Seminar mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli


Download 123.5 Kb.
Sana27.08.2020
Hajmi123.5 Kb.

Seminar mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli

9-Mavzu:

Pedagogik nizolar.

Mashg’ulot vaqti: 2 soat.

Talabalar soni: 20-30 gacha
O’quv mashg’ulotining shakli

Mavzu bo’yicha bilimlarni kengaytirish va mustahkamlash yuzasidan seminar-munozara
Seminar mashg’ulotining rejasi

1.Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari.

2. Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar

3. Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi

.

Seminr mashg’ulotining maqsadi: Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari, pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar, pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarni mustaxkamlash; seminar mashg’ulotida talabalarning faolligini ta’minlash.
Pedagogik vazifalar:

1. Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari haqidagi ma’lumotlarni o’zlashtirish­la­ri­ga erishish.

2. Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar haqidagi bilimlarini mustah­kamlash.

3. Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi bo’yicha ko’nikma hosil qilish.O’quv faoliyati natijalari:

1. Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari haqidagi ma’lumotlarni o’zlashtiradilar.

2. Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar haqidagi bilimlari mustah­kamlanadi.

3. Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi bo’yicha ko’nikma hosil bo’ladi.


Ta’lim berish usullari

Munozara, suhbat, blits – so’rov, toifalash jadvali, Assisment, Venn diagrammasi metodlari
Ta’lim berish shakllari

Jamoaviy, guruhlarda ishlash.
Ta’lim berish vositalari

O’quv qo’llanma, darslik, proektor, markerlar tarqatma materiallar, A-3 varoqlari.
Ta’lim berish sharoiti

Texnik ta’minlangan, guruhlarda ishlash uchun mo’ljallangan auditoriya
Monitoring va baholash

Og’zaki nazorat: savol-javob, rey­ting mezoni bo’yicha.
Seminar mashg’ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

Talim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

Tayyorlov bosqichi

1. Mashg’ulot mavzusi ,uning maqsadi va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. Ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi. (1-ilova).

2.Belgilangan ta’limiy maqsadlarga mos o’quv-bilish topshiriq­larini va baholash mezonlarini ishlab chiqadi. (2-ilova).


1.O’quv mashg’ulotiga kirish bosqichi

(10 daqiqa)1.1.Mashg’ulot mavzusi, uning maqsadi va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. Ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi.

1.2. Talabalarni faollashtirish maqsadida blits-so’rov o’tkazadi.Tinglaydilar, tanishib oladilar.

2.Asosiy bosqich

(60 daqiqa)2.1. Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari haqidagi ma’lumotlarni o’zlashtirish maqsadida Blits-so’rov savol-javob.(3-ilova).

2.2. Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar haqidagi bilimlarini mustah­kamlash maqsadida o’zlashtirish maqsadida “Toifalash jadvali”ni to’ldirish vazifasini topshiradi (4-ilova).


2.3. Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi bo’yicha ko’nikma hosil qilish maqsadida maqsadida Assisment jadvalni to’ldirishni taklif etadi (Venn diagrammasi) pedagogik-psixologik yordam turlari (5-6-ilovalar).

2.4. Mustaqil ta’lim: “Pedagogik nizolar”Vazifani bajaradilar.

Blits-so’rov metodida guruh tartibda ishlaydilar.

Toifalash metodida yakka tartibda ishlaydilar.

Jadvalni to’ldiradilar va taqdimot qiladilar.

Venn diagrammasi metodini va pedagogik-psixologik yordam turlari sxemasi bajaradilar.

O’qib, konspekt qiladilar.3.Yakuniy bosqich

(10 daqiqa)3.1. Mavzular bo’yicha berilgan ma’lumotlarni umumlashtiradi va xulosalaydi. Mavzular maqsadiga erishishdagi talabalar faoliyatini tahlil qiladi va o’zlashtira olmagan joylarini qayta o’qib chiqishni tavsiya etadi.

3.2. Faol talabalarni rag’bat­lantiradi va umumiy baholaydi.Tinglaydilar.

Baholanadilar.

1-ilova
12-mavzu: Pedagogik nizolar.

Reja:

 1. Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari.

 2. Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar

 3. Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi

 4. Mustaqil ta’lim: “Pedagogik nizolar”.


Asosiy tushunchalar: pedagogik nizo, axloqiy nizo,motivatsion nizo, o’zaro munosabatlar, xulq omili,axborot omili.
Adabiyotlar ro’yxati:

 1. Asqarova O’., Raitboev M., NishonovaS. Pedagogika – T.: Talqin, 2008.

 2. PadlasiyI.P., Pedagogika. V2-x kn.-M.: VLADOS, 2005.

 3. Azizxo’jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.

 4. N.T.Omonov, N.X.Xojaev, S.A.Madiyarova, YE.I.Eshkulov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2009, 240 bet.

5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2011.- 312 b.
Seminar mashg’ulotining maqsadi: Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilari, pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar, pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasi bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarni mustaxkamlash; seminar mashg’ulotida talabalarning faolligini ta’minlash.
2-ilova

Talabalarning mashg’ulot bo’yicha baholash mezonlari

Jami: 4 ball 1. Adabiyotlar bilan ishlash va konspekt qilish – 0,5 ball.

 2. Amaliy topshiriqlarni bajarish – 3,0 ball.

 3. Mustaqil ish uchun – 0.5 ball.

3-ilova
Pedagogik nizo tushunchasi va uning asosiy belgilariga oid blits – so’rov savollari.

 1. Nizo tushunchasiga ta’rif bering-?

 2. Pedagogik nizo bu-?

 3. Pedagogik nizoning asosiy belgilari-?

 4. Inqiroz deganda nimani tushunasiz va uni kelib chiqish sabablari nima-?

 5. Zo’riqishning pedagogik nizodagi o’rni va ta’siri?

 6. Pedagogik nizoni keltirib chiqaruvchi sabablar-?

 7. Pedagogik nizoning kelib chiqishida pedagog va ta’lim oluvchining o’rni va o’zaro ta’siri?

 8. Pedagogik nizo haqida sharq allomalarining fikri-?

 9. A. Navoiyning muallim ahliga ya’ni muallimlik kasbiga bergan ta’rifi-?

` 4-ilova

Pedagogik nizolarni keltirib chiqaruvchi omillarni tashkil etish yo’nalishlarini aniqlashga doir toifalash jadvali

Axborot omili

Munosabat omili

Xulq omili5-ilova

Pedagogik nizolarning asosiy turlari, nizoning yechimi va uni boshqarish texnologiyasiga doir Assisment metodi.


Test.

Pedagogik nizoning asosiy turlari-?

A.Ichki shaxsiy nizo, hulqiy nizo,shaxslararo nizo.

B.Axloqiy nizo, ichki shaxsiy nizo, motivatsion nizo.

D.Ichki shaxsiy nizo, guruhlararo nizo,hulqiy nizo.O’qituvchining kasbiy mahoratini aniqlashga doir muammoli vaziyat.

Sinfda dunyoqarashi keng bilimli, mavzuni chuqur o’rgangan o’quvchi dars davomida o’z fikrini bildirdi. Ayni damda yana bir o’quvchi mavzuni chuqur o’rganmagan bo’lsada, o’z fikrini aytdi. Birinchi fikr bildirgan bola uning fikrlari yuzaki ekanligini mavzuni to’liq o’qimaganligini aytib, uning fikrini inkor etdi va o’rtada nizo yuzaga keldi.Simptom

Davomiyligiga ko‘ra pedagogik nizolarning asosiy turlari:

Pedagogik nizolarni hal etish yo’llari:Amaliy ko’nikma

Nizoni hal etishning pedagogik usullari:...5-ilova
Pedagogik nizoni hal qilishning pedagogik va ma’muriy usullariga doir Venn diagrammasini to’ldirish.


Группа 1

6-ilova.

Pedagogik nizo sub’ektlariga ko’rsatiladigan pedagogik-psixologik yordam turlarini yoriting va izoxlang10-seminar. Mavzu:O’qituvchi mimik va pantomimik mahorati (Uyga vazifa uchun)
1.O’qituvchining tashqi qiyofasi.O’qituvchining tashqi qiyofasini shakllantirish madaniyati.

2.O’qituvchining mimik va pantomimik harakatlari . Gavda tutish estetikasi.

3.Muloqotning noverbal vositalari yordamida munosabatni ifoda etsih texnikasi.

4. Ichki monolog.

5. “O’qituvchilarni mimika va pantomimika harakatlari” mavzusida prezentatsiya.

6. Mustaqil ta’lim “O’qituvchi mimik va pantomimik mahorati”


Adabiyotlar ro’yxati:

 1. Asqarova O’., Raitboev M., NishonovaS. Pedagogika – T.: Talqin, 2008.

 2. PadlasiyI.P., Pedagogika. V2-x kn.-M.: VLADOS, 2005.

 3. Azizxo’jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.

 4. N.T.Omonov, N.X.Xojaev, S.A.Madiyarova, YE.I.Eshkulov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2009. 5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2011.- 175 b.

6.Davletshin M.G.Zamonaviy maktab o’qituvchisining psixologiyasi.-T.: O’zbkiston,1999-yil
Download 123.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling