Mukopolisaxaridozlar- biriktiruvchi to’qima irsiy kasalliklaridan. Bunda harakat tayanch va asab sistemalari,ichki azolar hamda ko’z kasallanishlari kuzatiladi


Download 0.82 Mb.
Sana28.03.2023
Hajmi0.82 Mb.
#1303165
Bog'liq
Mukopolisaxaridozlar(1)

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti Asab kasalliklar va bollalar asab kasalliklari,tibbiy genetika kafedrasi Mavzu:Mukopolisaxaridozlar.

Abduvaxobova Nargiza 307 1- pediatriya

Mukopolisaxaridozlar- biriktiruvchi to’qima irsiy kasalliklaridan.Bunda harakat tayanch va asab sistemalari,ichki azolar hamda ko’z kasallanishlari kuzatiladi.

 • Bemorlarda kalla kattalashib,deformatsiyalanishi
 • Peshonasi osilib,burun qansharlari yassilanishi
 • Lablari,tili kattalashishi
 • Yuz qiyofasi qo’pollashishi
 • Ekzoftalm,gipertelorizm kuzatiladi,shuning uchun bu patalogiyani gargoilizm deyiladi.

Mukopolisaxaridozlar tasnifi

 • 1 N tip mukopolisaxaridozi Gurler sindromi
 • 1N/S tip Gurler Shveyye sindromi
 • 1 N/S tip Shveyye sindromi
 • 2 tip mukopolisaxaridozi
 • Xanter sindromining yengil va ogir turlari
 • 3 tip mukopolisaxaridozi Sanfilippo sindromi
 • 3 A tip Sanfilippo A sindromi
 • 3 B tip Sanfilippo B sindromi
 • 3 D tip Sanfilippo D sindromi
 • 4 tip mukopolisaxaridozi Morkio sindromi

I-tip.Gurler sindromi

 • Autosoma retsessiv tipda irsiylanadi.
 • Uchrash chastotasi 1:40000 1:100000
 • Geni 22-xromosoma uzun yelkasida
 • Gargoilizm og’ir kechadi.Bola 10-12 yoshidayoq o’ladi.
 • Nanizm,gavda disproporsiyasi,qo’l-oyoq kalta
 • Bo’yin kalta,bosh katta,makroglossiya,tish emali distrofiyasi,karieslar,abdominal va chov churralari,glaukomalar kuzatiladi.
 • Suyak deformatsiyalari
 • Shox parda xiralanishi
 • glaukoma

Diagnostikasi.

 • Limfotsitlarda va leykotsitlarda,jigar to’qimasi biopsiyasida lizosomal alfa-L-iduronidaza fermenti aktivligi kamayadi.
 • Siydikda glikozoaminoglikanlar kamayadi
 • EKG da miokard gipertrofiyasi belgilari
 • Kardiomegaliya
 • Rentgenda ko’krak qafasi deformatsiyalari ko’rinadi.
 • Boldir suyagi boshchasi yassilanganligi
 • Diafiz kengayganligi

Xanter sindromi

II-tip.Xanter sindromi

 • X xromosomaga birikkan retsessiv tipda irsiylanadi.
 • Uchrash chastotasi 1:700000 1:200000
 • Kasallik ancha yengilroq va belgilari kechroq namoyon bo’ladi.30-60 yoshgacha yashashi mumkin.
 • I tipga qaraganda ancha sust.Karlik va giperreaktivlik ortib boradi.
 • Umumiy girsutizm,terini kurak va orqa aksillar burma sohasida qalinlashishi.
 • Tuklarsiz,silliq,yaltiroq teri qismlari mavjudligi
 • Mitral klapan nuqsoni.

Diagnostikasi.

 • Leykotsitlar va jigar to’qimasi biopsiyasida lizosomal iduronatsulfataza fermenti aktivligi kamayadi.
 • Siydikda glikozoaminoglikan 5 barobargacha ortadi.
 • Rentgenda barmoqlarda o’zgarishlar,tirnoq falangalarining gipoplaziyasi kuzatiladi.

III-tip.Sanfilippo sindromi

 • Autosoma retsessiv tipda irsiylanadi.
 • A B C D turlari bor
 • Uchrash chastotasi 1:200000
 • Chuqur oligofreniya kuzatiladi.
 • Kasallik 2-5 yoshdan keyin boshlanadi.
 • Xulq-atvorda,nutqda buzilishlar va demensiya
 • Chuqur aqliy zaiflik,jismoniy rivojlanishda o’zgarishlar yo’q.
 • Yurak qon tomir sistemasida o’zgarishlar kam uchraydi.

Diagnostika

 • Leykotsitlarda jigar to’qimalarida lizosomal gidrolaza aktivligining pasayishi kuzatiladi.Siydik bilan ko’p miqdorda glikozaminoglikanlar keratin-sulfat ajraladi

IV-tip.Mukopolisaxaridoz

 • Autosoma retsessiv tipda irsiylanadi.
 • Uchrash chastotasi 1:2000000
 • Skeletda deformatsiyalar,makrognatiya
 • Tishlar orasida diastemalar kuzatiladi.
 • 1-3 yoshdan boshlanadi.Bukirlik,pastki qovurg’alar turtib chiqadi.
 • 4-5 yoshlardan kasallik kuchaya boshlaydi,umurtqalar qalinlasha boshlaydi.
 • 10 yoshda shox parda xiralashadi.
 • 15-20 yoshda nevrologik buzilishlar
 • Aorta regituratsiyasi

Diagnostikasi

 • Siydikda xondroitinsulfat (80%),
 • keratan sulfat (20%) aniqlanadi.
 • To’qimalarda lizosoma fermentlari miqdori ortadi,boshqalarda esa kamayadi.
 • Limfotsitlarda vakuollar ko’payishi,ularning ichida qora kiritmalar paydo bo’lishi kuzatiladi.

Davolash

 • Simptomatik davo amalga oshiriladi.
 • Gormonlar,yallig’lanishga qarshi,yurakka ta’sir etuvchilar
 • Katta dozada A,E,B vitaminlar
 • C vitamini kam bo’lgan parxez qo’llaniladi.
 • Suyak ko’migi ko’chirib o’tkaziladi.
 • Fermentopatiya ,genoterapiya usullaridan foydalaniladi.
 • Yuqoridagilardan tashqari 5, 6, 7 tip mukopolisaxaridozlar ham uchraydi.

Download 0.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling