Matematik funksiyalar


Download 69 Kb.
Sana07.10.2020
Hajmi69 Kb.Matematik funksiyalar

Exceldagi nomi

Bajaradigan vazifasi

Misollar

ABS(son)

Sonning absolyut qiymatini hisoblaydi

ABS(-274)=274; ABS(48)=48; ABS(- 1,23)=1,23; ABS(O)=0

ЗНАК (son)

Son manfiy bolsa —1, 0 bolsa 0, musbat bolsa 1 qiymatga teng

3HAK(-7,5)= =1; ЗНАК (0)= 0; 3HAK(2011)= 1

KOPEHЬ(son)

Sonning kvadrat ildizini hisoblaydi

KOPEHb(4)=2; KOPEHb(81)=9; KOPEHb(0,04)=0,2

OCTAT(son;

boluvchi)Sonni boluvchiga bolgandagi qoldiqni hisoblaydi

OCTAT(45;7)=3; OCTAT(15;3)=0; OCTAT(-191;10)=9

СТЕПЕНЫ(son; daraja korsatkichi)

Sonni darajaga kotaradi

СТЕПЕНЬ(3;4)=81; СТЕПЕНЬ(2;10)=1024; СТЕПЕНЬ( 1,7; 5)= - 14,1986

CУMM(son 1; son 2;...)

Katakchalar blokidagi qiymatlarning yig’indisini hisoblaydi

CУMM(1;2;3)=6;

ЦЕЛОЕ (son)

Kichik butun songacha yaxlitlaydi

ЦЕЛОЕ(5,5)=5; ЦЕЛОЕ(—5,5)=6

ПРОИЗВЕД(son;son;..)

Katakchalar blokidagi qiymatlarning ko’paytmasini hisoblaydi

ПРОИЗВЕД(6;7)=42
Mantiqiy funksiyalar
И(mantiqiy ifodal; mantiqiy ifoda2; ...)

Agar mantiqiy ifodalarning barchasining qiymati ROST bo’lsa, (VA ning) funksiyaning qiymati ROST, aks holda funksiyaning qiymati YOLG’ON

И(500>5*100)=YOLG’ON; И(5>1;99/3=1>31) = ROST;

ИЛИ(mantiqiy ifodal; mantiqiy ifoda2; ...)

Agar mantiqiy ifodalardan birortasining qiymati ROST bo’lsa, (YOKI ning) funk­siyaning qiymati ROST, aks holda funksiyaning qiymati YOLG’ON

ИЛИ (SIN(500)>5) = YOLG’ON; ИЛИ(0,5> —1/2; =1>31)=ROST;

ЕСЛИ (mantiqiy ifoda; ifodal; ifoda2)

(AGAR) funksiyasi qiymatining mantiqiy ifoda qiymati ROST bo’lsa, ifoda 1 ga, yolg’on bo’lsa ifoda 2 ga teng bo’ladi

ЕСЛИ(700/7-1>50; 1963; 1)=1963; ЕСЛИ(5*5-24; 0; 9+12)=21;

Statistik funksiyalar

MAKC( soni; son2;...)

soni, son2,... larning engkatta qiymatini aniqlaydi

MAKC(1; 2; -7)=2;

МИН( soni; son2;...)

soni, son2, ... larning eng kichik qiymatini aniqlaydi

МИН(1; 2; -7)=-7;

CP3HЧ(sonl;son2;...)

soni, son2, ... laming orta arifmetik qiymatini aniqlaydi

CP3HA4(1; 2; 6)= 3; CP3HA4(—1;—2; 6; 7; 0) = 5

СЧЁТЕСЛИ(Blок;

shart)


Shartni qanoatlantiruvchi blokning bosh bolmagan katakchalari sonini sanaydi

СЧЁТ ЕСЛИ(А1:А3;”1”) =2;

А1=1. А2=2. А3=1Matnli funksiyalar

ДЛСТР(матн)

Matndagi belgilar sonini aniqlaydi

ДЛСТР(“MEN”) = 3, ДЛСТР(3,1415)=6

ЗАМЕНИТЬ (eski matn; qaysi o'rindan; nechtasi o'miga; yangi matn)

Eski matnning belgilarini ko'rsatilgan joydan boshlab berilgan sondagi belgilarni yangisiga almashtiradi

ЗАМЕНИТЬ(“Меn”;3;1;“hr”)=“Mehr” 3AMEHИTb(“Men”;2;2;“uz”)= “Muz”

3HAЧEH(matn)

Matn ko‘rinishidagi sonni songa o'tkazadi

3HA4EH(“ 1024,25”)= 1024,25; 3HA4EH(“= 5,04”)

JlEBCИMB(matn; belgi soni)

Matnning chap tomonida berilgan sondagi belgilarni ajratib oladi

ЛЕВСИМВ (“Gulnoza”; 3)= “Gul”;

СЦЕПИТЬ(матн1;

matn2; ...)

Bir nechta matnni bitta matnga o'tkazadi

СЦЕПИТЬ(14; “-fevral”) = “14-fevral”; СЦЕПИТЬ(“Воb”;

“ur”)=“Bobur”

ПCTP(matn; boshlang’ich o‘rin; belgilar soni)

Matndan boshlang’ich o‘rindan boshlab berilgan sondagi belgilarni ajratib oladi

ПCTP(“Matonat”; 4; 3)=”ona”; ПCTP(“Zahiriddin”; 2; 4)=”ahir”; ПCTP(“She’riyat”; 1; 3)= ”She”


TEST

1. =ПРОИЗВЕД(ЗНАК(A1+B2);B4) A) 25 B) 24 C) 23 D) 22

2. =СЦЕПИТЬ(A1;D7) A) 1046 B) 1047 C) 1045 D) funksiya xato

3. =СЦЕПИТЬ(ЗНАК(E7);КОРЕНЬ(F5);ПРОИЗВЕД(B2;I7))

A) 152126 B) 182216 C)182016 D) 171026

4. H15=ПРОИЗВЕД(ЗНАК(A1+B2);B4) ni J20 ga kuchirsak funksiya natijasini toping?

A) 58 B)48 C) 57 D) 475. =ЗАМЕНИТЬ("G'aflat";3;5;ПСТР(ЕСЛИ(7*8>55);"Talaba";"Essiz umr");2;5)) A)Talaba B) essiz umr C) Ga’flat D) G’alaba

6. F25=D21-I14+J11/K9 ni C17 ga utqazsak formula qanday uzgaradi.

A) =A13-F6+G3/H1 B) =A13-F6+G2/H1 C) =A13-F5+G3/H1 D) =A13-E6+G3/H1

7. Qaysi qatorda elektron jadval katagi to’g’ri belgilangan?

А) D23 В) 12E С) D,23 Д) 12,E E) A:28. Excel elektron jadvalida qancha qator va ustun bor?

A)65600 qator ; 250 ustun B)65000 qator ; 260 ustun

C) 64640 qator ; 268 ustun D) 65536 qator ; 256 ustun

9. Quyidagi A5:B7 katakchalar bloki qancha katakchani o’z ichiga oladi?A. A5, A6, A7, B5, B6, B7 – 6 takatakchani B. A5, A6, A7, B5, B6 - 5 ta katakchani

C. A5, A6, B5, B6, B7 - 5 ta katakchani D. To’g’ri javob ko’rsatilmagan10. A2 = 4 , B3 = 2 bo’lsa =Cтепень(А2;3) + В3 toping

A) 18 B) 66 C) 10 D) 83
Download 69 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling