Reja: Tashqi kuchlar va ularning klassifikatsiyasi. Deformatsiyalar va ko’chishlar. Ichki kuchlar. Kesish usuli. Kuchlanishlar. Ichki kuch faktorlari (ikf)


Download 212.37 Kb.
bet1/2
Sana18.03.2023
Hajmi212.37 Kb.
#1280188
  1   2
Bog'liq
ahmadjonov a


FARG`ONA POLITEXNIKA INSTITUTI
QURILISH FAKULTETI
QMBKICH 98-21 GURUX TALABASI
AHMADJONOV AZAMJONNING
MATERIAL QARSHILIGI
FANIDAN
TAYYORLAGAN TAQDIMOTI
REJA:
  • Tashqi kuchlar va ularning klassifikatsiyasi.
  • Deformatsiyalar va ko’chishlar.
  • Ichki kuchlar. Kesish usuli. Kuchlanishlar.
  • Ichki kuch faktorlari (IKF) bilan kuchlanishlar orasidagi bog’lanishlar.

Mavzu: Ichki kuchlar va ularni aniqlash.
Kesish usuli.
Tashqi kuchlar va ularning klassifikatsiyasi
Muhandislik tuzilmalarining qismlari ish jarayonida tashqi ta’sirni kuch ko’rinishida qabul qiladilar va ularni bir - birlariga uzatadilar. Tashqi kuchlar eng avvalo qo’yilish shartiga ko’ra hajmiy va sirtqi turlarga bo’linadi. Hajmiy kuchlar jismning barcha tashkil qiluvchi zarralariga ta’sir qiladi (jismning og’irlik kuchi, inertsiya kuchlari, magnit ta’siri).
Sirtqi kuchlar jismlarga qo’shni jismning tegib turgan sirti orqali uzatiladi. Sirtqi kuchlar to’plangan va taqsimlangan bo’lishlari mumkin. To’plangan kuch
jismning juda kichik yuzasiga qo’yilib, hisoblarni yengillashtirish maqsadida nuqta orqali ta’sir qiladi deb hisoblanadi.
Uzunlik yoki yuzaga uzluksiz qo’yilgan kuch taqsimlangan kuchdir. Ularning asosiy tahrifi uning jadalligi (intensivligi) hisoblanadi
Taqsimlangan kuchlar tekis taqsimlangan yoki tekis taqsimlanmagan bo’lishi mumkin.
Tashqi kuchlar vaqt bo’yicha o’zgarish tarziga ko’ra statik va dinamik kuchlarga bo’linadi.
Jismga asta - sekin qo’yiladigan, jismni tebratmagan holda noldan eng yuqori qiymatigacha o’sib borib, keyin o’zgarmay qoladigan yoki sezilarsiz o’zgaradigan kuch statik kuchdir. Uning yorqin misoli sifatida tomga yoqqan qor og’irligini keltirish mumkin.
Vaqt o’tishi bilan o’zgaradigan, jismning tezlanishlari va tebranishlariga
sabab bo’ladigan kuchlar dinamik kuchlardir. Bunga zarb ta’sirni, bexosdan qo’yilgan kuchni misol qilib ko’rsatish mumkin. Umuman dinamik kuch statik kuchdan ma’lum tezlanishda qo’yilishi bilan farqlanadi. Bu esa o’z navbatida ancha katta qiymatlarda inertsiya kuchlarining hosil bo’lishiga sabab bo’ladi.
Tashqi kuchlar, bulardan tashqari doimiy (ko’prikning xususiy og’irligi) va vaqtinchalik (ko’prikdan o’tayotgan poezd og’irligi), shuningdek, siklik (davriy o’zgaruvchi yoki takrorlanuvchi o’zgaruvchi) bo’lishi mumkin.
  • Deformatsiyalar va ko’chishlar

  •  
   Yuqorida belgilanganidek, jismlar tashqi kuchlar ta’sirida o’zlarining shakl va o’lchamlarini o’zgartiradi, ya’ni deformatsiyalanadi.
   Jismning yoki uning biror qismining chiziqli o’lchamining o’zgarishi - chiziqli, burchak o’lchamining o’zgarishi - burchak deformatsiyasi deb yuritiladi. Agar deformatsiya jism hajmi bo’yicha sodir bo’lsa, jismning ma’lum yo’nalishda mazkur nuqtasidagi deformatsiyasi to’g’risida gap boradi.
   CHiziqli deformatsiya o’lchovi sifatida nisbiy uzayish yoki nisbiy qisqarish (e) qo’llanadi.
   Burchak deformatsiyasining o’lchami siljish burchagi (g) hisoblanadi.
   Tajribalarning ko’rsatishicha chiziqli va burchak deformatsiyalari yuk olinganidan keyin to’la yoki qisman yo’qolishlari mumkin.
   Jismdan tashqi kuch ta’siri olingandan keyin yo’qoladigan deformatsiya qayishqoq yoki elastik deformatsiya, jismlardan kuch olinganidan keyin o’zining dastlabki o’lchamlarini va shaklini saqlash qobiliyati qayishqoqlik deyiladi.
   Kuch olinganidan keyin ham saqlanadigan deformatsiya qoldiq yoki plastik deformatsiya, jismlarning yemirilmasdan qoldiq deformatsiya berish xususiyati plastiklik deb yuritiladi.
   Jismning barcha nuqtalaridagi deformatsiya va jismning mahkamlanish shartlari ma’lum bo’lsa, uning nuqtalarining ko’chishlarini, ya’ni ularning deformatsiyadan keyingi vaziyatlarini (ya’ni koordinatlarini) aniqlash mumkin.
  • Ichki kuchlar. Kesish usuli (KOAM-qoidasi). Kuchlanishlar

  •  
   Jismni tashkil qiluvchi elementar zarralar orasida o’zaro ta’sir kuchlari (birlamchi ichki kuchlar) ta’sir qilib, ular jismning yaxlitligini tahminlaydi. Jismga tashqi kuch qo’yilganida elementar zarralar orasida birlamchi ichki kuchlarga qo’shimcha ichki qarshilik kuchlari hosil bo’ladi. Bu kuchlarni ichki kuchlar, yoki zo’riqish kuchlari, yoki qayishqoqlik kuchlari deb yuritiladi. Ular qism deformatsiyasiga qarshilik qiladi, ya’ni jismning dastlabki shakli va o’lchamlarini tiklashga intiladi. Bu ichki kuchlarning qiymati deformatsiya ortishi bilan ichki va tashqi kuchlar muvozanatlashgunga qadar ortib boradi. Agar bu muvozanat sodir bo’lmasa qattiq jismni tashkil qiluvchi elementar zarralar muvozanati, ya’ni ularning o’zaro bog’liqligi buziladi. Natijada jismning tegishli joyida mikroyoriq hosil bo’ladi va jism yemiriladi. Demak, jismning yemirilishining bevosita sababchisi sifatida qiymati molekulalararo o’zaro ta’sir kuchlari kattaligiga erisha oladigan ichki zo’riqish kuchlarini ko’rsatish mumkin. SHuning uchun ularning kattaligini aniqlash muhim masala kasb etadi. Bu maqsadlarda kesish usulidan foydalaniladi.

Kesish usulining mohiyati quyidagicha. Biror nuqtasidagi zo’riqish kuchlarini topish zarur bo’lgan jism P1, P2, P3 va R4 kuchlar sistemasi ta’sirida muvozanatda turibdi (2.1 - shakl).
Jismni bizni qiziqtirayotgan nuqta va kesim orqali o’tuvchi tekislik bilan fikran kesamiz. Jism ikki bo’lakka bo’linadi.
1. Ajratilgan bo’laklardan biri, masalan, o’ng II tomon tashlab yuboriladi 1- qism olib qolinadi(2.2 - shakl). Bunda qolgan chap I qism muvozanati buziladi.
2. Olib qolingan qism muvozanatini tiklash uchun tashlab yuborilgan o’ng II qismning olib qolingan chap I qismga ta’sirini ichki zo’riqish kuchlari bilan almashtiramiz. Ularning kattaligi, yo’nalishi va taqsimlanishi qonuni noma’lum. Ammo, ma’lumki, har qanday kuchlar sistemasini bitta bosh vektor va bitta bosh momentga keltirish mumkin. 2.3 - shaklda ularning tuzuvchilari (komponentlari) ko’rsatilgan. Ularni bahzan ichki kuch omillari deb ham yuritiladi.
3. Qoldirilgan chap qismning muvozanat sharti yoziladi.
å MZ = 0
å M X = 0
å MY = 0
å Z = 0
å X = 0
åY = 0
Ichki kuch omillarining har bir alohida turi deformatsiyaning alohida turi bilan bog’liq. Masalan, brus ko’ndalang kesimlarida faqat normal kuch N hosil bo’lib, qolganlari nolga teng bo’lsa, brus cho’zilish yoki siqilish deformatsiyasi ta’sirida bo’ladi. Brus ko’ndalang kesimlarida faqat ko’ndalang kuch (QX yoki QY) ta’sir etsa-siljish, faqat burovchi moment MZ ta’sir etsa buralish deformatsiyasi sodir bo’ladi. Brus ko’ndalang kesimlarida bosh moment tuzuvchilaridan faqat Mx yoki Mu ta’sir etsa, u sof egilish deformatsiyasi ostida bo’ladi. Bir vaqtda ko’nd alang kesimda bir necha zo’riqish kuchlari ta’sir etsa brus murakkab deformatsiya vaziyatida bo’ladi.
Ichki kuchlarning jadalligini (intensivligini) baholash uchun kuchlanish tushunchasi kiritiladi. Kuchlanish topilishi zarur bo’lgan K nuqta atrofida elementar DF yuzacha ajratamiz (2.4
- shakl). Unda o’rtacha kuchlanish
Ajratilgan elementar yuzacha qancha kamaytirilsa, kesim nuqtasidagi ichki kuch intensivligi shuncha aniqroq topiladi.
Ajratilgan elementar yuzacha nolga intilganda (nuqtaga tortilganda) nuqtadagi kuchlanish haqiqiy kuchlanish deyiladi.
Kuchlanish vektorini ikkita tuzuvchiga ajratamiz (2.5 - shakl): kesim yuziga tik yo’nalgan normal kuchlanish (s) va kesim yuziga parallel yunalgan urinma kuchlanish (t).
Nuqtadagi to’la kuchlanish
Yuqoridagilardan ko’rinadiki, ichki kuchlarning kesim yuzasi birligiga to’g’ri kelgan kattaligi kuchlanishdir. Uning o’lchov birligi-Paskal (1 Pa=1 N/M2). Bu birlik juda kichikligidan amaliy hisoblarda kuchlanish megapaskallarda o’lchanadi yoki kN/m2. (1 MPa=106 Pa.)
 Yuqorida nuqtadagi kuchlanishni ikkita tuzuvchilarga - normal va urinma kuchlanishlarga ajratgan edik

Download 212.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling