Magniyning davriy sistemadagi o’rni, xossalari, olinishi va ishlatilishi


Download 54.71 Kb.
bet1/5
Sana12.09.2023
Hajmi54.71 Kb.
#1676156
TuriУрок
  1   2   3   4   5
Bog'liq
КУЛТАЕВ к Магний моыола - копия


Magniyning davriy sistemadagi o’rni, xossalari, olinishi va ishlatilishi” mavzusini o’qitishda innovatsion usullardan foydalanish
katta o’qituvchi Kultayev Kuzibay Kazakbaevich, Nizomiy nomidagi TDPU, magistr Davronova Norniso Faxriddin qizi, Nizomiy nomidagi TDPU
Rezyume
Ushbu maqolada innovatsion ta’lim usullarining turlari va ularning dars jarayoniga tatbig’i ifodalandi. Buning uchun anorganik kimyo fanida o’tiladigan “II -asosiy guruh elementlari “ mavzusi tanlandi. Maqolada darsning maqsadi, kerakli jihozlar, tarqatma materiallar, reaktivlar va darsning borishi yoritilgan. Innovatsion usullar ifodalangan rasmlar keltirilgan. Innovatsion ta’lim usullari o’quvchilar bilimi va tajribasining ortishiga olib keladi.
Kalit so’zlar: Dolomit, magnezit, taxir tuz, karnallit, olivin, xlorofil, suyak, bosh miya, elektroliz, katod, anod, izobar, innovatsion usullar.
Использование инновационных методов в преподавании темы «Магний, его место в периодической системе, свойства, получение и применение”
cтарший преподаватель Култаев Кузибай Казакбаевич, ТГПУ имени Низами, магистр Давронова Норнисо Фахриддин қизи,ТГПУ имени Низами
Аннотация
В данной статье описаны виды инновационных методов обучения и их применение в курсе неорганической химии. Для этого была выбрана тема “Элементы второй группы - неорганическая химия”. В статье изложены цель урока, необходимое оборудование, раздаточные материалы, реагенты и опи-сан ход урока. Приведены несколько фотографий, которые показывают инно-вационные способы. Инновационные методы обучения приводят к увеличе-нию знаний и повышению опыта.
Ключевые слова: доломит, магнезит, кислая соль, карналлит, оливин, хлоро-филл, кость, мозг, электролиз, катод, анод, изобар, инновационные методы.
The use of innovative methods in teaching the topic “Magnesium, its place in the periodic system, properties, production and application”
Senior teacher Kultayev Kuzibay Kazakbayevich, TSPU named after Nizami, magister Davronova Norniso Fahriddin qizi, TSPU named after Nizami
Аnnotation
This article describes the types of innovative teaching methods and their appli-cation in a course of inorganic chemistry. For this, the theme “Elements of the second group - inorganic chemistry” was chosen. The article outlines the purpose of the lesson, the necessary equipment, handouts, reagents, and describes the course of the lesson. A few photos are shown that show innovative ways. Innovative teaching methods lead to increased knowledge and experience.

Download 54.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling