TA’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalari fanidan oraliq nazorat savollari


Download 39 Kb.
Sana07.12.2020
Hajmi39 Kb.

TA’LIM SIFATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI FANIDAN ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI

 1. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifani haqida tushuncha.

 2. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifanining maqsad va vazifalari.

 3. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifaniningboshqapedagogikfanlarbilanaloqadorligi.

 4. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifanining zamon talablariga mos tashkil etilishini nazorat qilish imkoniyatlari.

 5. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifanigametodologikyondashuvlar.

 6. 2.Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarinuqtainazaridanyondoshuv, fanlararoyondashuv, ma’lumotliyondashuv.

 7. 3. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalaritizimi, yangi va eng yangi rivojlanish davri.

 8. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifanining ilmiy-tadqiqot metodlari.

 9. Ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifanining asosiy metodlari: tahlil, sintez, qiyoslash va taqqoslash.

 10. Ta’lim-tarbiya jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik innovatsiya va o‘qituvchining ta’lim sifatini baholashning zamonaviy tendensiyalarifaoliyatini yaxlit o‘rganish.

 11. Ta’lim sifatini baholashmetodlari va ularning turlari.

 12. Ta’lim-tarbiya jarayonida ta’lim sifatini baholashmetodlaridan foydalanish istiqbollari,

 13. Ta’lim sifatini baholashmetodlari vositasida test topshiriqlarini tuza olish, test o‘tkazish jarayonining metodikasi.

 14. . Ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini tadqiq etishning metodologik va dasturiy ta’minotini yaratish.

 15. 2.Ta’lim sifatini baholashmetodlari vositasida DTS bilan me’yorlangan talablar asosida bilim, ko‘nikma malakalarlarni egallaganlik darajasini diagnostika qilish.

 16. 3. Talabalarning o‘z-o‘zini nazorat qilish jarayonida “My test” dasturi vositasi fanlar bo‘yicha nostandart adaptiv test topshiriqlarini tuzish va amaliyotga joriy etish.

 17. Ta’lim sifatini baholashdao‘quv maqsadlariga asoslanganlik.Haqiqiylik. Haqqoniylik. Ishonchlilik. Qulaylik.

 18. Ta’lim jarayoni yakunida ta’lim oluvchi tomonidan hosil qilinishi lozim bo‘lgan bilim, ko`nikma va malakalar.

 19. Amaliy topshiriqni uddalay olish mahorati, shaxsiy fazilatlar va xulq.

 20. Ta’lim sifatini baholashmezonlariasosidazamonaviypedagog.

 21. Ta’lim sifatini baholashmezonlari, shakllari va turlari.

 22. Ta’lim sifatini baholashda o‘quv maqsadlariga erishilganlik darajalarini aniqlash.

 23. Mezonga asoslangan (yoki maqsadli) baholashning afzalliklari.

 24. Mezonga asoslangan baholashning kamchiliklari.

 25. Me’yorga asoslangan baholash - nisbiy baholash shakli.

 26. Me’yoriy (normaga asoslangan) baholashning afzalliklari.

 27. Me’yoriy (normaga asoslangan) baholashning kamchiliklari.

 28. Baholash turlari.

 29. Baholash tamoyillari.

 30. Bilimlarni tekshirish va baholash.

 31. Didaktik talablarga javob berish.

 32. Tekshirish va nazorat qilish.

 33. Bilimlarning sifatiga salbiy ta’siri.

 34. Ta’lim oluvchining bilimlari, ko‘nikma va malakalari davlat o‘quv rejalarining bajarilishi nuqtai nazarida.

 35. Baholash jarayonida uchraydigan ba’zi xatoliklarning kelib chiqish sabablari.

 36. Ta’lim beruvchining baholashdagi xatolari oldini olish yo‘llari.

 37. Baholash mezonlarini aniq ishlab chiqish va ularni to‘g‘ri tanlash.

 38. Amaliy mahoratni va xulq-atvorni baholash shakllari, turlari va usullari.

 39. Kasbiy malakalarning to‘rt toifasi: Asosiy malakalar. Maxsus malakalar. Umumiy malakalar. Individual malakalar.

 40. Baholash shakllari. Shakllantiruvchi baholash. Joriy baholash. Oraliq baholash. Yakuniy baholash.

Download 39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling