Fanning nazariyasi va o‟qitish metodikasi moduli bo‟yicha chiqish test savollari O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi “Sog„lom bola yili”


Download 205.5 Kb.
bet1/4
Sana20.09.2020
Hajmi205.5 Kb.
  1   2   3   4

www.sadikov.uz saytidan olindi.

Fanning nazariyasi va oqitish metodikasi moduli boyicha chiqish test savollari

1. O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi “Sog„lom bola yili”, “Davlat dasturi to„g„risida”gi PQ-2133-sonli qarorining nechanchi bandida boshlang„ich talim masalalari o„z aksini topgan?

A) 70- bandida

B) 71- bandida

C) 72- bandida

D) 75- bandida

2. 3-4-sinflar uchun “Ona tili”, “O„qish”, “Matematika”, “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik” fanlaridan metodik qo„llanma va multimediali ilovalar qachon yaratiladi?

A) 2014, 2015, 2016 yillarda

B) 2015, 2016, 2018 yillarda

C) 2016, 2017, 2018 yillarda

D) 2016, 2017 yillarda

3. Boshlang„ich sinflarda “Savodga o„rgatish” darslari necha soatni tashkil qiladi?

A) 8 soatni

B) 128 soatni

C) 120 soatni

D) 64 soatni

4. 1-sinfda “Ona tili” darslari DTS bo„yicha necha soatni tashkil qiladi va qaysi bobdan boshlanadi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 70 soatni, Nutq va gap (12 soat)

B) 34 soatni, So„z va gap (12 soat)

C) 64 soatni So„z ma‟nosi (23 soat)

D) 68 soatni, Tovushlar va harflar (28 soat)

5. 2-sinfda “Ona tili” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 170 soatni, 6 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob

6. 3-sinfda “Ona tili” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 170 soatni, 5 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob

7. 4-sinfda “Ona tili” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang. 6
A) 170 soatni, 15 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob8. 1-sinf “Matematika” darslari DTS bo„yich necha soatni tashkil qiladi va qaysi bo„limdan boshlanadi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 165 soatni, Nаrsаlаrning хоssаlаri. Gеоmеtrik shаkllаr

B) 134 soatni, 1 dаn 5 gаchа bo„lgаn sоnlаr

C) 170 soatni, 1 dаn 5 gаchа bo„lgаn sоnlаr

D) 168 soatni, 10 ichidа qo„shish vааyirish. Gеоmеtrik shаkllаr vа kаttаliklаr

9. 2-sinfda “Matematika” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 170 soatni, 9 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob

10. 3-sinfda “Matematika” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 170 soatni, 6 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob

11. 4-sinfda “Matematika” darslari DTS bo„yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To„g„ri javobni belgilang.

A) 170 soatni, 5 bob

B) 136 soatni, 4 bob

C) 164 soatni, 3 bob

D) 168 soatni, 5 bob

12. Talim sohasida multimedia vositalari yordamida o„quvchilarga bilim berish afzalliklari nimadan iborat?

A) o„quvchilarni mavzuga qiziqtiradi va tez tushunishlariga yordam beradi.

B) o„qituvchini ishini yengilashtiriladi

C) ko„rgazma sifatida foydalaniladi

D) Elektron vosita

13. Boshlang„ich sinf o„qituvchilari uchun darslarni yuqori darajada tashkil qilish va o„quvchilarining bilim samaradorligi yuqori darajada bo„lishi uchun qaysi omillar to„sqinlik qiladi?

A) o„qituvchining o„z bilimini oshirish ustida ishlamasligi

B) axborotlarni olish va qayta ishlashni bilmasligi

C) o„quvchilar yaxshi ko„rmasligi

D) faqat yaxshi biladigan o„quvchilar bilan ishlash 7
14. O„zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov 2013-yil 6-dekabrdagi «Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish - yorug„ kelajagimizning asosiy omilidir» mavzusidagi maruzasida boshlang„ich talimning sifatini oshirish yuzasidan bildirgan fikrlari qaysi javobda o„z aksini topgan?

A) ...Qabul qilinadigan dasturda boshlang„ich ta‟limning sifatini oshirish, ta‟lim standartlari, o„quv dasturlari, darslik va o„quv-metodik qo„llanma-larni yaratish, ilg„or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalalari o„z ifodasini topishi kerak.

B) ...Qabul qilinadigan dasturda boshlang„ich ta‟limning sifatini oshirish, Davlat ta‟lim standartlari, darslik va o„quv qo„llanmalarni takomillashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalalari o„z ifodasini topishi kerak.

C) …Qabul qilinadigan dasturda boshlang„ich ta‟limning sifatini oshirish, ta‟lim standartlari, o„quv dasturlari, darslik va o„quv qo„llanmalarni takomillashtirish, ilg„or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalalari o„z ifodasini topishi kerak.»

D) …Qabul qilinadigan dasturda boshlang„ich ta‟limning mazmuni va samaradorligini oshirish masalalari o„z ifodasini topishi kerak.»

15. 1-sinf uchun qaysi fanlaridan metodik qo„llanmalar va darsliklar multimediali ilovalari bilan ishlab chiqildi?

A) Matematika, o„qish, savodga o„rgatish, odobnoma, mehnat, russkiy yazik

B) Chteniya, russkiy yazik, matematika, o„qish, ona tili, rasm, mehnat

C) Savod o„rgatish, ona tili, o„qish, matematika, atrofimizdagi olam, russkiy yazik, chteniya

D) Savodga o„rgatish, ona tili, o„qish, atrofimizdagi olam, matematika, chteniya, etika

16. 2-sinf uchun qaysi fanlaridan metodik qo„llanmalar va darsliklar multimediali ilovalari bilan ishlab chiqildi?

A) Matematika, o„qish, savodga o„rgatish, odobnoma, mehnat, russkiy yazik

B) Chteniya, russkiy yazik, matematika, o„qish, ona tili, rasm, mehnat

C) Ona tili, o„qish, matematika, atrofimizdagi olam, russkiy yazik, chteniya, o„zbek tili;

D) Savodga o„rgatish, ona tili, o„qish, atrofimizdagi olam, matematika, chteniya, etika

17. Savod o„rgatish darslariga yaratilgan multimediali ilovaning o„ziga xos tomoni

A) O„quvchilar “Alifbe” darsida sirli olamga sayohat qiladilar, Yozuv darslarida esa harf mamlakatiga sayohat qiladilar.

B) Alifbe darsiga ta‟lluqli emas.

С) O„quvchilar “Alifbe” darsida sirli bog„ga sayohat qiladilar, yozuv darslarida esa sonlar mamlakatiga sayohat qiladilar.

D) Yozuv darsiga ta‟lluqli emas.

18. 1-sinf uchun yaratilgan matematika va atrofimizdagi olam metodik qo„llanmalar hajmi necha betdan iborat?

A) Matematika – 120 bet, Atrofimizdagi olam – 90 bet

B) Matematika – 176 bet, Atrofimizdagi olam – 120 bet

C) Matematika – 180 bet, Atrofimizdagi olam – 80 bet

D) Matematika – 176 bet, Atrofimizdagi olam – 80 bet 8
19. Ananaviy axborot turlariga nimalar kiradi?

A) Matn, jadval, turli xil bezaklar va original axborot turlari

B) Nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatstiya ko„rinishidagi axborot turlari

C) Matn, jadval, turli xil bezaklar va original axborot turlari nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatstiya ko„rinishidagi axborot turlari

D) Original axborot turlari nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar

20. O„zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqidagi qaror qachon qabul qilingan?

A) 1995 y. 24 avgust

B) 1992 y. 21 oktyabr

C) 1993 y. 2 sentyabr

D) 1991 y. 31 avgust

21. Amaldagi 1-sinf “Yozuv daftari”ning muallifi nomi qaysi qatorda to„g„ri berilgan?

A) Rohatoy Safarova

B) Qumri Abdullayeva

C) Mirhabib G„ulomov

D) Tal‟at G„afforova

22. Yozma harflar o`ng tomonga necha daraja qiyalikda yoziladi?

A) 700


B) 800

C) 900


D) 650

23. Yozma bosh harflar bo„yi qancha bo„lishi kerak?

A) 4 mm


B) 5 mm

C) 7 mm


D) 8 mm

24. Ko„rsatkich barmoq bilan ruchkaning uchigacha bo„lgan masofa qancha?

A) 1,5-2sm

B) 1-1,5 sm

C) 0,5-1 sm

D) 1 sm

25. Boshlang„ich sihf o„quvchilari uchun doska poldan qancha yuqoriga o„rnatilgan bo„lishi kerak?

A) 75 sm

B) 80 sm

C) 85 sm

D) 90 sm

26. Imlo malakalarini mustahkamlash uchun qaysi tahlilni samarali deb bilasiz?

A) Fonetik tahlilni;

B) Morfologik tahlilni;

C) Sintaktik tahlilni;

D) Fonetik-morfologik tahlilni; 9
27. Bog„lanishli nutq malakalarini shakllantirishda diktantning qaysi turidan foydalaniladi?

A) Erkin va saylanma diktantdan;

B) Ijodiy diktantdan;

C) Izohli va erkin diktantdan;

D) Erkin va ijodiy diktantdan;

28. Boshlang„ich sinflarda diktantlarning maqsadiga ko„ra necha xil turi bo„ladi?

A) 8 xil;

B) 14 xil;

C) 2 xil;

D) 9 xil;

29. Yozma ishlarda ko`chish, tutuq belgisi hamda chiziqcha qo`yilmasa, qanday xato hisoblanadi?

A) grafik

B) ishorat

C) xato hisoblanmaydi

D) uslubiy

30. “Insho” so„zi qaysi tildan kirib kelgan va uning manosi nimani anglatadi?.

A) “Insho” asli ozbekcha so„z bo„lib, ma‟nosi “insho demakdir;

B) “Insho” asli arabcha so„z bo„lib, ma‟nosi “yaratish”, “bino qilish”, “boshlash” demakdir;

C) “Insho” forscha so„z bo„lib, ma‟nosi “davom ettirish”, “hikoyalash” demakdir;

D) “Insho” asli tojikcha so„z bo„lib, ma‟nosi “toqib yozish”, “qoshish” demakdir;

31. O„zbekistonning eng yirik daryosi qaysi javobda to„g„ri ko„rsatilgan?

A) Sirdaryo, Zarafshon, Chorvoq;

B) Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon;

C) Sirdaro, Amudaryo, Qayroqqum;

D) Sirdaryo, Nurek, Zarafshon;

32. 1-sinfda “Atrofivizdagi olam” kursi nechta yo„nalishda olib boriladi?

A) Bir yo„nalishda;

B) Ikki yo„nalishda;

C) Uch yo„nalishda;

D) ko„p yo„nalishda.

33. DTSda ko„rsatilgan tabiatshunoslikka oid amalda qo„llay olish shart bo„lgan bilimlarni ayting.

A) Termometr yordamioda suv va havo haroratini o„lchash;

B) Yer, quyosh, oy va yulduzlarning qiyosiy kattaliklarini bilish;

C) Ufqning asosiy tomonlarini bilish;

D) O„zbekistondagi yirik qo„riqxonalarni bilish.

34. O„zbekiston Respublikasi Konistitutsiyasining qaysi moddasida har bir inson tabbiy xizmatdan foydalana olish huquqiga ega ekanligi ko„rsatilgan?

A) 54-moddada;

B) 36-moddada;

C) 40-moddada;

D) 41-moddada.

35. O„quv chi 4- sinfda globus va yarim sharlar xaritasidan nimalarni ko„rsata olishi kerak? 10
A) Shimoliy va janubiy qutublar, Materiklar, Okeanlar va dengizlar;

B) quyosh,

C) oy va yulduzlarning

D) qiyosiy kattaliklarini bilish36. Nutq necha xil bo`ladi?

A) Og`zaki,ichki

B) Ichki,tashqi

C) og`zaki ,tashqi

D) faqat tashqi

37. 1-SINFLARDA DTSda fikrni bayon etish malakasi bo`yicha necha gapdan iborat bo`lgan matn yaratish talab etiladi?

A) 4-5 gapdan;

B) 2-3 gapdan;

C) 5-6 gapdan;

D) 5-7 gapdan;

38. 2-sinf o„quvchilari DTS talabi boyicha 1 DAQIQADAda nechta so`z o`qishi kerak?

A) 40-50 so`z;

B) 55-60 so`z;

C) 35-45 so`z;

D) 45-50 so`z;

39. 3-sinf o„quvchilari DTS talabi boyicha 1 DAQIQADAda nechta so`z o`qishi kerak?

A) 55-65 so`z;

B) 45-55so`z;

C) 65-75 so`z;

D) 45-50 so`z;

40. 4-sinf o„quvchilari DTS talabi boyicha 1 DAQIQADAda nechta so`z o`qishi kerak?

A) 55-65 so`z;

B) 45-55so`z;

C) 80-90 so`z;

D) 90-100 so`z;

41. O„zbek tilida savod chiqarish qaysi metodga asoslanadi?

A) bo„g„in hosil qilish metodiga;


B) izchillik metodiga;

C) analiz-sintez tovush metodiga;

D)emperik metodiga.

42. O`qituvchi nutqi qanday mazmun kasb etishi kerak?

A) Ilmiy metodik

B) Ilmiy pedagogik

C) Faqat metodik

D) Faqat pedagogik

43. Boshlang„ich sinf ona tili darslarida foydalaniladigan yozma ish turlari qaysi javobda to„g„ri ko„rsatilgan?

A) Ijodiy topshiriq, insho; 11


B) Insho;

C) Diktant, bayon, insho, ijodiy topshiriq;

D) Bayon.

44. 2-SINFLARDA DTSda fikrni bayon etish malakasi bo`yicha necha gapdan iborat bo`lgan matn yaratish talab etiladi?

A) 4-5 gapdan;

B) 3-4 gapdan;

C) 5-6 gapdan;

D) 5-7 gapdan;

45. 3-SINFLARDA DTSda fikrni bayon etish malakasi bo`yicha necha gapdan iborat bo`lgan matn yaratish talab etiladi?

A) 4-5 gapdan;

B) 3-4 gapdan;

C) 5-6 gapdan;

D) 5-7 gapdan;

46. 4-SINFLARDA DTSda fikrni bayon etish malakasi bo`yicha necha gapdan iborat bo`lgan matn yaratish talab etiladi?

A) 5-6 gapdan;

B) 3-4 gapdan;

C) 5-6 gapdan;

D) 5-7 gapdan;

47. 4-sinflarda DTSda 10 daqiqada oquvchilar necha sahifani oqib qayta so`zlab berishi kerak?

A) 4-5 sahifa;

B) 3-4 sahifa;

C) 5-6 sahifa;

D) 5-7 sahifa;

48.1-sinflarda DTSda 10 daqiqada oquvchilar necha sahifani oqib qayta so`zlab berishi kerak?

A) 4-5 sahifa;

B) 3-4 sahifa;

C) 1-2 sahifa;

D) 0,5-0,75 sahifa;

49. 2-sinflarda DTSda 10 daqiqada oquvchilar necha sahifani oqib qayta so`zlab berishi kerak?

A) 1-1,5 sahifa;

B) 2,5-3 sahifa;

C) 1-2 sahifa;

D) 0,5-0,75 sahifa;

50. 3-sinflarda DTSda 10 daqiqada oquvchilar necha sahifani oqib qayta so`zlab berishi kerak?

A) 1-1,5 sahifa;

B) 2,5-3 sahifa;

C) 1-2 sahifa;

D) 0,5-0,75 sahifa; 12
51. 4-sinflarda DTSda 10 daqiqada oquvchilar necha sahifani oqib qayta so`zlab berishi kerak?

A) 1-1,5 sahifa;

B) 4-5 sahifa;

C) 1-2 sahifa;

D) 0,5-0,75 sahifa;

52. 4-sinflarda DTSda oquvchilar necha so`zli diktant yoza olishi kerak?

A) 40-50

B) 50-60;

C) 65-75;

D) 75-80;

53. 3-sinflarda DTSda oquvchilar necha so`zli diktant yoza olishi kerak?

A) 40-50

B) 50-60;

C) 65-75;

D) 45-55

54. 2-sinflarda DTSda oquvchilar necha so`zli diktant yoza olishi kerak?

A) 40-50

B) 35-40;

C) 65-75;

D) 45-55

55. 1-sinflarda DTSda oquvchilar necha so`zli diktant yoza olishi kerak?

A) 15-20

B) 25-30;

C) 40-50;

D) 45-55

56. 1-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi sonlar ichida qaysi amallarni bajara olishi kerak?

A) 100 ichida o`nlikdan o`tmasdan sonlarni qo„shish va ayirish

B) 10 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

C) 1000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

D) 20 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

57. 1-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi amallarni bajara olishi kerak?

A) 10 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

B) 100 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

C) 1000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

D) 20 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

58. 2-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi sonlarni o`qishi va yoza olishi kerak?

A) 100 gacha

B) 10 gacha

C) 1000 gacha

D) 20 gacha

59. 3-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi sonlar ichida amallarni bajara olishi kerak?

A) 1000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

B) 10 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

C) 10000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

D) 20 ichida sonlarni qo„shish va ayirish 13
60. Termometr yordamida havo va suvning haroratini o„lchash nechanchi sinfdan boshlab (“Atrofimizdagi olam” yoki “Tabiatshunoslik”) DTS talablariga kiritilgan?

A) 1-sinf “Atrofimizdagi olam”

B) 2-sinf “Atrofimizdagi olam”

C) 3-sinf “Tabiatshunoslik”

D) 4-sinf “Tabiatshunoslik”

61. «Qizil kitob»ga kiritilgan 5-6 ta o„simlik, 3-4 ta hayvon turlarini aytish; gerbariylarni tayyorlash nechanchi sinf (“Atrofimizdagi olam” yoki “Tabiatshunoslik”) DTS talablariga kiritilgan?

A) 1-sinf “Atrofimizdagi olam”

B) 2-sinf “Atrofimizdagi olam”

C) 3-sinf “Tabiatshunoslik”

D) 4-sinf “Tabiatshunoslik”

62.Foydali qazilmalarning xaritada tasvirlanishi nechanchi sinf (“Atrofimizdagi olam” yoki “Tabiatshunoslik” ) DTS talablariga kiritilgan?

A) 1-sinf “Atrofimizdagi olam”

B) 2-sinf “Atrofimizdagi olam”

C) 3-sinf “Tabiatshunoslik”

D) 4-sinf “Tabiatshunoslik”

63. O„zbekiston xaritasidan Toshkent shahri, viloyatlar, Qoraqalpog„iston Respublikasi hududlarini va ularning markazlarini ko„rsatish nechanchi sinf (“Atrofimizdagi olam” yoki “Tabiatshunoslik” ) DTS talablariga kiritilgan?

A) 1-sinf “Atrofimizdagi olam”

B) 2-sinf “Atrofimizdagi olam”

C) 3-sinf “Tabiatshunoslik”

D) 4-sinf “Tabiatshunoslik”

64. 4-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi sonlarni o`qib yoza olishi kerak?

A) 1000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

B) 100 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

C) 1000000 ichida sonlarni o`qish va yozish

D) 10000 ichida sonlarni qo„shish va ayirish

65. 3-sinflarda DTSda oquvchilar qaysi sonlarni o`qib yoza olishi kerak?

A) 1000 ichida sonlarni o„qish va yozish

B) 100 ichida sonlarni o„qish va yozish

C) 100000 ichida sonlarni o„qish va yozish

D) 10000ichida sonlarni o„qish va yozish

66. 4-sinf “Ona tili” darsligi muallifini ayting.

A) Ra‟no Ikromova va boshqalar;

B) Muhabbat Umarova va boshqalar;

C) Safo Matchonov va boshqalar;

D) Tal‟at G`afforova va boshqalar;

67. 4-sinf “O`qish kitobi” darsligi muallifini ayting.

A) Ra‟no Ikromova va boshqalar;

B) Muhabbat Umarova va boshqalar;

C) Safo Matchonov va boshqalar;

D) Tal‟at G`afforova va boshqalar; 14
68. 4-sinf “Odobnoma” darsligi muallifini ayting.

A) Ra‟no Ikromova va boshqalar;

B) Muhabbat Umarova va boshqalar;

C) Mohira Xoliqova va boshqalar;

D) Tal‟at G`afforova va boshqalar;

69. 4-sinf “Matematika” darsligi muallifini ayting.

A) Muhammadjon Ahmedov va boshqalar;

B) Muhabbat Umarova va boshqalar;

C) Nataliya Bikbayeva va boshqalar;

D) Nobiya Abdurahmonova va boshqalar;

70. 4-sinf “Tabiatshunoslik” darsligi muallifini ayting.

A) Muhammadjon Ahmedov va boshqalar;

B) Muhabbat Umarova va boshqalar;

C) Akbar Bahromov va boshqalar;

D) Safo Matchonov va boshqalar;

71. 4-sinf “Odobnoma ” darsligi necha bob, nechta bo`limdan iborat?

A) III bob,5 bo`lim

B) II bob,5 bo`lim

C) II bob,6 bo`lim

D) III bob,6 bo`lim

72. 4-sinf “O`qish kitobi” darsligi necha bo`limdan iborat?

A) 13 bo`lim

B) 15 bo`lim

C) 14 bo`lim

D) 12 bo`lim

73. 1-sinf “O`qish kitobi” darsligi necha bo`limdan iborat?

A) 5 bo`lim

B) 9 bo`lim

C) 7 bo`lim

D) 11 bo`lim

74. 3-sinf “O`qish kitobi” darsligi necha bo`limdan iborat?

A) 5 bo`lim

B) 9 bo`lim

C) 13 bo`lim

D) 11 bo`lim

75. 2-sinf “O`qish kitobi” darsligi necha bo`limdan iborat?

A) 15 bo`lim

B) 11 bo`lim

C) 13 bo`lim

D) 16 bo`lim

76. “KISHILIK OLMOSHLARI” mavzusi nechanchi sinf “Ona tili” darsligida berilgan?

A) 1-sinf

B) 2-sinf

C) 3-sinf

D) 4-sinf 15
77. Viloyatimizdagi qaysi maktablarda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi tajriba-sinovdan o`tkazilmoqda?

A) Farg`ona shahar 20-umumiy o`rta ta‟lim maktabi,Quva tumani 1- umumiy o`rta ta‟lim maktabida

B) Farg`ona shahar 10-umumiy o`rta ta‟lim maktabi,Oltiariq tumani 20- umumiy o`rta ta‟lim maktabida

C) Farg`ona shahar 1-umumiy o`rta ta‟lim maktabi,Oltiariq tumani 27- umumiy o`rta ta‟lim maktabida

D) Farg`ona shahar 30-umumiy o`rta ta‟lim maktabi,Oltiariq tumani 10- umumiy o`rta ta‟lim maktabida

78. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi tajriba-sinovdan o`tkazilishini nechanchi yilgacha davom ettirish XTV tomonidan belgilab berildi?

A) 2016 -yilgacha

B) 2017 -yilgacha

C) 2018 -yilgacha

D) 2019 -yilgacha

79. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi bo`yicha O`qish fanidan nechta xususiy kompetensiya mavjud?

A) 5


B) 6

C) 4


D) 3

80. “Nima yaxshi-yu, nima yomon” bo`limi nechanchi sinf “O`qish kitobi” darsligida berilgan?

A) 1-sinf

B) 2-sinf

C) 3-sinf

D) 4-sinf

81. “O`zbekiston – Vatanim manim” bo`limi nechanchi sinf “O`qish kitobi” darsligida berilgan?

A) 1-sinf

B) 2-sinf

C) 3-sinf

D) 4-sinf

82. “ONA BITTA, VATAN YAGONA” bo`limi nechanchi sinf “O`qish kitobi” darsligida berilgan?

A) 1-sinf

B) 2-sinf

C) 3-sinf

D) 4-sinf

83. “O`ZBEKISTON MENING VATANIM ” bo`limi nechanchi sinf “O`qish kitobi” darsligida berilgan?

A) 1-sinf

B) 2-sinf

C) 3-sinf

D) 4-sinf 16
84. “O`ZBEKISTON ” so`zining har bir harfi alifbo tartibida to`g`ri yozilgan qatorni toping.

A) 25, 24, 2,4,10, 8, 18, 19, 14, 15

B) 25, 24, 2,4,10, 8, 18, 19, 14, 13

C) 26, 24, 2,4,10, 8, 18, 19, 14, 15

D) 25, 24, 2,4,10, 8, 17, 19, 14, 13

85. “13,1,21, 14, 8, 23 ” raqamlarni alifbo tartibi bo`yicha harflarga almashtirib so`zni o`qing.

A) Nigora

B) Nodira

C) Malika

D) Navoiy

86. STO` darslarining maqsadi nima?

A) O`quvchilar nutqini o`stirish, to`g`ri o`qishga o`rgatish

B) O`quvchilar dunyoqarashini boyitish, ifodali o`qishga o`rgatish

C) O`quvchilarni ekskursiyalarga qiziqtirish, tushunib o`qishga o`rgatish

D) O`quvchilarni badiiy adabiyotga qiziqtirish va ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish


Download 205.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling