Dnk va Oqsil sintezi


Download 28.47 Kb.
Sana10.04.2020
Hajmi28.47 Kb.
DNK va Oqsil sintezi

1.Oqsilning tarkibi 90ta aminokislotadan iborat.Agar nukleotidlar orasi 3.4 nm bo’lsa,yuqoridagi oqsilni sintezlovchi genning uzunligi necha angestermga teng bo’ladi?

A)612Å B)812Å C)1018Å D)918Å

2. DNK molekulasini tarkibida 1250ta guanin bor,shu molekula tarkibida qancha sitozin bo’ladi?

A)1250 B)2500 C)625 D)sitozin bo’lmaydi

3.Tekshirishlar shuni ko’rsatdiki,berilgan i-RNK dagi nukleotidlarning umumiy soni 34%guanindan, 18%uratsildan,28%sitozindan,20%adenindan iborat ekan.Ushbu i-RNKdan nusxa olgan DNK molekulasidagi azotli asoslarni %ini aniqlang.

A)G-34,S-31,A-19,T-19 B) G-34,S-28,A-20,U-18

C) G-28,S-34,A-18,T-20 D)G-19,S-19,A-31,T-20

4.DNK molekulasining tarkibida 1222 adenin nekleotidi bor.Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarning 26%tashkil qilsa,bu holda guanin nukleotidining soni nechaga teng?

A)2444 B)2254 C)1222 D)1128

5.Oqsil tarkibi 90 aminokislotadan iborat.Agar nukleotidlar orasi 0,34nm bo’lsa,yuqoridagi oqsilni sintezlovchi DNK flagmentida nechta nukleotid bor va uning uzunligi qancha?

A)270:91.8nm B)270:30.06nm C)270:30.6nm D)540:91.8nm

6.Bitta i-RNK molekulasi tarkibida azotli asoslar quyidagi nisbatda uchraydi:adenin-114,sitozin-32,guanin-30,uratsil-24.Shu RNK molekulasini asosida DNK zanjiridagi azotli asoslar miqdorini toping?

A)T-14,G-32,S-30,A-30 B) T-14,G-32,S-30,A-24

C) T-14,G-32,S-30,U-24 D) T-32,G-14,S-24,A-30

7. Agarda t-RNKning kod tripled GCU,CAG,AGC bo’lsa,i-RNKda bunga qanday tripledlar komplementar bo’ladi?

A)UUU,TCG,TUG B)TTT,ACG,AUG C)CGA,GUC,UCG D)AAA,UTC,AAC

8. DNKning bir zanjirida nukleotidlar quyidagi ketma ketlikda uchraydi. ATATGASSGTAS. Shu DNKning ikkinchi zanjirini sintezlang.


A)TATASTGGSATG B)TATASTGGSAGT
C)AUAUGASSGUAS D)ATATGASSGTAS

9. DNKning birinchi zanjirida ATATGGSSAST nukleotidlari uchraydi.Birinchi zanjirdan sintezlangan i-RNK nukleotidlarini ko’rsating.


A)UAUASSGGUGA B)TATASSGGTGA
C)UAUASSSGUGA D)TSSSGGTATA

10. DNK ning birinchi zanjirida nukleotidlar quyidagi ketma-ketlik bilan joylashgan. ASGGSATTASGGSATT. Shu DNK ning ikkinchi zanjiriga komplementar bo’lgan i-RNKni ko’rsating.


A)ASGGSAUUASGGSAUU B)ASGGSATTASGGSATT
C)TTASGGSATTASGGSA D)ASGSGAUUASGGSAUU

11. t-RNKda nukleotidlar quyidagi ketma ketlikda uchraydi-UAGGAUSSAU.Shu RNKni sintezlagan DNKni zanjirini ko’rsating.


A)ATSSTAGGTA B)ATSSAUSSAU
C)TASSSUAGGAT D)TAGGAUSSAT

12.i-RNKda nukleotidlar ketma ketligi quyidagicha-SGUAUSGSA.Shu i-RNKni sintezlagan DNK molekulasini ikkinchi zanjirini toping.


A)SGTATSGSA B)GGATASGST C)SGUAUSGSA D)ASGSGTATS

13. DNKning birinchi zanjirida nukleotidlar quyidagi ketma ketlikda uchraydi-GSATASGATTGSTGS.Jami H bog’lar sonini toping.


A)38 B)35 C)37 D)32

14.i-RNKning uzunligi 8500nm ga teng bo’lib, uning tarkibi 20% U nukleotididan iborat. DNKning shu i-RNKni sintezlagan zanjiri tarkibida nechta A nukleotidi bor?


A)578 B)1156 C)867 D)640

15.i-RNKda 240ta nukleotid bor. Undan sintezlangan oqsil tarkibida nechta aminokislota bo’ladi?


A)60 B)80 C)240 D)30

16.Gemoglobin oqsili tarkibida 572ta aminokislota bo’lsa, shu oqsilni sintezlagan genning uzunligi qancha?


A)583.4 B)194.48 C)5047 D)1594

17. 234ta aminokislotadan iborat oqsilni sintezlash molekulasini ikkinchi zanjirini toping.


A)SGTATSGSA B)GGATASGST C)SGUAUSGSA D)ASGSGTATS

18.DNK birinchi zanjirida nukleotidlar quyidagi ketma ketlikda uchraydi-GSATASGATTGSTGS.Jami H bog’lar sonini toping.


A)35ta B)38ta C)37 D)32

19.DNKning malum flagmentida 500ta Adenin nukleotidi bor.Adenin DNKning 22% qismini tashkil qilsa, S nukleotidlari sonini toping.


A)120 B)105 C)115 D)125

20.Malum bir DNK flagmentida 380ta Guanin bor.U umumiy nukleotidlarning 28% ini tashkil qilsa, T nukleotidlari sonini toping?


A)77 B)88 C)73 D)74

21.DNKda jami nukleotidlar soni 8800tani tashkil etib, uning 30%ini Timin nukleotidiga tegishli bo’lsa, DNKdagi Guanin nukleotidlari sonini toping.


A)1780 B)1670 C)2200 D)1760

22.DNKdagi jami nukleotidlar soni 2200ta bo’lsa, shundan 1000tasini A tashkil qiladi.Sitozin nukleotidlari sonini toping.


A)600 B)500 C)620 D)700

23.DNKning birinchi zanjirida G-700ta, A-680ta bo’lsa, DNKning qo’sh zanjiridagi pirimidin asoslari sonini toping.


A)1380 B)1400 C)1360 D)1420

 1. 26.Malum DNK flagmentining uzunligi 170nm bo’lsa, unda nechta nukleotid bo’ladi?
  A)500 B)1000 C)1020 D)50

 2. 27.DNKda jami 2700ta nukleotid bor.Uning uzunligini toping.
  A)459nm B)918nm C)91.8nm D)472nm

 3. DNKning uzunligi 156.4nm bo’lsa, undagi jami nukleotidlarni sonini toping.
  A)230 B)920 C)860 D)460

 4. DNK flagmenti 2200ta nukleotiddan iborat.Shu DNKdan sintezlangan t-RNK uzunligini toping.(nm)
  A)374nm B)748nm C)6470nm D)3235nm
 1. i-RNK uzunligi 102nm ga teng. Shu RNK sintezlangan DNKda jami nechta nukleotidlar bo’ladi?
  A)180 B)350 C)300 D)600
 1. .DNK flagmentining uzunligi 205.7nm ga teng bo’lsa, shu DNKdagi T nukleotidlari sonini toping.(G-30%)
  A)121 B)484 C)363 D)242
 1. .DNKda 80ta purin asosi bor.Shu DNK uzunligini toping.
  A)22.7 B)27.2 C)54.4 D)235.2
 1. .DNKning malum bir flagmentining uzunligi 71.4nm bo’lsa, shu DNK flagmentidan sintezlangan i-RNK dan nechta aminokislotadan iborat oqsil sintezlanadi.
  A)70 B)140 C)62 D)28
 1. .DNKning 26%ini S tashkil etadi.Shu DNKdan nusxa olgan RNKdan 300ta aminokislotadan iborat oqsil sintezlangan.DNKdagi A nukleotidlari sonini toping.
  A)432 B)468 C)72 D)78
 1. .DNKda 405juft nukleotid bo’lsa, shu DNKdan xosil bo’lgan oqsilda nechta aminokislota bo’ladi?
  A)215 B)270 C)405 D)135

36. 234ta aminokislotadan iborat oqsilni sintezlash uchun nechta triplet kod zarur?

A)235 B)64 C)61 D)78

37. .i-RNkda jami 1600ta nukleotid bor.Shu RNK Nuklein kislotalarda nukleitidlar fasfadiefir bog’lar bilan bog’langan , agar iRNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfodiefir bog’lar bo’lsa ushbu RNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni? J: 116 ta38. 600 ta H bog’I bo’lgan DNK zanjirida A-T , G-S orasidagi H bog’lar nisbati 1:1,5 bo’lsa shu DNK fragmentida guaninlar soni? J: 120 ta

 1. 600 ta H bog’I bo’lgan DNK zanjirida A-T , G-S orasidagi H bog’lar nisbati 1:1,5 bo’lsa shu DNK fragmentida Adininlar soni? J: 120 ta

 2. 600 ta H bog’I bo’lgan DNK zanjirida A-T , G-S orasidagi H bog’lar nisbati 1:1,5 bo’lsa shu DNK fragmentida A-T soni? J: 50 ta

 3. 600 ta H bog’I bo’lgan DNK da A-T G-S orasida H bog’lar nisbati 1,5-1 nisbatda bo’lsa, shu DNK umumiy nukliotidlarning necha % I A-T orasida joylashgan? J: 69,23

 4. Nuklein kislotalarda nukleitidlar fasfadiefir bog’lar bilan bog’langan , agar iRNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfodiefir bog’lar bo’lsa ushbu RNK asosida sintezlangan oqsildagi aminokislotalar soni? J: 116 ta

 5. Nukilin kislotalarda nuliotidalar o’zaro fosfodoefir bog’lar orqali bog’lanadi, agar iRNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfodi efir bog’lar bo’lsa shu iRNK sinteziga asos DNK fragmentining uzunligi? J: 118 ,32 m

 6. DNK tarkibida 560 ta Dezoksireboza molekulasi bo’lgan A nukliotid bo’lsa ushbu DNK fragmentida jami nechta A-T nukliotidlari bo’ladi? J: 1120

 7. 2820 ta H3PO4molekulasiga ega DNK tarkibida 560 ta Dezoksiriboza molekulasi bo’lgan adinin nuliotidi bo’lsa ushbu DNK fragmentidagi g-s nuklioksidalari orasida nechta H bog’ bo’ladi? J: 2550

 8. 2820 ta H3PO4molekulasiga ega DNK tarkibida 560 ta Dezoksiriboza molekulasi bo’lgan adinin nuliotidi bo’lsa ushbu DNK fragmentidagi A-T nuklioksidalari orasida nechta H bog’ bo’ladi? J: 3670

 9. DNK molekulasida G-S yig’indisi A-T yig’indisiga nisbatan 2:1 ni tashkil etadi, Shu deyinkada sintezlangan i-RNK da ular soni 60 ta bo’lib DNK G-S lar yig’indisi 220 matadan kam bo’lsa i RNK ning uzuznligi? J: 71.4nm.

 10. iRNK da Guanine 28% A=12% U= 24% bo’lasa shu iRNK sinteziga asos bo’lgan DNK qo’sh zanjiridagi nukliotidlar miqdotrini aniqlang? J: A=18%; T=18% ; G=32% S=32%

 11. Oqsil biosintezida U.A.G UUU SSS SAA anfikodon treplitiga ega transport RNK lar keltirilgan tartibda qatnashadi, shu ketma-ketlikda mol DNK nukliotidlar tartibini aniqlang? J: TAG TTT GSS SAA

 12. Nukilin kislotalarda nukliotidlar o’zaro fosfodiefir bog’lari orqali bog’lanadi. Agar information RNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfoder bog’ bo’lsa ushbu RNK asosida sintez qilingan oqsildagi peptid bog’lar soni? J; 115 ta

 13. Nukilin kislotalarda nukliotidlar o’zaro fosfodiefir bog’lari orqali bog’lanadi. Agar information RNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfoder bog’ bo’lsa ushbu RNK seasiziga asos bo’lgan DNK fragmentining uzunligi desa? J; 696

 14. Nukilin kislotalarda nukliotidlar o’zaro fosfodiefir bog’lari orqali bog’lanadi. Agar information RNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfoder bog’ bo’lsa ushbu RNK asosida sintez qilingan oqsildagi aminokislotalar soni? J; 116

 15. iRNK da guanin 8 ta A=32% ta U=22% S=38 ta bo’lsa shu I RNK sinteziga asos bo’lgan DNK qo’sh zanjiridagi nukliotidlar miqdori ? J: A=54; T=54; G=46; S=46

 16. iRNK da G=8% ta A=32% U=22% bo’lsa shu I RNK sinteziga asos bo’lgan DNK qo’sh zanjiridagi nukliotidlar miqdori ? J: A=27%; T=27% ; G=23%; S=23%

 17. DNK qo’sh zanjiridagi nukliotidlar soni 420 ta 6 juft nukliotid inversiyaga uchraydi. Shu DNK bo’lagi asosida sintezlangan oqsil nolekulasidagi aminokislotalar soni? J: 70 ta

 18. 2ta DNK malekulasidan hosil bo’lgan oqsil malekulalarida peptid bog’lar yig’indisi 148ga teng ularning uzunliklari o’zaro 20.4 nm ga farq qilsa (katta DNK malekulasida A30%kichigida A20%)kichik DNK malekulasidagi G lar soni ?J;117ta katta DNK malekulasidagi fosfodiefir bog’lar soni ?J;508ta H

 19. DNK qo’sh zanjiridagi nukliotidlar soni 420 ta 6 juft nukliotid Deletsiyaga uchraydi. Shu DNK bo’lagi asosida sintezlangan oqsil nolekulasidagi aminokislotalar soni? J: 72 ta

 20. 2 ta DNK molekulasi dan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 48 taga teng. Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm ga farq qilsa katta DNK molekulalari sonini toping ( Katta DNK molekulasida A=20%, Kichik DNK molekulasida A=30% ) ? J:

 21. 2 ta DNK molekulasi dan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 48 taga teng. Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm ga farq qilsa Kichik DNK molekulalari A ning sonini toping: (Katta DNK molekulasida A=20%, , Kichik DNK molekulasida A=30% ) J:

 22. 2 ta DNK molekulasi dan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 48 taga teng. Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm ga farq qilsa H bog’lar sonini toping? J: 663 ta.

 23. 2 ta DNK molekulasidan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 148 taga teng . Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm farq qilsa DNK molekulasidagi Adininlar soni? J: 102 ta

 24. 2 ta DNK molekulasidan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 148 taga teng . Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm farq qilsa katta DNK molekulasidagi H bog’lar soni? J: 612 ta

 25. 2 ta DNK molekulasidan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 148 taga teng . Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm farq qilsa, kichik DNK molekulasidagi Adininlar soni? J: 78 ta

 26. 2 ta DNK molekulasidan hosil bo’lgan oqsil molekulalari peptid bog’lar soni yig’indisi 148 taga teng . Ularning uzunliklari o’zaro 20,4 nm farq qilsa, katta DNK molekulasidagi Adininlar soni? J: 153 ta

 27. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi guanine va sitozin nukloitidlar yig’indisi? J: 300

 28. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi guanin va timin nukloitidlar yig’indisi? J: 315 ta

 29. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi Adenin va sitozin nukloitidlar yig’indisi? J: 315 ta

 30. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi Adenini va timin nukloitidlar yig’indisi? J: 330

 31. Ma’lum information RNK tarkibidagi nukloitidlarning 40% A , 30% g li nukloitidlar tashkil qiladi,. Sitozinli va uratsilli nukliotidlar miqdori teng bo’lsa , shu I K asosida teskari transkiripsiyalangan DNK tragmintidagi I li nukloitidlarni necha % ni tashkil qiladi? J: 27,5 %

 32. Ma’lum information RNK tarkibidagi nukloitidlarning 40% A , 30% g li nukloitidlar tashkil qiladi,. Sitozinli va uratsilli nukliotidlar miqdori teng bo’lsa , shu I K asosida teskari transkiripsiyalangan DNK tragmintidagi g ninli nukloitidlar soni necha % ni tashkil qiladi? J: 2,5 %

 33. Ma’lum information RNK tarkibidagi nukloitidlarning 40% A , 30% g li nukloitidlar tashkil qiladi,. Sitozinli va uratsilli nukliotidlar miqdori teng bo’lsa , shu I K asosida teskari transkiripsiyalangan DNK tragmintidagi S li nukloitidlar necha % ni tashkil qiladi? J: 2,5 %

 34. Ma’lum information RNK tarkibidagi nukloitidlarning 40% A , 30% g li nukloitidlar tashkil qiladi,. Sitozinli va uratsilli nukliotidlar miqdori teng bo’lsa , shu I K asosida teskari transkiripsiyalangan DNK tragmintidagi U li nukloitidlar necha % ni tashkil qiladi? J: 0 % DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida Gulli o’simlikning changdonidan hosil bo’lgan 120 ta mikrosporaning 30 % idan hosil bo’lgan spermeylar ishtirokida urug’langan bo’ladi.? J: 36

 35. Xromosoma Aberatsiya nuqsoni natijasida DNK ma’lum bir qismini 15 % ini yoqotadi. Yoqotilgan qismida 138 ta aminokislotani sintezlash ma’lum bo’lsa Dastlabki xromosomada nechta H3PO4 qoldig’I bo’lgan? J: 5520 ta

 36. Xromosoma Aberatsiya nuqsoni natijasida DNK ma’lum bir qismini 15 % ini yoqotadi. Yoqotilgan qismida 138 ta aminokislotani sintezlash ma’lum bo’lsa Dastlabki xromosomada nechta Dezoksireboza bo’lgan? J: 5520

 37. Ota va o’g’ildagi ma’lum bir xromosomadagi DNK fragmentlar uzunligi teng bo’lganligi ma’lum bo’ldi Otadan mazkur fragmentda 412 ta nukliotid bor, shulardan 252 tasi g=S juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi, o’g’lida esa maskur fragmentida A=T juftligi otasinikidan 1,1 martaga ko’pligi ma’lum bo’lsa o’gilda maskur fragmentda g ninli nukliotidlar sonining A li nukloitidlar soniga nisbati nechaga teng? J: G=S juftligida 3 tadan A=T juftligi orasida 2 tadan H bog’ mavjud. 257. Ota va o’g’ildagi ma’lum bir xromosomadagi DNK fragmentlar uzunligi teng bo’lganligi ma’lum bo’ldi Otadan mazkur fragmentda 412 ta nukliotid bor, shulardan 252 tasi g=S juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi, o’g’lida esa maskur fragmentida A=T juftligi otasinikidan 1,1 martaga ko’pligi ma’lum bo’lsa o’gilda maskur fragmentda G=S juftligi orasida nechta H bog’ bor? J: 354 ta . 1. Ota va o’g’ildagi ma’lum bir xromosomadagi DNK fragmentlar uzunligi teng bo’lganligi ma’lum bo’ldi Otadan mazkur fragmentda 412 ta nukliotid bor, shulardan 252 tasi G=S juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi, o’g’lida esa maskur fragmentida A=T juftligi otasinikidan 1,1 martaga ko’pligi ma’lum bo’lsao’gildamaskur fragmentda A=T juftligi orasida nechta H bog’ bor desa ?J: 176

 2. Ota va o’g’ildagi ma’lum bir xromosomadagi DNK fragmentlar uzunligi teng bo’lganligi ma’lum bo’ldi Otadan mazkur fragmentda 412 ta nukliotid bor, shulardan 252 tasi g=S juftligiga tegishli ekanligi aniqlandi, o’g’lida esa maskur fragmentida A=T juftligi otasinikidan 1,1 martaga ko’pligi ma’lum bo’lsa o’gilda maskur fragmentda nechta H bog’ bor desa ? J: 330 ta

 3. DNk qo’sh spirali parchalanib ketganda jami 3600 ta azotli asos Dezoksiriboza va fosfatkislotalar qoldig’I hosil bo’lgan bo’lsa shu DNK fragmenti parchalanishidan avval nechta nukliotidlardan iborat bo’lgan? J: 1200 ta

 4. DNk qo’sh spirali parchalanib ketganda jami 3600 ta azotli asos Dezoksiriboza va fosfatkislotalar qoldig’I hosil bo’lgan bo’lsa shu DNK fragmenti parchalanishidan avval nechta pepted bog’iga ega bo’lgan oqsilni kodlagan ? J: 199 ta

 5. DNk qo’sh spirali parchalanib ketganda jami 3600 ta azotli asos Dezoksiriboza va fosfatkislotalar qoldig’I hosil bo’lgan bo’lsa shu DNK fragmenti parchalanishidan avval Undan transkripsiyalangan iRNK dagi nukliotidlar miqdori? J: 600 ta

 6. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi timinlar soni? J: 165 ta

 7. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi guaninlar soni? J: 150 ta

 8. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa undagi Adeninlar soni? J: 165 ta

 9. DNK molekulasidagi ma’lunm bir fragmentning uzunligi 107,1 nm nukliotidlar orasidagi masofa 0,34 DNK ning ushbu fragmentida 780 ta H2 bog’ mavjud bo’lsa unda necha foiz guanine va sitozin nukloitidlari J: 57,7 %

 10. Nukilin kislotalarda nuliotidalar o’zaro fosfodoefir bog’lar orqali bog’lanadi, agar iRNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfodi efir bog’lar bo’lsa shu iRNK orqali sintezlangan oqsil tarkibida aminokislotalar soni? J: 116 ta

 11. Nukilin kislotalarda nuliotidalar o’zaro fosfodoefir bog’lar orqali bog’lanadi, agar iRNK molekulasi tarkibida 347 ta fosfodi efir bog’lar bo’lsa shu iRNK sinteziga asos DNK fragmentining uzunligi? J: 118 ,32 m

 12. DNK fragmentida 1000ta nukleotid bo’lib AGS yig’indisi TSA dan 1.5marta katta .fragment tarkibidagi GvaSlar yig’indisini toping?J;900ta

 13. DNK fragmentida 1100ta nukleotid bo’lib TGS yig’indisi TGA dan 1.2 marta katta ,G-Syig’indisini toping?j;880ta

 14. DNK fragmentida 1100ta nukleotid bo’lib AGS yig’indisi TSA yig”indisidan 1,5 marta katta bo’lsa fragment tarkibidagi H bog’lar soni?J;1540ta

 15. 2ta DNK malekulasidan hosil bo’lgan oqsil malekulalarida peptid bog’lar yig’indisi 148ga teng ularning uzunliklari o’zaro 20.4 nm ga farq qilsa (katta DNK malekulasida A30%kichigida A20%)kichik DNK malekulasidagi G lar soni ?J;117ta katta DNK malekulasidagi fosfodiefir bog’lar soni ?J;508ta H bog’lar soni ?J;507ta Kichkina DNK tarkibidagi Alar soni?J;117ta Kichik DNK malekulasidagi fosfodiefir bog’lar soni?388ta

 16. DNK molekula bo’lagining massasi 862500 bo’lsa DNK tarkibidagi 1 ta nukleotid qoldig’ining o’rtacha massasi 345 ga teng. DNK qo’sh zanjiridagi monosaxorid qoldig’ini aniqlang? J: 2500

 17. DNK fragmentida 1000ta nukleotid bo’lib A-G-S yig’indisi T-S-A dan 1.5marta katta .fragment tarkibidagi GvaSlar yig’indisini toping?J;900ta

 18. DNK fragmentida 1100ta nukleotid bo’lib T-G-S yig’indisi T-G-A dan 1.2 marta katta ,G-Syig’indisini toping?j;880ta

 19. DNK fragmentida 1100ta nukleotid bo’lib A-G-S yig’indisi T-S-A yig”indisidan 1,5 marta katta bo’lsa fragment tarkibidagi H bog’lar soni?J;1540ta

 20. 25.t-RNKda 1300ta (26%) Timin nukleotidi bor.Shu t-RNK sintezlangan DNKni qo’sh spiralidagi jami nukleotidlarni toping.
  A)500 B)1000 C)650 D)2000


Download 28.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling