O`zbеkistоn rеspublikаsi оliy vа o`rtа mахsus tа`lim vаzirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti termiz filiali


Download 41.71 Kb.
bet1/3
Sana03.09.2020
Hajmi41.71 Kb.
  1   2   3

O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI

ОLIY VА O`RTА MАХSUS TА`LIM VАZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI«Tasdiqlandi»

Nizomiy nomidagi TDPU

Termiz filiali o`quv ishlari bo`yicha direktor o`rinbosari ________________Sh.Qosimov

2020 yil _____»_____________Kompyuter grafikasi

fanining ishchi oʻquv dasturi

(ii-iii-kurslar uchun)

Bilim sohasi: 100000 – Gumanitar

Ta`lim sohasi: 110000 – Pedagogika

Ta`lim yoʻnalishi: 5110700 – Informatika oʻqitish metodikasi
Mashgʻulot turi

Ajratilgan soat

Semestr

IV

V1.

Nazariy (ma`ruza)

38

12

162.

Amaliy mashgʻulot

12

12

-3.

Laboratoriya mashgʻuloti

50

20

304.

Mustaqil ta`lim

-

-

-5.

Kurs ishi

-

-

-Jami auditoriya soati

120

12

76Umumiy oʻquv soati

160

12

138
TERMIZ2019

Fanning ishchi o`quv dasturi O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi 2019 yil «___» ________ dagi ____-sonli buyrug`i bilan (buyruqning __-ilovasi) tasdiqlangan «Kompyuter grafikasi» fani dasturi asosida tayyorlangan.


Fanning ishchi o`quv dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Termiz filiali Kengashining 2019yil «___» ________ dagi ____-sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Tuzuvchi:


B.E.Turdiyev – Matematika va Informatika fanini o`qtish metodkasi kafedrasi o`qituvchisi.
Taqrizchi:Normurodov Ch.B

Termiz Davlat Universiteti Amaliy matematika kafedrasi mudiri, Amaliy matematika kafedrasi dotsenti, fizika – matemaitka fanlari doktoriTDPU Termiz fliali “Tabiiy va aniq fanlar” fakulteti dekani:

2019 yil «___» ___________ ________________ R.Sh.Omonov

(imzo)


“Matematika va Informatika fanlarni o`qitish ” metodikasi kafedrasi mudiri:

2019 yil «___»________ _____________ X.To`rayev

(imzo)1. O`quv fani o`qitilishi bo`yicha uslubiy koʻrsatmalar
Ta`lim sohasidagi tub islohatlaming asosiy maqsadi jahon andozalari asosida bilimlar berish va raqobatdash kadrlar tayyorlashdir. SHuning uchun ta`lim tizimidagi 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi yo`nalishida o`qitiladigan fanlar ham zamonaviy fanlardan hisoblanadi. Ushbu namunaviy dastur bugungi kunning zamonaviy bilimlari bilan yangilangan va qayta ishlangan dastur bo`lib, unda fanning nazariy va amaliy jihatlariga alohida e`tibor qaratilgan.

Mazkur fan dasturi bakalavriat yo`nalishi: 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi yo`nalishida o`qiladigan «Kompyuter grafikasi» o`quv fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, fan mazmunining nazariy va amaliy xulosalariga tayanadi. Bu fan ixtisoslik fanlariga kirib, 4, 5-semestrlarda o`qitiladi. Dasturni amalga oshirish o`quv rejasidagi rejalashtirilgan informatika, umumiy psixologiya va umumiy pedagogika fanlaridan olingan nazariy va amaliy bilimlarga tayanadi.

«Kompyuter grafikasi” fani insonlarda axborot muhitida ma`lum bir dunyoqarashni shakllantirishga hizmat qilishi bilan bir qatorda, uning axboriy madaniyatni egallashida asosiy rol o`ynaydi. Bugungi «Axborot» asrida yoshlaming kompyuter savodxonligini oshiribgina qolmay, balki grafik ma`lumotlar bilan ishlash imkoniyatlarin oshiradi. Umumiy o`rta ta`lim maktablari, akademik litsey va kasb hunar kollejlarda «Informatika» mutahassislaridagi fanlami o`qilish uchun kadrlami tayyorlab beradi.

0`quv fanining maqsadi va vazifasi

Fanni o`qitishdan maqsad - informatika o`qituvchisining kasbiy sohasida egallashi lozim bo`lgan bilimlar va amalda qo Hash uchun ko`nikma va makalalarni shaklantirish va rivojlantirishdan iborat. Unda har bir kasb egasining faoliyati kerak bo`lgan tayanch nazariy va amaliy ma`lumotlarni o`z ichiga oladi.

Ushbu maqsadga erishish uchun fan talabalami nazariy bilimlar, amaliy ko`nikmalar: zamonaviy axborot texnologiyalari orqali olinayotgan ma`lumotlaming qanday hosil qilinishi va ulardan foydalanish haqida ma`lumotlami berish, kompyuter garfikasi haqida ma`lumotlami berish, rastrli va vektorli kompyuter grafikasining imkoniyatlarini ochib berish, CorelDraw dasturida ishlash imkoniyatlarini va unda bezash ishlarini o`rgatish, Adobe Photoshop dasturida ishlash imkoniyatlarini va unda bezash ishlarini o`rgatish, 3DS-MAX dasturi boshqaruv elementlari bilan ishlash. Ob`ektlar ustida bajariladigan operatsiyalar va buyruqlar. Turli ob`ektlar va jarayonlami modellashtirish. Yoritgichlar va kameralami o`matish va ular bilan ishlash. Materiallar va ular bilan ishlash. Teksturali kartalar va ular bilan ishlash. Animatsiya hosil qilish V`izuallashtirish va maxsus effektlar. 3DS MAXda klaviaturaning qo`llaniIishi haqida bilimlami berish vazifasini bajaradi.

Fan bo`yicha talabalaming bilim, ko`nikma va malakalariga quydagi talablar qo`yi!adi:

kompyuter grafikasi va turlari, grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasi, grafik axborotlami kiritish, rang modeli va uning turlari, tahrirlash va chiqarishning dasturiy vositalari, intemetda dizayn, Web - saytlami hosil qiluvchi dasturlar va dasturlash tillari, saytda ma`lumotlami joylashtirish arxitekturasi, saytni testlash va baholashga doir tasavvurga ega bo`lishi;

rastrli, fraktal, vektorli, grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasini, grafik axborotlami kiritishning maxsus vositalari, tasvirlarga ishlov berish, 3DS- MAX dasturi boshqaruv elementlari bilan ishlash, ob`ektlar ustida bajariladigan operatsiyalar va buyruqlar bilan ishlash, turli ob`ektlar va jarayonlami modellashtirish, yoritgichlar va kameralami o`matish va ular bilan ishlash, materiallar va ular bilan ishlash, teksturali kartalar va ular bilan ishlash, animatsiya hosil qilish, vizuallashtirish va maxsus effektlar o`matish, 3DS MAXda klaviaturadan foydalanish bilishi va ulardan foydalana olishi;

- grafik axborotlar bilan ishlash, grafik axbortlami kiritish, tahrirlash va chiqarishning dasturiy vositalari bilan ishlash, 3DS-MAX dasturi boshqaruv elementlari bilan ishlash, ob`ektlar ustida bajariladigan operatsiyalar va buyruqlar bilan ishlash, turli ob`ektlar va jarayonlami modellashtirish, yoritgichlar va kameralami o`matish va ular bilan ishlash, materiallar va ular bilan ishlash, teksturali kartalar va ular bilan ishlash. animatsiya hosil qilish, vizuallashtirish va maxsus effektlar o`matish, 3DS MAXda klaviaturadan foydalanish ko`nikmalariga ega bo`lishi kerak.
2. Ma`ruza mashg`ulotlari

1-jadval
Ma`ruzalar mavzulari

Dars soatlari

4-semestr

1

Kompyuter grafikasi haqida tushuncha

2

2

Kompyuter grafikasida ranglarning sxemalari

2

3

Kompyuter grafikasi fayllar formatlari

2

4

Grafik axborotlar bilan ishlash texnologiyasi

2

5

CorelDraw Graphics Suite X5 dasturiy paketi

2

6

CorelDraw dasturiga kirish

212
5-semestr
1

CorelDraw dasturi o`ziga xos xususiyatlari va uning imkoniyatlari

2

2

CorelDraw dasturida ranglar va qatlamlar

2

3

CorelDraw dasturida rnaxsus effektlar

2

4

CorelDraw dasturida konvertatsiya

2

5

Adobe Photoshop dasturiga kirish

2

6

Adobe Photoshop dasturida ranglar va qatlamlar

2

7

Adobe Photoshop dasturining qo`shimcha imkoniyatlari

2

8

3DS-MAX dasturiga kirish

2
Jami:

16 soat

Ma`ruza mashgʻulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada akadem guruhlar oqimi uchun oʻtiladi. Mashgʻulotlar interfaol metodlar yordamida oʻtiladi. Unda «Aqliy hujum», «BBB», «Venn diagrammasi», «T-chizma», «Insert», «FSMU», «Klaster», «Bumerang», «Qanday?», «Nima uchun?», «Insert», «SWOT» tahlil, «Yelpigʻich» kabi metodlar qoʻllaniladi. Koʻrgazmali materiallar va axborotlar multimedia vositalari yordamida uzatiladi.3. Amaliy mashg`ulotlar

2-jadval
Amaliy mashg`ulotlar mavzulari

Dars soatlari

5-semestrCorelDraw dasturida ob`ektlami import va eksport qilish.

2CorelDraw dasturida Shape (figura) instrumenti bilan ishlash.

2Adobe Photoshop dastuming ishchi muhiti bilan ishlash.

2Adobe Photoshop dasturida fayllar bilan ishlash.

2Adobe Photoshop dasturida instumentlar yordamida maxsus effektlar yaratish.

2Adobe Photoshop dasturida matn va konturlar bilan ishlash.

2Adobe Flash muhitida interfaol animasiyalar yaratish

23DS-MAX dasturi boshqaruv elementlari bilan ishlash

216

Amaliy mashg`ulotlami tashkil etish bo yicha kafedra professor-o`qiluvchilari tomonidan ko`rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi Unda talabalar asosiy ma`ruza

mavzulari bo`yicha olgan bilim va ko`nikmalarini amaliy masalalarga dasturlar tuzish orqali bilimlarini yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o`quv qo`llanmalar asosida talabalar bilimlarini mustaxkamlashga erishish, tarqatma materiallardan foydalanish, ilmiy maqolalar va tezislami chop etish orqali talabalar bilimini oshirish, masalalaming dasturini tuzish, mavzular bo`yicha ko`rgazmali qurollar tayyorlash va boshqalar tavsiya etiladi.Download 41.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling