Tarkibida 0,02 dan 2,14 gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?


Download 170 Kb.
bet1/4
Sana12.06.2020
Hajmi170 Kb.
#117838
  1   2   3   4
Bog'liq
Сирож
O`FF 402 Raxmatova Shoira 2-mavzu, 1-2 amaliy, 24-Mavzu Vakuumli va elektromagnit o’chirgichlar, 23-Mavzu Havo o’chirgichlari, 2 5335052287389730271, 2 5335052287389730271, masala yechishning algebraik usuli, Clauses, Clauses, Сирож, Ax Jovliyev mustaqil ish, 9-sinf-informatika-testlar-1, 4--mavzu maruza, ТОПШИРИҚ №1..

Tarkibida 0,02 % dan 2,14 % gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?

{=po‘lat

Tarkibida 2,14 % dan 6,67 % gacha uglerod bo‘lgan temir-uglerod qotishmasiga nima deb ataladi?

{=cho‘yan

Qotishmani tashkil etuvchi elementini nima deb ataladi?

{=komponent

Tarkibida 0,02 % gacha uglerod va boshqa elemetlarga ega bo‘lgan temir asosli moddaga nima dnb ataladi ?

{=texnik toza temir

Temirni suyuqlanish harorati necha 0С?

{=1539

Eng yengil metall nima?{=litiy

~Eng og‘ir metall nima?

{=simob

Quyida ko‘rsatilgan metallardan qaysi biri eng oson eriydi, ya’ni suyuqlanadi?

{=qalay

Quyida ko‘rsatilgan metallardan qaysi biri eng qiyin eriydi, ya’ni suyuqlanadi?

{=molibden

Muvozanat holatdagi fazalar yig‘indisiga nima deb ataladi?

{=sistema

Bir xil tarkibga, kristall tuzilish, xossa va agregat holatga ega bo‘lgan sistemaning bir xil gomogen tarkibiy qismiga nima deb ataladi?

{=faza

Metall va qotishmalardagi fazalarni shakli, o‘lchovi va joylashish xarakterini ko‘rsatuvchi tomoniga nima deb ataladi?{=struktura

Volfram qanday kristall panjara turiga ega?

{=hajmi markazlashgan kub kristall panjara

Hajmi markazlashgan kub kristall panjara nechta atomga ega?

{=9 ta

Yoqlari markazlashgan kub kristall panjara nechta atomga ega?{=14 ta

Olti yoqli prizma ko‘rinishdagi geksoganal kristall panjara nechta atomga ega?

{=17 ta

Panjara davri qanday birlikda o‘lchanadi?

{=nm

Hajmi markazlashgan kub kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?{=68 %

Yoqlari markazlashgan kub kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?

{=74 %

Olti yoqli prizma ko‘rinishdagi geksoganal kristall panjara necha foiz joyni egallaydi?{=74 %

Mis qanday kristall panjara turiga ega?

{=yoqlari markazlashgan kub kristal panjara

Rux qanday kristall panjara turiga ega?

{=geksoganalkristall panjara

Geometrik belgilariga ko‘ra kristall tuzilishdagi nuqsonlar necha xil bo‘ladi?

{=3 xil

Vakansiyalar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?

{=nuqtali

Dislokatsiyalar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?

{=chiziqli

Tugunlar orasidagi atomlar qaysi kristall tuzilishdagi nuqsonlarga kiradi?

{=nuqtali

Vakansiyani qanday nuqson deb ataladi?

{=Shotkki nuqsoni

Tugunlar orasidagi atomlar qanday nuqson deb ataladi?

{=Frenkell nuqsoni

Metall va qotishmalarni suyuq holatdan qattiq holatga o‘tish jarayoni nima deb ataladi?

{=kristallanish

Metallning suyuqlanish harorati qaysi xossaga kiradi?

{=fizik

Alyuminiyni erish harorati necha 0С?

{=660

Korroziya metallning qaysi xossasiga kiradi?{=kimyoviy

Qattiqlik metallning qaysi xossasiga kiradi?

{=mexanik

Payvandlanuvchanlik metallning qaysi xossasiga kiradi?

{=texnologik

Metallning o‘zidan qattiqroq jism ta’siridan sirti deformasiyalanishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatiga nima deyiladi?

{=qattiqlik

Metallning kuchlar ta’siri ostida yemirilishiga yoki qoldiq defor-matsiya paydo bo‘lishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyatiga nima deb ataladi?

{=mustahkamlik

Kuch ta’siri to‘xtatilgach metallning o‘zining dastlabki shaklini tiklash xususiyatiga nima deb ataladi ?

{=elastiklik

Qattiqlikni Brinell usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?

{=HB

Qattiqlikni Rokvell usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?{=HRA

Qattiqlikni Vikkers usulida o‘lchashda qattiqlik soni qanday belgilanadi?

{=HV

Juda sirtqi qatlamlarning hamda sementatsiyalangan, sianlangan, azotlangan va boshqa yupqa sirtqi qatlamlarning o‘lchashda qanday usuldan foydalaniladi?{=Vikkers

Toblangan po‘latlar va qattiq qotishmalarning qattiqligini o‘lchashda qaysi usuldan foydalaniladi?

{=Rokvel

Uglerodning α – Fe dagi qattiq eritmasi nima deb ataladi?

{=ferrit

Uglerodning γ – Fe dagi qattiq eritmasi nima deb ataladi?

{=austenit

Austenitning sementit bilan hosil qilgan mexanik aralashmasiga nima deb ataladi?

{=ledeburit

Ferrit va sementitdan iborat mexanik aralashmaga nima deb ataladi?

{=perlit

Temirning uglerod bilan hosil qilgan birikmasiga nima deb ataladi?

{=sementit

Sementitda uglerod miqdori necha foizni tashkil etadi?

{=6,67

Evtektoidgacha bo‘lgan po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?{=ferrit+pelit

Evtektoidli po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?

{=perlit

Evtektoidan keyingi po‘lat xona haroratida qanday strukturaga ega bo‘ladi?

{=perlit+sementit

Evtektoidgacha bo‘lgan po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=0,02 ... 0,8

Evtektoidli po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=0,8

Evtektoiddan keyingi po‘latda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?{=0,8 ... 2,14

Temir – sementit holat diagrammasida suyuq holat bilan suyuq-qattiq holat orasidagi chegara chiziqni qanday chiziq deb ataladi?

{=likvidus

Temir – sementit holat diagrammasida suyuq-qattiq holat bilan qattiq holat orasidagi chegara chiziqni qanday chiziq deb ataladi?

{=solidus

Perlit necha % ugleod miqdoriga ega?

{=0,8

Ledeburit necha % uglerod miqdoriga ega bo‘ladi?{=4,3

Evtektikali cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=4,3

Evtektikagacha bo‘lgan cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?{=2,14 ... 4,3

Evtektikadan keyingi cho‘yanda uglerod miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=4,3 ... 6,67

Po‘latning sifati ko‘proq uning tarkibidagi qaysi elementga bog‘liq?

{=fosfor

Kam uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?

{=0,02 ... 0,25

O‘rtacha uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?

{=0,25 ... 0,60

Yuqori uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori necha fozni tashkil etadi?

{=0,60 dan ko‘p

Uglerodli po‘latlarning xossasi asosan ko‘proq qaysi elementga bog‘liq?

{=uglerod

Po‘latlar markasi oxiridagi A harfi nimani bildiradi?

{=yuqori sifatligini

Vazifasiga qarab po‘latlar nechta turga bo‘linadi?

{=3 ta

Oksidlantirilish darajasiga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?{=3 ta

Legirlovchi elementlar miqdoriga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?

{=3 ta

Kam legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?{=2,5 % gacha

O‘rtacha legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=2,5 ...10 % gacha

Yuqori legirlangan po‘latlarda legirlovchi elementlarning umumiy miqdori necha % ni tashkil etadi?

{=10 % dan ko‘p

Mashina detallari, priborlar va qurilish konstruksiyalari tayyorlashda ishlatiladigan po‘latlarga qanday po‘lat deb ataladi?

{=konstruksion

Sifatiga ko‘ra po‘latlar nechta turga bo‘linadi?

{=3 ta

Po‘latlarni markalashda У harfi qanday po‘lat ekanligini bildiradi?{=uglerodli asbobsozlik

Konstruksion po‘latlarni markalashda po‘latdan keyingi son nimani bildiradi?

{=uglerod miqdorini

Cho‘yanlar ichida qaysi cho‘yan boshqa cho‘yan yoki po‘lat olishda xom ashyo sifatida ishlatilad?

{=oq

Qaysi cho‘yanda uglerod bog‘langan sementit ko‘rinishida bo‘ladi?{=oq

Oq cho‘yandan yana qanday cho‘yan olinadi?

{=bolg‘alanuvchan

Cho‘yanlarning asosiy kamchiligi nimadan iborat?

{=mo‘rtligi

Kulrang cho‘yan qanday markalanadi?

{=СЧ21

Bolg‘alanuvchan cho‘yan qanday markalanadi?

{=КЧ40

Juda puxta cho‘yan qanday markalanadi?

{=ВЧ 60-2

Juda puxta cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?

{=shar

Bolg‘alanuvchan cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?{=bodroqsimon

Kul rang cho‘yanda grafit qanday shaklda bo‘ladi?

{=lastinkasimon

Cho‘yanlar ichida qaysi cho‘yanning quymakorlik xossalari yaxshi?

{=kul rang cho‘yan

Cho‘yanlar ichida qayst cho‘yanning mexanik xossalari po‘latga yaqin?

{=juda puxta

Tormoz kolodkalari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?

{=bolg‘alanuvchan

Avtomobil va traktor vositalarining tirsakli vallari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?

{=juda puxta

Dvigatel bloklari qaysi cho‘yandan tayyorlanadi?

{=kul rang cho‘yan

Uglerodli asbobsozlik po‘latlari necha 0С gacha ishlaydi?

{=200

Plashka qaysi po‘lat markasidan tayyorlanadi?{=XВГ

Tezkesar po‘latda asosiy legirlovchi element nima?

{=volfram

Korroziyagabardosh po‘latda asosiy legirlovchi nima?

{=xrom

Tezkesar po‘lat markasini toping?{=Р9

Tezkesar po‘latda ikkinchi asosiy legirlovchi element nima?

{=molibden

Po‘lat markasidagi Ф harfi qaysi elementni bildiradi?

{=vanadiy

Zanglamas po‘lat markasini toping?

{=20X13

Yeyilishga chidamli po‘latlarda asosiy legirlovchi element nima?

{=marganets

12X18Н9 markali po‘lat qanday po‘lat deb ataladi?

{=korroziyabardosh

Qanday po‘latlar asosan minus haroratlarda ishlaydi?

{=kriogen

Yuqori sifatli po‘lat markasini toping?

{=12XН3A

Issiq holda ishlaydigan shtamplar qaysi po‘lat markasidan tayyorlanadi?

{=5XНM

Termik ishlash nazariyasi va ratsional usullarni asoschisi kim?

{=Chernov D.K.

Temir-uglerodli qotishmalarni ichki strukturasi va xossalarini o‘zgartirish uchun ularni qizdirish va sovutish bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?

{=Termik ishlov berish

Zagotovka yoki buyumni kerakli haroratgacha qizdirish, shu haroratda ushlab turish, so‘ngra asta-sekin, ya’ni pech birgalikda sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?

{=yumshatish

Yumshatish jarayonida uglerodli po‘latlar soatiga necha 0С haroratda sovutiladi?

{=200

Yumshatish jarayonida legirlangan po‘latlar soatiga necha 0С haroratda sovutiladi?{=30 ... 100

Po‘latni Aс3 va Asmkritik nuqtalardan 30...50 0С yuqoriroq haroratgacha qizdirib, ushbu haroratda ushlab turish hamda tinch havoda sovutishga normallash deyiladi?

{=normallash

Tarkibida necha % gacha uglerod bo‘lgan po‘latlar normallanadi?

{=0,2

Po‘latni faza o‘zgarishlaridan yuqoriroq haroratgacha qizdirish, bu haroratda ushlab turish, so‘ngra tez sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?{=toblash

Uglerodning α – temirdagi o‘ta to‘yingan qattiq eritmasiga nima deyiladi?

{=martensit

Martensitning Brinell bo‘yicha qattiqligi necha HB gateng?

{=600 ... 700

Sorbitning Brinell bo‘yicha qattiqligi necha HB gateng ?

{=250 ... 300

Toblanuvchanlik po‘latdagi qaysi elementga bog‘liq?

{=uglerodga

Legirlangan po‘lat qanday muhitda toblanadi?

{=moyda

Uglerod miqdori necha foizdan kam bo‘lgan po‘latlar toblanmaydi?

{=0,3

Toblangan po‘latni kritik nuqtadan (Ac1) past haroratgacha qizdirish, shu haroratda ushlab turish hamda sekin yoki tez sovutishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?{=bo‘shatish

Bo‘shatish necha xil bo‘ladi?

{=3 xil

Past haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?

{=150...250

O‘rtacha haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?

{=350...450

Yuqori haroratli bo‘shatish necha 0С da amalga oshiriladi?

{=450...650

Prujina va ressoralar qanday haroratda bo‘shatiladi?

{=350...450

Zarbiy kuchlar tushadigan mashina detallari qanday haroratda bo‘shatiladi?

{=450...650

Asbobsozlik po‘latlari sementasiyalangan, sirti toblangandan keyin ishlatiladi?

{=150...250

Bo‘shatilgan martensit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?

{=past haroratli

Bo‘shatilgan troostit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?

{=o‘rtacha haroratli

Bo‘shatilgan sorbit strukturasi qaysi bo‘shatish turida hosil bo‘ladi?

{=yuqori haroratli

Uglerodli po‘latlar suvda sovutilgandan keyin qanday strukturaga ega bo‘ladi?

{=martensit

Po‘lat sirtqi qatlamlarning tarkibi, strukturasi va xossalarini o‘zgartirish maqsadida unga bir yo‘la ham kimyoviy, ham termik ishlov berish turiga nima deb ataladi ?

{=kimyoviy-termik ishlov berish

Po‘latdan tayyorlangan detal yoki zagotovkani Ac3 nuqtasidan yuqoriroq haroratgacha qizdirib, uning sirtqi qatlamini optimal miqdorgacha uglerod bilan to‘yintirish jarayoniga nima deb ataladi?

{=sementasiyalash

Qanday po‘latlar sementatsiyalanadi?

{=kam uglerodli

Sementatsiyalashda asosiy kimyoviy muhit sifatida nima ishlatiladi?

{=qattiq va boshqa karbyuriza-torlar

Po‘latning sirtqi qatlamini diffuziya yo‘li bilan azotga to‘yintirish jarayoniga nima deb ataladi?

{=azotlash

Qanday haroratda azotlashda po‘lat sirtining qattiqligi oshadi?

{=500 ... 600 0С

Qanday haroratda azotlashda po‘latning korroziyagabardoshligi oshadi?

{=600 ... 800 0С

Azotlash qanday muhitda bajariladi?

{=ammiakli

Azotlashda po‘lat sirtining qattiqligi HB shkalasi bo‘yicha nechaga yetadi?

{=1100 HB

Qanday turdagi po‘latlarni azotlash samarali hisoblanadi?

{=legirlan-gan

Po‘lat sirtqi qatlamini bir yo‘la ham uglerod ham azotga gazli muhitda to‘yintirishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?

{=nitrotsementatsiyalash

Po‘lat sirtqi qatlamini bir yo‘la ham uglerod ham azotga suyultirilgan sianid tuzlari muhitda to‘yintirishdan iborat bo‘lgan jarayonga nima deb ataladi?

{=sianlash

Po‘lat sirtqi qatlamini alyuminiy, xrom, kremniy va boshqalar bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?

{=diffuzion metallash

Po‘lat sirtqi qatlamini alyuminiy bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?

{=alitirlash

Po‘lat sirtqi qatlamini xrom bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?

{=xromlash

Po‘lat sirtqi qatlamini kremniy bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?

{=silitsiylash

Xromlashdan keyin Brinell shkalasi HB bo‘yicha nechaga yetadi?

{=1600 ... 1800

Po‘lat sirtqi qatlamini bor bilan to‘yintirishga nima deb ataladi?

{=borlash

Borlashda qattiqlik Brinell shkalasi HB bo‘yicha nechaga yetadi?

{=2000 HB

Alyuminiy necha 0С haroratda eriydi?

{=660 0С

Alyuminiyning zichligi g/sm3 da nechaga teng?

{=2,7 g/sm3

Alyuminiyni HB shkalasi bo‘yicha qattiqligi nechaga teng?

{=20 ... 40 HB

Alyuminiy qotishmalari umuman necha xil turga bo‘linadi?

{=2 xil

Alyuminiyni mis, magniy va marganets bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?

{=duyuralyuminiy

Alyuminiyni mis, magniy va marganets hamda rux bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?

{=alyuminiyni yuqori mustahkamlikdagi qotishmasi

Alyuminiyni kremniy bilan hosil bo‘lgan quymakorlik qotishmasiga nima deyiladi?

{=silimun

Avtomobilning kuzovlari qaysi markali alyuminiy qotishmasidan tayyorlanadi?

{=Д16

Mis necha 0С haroratda eriydi?{=1083 0С

Rudalardagi misning miqdori necha % bo‘ladi?

{=0,5-5 %

Misning HB shkalasi bo‘yicha qattiqligi nechaga teng?

{=60 HB

Misning rux bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deyiladi?

{=latun

Misning qalay, alyuminiy, nikel kabi elementlar bilan hosil qilgan qotishmasiga nima deb ataladi?

{=bronza

Л68 markali latun markasida 68 nimani bildiradi?

{=68 % mis

Titan necha 0С haroratda eriydi?

{=1670 0С

Titanning mustahkamligi necha MPa ga teng?

{=300 ... 500

Titanning nisbiy cho‘zilishi necha % ni tashkil etadi?

{=20 ... 30

Titanning eng muhim xossasi nimadan iborat?

{=agressiv muhitda korroziyaga bardoshligi

Titan qotishmasi markasini toping?

{=ВТ6

Magniy necha 0С haroratda eriydi?{=651 0С

Magniyning plastikligi necha % ?

{=3,6

Qaysi magniy qotishmasidan benzin baklar bo‘g‘izi tayyorlanadi?{=MЛ12

Magniy qotishmalari umumiy holda necha xil bo‘ladi?

{=2 xil

Qalay, qo‘rg‘oshin asosidagi oq antifriksion materialga nima deb ataladi?

{=babbit

Bir karbidli volframli qattiq qotishma markasini toping?

{=ВK8

Kukun materiallarining asosiy kamchiligiga nima kiradi?{=g‘ovakligi

T30K4 markali qattiq qotishmada 30 raqami nimani bildiradi?

{=30% TiC

Uch karbidli qattiq qotishma markasini toping?

{=TT7K12ВK

Cho‘yan, bronza, chinni, shisha kabi mo‘rt materiallarga ishlov berishda qaysi qattiq qotishma markasidan foydalanadi?

{=ВK8

Qattiq qotishma markasini toping?{=T5K6

Tola yoki dispersli donachani, yaxlit kompozitsiyaga bog‘lovchi moddaga biriktirish orqali olingan materialga qanday material deb ataladi?

{=kompozision

Kompozitsion materiallarda ko‘proq qaysi materiallar matritsa sifatida ishlatiladi?

{=rangli metall va ularning qotishmalari

Bir xil strukturali ko‘p sonli zvenolardan tashkil topgan makromolekula moddalarga nima deb ataladi?

{=polimerlar

Kauchukka maxsus ishlov berilib olingan moddaga nima deb ataladi?

{=rezina

Plastmassalarda asosiy bog‘lovchi material sifatida nima ishlatiladi?

{=su’niy smola

Metall va qotishmalarning uzoq vaqt uy haroratsida yoki yuqoriroq haroratda saqlanishi natijasida struktura o‘zgarishi hisobiga puxtalanishiga nima deyiladi?

{=eskirtirish

Qizdirilganda yumshaydigan va sovitilganda qotadigan plastik massalarga nima deb ataladi?

{=termoplast

Metall va qotishmalarni zararli qo‘shimchalardan tozalashga qanday jarayon deyiladi?

{=rafinirlash

Uglerodning metallar va ba’zi bir metallmas elementlar bilan hosil qilgan birikmasiga nima deyiladi?

{=karbidlar

Gilga ma’lum miqdorda ma’danlar, shuningdek oksidlar va boshqa noorganik birikmalar aralashtirilib tayyorlanadigan sopol buyumlarga nima deyiladi?

{=keramika

Materiallarning agressiv muhit ta’sirida yemirilishiga nima deyiladi?

{=korroziya

Qotishmalarning kimyoviy tarkibining bir tekis emasligiga nima deyiladi?

{=likvatsiya

Ko‘z bilan kuzatib bo‘lmaydigan kichik obyektni kuzatishda foydalaniluvchi optik asbobga nima deyiladi?

{=mikroskop

Nikelning xromli qotishmasi nima?

{=nixrom

Polimerlarning plastikligini oshirish maqsadida ularga kiritiladigan organik moddalarga nima deyiladi?

{=plastifikatorlar

Plastmassalar necha xil bo‘ladi?

{=2 xil

Kobalt, ba’zan nikel asosida olingan qattiq qotishma nima deyiladi ?

{=stellit

Volframning erish haroratsi necha 0С ?

{=3410

Metallarning yuqori haroratda yemirilmay mustahkamligini saqlash xossasiga nima deb ataladi ?{=Issiqqa chidamlilik

Yuqori harorat sharoitida gazlar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishishga qarshilik ko‘rsatadigan qotishmaga nima deyiladi ?

{=Issiqqa bardosh qotishma

Elektr tok ta'sirida metall tuzlarining eritmasidan metallarning ajralib chiqishi xossasiga asoslanib qoplash usuli qanday nomlanadi?

{=Metall suyultirib qoplash

Detall sirtini xrom bilan qoplaganda detallga yotqizilgan xrom qattiqligi necha HB ga teng?

{=800-1000

Dunyoda birinchi bo'lib, elektr yoy bilan payvandlash usulini kim kashf etgan?

{=1882 yilda rus injeneri Н.Н.Бенардос

Oldindan siyuqlantirilgan metall detallning maxsus tayyorlangan sirtiga siqilgan gaz yoki havo oqimi bilan qoplash usuli qanday nomlanadi?

{=Purkab qoplash

Benzin, kerosin va mineral moylar ta'sirida bo'ladigan metall idish sirti qanday markadagi emallar bilan qoplanadi?

{=ВЛ-515, ВЛ-725, ФЛ724-1

Gruntovka nima?

{=Loklar, pigmentlar va to'ldiruvchilardan tayyorlangan pastasimon material

Izolyatsion qoplamalarga kiruvchi javobni toping:

1) plastmassa; 2) galvanik; 3) bitum mastika; 4) elektr payvand; 5) lok-bo'yoq; 6) gazli alanga; 7) legirlash.

{=1, 3, 5

Kimyoviy-termik qoplash usullari keltirilgan javobni toping:

1) payvandlash; 2) azotlash; 3) suyultirib qoplash; 4) tsianlash; 5) toblash; 6) elimlash; 7) izolyatsion qoplash; 8) fosfatlash.

{=2, 4, 5, 8

Izolyatsion qoplamani sirti bilan yopishqoqligini o'lchovchi asbob nomini toping.

{=adgeziometr

Karbonat angidrit gazi, azot va geliy aralashmalari qaysi qoplash usuliga mos.

{=Lazerli

Plazmali yoy yordamida qoplashda, qoplama metalining qattiqligi nechaga teng?

{=HRC-55

Qalinligi 20 mm po'lat listni lazer nuri bilan kesish tezligi qanchaga teng?

{=100 m/soat

Karbonat angidrit gazi asosan qanday qoplashda ishlatiladi?

{=Galvanik

Elektr yoy bilan payvandlab qoplash harorati qanchaga teng?

{=5600-7000 0С

Yoqori haroratda ishlaydigan metall buyumlar surti korroziyaga qarshi qanday lok-bo'yoq materiallari bilan qoplanadi?

{=ПФ-28; ГФ-820

Tarkibida 30÷70% kremnezim, 30% gacha kaliy va natriy oksidi, 20% bor angidridi bo'lgan aralashmaga ........... deyiladi.

{=Emal

"Adgeziya" bu - ?{=Yopishish, ilashish

Kauchuk, polietilen, to'ldiruvchi va plastifikatirlarning bitum eritmasi bilan hosil qilingan aralashmasi .......... deyiladi.

{=Bikarul

Plazmali qoplash usulida plazma oqimining harorati qancha?

{=150÷300 0С

Detanatsion purkab qoplashda stvol uchidan kukun donalari qanday tezlik va haroratda otilib chiqadi?

{=800 m/s; 4000 0С

Termoplast materiallar keltirilgan javobni toping:

1) organik shisha; 2) getinaks; 3) polistirol; 4) tekstolit, 5) polipropilen; 6)steklotekstolit, 7) kapron

{=1, 3, 5, 7

Termoreaktiv plastmassa materiallar keltirilgan javobni toping:

1) organik shisha, 2) getinaks; 3)polistirol; 4)tekstolit, 5) polipropilen; 6)steklotekstolit, 7) kapron

{=2, 4, 6

Komponent­larni birin-ketin qо‘shish va ularning hossalarini kerakli tomonga yо‘naltirish, kompozitsiyani gomogenlashtirish нима деб аталади?

{=Aralashtirish

Bosim ta’sirida plastmassalarni plastik deformatsiyalab, qolip formasini egallashiga qanday usul deyiladi?

{=Presslash

Harorat va mexanik kuch ta’sirida polimerlar destruksiyaga uchrab har xil gazlar ajralib chiqishi, polimer kompozitsiya tarkibiga kiruvchi plastifikatorlar, erituvchilar, kimyoviy reaksiyalar ва harorat tufayli uchuvchan modda hosil bо‘lishi qanday holat deb ataladi?


Download 170 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling