Massasi 10 g natriy gidroksid namunasi miqdorini


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
Sana14.12.2020
Hajmi0.55 Mb.

1-variant 

 

1. Massasi 10 g natriy gidroksid namunasi miqdorini 

toping. 

A) 0,25 mol      B) 0,4 mol       C) 0,1 mol       D) 0,2 mol   

2. Ftor va geliydan tashkil topgan gazlar 

aralashmasining molyar massasi 21 g/mol. Massasi 

4,2 g bo’lgan aralashmadagi geliyning hajmini (l, 

n.sh.) aniqlang.  

A) 1,12          B) 2,24        C) 3,36      D) 0,56 

 

3. Tarkibi CuSO

4

∙5H2

O bo’lgan kristallogidratdagi 

kristallizatsiya suvining massa ulushini (%) toping.  

A) 36       B) 50        C) 64        D) 80  

4. Tarkibi 3CO+7CO

2

 bo’lgan gazlar aralashmasining o’rtacha molyar massasini (g/mol) toping.  

A) 392       B) 39,2      C) 78,4      D) 36,2  

5. HF va HCl aralashmasida ω(H) = 0,04 bo’lsa, 

aralashmaning havoga nisbatan zichligini toping.  

A) 1      B) 0,56        C) 0,44       D) 0,86 

 

6. 160 g SO

3

 dan 90% unum bilan qanday massada sulfat kislota olish mumkin? 

A) 108,(8) g       B) 217,(7) g      C) 196 g      D) 176,4 g   

7. CuCl

2

 va BaCl2

 bo’lgan aralashma suvda eritildi. 

Eritma orqali mo’l miqdor H

2

S gazi o’tkazildi. Natijada 9,6 g cho’kma hosil bo’ldi. Keyin eritmaga mo’l 

miqdor Na

2

SO

4 eritmasidan qo’shildi. Natijada 23,3 g 

cho’kma hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi BaCl

2

 

ning massa ulushini (%) aniqlang.  A) 60,6      B) 44,2      C) 89,3      D) 16,8 

 

8. energetik pog’onasining p orbitallarida 3 ta 

elektron bo’lgan element atomida nechta valent 

elektron bor?  

A) 3 ta       B) 5 ta       C) 2 ta      D) 7 ta  

9. 50 g 5,3% li Na

2

CO3

 eritmasini tayyorlash uchun 

qanday massalarda (g) CO

2

, 20% li NaOH eritmasi va suv kerak? Javoblarda faqat suvning massasini 

ko’rsating.  

A) 44,5      B) 25,6       C) 38,9      D) 78,3 

 

10. Qanday massadagi (g) asetonni (zichligi 0,9 g/ml) 

70 ml suvda eritilganda uning hajmiy ulushi 40% 

bo’lgan eritmasi hosil bo’ladi? Hajm o’zgarishi 

inobatga olinmasin.  

A) 25,2      B) 36,8      C) 12,8      D) 44,3 

 

11. 0℃ da 100 g suvda 80 g vodorod xlorid eriydi. 0℃ 

da to’yingan 360 g eritma 50℃ gacha qizdirilib 250 g 

eritma olindi. 50℃ da vodorod xloridning 

eruvchanligini (g) toping.  

A) 110      B) 150      C) 50      D) 25 

 

12. AlCl

3

 va Na2

S eritmalari aralashtirlishidan sodir 

bo’ladigan jarayonning qisqa ionli tenglamasidagi 

ionlar koeffisiyentleri yig’indisini toping.  

A) 26      B) 16      C) 5      D) 21 

 

13. Reaksiya 50℃ da 15 sekund, 20℃ da 2 minut 

davom etsa, reaksiyaning temperatura koeffisiyentini 

toping.  

A) 3      B) 4      C) 2,5      D)  

14. Muvozanatdagi sistemada bosimning oshirilishi 

(a) yoki boshqa holatda temperaturaning 

pasaytirilishi (b) sistema muvozanatini qanday 

o’zgartiradi: 

N

2

 + 3H2

 ↔ 2NH


 ∆H


A) a-o’ngga;   b-o’ngga      B) a-o’ngga;  b-chapga       

C) a-chapga;  b-o’ngga      D) a-o’zgartirmaydi;  b-o’ngga 

 

15. Berilgan reaksiyalarning nechtasi oksidlanish-

qaytarilish reaksiyalari hisoblanadi: 

Na

2

CO3

 + 2HCl → 2NaCl + H

2

O + CO


2

;  


Cl

2

 + H2

O → HClO + HCl; 

2NaOH + CuCl

2

 → 2NaCl + Cu(OH)2

CaCO3

 + CO


2

 + H


2

O → Ca(HCO

3

)

2;  

2NaNO


3

 → 2NaNO


2

 + O


2

;  


NH

4

NO2

 → N


2

 + 2H


2

O; 


3HNO

2

 → HNO3

 + 2NO + H

2

O;  


Na

2

O + H2

SO

4 → Na

2

SO4

 + H


2

O?  


A) 3       B) 4       C) 5        D) 

 

16. Platina (II) nitratning suvli eritmasi tuz to’la 

parchalangunga qadar elektroliz qilindi. Bunda 1,12 

litr (n.sh.) kislorod ajraldi. Elektrolizdan keyingi 

eritma massasi 80 g bo’ldi. Olingan eritmadagi HNO

3

 

ning massa ulushini (%) aniqlang.  A) 16       B) 12,6       C) 15,75      D) 18,4 

 

17. Tarkibida 5% yod tutmagan qo’shimchasi bo’lgan 

10 g texnik KI dan I

2

 ni olish uchun 20℃ va 140 kPa da o’lchangan necha litr xlor kerak bo’ladi? 

A) 0,50      B) 0,40      C) 0,25      D) 0,8  

18. 2 litr 0,2 N li Ba(OH)

2

 eritmasini tayyorlash uchun qanday massada (g) Ba(OH)

2

∙8H2

O kristallogidrati 

kerak? 

A) 63      B) 126      C) 31,5      D) 34,2  

19. Berilgan reaksiyada koeffisiyentlar yig‘indisi 

nechaga teng? 

  

 

 A) 28          B) 36       C) 29       D) 42  

 

20. Tarkibida 49 g fosfat kislota bo’lgan eritmadagi 

vodorod ionlari miqdorini aniqlang. H

3

PO

4 ning 

birinchi bosqich dissotsilanishi 5%, ikkinchi va 

uchinchi bosqich dissotsilanmagan deb hisob 

yuriting. 

A) 0,05      B) 0,025      C) 0,04      D) 0,0325 

 

21. Na

2

CO3

 va Na


2

SiO


3

 aralashmasi suvda eritildi. 

Eritmaga mo’l miqdor sulfat kislota eritmasi qo’shildi. 

Natijada 2,24 litr (n.sh.) gaz ajraldi va 7,8 g cho’kma 

tushdi. Boshlang’ich aralashmadagi Na

2

CO3

 ning 


massa ulushini (%) aniqlang.  

A) 23,3       B) 36,8      C) 46,5      D) 53,8   

22. 300 g 15% li AgNO

3

 eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Bunda 1,12 litr (n.sh.) kislorod 

ajraldi. Yakuniy eritmadagi AgNO

3

 ning massa ulushini (%) aniqlang.  

A) 8       B) 6         C) 12        D) 4  

23. 16 g temir oksidini eritish uchun 21,9 g xlorid 

kislota sarflandi. Oksid formulasini aniqlang.   

A) Fe

2

O

3     

 B) FeO      C) Fe

3

O

4

      D) FeO2

 

 24. Monoxloralkan tarkibida xlorning mol ulushi 

12,5%  ga teng bo’lsa, uning massa ulushini (%) 

toping.  

A) 75,4      B) 55,04      C) 42,16      D) 38,2  

25. 2,8 g alken yondirildi. Hosil bo’lgan CO

2

 mo’l miqdor Ba(OH)

2

 eritmasi orqali o’tkazildi. Hosil bo’lgan cho’kma massasini (g) toping.  

A) 42,5      B) 78,2      C) 39,4      D) 56,3  

26. Berilgan jadvalga ko’ra kislotaning asoslilik 

qiymati nechaga teng bo’ladi? 

         a          b          c          d         e         f              

A)     1          2          2         2          1        4   

B)     1          3          1         2          1        4 

C)     2          2          2         2          2        2 

D)     1          2          1         2          1        4 

 

27. Geptadiyenning kumulativ izomerlari soni 

qancha? (geometrik izomerlardan tashqari) 

A)  11 ta       B) 14 ta      C) 12 ta        D) 13 ta  

 

28. Metil spirt va fenoldan iborat aralashma mo’l 

miqdor Na bilan ta’sirlashuvidan 2,24 litr (n.sh.) H

2

 

ajraldi. Dastlabki aralashmani neytrallash uchun 4 g NaOH sarflanishi ma’lum bo’lsa, ushbu aralashmadagi 

metanolning massa ulushini (%) toping.  

A) 25,4      B) 20      C) 16,8       D) 32 

 

29. 60 g sirka kislota, metil spirt va etanal 

aralashmasiga mo’l miqdor Na

2

CO

3 bilan ishlov 

berildi. Natijada 5,6 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Olingan 

eritmaga mo’l miqdor kumush oksidning ammiakli 

eritmasi bilan ishlov berilganda 108 g kumush 

cho’kmaga tushdi. Aralashma tarkibidagi metanolning 

massasini (g) aniqlang.  

A) 16      B) 32      C) 24      D) 

 

30. 300 g tuz ma’lum miqdor 70℃ li suvda eritilganda 

tuzning 80% qismi erib to’yingan eritma hosil qildi. 

Eritma 10℃ gacha sovutilganda dastlabki 

cho’kmaning massasi necha marta ortadi. S

10℃

=20, 


S

70℃


=120. 

A) 4,(3)        B) 3,(3)       C) 2,(6)      D) 1,(1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kislota asoslilik 

HCl 


H

3PO

3

 CH

3CH(OH)COOH 

 H

2

SO4

  

 

 HClO

4

 H

4P

2

O7

 Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling