Informatikafani o'qituvchilari malaka oshirish kursi uchun test savollari


Download 137.22 Kb.
bet1/9
Sana04.11.2020
Hajmi137.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

INFORMATIKAFANI O'QITUVCHILARI MALAKA OSHIRISH KURSI UCHUN TEST SAVOLLARI

1. Blended learning nima?

*a) aralash ta'lim

b) an'anaviy ta'lim

c) masofaviy ta'lim

d) sirtqi ta'lim

2. Onlin learning nima?

*a) internet orqali ta'lim

b) masofaviy ta'lim

c) sinf xonada ta'lim

d) aralash ta'lim

3. Distance learning nima?

*a) masofaviy ta'lim

b) internet orqali ta'lim

c) sinf xonada ta'lim

d) aralash ta'lim

4. Fake-to-Fake learning nima?

*a) sinf xonada ta'lim

b) masofaviy ta'lim

c) internet orqali ta'lim

d) aralash ta'lim

5. Webinar termini qachon muloqotga kiritildi?

*a) 1998 yilda

b) 1999 yilda

c) 2000 yilda

d) 2001 yilda

6. Tyutor qanday vazifani bajaradi?

*a) ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi

b) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi.

c) guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

d) qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi.

7. Edvayzer qanday vazifani bajaradi?

*a) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi.

b) guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

c) qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi.

d) ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi

8. Fasilitator qanday vazifani bajaradi?

*a) guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

b) qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi.

c) ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi

d) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi.

9. Moderator qanday vazifani bajaradi?

*a) qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarni rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi.

b) ustoz, murabbiy vazifasini bajaradi

c) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi.

d) guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy yechimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi.

10. Fanda "Integratsiya" tushunchasi qaysi asrdan boshlab qo'llanilgan?

*a) XVIII asr

b) XVII asr

c) XVI asr

d) XV asr

11. Fanda "Integratsiya" tushunchasi boshlab kim tomonidan qo'llanilgan?

*a) G.Spenser tomonidan qo'llanilgan

b) G.S. Kostyuk tomonidan qo'llanilgan

c) B.Paskal tomonidan qo'llanilgan

d) A.Avloniy tomonidan qo'llanilgan

12. AQShda qachon differensial ta'lim amalga oshiriladigan o'quv muassasalari paydo bo'ldi?

*a) 1930 yil

b) 1950 yil

c) 1970-1980 yillar

d) 1990 yil

13. Yaponiyada qachon differensial ta'lim amalga oshiriladigan o'quv muassasalari paydo bo'ldi?

*a) 1950 yil

b) 1930 yil

c) 1970-1980 yillar

d) 1990 yil

14. G'arbiy Yevropada qachon differensial ta'lim amalga oshiriladigan o'quv muassasalari paydo bo'ldi?

*a) 1970-1980 yillar

b) 1950 yil

c) 1930 yil

d) 1990 yil

15. Rossiyada qachon differensial ta'lim amalga oshiriladigan o'quv muassasalari paydo bo'ldi?

*a) 1990 yil

b) 1970-1980 yillar

c) 1950 yil

d) 1930 yil

16. Fransiyada tayyorgarlik darajasi bir xil tipdagi guruhlar qanday guruhlar?

*a) gomogen guruhlar

b) yarim gomogen guruhlar

c) geterogen guruhlar

d) yarim geterogen guruhlar

17. Fransiyada tayyorgarlik darajasi yaqin tipdagi guruhlar qanday guruhlar?

*a) yarim gomogen guruhlar

b) gomogen guruhlar

c) geterogen guruhlar

d) yarim geterogen guruhlar

18. Fransiyada tayyorgarlik darajasi har xil tipdagi guruhlar qanday guruhlar?

*a) geterogen guruhlar

b) yarim gomogen guruhlar

c) gomogen guruhlar

d) yarim geterogen guruhlar

19. SMART-ta'limning 1- tamoyili qaysi?

*a) Ta'lim dasturlaridagi o'quv masalalarini yechishda dolzarb axborotlardan foydalanish: har qanday kasbiy faoliyatga doir ta'limning axborotlar oqimi tezligi va hajmi va tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, o'quvchilarni amaliy muammolarni hal etishga tayyorlash uchun amaldagi o'quv materiallarini real vaqtda keladigan ma'lumot bilan to'ldirish kerak.

b) O'quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. Ushbu tamoyil o'quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor ahamiyatga ega.

c) O'quv jarayonini tarqalgan keng o'quv muhitida amalga oshirish. Ta'lim muhitini o'quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta'lim tizimi chegaralari bilan cheklash kerak emas. Ta'lim jarayoni doimiy bo'lishi kerak.

d) Moslashuvchan ta'lim yo'nalishlari va ta'limni individuallashtirish- shaxsga qaratish. Ta'lim faoliyatining xilma-xilligi - o'quvchilarga ta'lim dasturlari va kurslarini o'qitish, o'quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning sog'lig'ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda keng imkoniyatlar berishni talab qiladi.

20. SMART-ta'limning 2- tamoyili qaysi?

*a) O'quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. Ushbu tamoyil o'quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor ahamiyatga ega.

b) Ta'lim dasturlaridagi o'quv masalalarini yechishda dolzarb axborotlardan foydalanish: har qanday kasbiy faoliyatga doir ta'limning axborotlar oqimi tezligi va hajmi va tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, o'quvchilarni amaliy muammolarni hal etishga tayyorlash uchun amaldagi o'quv materiallarini real vaqtda keladigan ma'lumot bilan to'ldirish kerak.

c) O'quv jarayonini tarqalgan keng o'quv muhitida amalga oshirish. Ta'lim muhitini o'quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta'lim tizimi chegaralari bilan cheklash kerak emas. Ta'lim jarayoni doimiy bo'lishi kerak.

d) Moslashuvchan ta'lim yo'nalishlari va ta'limni individuallashtirish- shaxsga qaratish. Ta'lim faoliyatining xilma-xilligi - o'quvchilarga ta'lim dasturlari va kurslarini o'qitish, o'quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning sog'lig'ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda keng imkoniyatlar berishni talab qiladi.

21. SMART-ta'limning 3- tamoyili qaysi?

*a) O'quv jarayonini tarqalgan keng o'quv muhitida amalga oshirish. Ta'lim muhitini o'quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta'lim tizimi chegaralari bilan cheklash kerak emas. Ta'lim jarayoni doimiy bo'lishi kerak.

b) Ta'lim dasturlaridagi o'quv masalalarini yechishda dolzarb axborotlardan foydalanish: har qanday kasbiy faoliyatga doir ta'limning axborotlar oqimi tezligi va hajmi va tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, o'quvchilarni amaliy muammolarni hal etishga tayyorlash uchun amaldagi o'quv materiallarini real vaqtda keladigan ma'lumot bilan to'ldirish kerak.

c) O'quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. Ushbu tamoyil o'quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor ahamiyatga ega.

d) Moslashuvchan ta'lim yo'nalishlari va ta'limni individuallashtirish- shaxsga qaratish. Ta'lim faoliyatining xilma-xilligi - o'quvchilarga ta'lim dasturlari va kurslarini o'qitish, o'quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning sog'lig'ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda keng imkoniyatlar berishni talab qiladi.

22. SMART-ta'limning 4- tamoyili qaysi?

*a) Moslashuvchan ta'lim yo'nalishlari va ta'limni individuallashtirish- shaxsga qaratish. Ta'lim faoliyatining xilma-xilligi - o'quvchilarga ta'lim dasturlari va kurslarini o'qitish, o'quv jarayonida asbob-uskunalardan foydalanish, ularning sog'lig'ini saqlash imkoniyatlari, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda keng imkoniyatlar berishni talab qiladi.

b) Ta'lim dasturlaridagi o'quv masalalarini yechishda dolzarb axborotlardan foydalanish: har qanday kasbiy faoliyatga doir ta'limning axborotlar oqimi tezligi va hajmi va tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, o'quvchilarni amaliy muammolarni hal etishga tayyorlash uchun amaldagi o'quv materiallarini real vaqtda keladigan ma'lumot bilan to'ldirish kerak.

c) O'quvchining mustaqil bilim olishi, tadqiqot va loyiha faoliyatini tashkil etish. Ushbu tamoyil o'quvchilarning muammolarni hal etishda ijodiy izlanishlar olib borish, mustaqil axborot va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda ustuvor ahamiyatga ega.

d) O'quv jarayonini tarqalgan keng o'quv muhitida amalga oshirish. Ta'lim muhitini o'quv muassasasi hududi yoki masofaviy ta'lim tizimi chegaralari bilan cheklash kerak emas. Ta'lim jarayoni doimiy bo'lishi kerak.

23. Smart Notebook™ ...

*a) hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti;

b) o'quvchilar uchun dasturiy ta'minot,

c) sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti;

d) interaktik so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minot

24. Smart Notebook™ CE …

*a) o'quvchilar uchun dasturiy ta'minot,

b) sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti;

c) interaktik so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minot

d) hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti;

25. Smart Sync™ …

*a) sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti;

b) hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti;

c) o'quvchilar uchun dasturiy ta'minot,

d) interaktik so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minot

26. Smart Response™ …

*a) interaktik so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minot

b) sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti;

c) hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti;

d) o'quvchilar uchun dasturiy ta'minot,

27. "GeoGebra" dasturi …

*a) barcha darajalarda matematikani o'rganish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko'plab qo'llanmalarni topishingiz mumkin.

b) kimyo darslariga qo'shimchalar. Dastur virtual laboratoriya sifatida amalga oshiriladi. Bu yerda har bir kishi "professor" sifatida eng ajoyib tajribalarni o'tkazishi mumkin. Dastur yuqori sifatli 3D va detallar bilan ta'minlangan. "Laboratoriya" omborxonasida ikki yuzga yaqin kimyoviy elementlar mavjud.

c) bilan o'quvchilar turli moddalar bo'yicha yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. Ilovada ko'plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to'liq ma'lumot topish mumkin.

d) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

28. "Chemist" dasturi …

*a) kimyo darslariga qo'shimchalar. Dastur virtual laboratoriya sifatida amalga oshiriladi. Bu yerda har bir kishi "professor" sifatida eng ajoyib tajribalarni o'tkazishi mumkin. Dastur yuqori sifatli 3D va detallar bilan ta'minlangan. "Laboratoriya" omborxonasida ikki yuzga yaqin kimyoviy elementlar mavjud.

b) bilan o'quvchilar turli moddalar bo'yicha yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. Ilovada ko'plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to'liq ma'lumot topish mumkin.

c) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

d) barcha darajalarda matematikani o'rganish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko'plab qo'llanmalarni topishingiz mumkin.

29. "Molecules" dasturi …

*a) bilan o'quvchilar turli moddalar bo'yicha yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. Ilovada ko'plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to'liq ma'lumot topish mumkin.

b) barcha darajalarda matematikani o'rganish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko'plab qo'llanmalarni topishingiz mumkin.

c) kimyo darslariga qo'shimchalar. Dastur virtual laboratoriya sifatida amalga oshiriladi. Bu yerda har bir kishi "professor" sifatida eng ajoyib tajribalarni o'tkazishi mumkin. Dastur yuqori sifatli 3D va detallar bilan ta'minlangan. "Laboratoriya" omborxonasida ikki yuzga yaqin kimyoviy elementlar mavjud.

d) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

30. "Plickers" dasturi …

*a) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

b) bilan o'quvchilar turli moddalar bo'yicha yangi bilimlarga ega bo'lishlari mumkin. Ilovada ko'plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to'liq ma'lumot topish mumkin.

c) barcha darajalarda matematikani o'rganish uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko'plab qo'llanmalarni topishingiz mumkin.

d) kimyo darslariga qo'shimchalar. Dastur virtual laboratoriya sifatida amalga oshiriladi. Bu yerda har bir kishi "professor" sifatida eng ajoyib tajribalarni o'tkazishi mumkin. Dastur yuqori sifatli 3D va detallar bilan ta'minlangan. "Laboratoriya" omborxonasida ikki yuzga yaqin kimyoviy elementlar mavjud.

31. "Anatomy 3D Pro" ilovasi. …

*a) Ushbu dastur bilan o'quvchilar inson tanasining ichiga kiradilar. Dastur 3 D formatdagi barcha nozikliklarning noyob detallari bilan tavsiflanadi. Dastur tezkor qidiruv funksiyasi bilan ta'minlangan. O'z bilimingizni tekshirish uchun qiziqarli viktorina taklif etiladi.

b) yulduz osmonni o'rganish uchun mo'ljallangan. Unda o'quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko'rishlari, shuningdek, ular haqida ma'lumot olishlari mumkin. Shuningdek, yulduzlar turkumi va ularning tarixi ham bor.

c) o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ta'lim jarayoniga yordam beradi uchrashuv joyi. Dasturning maqsadi - o'qituvchilar va ta'lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'zaro aloqa qilish, bog'lanish imkoniyatini ta'minlash.

d) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

32. "Star Walk 2" ilovasi …

*a) yulduz osmonni o'rganish uchun mo'ljallangan. Unda o'quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko'rishlari, shuningdek, ular haqida ma'lumot olishlari mumkin. Shuningdek, yulduzlar turkumi va ularning tarixi ham bor.

b) o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ta'lim jarayoniga yordam beradi uchrashuv joyi. Dasturning maqsadi - o'qituvchilar va ta'lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'zaro aloqa qilish, bog'lanish imkoniyatini ta'minlash.

c) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

d) Ushbu dastur bilan o'quvchilar inson tanasining ichiga kiradilar. Dastur 3 D formatdagi barcha nozikliklarning noyob detallari bilan tavsiflanadi. Dastur tezkor qidiruv funksiyasi bilan ta'minlangan. O'z bilimingizni tekshirish uchun qiziqarli viktorina taklif etiladi.

33. "Edmodo" ilovasi ..

*a) o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ta'lim jarayoniga yordam beradi uchrashuv joyi. Dasturning maqsadi - o'qituvchilar va ta'lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'zaro aloqa qilish, bog'lanish imkoniyatini ta'minlash.

b) yulduz osmonni o'rganish uchun mo'ljallangan. Unda o'quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko'rishlari, shuningdek, ular haqida ma'lumot olishlari mumkin. Shuningdek, yulduzlar turkumi va ularning tarixi ham bor.

c) o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ta'lim jarayoniga yordam beradi uchrashuv joyi. Dasturning maqsadi - o'qituvchilar va ta'lim olayotganlarga vaqt va manzilidan qat'iy nazar doimiy ravishda o'zaro aloqa qilish, bog'lanish imkoniyatini ta'minlash.

d) sizga mobil telefondan foydalanib, o'quvchilar bilan so'rovlarni o'tkazishga imkon beradi. Uning asosini mobil ilovalar, sayt va QR (Quick Response, ya'ni tezkor javob) - kodlari bilan bosilgan kartachalari tashkil qiladi.

34. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va amalda joriy etish to'g'risida" gi 5-son qarori qachon qabul qilingan?

*a) 1998 yil 5 yanvarda

b) 2013 yil 8 mayda

c) 2017 yil 15 martda

d) 2017 yil 26 sentabr

35. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ta'lim tizimining chet tillar bo'yicha davlat ta'lim standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 124-son qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2013 yil 8 mayda

b) 2017 yil 15 martda

c) 2017 yil 26 sentabr

d) 1998 yil 5 yanvarda

36. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi 140-son qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2017 yil 15 martda

b) 2017 yil 26 sentabr

c) 1998 yil 5 yanvarda

d) 2013 yil 8 mayda

37. O`zbekiston Respuplikasi Prezidentining "Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi № PQ 3289 qarori qachon qabul qilingan?

*a) 2017 yil 26 sentabr

b) 1998 yil 5 yanvarda

c) 2013 yil 8 mayda

d) 2017 yil 15 martda

38. Bilim - bu?

*a) O'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish qobiliyati.

b) O'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati.

c) O'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish qobiliyati.

d) Mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.

39. Ko'nikma - bu?

*a) O'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati.

b) O'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish qobiliyati.

c) Mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.

d) O'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish qobiliyati.

40. Malaka - bu ?

*a) O'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish qobiliyati.

b) O'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish qobiliyati.

c) O'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati.

d) Mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.

41. Kompetensiya - bu?

*a) Mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.

b) O'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish qobiliyati.

c) O'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati.

d) O'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish qobiliyati.

42. O'rgatuvchi dasturlar - bu?

*a) O'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;

b) Egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish ?ki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;

c) Avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

d) Virtual borliq tizimlari

43. Test dasturlari - bu?

*a) Egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish ?ki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;

b) Avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

c) Virtual borliq tizimlari

d) O'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;

44. Mashq qildirgichlar -bu?

*a) Avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

b) Virtual borliq tizimlari

c) O'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;

d) Egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish ?ki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;

45. O'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar?

*a) Virtual borliq tizimlari

b) O'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;

c) Egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish ?ki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;

d) Avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

46. Crocodile Physics dasturi.

*a) Fizikaning mexanika, elektr, optika va to'lqin hodisalari bo'limlariga oid virtual laboratoriya ishlariniyaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi konstruktor hisoblanadi.

b) O'rta maktab o'quvchi va o'qituvchilar, litsey, kollej talabalari uchun fizika fannini "Elektr" qismini chuqurroq o'zlashtirishda hozirgi zamon axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish imkonnini beradi.

c) Dastur orqali Mendeleev jadvalida mavjud barcha elementlarning kim?viy va fizikaviy xususiyatlarini o'rganish mumkin.

d) Bu dastur yordamida informatikada dasturlash jarayonini, aniqroq qilib aytganda algoritmlash bo'limini o'quvchiga aniqroq yetkazib berish mumkin.

47. Crocodile Technology dasturi.

*a) O'rta maktab o'quvchi va o'qituvchilar, litsey, kollej talabalari uchun fizika fannini "Elektr" qismini chuqurroq o'zlashtirishda hozirgi zamon axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish imkonnini beradi.

b) Fizikaning mexanika, elektr, optika va to'lqin hodisalari bo'limlariga oid virtual laboratoriya ishlariniyaratish va kuzatish imkoniyatini beruvchi konstruktor hisoblanadi.


Download 137.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling