Bajardi: Odilova Marjona Ilmiy rahbar: Islamova Moxichexra Bekmurzayevna. Navoiy


Bolalarni òzini ijtimoiy jihatdan tòliq anglashni òrgatish


Download 56.94 Kb.
bet7/8
Sana21.01.2023
Hajmi56.94 Kb.
#1106883
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Bolalarni ijtimoiy jihatdan tarbiyalash usullari va vositalari

2.2.Bolalarni òzini ijtimoiy jihatdan tòliq anglashni òrgatish.
Agar bola yaxshi bo’lsa, demak, u ham tarbiyasi, bolaligidan qarzdor. Ijtimoiy-tarixiy tajribani o’zlashtirish qizg’in faoliyat jarayonida sodir bo’ladi. Faoliyat bolaga xosdir. Ta’lim jarayonida faoliyat asosida turli faoliyat turlari shakllanadi. Asosiy faoliyat turlari – muloqot, kognitiv, mavzu, o’yin, boshlang’ich mehnat va o’quv faoliyati. Faoliyatning o’zi ijtimoiy-tarixiy tajribaning bir qismidir. U yoki bu faoliyatni o’zlashtirib, faoliyat ko’rsatib, bola bir vaqtning o’zida ushbu faoliyat bilan bog’liq bilim, qobiliyat, ko’nikmalarni egallaydi. Shu asosda unda turli qobiliyatlar va shaxsiy xususiyatlar shakllanadi. Bolaning faoliyatdagi faol pozitsiyasi uni nafaqat ob’ektga, balki ta’lim sub’ektiga ham aylantiradi. Bu rebakeni tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning etakchi rolini belgilaydi. Bolalarning rivojlanishi va tarbiyasining turli davrlarida turli xil faoliyat turlari birgalikda mavjud bo’lib, o’zaro ta’sir qiladi, lekin ularning bolani tarbiyalash va rivojlantirishdagi roli bir xil emas: har bir bosqichda faoliyatning etakchi turi ajralib turadi, bunda asosiy taraqqiyot yutuqlari namoyon bo‘lmoqda. Tarbiya va tarbiya sharoitida shakllanayotgan turli faoliyat turlari bola tomonidan darhol o’zlashtirilmaydi: bolalar ularni asta-sekin tarbiyachilar rahbarligida o’zlashtiradilar. Har bir faoliyatning tarkibi quyidagi elementlarni o’z ichiga oladi: ehtiyoj, motivlar, maqsad, faoliyat predmeti, vositalar, sub’ekt bilan amalga oshiriladigan harakatlar va nihoyat, faoliyat natijasi. Ilmiy dalillar shuni ko’rsatadiki, bola bu elementlarning barchasini darhol o’zlashtirmaydi, balki asta-sekin va faqat kattalarning yordami va ko’rsatmasi bilan. Bola faoliyatining rang-barangligi va boyligi, uni o’zlashtirishdagi muvaffaqiyat ko’p jihatdan oilada, bolalar bog’chasida tarbiya va ta’lim sharoitlariga bog’liq (A. N. Leontiev va boshqalar). Hayotning birinchi yillaridan boshlab elementar faoliyat shaxsiy qobiliyatlarni, xususiyatlarni va atrof-muhitga munosabatni shakllantirish uchun asosdir. Shunday qilib, kattalarning yosh bola bilan muloqotining elementar turlarida (hissiy va hissiy-ob’ektiv) u taassurotlar, harakatlar va g’oyalar uchun dastlabki ijtimoiy ehtiyojlarni rivojlantiradi. Yangi harakat usullarini o’zlashtirgani sayin, bolalarning faolligi ortadi. Biroq, faollik darajasi, uning dinamikasi ham organik, irsiy shartlarga, taqlid qilishga bog’liq. Hayotning birinchi yillarida bolalarning asosiy faoliyati kattalar bilan muloqot qilish va ob’ektlar bilan harakatlardir. Muloqot jarayonida o’qituvchilar bolalarni ob’ektlar dunyosi bilan tanishtiradilar. Aynan shu tarzda bolalar aniq ob’ektiv faoliyatni o’zlashtiradilar. Shu bilan birga, muloqotning o’zi bola uchun zaruriy ehtiyojga aylanadi. Ob’ektiv faoliyatni tashkil etish hayotning dastlabki ikki yilida bolalarni oilada ham, maktabgacha ta’lim muassasalarida ham tarbiyalashning vazifalaridan biridir, chunki u barcha kognitiv jarayonlarni, xatti-harakatlarning maqsadlari va motivlarini rivojlantiradi. Bu faoliyatda tarbiyachilar rahbarligida bolalar predmetlarning xususiyatlari, ular bilan ishlash usullari, elementar tahlil, sintez, abstraksiya, umumlashtirish operatsiyalari haqida dastlabki bilimlarga ega bo‘ladilar. Bola hayotining uchinchi yilining ikkinchi yarmiga kelib, ob’ektiv faoliyat va muloqot etarlicha yuqori rivojlanish darajasiga etadi va o’yin va vizual faoliyatga o’tish uchun asos yaratiladi. Kattalar tomonidan tashkil etilgan muloqot va faoliyatda bolalar o’z-o’zini anglashning birinchi shakllarini shakllantiradilar. Bola o’zini atrofidagi odamlardan farqlay boshlaydi, o’z imkoniyatlarini amalga oshiradi. Mustaqillik rivojlanishining ushbu bosqichida bolalar kattalarning vasiyligini qisman cheklashga moyildirlar. O’z-o’zini anglashning dastlabki shakllari ong, xatti-harakatlar motivlari va ularning bo’ysunishi shakllanishining boshlanishiga aylanadi. Agar yosh bolalarning faolligi va mustaqilligi kattalarning bevosita ishtiroki va ta’siridan kelib chiqsa, 4-6 yoshli bolalar tobora ko’proq mustaqil ravishda, o’z xohishlariga ko’ra turli xil faoliyat turlariga kiritiladi. Unda ongning roli kuchayadi, u reproduktiv, ba’zan esa ijodiy xususiyatga ega bo’ladi. N.K.Krupskaya maktabgacha tarbiyachi faoliyatining uning tarbiyasida tutgan o‘rni haqida shunday deb yozgan edi: “Bepul ta’lim haqida gapirayotganimdan hech kim meni gumon qilmasin... Biz bolalarga ta’sir o‘tkazishimiz, ularga juda kuchli ta’sir ko‘rsatishimiz kerak, lekin shunday qilib. Ma’lum bir rivojlanish kuchlarini berish, ularni qo’l bilan boshqarmaslik, har bir so’zni tartibga solish emas, balki o’yinda, muloqotda, atrof-muhitni kuzatishda har tomonlama rivojlanish imkoniyatini berish ... “. Ilmiy tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy, kognitiv faoliyati o’yin faoliyatida qanday rivojlanishini ko’rsatdi. Pax o’yinlarida tarbiyachilar rahbarligida bolalar turli harakat usullarini, ob’ektlar, ularning xossalari va xususiyatlari haqidagi bilimlarni o’rganadilar. Bolalar fazoviy, vaqtinchalik munosabatlarni, o’xshashlik, o’ziga xoslik bo’yicha bog’lanishlarni, usta tushunchalarni ham tushunadilar. Ochiq o’yinlar harakatlarni, ularning fazilatlarini, fazoviy yo’nalishni rivojlantirishga yordam beradi. Qo’shma o’yinlarda bolalar odamlar o’rtasidagi munosabatlarni, harakatlarni muvofiqlashtirish muhimligini tushunadilar va o’rganadilar, atrof-muhit haqidagi tushunchalarini kengaytiradilar. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarda o’yin faoliyatining mazmuni yanada xilma-xil bo’lib, bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun imkoniyatlar kengayadi. O’yin tasavvurni rivojlantirishga, atrofdagi voqelik, odamlarning mehnati haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishga, shaxsiyatning kollektivistik xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Bu yoshda o’yin bilan birga samarali faoliyat rivojlanadi: chizish, modellashtirish, loyihalash. Ular tasavvurni, konstruktiv fikrlashni, badiiy qobiliyatlarni, ijodkorlikni rivojlantirish manbalari hisoblanadi. Muntazam mehnat topshiriqlari o’z faoliyatini jamoat manfaatlariga bo’ysundirish, jamoat manfaatini yo’naltirish va mehnatning umumiy natijalaridan bahramand bo’lish qobiliyatini tarbiyalaydi va rivojlantiradi. Sinfdagi boshlang’ich ta’lim faoliyati atrofdagi tabiat, ijtimoiy hayot, odamlar haqidagi bilimlarni o’zlashtirishga, shuningdek, aqliy va amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Agar 3-4 yoshda bolalarning o’quv jarayonida diqqatini tabiat, odamlar hayotidagi aniq faktlar va hodisalarga qaratgan bo’lsa, 5-6 yoshli bolalarni tarbiyalash muhim aloqalar va munosabatlarni o’zlashtirishga qaratilgan. Bu aloqalarni umumlashtirish va eng oddiy tushunchalarni shakllantirishda, bu bolalarda kontseptual fikrlashni rivojlantirishga olib keladi. O’zlashtirilgan bilimlar va rivojlangan aqliy qobiliyatlar bolalar tomonidan turli o’yinlar va ishlarda qo’llaniladi. Bularning barchasi bolaning shaxsiyatining rivojlanishiga ta’sir qiladi, uning faoliyatning yangi mazmuniga qiziqishini shakllantiradi. Maktabgacha yoshda shaxsning ehtiyojlari, his-tuyg’ulari, motivlari, maqsadlari va boshqa jihatlarini tarbiyalash va rivojlantirish bolaga maktabda tizimli ta’lim bosqichiga o’tishga imkon beradigan darajaga etadi. Boshlang’ich maktab yoshida o’qitish asosiy narsaga aylanadi va u bolalar tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat sifatida tan olinadi. Bolaning jamiyatdagi yangi pozitsiyasi uning o’z xulq-atvoriga va tengdoshlarining xatti-harakatlariga boshqa pozitsiyadan – maktab o’quvchisining pozitsiyasidan baho berishini belgilaydi. Bola kattalarning xulq-atvori va faoliyatiga bo’lgan tobora murakkab talablarini bajarishga, faollik, ijodkorlik ko’rsatishga intiladi. Bu fazilatlar o’smirga ko’proq xos bo’ladi va nafaqat uning individual faoliyatiga, balki turli jamoaviy ishlarga ham tegishli bo’ladi. O’smirlik davrida o’qish bilan birga mehnat va ijtimoiy faoliyatning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu faoliyat turlarida muvaffaqiyat, tengdoshlar va kattalar bilan turli xil muloqotlar o’smirlarning ongini, ularning xatti-harakatlarida, munosabatlarida, ehtiyojlarida amalga oshiriladigan axloqiy va ma’naviy qadriyatlarga munosabatini shakllantiradi. Har bir faoliyat turi mazmuni va tuzilishining ijtimoiy-tarixiy xususiyati har bir o`sib kelayotgan avlodga ob’ektiv ravishda beriladi. Odamlarning ishlab chiqarish vositalarida, bilimda, san’atda, axloqda va boshqalarda mujassamlangan ishlab chiqarish faoliyati natijalari katta avlod tomonidan birgalikdagi faoliyat va muloqot jarayonida ta’lim va tarbiya orqali yoshlarga etkaziladi. Shaxsning ijtimoiy tabiati ana shunday shakllanadi. A. S. Makarenko shunday deb yozgan edi: “Birinchi yildan boshlab u (bola. – Tahr.) faol bo’lishi, biror narsaga intilishi, nimanidir talab qilishi, erisha oladigan tarzda tarbiyalash kerak ...”. Ta’lim o’quvchida faol faoliyatga bo’lgan ehtiyojni uyg’otganda, xulq-atvorning yangi sifatlarini shakllantirishga hissa qo’shgandagina kerakli natijalarga erishadi. Bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatning etakchi roli to’g’risidagi pozitsiyadan kelib chiqqan holda, bolaning ta’lim muassasalarida va oiladagi hayotini turli xil faoliyat bilan to’yingan tarzda tashkil etish kerak. Shu bilan birga, ular uchun mazmunni boyitish, yangi ko’nikmalarni o’zlashtirish, mustaqillikni rivojlantirish va hokazolarga yo’naltirilgan yo’l-yo’riq ko’rsatilishi kerak. “Orzular va sehr” bo’limidagi mashhur sayt maqolalari Nega o’lganlar orzu qiladilar? O’lganlar haqidagi tushlar qo’rqinchli janrga tegishli emas, aksincha, ko’pincha bashoratli tushlar ekanligiga kuchli ishonch bor. Shunday qilib, masalan, o’liklarning so’zlarini tinglashga arziydi, chunki ularning barchasi odatda to’g’ridan-to’g’ri va haqiqatdir, bizning tushimizdagi boshqa belgilar aytgan allegoriyalardan farqli o’laroq ... Ta’lim jarayonida bola shaxsining faol shakllanishi 5-7 yoshda shakllanadi, bu ilmiy asoslangan fakt bo’lib, pedagogika va psixologiya sohasidagi ishlar bilan tasdiqlangan. Shu sababli, shaxsning shakllanishi ko’p jihatdan maktabgacha yoshdagi bolalarni barkamol rivojlanish jarayonida turli xil tarbiya turlari qanchalik ko’p qirrali hisobga olinganligiga bog’liq. Shaxs tarbiyasi – bu bolalarni tarbiyalashning har xil turlaridan foydalangan holda individual fazilatlar, qadriyatlar, e’tiqodlar va munosabatlar tizimi shakllanishiga tashqi ta’sirlarning murakkab majmui. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash turlari Professional o’qituvchilar bolalar uchun ta’limning quyidagi ustuvor turlarini aniqlaydilar: Jismoniy – chaqqonlik, kuch, chidamlilik, tezlik, moslashuvchanlik va jismoniy salomatlikni umumiy mustahkamlash kabi asosiy jismoniy fazilatlarni rivojlantirish. Ota-onalarga bolaning tug’ilgan paytdan boshlab jismoniy rivojlanishiga alohida e’tibor berish tavsiya etiladi, ayniqsa chaqaloqlik davrida jismoniy va aqliy rivojlanish bir-biri bilan juda kuchli bog’liqdir; Intellektual (aqliy) – bolaning intellektini, uning tasavvurini, tafakkurini, xotirasini, nutqini va o’zini o’zi anglash va ongini rivojlantirish. Chaqaloqlarning aqliy rivojlanishini ta’minlash va yangi ma’lumotlar va o’rganish istagini rag’batlantirish uchun bolalardagi qiziqish va qiziqishni qo’llab-quvvatlash va rag’batlantirish kerak; Mantiqiy (matematik) – mantiqiy va matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Bolada olingan ma’lumotlarni tahlil qilish, sintez qilish, umumlashtirish, tasniflash, mavhumlashtirish, konkretlashtirish va taqqoslash ko’nikmalarini shakllantirish. Chaqaloqni muammolarni turli yo’llar bilan hal qilishga va qarorlar yo’nalishini oqilona tushuntirishga o’rgatish kerak; Nutq – bolalar nutqini rivojlantirish bolalarga nutqning tovush, leksik va grammatik tarkibiy qismlarini o’rgatishdan iborat. O’qituvchilarning vazifasi bolalarning faol va passiv so’z boyligini doimiy ravishda to’ldirishdir. Bolani to’g’ri, chiroyli, intonatsion ifodali, barcha tovushlarni talaffuz qilish, monolog va dialoglarda o’z fikrlarini ifoda etish qobiliyatini o’rgatish. Nutq tarbiyasi intellektual va mantiqiy tarbiya bilan chambarchas bog’liq; Axloqiy (axloqiy) – bolalarda axloqiy qadriyatlar va fazilatlar tizimini rivojlantirish, ijtimoiy va oilaviy axloqiy me’yorlarni singdirish. Xulq-atvor va muloqot madaniyatini o’rgatish, shaxsiy hayotiy pozitsiyani va mamlakatga, oilaga, odamlarga, tabiatga, mehnatga va boshqalarga munosabatni shakllantirish; Mehnat – bolani mehnat ko’nikmalariga o’rgatish, bajarilgan ishga vijdonan munosabatni, mehnatsevarlik, mehnatsevarlik, mehnat faoliyatida ongli ravishda ishtirok etishni shakllantirish; Musiqiy – musiqiy didni shakllantirish, turli musiqiy uslub va yo’nalishlar bilan tanishtirish, ritm, temp, tovush va ohang intonatsiyasi, dinamika, asarning emotsionalligi kabi elementar musiqiy tushunchalarni o’rgatish; Badiiy-estetik – badiiy didni shakllantirish, san’atning turli turlari bilan tanishtirish, bolada go’zallik tuyg’usini tarbiyalash, estetik qadriyatlar bilan tanishtirish, shaxsiy ijodiy imtiyozlarni rivojlantirish. Bolalarni tarbiyalashning ushbu turlarining barchasi maktabgacha yoshda ham shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun ta’lim jarayonining barcha jabhalariga etarli vaqt va kuch sarflash kerak. Zamonaviy dunyoda ota-onalar va ko’pincha bobo-buvilar ish bilan band. Chaqaloqlarning rivojlanishi uyg’un bo’lishi uchun ota-onalarning ba’zi turlari professional o’qituvchilar, repetitorlar, maktabgacha ta’lim muassasalari va enagalar tomonidan ishoniladi. Bunday hollarda ta’lim jarayonida xavfsizlik va muhabbat muhitini yaratish, jarayonlarning mazmuni va sifatini birgalikda nazorat qilish, darslarni malakali, muvofiqlashtirilgan, tizimli va izchil o’tkazish uchun barcha o’qituvchilarning yaqin hamkorligi zarur. Bolalarning yosh xususiyatlari. Ota-onalarning vazifasi bolaning tug’ilishiga mas’uliyat bilan tayyorgarlik ko’rish, ota-onalik turlari bilan tanishish va o’sishning har bir bosqichida har tomonlama va to’liq bo’lishi uchun bolaning maktabgacha rivojlanishi to’g’risida qaror qabul qilishdir. Yaponiya ota-onalar tizimi Yaponiyalik ota-ona tarbiyasi butun dunyoda katta qiziqish uyg’otmoqda. Ushbu tizim uchta ta’lim bosqichiga asoslanadi: 5 yilgacha – “qirol”. Bolaga hamma narsa ruxsat etiladi, ota-onalar faqat chaqaloqqa g’amxo’rlik qilishadi va uning barcha istaklarini qondirishga harakat qilishadi; 5 yoshdan 15 yoshgacha – “qul”. Ijtimoiy xulq-atvor normalari belgilanadi, barcha qoidalarga rioya qilish, mehnat majburiyatlarini bajarish talab etiladi; 15 yoshdan boshlab – “kattalar”. 15 yoshdan keyin jamiyatda kattalar huquqlarini olgan bolalar barcha burchlarini aniq bilishlari va bajarishlari, oila va jamiyat qoidalariga rioya qilishlari, an’analarni hurmat qilishlari kerak. Shuni tushunish kerakki, yapon pedagogikasining asosiy vazifasi jamoada qanday qilib uyg’un ishlashni biladigan shaxsni tarbiyalashdir, bu Yaponiya jamiyatida hayot uchun juda muhim sifatdir. Ammo guruhli ong tamoyili asosida tarbiyalangan bola mustaqil fikrlashda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Oddiy yaponiyaliklar butun umri davomida turli xil hayotiy vaziyatlarda qanday harakat qilish kerakligini ko’rsatadigan qat’iy qoidalar tizimida yashaydilar, undan chetga chiqib, odam tizimdan chiqib ketadi va tashqariga chiqadi. Yapon axloqining asosi jamiyat manfaatlarining shaxs manfaatlaridan yuqori ekanligidir. Yapon bolalari buni erta bolalikdan o’rganadilar va ular uchun eng katta jazo “begonalik tahdidi” deb ataladi. Bunday jazo bilan bola har qanday guruhga qarshi turadi yoki oila tomonidan e’tiborga olinmaydi (boykot qilinadi), bu yapon bolalari uchun eng og’ir axloqiy jazodir. Shuning uchun ota-onalar o’zlarining arsenallarida bunday shafqatsiz chora-tadbirlarga ega bo’lib, hech qachon farzandlariga ovozlarini ko’tarmaydilar, ma’ruza o’qimaydilar va jismoniy jazo va erkinlikni cheklashdan foydalanmaydilar. Bu faktlarni Yaponiya ota-ona tizimi tarafdorlari hisobga olishlari kerak, chunki bolangizga 5 yoshgacha bo’lgan hamma narsaga ruxsat berilgandan so’ng, u qat’iy tartibga solinishi kerak. Tarixiy an’analar va milliy mentalitetga asoslanmagan ta’lim-tarbiya jarayonidagi bunday keskin o‘zgarish mo‘rt bola ruhiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Sankt-Peterburgning Frunzenskiy tumanidagi birlashtirilgan turdagi 82-sonli bolalar bog’chasi Tegishli maqola: TURLI MUSIQALI FAOLIYAT BO’YICHA MAKTAB YO’LGA BOLA SHAXSINI TARBIYoTI. Muallif: Suprun L.B. musiqa direktori Sankt-Peterburg 2016 yil Maqola. 1. MAKTAB YOSHGACHA BOLALAR SHAXSINI TURLI MUSIQIK FAOLIYAT TURLARIDA TARBIYA ETISHI 2. MAKTAB YOSHGACHA BOLALARNI MUSIQA TARBIYASINING AHAMIYATI. Bolaning ruhiy hayoti faqat qachon tugallang u o’yin dunyosida yashaganda, ertaklar, musiqa, fantaziya, ijodkorlik. Busiz, u quritilgan gul. V. A. Suxomlinskiy. Bolalar bog’chasida musiqiy ta’lim eng muhim tarbiya vositalaridan biridir. Bolalar musiqiy tarbiyasi nazariyasi va metodologiyasining predmeti musiqa san’at turi sifatida asoslanadi. Bolalarga musiqiy ta’lim nazariyasi va metodologiyasining predmeti musiqa ta’limi jarayonini maqsadli boshqarish, bolani o’qitish, musiqiy ta’lim, tarbiya va rivojlanish o’rtasidagi munosabatlarni o’rnatish masalalari hisoblanadi. O’rganish mavzusi bolalarning musiqa san’ati bilan faol aloqada bo’lgan tajribalarini ham o’z ichiga oladi. Musiqa bilan tanishish bolani estetik tarbiyalashning muhim usullaridan biridir. Musiqiy faoliyatning har qanday shaklini o’zlashtirishda quyidagi tamoyillarni hisobga olish muhimdir: musiqa ta’limining asosiy vazifalarini kompleks hal etish; tizimli; asta-sekinlik; keyingi ketma-ketlik; takrorlash. Musiqaning kognitiv-kommunikativ funksiyasini amalga oshirishda yetakchi rol o‘ynaydigan musiqiy faoliyatning asosiy turi uni idrok etish va tahlil qilishdir. Musiqa tinglash- musiqani faol idrok etish va uning turli xususiyatlarini diqqat bilan tinglash qobiliyatini rivojlantirish uchun eng yaxshi ish shakllaridan biri. Bolalar ajoyib vokal, instrumental, orkestr asarlarini yaxshi ijroda eshitish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Tinglash sizga mashhur ijrochilar va bastakorlar ijrosida turli janrlar, shakllar, uslublar, davrlardagi musiqalarni eshitish imkoniyatini beradi. Musiqiy axborot oqimi amalda cheklanmagan. Musiqani maqsadli tinglashni tashkil etish muammosi muhimroq bo’lib, bu musiqiy taassurotlarni iste’mol qilishning bilimli badiiy did darajasiga mos ravishda tanlanishini shakllantirishga yordam beradi. Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, bolalarni musiqani faol tinglashga o’rgatish qiyin ishdir. Vazifa aniq idrok etish jarayoni faol, ijodiy bo’lishini ta’minlashdir. Musiqani idrok etish va uning ifodali vositalarini tahlil qilish qobiliyati ko’plab boshqa texnika va usullarni faollashtiradi. Ular orasida asarlarni taqqoslash muhim rol o’ynaydi: qarama-qarshiliklarni aniqlash, o’xshashlik va farqlarni aniqlash.Shuning uchun biz ikki yoki uchta asarni tinglashni taklif qilishimiz mumkin. Tinglash uchun asarlarni tanlayotganda, ular ikkita asosiy tamoyilga – yuqori badiiylik va qulaylikka mos kelishiga tayanish kerak. Keyin musiqa bolalarda qiziqish va ijobiy his-tuyg’ularni uyg’otadi. Bularning barchasi musiqani faol idrok etish ko’nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, bolalarning musiqiy tajribasini boyitadi, ularga bilim singdiradi. Bolalarni musiqa bilan tanishtirishning yana bir shakli turli shakllarda (cholg’u asboblarida chalish, orkestrda qatnashish, yakkaxon, ansambl va xor kuylash, ritmik harakatlar va raqs) amalga oshirilishi mumkin bo’lgan ijodiy ijro faoliyatidir. Bolalarning keng ommasini qamrab oladigan faol musiqiy faoliyatning barcha turlaridan xor qo’shig’ini ajratib ko’rsatish kerak. Xor kuylash bolalarning nafaqat estetik didini, balki tashabbuskorligini, tasavvurini, ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalashning eng samarali vositasi bo’lib, u musiqiy qobiliyatlarni (qo’shiq ovozi, ritm hissi, musiqiy xotira) rivojlantirishga eng yaxshi hissa qo’shadi, qo’shiqchilik qobiliyatini rivojlantirish, musiqaga qiziqishni oshirishga yordam beradi, hissiy va vokal va xor madaniyatini oshiradi. Xor kuylash bolalarga jamoaning inson faoliyatidagi rolini tushunishga yordam beradi, shu bilan bolalarning dunyoqarashini shakllantirishga hissa qo’shadi, bolalarda tashkilotchilik va intizomli ta’sir ko’rsatadi, jamoaviylik va do’stlik tuyg’usini tarbiyalaydi. Qo’shiq materialini to’g’ri tanlash (asar va klassika, shuningdek, sovet, xorijiy bastakorlar, shuningdek, zamonaviy kompozitorlar, xalq qo’shiqlarini o’z ichiga olgan holda) bolalarda vatanparvarlik, baynalmilallik tuyg’ularini tarbiyalashga yordam beradi, ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Repertuar sifatining ajralmas sharti qo’shiq materialining mavzulari va janrlarining xilma-xilligidir. Ushbu shartga rioya qilish bolalarning qo’shiq aytishga bo’lgan qiziqishi va xohishini oshirishga yordam beradi. Vazifalar xarakterining doimiy o’zgarishi, turli xil faoliyat turlarining almashinishi ulardan tezkor munosabatda bo’lishni, uyushqoqlikni, o’z irodasini ishga solishni talab qiladi. Qo’shiq aytish talaffuzni yaxshilaydi, ovoz va eshitishni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi, bolalarning ovoz apparatini mustahkamlaydi – bu nafas olish mashqlarining bir turi. Musiqa asboblarida chalishni o’rganish individual asosda amalga oshiriladi. Bolalar bilan ishlashda turli xil musiqa asboblari qo’llaniladi. Ular boshqa qurilmaga ega, ularning ekspressiv imkoniyatlari tovushni chiqarish usuliga bog’liq. Musiqiy ijroning bu turi bolalarning musiqiy taassurotlarini boyitadi, ularning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantiradi: modal tuyg’u, musiqiy va eshitish tasvirlari va ritm hissi. Eng muhimi, bola cholg‘u asbobida o‘zini namoyon qiladi. Ammo bunday faoliyat turi zarur ijrochilik, texnik ko’nikmalarni rivojlantirish uchun sabr-toqat, qat’iyat talab qiladi. Binobarin, cholg‘u asboblarida chalish irodani, maqsadga erishish istagini, tasavvurini rivojlantiradi. Musiqa vositasida bola tarbiyasi haqida gapirganda, biz o’sib borayotgan organizm bilan shug’ullanayotganimizni unutmasligimiz kerak. Musiqa darslari bolalar harakatlarining epchilligi, muvofiqlashtirish va go’zalligini rivojlantiradi. Musiqa ta’sirida harakatlar aniqroq, ritmik bo’ladi. Yurish, yugurish sifati yaxshilanadi, to’g’ri holat rivojlanadi. Dinamik va tempning o’zgarishi, ularning tezligiga, kuchlanish darajasiga ta’sir qiladi. Musiqa va harakatning o’zaro bog’liqligi, go’yo emotsional-ma’naviydan konkret-jismoniyga ko’prik ochib beradi. Musiqiy-ritmik mashqlar bolaga o’z tanasini boshqarishga, harakatlarni muvofiqlashtirishga, ularni boshqa bolalarning harakatlari bilan muvofiqlashtirishga, fazoviy yo’nalishni o’rgatishga, harakatlarning asosiy turlarini mustahkamlashga, raqslar, raqslar, o’yinlar elementlarini rivojlantirishga hissa qo’shish, turli xil narsalarni boshqarish ko’nikmalarini chuqurlashtirishga yordam bering. Ob’ektlar. Musiqiy asarlar mazmunining xilma-xilligi bolaning qiziqishi, tasavvuri va fantaziyasining rivojlanishini belgilaydi. Musiqani idrok etish kuzatishni, zukkolikni talab qiladi. Musiqa tinglab, bola tovushlarni o’xshashlik va kontrast bo’yicha taqqoslaydi, ularning ekspressiv ma’nosini o’rganadi, musiqiy tasvirlarning rivojlanishini kuzatib boradi, asarning tuzilishi haqida umumiy tasavvurga ega bo’ladi, qo’shiq matni o’rtasidagi aloqaga e’tibor beradi; musiqa mazmuni bilan asar nomi, uning xarakterini belgilaydi. U birlamchi estetik baholarni shakllantiradi. Ijodiy vazifalar jarayonida bolalar aqliy faoliyatni talab qiladigan qidiruv faoliyatiga jalb qilinadi: ular tovushlar bilan ishlaydi, raqs harakatlarini birlashtiradi va o’yin tasvirlarini etkazish uchun ekspressiv vositalarni izlaydi. Bolalar o’zlarining tajribalariga asoslanib, musiqiy o’yinning borishini, eskizdagi qahramonning xatti-harakatlarini rejalashtiradilar. Ular o’zlarining xatti-harakatlari va o’rtoqlarining xatti-harakatlari haqida qimmatli fikrlarga ega. Musiqiy faoliyatning har bir turi o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, bolalarning ushbu faoliyat usullarini o’zlashtirishni o’z ichiga oladi, ularsiz amalga oshirish mumkin emas va bolalarning rivojlanishiga o’ziga xos ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun musiqa ta’limida musiqiy faoliyatning barcha turlaridan foydalanish juda muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy ta’limining ahamiyati San’atning har xil turlari shaxsga ta’sir qilishning o’ziga xos vositalariga ega. Musiqa esa bolaga eng dastlabki bosqichlarda ta’sir o’tkazish qobiliyatiga ega. Hatto prenatal davr ham insonning keyingi rivojlanishi uchun juda muhim ekanligi isbotlangan: homilador ona tinglaydigan musiqa bolaning farovonligiga ta’sir qiladi. Musiqa estetik tarbiyaning eng boy va samarali vositalaridan biri bo‘lib, u katta emotsional ta’sir kuchiga ega, insonning his-tuyg‘ularini tarbiyalaydi, didini shakllantiradi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish, musiqa madaniyati asoslarini shakllantirish – ya’ni. Musiqiy ta’lim maktabgacha yoshdan boshlanishi kerak. Bolalikda to’laqonli musiqiy taassurotlarning etishmasligi keyinchalik deyarli to’ldirilmaydi. Musiqa nutqqa o’xshash intonatsion xususiyatga ega. Musiqaga mehr qo`yish uchun nutq muhitini talab qiladigan nutqni o`zlashtirish jarayoni kabi bola ham turli davr va uslubdagi musiqa asarlarini idrok etish tajribasiga ega bo`lishi, uning intonatsiyalariga ko`nikishi, kayfiyatlarga hamdard bo`lishi kerak. Mashhur folklorshunos G.M. Naumenko shunday deb yozgan edi: “... ijtimoiy izolyatsiyaga tushib qolgan bola aqliy zaiflikni boshdan kechiradi, uni tarbiyalagan, u bilan muloqot qiladigan kishining mahorati va tilini o’rganadi. Erta bolalik davrida u o’ziga qanday tovushli ma’lumotni singdirsa, uning kelajakdagi ongli nutqi va musiqiy intonatsiyasida asosiy yordamchi she’riy va musiqiy til bo’ladi. Nega beshinchi kuylarga chalinib, ashulalarda tarbiyalangan, hazil va ertaklar bilan zavqlangan, ular bilan birga o’ynagan, qofiya ijro etgan bolalar, ko’plab kuzatishlarga ko’ra, musiqiy tafakkuri rivojlangan eng ijodkor bolalar ekanligi ayon bo’ladi ... “ Musiqiy rivojlanish umumiy rivojlanishga o’zgarmas ta’sir ko’rsatadi: hissiy soha shakllanadi, fikrlash yaxshilanadi, san’at va hayotda go’zallikka sezgirlik tarbiyalanadi. “Faqat bolaning his-tuyg’ularini, qiziqishlarini, didini rivojlantirish orqali uni musiqa madaniyati bilan tanishtirish, uning poydevorini qo’yish mumkin. Musiqiy madaniyatni yanada puxta egallashda maktabgacha yoshdagi davr nihoyatda muhimdir. Agar musiqiy-estetik ong musiqiy faoliyat jarayonida shakllansa, bu shaxsning keyingi rivojlanishi, uning umumiy ma’naviy shakllanishi uchun izsiz o’tmaydi. Musiqa ta’limi bilan shug’ullanayotganda, bolalarning umumiy rivojlanishini unutmaslik kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarda haqiqiy hayotda mavjud bo’lgan insoniy his-tuyg’ularni ifodalash tajribasi kam. Tuyg’ularning butun gamutini va ularning soyalarini etkazadigan musiqa bu g’oyalarni kengaytirishi mumkin. Axloqiy jihatdan tashqari, bolalarda estetik tuyg’ularni shakllantirish uchun musiqiy tarbiya katta ahamiyatga ega: madaniy musiqiy merosga qo’shilish orqali bola go’zallik me’yorlarini o’rganadi, avlodlarning qimmatli madaniy tajribasini o’zlashtiradi. Musiqa bolani aqliy jihatdan ham rivojlantiradi. Kognitiv ahamiyatga ega bo’lgan musiqa haqida turli xil ma’lumotlarga qo’shimcha ravishda, u haqidagi suhbat hissiy-majoziy tarkibning tavsifini o’z ichiga oladi, shuning uchun bolalarning so’z boyligi musiqada ifodalangan his-tuyg’ularni tavsiflovchi majoziy so’zlar va iboralar bilan boyitiladi. Ohangdagi tovushlar balandligini tasavvur qilish va takrorlash qobiliyati aqliy operatsiyalarni ham o’z ichiga oladi: taqqoslash, tahlil qilish, qo’shib qo’yish, yodlash, bu nafaqat musiqiy, balki bolaning umumiy rivojlanishiga ham ta’sir qiladi. Yuqorida aytib o’tilganidek, musiqa hissiy sohani rivojlantiradi. Musiqaga hissiy sezgirlik eng muhim musiqiy qobiliyatlardan biridir. Bu hayotda hissiy sezgirlikning rivojlanishi, mehribonlik, boshqa odamga hamdardlik ko’rsatish kabi shaxsiy xususiyatlarning rivojlanishi bilan bog’liq. Musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish bolalarning musiqiy ta’limining asosiy vazifalaridan biridir. Pedagogika uchun asosiy savol musiqiy qobiliyatlarning tabiati: ular insonning tug’ma xususiyatlarimi yoki atrof-muhit ta’siri, tarbiya va ta’lim natijasida rivojlanadimi. B.M.Teplov o’z asarlarida musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammosini chuqur har tomonlama tahlil qilgan. U insonning ayrim xususiyatlarini, moyilligini, moyilligini tug’ma deb biladi. “Qobiliyatlarning o’zi hamisha rivojlanish natijasidir. Qobiliyat o’z mohiyatiga ko’ra dinamik tushunchadir. U faqat harakatda, faqat rivojlanishda mavjud. Qobiliyatlar tug’ma moyilliklarga bog’liq, lekin ta’lim va tarbiya jarayonida rivojlanadi. Barcha musiqiy qobiliyatlar bolaning musiqiy faoliyatida paydo bo’ladi va rivojlanadi.muallim ota-onalar bilan hamkorlikda o’quvchilarda mustaqil fikrlash, yangilikni sezish, tashabbuskorlik hamda ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish maqsadida ularga qat’iy talablar qo’yish uchun ma’naviyHuquqqa ega bo’ladi. Maktabni oila bilan bog’lovchi vosita bu o’qituvchidir. O’quvchilar bilan ishlash, ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, ijtimoiy faolliklarini ta’minlash orqali ota-onalarga ta’sir ko’rsatish usullarini ishlab chiqish maqsadga muvoviqdir. Bu borada maktab va oila aloqasini ta’minlovchi ota-onalar majlislari, bolalar tarbiyasiga aloqador muammolarni jamoa bo’lib hal etish kabilarning rolini inkor etib bo’lmaydi. Jumladan, “Bolangiz qanday o’qishini bilasizmi?”, “Bolangizning odobi haqida suhbatlashaylik.”, “Mustaqil hayot bo’sag’asida” kabi mavzularda olib boriladigan suhbatlar ota-onalarning o’z bolalari haqida, ularning kelajagi haqida qayg’urishlariga sabab bo’ladi. Maktabda o’qitiladigan darslar, ularning mazmuni va eng asosiysi, shu ma’lumotni o’quvchiga etkazib beruvchi o’qituvchi xulq-atvori, kiyinishi, hattoki har bir xatti-harakati ham bola dunyoqarashi shakllanishiga ta’sit etuvchi omildir. Bola insoniy xislatlar: ezgulik, odamiylik, yaxshilikni ham, yomonlikni ham, eng avvalo, oiladagi kattalarning, ustozlarining xatti-harakatidan o’rganadi. Ota-onalar bilan bir qatorda tarbiyachi-o’qituvchilar o’z xulq-atvori bilan bolalar hurmatiga sazovor bo’lishlari, ularning hayot yo’lida o’rnak ko’rsatishlari kerak. Shunday muhitda tarbiyalangan bolagina ota-onani, qolaversa o’z ustozlarini hurmat qiladigan, mahalla-ko’yda o’zidan kichikni izzatlash, kattalarni hurmatlashni o’z o’rniga qo’yadigan, xulqparvar bo’lib voyaga yetishadi. Har bir tarbiyachi tarbiya san’atkori bo’lmog’i lozim. Bu bolalarni sevish san’atidir. Tarbiyasi og’ir, qarovsiz qolgan bolalarning ota-onalari bilan ishlash, ularni jamoatchilik kengashlariga olib chiqish, foydali mehnatga jalb qilish, to’garaklarga qatnashtirish, hunarmandchilikka o’rgatishni ta’minlash, har bir tarbiyasi og’ir bolaga jamoatchilik faollarini biriktirish, vaqti-vaqti bilan ularning hisobotlarini tinglash lozim. Shu bilan birgalikda sinfda yoki sinfdan tashqarida har bitta o’qituvchi o’quvchilar bilan birgalikda jonli muloqot qilib, ijobiy muhitni yaratishi kerak bo’ladi. Bu o’z navbatida o’qituvchining kommunikativ qobiliyatiga kiradiBundan ko’rinib turibdiki, o’qituvchining o’quvchilar bilan o’zaro yaqin muloqotidan asosiy maqsad:

✓ salbiy holatlarni vujudga keltiruvchi barcha jarayonlarga barham berish;


✓ o’quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko’nikmalarini hosil qilish;
✓ o’quvchilarni faollikka, erkin fikrlashga, o’z fikr mulohazalarini cho’chimasdan bayon qilib unga tayanishga o’rgatish;
✓ o’quvchilarning yashirin qobiliyatlarini rivojlantirish;
✓ dars va darsdan tashqari jarayonlarda quvonch va shodlik kayfiyatini paydo qilish bo’lib hisoblanadi.
A.S.Makarenkoning fikricha, o’qituvchi muloqoti hurmat va talabchanlikka asoslangan munosabat shaklida bo’lishi lozim. V.D.Suxomlinskiy o’qituvchining “.. .maktab hovlisida gapirgan har bir so’zi puxta o’ylangan, aql va mulohazalarga boy, ma’lum bir tarbiyaviy maqsadga qaratilgan bo’lishi kerak”, - deb ta’kidlaydi.O’qituvchining har bir so’zi olimning fikricha, nafaqat o’quvchi qulog’iga aytiladi, balki uning qalbiga ham qaratilgan bo’lishi shart. Umuman, ilg’or o’qituvchilarning fikricha, ta’lim va tarbiya faqat o’qituvchi va o’quvchining o’zaro hamkorlik pozitsiyasi asosidagi muloqot jarayonida quriladi.Pedagog va psixolog olimlarning ko’p yillik ilmiy izlanishlari, kuzatishlari va ilmiy tajribalariga asoslangan holda o’qituvchilarning rahbar sifatida sinf jamoasini boshqarishida qo’llaydigan muloqot uslublari quyidagicha tavsiflanadiAvtoritar uslubda faoliyat ko ‘rsatuvchi o ‘qituvchilar.O’zi yakka holda guruh faoliyatining yo’nalishlarini belgilaydi; o’zi o’quvchilarga ko’rsatmalar va buyruqlar beradi; ta’lim-tarbiyaviy jarayonga javobgarlikni o’z zimmasiga oladi; o’quvchilarning unga so’zsiz bo’ysunishini da’vo qiladi; qattiq intizom asosida ish olib boradi; topshiriqlarning to’liq bajarilishini talab qiladi; gap qaytargan, fikr bildirgan o’quvchini yoqtirmaydi; aytgan tashakkuri ham buyruqdek chiqadi, so’zlari qattiq va qo’pol; o’quvchilarga biror muammoni to’liq tushuntirmasdan talab qiladi. O’qituvchi muloqotining ushbu uslubda boshqarilishi sinf jamoasini tarqoqlikka, hamjihatlikning buzilishiga olib keladiDemokratik uslubda faoliyat ko ‘rsatuvchi o ‘qituvchilar.Pedagogik faoliyatda sinf jamoasining fikr-mulohazalariga tayanib ta’limtarbiyaviy ishlarni tashkil etadi; sinf jamoasining tashabbusini ma’qullaydi, rivojlantiradi, o’quvchilarning erkin fikr bildirishlariga imkoniyat yaratadi; muloqot jarayonida o’quvchilar fikr-mulohazalarini inobatga olib, pedagogik faoliyatida qo’llaydi; muloqotga kirishishning asosiy shakllari: iltimos, maslahat berish, samimiy muomalaLiberal uslubda faoliyat ko ‘rsatuvchi o ‘qituvchilar.Tashabbussiz, eski qolipda pedagogik faoliyat olib boradi; sinf jamoasining tarbiyaviy faoliyatiga aslo aralashmaydi; ta’lim-tarbiyaga oid muammolarga yuzaki qarab chiqadi; o’z mustaqil fikriga ega emas, javobgarlikdan o’zini olib qochadi; o’quvrecommended byYurtboshimiz I.A.Karimov 2003 yilni “Obod mahalla” yili deb e’lon qildilar obod so`zi keng qamrovli, chuqur ma’noli so`zdir. Mahallaning obodligi birinchi navbatda mahallaning tozaligini nazarda tutsa, ikkinchidan, undagi tinchlik, xotirjamlik, mahalla aqlining jipsligi hamda hamjihatligini o`z ichiga oladi. Aynan shu mahalla yosh nihol uchun norasmiy muloqati orqali tarbiya o`chog`i sanaladi.Respublika vazirlar Mahkamasining 2002 yil 16-maydagi 162-sonli qarori asosida mahallalarda pedagog-tarbiyachilar shtati tashkil etildi. Ularning militsiya tayanch punktlarida faoliyat yuritishi profilaktika inspektorlari tomonidan hisobga olingan tarbiyasi og`ir bolalar va o`smirlarni to`g`ri yo`lga solishda birmuncha qo`l keladi.Mahalladagi pedagog-tarbiyachiga 30 yoshgacha bo`lgan, jismonan baquvvat, kamida 5 yildan kam bo`lmagan pedagogik stajga ega bo`lgan, sport va biznesni yaxshi tushunadigan, mahalladagi yoshlarni yoki tarbiyasi og`ir bolalarni, voyaga yetmaganlarni o`z orqasidan ergashtirib, ular bilan shug`ullanadigan shaxs bo`lishi lozim. Bu ishlarni amalga oshirishda “Mahalla” jamg`armalari, yoshlarning “Kamolot” ijtimoiy harakati, sport qo`mitalari o`rtasidagi hamkorlikni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.Demak, “Bir bolaga yetti mahalla-ota ona” degan naqldan kelib chiqib, kelajak avlodni tarbiyalashda kichik Vatan bo`lmish oila va mahallaning o`rni beqiyosdir. Toshkent shahrida XIX asrdan boshlab mahalla mavjud. Ularning tashkil topishi va faoliyat yuritishi bir tomondan milliy- psixologik xususiyatlari, boshqa tomondan esa aholiga yoshligidanoq ijtimoiy munosabatlarga g’arq bo’lishlariga imkon yaratish bilan bog’liqdir.Boshqacha aytganda, mahalla mikrotsizm bo’lib, unda axloqiy tamoyil va qoidalarga amal qilish, marosim va jamoat faoliyatining boshqa turlarida ishtirok etish orqali shaxsning yanada kattaroq hamjamiyatda ijtimoiylashuvi usullari shakllanadi. Mahallaning demokratiyalashuv,ijtimoiylashuv, insoniylashuv va mukammallashuv jarayonlariga faol ta’sir qila olishiniTarix va ijtimoiy hayot tamoyillari shuni ko’rsatmoqdaki, jamiyatning har tomonlama rivojlanishi va unda yuksak darajadagi hayot, turmush tarzining qaror toptirilishi, avvalo, har bir shaxsning o’ziga xos psixologik bilim va salohiyatining ne chog’lik to’la-to’kis namoyon etayotganligi bilan belgilanadi. Shu boisdan bo’lsa kerak, hozirgi kunda barcha rivojlangan va rivojlanish yo’lidan borayotgan mamlakatlar birinchi galda o’z fuqarolarining ma’naviy, intellektual, jismoniy va ruhiy barkamolligiga va bundan ijtimoiy manfaatlar uchun samarali foydalanish yo’llarini izlashga jiddiy e’tibor qaratmoqdalar. Shu nuqtai nazardan, har bir mamlakatda inson va uning ijtimoiy munosabatlari o’rtasida uyg’unlikni ta’minlashga qaratilgan ijtimoiy-psixologik xizmat tizimining joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etadi.
Shuni alohida qayd etish kerakki, hanuzgacha O’zbekistonda mukammal dasturga va amaliy tajribalar yakuniga asoslangan yagona psixologik xizmat tizimini boshqaruvchi rasmiy maqomga ega bo’lgan Markazning mavjud emasligi va ayniPaytda, psixologik xizmat tizimining bugungi holati va uning amaliy faoliyat yo’nalishlarini har tomonlama, chuqur tahlil qiluvchi va shu tahlillar asosida psixologik xizmatning istiqbollarini ochib beruvchi maxsus tadqiqotlarning taqchilligi, ayniqsa, oilaviy munosabatlar tizimidagi muammolarni hal qilishga amaliy yordam beruvchi psixologik xizmatning barcha fuqarolar foydalanishi mumkin bo’lgan darajada tashkil qilinmaganligi nihoyatda dolzarb masala bo’lib qolmoqda. Demak, mazkur muammoni bartaraf etish uchun, O’zbekistonda psixologik xizmatning joriy etilishi, bugungi holati va istiqbollarini o’rganishga, tahlil qilishga va izohlashga bag’ishlangan psixologik, ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarning olib borilishi kelajagi buyuk bo’lgan O’zbekistonimiz ravnaqi uchun kechiktirib bo’lmas davr taqozosidir.Mustaqillik yillarida aholi sonining muttasil o’sib borishi hisobiga yosh oilalar soni ham oshdi. Shuninguchun bugungi kunimiz va ertangi istiqbolimiz uchun eng muhim va dolzarb masala – oilaga e’tiborni kuchaytirish, uni ijtimoiy-psixologik himoyalash va qo’llab-quvvatlash lozim. Demak, oila instituti jamiyat hayotiy faoliyatida ulkan ahamiyatga ega ekan, ijtimoiy psixologiya, amaliy psixologiya, oila psixologiyasi doirasida uning rivojlanish qonunlarini, barqarorligi va mustahkamligi omillarini aniqlash, aniqlangan ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bo’yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqish, oilaning har bir a’zosi uchun psixologik xizmatdan foydalanish imkonini yaratish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu bois oila va nikohning mustahkamligini saqlash, oilada sog’lom ijtimoiy muhitni yaratishga ko’maklashish orqali oila barqarorligini ta’minlash, oilaviy nizolar, ajrimlar, suisid holatlarining oldini olish hamda psixologik ko’makka muhtoj bo’lgan oila a’zosini psixologik bilimlar bilan qurollantirish va uning psixologik himoyalanishiga erishish esa bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Oilaviy psixologik xizmatning metodologik asoslari sifatida talqin qilingan yuqoridagi fikr-mulohazalar ijtimoiy psixologiyaning quyidagi amaliy-tatbiqiy yo’nalishlariga bugungi kunning eng dolzarb muammolari sifatida qarashni taqozo etadi.


  1. Oilaviy psixologik xizmat har bir oila a’zosining ijtimoiy va hissiy qoniqish jarayonini tadqiq qilishga qaratilgan usullar va uslublar majmuasiga asoslanishi;

  2. Oilaviy psixologik xizmat shaxslarning (qaynona, qaynota, kelin, kuyov, er, xotin, farzand va h.k.) ijtimoiy jarayondagi o’z-o’ziga, o’zgalarga munosabatlaridagi ierarxik tizim dinamikasini tadqiq qilish va shu tizim asosida ijtimoiy psixologik muhitning yaratilishiga zamin hozirlay olishi bilan bog’liq izlanishlar ko’lamini o’z ichiga olishi;

  3. Oilaviy psixologik xizmat jarayoni oila a’zolari bilan bog’liq muhim ijtimoiy ko’rsatkichlarning tahlili hamda har bir shaxs uchun xarakterli bo’lgan individual xususiyatlar va ijtimoiy ustanovkalarni qaror toptirilishini o’rganish asosida amalga oshirilishi;

  4. Oilaviy psixologik xizmat jarayonini ijtimoiy-psixologik muhofaza vositasi sifatida tadqiq qilish muammosi bugungi kunda ijtimoiy psixologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi va bu muammoni bartaraf etishda ma’lum psixologik tamoyillarga tayanish talab qilinadi. Oilaviy psixoterapiya o’z taraqqiyoti davomida ikki bosqich (tibbiy va psixologik)ni bosib o’tdi. 20-asrning ikkinchi yarimlaridan boshlab, sobiq ittifoqda faqat tibbiy natijalarni emas, balki oilalar a’zolarining shaxs sifatidagi takomili hamda ular orasidagi munosabatlarni maqsadga muvofiq ta’minlashga yo’naltirilgan psixologik maslahat va psixologik oilaviy terapiya jadal rivojlana boshladi.

Bunda ko’proq E.G.Eydemillerning hammualliflikda chop etgan «Oilaviy psixoterapiya» (1990) nomli ilk monografiyasi muhim rol o’ynadi. Unda mualliflar asab-psixik kasalliklarini davolashda oilaviy psixoterapiyada qo’llanadigan tadqiqot metodlari, mazkur jarayonga xos mexanizmlar xususidagi xulosalarni umumlashtirganlar. Ular oilani bosqichma-bosqich ko’p funksiyali va ko’p darajali tizim sifatida tasnif etadigan yangi metodologik yondashuvlarni taklif etdilar.Olimlarning ta’kidlashlaricha, oilaning biror a’zosi asab-psixik kasalliklardan aziyat cheksa, oilaning bir butunligiga putur yetadi va guruhiy patologik xarakter kasb etuvchi psixologik himoyaning mexanizmlari shakllana boshlaydi. Bugungi kunda oilaviy psixoterapiya psixoterapiyaning boshqa yo’nalishlari, xususan, individual va guruhiy psixoterapiya bilan chambarchas bog’liqlikda jadal rivojlanmoqda.Oxirgi o’n yillikda oilaviy psixologik xizmat rivojida keskin yuksalish ro’y berdi, oiladagi muammolarni bartaraf etishga ko’maklashishni o’z oldiga maqsad qilib olgan turli muassasa va tashkilotlar vujudga keldi. Oilaga xizmat ko’rsatuvchi psixolog, psixoterapevtning asosiy tamoyili taxminan quyidagi jumlada ifodalanishi mumkin: «Men Sizning ko’p muammolaringizni, ayniqsa, oilaviy masalaga aloqadorlarini hal qilib bera olmayman. Bu muammolarni o’zingiz bartaraf etishni o’rganishingiz zarur. Buning uchun esa kerakli bilim hamda ko’nikmalarni egallashingiz darkor. Biroq ularni o’zlashtirganingizdan so’ng mening maslahatlarim Sizga bag’oyat foydali bo’lishi mumkin. O’shanda men Sizga maslahat va tavsiyalar berishim, Sizni qo’llab-quvvatlashim mumkin». Masala, muammoning shu taqlit qo’yilishi natijasida oila a’zolari psixologdan sust shaklda yordam kutayotgan vaqtda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan o’ta noxush psixoterapevtik vaziyatlardan xalos bo’lish imkoni tug’iladi. Mijoz yokyordam ko’rsatish lozim bo’lgan shaxs bunday paytda o’z muammolarini hal qilish uchun psixolog bilan birgalikda faol harakat qila oladi.


XULOSA.
Ma’lumki, murakkab o‘tish yillarida maktablardagi ma’naviy-ma’rifiy muhit, o‘qituvchi kasbining obro‘yi, nufuzi pasayib ketgani, yangi davr pedagoglarini tarbiyalash, pedagogika fanini rivojlantirish, innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etishga yetarli e’tibor berilmagani sohada bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Keyingi yillarda ana shu muammolarni samarali hal etish, Kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha mamlakatimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan xalq ta’limi tizimiga oid 6 ta farmon va qaror, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilinib, bu Sohadagi islohotlarning huquqiy-me’yoriy asoslari mustahkamlandi. Maktab o‘qituvchisini moddiy rag‘batlantirmasak, uning hayot sifati darajasini oshirmasak, islohot, natija haqida gapira olmaymiz”, dedi Prezident. Davlatimiz rahbari “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan tamoyilga asoslangan holda, milliy g‘oya va uning mafkuraviy negizlarini puxta ishlab chiqish, yosh avlodni bolalikdan milliy g‘urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi. Maktablardagi kamchiliklarni tuzatish, ta’lim sifatini nazorat qilish uchun ota-onalar, keng jamoatchilikning ishtiroki zarurligiga alohida e’tibor qaratildi. Respublikamiz ta’lim tizimida ko’plab islohatlar kadrlar tayyorlash sohasida ta’lim turlari o’rtasida aloqa va uzviylik ta’minlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda kadrlar tayyorlash bo’yicha davlat siyosatida hududlarning ijtimoiyiqtisodiy o’ziga xosligi va talab hamda ehtiyojlarining to’liq hisobga olinmasligi, mehnat bozoridagi talab va taklifning chuqur o’rganilmasligiNatijasida kadrlarning hududlar kesimidagi taqsimotida muvozanatning buzilishi bilan og’liq kamchiliklar kuzatildi. Bunga ayrim hududlarda pedagog kadrlarga o’lgan ehtiyojning yillar davomida qondirilmasligiga sabab bo’lmoqda.o’rtog’iga o’rgatish kerakligini, o’z-o’zini maqtash yarashmasligini tushuntiradi. Sofdillik va rostgo’ylikni tarbiyalash yolg’onchilik va vijdonsizlik paydo bo’lishining oldini olish va unga qarshi kurash bilan uzviy bog’liqdir. Ba’zi bolalar o’zlari to’qigan, kattalardan eshitgan ertaklarini tushlarida ko’rgandek qilib ko’rsatishga urinadilar. Bunday holda ham urushmasdan «Ertak» to’qishni yaxshi bilgani uchun maqtash kerak.Shunday qilib, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalardagi harakterning ijobiy na’munalarini, ularning yosh xususiyatlarini e’tiborga olgan holda axloqiy tarbiyaning hamma samarali usullari bilan tarbiyalanib borilsa, ijobiy natijalarga erishish mumkin.Homilador ayol asab tizimiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omillardan o’zini saqlay olsa, ruhan tetik bola tug’adi. Shuning uchun unga ruhiy sog’lom muhit yaratib berish lozim. Shu masalaga oid bir misol keltiramiz. Uyida yolg’iz qolgan homilador ayol zerikkanidan faqat pianinoda o’ziga yoqqan bitta kuyni chalar ekan. Bola tug’ilganidan so’ng xuddi shu kuy chalinsagina tinch uxlar ekan. Rivojlanishning jiddiy davrini o’rganish uchun nutqning shakllanish jarayonini misol qilib olish mumkin. Ma’lumki, nutqni egallab olish qobiliyati vaqt nuqtayi nazaridan chegaralangan. Inson hayotining dastlabki davrlarida nutqni ta’minlab beruvchi jarayon boshqa yordamchi mexanizmlar bilan mustahkamlanib borilmasa, nutq funksiyasi so’nadi. Masalan, vaqtida aniqlanmagan tug’ma karlik nutq rivojlanishiga katta salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bunda nutqni ta’minlab beruvchi sistema bola bir yoshga to’lmasdan buziladi. Bunday bolaning keyinchalik og’zaki nutqqa qobiliyati yo’qolib, faqat imo-ishoralarni tushunadi va imo-ishoralar bilan maqsadini atiofdagilarga tushuntiradi, xolos. Agar og’zaki nutq 4-5 yoshlarga qadar tiklanmasa, nutqning keyinchalik rivojlanishi katta shubha ostida qoladi. Boshqa funksional sistemalar shakllanishi jarayonida ham jiddiy davrlar mavjud bo’lib, biron-bir tashqi yoki ichki salbiy ta’sir ostida sistemalararo aloqa xuddi shu davrda uzilib ketishi mumkin. Bunga qattiq qo’rquvdan so’ng bolada nutqning birdan yo’qolishini misol qilib keltirish mumkin. Yuqorida ta’kidlanganidek shaxsning shakllanishi bolalik davridan boshlanadi. Ota-onaning yomon kayfiyati bolada aks etmasligi kerak. Bosiqlik, mehribonlik, talabchanlik, aql bilan to’g’ri munosabat o’rnatish bolada asab va ruhiy buzilishlarning oldini oladi. Kattalarning jahldorligi, bo’lar-bo’lmasga bolani koyish, unda asab-ruhiy funksiyalarning rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Nutq rivojianishida ruhiy funksiyalarning bir maromda rivojlanganligi katta ahamiyat kasb etadi. Bolada yozma nutq markazlarining sust rivojlanganligi so’zlarni to’g’ri yozishni o’rgatishda qiyinchiliklar tug’dirsa, og’zaki nutqning yetishmovchiligi o’qish va sanashning buzilishiga sabab bo’Iadi. Qo’lida qalamni to’g’ri ushlay olmaslik esa chiroyli yozish va chizishni o’rganishga xalaqit beradi. Shunday qilib, miya tuzilmalarining bir maromda rivojlanishi organizmningDownload 56.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling