Sanoatqurilish bank


Download 24.16 Kb.
Sana09.06.2023
Hajmi24.16 Kb.
#1467119

1-jadval
“ Sanoatqurilish bank___” ko‘rsatkichlarining dinamikasi va tahlili

Ko‘rsatkichlar

2018

2019

2020

2021

2022

1

Tijorat banklari jami kapitali

31 026 078

35 214 857

39 787 451

41 585 124

44 258 741

2

Tijorat banklarning jami aktivlari

31 026 078

35 214 857

39 787 754

41 585 124

44 258 741

3

Iqtisodiyotning real sektoriga yo‘naltirilga n kreditlar

28 020 099

31 026 078

31 026 078

31 026 078

31 026 078

4

Tijorat banklari jami majburiyatlari

27 802 629

35 214 857

39 787 451

41 585 124

44 258 741

5

Depozitlar

25 475 258

35 214 857

39 787 754

41 585 124

44 258 741

Xulosa qilish mumkinki bankning jami aktivi hisobiga jami majburiyatlari ham oshishi prognoz qilingan.


2-jadval
Bank kapitali tarkibi haqidagima’lumotlar

Ko’rsatkichlar va yillar

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

Jami kapital

31 026 078

41 585 124

44 258 741

shundan, ustav kapitali

1 884 882

41 585 124

44 258 741

I darajali kapital

1 325 654

41 585 124

44 258 741

II darajali kapital

548 857

35 214 857

39 787 451

Jami regulyativ kapital

1 884 882

1 998 547
Bank kapitalida ham sezirarli darajada o’zgarish bo’lmagan .


3-jadvalBank depaziti tarkibi haqidagima’lumotlar

Ko’rsatkich lar va yillar

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

Talab qilinib olinguncha
depozitlar

676 700

797 698

897 214

Muddatli depozitlar

158 987

201 478

245 124

Jamgarma depozitlar

321 458

354 787

397 858

4-jadvalTijorat banklari aktivlari tarkibi va ularning joylashishi hamda sifatining
TahliliKo’rsatkich lar va yillar

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

1

Kassadagi naqd pullar

224 433 447

378 216 395

463 475 312

2

BankningO‘zbekiston RespublikasiMarkaziy Bankidagi (MB) hisobvaraqlari

478 135 028

277 968 932

384 454 644

3

Bankning boshqa banklar dagi hisobvaraqlari

652 548 367

535 025 469

892 355 698

4

Oldi-sotdiqimmatliqog‘ozlari

175 196

20 239 015

354 986 898

5

Investisiyalar

25 164 091

134 487 946

49 493 007

6

Sof kredit va lizing amaliyotlari

4 251 503 249

6 646 917 581
7

Moliyaviy instrumentlar bo‘yicha mijozlarning majburiyatlari

81 921 147

68 348 881

37 859 206

8

Asosiy vositalar

145 753 721

214 035 748

353 611 694

9

Xisoblangan va olinishi lozim bo‘lgan foizlar

52 393 163

249 886 010

254 795 104

10

Bankning boshqa xususiy mulklari

17 466 512

16 067 940

24394 352

11

Boshqa aktivlar

58 899 747

170 146 136

148551 359
Jami aktivlar

31 026 078

35 026 078

41 026 078

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5-jadval


Bankning xarajatlari tahlili

Ko’rsatkichlarvayillar

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

1.Foizli xarajatlar


a. Talab qilibolingunchasaqlanadigandepozitlarbo‘yichafoizlixarajatlar

261 021
2 093

b.Muddatlidepozitlarbo‘yichafoizlixarajatlar

90 321 639130 368 235

226 465 270

c. Boshqa banklarning xisobvaraqlari bo‘yicha foizli xarajatlar

6 831 31736 133 005

58 394 402

d. Depozitlar bo‘yicha jami foizli xarajatlar

97 413 977166 501 240

284 861 765

e. Kreditlar bo‘yicha to‘lanadigan foizli xarajatlar

55 560 316

123 107 724

203 366 064

g. Qayta sotib olish sharti bilan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foizli xarajatlar
4 317 118317 534

f. Boshqa foizli xarajatlar

71 011 731

119304591

158 531 900

k. . Zaym bo‘yicha boshqa foizli xarajatlar

126 572 047

246729433

362 215 498

Jami foizli xarajatlar

223 986 024

413230673

647 077 263

2.Foizsiz xarajatlar


a. Ko‘rsatilan xizmatlar va komissiya xarajatlari

20 967 333

17784646

28 156 998

b. Xorijiy valyutadagi zararlar

4 392 386

8780343

5 793 429

c. Boshqa foizsiz xarajatlar

508 920

1677602

1 505 489

Jami foizsiz xarajatlar

508 920

28242591

35 455 916

3.Operatsion xarajatlar


a. Xodimlarga to‘langan oylik maosh va boshqa xarajatlar

106 304 712

112892267

167 493 738

b. Ijara va ta’minot

18 324 843

26842449

43 103 399

v. Xizmat safari va transport xarajatlari

3 311 330

3 090 645

5 795 408

g. Ma’muriy xarajatlar

10 646 004

12607146

12 194 116

d. Xayriya xarajatlari

6 809 695

10159231

18 001 401

e. Eskirish xarajatlari

14 418 864

24168578

32 059 176

j. Sug‘urta, soliq va boshqa xarajatlar

798 185

9905882

40 341 729

Jami operasion xarajatlar

167 230 212

199 666 198

286 929 791

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7-jadval
Bankning foydasi tahlili

Ko’rsatkichlarvayillar

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

1. Soliqto‘lashdanavvalgisoffoyda

478 135 028

277 968 932

384 454 644

a. Foydasolig‘ibahosi

652 548 367

535 025 469

892 355 698

2. O‘zgartirishkiritishdanavvalgidaromad

175 196

20 239 015

354 986 898

3. SOF FOYDA

25 164 091

134 487 946

49 493 007Xulosa o’rnida shuni aytish lozimki bank foydasi bo’yicha yakuniy hisobotlar bo’yicha qo’llanilgan holatda bankning umumiy foydasini tahlil qilib olganda boshlangich yillarda foyda bilan emas foizli xarajatlari hamda majburiyatlari aktivlar hisobidan oshib ketishiga olib kelgan. Bunda yillar kesimida aktivlari oshgan bolsada bank umumiy tahlili doirasida bu majburiyat oshishi aktivlarning tasniflanishiga ham tasir qiladi.
Download 24.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling