Kompaniyastrategiyasining shakllanishiga ta`sir etuvchi ichki omillar


Download 237.53 Kb.
Sana18.07.2020
Hajmi237.53 Kb.

Kompaniyastrategiyasining shakllanishiga ta`sir etuvchi ichki omillar...

Birini tanlang:

Ijtimoiy, siyosiy sharoitlar va qonunchilik

Kompaniya uchun imkoniyatlar va xavf-xatar

Tarmoqning jozibadorligi, raqobat sharti

Kompaniyaning umuman, kuchli va zaif tomonlari va bozordagi raqobat, mavqe strategiya 

Feedback

Toʻgʻri javob: Kompaniya uchun imkoniyatlar va xavf-xatar

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik boshqarishning yakuniy natijasi nima?

Birini tanlang:

Tashkilotni tashqi muhit o’zgarishlarini sezish darajasini oshirish va umuman, ichki tizimni tashkiliy tizimini mos holda o’zgartirish

Qo`yilgan maqsadga erishish va ishlab chiqarishdan samarali natija olish

Strategiyani baholash, kelajakda samarali maqsadga erishish 

Tashkilotni boshqaruv tizimiga ta`sir etuvchi noxush hodisalarni bartaraf etish, iste`molchiga yo’naltirilgan

Feedback


Toʻgʻri javob: Tashkilotni tashqi muhit o’zgarishlarini sezish darajasini oshirish va umuman, ichki tizimni tashkiliy tizimini mos holda o’zgartirish

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tashkilotni strategik xo`jalik rejalashtirish (SXP) bo`limlari qanday strategiyaga rioya qiladilar

Birini tanlang:

Marketing strategiyasi

Verifikasiya strategiyasi, diversifikasiya, qisqarish

Rivojlanish, chegaralangan o’sish, joriy etish

Bajarilayotgan ishlarni takomillashtirish, bozorni rivojlantirish, diversifikasiya, yangi mahsulot ishlab chiqarish 

Feedback

Toʻgʻri javob: Rivojlanish, chegaralangan o’sish, joriy etish

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategiya yaratishga bosh strategik yondoshuv ...

Birini tanlang:

Strategiyani tuzish xodimlarga yoki komissiyaga topshiriladi

Strategiyani boshliqning o’zi ishlab chiqadi

Strategiyani ishlab chiqish kimlarga topshirilgan bo`lsa, uni ushalarning o`zlari bajarishlari kerak bo`ladi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Strategiyani boshliqning o’zi ishlab chiqadi

Question 5

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Paychilar o’z kapitallaridan qanday yo’l bilan foyda oladilar?

Birini tanlang:

Dividendlardan va bozorning ko’lami kengayganda (aksiyalarning bozor narxi ortganda) kapitalning qiymati ortishidan 

Faqat bozorning ko’lami kengayganda kapitalning qiymati ortishidanbozorning ko’lami kengayganda kapitalning qiymati ortishidan

Faqatgina dividendlardan

Firmaning biznesidan

Feedback


Toʻgʻri javob: Dividendlardan va bozorning ko’lami kengayganda (aksiyalarning bozor narxi ortganda) kapitalning qiymati ortishidan

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Innovatsiya boshqa biznes-jarayonlardan quyidagilar bilan farqlanadi:

Birini tanlang:

Maqsadli yo‘nalishi bilan 

Noaniqligi bilan

Tijoratga tayanishi bilan

Past risk

Feedback

Toʻgʻri javob: Past risk

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik boshqarish tizimi nimani nazarda tutadi?

Birini tanlang:

Maqsadlarni amalga oshirish bo`yicha umuman, qabul qilingan yechimlarni va ularni navbatma – navbat bajarilishini

Firmaning yuqori boshqaruv tizimiga tahlil natijalarini va ular bahosini etkazish, bozorni rivojlantirish, diversifikasiya, yangi mahsulot ishlab chiqarish 

Strategik maqsad uchun korporasiya resurslarini taqsimlash

Doimiy nazorat o`tkazish

Feedback


Toʻgʻri javob: Maqsadlarni amalga oshirish bo`yicha umuman, qabul qilingan yechimlarni va ularni navbatma – navbat bajarilishini

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Innovatsion boshqaruvchilar qanday malakaga ega bo‘lishlari kerak?

Birini tanlang:

Ular ilmiy texnik va iqtisodiy – psixologik salohiyatga, ham an’anaviy menejer va ham tadqiqotchi olim sifatiga ega bo‘lishlari, yangilik kiritishlarning samaradorligini baholash va innovatsiyalarni boshqarishga qodir malakali iqtisodchi bo‘lishlari kerak. 

Innovatsion jarayonni ilgari surish, ehtimol bo‘lgan to‘siqlarni bashorat qilish va ularni bartaraf qilish yo‘llarini belgilashlari kerak

Innovatsiyalarni boshqarishga qodir malakali iqtisodchi bo‘lishlari kerak.

Ijodiy jamoalarni tashkil qila turib, yangiliklarni qidirib topish va tarqatish, ilmiy tadqiqotlar va ishlamalarga buyurtmalar portfelini shakllantirishlari kerak, kompaniyaning strategik ko’rishi va missiyasini aniq, lo’nda va ilxom bilan tushuntirib berishga aytiladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Ular ilmiy texnik va iqtisodiy – psixologik salohiyatga, ham an’anaviy menejer va ham tadqiqotchi olim sifatiga ega bo‘lishlari, yangilik kiritishlarning samaradorligini baholash va innovatsiyalarni boshqarishga qodir malakali iqtisodchi bo‘lishlari kerak.

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniya maqsadlarini aniqlash –bu...

Birini tanlang:

Firmaning biznesini aniqlashdir

Strategik ko’rish xususan kompaniyaning rivojlanish yo’nalishlarini aniq maqsadga aylantirib berish demakdir 

Vazifa va mavqeidan kelib chiqib strategiyani ifodalash

Tashkilotning o’z aksionerlari manfaatlariga qanday qarashini ko’rsatuvchi birinchi hal qiluvchi ko’rsatkichdir

Feedback


Toʻgʻri javob: Strategik ko’rish xususan kompaniyaning rivojlanish yo’nalishlarini aniq maqsadga aylantirib berish demakdir

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Strategik ko’rishni shakllantirish-bu...

Birini tanlang:

Firmaning biznesini aniqlash

Kompaniyaning strategik ko’rishi va missiyasini aniq, lo’nda va ilxom bilan tushuntirib berishga aytiladi 

Aholining ehtiyoji, ya`ni nima ishlab chiqarish kerakligini aniqlash, firmaning biznesini aniqlashga aytiladi

Korxonalarni bir‑biridan farqlash imkonini yo’qotish

Feedback

Toʻgʻri javob: Kompaniyaning strategik ko’rishi va missiyasini aniq, lo’nda va ilxom bilan tushuntirib berishga aytiladi

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Biznesni aniqlashda qanday savollarga javob berish lozim?

Birini tanlang:

Xo’jalikning o’rta bo’g’inlari uchun iste`molchiga yo’naltirilgan (birgina biznes bilan shug’ullanuvchi kompaniya uchun ham)

Bizning biznesimiz nimadan iborat?; u qanday bo’ladi?; xususan u qanday bo’lishi kerak? 

Qo`yilgan maqsadga erishish va ishlab chiqarishdan samarali natija olish

Kimning ehtiyoji qondiriladi (iste`molchilarning qanday guruhlari)?

Feedback


Toʻgʻri javob: Bizning biznesimiz nimadan iborat?; u qanday bo’ladi?; xususan u qanday bo’lishi kerak?

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Strategik rejalashtirishning afzalliklari:

Birini tanlang:

Ishni tashkil etishni strategiyaning «biz nima qilish uchun umuman, harakat qilayapmiz va nimaga erishyapmiz?» degan asosiy aspektga yo`naltirilganligini ta`minlashdir 

Biznes sohasini aniqlash va qisqa muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish

Ko’p narsadan yaxshi xabardor bo’lishlari, o’z vaqti va energiyasini boshqara olish, ko’p narsadan yaxshi xabardor bo’lishlari lozim

Kompaniyaning bozordagi raqobat mavqeini kuchaytirish

Feedback

Toʻgʻri javob: Ishni tashkil etishni strategiyaning «biz nima qilish uchun umuman, harakat qilayapmiz va nimaga erishyapmiz?» degan asosiy aspektga yo`naltirilganligini ta`minlashdir

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategiyani ijtimoiy talablarga moslashtirish...

Birini tanlang:

Ishlab chiqarish, marketing, moliya, xodimlar bilan ishlash sohalarida funksional maqsad va strategiyalarga erishish

Biznes strategiyasini qo’llab-quvvatlashning funksional yondashuvlarini tashkil qilish

Jamiyat manfaatlari va odob me`yorlari doirasida ishchanlik ko’rsatish va ijtimoiy afzalliklar va jamiyat ehtiyojlariga ijobiy qarab o’z faoliyatini tartibga solish tushuniladi 

Funksional va xo’jalikning o’rta bo’g’ini strategiyalarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan chora‑tadbirlarni ishlab chiqish

Feedback


Toʻgʻri javob: Jamiyat manfaatlari va odob me`yorlari doirasida ishchanlik ko’rsatish va ijtimoiy afzalliklar va jamiyat ehtiyojlariga ijobiy qarab o’z faoliyatini tartibga solish tushuniladi

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniya strategiyasining shakllanishiga ta`sir etuvchi omillar...

Birini tanlang:

Ichki va tashqi omillar

Kompaniyaningstrategik vaziyati

Tarmoqning jozibadorligi, raqobat shartlari

Ijtimoiy, siyosiy sharoitlar va qonunchilik 

Feedback

Toʻgʻri javob: Ichki va tashqi omillar

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniya uchun aksionerlar daromadini oshirishning eng yaxshi yo’li...

Birini tanlang:

Firmaning biznesini aniqlashdir

Investisiyalarning qaytish tezligini oshirish strategiyasidan foydalanishga aytiladi

Bozorning ko’lami kengaygantirib, kapitalning qiymati ortishidir

Beqaror iqtisodiyotda ishlay olish qobiliyatini, diversifikasiya darajasini oshirishdir 

Feedback


Toʻgʻri javob: Investisiyalarning qaytish tezligini oshirish strategiyasidan foydalanishga aytiladi

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Innovatsiyalarning xususiyati quyidagilar:

Birini tanlang:

YAngilik, joriy

YAngilik, ishlab chiqarilish qobiliyati, sotilish qobiliyati 

YAngilik, ta’minot birligi, sotilish ob’ekti

YAngilik, tijorat belgisi, ishlab chiqarish xususiyati

Feedback

Toʻgʻri javob: YAngilik, ishlab chiqarilish qobiliyati, sotilish qobiliyati

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Innovatsiyalar quyidagilar bilan tavsiflanadi:

Birini tanlang:

Natija o‘lchami 

Yangilikning tijoratlashuvi

Rejalilik

Ishlab chiqaruvchining ehtiyojlarini qondirish

Feedback


Toʻgʻri javob: Yangilikning tijoratlashuvi

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Missiya va maqsad strategik rejalashtirish jarayonida nima uchun xizmat qiladi?

Birini tanlang:

Rejalashtirishning keyingi pogonalarida va bir vaqtda tashkilot faoliyatini yo`nalishi chegaralarini belgilash tushuniladi 

Salbiy natijalarni ta`sirini kamaytirish maqsadida boshqarish qarorlarini qabul qilish

Strategik rejalashda kam ahamiyatga ega bo`lgan omillarni tashqi omillarga nisbatan o’rganish

Tanlangan strategiyadan foydalanib, tashkiliy texnik savollardan boshqarish qarorlarini qabul qilishda

Feedback

Toʻgʻri javob: Rejalashtirishning keyingi pogonalarida va bir vaqtda tashkilot faoliyatini yo`nalishi chegaralarini belgilash tushuniladi

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Jahon iqtisodiy adabiyotlarida “____________” salohiyatli ilmiy – texnik taraqqiyot (ITT)ni haqiqiy, yangi mahsulotlar va texnologiyalarda ro‘yobga chiqadiganga aylanishi sifatida talqin qilinadi. Bizning mamlakatimizda yangilik kiritishlar muammolari ko‘p yillar davomida ilmiy – texnik taraqqiyotning iqtisodiy tadqiqotlari doirasida ishlab chiqilgan.

Birini tanlang:

Lizing


Yangilik

Innovatsiya 

Investitsiya

Feedback


Toʻgʻri javob: Investitsiya

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik menejerga qo’yiladigan asosiy talablar...

Birini tanlang:

Ko’p narsadan yaxshi xabardor bo’lishlari lozim

Biznes sohasini aniqlash va firmaning asosiy maqsadini ishlab chiqish; rejalashtirish, strategiyani muvaffaqiyatli bajarish uchun umuman, tashkiliy imkoniyatlar yaratish; mablag`larni foydali joylashtirish uchun byudjetni boshqarish, kompaniyaning rivojlanish yo’nalishini belgilash 

Ko’p narsadan yaxshi xabardor bo’lishlari, o’z vaqti va energiyasini boshqara olishlari, yaxshi siyosatchi bo’lishlari, ekspertlarga o’xshab «bir narsaga yopishib olmasliklari» dasturni xususiy yo’nalishlarda ilgari sura olishlari lozim

Rejalashtirish, tashkil etish, motivasiya, nazorat qilishni bilishlari lozim

Feedback

Toʻgʻri javob: Ko’p narsadan yaxshi xabardor bo’lishlari, o’z vaqti va energiyasini boshqara olishlari, yaxshi siyosatchi bo’lishlari, ekspertlarga o’xshab «bir narsaga yopishib olmasliklari» dasturni xususiy yo’nalishlarda ilgari sura olishlari lozim

Paychilar o’z kapitallaridan qanday yo’l bilan foyda oladilar?

Birini tanlang:

Faqatgina dividendlardan

Dividendlardan va bozorning ko’lami kengayganda (aksiyalarning bozor narxi ortganda) kapitalning qiymati ortishidan 

Faqat bozorning ko’lami kengayganda kapitalning qiymati ortishidanbozorning ko’lami kengayganda kapitalning qiymati ortishidan

Firmaning biznesidan

Feedback

Toʻgʻri javob: Dividendlardan va bozorning ko’lami kengayganda (aksiyalarning bozor narxi ortganda) kapitalning qiymati ortishidan

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik boshqaruvning asosiy bosqichlari...

Birini tanlang:

Biznes sohasini aniqlash va firmaning asosiy maqsadini ishlab chiqish; firmaning asl maqsadini alohida uzoq muddatli va qisqa muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish; faoliyat maqsadlariga erishish strategiyasini belgilash; strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish; xususan faoliyatni baholash, vaziyatni kuzatib borish va unga tuzatishlar kiritish 

Biznes sohasini aniqlash va firmaning asosiy maqsadini ishlab chiqish; rejalashtirish, strategiyani muvaffaqiyatli bajarish uchun umuman, tashkiliy imkoniyatlar yaratish; mablag`larni foydali joylashtirish uchun byudjetni boshqarish, kompaniyaning rivojlanish yo’nalishini belgilash

Biznes sohasini aniqlash va uzoq muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish

Biznes sohasini aniqlash va qisqa muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish

Feedback


Toʻgʻri javob: Biznes sohasini aniqlash va firmaning asosiy maqsadini ishlab chiqish; firmaning asl maqsadini alohida uzoq muddatli va qisqa muddatli faoliyat maqsadlariga aylantirish; faoliyat maqsadlariga erishish strategiyasini belgilash; strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish; xususan faoliyatni baholash, vaziyatni kuzatib borish va unga tuzatishlar kiritish

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Tashkilotni strategik xo`jalik rejalashtirish (SXP) bo`limlari qanday strategiyaga rioya qiladilar

Birini tanlang:

Bajarilayotgan ishlarni takomillashtirish, bozorni rivojlantirish, diversifikasiya, yangi mahsulot ishlab chiqarish

Marketing strategiyasi

Verifikasiya strategiyasi, diversifikasiya, qisqarish

Rivojlanish, chegaralangan o’sish, joriy etish 

Feedback

Toʻgʻri javob: Rivojlanish, chegaralangan o’sish, joriy etish

Question 4

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniyastrategiyasining shakllanishiga ta`sir etuvchi ichki omillar...

Birini tanlang:

Ijtimoiy, siyosiy sharoitlar va qonunchilik

Tarmoqning jozibadorligi, raqobat sharti

Kompaniyaning umuman, kuchli va zaif tomonlari va bozordagi raqobat, mavqe strategiya

Kompaniya uchun imkoniyatlar va xavf-xatar 

Feedback


Toʻgʻri javob: Kompaniya uchun imkoniyatlar va xavf-xatar

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik rejalashtirish jarayonida qanday maqsad nazarda tutiladi?

Birini tanlang:

Boshqarish qarorlarini qabul qilishda yordamlashuvchi vosita tashkiliy- texnologik savollarni yechimini qabul qilishda 

Bozor iqtisodi talablarini hisobga olgan holda strategik xo`jalik bo`limlari faoliyatini ob`yektiv baholashda

Tashqi muhit o`zgarishlariga mos holda o`xshash yechimlarni, yangilikni joriy etish va yangicha o`zgartirishni etarli hajmda ta`minlash

Strategiyani belgilashda va uni amalda qo`llashda, natijada salbiy va ijobiy omillar aniqlanadi

Feedback

Toʻgʻri javob: Tashqi muhit o`zgarishlariga mos holda o`xshash yechimlarni, yangilikni joriy etish va yangicha o`zgartirishni etarli hajmda ta`minlash

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Innovatsiya boshqa biznes-jarayonlardan quyidagilar bilan farqlanadi:

Birini tanlang:

Maqsadli yo‘nalishi bilan

Past risk 

Noaniqligi bilan

Tijoratga tayanishi bilan

Feedback


Toʻgʻri javob: Past risk

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Biznesni aniqlashda qanday savollarga javob berish lozim?

Birini tanlang:

Kimning ehtiyoji qondiriladi (iste`molchilarning qanday guruhlari)?

Xo’jalikning o’rta bo’g’inlari uchun iste`molchiga yo’naltirilgan (birgina biznes bilan shug’ullanuvchi kompaniya uchun ham)

Qo`yilgan maqsadga erishish va ishlab chiqarishdan samarali natija olish

Bizning biznesimiz nimadan iborat?; u qanday bo’ladi?; xususan u qanday bo’lishi kerak? 

Feedback

Toʻgʻri javob: Bizning biznesimiz nimadan iborat?; u qanday bo’ladi?; xususan u qanday bo’lishi kerak?

Question 8

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Korporativ maqsadga yo’nalganlikning asosiy tarkibiy qismi quyidagilardan iborat:

Birini tanlang:

Kompaniya portfelining maqsadlari; xo’jalikning o’rta bo`g’inlari portfeli diversifikasiyasi; portfeldagi xo’jalikning o’rta bo`g’inlari o’rtasidagi balans

Maqsadni belgilash; biznesni aniqlash; bosh tizimlar; biznes falsafasi

Vazifa va mavqeidan kelib chiqib strategiyani ifodalash

Firmaning biznesini aniqlash; uning asosiy maqsadlarini belgilash; umuman,korporativ falsafani aniqlash 

Feedback


Toʻgʻri javob: Firmaning biznesini aniqlash; uning asosiy maqsadlarini belgilash; umuman,korporativ falsafani aniqlash

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Strategiyani ijtimoiy talablarga moslashtirish...

Birini tanlang:

Funksional va xo’jalikning o’rta bo’g’ini strategiyalarni qo’llab-quvvatlashga qaratilgan chora‑tadbirlarni ishlab chiqish

Ishlab chiqarish, marketing, moliya, xodimlar bilan ishlash sohalarida funksional maqsad va strategiyalarga erishish

Biznes strategiyasini qo’llab-quvvatlashning funksional yondashuvlarini tashkil qilish

Jamiyat manfaatlari va odob me`yorlari doirasida ishchanlik ko’rsatish va ijtimoiy afzalliklar va jamiyat ehtiyojlariga ijobiy qarab o’z faoliyatini tartibga solish tushuniladi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Jamiyat manfaatlari va odob me`yorlari doirasida ishchanlik ko’rsatish va ijtimoiy afzalliklar va jamiyat ehtiyojlariga ijobiy qarab o’z faoliyatini tartibga solish tushuniladi

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Innovatsiyalarni klassifikatsiyalash qanday tavsiflanadi?

Birini tanlang:

Loyihalash davomiyligi bilan

Tadqiqot ishlarining tashkil etilishi bilan

Innovatsion g‘oya manbasi bilan

Innovatsiyalarning rejalashtirish bilan mutanosibligi bilan 

Feedback


Toʻgʻri javob: Loyihalash davomiyligi bilan

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Maqsadlar –bu...

Birini tanlang:

Maqsadlar - bu natijalardir

Maqsadlar - bu ularga erishish yo’llaridir va naqd pul tushumini ko’paytirishga qaratiladi, xususan dividendlar kabi ko’rsatkichlarni ko’paytirishga qaratiladi 

Maqsadlar - bu rejalashtirishdir

Maqsad - bu firma boshqaruv apparatining belgilangan vaqtda aniq natijaga erishish majburiyatiga aytiladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Maqsad - bu firma boshqaruv apparatining belgilangan vaqtda aniq natijaga erishish majburiyatiga aytiladi

Question 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategiyani amalga oshirish...

Birini tanlang:

Dividendlarni ko’paytirish

Kompaniyaning rivojlanish yo’nalishini belgilash 

Kompaniyaning ayrim funksional bo’linmalarini boshqarish, xususan dividendlar kabi ko’rsatkichlarni ko’paytirishga qaratiladi

Strategiyani muvaffaqiyatli bajarish uchun umuman, tashkiliy imkoniyatlar yaratish; mablag`larni foydali joylashtirish uchun byudjetni boshqarish

Feedback


Toʻgʻri javob: Strategiyani muvaffaqiyatli bajarish uchun umuman, tashkiliy imkoniyatlar yaratish; mablag`larni foydali joylashtirish uchun byudjetni boshqarish

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Moliyaviy maqsadlar ... ko’paytirishga qaratiladi

Birini tanlang:

Kompaniyaning bozordagi raqobat mavqeini kuchaytirishga qaratiladi

Moliyaviy maqsadlar foyda hajmi, naqd pul tushumini ko’paytirishga qaratiladi

Moliyaviy maqsadlar foyda hajmi, sarmoyalardan qaytim, naqd pul tushumi, xususan dividendlar kabi ko’rsatkichlarni ko’paytirishga qaratiladi 

Moliyaviy maqsadlar foyda hajmi, sarmoyalardan qaytim, naqd pul tushumi, dividendlar kabi ko’rsatkichlarni qisqartirishga qaratiladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Moliyaviy maqsadlar foyda hajmi, sarmoyalardan qaytim, naqd pul tushumi, xususan dividendlar kabi ko’rsatkichlarni ko’paytirishga qaratiladi

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tashkilotni singib ketish xulqining ta`rifi qanday?

Birini tanlang:

Tashqi muhit ta`sirini kamaytirish maqsadida boshqarish tizimini qayta shakllantiradi, iste`molchilarning talablarini qondirishga qaratilgan boshqarish rejasidir

Erishgan natijadan shiori ostida mavjud traditsion xulqdan kam farqlangan holda ichki muhitni va tashqi muhit bilan boglikligini mustahkamlashga qaratilgan 

Tashqi xavf-xatarni oldini olib korxona quvvatini o`sishini

Alternativ yechimlar hisobiga tashkilotni rivojlanishini vaxavfsizlikni ta`minlaydi

Feedback


Toʻgʻri javob: Erishgan natijadan shiori ostida mavjud traditsion xulqdan kam farqlangan holda ichki muhitni va tashqi muhit bilan boglikligini mustahkamlashga qaratilgan

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Kompaniya maqsadlarini aniqlash –bu...

Birini tanlang:

Tashkilotning o’z aksionerlari manfaatlariga qanday qarashini ko’rsatuvchi birinchi hal qiluvchi ko’rsatkichdir

Vazifa va mavqeidan kelib chiqib strategiyani ifodalash

Firmaning biznesini aniqlashdir

Strategik ko’rish xususan kompaniyaning rivojlanish yo’nalishlarini aniq maqsadga aylantirib berish demakdir 

Feedback

Toʻgʻri javob: Strategik ko’rish xususan kompaniyaning rivojlanish yo’nalishlarini aniq maqsadga aylantirib berish demakdir

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Uzoq muddatli maqsadlar...

Birini tanlang:

Tashkilotga tanlab olingan yo’ldan borish uchun kerak bo’lgan tezlikni ham, qilinishi kerak bo’lgan ishlarning talab qilingan darajasini ham ko’rsatadi

Qaysi natijalarga zudlik bilan erishish kerakligini ko’rsatib beradi

Menejerni uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda bugungi qarorlarni qabul qilishga undaydi

Uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun bugun nima qilish kerakligini ko’rsatadi va menejerni uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda bugungi qarorlarni qabul qilishga aytiladi 

Feedback


Toʻgʻri javob: Uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun bugun nima qilish kerakligini ko’rsatadi va menejerni uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda bugungi qarorlarni qabul qilishga aytiladi

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tashkilot strategiyasi – bu

Birini tanlang:

Bu firma boshqaruv apparatining belgilangan vaqtda aniq natijaga erishish majburiyatidir,diversifikasiya darajasini oshirishdir 

Firmaning mavqeini mustahkamlashga qaratilgan boshqarish rejasidir

Iste`molchilarning talablarini qondirishga qaratilgan boshqarish rejasidir

Kompaniyaning turgan joyidan erishmoqchi bo’lgan joyiga qanday qilib o’tkazish mumkin, degan masalani echish haqidagi yo’riqnomalar

Feedback

Toʻgʻri javob: Kompaniyaning turgan joyidan erishmoqchi bo’lgan joyiga qanday qilib o’tkazish mumkin, degan masalani echish haqidagi yo’riqnomalar

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nima uchun hozirgi kunda tashkilotni strategik boshqarish va rejalashtirishga ehtiyoj tug`ildi

Birini tanlang:

Bozor iqtisodiyotiga o`tish sharoitiga rejalarni mos kelmasliklar 

Kelajakni oldindan bashorat qila bilmaslik

Tashkilot imkoniyatlari va ishlovchilar maqsadlari mos kelmasligi

Eskicha boshqarish tizimini ob`yektiv emasligi

Feedback


Toʻgʻri javob: Bozor iqtisodiyotiga o`tish sharoitiga rejalarni mos kelmasliklar

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Qisqa muddatli maqsadlar...

Birini tanlang:

Beqaror iqtisodiyotda ishlay olish qobiliyatini, diversifikasiya darajasini, moliyaviy qudratni oshirish uchun zarurdir

Menejer muvaffaqiyatga erishish uchun muhim deb hisoblagan har bir muhim natija uchun zarurdir

Izchillik bilan eng yaqin kelajakda qaysi natijalarga zudlik bilan erishish kerakligini ko’rsatib beradilar 

Menejerni uzoq muddatli istiqbolni hisobga olgan holda bugungi qarorlarni qabul qilishga undaydi

Feedback

Toʻgʻri javob: Izchillik bilan eng yaqin kelajakda qaysi natijalarga zudlik bilan erishish kerakligini ko’rsatib beradilar

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniya uchun aksionerlar daromadini oshirishning eng yaxshi yo’li...

Birini tanlang:

Bozorning ko’lami kengaygantirib, kapitalning qiymati ortishidir

Beqaror iqtisodiyotda ishlay olish qobiliyatini, diversifikasiya darajasini oshirishdir 

Investisiyalarning qaytish tezligini oshirish strategiyasidan foydalanishga aytiladi

Firmaning biznesini aniqlashdir

Feedback


Toʻgʻri javob: Investisiyalarning qaytish tezligini oshirish strategiyasidan foydalanishga aytiladi
Download 237.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling