Iqisodiy ta’limotlar tarixi fanidan yakuniy savollar yakuniy nazorat biletining 1 – savoli uchun savollar


Download 29.76 Kb.
Sana02.04.2023
Hajmi29.76 Kb.
#1319344
Bog'liq
1 semestr uchun ITT dan yakuniy savollar bazasi


“Tasdiqlayman”
Ijtimoiy va iqtisodiy fanlar
kafedrasi mudiri
_____________B. Nosirov
“___”__________202_ yil


IQISODIY TA’LIMOTLAR TARIXI FANIDAN YAKUNIY SAVOLLAR


Yakuniy nazorat biletining 1 – savoli uchun savollar 1. Iqtisodiy fikr, g‘oya, qarash, ta’limotlarning paydo bulishi va rivojlanishining tarixiy jarayoni.

 2. Jaxon iqtisodiy tarixini o‘rganish yo‘nalishlar

 3. Qadimgi dunyo iqtisodiyotning rivojlanishi

 4. Mustamlakachilikning tarixiy shakllari.

 5. 16-17 asrlarda mustamlakachilik

 6. Mustamlakalar iqtisodiyotining rivojlanishi

 7. Jahon agrar inqirozi va uning ahamiyati XIX asrning yakuniy choragida.

 8. Ikkinchi ilmiy-texnik inqilobi va jahon ishlab chiqarish kuchlarini rivojlanishi

 9. Yangi davrda industrial tizimni vujudga kelishi (XVIII asr)

 10. Yetakchi kapitalistik mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyoti (XIX asr oxiri va XX asr boshi)

 11. O‘rta asrlarda Yevropaning iqtisodiy rivojlanishi

 12. Yetakchi kapitalistik mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyoti

 13. AQSHning iqtisodiy taraqqiyoti

 14. Germaniyaning iqtisodiy rivojlanishi

 15. Yaponiyaning iqtisodiy rivojlanishi.

 16. Etatizatsiya jarayoni davrlari.

 17. Eng yirik industrial mamlakat AQSHning iqtisodiy taraqqiyoti

 18. Buyuk Britaniya iqtisodiyoti

 19. Industrial sivilizatsiya shakllanshi davrida Yevropa iqtisodiyot taraqqiyoti

 20. Fransiyaning iqtisodiy rivojlanishi

 21. Germaniya iqtisodiy holati

 22. Germaniya va Yaponiya iqtisodiy taraqqiyoti

 23. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng dunyoning yetakchi mamlakatlarini iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari

 24. AQSH iqtisodiy qudratini o‘sib borishi

 25. Integratsiya jarayonlari

 26. Angliyaning eng yangi iqtisodiy tarixi (XX asr)

 27. Sanoat rivojlanishining xususiyatlari

 28. Monopoliyalar va davlat tomonidan tartibga solish.

 29. Tashki iqtisodiy aloqalar

 30. Birinchi jahon urushining iqtisodiy oqibatlariYakuniy nazorat biletining 2 – savoli uchun savollar. 1. Milliy-sotsialistik Germaniyaning iqtisodiyoti

 2. GFR “iqtisodiy mo‘jizasi” va uning sabablari

 3. Ikki jahon urushi oralig‘ida Fransiya iqtisodiyoti

 4. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng Fransiya iqtisodiyoti

 5. Mulkni davlat tasarrufiga o‘tkazish va xo‘jalikni davlat tomonidan tartibga solish

 6. Yetakchi davlatlarning rivojlanish dinamikasi va shakllari.

 7. Angliya iqtisodiyotida sanoatning o‘rni

 8. XVIII – XIX asrlarda Yaponiyaning iqtisodiy rivojlanishi

 9. Yangi davrda AQSH (XVIII asrning oxiri – XIX asrning 70- yillarigacha)

 10. Qadimgi Sharq davlatlari iqtisodiy taraqqiyotining muammolari, xususiyatlari.

 11. O’rta asrlar iqtisodiy qarashlari

 12. Klassik maktab iqtisodiy ta’limotlari

 13. Jahon iqtisodiy tarixi o‘rganish yo‘nalishlari

 14. Iqtisodiy tarixning metodlari, predmeti va vazifalari

 15. Qadimgi Gretsiya rivojlanishining asosiy xususiyalari

 16. Qadimgi Rim iqtisodiy rivojlanishining asosiy bosqichlari

 17. Buyuk ipak yo‘lining Markaziy Osiyoda iqtisodiy munosabatlar rivojlanishidagi o‘rni.

 18. O‘rta asrlarda Evropaning iqtisodiy rivojlanishi

 19. XI –XY asrlarda G‘arbiy Evropada feodal shahar, hunarmandchilik va savdo-sotiq.

 20. Jahon bozorining vujudga kelishi

 21. Yangi davrda industrial tizimni vujudga kelishi (XVIII asr)

 22. Angliya – sanoat inqilobining vatani (XVIII asr)

 23. Fransiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari (XVIII asr)

 24. Industrial sivilizatsiya shakllanishi davrida Evropada iqtisodiy taraqqiyot (XIX asr)

 25. Angliyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari (XIX asr)

 26. Fransiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari (XIX asr)

 27. Germaniyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari (XIX asr)

 28. Yangi davrda AQSH (Angliyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari (XVIII asrning oxiri-XIX asr 70 y.gacha)

 29. AQSHning tashkil topishi

 30. AQSHning XIX asr birinchi yarmidagi iqtisodiy rivojlanishi.Yakuniy nazorat biletining 3 – savoli uchun savollar.

 1. AQSHda sanoat inqilobi.

 2. Fuqarolik urushi va uning oqibatlari (AQSH)

 3. Mustamlakachilik davrida SHarq mamlakatlari iqtisodiyoti

 4. Mustamlakachilikning tarixiy shakllari

 5. Sanoat kapitalizmi davrida mustamlakachilik

 6. Mustamlakalar iqtisodiyotini rivojlanishi

 7. Jahon agrar inqirozi va ikkinchi ilmiy-texnik inqilobi (XIX asr oxiri va XX asr boshi)

 8. Yetakchi kapitalistik mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyoti (XIX asr oxiri va XX asr boshi)

 9. Ikki jaxon urushi oralig‘ida tartibga solinadigan kapitalizmni shakllanishi

 10. Ikkinchi jaxon urushidan so‘ng dunyoni etakchi mamlakatlarini iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari

 11. Yaponiya va Xitoyning eng yangi iqtisodiy tarixi (XX asr)

 12. Eng yirik industrail mamlakat AQSHning iqtisodiy taraqqiyoti

 13. Integratsiya jarayonlari

 14. Davrning umumiy tavsifi

 15. Buyuk geografik kashfiyotlar

 16. Yevropada “narxlar revolyusiyasi”

 17. AQSHda mustaqillik uchun kurash

 18. Qadimgi Rim iqtisodiy rivojlanishining asosiy bosqichlari

 19. A.Temur davridagi iqtisodiy g‘oyalar

 20. Shoxrux Mirzo va Mirzo Ulug‘bek davriadagi iqtisodiy islohotlar

 21. U-X asarlarda G‘arbiy Yevropada feodalizmning rivojlanish xususiyatlari

 22. Qadimgi Sharq davlatlarining iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari

 23. Iqtisodiy tarixning manbasi va strukturasi

 24. Qadimgi dunyo iqtisodiyotining rivoji.

 25. Jahon bozorining vujudga kelishi

 26. Mustamlakalar iqtisodiyotining rivojlanishi

 27. Mustamlakachilik davrida Sharq mamlakatlari iqtisodiyoti

 28. XI- XVasrlarda G‘arbiy Yevropada qishloq xo‘jaligi

 29. Yevropada kapitlaistik ishlab chiqarish kurtaklari vujudga kelishi

 30. Germaniyaning iqtisodiy qoloqligi sabablari (XVIII asr)Yakuniy nazorat biletining 4 – savoli uchun savollar. 1. AQSHning XIX asr birinchi yarmidagi iqtisodiy rivojlanishi

 2. AQSHda “sanoat inqilobi”

 3. Imperializmga o‘tish davrida Yaponiya iqtisodiyoti

 4. Sanoat kapitalizmi davrida mustamlakachilik

 5. Ikkinchi ilmiy-texnik inqilobi va jahon ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi

 6. Etatizatsiya jarayoni

 7. Yetakchi kapitalistik mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyoti (XIX asr oxiri XXasr boshi)

 8. Iqtisodiy tarixning metodlari, predmeti va vazifalari

 9. AQSHning tashkil topishi

 10. Qadimgi dunyo iqtisodiyotning rivojlanishi

 11. Jahon bozorining vujudga kelishi

 12. Fransiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari

 13. Fuqarolik urushi va uning oqibatlari

 14. Imperializmga o‘tish davrida YAponi iqtisodiyoti

 15. Jahon agrar inqirozi va uning ahamiyati

 16. XIX asr oxiri XX asr boshida AQSHning iqtisodiy taraqqiyoti

 17. XIX asr oxiri XX asr boshida Germaniyaning iqtisodiy rivojlanishi

 18. XIX asr oxiri XX asr boshida Yaponiyaning iqtisodiy rivojlanishi

 19. Ikkinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniya iqtisodiyoti

 20. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniyaning iqtisodiy holati

 21. Ikkinchi jahon urushidan keyin Fransiyaning iqtisodiyoti

 22. XX asrda Angiyaning eng yangi iqtisodiy tarixi

 23. XX asrda sanoat rivojlanishi xususiyatlari

 24. Birinchi jahon urushining iqtisodiy oqibatlari

 25. Milliy sotsialistik Germaniyaning iqtisodiyoti

 26. GFR “iqtisodiy mo‘jizasi” va uning sabablari

 27. Korporatsiyalar, moliyaviy guruhlar va davlat tomonidan tartibga solinishi

 28. Ikki jahon urushi oralig‘ida Fransiya iqtisodiyoti

 29. Fransiyada korporatsiyalar va moliyaviy kapital xususiyatlari

 30. Yaponiya va Xitoyning eng yangi iqtisodiy tarixi (XX asr)Yakuniy nazorat biletining 5 – savoli uchun savollar. 1. Yaponiyada harbiy sohaning rivoji va urushdan keyingi qiyinchiliklar

 2. Osiyocha ishlab chiqarish usullari va uni parchalanishi

 3. Xitoydagi inqilobiy o‘zgarishlar va “katta sakrash”

 4. XX asrning 70-90 yillardagi iqtisodiy islohotlar.

 5. Iqtisodiy o‘sish omillari

 6. Xitoyning dunyo iqtisodiyotidagi o‘rnini o‘zgarishi (XX asr)

 7. Iqtisodiy tarixning izohlanishi

 8. Iqtisodiy tarixni o‘rganishning vazifalari

 9. Qadimgi Rim iqtisodiy rivojlanishining asosiy bosqichlari

 10. “Buyuk ipak yo‘li” va uning ahamiyati

 11. Bobirning iqtisodiy qarashlari

 12. A.Temurning iqtisodiy islohotlari

 13. XY asrlarda G‘arbiy Evropa iqtisodiyotining rivojlanishi

 14. Yevropada kapitalistik ishlab chiqarish kurtaklari

 15. Buyuk geografik kashfiyotlar

 16. Yevropada “narxlar revolyusiyasi”

 17. Konfutsiychilar va legistlarni ta’limotlari

 18. Angliya- sanoat inqilobining vatani

 19. Germaniyaning iqtisodiy qoloqligi sabablari (XVIII asr)

 20. Fransiyaning XIX asr birinchi yarmidagi iqtisodiy rivojlanishi

 21. XY asrlarda G‘arbiy Evropa iqtisodiyotining rivojlanishi

 22. Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniya iqtisodiyoti

 23. Ksenofont va Platonning iqtisodiy loyihalari

 24. Birinchi jahon urushining iqtisodiy oqibatlari

 25. Sanoat kapitalizmining mohiyati, tavsifi

 26. Osiyocha ishlab chiqarish usullari va uni parchalanishi

 27. Ikkinchi ilmiy-texnik inqilobning mohiyati va rivojlanishi

 28. Ikki jahon urushi oralig‘ida AQSHning iqtisodiyoti

 29. Ikki jahon urushi oralig‘ida Germaniyaning iqtisodiyoti

 30. AQSHda fuqarolik urushi va uning oqibatlari.

Download 29.76 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling