Ўрта махсус ва олий таълим вазирлиги ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент тиббиёт академияси


Download 254.5 Kb.
bet1/3
Sana22.09.2020
Hajmi254.5 Kb.
  1   2   3

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТА МАХСУС ВА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ
«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўқув ишлари бўйича

проректор, профессор

Тешаев О.Р.______

«____»___________2012 йил


Кафедра: Травматология-ортопедия, ХДЖ ва нейрохирургия
Фан: Травматология-ортопедия

4-курс Тиббий профилактика факультети учун
ЯГОНА УСЛУБИЙ ТИЗИМ
Kukrak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari va bosqichlarda davolash. Yirik qon tomirlarni shikastlanishi. Qon yuqotish va qon quyish.

ТМИ - Qon yuqotilishida kuzatiladigan travmatik shikastlarda utkir buyrak yetishmasligi kelib chiqish mexanizmi. Gemosorbsii, plazmoforeza, gemodializa usullari
4 МАВЗУСИ бўйича амалий машғулот


Т А Ъ Л И М Т Е Х Н О Л О Г И Я С И

Тошкент - 2012Тузувчилар:

Травматология-ортопедия, ХДЖ ва нейрохирургия

кафедраси мудири: т.ф.д. Каримов М.Ю.

Укув ишлари буйича масъул асс., т.ф.н. Салохиддинов Ф.Б.


ТМА МУКнинг “ГИГИЕНА” секциясида

Муҳокама қилинган ва тасдиқланган

раис Б.М. Маматқулов


---------” ---------------- 2012 йил

Машғулот № 4

Мавзу: Kukrak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari va bosqichlarda davolash. Yirik qon tomirlarni shikastlanishi. Qon yuqotish va qon quyish.

ТМИ - Qon yuqotilishida kuzatiladigan travmatik shikastlarda utkir buyrak yetishmasligi kelib chiqish mexanizmi. Gemosorbsii, plazmoforeza, gemodializa usullar.

Вақт: 180 минут

Талабалар сони: 10-12

Ўқув машғулотининг шакли ва тури

Амалий машғулот

Ўқув машғулотининг тузилиши

1. Кириш кисм.

2. Назарий кисм

3.Аналитик кисм:

-Органайзер

-Вазиятли масалалар

4. Амалий кисмЎқув машғулоти мақсади:

Talabalarni kukrak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari va bosqichlarda davolash. Yirik qon tomirlarni shikastlanishi. Qon yuqotish va qon quyish талаблари bўyicha asosiy тамойиллари bilan tanishtirish. Тibbiy эвакуация босқичлари мақсад ва вазифаларига кўра yordamни ташкиллаштиришга ўргатиш.

Талаба билиши лозим:


Ko`krak qafasi, .magistral qon tomirlar, bosh va umurtqa pog`onasi shikastlari to`grisida tushuncha.

 • Shikastlanishlar paytida tibbiy yordam korsatishning asosiy tamoyillari.

 • Ko`krak qafasi, .magistral qon tomirlar, bosh va umurtqa pog`onasi jangovar shikastlari va davolash босқичларинингвазифалари .

 • Ko`krak qafasi, .magistral qon tomirlar, bosh va umurtqa pog`onasi shikastlari ташхислаш;

 • Shoshilinch yordam ko`rsatish.
Талаба бажара олиши лозим:


Amaliy mashulotlarni bajara olishi:- bosh shikastlanishlarda yaradorga birinchi yordam kўrsatish.

Педагогик вазифалар:

Kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari va bosqichlarda davolash ва davolash.таснифи, Qon yuqotish va qon quyish кўрсатмалар билан таништириш билан таништириш;

Kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlariда тиббий эвакуация босқичлари, мақсад ва вазифалари, ёрдам кўрсатиш усулларини очиб бериш; Kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari ШТЭ ташкиллаштириш ва асораларини олиш,

амалиётидаги ўрни ваахамияти билан

таништириш ва ўргатиш.

Ўқув фаолияти натижалари:

Kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari турлари;

Kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlanishlarda jabrlanuvchilarга асосий даволаш усулларини таснифлайдилар;

Асоратларни олдини олиш усулларини очиб берадилар ва билимларини шакллантирадилар;Таълим усуллари

“Stol markazida ruchka” ўйини, маъруза, ахборот бериш, намоиш, интерактив иш ўйинлари.

Таълим шакли

Жамоавий, гуруҳларда ишлаш («Stol markazida ruchka»), якка тартибли

Таълим воситалари

Амалий машғулот ўтказиш учун: ассептик, бинт ва жгут боғламлар, жаррохлик анжомлари.

Янги ахборот технологиялари воситалари, кўргазмали қуроллар, видеофильмлар.

Таълим бериш шароити

Гуруҳли шаклларда ишлашга мўлжалланган хоналар

Мониторинг ва баҳолаш

Оғзаки сўров: тезкор-сўров,ёзма сўров: вазиятли масала


Kukrak, kalla, bosh miya, umurtqa va orqa miyaning jangovor shikastlari va bosqichlarda davolash. Yirik qon tomirlarni shikastlanishi. Qon yuqotish va qon quyish ўқув машғулотининг технологик харитаси

Иш босқич-лари ва вақти

180 дақ

Фаолият

таълим берувчи

таълим олувчилар

1-босқич.
Ўқув машғулотига кириш

10 дақика

5 дакика


  1. Мавзунинг номи, мақсади ва кутилаётган натижаларни етказади. Мавзу бўйича асосий тушунчалар: шикаст турлари, клиникаси, профилактикаси ва давоси тўғрисида тушунча беради. Машғулот режаси билан таништиради.

  2. Адабиётлар рўйхатини беради (илова №9)

  3. Талабаларни ақлий ҳужумга тортиш учун жонлантирувчи саволлар беради Амалий машгулот режаси ва тузилишига қараб таълим жараёнини ташкил этиш бўйича ҳаракатлар тартиби баён қилинади.


1.4. Амалий машгулотда талабалар фаоллигини баҳолаш мезонларини эълон қилади (илова №5):


Тинглайдилар ва ёзиб оладилар.

Тинглайдилар ва ёзиб оладилар


Саволларга жавоб беради.

Тинглайдилар


2-босқич.

Асосий қисм


45 дакика

5 дақиқа
45 дақиқа
40 дакика
5 дакика
45 дакика
5 дакика

35 дақиқа
25 дақиқа


2.1. Талабалар билимини фаоллаштириш мақсадида мавзунинг асосий тушунчалари бўйича тезкор-сўров ўтказади

2.2. Лойиҳа материалларини муҳокама қилишни ташкиллаштиради, ишлаш қоидаси, вазиятларни таҳлил қилиш чизмаси, муаммоларни ифодаланишига эътибор беришларига қаратади

Танаффус
2.3. Вазиятни мустақил таҳлил қилишни, муаммони ифодалашни, ечиш йўлларини аниқлашни, сўнгра уни ечиш топшириғини беради( Илова№3).
Танаффус
2.4. Вазиятли масалаларни якка тартибда ишлайдилар

2.5. Талабаларга кўргазмали қуролларни кўрсатиш

(слайдлар, презентация, видеофильмлар ва бқ.), уларни изохлаш


Танаффус

2.6. Талабаларга амалий ишнинг режаси ва қадамма қадам бажарилиши тушунтирилади.

2.7. Талабалар ўз қўллари билан амалий ишни мустақил бажаришади ва натижаларни дафтарларга баённома тарзида ёзишади.

2.8. ТМИ мавзуси эълон қилинади ва мухокама қилинади
Касаллик тарихи ёзиш учун беморлар курацияси ва мухокама килиш.


Саволларга жавоб берадилар.
Муҳокама қиладилар, аниқлаштирувчи саволлар берадилар

Амалий қисм материалларини муҳокама қиладилар,

аниқлайдилар, саволлар берадилар.

Мустақил равишда таҳлил қилиш варағини тўлдирадилар, муаммони ечадилар.


Вазиятли масалаларни муҳокама қиладилар

тақдимот киладилар бошқа талабалар мунозарада иштирок этадилар, саволлар берадилар3-босқич.

Якуний


10 дақика

3.1. Хулоса: Мавзу бўйича хулоса қилади.

3.2. Фаол талабалар баҳоланади Гурух бўйича бахолаш мезонлари эълон қилинади

3.3. Мустақил тайёргарлик кўриш учун саволлар ва топшириқлар берилади


Тинглайди

Ўз ўзини баҳолайдилар.

Саволлар берадилар

Топшириқни ёзадилар
Машғулотни ўтказиш жойи ва жиҳозланиши:
 • Травматология-ортопедия, ХДЖ ва нейрохирургия аудиториялари.

 • Амалий машғулот ўтказиш учун: ассептик, бинт ва жгут боғламлар, жаррохлик анжомлари.

 • Янги ахборот технологияси воситалари, кўргазмали қуроллар, видеофильмлар.


1. Мавзуни асослаш:

Mazkurmashg`ulot ko`krak qafasi, magistral qon tomirlar, bosh va umurtqa pog`onasi shikastlari турлари, birinchi tibbiy yordam ko`rsatishning asosiy tamoyillarini o`rganish, tekshirish, og`riq qoldirish turlari, immobilizatsiya prinsiplari, rentgen suratini sharxlash, shuningdek dastlabki tashxis qo`yish va kasallikni kechishida keyingi ШТЭ босқичларини талаб ва вазифаларини, ташкиллаштиришни имконини beradi.
2. Фанлараро ва фан ичидаги боғлиқлик:

Ushbu mavzu bўyicha talabalarni ўqitish odam anatomiyasi, topografik anatomiya va operativ jarrohlik, radiologiya, anesteziologiya-reanimasiya va umumiy jarrohlik bilimlariga asoslangan.
3. Машғулотнинг таркибий қисми(мазмуни):

3. 1.Назарий қисм:

Download 254.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling