D 2,1,3 Quyidagi rasmga etibor qarating va undagi raqamlarga mos ravishda so’rg’ichlarni juftlang? A 5-egatsimon so’rg’ich 6-qo’ziqorinsimon so’rg’ich 7-taktil so’rg’ich


Download 82.35 Kb.
bet1/2
Sana13.12.2020
Hajmi82.35 Kb.
#165843
  1   2
Bog'liq
2 5289745609392129373


8 –SINF

1.Suyaklarning organik va minerall tarkibini aniqlash laboratoriya mashg'ulotida ishning borishini to'g'ri tartibda joylashtiring:1-mashg'ulot oldidan suyak pinset bilan kislotadan olinib, toza suvda yuviladi; 2-laboratoriya mashg'ulotidan 1-2 kun oldin xlorid kislota eritmasi yoki 50-70 ml sirka kislota quyilgan stakanga tovuq yoki qo'y suyagi solib qo'yiladi,3-kalsiysizlashtirilgan suyakning cho'zilishi va egilishi namoyish qilinadi, 4-kalsiysizlashtirilgan suyakning cho'zilishi va sinishi namoyish qilinadi,

A)1,2,3,4 B)4,3,2,1 C)1,3,2 D)2,1,3

2.Quyidagi rasmga etibor qarating va undagi raqamlarga mos ravishda so’rg’ichlarni juftlang?

A)5-egatsimon so’rg’ich 6-qo’ziqorinsimon so’rg’ich 7-taktil so’rg’ich

B) 5- qo’ziqorinsimon so’rg’ich 6- egatsimon so’rg’ich 7-taktil so’rg’ich

C) 5- taktil so’rg’ich 6-qo’ziqorinsimon so’rg’ich 7- egatsimon so’rg’ich

D) 5-egatsimon so’rg’ich 6- taktil so’rg’ich 7- qo’ziqorinsimon so’rg’ich

3.So’rg’ichli qavatga xos bo’lgan xususiyatlar.

1. epidermis ostida joylashgan. 2. derma ostida joylashgan. 3. g’ovak tolali shakllanmagan biriktiruvchi to’qimaning epidermisga botib kirishidan hosil bo’lgan. 4. tig’iz tolali biriktiruvchi to’qimaning dermaga botib kirishidan hosil bo’lgan. 5.unda joylashgan muskul hujayralari soch piyozchasiga tutashgan.

6. unda joylashgan muskul hujayralari ter bezlariga tutashgan.

A.1,3,5


B. 2,4,6

C. 1,4,6


D.2,3,5

4.Energiya sarfi bosqichlarini tartib bilan ko’rsating.

A-birikmalar parchalanib, kimyoviy energiya elektr energiyasiga aylanadi; B-issiqlik energiyasi tana harorartini doimiy saqlashga sarflanadi va atrof-muhitga tarqaladi; D-elektr energiyasi nerv impulslari holida axborotni nerv markazlariga va muskullarga uzatadi; E-energiya kimyoviy bog’lar holida saqlanadi; F-muskullar qisqarganida elektr energiyasi mexanik va issiqlik energiyaga aylanadi

A)adfeb

B) adfbe

C) adefb

D) afdeb

5.Quyidagi vitaminlar qaysi mahsulotlarda bo’lishini juftlab ko’rsating?

A) Vitamin A-baliq yog’i, tuxum sarig’i, sariyog’, sut, baliq ikrasi, jigar; Vitamin C-na’matak, qora smorodina, limon, apelsin, piyoz, sarimsoq; Vitamin B 1- boshoqli va dukkakli mahsulotlar, tuxum sarig’i, ismaloq, sabzi, karam, piyoz, olma; Vitamin D – baliq yog’i, jigar, sariyog’, baliq ikrasi, tuxum.

B) Vitamin A-baliq yog’i, tuxum sarig’i, sariyog’, sut, baliq ikrasi; Vitamin C-na’matak, limon, apelsin, piyoz, sarimsoq; Vitamin B 1- boshoqli va dukkakli mahsulotlar, tuxum sarig’i, ismaloq, sabzi, qora smorodina, karam, piyoz, olma; Vitamin D – baliq yog’i, jigar, sariyog’, baliq ikrasi, tuxum.

C) Vitamin A-baliq yog’i, tuxum sarig’i, sariyog’, sut, baliq ikrasi; Vitamin C-na’matak, qora smorodina, apelsin, piyoz, sarimsoq; Vitamin B 1- boshoqli va dukkakli mahsulotlar, tuxum sarig’i, ismaloq, sabzi, karam, piyoz, limon, olma; Vitamin D – baliq yog’i, jigar, sariyog’, baliq ikrasi, tuxum.D)Vitamin A-baliq yog’i, tuxum sarig’i, sariyog’, sut, baliq ikrasi; Vitamin C-na’matak, qora smorodina, limon, apelsin, piyoz, sarimsoq; Vitamin B 1- boshoqli va dukkakli mahsulotlar, tuxum sarig’i, ismaloq, sabzi, karam, piyoz, olma; Vitamin D – baliq yog’i, jigar, sariyog’, baliq ikrasi, tuxum.

6.Tomir urishi ( puls) qanday hosil bo`ladi?

A) qon tomirlari devorining retmik ravishda to`lqinlanib turishi,

B)yurakning chap qorinchasi qisqarganda, undagi qonning aortaga va undan esa arteriya tomirlariga yuqori bosim ostida chiqarilishi,

C) yurakning o`ng qorinchasining qisqarishi natijasida o`pka arteriyasiga qonning chiqishi natijasida,

D) qorincha va bo`lmachalarning galma-galdan qisqarishi natijasida,

7.Yelka kamri(a), oyoq kamari(b), qo’l erkin suyaki(c), oyoq erkin suyaklari (d)ni belgilang;

1)kaftust; 2)kaft; 3)panja; 4)o’mrov;5)yelka; 6)bilak; 7)kurak; 8)to’sh;9)umurtqa; 10)2 tomondan nomsiz;11)1ta nomsiz;12)dumg’aza;13)dum;14)son; 15)boldir; 16)tizza qopqog’I; 17)oyoq panja;

A) a-4,7; b-10,12,13; c-1,2,3,5,6; d-14,15,16,17

B) a-4,7; b-11,12,13,9; c-1,2,3,5,6; d-14,15,16,17

C) a-4,5; b-10,12,13; c-2,3,6,8; d-1,14,15,16

D) barcha javoblar to`g`ri

8. Qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq kasalliklarni ularga mos keladigan belgilar

bilan birga juftlab yozing.

a) kretinizm, b) miksedema, c) endemik buqoq,

d) Bazedov kasalligi, e) tireotoksikoz.

1) moddalar almashinuvi sekinlashib, nerv sistemasi qo'zg'alishi pasayadi, qovoqlar shishadi, 2) bolalarning o'sishi, aqliy va jismoniy rivojlanishi juda sekinlashadi, 3) tez jahl chiqishi, uyqusizlik, ishtaha pasayishi, terlash paydo bo'ladi, 4) bez yiriklashib, bo'yinda shish paydo bo'ladi, 5) ko'zlar notabiiy chaqchaygan bo'ladi.

A) a-2, b-1, c-4, d-5, e-3 B) a-4, b-5, c-2, d-1, e-3

C) a-3, b-5, c-4, d-1, e-1 d) a-5, b-1, c-3, d-2, e-4 9.Ensiklopedist olim haqidagi tog’ri fikrlarni aniqlang.A)O’z davrida ma’lum bo’lgan barcha fanlar bo’yicha yirik asarlar yozgan

B)”Saydana”asarida 880 ga yaqin o’simlik navralariga tavsif berilgan

C)963-1048 – yillarda yashagan

D)O’simlik va hayvonlardan olinadigan 1000 ga yaqin dori darmonlar haiqda ma’lumot qoldirgan

10. Organizmda so’lak hosil bo’lish jarayoning ketma-ketligi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

A)Og’izning shilliq pardasibosh miyadagi ovqat hazm qilish markaziichki sekretsiya bezlariso’lak

B)Og’izning shilliq pardasiorqa miyadagi ovqat hazm qilish markaziso’lak bezlariso’lak

C)Og’izning shilliq pardasibosh miyadagi ovqat hazm qilish markaziso’lak bezlariso’lak

D)Tilbosh miyadagi ko’rish markaziso’lak bezlariso’lak

11. Ko’r (a) va ko’r va kar odamga (b) hos hususiyatlarni toping?

a-yaxshi eshitadi s-hidni yaxshi sezadi d-barmoqlari yordamida buyumlarni aniqlaydi f-qog’oz qiymatini aniqlab bera oladi g-gazeta nomini hididan biladi h-tanga pulni qiymatini aniqlab bera oladi j-musiqa to’lqinini butun tanasi orqali eshitadi k-hid bilish qobilyati juda kuchli bo’ladi

A) a- s,d,f,g,h,j,k b- a,s,d,f,h

B) a-a,d,f,h b-s,d,g,h,j,k

C) a-f,a,d,s b-d,f,g,j,k

D)a-a,s,d,f,h b-s,d,f,g,h,j,k

12.7oylik(a),8 oylik (b),5 oylik(c) va 11 oyliik (d) bolaga hos bo’lgan hususiyatlarni ajrating?

1-emaklaydi 2-bemalol o’tiradi 3-o’z yaqinlarini taniy boshlaydi 4-yaqinini ko’rganida kuladi va qiyqiradi 5-yetaklaganda yuradi 6-10-12 ta so’zlarni ayta oladi 7-narsalarga tayanib o’rnidan turadi 8-o’yinchoqlar bilan o’ynaydi 9-sut tishlari chiqa boshlaydi

A) a-2,9 b-5 c-3,4,8 d-6 B) a-1 b-8 c-2,4,8 d-5

C) a-2,9 b-8 c-3,4 d-6 D)a-2,1 b-7 c-3,4,8 d-5

13 Qon hujayralarining hosil bo'lishi va yemirilishida ishtirok etuvchi organlarga qaysilar kirishini to'g'ri belgilang?

A)chuvalchangsimon o'simta,taloq,qizil suyak iligi,limfa sistemasi,qalqonsimon bez,yumshoq tanglay

B) chuvalchangsimon o'simta,taloq,sariq suyak iligi,limfa sistemasi,ayrisimon bez,yumshoq tanglay

C) chuvalchangsimon o'simta,taloq,qizil suyak iligi,limfa sistemasi,ayrisimon bez,yumshoq tanglay

D)chuvalchangsimon o'simta,taloq,qizil suyak iligi,limfa sistemasi,ayrisimon bez,qattiq tanglay

14. Tushunchalarni ma'nosi bilan juftlab ko'rsating; a-gem, b-globin,d-arteriya qoni, e-vena qoni, f-kamqonlik, g-donor, h-rezus, j-gemofiliya; 1-eritrotsitlar yoki gemoglobinning kamayib ketishi, 2-qon ivishining buzilishi, 3-gemoglobinning temir saqlovchi oqsili,4-gemoglobin oqsili,5-oksidlangan qon,6-uglerod gaziga to'yingan qon,7-eritrotsitlarda rezus oqsili bo'lishi yoki bo'lmasligi,8-boshqalarga qon beradigan shaxs.

A)a-5,b-4,d-3,e-6,f-1,g-8,h-7,j-2 B) a-3,b-2,d-5,e-6,f-1,g-8,h-7,j-4C) a-3,b-4,d-5,e-6,f-1,g-8,h-7,j-2 D) a-3,b-4,d-7,e-6,f-1,g-8,h-5,j-2

15. Qaysi javobdagi terminlarning lug'aviy ma'nosi to'g'ri berilgan?

A)yun. interior-ichki; yun. ganglion-tutashish; yun. sinaptio-tugun; yun. dendron-daraxt; yun.aksos-o'simta

B) yun. interior-tashqi; yun. ganglion-tugun; yun. sinaptio-tutashish; yun. dendron-daraxt; yun.aksos-o'simtaC) yun. interior-ichki; yun. ganglion-tugun; yun. sinaptio-tutashish; yun. dendron-daraxt; yun.aksos-o'simta

D) yun. interior-ichki; yun. ganglion-tugun; yun. sinaptio-tutashish; yun. dendron-o'simlik; yun.aksos-o'simta16. Rasmdagi bolaga hos hususiyatlarni aniqlang?

1-bo’yinda oldinga egilmalari mavjud 2-o’sish tezlashishi 3-u tug’ulganda kichik qon aylanish doirasi ishlayotgan bo’lgan 4-u tug’ulganda katta qon aylanish doirasi ishlayotgan bo’lgan 5-ko’krak umurtqalarida orqaga egilma mavjud emas

A)1,2 B)3,4 C)5 D)3

17.Quyidagi qo’zg’algan retseptorlarni odam sezadigan(b) va sezmaydiganlarga(a) ajrating?

1-yurak retseptori 2-buyrak retseptori 3-qovuqdagi siydik ajratish retseptori 4-qon tomirlar devoridagi chanqash retseptorlari 5-qon tomirlar retseptori 6-jigar retseptori

A)a-4,3 b-2,1,5 B)a-1,6,5,2 b-3,4

C)a-5,6,2,4 b-3,2,1 D)a-5,4 b-2,3

18 Yorug’lik ta’sirida yuzaga keluvchi refleks yoyi ketma-ketligini qaysi javobda to’g’ri berilgan?

A) Yorug’lik →retseptorlar→ ko’rish nerv tolalari →yarim tola, →o’rta miya→miya ko’prigi→ harakatlantiruvchi nerv tolasi→qorachig’ning kengayishi

B) Yorug’lik →retseptorlar→ ko’rish nerv tolalari →yarim tola, → miya ko’prigi→ o’rta miya→ harakatlantiruvchi nerv tolasi→qorachig’ning kengayishi

C) Yorug’lik →retseptorlar→ ko’rish nerv tolalari →yarim tola, →o’rta miya→miya ko’prigi→ harakatlantiruvchi nerv tolasi→qorachig’ning torayishi

D) Yorug’lik →retseptorlar→ harakatlantiruvchi nerv tolasi →yarim tola, → o’rta miya→ miya ko’prigi → ko’rish nerv tolalari →qorachig’ning torayishi

19. 2.Suyaklarga xos xususiyatlar va ularga mos kelgan tushunchalarni juftlab yozing: a-o'sishi, b-yo'g'onlashuvi,

d-o'sishining boshqarilishi, e-o'sish gormoni ko'p ishlab chiqarilganida, f-o'sish gormoni kam ishlab chiqarilganida,

g-mineral moddalari, h-organik moddalari; 1-bo'y o'sishi sekinlashib,past bo'yli bo'ladi, 2-bo'yi tez o'sib, baland bo'yli bo'ladi, 3-gipofiz gormoni boshqaradi, 4-suyak ikki uchini qoplab olgan tog'ay hisobidan o'sadi, 5-suyakni qayishqoq qiladi, 6-suyakni qattiq qiladi, 7-suyakusti pardasi hisobidan o'sadi.

A)a-6,b-7,d-3,e-2,f-1,g-4,h-5 B) a-4,b-7,d-3,e-2,f-1,g-6,h-5

C) a-4,b-6,d-3,e-2,f-1,g-7,h-5 D) a-5,b-7,d-3,e-2,f-1,g-6,h-4

20. .Quyidagi ma'lumotlar orasidan nechta ma'lumot noto'g'ri emas: 1-derma ustki so'rg'ichli va ostki to'rsimon qavatlardan iborat, 2-gipoderma g'ovak tolali biriktiruvchi to'qimadan iborat, 3-yosh o'tgan sayin terining yog' qavati qalinlashib boradi, 4-qovoqda yog' bo'lakchalari joylashgan, 5-teri tanani tashqi tomondan qoplab turadi,6-teri ultrabinafsha nurlar ta'sirida D vitaminini sintezlaydi,7-organizm uchun zarur bo'lgan kislorodning 1 % i teri orqali o'tadi, 8-katta yoshdagi odam terisining umumiy sathi 1,5-2sm2 ga yetadi, 9-terida bosim, og'riq va haroratga sezgir retseptorlar joylashgan,10-teri tashqi epidermis,o'rta chin teri va teriosti yog' qavatlaridan iborat.

A)6 B)2 C)4 D)8

21. .Orqa miya qismlari va ularga mos belgilarni juftlab yozing: a-orqa miya, b-miya nayi,d-miya egatchalari,e-ko'ndalang kesimida,f-kulrang moddasi, h-oq moddasi,g-oldingi va orqa ildizlari: 1-orqa miyani chap va o'ng qismga bo'ladi, 2-markaziy qismi bo'ylab o'tadi,3-bir juftdan oldingi va orqa ildizlari hosil qiladi, 4-nervlari nerv yo'llarini hosil qiladi, 5-kulrang moddadan hosil bo'ladi, 6-umurtqa pog'onasi nayi ichida joylashgan, 7-kulrang modda va uni o'rab olgan oq moddasi ko'rinadi.A) a-6,b-1,d-2,e-7,f-3,h-4,g-5B) a-5,b-2,d-1,e-7,f-3,h-4,g-6 C) a-6,b-2,d-1,e-3,f-7,h-4,g-5 D)a-6,b-2,d-1,e-7,f-3,h-4,g-5

22.Muvozanat organlari va ularga mos keladigan tushunchalarni juftlab ko'rsating: a-yarimdoira naylar, b-oval xaltacha,d-dahliz, e-otolitlar, f-retseptorlar; 1-ikkita oval xaltachaga ega, 2-muvozanat toshchalari, 3-ichida otolitlar bo'ladi,4-aylanma harakatga sezgir,5-nerv impulslari hosil qiladi.

A) a-3,b-4,d-2,e-5,f-1 B) a-1,b-4,d-5,e-2,f-3


Download 82.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling