«neva» tizimidagi ob'ektlarning holatini davriy nazorati quyidagi tamoyilga asoslanib tashkil etilgan


Download 0.52 Mb.
bet1/3
Sana04.12.2020
Hajmi0.52 Mb.
  1   2   3

«NEVA» tizimidagi ob'ektlarning holatini davriy nazorati quyidagi tamoyilga asoslanib tashkil etilgan:

 1. taktli va guruhli taqsimlagichlar yordamida qat'iy navbatlilikda ob'ektlarning holatini nazorat qilish

 2. impuls so'rovini estafetali uzatish

 3. ko’p taktli so'rov signallarini avtomatik yuborish

 4. ko'p taktli so'rov signallarini noavtomatik (chaqiruv bo’yicha) yuborish

Ответ: 1

«ChDTs-66» tizimining TU kengaytmasida, uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarining sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. xabarlarni uzatish impulslariga sinxronizatsiya impulslarini, impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirish bilan bosqichma-bosqich qo’shish usuli

 2. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 3. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bosqichma-bosqich usul

 4. sinxronizatsiya impulslarini xabarlarni uzatish impulslari bilan impuls belgilarining umumiy sonini bir martaga ko'paytirib birlashtirish, bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

«LUCH» tizimining TU kengaytmasida, uzatish va qabul qilish punktlarining taqsimlagichlarining sinxron harakati quyidagilardan foydalangan holda ta'minlanadi: 1. sinxronizatsiya impulslarini xabarlarni uzatish impulslari bilan impuls belgilarining umumiy sonini bir martaga ko'paytirib birlashtirish, bosqichma-bosqich usul

 2. ajratilgan sinxronizatsiya kanali bilan bosqichma-bosqich usul

 3. xabarlarni uzatish impulslarini va sinxronizatsiya impulslarini vaqt bilan ajratish bosqichma-bosqich usul

 4. xabarlarni uzatish impulslariga sinxronizatsiya impulslarini, impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirish bilan bosqichma-bosqich qo’shish usuli

Ответ: 1

“CHDK” tizimi nechta darajali boshqaruv tizimini ta'minlaydi? 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

Ответ: 1

“CHDK” tizimidagi peregon blok uchastkalarni va stansiya yo'llarini ishga tushirish sensori sifatida, nimadan foydalaniladi? 1. yo'l relesi kontaktlaridan

 2. svetaforlardan

 3. strelkalardan

 4. navbatchidan

Ответ: 1

Qaysi trigger kirishidagi ma’lumotni bitta taktga saqlab turadi? 1. sinxron D – triggеr

 2. RS triggеr

 3. JK triggеr

 4. T triggеr

Ответ: 1

Triggеr nеcha bit axborotni saqlashga mo’ljallngan? 1. 1

 2. 0,2

 3. 0,3

 4. 0,4

Ответ: 1

Agar mantiqiy VA ning biron bir kirishiga mantiqiy 0 berilsa, u holda chiqishida qanday qiymat chiqadi? 1. 0

 2. 1

 3. 2

 4. 4

Ответ: 1

Agar mantiqiy YOKI ning biron bir kirishiga mantiqiy 1 berilsa, u holda chiqishida qanday qiymat chiqadi? 1. 1

 2. 0

 3. 2

 4. 4

Ответ: 1

“АЦП” nimani anglatadi 1. analog - raqamli o’zgartirgich

 2. batareya

 3. arifmometr

 4. analog protsessor

Ответ: 1

“ЦАП” nimani anglatadi 1. raqamli-analog o’zgartirgich

 2. raqamli qurilma

 3. arifmometr

 4. markaziy post

Ответ: 1

Analog qurilmalarning raqamli qurilmalar bilan o'zaro ta'siri uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi? 1. analog - raqamli o’zgartirgich

 2. analog konvertor

 3. registr

 4. deshifratorlar

Ответ: 1

Raqamli qurilmalarning analog qurilmalar bilan o'zaro ta'siri uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi 1. raqamli-analog o’zgartirgich

 2. analog konvertor

 3. registr

 4. deshifratorlar

Ответ: 1

Qaysi qurilma demultiplekser deb ataladi? 1. bitta kirishli va bir nechta chiqishga ega bo’lgan, ketma-ket ulanish uchun mo’ljallangan maxsus qurilma

 2. ko’paytrgich

 3. ketma-ket ma'lumotni ko’paytrgich

 4. generator

Ответ: 1

Quyidagilar mantiqiy operatsiyalar buyruqlarini bajaradi: 1. mantiqiy operatsiyalar VA, YOKI

 2. sonlarni ko'paytirish

 3. raqamlar bilan operatsiyalar

 4. xarf operatsiyalari

Ответ: 1

Mantiqiy elementlar quyidagilarni bajaradi: 1. ikkilik ma'lumotlar bilan mantiqiy operatsiyalarni

 2. signal ortishini

 3. arifmetik operatsiyalarni

 4. signal filtrlashni

Ответ: 1

Eng oddiy bulen (булевы операции) operatsiyalarini sanab bering 1. konyunksiya, dizyunksiya, inversiya va inkor dizyunksiya

 2. konyunksiya, dizyunksiya, inversiya

 3. konyunksiya, dizyunksiya

 4. dizyunksiya, inversiya

Ответ: 1

Kiritish kombinatsiyasi birlikka teng bo'lganda, qurilma har bir soat tsiklida tezlashadi va chiqish signallari ularning maqsadlarini o'zgartiradi. Ushbu qurilmaning nomi va turi qanday? 1. asinxron RS trigger

 2. deshifrator

 3. multipleksor

 4. sinxrofazotron

Ответ: 1

Mantiqiy elementlarning prinspial sxemalari o'z ichiga olmaydi: 1. boshlang'ich transformatorlarni

 2. qarshilik

 3. diodlar

 4. tranzistorlar

Ответ: 1

Trigger qancha bit saqlashga qodir? 1. 1

 2. 0,2

 3. 0,3

 4. 0,4

Ответ: 1

Сколько битов дискретной информации можно сохранить с помощью одного триггера

1 бит

2 бит


1 байт

4 бит


Ответ: 1
Bitta trigger bilan necha bit diskret ma'lumotni saqlash mumkin?

 1. 1 bit

 2. 2 bit

 3. 1 bayt

 4. 4 bit

Ответ: 1

Tristabil elementlar nechta xolatga ega? 1. 3

 2. 0

 3. 2

 4. 1

Ответ: 1

Triggerlar bu 1. ikkita barqaror holatga ega elektron qurilma

 2. mexanik qulflash moslamasi

 3. to’g’irlagich ko'prigi

 4. uch tomonlama takrorlagich

Ответ: 1

Tristabil elementlar 1. uchta chiqish holatiga ega elektron qurilma: 0, 1, yopiq

 2. uchta transformatorga ega qurilmalar

 3. uchta tranzistorga ega qurilmalar

 4. uchta stabilizatorga ega qurilmalar

Ответ: 1

Kirish signallarini va ushbu signallar yechilganida ham eslab qoladigan qurilma: 1. trigger, xotira yacheykasi

 2. multipleksor

 3. kodlovchi

 4. dekoder

Ответ: 1

Deshifrator qanday qurilma 1. ikkilik kodni unitar ikkilik kodga aylantirish uchun mo’ljallangan qurilma

 2. arifmetik amallarni bajarish uchun qurilma

 3. ikkilik ma'lumot saqlash qurilmasi

 4. ikkilik sonni ko'paytiruvchisi

Ответ: 1

Shifrator qanday qurilma? 1. ikkilikdan o'nlik raqamlar tizimiga o'tishni ta'minlaydigan qurilma

 2. yorug'lik oqimi qurilmasi

 3. xotira qurilmasi

 4. o'nlik raqamlarni saqlash moslamasi

Ответ: 1

Ikkilik hisoblagich qanday qurilma? 1. ikkilik ma'lumotni saqlash va ularda arifmetik mikro operatsiyalarni bajarish

 2. taymer

 3. xotira

 4. ikkilik sonni ko'paytirish moslamasi

Ответ: 1

“NEVA” tizimining kod qurilmalarida taqqoslash va amalga oshirish uchun funktsional tugun bu 1. kuzatilayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan, qabul qilish registrlari relelarining kontaktlarni yemirilishini kamaytirish maqsadida solishtiradi.

 2. TU kanalidagi boshqaruv ob'ektlariga yuborilgan xabarlarni TU signalidagi buzilishlarni aniqlash uchun TS kanalidan qabul qilingan xuddi shu ob'ektlardan kelgan xabarlar bilan taqqoslaydi.

 3. TS signalini qabul qilishning ishonchliligini oshirish uchun nazorat qilinayotgan ob'ektlardan olingan xabarlarni oldingi siklda xuddi shu ob'ektlardan olingan xabarlar bilan taqqoslaydi

 4. qabul qilingan ko'p taktli TS signalini buzilishlarini aniqlash uchun mos ravishda etalon bilan taqqoslaydi

Ответ: 1

“NEVA” tizimining kod qurilmalarida guruhli taqsimlagichlarning sinxron harakati quyidagilar yordamida amalga oshiriladi: 1. start-stopni takrorlash bilan bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 2. takrorlashsiz start-stop sinxronizatsiya usuli

 3. takrorlashsiz bosqichma-bosqich sinxronizatsiya usuli

 4. bosqichma-bosqichni takrorlash bilan start-stop sinxronizatsiya usuli

Ответ: 1

"NEVA" tizimi TC kengaytmasida uzatish va qabul qilish punktlarining taqqoslagichlarining sinxron harakati quyidagilarning yordami bilan ta'minlanadi: 1. start-stop sinxronizatsiya usuli

 2. ma'lumot va sinxronizatsiya impulslarini kanallardan uzatishda vaqt bo'yicha ajratish bilan bosqichma-bosqich usul

 3. sinxronizatsiya impulslarini foydali ma'lumot impulslariga impuls belgilarining umumiy sonini ikki baravar ko'paytirib qo’shish orqali bosqichma-bosqich usul

 4. sinxronizatsiya impulslarini foydali ma'lumot impulslariga kiritish bilan impuls belgilarining umumiy sonini ko'paytirish orqali bosqichma-bosqich usul

Ответ: 1

Aloqa kanalidagi fluktuatsion xalaqtlar ta'sirida ikkilik elementar signalning impulsli belgilarini demodulyatsiya qilish quyidagicha amalga oshiriladi: 1. impuls belgisini "0" va "1" signallari namunalari bilan taqqoslash davri natijalari farqining energiyasini hisoblash bilan

 2. "1" signal namunasi bilan signalning pulsatsiya belgisini taqqoslash, keyin signalning umumiy energiyasini hisoblash

 3. Signalning impulsli belgisini "0" signal namunasi bilan taqqoslash, keyinchalik signal va namunaning umumiy energiyasini hisoblash bilan

 4. impuls belgisini "0" va "1" signallari namunalari bilan taqqoslash davri chiqishlarining umumiy energiyasini hisoblash bilan

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU kengaytmasida, stantsiyaning manzil kodi chiziqli signalini deshifratsiyalash quyidagicha amalga oshiriladi. 1. maxsus qurilmada to'ldirilgan stantsiya manzili kodi bilan stantsiyaning manzil kodi chiziqli signalining kodi ketma ketligini solishtirish

 2. stantsiya manzil kodining chiziqli signalini keyinchalik deshifrlash bilan parallel kodga aylantirish

 3. stantsiya manzil kodining chiziqli signalini parallel kodga o’zgartirish (qo'shimcha modul 2 orqali) uni maxsus qurilmada saqlangan stantsiya manzil kodi bilan taqqoslash (taqqoslash parallel kodda amalga oshiriladi)

Ответ: 1

«ChDTs-66» tizimining TU kengaytmasida TU signalining qismi guruh manzil kodi quyidagicha deshifrlanadi: 1. guruh manzili kodining chiziqli signalini keyinchalik kodni deshifrlash bilan parallel kodga aylantirish

 2. guruh manzili kodining chiziqli signalini parallel kodga aylantirish va keyinchalik uni maxsus qurilmada saqlanadigan kod bilan taqqoslash (2-moduli qo'shilishi bilan)(taqqoslash parallel kodda amalgam oshiriladi)

 3. guruh manzili kodining seriya kodini maxsus moslamada saqlanadigan tegishli kod bilan taqqoslash

Ответ: 1

DM kod tizimlarida himoya miqdori quyidagi nazoratga asoslangan: 1. ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilishda, taktlarini (impulslarini) hisboga yetmasligi va hisobdan kopayishiga

 2. taktlar hisobda yetmasligi va ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilishga

 3. qabul qilishning uzluksizligi va ko'p taktli signalda berilgan "1" belgilar soniga

 4. taktlarni hisobdan oshishi va ko'p taktli signalda berilgan "0" belgilar soniga

Ответ: 1

DM kod tizimlarida himoya sifati quyidagi nazoratga asoslangan: 1. qabul qilishning uzluksizligi va ko'p taktli signalda berilgan "1" belgilar soni

 2. taktlarni hisobda yetmasligi va ko'p taktli signalni uzluksiz qabul qilish

 3. taktlarni hisobdan ortiqligi va ko'p taktli signalda berilgan "0" belgilar soni

 4. har bir taktlarning davomiyligi, ko'p taktli signalning taktlarini (impulslarni) hisobda yetmasligi va hisobdan ortiqligi

Ответ: 1

Sporadik DM tizimlarida TU kanali quyidagidek ishlatiladi: 1. TU signallarini uzatishda, TU kanalini taqsimlovchilarning harakatini sinxronlashtirish va TS guruhli kanalidan foydalanish ketma-ketligini ta'minlash uchun.

 2. faqat TU signallarini uzatish uchun

 3. TU signallarini uzatish va TU kanal taqsimlovchilarning harakatini sinxronlashtirish uchun

 4. TU signallarini uzatish va TS guruh kanalidan foydalanish ketma-ketligini ta'minlash uchun

Ответ: 1

«NEVA» va «ChDTs-66» tizimlarida TU signalida stantsiya manzilini uzatish uchun quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn bilan

 2. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. taqsimlash

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarida TU signalida guruh manzilini uzatish uchun ishlatiladigan kod: 1. simpleksli (juft – toq)

 2. doimiy vazn bilan

 3. taqsimlash

 4. korrelyatsiyali (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarida TU signalining operativ qismida quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy vazn bilan

 2. taqsimlash

 3. simpleksli (juft – toq)

 4. simpleksli, keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalida stantsiya manzilini yuborish uchun ishlatiladigan kod: 1. simpleks va keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi

 2. doimiy vazn bilan

 3. taqsimlash

 4. simpleks (juft – toq)

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalida guruh manzilini yuborish uchun ishlatiladigan kod: 1. doimiy vazn bilan

 2. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. simpleks, keyinchalik elementlarning ikki baravar ko'payishi

Ответ: 1

“LUCH” tizimida TU signalining operativ qismida quyidagi kod ishlatiladi: 1. doimiy og'irlik bilan va keyinchalik juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

 2. taqsimlash

 3. korrelyatsiya (elementlarning ikki baravar ko'payishi bilan)

 4. juft taktlarda to'g'ridan-to'g'ri va teskari takrorlash bilan

Ответ: 1

“NEVA”, “ChDTs-66” tizimlarida ko'p taktli TU signalini uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. chastota

 2. faza

 3. nisbatan chastota

 4. nisbatan fazali (fazalar farqi)

Ответ: 1

“LUCH” tizimida ko'p taktli TU signalini uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. nisbatan fazali (fazalar farqi)

 2. chastota

 3. faza

 4. nisbatan chastota

Ответ: 1

Ko'p taktli TS signalini "NEVA", "LUCH", "ChDTs-66" tizimlarida uzatish uchun quyidagi impuls belgisi ishlatiladi: 1. chastota

 2. faza

 3. nisbatan chastota

 4. nisbatan fazali (fazalar farqi)

Ответ: 1

"NEVA", "LUCH", "ChDTs-66" tizimlarida TU va TS kanallari 1. simpleks har xil yo'nalishda

 2. ikki tomonlama (dupleks)

 3. simpleks bir yo'nalishda

 4. TU uchun simpleks va TS uchun dupleks

Ответ: 1

“NEVA” tizimida bitta fizik liniya zanjirida TS kanallarining maksimal soni 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

Ответ: 1

“NEVA” va “LUCH” tizimlarida TU kanali quyidagilar uchun ishlatiladi: 1. TU signallarini uzatish, TU kanali taqsimlagichlarini va TS kanallarini guruhli taqsimlagichlarining harakatini sinxronlashtirish uchun

 2. TU signallarini uzatish va TU kanali taqsimlagichlarining harakatini sinxronlashtirish uchun

 3. TU signallarini va TS kanallarini taqsimlagichlarining sinxronizatsiya signallarini uzatish uchun

 4. TU kanal taqsimlagichlari va TS kanalining taqsimlagichlari harakatini sinxronlashtirish uchun

Ответ: 1

“NEVA” va “LUCH” tizimlarida turli guruhlaridagi ob'ektlarining nazorat TS signallari umumiy quyidagicha bo'linadi: 1. chastota, vaqt va jismoniy sohalarda

 2. faqat chastota sohasida

 3. faqat vaqt sohasida

 4. jismoniy va chastota sohasida

Ответ: 1

“LUCH” tizimining bitta fizik liniyasi zanjirida TS kanallarining maksimal soni 1. 4

 2. 2

 3. 3

 4. 5

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ikkilik jismoniy kanalida "1" qiymatiga ega elementar signalning belgisi 500 Hz chastotasi bilan tebranish fazasining quyidagicha o'tishi bilan ko'rsatiladi: 1. A→B; B→C; C→A

 2. A→B; B→C; C→B

 3. A→C; C→B; B→A

 4. C→A; C→B; A→C

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU ikkilik fizik kanalida "0" qiymatiga ega elementar signalning belgisi 500 Hz chastotasi bilan tebranish fazasining quyidagicha o'tishi bilan ko'rsatilgan: 1. A→C; C→B; B→A

 2. A→B; B→C; C→A

 3. A→B; B→C; C→B

 4. C→A; C→B; A→C

Ответ: 1

“LUCH” tizimidagi jismoniy aloqa kanali orqali TU signalini uzatish uchun quyidagi chastota ishlatiladi: 1. 500

 2. 500,600

 3. 500,600,700

 4. 500,600,700,800

Ответ: 1

“NEVA” tizimidagi jismoniy aloqa kanali orqali TU signalini uzatish uchun quyidagi chastota ishlatiladi: 1. 500,600,700,800

 2. 500

 3. 500,600

 4. 500,600,700

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarining TU ikkilik fizik kanalida “1” qiymatiga ega elementar signalning belgisi quyidagi chastotalardan (Hz) biri bilan ko'rsatiladi: 1. 500,700

 2. 500,600

 3. 500,800

 4. 600,800

Ответ: 1

“NEVA” va “ChDTs-66” tizimlarining TU ikkilik fizik kanalida “0” qiymatiga ega elementar signalning belgisi quyidagi chastotalardan (Hz) biri bilan ko'rsatiladi: 1. 600,800

 2. 500,600

 3. 500,700

 4. 500,800

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida nechta impuls mavjud? 1. 19

 2. 18

 3. 22

 4. 30

Ответ: 1

LUCH tizimidagi TU signali nechta impulslarni o'z ichiga oladi? 1. 30

 2. 18

 3. 19

 4. 22

Ответ: 1

“NEVA”, “LUCH” tizimlarining TS signallari nechta impulslarni o'z ichiga oladi? 1. 22

 2. 18

 3. 19

 4. 30

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida stantsiya manzili kodini yuborish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 6

 2. 4

 3. 10

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU signalida stantsiya manzil kodini yuborish uchun nechta taktlardan foydalaniladi? 1. 12

 2. 4

 3. 6

 4. 10

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signalida guruh manzili kodini uzatish uchun nechta taktlar ishlatiladi? 1. 4

 2. 6

 3. 10

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TS signalida guruh manzili kodini uzatish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 6

 2. 4

 3. 12

 4. 10

Ответ: 1

“NEVA” tizimining TU signali operativ qismi kodlarini uzatish uchun qancha taktlar ishlatiladi? 1. 8

 2. 4

 3. 6

 4. 12

Ответ: 1

“LUCH” tizimining TU signali operativ qismi kodlarini uzatish uchun nechta taktlar mo'ljallangan? 1. 12

 2. 10

 3. 6

 4. 4

Ответ: 1

“LUCH” tiziminig TU signali nechta taktlardan iborat? 1. 31

 2. 19

 3. 20

 4. 22

Ответ: 1

Tsiklik nazoratga ega bo'lgan kodli tizimlarda tsikl vaqti quyidagicha aniqlanadi: 1. tabloda poezdning holatini, yo’l uchastkasining uzunligi va poezdning tezligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

 2. yo’l uchastkasining uzunligi, poezd uzunligi va tezligi

 3. tabloda poezdning holatini, yo'l uchastasining uzunligi va poezdning uzunligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

 4. tabloda poezdning holatini, poezdning uzunligi va tezligini ko'rsatishda xatolik ehtimoli

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida stantsiya manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida guruh manzili kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TU ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

Ответ: 1

“ChDTs-66” tizimining TS ko'p taktli signalida operativ qisim kodi Heming bo’yicha quyidagi minimal kodlararo masofasiga teng: 1. 1

  Download 0.52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling