Informatika va axborot texnologiyalari


Download 65.69 Kb.
bet5/5
Sana01.10.2020
Hajmi65.69 Kb.
1   2   3   4   5
Jami:



10


40











22

















Umumiy jami:



30


100











58

















YUQORI CHIRCHIQ QURILISH VA SERVIS KASB-HUNAR KOLLEJI
INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
FANIDAN ISHCHI O’QUV DASTURIGA
EKSPERT XULOSASI
Ishchi dasturni tuzuvchi (lar) : YUQORI CHIRCHIQ QURILISH VA SERVIS KXKO’QITUVCHI

(F.I.SH) (ish joyi, lavozimi)




Ko’rsatkichlar

Ekspert bahosi

Izoh

Ha

Yo’q




Zarvaraqning ekspertizasi

1

Ta'limning boshqaruv organini nomi to'liq va to'g’ri yozilgani.










2

Ta'lim muassasasining nomi to'liq va to'g’ri yozilgani.










3

O'quv fani (moduli) ning nomi kasbini namunaviy o'quv rejasidagi nomiga mosligi.










4

Ishchi dasturni ishlab chiqishga asos bo'lgan namunaviy o'quv dasturning nomi, tasdiqlangan yili to'liq va to'g’ri yozilgani.










5

Mazkur o'quv fani (moduli) o'qitiladigan tayyorlov yo'nalish(lar)i va kasb (lar) nomi to'liq va to'g’ri ko'rsatilganligi.










6

Ishchi dastur tuzuvchi(lar)ning familyasi, ismi-sharifi, ish joyi va lavozimi to'liq va to'g’ri ko'rsatilgani.










O'quv fani (moduli) ning maqsad va vazifalari, o'zlashtirish natijasiga qo'yiladigan talablar bo'limi ekspertizasi

7

O'quv fani (moduli) ning maqsad va vazifalari qisqa va tushunarli bayon qilingani.










8

O'quvchining o'quv fani ( moduli) ni o'zlashtirish natijasiga qo'yilgan talablar ta'lim standartida qayd qilingan talablar asosida egallashi kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalari shu fan (moduli) dan nimalarni bilishga qaysi amallarni mustaqil bajara olishi orqali to'liq va aniq bayon qilingani.










9

O'quv fani (moduli) bo'yicha ta'lim standartlarida qayd qilingan talablarni ishchi dasturda ish buruvchi(lar)ning belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan talablari va tavsiyalarini qisobga olgan qolda qo'shimcha bilim va ko'nikmalarini kiritish orqali kengaytirilgani.










O'quv fani (moduli) ning mashqulot turlari bo'yicha mavzular rejasi va mazmuni bo'limi ekspertizasi

10

O'quv fani (moduli) mavzusi va mashqulot turlari bo'yicha mavzular mazmuni ustunida qayd etilgan (3-ilova, 2-ustun) mavzular nomi namunaviy o'quv dastur mavzulariga mosligi. Mavzularga o'zgartirish kiritilgan qollarda, ularni ish beruvchilar tomonidan tavsiya etilganligi yoki asoslanganligi va bu qaqda Pedagogik kengash qarori mavjudligi.










11

Mazkur ustunda qayd etilgan ( 3-ilova,2-ustun) mashqulotlar turlari ( nazariy va amaliy mashqulot, seminar) mavzulari va mazmuni namunaviy o'quv dastur mavzulariga mosligi. Mavzular va mazmunga o'zgartirish kiritilgan qollarda, ularni ish beruvchilar tomonidan tavsiya etilganligi yoki asoslanganligi va bu qaqda Pedagogik kengash qarori mavjudligi.











12

Mazkur ustunda qayd etilgan ( 3-ilova,2-ustun) “Laboratoriya ishi raqami va mavzusi” katagiga kiritilgan barcha mavzular soni o'quv rejadagi soatga, mavzulari namunaviy o'quv dasturga mosligi. Mavzularga
o'zgartirish kiritilgan qollarda, ularni asoslanganligi va bu qaqda Pedagogik kengash qarori mavjudligi.Laboratoriya ishlari mavzulari nazariy mashqulotning mos mavzusi o'tilgandan keyin rejalashtirilgani.










13

Mazkur ustunda qayd etilgan ( 3-ilova,2-ustun) mashqulot turlari va ularga ajratilgan soatlarning kasbining amaldagi namunaviy o'quv rejasida keltirilgan shu fan (modul) ning mashqulot turlari va ularga ajratilgan soatlarga mosligi qamda mavzular soatlari 3-ustunda to'qri qayd etilgani.










14

Mazkur ustunda qayd etilgan ( 3-ilova,2-ustun) “Mustaqil ish” katagiga o'quvchi audutoriyadan tashqarida mustaqil o'zlashtirishi yoki bajarishi uchun faqat darsda o'tilgan mavzuni o'zlashtirishga tegishli uy vazifalari yozilganligi. “Mustaqil ish”ga ajratilgan soatlar jami namunaviy o'quv rejada shu fan (modulga) ning mustaqil ishiga ajratilgan soatlarga mosligi va bu soatlar 3-ustunga to'qri qayd etilgani.










15

O'quv rejada fandan kurs ishi (loyqasi) kiritilgan qolda mazkur ustunda ( 3-ilova,2-ustun) o'quv rejada ko'rsatilgan soatga mos mavzulari kiritilganligi.”Mustaqil ish” jami soati kurs ishi (loyqasi)ni bajarish bosqichlariga ish qajmidan kelib chiqib mos ravishda taqsim qilinganligi. Mavzular va “Mustaqil ish”soatlari 3-ustunga to'qri qayd etilgani.










16

Shu bo'limning “Didaktik material va ko'rgazmali qurollar” ustuniga (3-ilova, 4-ustun) mavzuning moqiyatidan kelib chiqib, o'qituvchi tomonidan tayyorlangan mavzuga mos didaktik materiallar ( tarqatma materiallar, darsda bajarishga mo'ljallangan topshiriqlar, ko'rsatmalar va boshqalar), shuningdek, mavzuga mos ko'rgazmali qurollar ( plakatlar, albomlar,kataloglar, turli kollektsiyalar, xaritalar va boshqalar) kiritilgani.










17

AKT va ta'limining texnik vositalari” ustuniga (3-ilova, 5-ustun) ta'lim muassasasida mavjud imkoniyatdan kelib chiqib axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yoki boshqa namoish texnikasi vositalari orqali mavzuga oid ko'rsatiladigan materiallar ( jarayonlarning animatsion, multimediyaviy tasvirlari, sxemalar va b).AKT vositasida o'quvchilar o'zlashtirish darajasini tezkor nazorati, shuningdek AKT vositasida mavzuga oid o'quv jarayonida bajariladigan ishlar kiritilgani.










18

Texnologik jixozlar, stendlar, maketlar, asboblar,materiallar va b” deb nomlangan ustunga (3-ilova, 6-ustun) ta'lim muassasasi imkoniyatidan kelib chiqib, fan xonalari va o'quv usta xonalarda mavjud texnologik jixozlar, qurilmalar, stendlar, maketlar, trenajyorlar, ish qurollari va asboblar, materiallar va boshqalardan mavzuda qo'llaniladiganlari to'qri va to'liq qayd etilgani.










19

Nazorat usuli” ustunga (3-ilova,7-ustun) mashqulot turlari bo'yicha dars jarayonida qo'llaniladigan joriy nazoratning samarali usullari kiritilgani.










20

Tavsiya etilgan adabiyot” ustuniga (3-ilova, 8-ustun) ishchi dasturning “Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati”dan muayyan mavzuni o'zlashtirish uchun o'quvchiga tavsiya etiladigan o'quv adabiyotining ro'yqatdagi tartib raqami va belgilari keltirilgani.










O'quv fani (moduli) ning moddiy –texnik ta'minoti” bo'limi ekspertizasi

21

Ishchi dasturning “O'quv fani (moduli) ning moddiy –texnik ta'minoti” bo'limida o'quv fani (moduli) ga tegishli o'quv xonasida o'tkaziladigan mashqulot tur(lar)idan yoki o'quv ustaxonasida o'tkaziladigan amaliyot turidan kelib chiqib mashqulot o'tish uchun kerak bo'ladigan jixozlar- o'qituvchi va o'quvchilar soniga mos stol-stul, doska va b; ta'limning texnik- namoyish vositalari; o'quv –metodik materallar; masalan: laboratoriya ishining uslubiy ko'rsatmasi, laboratoriya ishlarini bajarish daftari, ko'rgazmali qurollar (plakat, gerbariy, albom, katalog vab.) ma'lumotnoma, luqat va boshqalar; texnologik jiqozlar, maketlar; stendlar;ish qurollari va asboblar; materiallar va b. qayd etilgani.










22

Ishchi dasturda laboratoriya ishi qayd etilgan qolda laboratoriya ishining nomi qamda uni bajarish uchun zarur bo'lgan jiqoz; o'lchov va nazorat asboblari, reaktiv va boshqalar ko'rsatilgani.










Fan(modul) ning o'zlashtirish darajasini nazorati va baqolash” bo'limi ekspertizasi

23

Fan(modul) ning o'zlashtirish darajasini nazorati va baxolash” bo'limida o'qituvchi tomonidan o'quvchining fan (modul) ni o'zlashtirish darajasini nazorati va baxolash “Akademik litseylar va kasb-qunar kollejlari o'quvchilarining bilim saviyasi, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi to'qrisida Nizom” ga mos nazorat va baqolash usullari qo'llanilgani.












Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati” bo'limi ekspertizasi



24

Ishchi dasturining “Tavsiya etilgan adabiyotlar va saytlar ro'yxati”bo'limi uch qismdan iborat shakllantirilgani .










25

Shu bo'limda Asosiy adabiyotlar, qo'shimcha adabiyotlar , Internet saytlari ro'yxatlariga Yo'riqnoma tavsiyasiga mos adabiyotlar va manbalar ro'yxati qamda saytlar manzillari qayd etilgani.











Aniqlangan kamchiliklar: 1. _________________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________________________


YAKUNIY XULOSA

Ha

Yo’q

(Quyidagi ikki xulosadan biri tanlanadi)







Fan (modul) ning ishchi dastur “Yo'riqnoma”ga mos, Pedagogik kengash muxokamasiga tavsiya etildi.







Fan (modul) ning ishchi dastur “Yo’riqnoma”ga moslab qayta ishlab chiqish uchun ?aytarildi.









Ekspert guruhi raisi:______________________ _________________________________________________________

(imzo) (F.I.Sh)
Ekspert guruhi a’zolari:______________________ __________________________________________________________

(imzo) (F.I.Sh)
______________________ ______________________________ ___________________________




Taqriz
O`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi bosqichida “Informatika va axborot texnalogiyalari” fanini o`qitishning bosh maqsadi, kasb-hunar kollejlarida tahsil olayotgan o`quvchi-talabalarga Informatikaning kasbga yo`naltirilgan va amaliy va laboratoriya ishlari haqida bilim berish, malaka va ko’nikma hosil qilish, fani haqida umumiy ma`lumot berishdan iborat.

Fanning vazifasi “Informatika va axborot texnalogiyalari”fanini kasbiy faoliyatida samarali foydalana oladigan darajasida o`rgatishdan iborat bo`lib, o`rta maxsus ma`lumotli mutaxassislarga shu sohada mukammal to`liq bilim berishini ta’minlaydi.

Ushbu,Yuqori chirchiq Qurilish va servis kasb-hunar kolleji o’qituvchisi ________________________.

A.Obidov - O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi bosh mutaxassasi o’qituvchilari tomidan tuzilgan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 20 avgustdagi 243-sonli qarori asosida qayta ko‘rib chiqilib, takomillashtirildi hamda Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2016 yil 24 iyuldagi 3-sonli yig‘ilish bayoni qaroriga muvofiq, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2016yil 15 avgustdagi 332/1-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan va amaliyotga joriy soat etilgan Informatika ( 130 soat) fanidan kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv dasturi” Informatika va axborotlar fani mavzulari bo’yicha dars soatlar tahsimoti. Jami , 130soat, 30 soat nazariy, 100 soat amaliy, 30nazariy ,58 soat mustaqil ish.

Yuqori Chirchiq Qurilish va servis kasb – hunar kolleji o’qituvchisi______________ tomonidan tuzilgan “Informatika va axborot texnalogiyalari” fanidan ishchi o’quv dastur. “Informatika va axborot texnalogiyalari ” fanidan o’quv mashg’ulotlarida qo’lanishga tavsiya etiladi.
Download 65.69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling