Tarix Yangi kitob. 6-11 §


Download 18 Kb.
Sana20.11.2020
Hajmi18 Kb.

Tarix – 6. Yangi kitob.
6-11-§. Qadimgi MISR
1. Nil vodiysi aholisi yurtga qanday nom berishgan?

A) “Delta”- “Oqim”

B) “Nom”- “Shahar-davlat”

C) “Qora tuproq” – “Nil in’omi”

D) “Sepat” – “Xudolar in’omi”

2. Oddiy misrliklarning uyi nimalardan qurilgan?

A) somon qo’shib qorilgan loydanB) loy suvalgan papirus poyalaridan

C) oftobda quritilgan xom g’ishtdan

D) barcha javoblar to’g’ri

3. Qadimgi Misrda odamlar qachon Nil vodiysidagi sermashaqqat turmush sharoitiga moslasha boshladi?

A) Mil. avv. IV ming-yillik oxirlarida

B) Mil. avv. VI ming-yillik oxirlarida

C) Mil. avv. V ming-yillik boshlarida

D) Mil. avv. III ming-yillik boshlarida4. Qadimgi Misrda birlashgan mamlakatning birinchi hukmdori, ya'ni fir'avn bo’lgan shaxsni belgilang.

A) Memfis

B) Tutmos

C) Menes

D) Yaxmos5. O’rta podsholik hukmronligi davrida Misrning poytaxti qaysi shahar bo’lgan?

A) Fiva

B) Memfis

C) Tushpa

D) Gerakliopol6. Qadimgi Misr davlatiga chegaradosh hududlar qaysi javobda to’liq berilgan?

A) Kush, Nubiya, Karfagen, O’rtayer va Qizil dengizlar

B) Punt, Kush, Nubiya, Old Osiyo, O’rtayer dengizi va Arabiston cho’llari

C) Liviya, Punt, Kush, Old Osiyo, O’rtayer dengizi va Qora dengizD) Nubiya, Liviya, Sinay yarim oroli, O’rta yer va Qizil dengizlar

7. Misrliklar Nubiyaliklar bilan qanday mahsulotlarni ayirboshlashgan?

A) oltin, smola (qatron), fil suyagi, yog’ochlarni

B) chorvachilik mahsulotlri, sifatli teri va kiyim-kechaklarni

C) qimmatbaho toshlar, zargarlik buyumlari va kulolchilik mahsulotlari

D) nafis gazlamalar va ziravorlarni8. Quyidagi qaysi hududlar mis va temir rudasiga hamda boshqa foydali qazilmalarga boy edi?

A) Sinay yarim oroliB) Falastin, Suriya

C) Arabiston va Mesopatamiya tog’lari

D) Kichik Osiyo

9. Qadimgi Misrda o’rta podsholik fir'avnlari qaysi hududlarni Misrga qo’shib olishga muyassar bo’ldilar?

A) Janubiy Falastin va Nubiya shimolini

B) Butun Old Osiyo va Sinay yarim orolini

C) Liviyaning g’arbiy qismini va O’rtayer dengizidagi orollarni

D) Arabiston cho’llarini10. Misrliklarning piyoda qo’shinlaridan farqli o’laroq giksoslarning asosiy kuchi...

A) uzun nayzalar bilan qurollangan ko’p sonli qo’shinda edi.B) yengil aravalar-otlar qo’shilgan jang aravalari bo’lgan.

C) mustahkam harbiy intizom o’rnatilgan, yaxshi ta’lim ko’rgan hamda uyushgan qo’shinda edi.

D) qo’shinning yollanma emas, balki muntazamligida edi.

11. Quyidagi voqealarning qaysi biri fir’avn Yaxmos faoliyati bilan bog’liq?

A) Bir qancha janglarda giksoslarni tor-mor etib, bosqinchilarni Misrdan haydab chiqarilishi

B) Itoatsiz hukmdorlarni o’ziga bo’ysundirilishi va Yangi podsholik davri boshlanishi

C) Misrning yuksak kuch-qudrat cho’qqisiga erishishiD) barcha javoblar to’g’ri

12. Qadimgi Misrda yangi podsholik davrida misrliklar o’z armiyasini qanday qurollar bilan qurollantirishgan?

A) nayzalar va qilichlar

B) tabarzin (jangovor oybolta) va jangovor aravalar

C) xanjar va uzoqqa o’q otishga mo’ljallangan kamonlarD) A va B

13. Yangi podsholik asoschisi bo’lgan hamda uning davrida Misr yuksak kuch-qudrat cho’qqisiga erishgan fir’avnni belgilang.

A) Yaxmos

B) Tutmos II

C) Tutmos III

D) Tutanxamon14. Quyidagi tarixiy voqealardan Misrning yangi podsholik davriga xos bo’lganlarini ajratib belgilang.

A) deyarli butun Nubiyani Misrga qo’shib olinishi

B) Liviya qabilalarini xiroj to’lashga majbur qilinishi

C) Falastin va Suriyani istilo qilishning boshlanishiD) barcha javoblar to’g’ri

15. Mil. avv. 1500-yillar atrofida katta yurishlar tashkillashtirishga muyassar bo’lgan Misr fir’avnini aniqlang.

A) Tutmos II

B) Tutmos III

C) Yaxmos

D) Tutanxamon16. Qaysi fir'avn davrida misrliklar Falastinni bosib olishga muvaffaq bo’ldi?

A) Tutmos IIB) Tutmos III

C) Yaxmos

D) Tutanxamon

17. Qadimgi misrliklar xonadonidagi mehrobda odatda nima joylashtirilgan?

A) hukmdorlarning haykalchalariB) xudolarning haykalchalari

C) barcha sig’ingan hayvonlarining haykalchalari

D) hayvonlarning tasvirlari tushirilgan xumlar

18. Qadimgi Misrda “Sahro shohi” bu...

A) fir’avnlar

B) sahro xudolari

C) sfinkslar

D) hashorotlar19. Qaysi iloh misrliklar e'tiqodicha, Olamni yaratayotganida har bir narsaning nomini odamga o’rgatgan?

A) Set


B) Ptax

C) Isida

D) Osiris

20. Fiva shahrining homiysi bo’lgan ilohni aniqlang.

A) Amon

B) Ptax


C) Ra

D) Osiris21. Qaysi shaharda misrliklarning eng asosiy xudosi bo’lmish Quyosh xudosi Amon-Raning ibodatxonasi joylashgan?

A) Fiva


B) Memfis

C) TushpaD) Geliopol (Baolbek)

22. Qadimgi Misrliklarning e’tiqodlariga oid quyidagi ma’lumotlarning qaysi biri to’g’ri berilgan?

A) fir'avnlar Quyosh xudosi o’g’illaridir, hukmdorlar hamma ishni o’zining samoviy otasi amri bilan amalga oshiradi.

B) inson vafot etganidan so’ngra o’zga bir olamga yo'l oladi, bu hayotda foydalangan narsalarning hammasi narigi dunyoda ham kerak bo’ladi.

C) barcha tabiiy ofatlar insonlar qilayotgan yomon ishlar uchun xudolarning g’azablarini ifodalaydiD) A va B

23. Xapi qanday iloh bo’lgan?

A) yerosti saltanati xudosi

B) omadsizlik, sahro va bo’ron xudosi

C) Nil xudosi-Misrdagi hayotning birlamchi manbayi va posboni

D) adolat va adliya ilohasi24. Qadimgi misrliklar e’tiqodicha qaysi xudo misrning ilk podsholaridan bo’lib o’z xalqiga dehqonchilikni o’rgaatgan?

A) Xapi


B) Set

C) Osiris

D) Xatxor25. Nima uchun Misrda barcha marhumlar mumiyolangan?

A) tanasi chirib ketmasligi uchun

B) xudoni oldiga borganda ko’rkam holda turishi uchun

C) jon qaytib keladigan joy bo’lishi uchun

D) xudolar buyurgan deb hisoblaganlari uchun26. Qadimgi Misrliklarning diniy e’tiqodiga ko’ra Xatxor qanday iloh bo’lgan?

A) yerosti saltanati xudosi

B) omadsizlik, sahro va bo’ron xudosi

C) musiqa, go’zallik va sevgi ilohasi

D) adolat va adliya ilohasi27. Qadimgi Misrliklarning diniy e’tiqodiga ko’ra Maat qanday iloh bo’lgan?

A) marhumlar va mumiyolar xudosi

B) omadsizlik, sahro va bo’ron xudosi

C) musiqa, go’zallik va sevgi ilohasiD) adolat va adliya ilohasi

28. Qadimgi Misrliklarning diniy e’tiqodiga ko’ra Tot qanday iloh bo’lgan?

A) omadsizlik, sahro va bo’ron xudosiB) Oy, donishmandlik va tabiblik ilohi

C) musiqa, go’zallik va sevgi ilohasi

D) adolat va adliya ilohasi

29. Sarkofag bu-..

A) majlisda ovoz berishda foydalanilgan taxtacha

B) ibodatxonaning xudolarga qurbonliklar bag’ishlanadigan qismi

C) fir'avnning mumiyolangan jasadi solingan toshtobut

D) fir’avnning qabul marosimlari o’tkaziladigan shohona qasri30. Qaysi podsholik davridan boshlab misrliklar boshqa piramida qurmay qo’yishdi?

A) O’rta podsholik davrida

B) So’nggi podsholik davrida

C) Yangi podsholik davrida

D) Qadimgi podsholik davrida31. Inson vafot etganidan keyingi marhumlar saltanatidagi hayotining qanday kechishi misrliklar fikricha nimaga bog’liq bo’lgan?

A) Osiris sudining natijalariga bog’liq

B) bu dunyoda qilgan ezgu ishlarining ko’pligiga

C) xudo Ptaxning vafot etgan insonni qanday qabul qilishiga

D) bu dunyoda egallagan mavqei va amallariga32. Bastet qanday iloha bo’lgan?

A) omadsizlik, sahro va bo’ron xudosiB) go’zallik ilohasi

C) musiqa, go’zallik va sevgi ilohasi

D) adolat va adliya ilohasi

33. Misrda yozuvlar maqbaralar devorlariga va xudolar haykallariga chekib yozilganligi ma’lum. Qadimgi yunonlar ularni "iyerogliflar" deyishgan. “Iyeroglif” qanday ma’noni anglatadi?

A) “xudolarning kalomi”B) “toshga chekilgan muqaddas bitiklar”

C) “husnixat debochasi”

D) “bilim uchun bitiklar”

34. Qadimgi misrliklar yozuvdan nimalarni yozib borishda foydalanishgan?

A) qarg’ishlar va marosimlani

B) fir’avnlar farmonlarini

C) ibodatlar va duolarni

D) davlat ishlarini yuritilishini35. Qadimgi Misr adabiyoti namunalarini belgilang.

1. Ikki aka-uka haqida ertak

2. Muqaddas bitiklar haqida hikoya

3. Ulkan maqbaralar va dahmalar haqida ertak

4. O’lim shahzodasi haqida ertak

5. Xalq turmushi haqida afsona

6. Isida va Osiris haqida afsona

7. Sinuxet hikoyasiA) 1,4,6,7

B) 2,4,5,7

C) 1,3,5,7

D) 2,3,5,636. Quyidagi tarixiy voqealarni ular sodir bo’lgan davr bo’yicha muvoffaqlashtirilgan javobni toping.

1. Turar joylar qurishning boshlanishi

2. O’troq hayotning boshlanishi

3. Kulollik charxining kashf etilishi

4. Muzlik davrining nihoyasiga yetishi

a) bronza c) so‘nggi paleolit

d) neolit e) mezolit

A) 1-a, 2-e, 3-c, 4-dB) 1- c, 2-d, 3-a, 4-e

C) 1-c, 2-e, 3-d, 4-aD) 1-a, 2-c, 3-e, 4-d


Download 18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling