismi bo‘lib, o‘qitishning eng muhim vositasi

Risola

O‘quv-uslubiy qo‘llanma

KitobDeduksiya nima?

Xususiylikdan umumiylikka

Oddiydan-murakkabga

Umumiylikdan xususiylikka

Pastdan yuqoriga


Kuzatish metodining turlarini aniqlang?

Obyektiv va tashqi, o‘z-o‘zini kuzatish, gurux ichida kuzatish

Obyektiv va tashqi kuzatish

O‘z-o‘zini kuzatish

Gurux ichida kuzatishKuzatuchining obyekt sifatida o‘z psixik xolati va xarakatlarini kuzatishi kanday ataladi?

O‘z-o‘zini kuzatish

Intervyu

Tabiiy eakspriment

Guruh ichida kuzatish
Maxsus sharoitlarda maxsus apparaturalar asosida amalga oshiriladigan tajriba usuli....

Laboratoriya eksperimenti

Tabiiy eksperiment

O‘z-o‘zini kuzаtish

Psixologik modellashtirish


Metod so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Uslub biror narsaga borish yo‘li

Uslub

Biror narsaga borish yo‘li

Qo‘llanilish uslubi
Metodika bu....

Pedagogik fanlar ijtimoiy tizim va ko‘zlangan umumiy va oliy ta’lim maqsad va vazifalariga quriladi

O‘quv predmetining xususiyati

Ta’lim tarbiya jarayoni tizimi haqida

Tarbiyalovchi o‘qitish jarayonini boshqarish


Motivatsiya nima?

E’tiqod, qiziqish, faoliyat, maqsad

Vaqtni, harakatni, fazoni idrok qilish

Vaqtni idrok qilish, persepsiya

Agllyutinatsiya, ko‘rquv eshituv idrokiNerv sistemasi va xulqning o‘zaro aloqadorligini o‘rganishda asosiy rol o‘ynaydi?

Psixiatriya

Zoopsixologiya

Parapsixologiya

Psixofarmakologiya
Nerv sistemasidagi tug‘ma kamchiliklar bilan namoyon bo‘luvchi inson xarakteri nuqsoni qanday ataladi?

Psixopatiya

Shizofreniya

Psixologiya

Appersepsiya
Nutqning anotomik-fiziologik asosini nima tashkil etadi?

Bosh miya po‘stidagi alohida markazlar faoliyati va nutqqa oid muskul apparati

Bosh miya katta yarim sharlarining po‘stloq qismi va ko‘zg‘alish jarayoni

Markaziy nerv sistemasi va qo‘zg‘alish, tormozlanish jarayonlari

Nerv sistemasi va muskul apparatiOdamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi deb ataladi?

Malaka

Ekstrorizatsiya

Ko‘nikma

Interorizatsiya
Odamning o‘z maqsadiga ko‘ra batamom o‘rganish va o‘zlashtirishdan iborat bo‘lgan maxsus faoliyati bu………deyiladi?

Ta’lim

Mehnat

Malaka

Ko‘nikma
Ongli maqsad bilan boshkariladigan ichki psixik yoki tashqi faol xatti-xarakatlar deyiladi?

Faoliyat

Mehnat

Xarakat

IjodPedagog va o‘quvchilarning o‘zaro ta’sir etish usullari yig‘indisi?

Pedagogik muloqot

Hamkorlik

Faollikka kirishish

O‘zaro tushunish
Pedagogik jarayonning tuzilishiga nimalar kiradi?

Maqsad tamoyili mazmun metodi

Usul,vosita

O‘qituvchi talaba munosabati

Maqsad, vosita, qo‘llanma
Pedagogik qobiliyatlarni aniqlang?

Didaktik, akademik, perseptiv, nutkiy, tashqilotchilik, avtoritar, komunikativ, pedagogik xayol, diqqatni taqsimlay olish

Mazmundorligi, kengligi, chuqurligi

Nazariy, tashabbuskorligi, egiluvchanligi

Amaliy, nazariy
Pedagogik psixologiya bu....

Ba’zan o‘quvchilarni psixologik qo‘llab-quvvatlaydi, o‘quvchilar bilan suhbat va test o‘tkazadi

Bizning xulqimizni ko‘pincha siquvga olingan intimizlar boshqaradi

Miya g‘oyalar assotsiatsiyalari asosida izlaydi

Kishilarning o‘zaro ta’siridan paydo bo‘ladiPedagogning og‘ir o‘quv materiallarni yengil, tushunarsizni tushunarli, murakkabni oddiy qilib bera olish kobiliyati?

Didaktik

Kommunikativ

Akademik

Tasavvur, bashorat qilishPsixologiya fanining maqsadi?

Fan tomonidan qo‘lga kiritilgan ma’lumotlar va qonuniyatlar haqida axborotlar yetkazish

Ma’lum qonuniyatlar haqidagi fan

Fan hajmi, tuzilish usullari ifoda etiladi

Ortiqcha ma’lumotlar bilan band bo‘lmay muhim ilmiy ma’lumotlar beriladiPedagogik va ilmiy kadrlar attestatsiyasini, Oliy ta’lim muassasalari akkredetitatsiya tartibini qaysi boshqaruv organi amalga oshiradi?

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi;

Oliy ta’limni boshqarish bo`yicha vakolatli davlat organi;

Oliy ta’lim muassasasi;

Oliy majlis;O`quv yurtida mehnat intizomi nimaga asosan tartibga solinadi?

mehnat kodeksi va o`quv yurti ustavi asosida

o`quv yurti nizomi asosida

direktor buyrug`i asosda

«Ta’lim to`g`risida»gi qonun asosidaKo’nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy sanaluvchi metod, bu?

Mashq

Namoyish;

Muammoli

Didaktik o’yin
Pedagogik olamiga savol – javob “Evristik” suhbat metodini olib kelgan faylasuf olim kim?

Sokrat;

Platon;

Arastul;

Demokrit.Maxsus tanlab olingan va jamiyat tomonidan tan olingan ma’lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat uchun o‘zlashtirilishi zarur bo‘lgan insoniyatning Obyektiv tajribasi elementlari bu....

Ta’lim mazmuni

O‘qitish shakli

Ta’lim maqsadi

Tamoyili
Pedagogik qobiliyatlarni aniqlang?

Didaktik, akademik, perseptiv, nutkiy, tashqilotchilik, avtoritar, komunikativ, pedagogik xayol, diqqatni taqsimlay olish

Mazmundorligi, kengligi, chuqurligi

Nazariy, tashabbuskorligi, egiluvchanligi

Amaliy, nazariy

Download 26.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling