Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

               25 – Variant. 

 

1. Agar sin 17° = 𝑥  va  cos 17° = 𝑦  bo’lsa, cos 56° ni 𝑥 va 𝑦  orqali ifodalang.                   

A) 2𝑥𝑦       B) 2𝑥 + 𝑦          

C) 𝑥𝑦        C) 4𝑥𝑦 

 

2. Agar sin 𝑥 =𝑎

𝑏

 bo’lsa,cos 2𝑥 ni toping. A) 

𝑏

2−2𝑎

2

𝑏2

       B) 

𝑎

2

−2𝑏2

𝑎

2       

C) 


2𝑎

2

−𝑏2

𝑏

2       D) 

2𝑏

2−𝑎

2

𝑏2

     


 

3. Agar 𝑓(𝑥) = lg(lg 𝑥

4

)

 bo’lsa , 𝑓(

1100

)

 ni toping.  

A) −


25

𝑙𝑛

210

          B) −

𝑙𝑔

2

𝑒100

        


C) 

𝑙𝑔

2𝑒

100


               D) −

50

𝑙𝑛2

10

 4. Agar 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 0  bo’lsa, 

𝑎+𝑏


𝑐

+

𝑎+𝑐𝑏

+

𝑎𝑏+𝑐

 ning qiymatini toping. 

A) – 3       B) – 1          C)  3         D) 0 

 

5. Agar (2𝑥2

− 3𝑦)


𝑛

 ifoda yoyilganda, 

birhadlaridan biri 𝐴𝑥

6

𝑦5

 ga teng bo’lsa, ning qiymatini toping. 

A) 11      B) 8          C) 9         D) 10 

 

6. Aniqmas integralni hisoblang: 𝑑𝑥

𝑥2

+4𝑥+20


 

A) 


1

4

∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥

4

+ 𝐶         B) 

1

4∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥+2


4

+ 𝐶


        

C) 4 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥+2

4

+ 𝐶     D) 4 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥

4+ 𝐶

        


7. {𝑎

𝑛

} arifmetik progressiya berilgan.     

𝑎

1+ 𝑎

2

+ 𝑎3

= 3


 va 𝑎

1

3+ 𝑎

2

3+ 𝑎

3

3= 9

  

bo’lsa, 𝑎3

 ni toping. 

A) 1       B) 2         C) 3          D) 4 

 

8. Aniq integralni hisoblang:            ∫ [𝑥 − [𝑥]]𝑑𝑥

10

0 

A) 0       B) 10        C) 1         D) 5 

 

9. Agar −3 < 𝑥 < −2  bo’lsa, √𝑥

2

− 5𝑥 + 11 + √𝑥2

+ 4𝑥 + 4


 ni toping. 

A) 𝑥 − 3             B) 𝑥 + 3       . 

C) −𝑥 − 3          D) 3 − 𝑥 

 

10. Agar 1

𝑥

< 0 <

1

𝑧

<1

𝑦

 bo’lsa,                      |𝑥 − 𝑦| + |𝑧 − 𝑦| + |−𝑥|

    


A) z      B) 2x – z      C) z – 2x     D) z – 2y  

 

11. Ko’paytuvchilarga ajrating:   (𝑥 − 𝑦)

2

∙ (𝑦 − 𝑧) + (𝑦 − 𝑥) ∙ (𝑧 − 𝑦)2

 

A) (𝑥 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑧) ∙ (𝑥 − 𝑧) B) (𝑥 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑧) ∙ (𝑥 + 𝑧 − 2𝑦) 

C) (𝑥 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑧) ∙ (𝑧 − 𝑥) 

D) (𝑥 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑧) ∙ (𝑥 − 𝑧 + 2𝑦) 

 

12. Agar 𝑥 = √20193

 bo’lsa,                             

(𝑥 + 1)

3

− 3 ∙ (𝑥 + 1)2

+ 3𝑥 + 5


  ni 

toping. 


A) 2022      B) 2021     C) 2020       D) 2019 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

13. n natural son uchun             

𝐸𝐾𝑈𝐾((𝑛+2)!; 𝑛!)

𝐸𝐾𝑈𝐵((𝑛+1)! ;𝑛!)

= 30

 o’rinli bo’lsa, n ni toping. 

A) 3       B) 4         C) 5       D) 7 

 

14.  


𝑥

2

+9𝑦2

𝑥𝑦

= 6   ga  ko’ra, 

𝑥+2𝑦


𝑥−𝑦

  ni toping. 

A) 3           B) 1          

C) 2,5        D) 2 

 

15. Agar 𝑓(𝑥 − 𝑎) = 3𝑥 + 5 va         𝑓(−1) = 20

  bo’lsa, 𝑓(𝑎 − 5)  ni toping. 

A) 29       B) 26         C) 25          D) 24 

 

16. Agar 𝐴 = 22

+ 2


4

+ 2


6

+ ⋯ + 2


22

 

bo’lsa, 2 + 23

+ 2


5

+ ⋯ + 2


17

 ni A orqali 

ifodalang. 

A) 


𝐴−8

32

         B) 𝐴−12

32

         C) 

𝐴−20


32

       D) 

𝐴+12

32

  

17. Soddalashtiring:  

𝑥 + 𝑥

2

+ 𝑥3

+ ⋯ + 𝑥


19

𝑥

−1+ 𝑥

−2

+ 𝑥−3

+ ⋯ + 𝑥


−19

 

A) 𝑥−20

            B) 𝑥

20

       . C) 𝑥

−20


+ 1

     D) 𝑥

20

− 1


 

 

18. Agar (𝑥 + 2)2

= 4 ∙ (𝑥 + 3)

 bo’lsa, 

(𝑥 + 3)


2

+

1(𝑥+3)

2

 ning qiymatini toping. A) 28       B) 32         C) 34        D) 36 

 

19. Agar 𝑥2

+ 𝑥 + 1 = 0

   bo’lsa,                   

𝑥

99+ 𝑥

98

+ ⋯ + 𝑥 + 1  ning qiymatini 

toping. 


A) x+1      B) 0          C) 1        D) 1 – x 

 

20. 𝑓(𝑥) = 3𝑥2

1𝑥

+ 7


  va  𝑔(𝑥) =

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥


  funksiyalar berilgan. Agar 

𝑔(1) = 12

 bo’lsa, 𝑔(𝑥) ni toping. 

A) 𝑥


3

− ln|𝑥| + 7

             

B) 𝑥


3

− ln|𝑥| + 7𝑥 + 4

 

C) 𝑥


3

+ ln|𝑥| − 7𝑥 + 7

    

D) 𝑥


3

− ln|𝑥| + 7𝑥 − 4

      

21. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 30° ga teng bo’lsa, burchaklardan kichikini 

toping. 


A) 84

°     B) 75°        C) 96°          D) 108° 

 

22. Uchlari A(2;0). B(0;1) va C(0;0) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning CM 

bisektrissasi o’tkazilgan bo’lsa, M 

nuqtaning koordinatasini toping.  

A) (


2√2

3

;2√2

3

)          B) (

3

2√2;

3

2√2)

 

C) (2

3

;2

3

)                 D) (

3

2;

3

2)

 

 23. Teng yonli trapetsiyaning diogonali 

o’tkir burchagining bisektrissasi  bo’lib, 

katta asosi 21 ga, perimetri 54 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 15       B) 17          

C) 16        D) 18 

 

 

  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. Uchburchakli piramida asosining 

ikki tomoni uzunligi 9 dm va 10 dm ga 

teng. Ular orasidagi burchak 45°. Yon 

qirrasi uzunligi     20 dm  ga teng. Agar 

yon qirrasi va asos tekisligi orasidagi 

burchak  30° ni tashkil etsa, 

piramidaning hajmini toping. 

A) 

58√3


3

    B) 30√2    C)105√2      D) 75√2 

 

 

25. Muntazam oltiburchakli piramidaga konus ichki chizilgan. Piramidaning yon 

yoqlari bilan asosi 60° li burchak hosil 

qiladi. Agar piramidaning asosiga ichki 

chizilgan aylananing radiusi 16 ga teng 

bo’lsa, konusning yon sirtini toping. 

A) 512𝜋     B) 256𝜋  C) 300𝜋    D) 450𝜋 

 

 

26. Aylananing markazi tomonlari 10, 12, 18 bo’lgan uchburchakning katta 

tomonida va  u kichik tomonlariga 

urinadi. Aylananing radiusini toping. 

A) 


40√5

11

       B)  40√3

11

        C) 40√2

11

        D) 20√5

11

  

 

27.  r radiusli aylanaga tashqi chizilgan to’g’ri burchakli trapetsiya kichik 

tomoni 


3𝑟

2

 ga teng bo’lsa, trapetsiya yuzini toping.  

A) 


9𝑟

2

4            B) 

9𝑟

22

     


C) 

9𝑟

25

          D) 

9𝑟

2

7 

 

28. Teng tomonli uchburchak balandligi tomonidan 

3

 sm kichik bo’lsa, uchburchakning tomonini toping.   

A) 2√3             B) 6 + 2√3         

C) 6 + 4√3      D) 6√3 

29. To’g’ri burchakli uchburchakning 

to’g’ri burchagidan chiqqan medianasi 

bu burchakni 1:2 kabi nisbatda bo’lsa 

va 3 sm ga teng bo’lsa, uchburchakning 

yuzini toping.  

A) 

9√3


2

          B) 

9√3

4

      C) 9          D) 4,5  

30. Teng yonli trapetsiyaning pastki asosi   

30 sm ga, ustki asosi 18 sm ga teng.Bu      

trapetsiyaning diogonallari o’zaro   

perpendekulyar.Uning yuzini toping. 

A) 529             B)574              

C) 576             D) 625 

 

                    26 – Variant.   

1. Agar 𝑓 (𝑥 +

1

𝑥

) =3𝑥

2

+34𝑥

+ 3


  bo’lsa, 𝑓(8) 

ning qiymatini toping. 

A) 15          B) 9              C) 

14

3               D) 

7

3 

 

2. Agar 𝑎√𝑎 − 10√𝑎 = 3  bo’lsa,           √𝑎 +

1

√𝑎 ning qiymatini toping. 

A) 3            B) 9           

C) √13       D) √11 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

3. Hisoblang.  

𝑠𝑖𝑛

2

5° + 𝑠𝑖𝑛2

10° + 𝑠𝑖𝑛

2

15° + ⋯ + 𝑠𝑖𝑛2

180°


 

A) 19            B) 18             

C) 17             D) 16 

 

4. Agar √5−5

√10−3


= 𝑥

  bo’lsa, 

3+√10

√5+1


 ni x orqali 

ifodalang. 

A) 

𝑥

4√5       B) 

𝑥

√5         C) −

4𝑥

√5        D) −

𝑥

4√5 

 

5. Agar ∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =𝑥+1

𝑥

 tenglik o’rinli bo’lsa, 𝑓(𝑥) funksiya javoblardan qaysi 

biriga teng? 

A) −

1

𝑥3

              B) −

1

𝑥

2           

 C) −


1

𝑥

                D) – 𝑥  

6. 5𝑥


2

− (7𝑚 − 1)𝑥 − 11 = 0

 

tenglamaning ildizlari 𝑥1

 𝑣𝑎  𝑥


2

. Agar 


𝑥

1

= −𝑥2

 bo’lsa, 𝑚 ning qiymatini 

toping. 

A) −


1

7

          B) −7

5

          C) 1

7

          D) 0  

7. {


𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = −1

2𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 6

3𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 7

 tenglamalar 

sistemasining ildizlari yig’indisini 

toping. 


A) 2          B) 3            

C) 4           D) 5 

 

 

8. Sayyoh tog’ga 9 xil yo’l orqali chiqishi mumkin. Agar sayyoh borgan yo’li 

orqali qaytmasa, sayyoh necha xil usulda 

tog’ga chiqib tushishi mumkin? 

A) 9         B) 81           

C) 72           D) 64 

 

9. – 5; 11; x; - 2  sonlarining o’rta arifmetigi y ning 

1

5 qismiga teng va      

3𝑥 − 4𝑦 = −44

 bo’lsa, 𝑦 ning qiymatini 

toping. 


A) 30        B) 20       C) 40         D) 12. 

 

10. Tenglamani yeching:                      3

2+𝑥


− 3

2−𝑥


= 80

  

A) – 2       B) 2         C) 0       D) 2; - 2   

11. Hisoblang:                                              

𝑡𝑔5° ∙ 𝑡𝑔10° ∙ 𝑡𝑔15° ∙ … ∙ 𝑡𝑔80° ∙ 𝑡𝑔85°

  

 A) – 1        B) 1             C) 0           D) 0,5  

12. 𝑦 = 𝑎𝑥

2

+ 𝑏𝑥 + 𝑐


 funksiya grafigi I, 

II, IV choraklardan o’tishi ma’lum bo’lsa,      

𝑎, 𝑏 𝑣𝑎 𝑐

 larni nol bilan taqqoslang. 

A)  𝑎 > 0; 𝑏 > 0; 𝑐 > 0 

B) 𝑎 < 0; 𝑏 > 0; 𝑐 < 0 

C) 𝑎 > 0; 𝑏 < 0; 𝑐 > 0 

D) 𝑎 > 0; 𝑏 < 0; 𝑐 < 0 

 

13. |5𝑥 − 2| = 4 − 3𝑥 tenglamaning haqiqiy ildizlari nechta?  

A) 0          B) 1        C) 2          D) 3 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

14. 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 funksiya l ning qanday 

qiymatida toq funksiya bo’ladi? 

A) -1       B) 0        

C) 1         D) 2 

 

15. ∫cos √𝑥

3

√𝑥2

3

𝑑𝑥  integralni hisoblang. 

A) 3cos √𝑥

3

+ 𝐶


            B) −

1

3cos √𝑥

3

+ 𝐶 

C) 3sin √𝑥

3

+ 𝐶


             D) −

1

3sin √𝑥

3

+ 𝐶 

 

16. Agar 𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 3 bo’lsa,            𝑐𝑡𝑔

2

𝛼 − 2𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑡𝑔𝛼 ning qiymatini 

toping. 


A) 3       B) 2         

C) 1        D) 0 

 

17. Alida 36000  so’m, Valida 24000 so’m pul bor. Vali Aliga pulining necha foizini 

bersa, Alining puli Valining pulidan ikki 

marta ko’p bo’ladi? 

A) 25           B) 16

2

3

          C) 33

1

3        D) 50 

 

18. (𝑥

2

−𝑥+1)∙(4−𝑥)3

(𝑥−5)


2

∙(𝑥+1)


≥ 0

 tengsizlikning 

butun yechimlari nechta? 

A) 6       B) 7            

C) 4            D) 5 

 

 19. 𝑦 = √4𝑥 + 3 grafikka absissa o’qini 

(−

154

; 0)


 nuqtadan kesib o’tuvchi 

urinma o’tkazilgan bo’lsa, urinmaning 

urinish nuqtasini toping. 

A) (


11

4

; √14)              B) (

7

4; √10)

 

C) (13

4

; 4)                    D) (

9

4; 2√3)

 

 20. Hisoblang:          

    3 − √14 +

9√70

14√5−5√14− √5

 

A) 2     B) 3         C) 4         D) 5  

21. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 30° 

ga teng bo’lsa, burchaklardan kattasini 

toping. 


A) 84

°     B) 105°        C) 96°          D) 75° 

 

22. Bir burchagi 60o

 bo’lgan to’g’ri 

burchakli uchburchakka tomoni 6 sm ga teng 

bo’lgan romb shunday ichki chizilganki, 60

o

 

li burchak ular uchun umumiy, rombning barcha uchlari uchburchakning tomonlarida 

yotadi.Uchburchakning yuzini toping. 

A) 

27√3


2

                 B)

81√3

2

              C)

243 3


4

               D)

 

81 3


4

 

 23. Uchburchak uchlarining koordinatalari  

A(-4;2), B(6;5),C(1;-4). A uchidan 

tushirilgan balandligi orqali o’tuvchi to’g’ri 

chiziq tenglamasini tuzing. 

A)

5

95

0

xy

        B) 

5

92

0

xy

       

C) 


5

9

20

x

y

       D) 

5

95

0

xy

  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. Teng yonli uchburchakning yon tomoni 

10 ga teng, asosi 16 ga teng. Uchburchakka 

tashqi va ichki chizilgan aylanalar markazlari 

orasidagi masofani toping. 

A) 5          B) 2    C) 7          D) 6 

 

25. Og’ma prizma asosi parallelogrammdan iborat. Tomonlari a=3, b=5, asosdagi 

burchak 


45° ,yon qirrasi c=4. Yon qirra va 

asos tekisligi orasidagi burchak 

𝛽 = 30° 

bo’lsa, prizma hajmini hisoblang. 

A) 

14 2


    B) 

15 2


     C) 

20 2


     D) 

18 2


 

 

26. ABC uchburchakning tomonlari uzunliklari AB=5 va BC=4 va AC=4 bo’lsa, 

𝐶𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ skalyar ko’paytmani hisoblang. 

A) 3.5    B) 4    C) 4.5   D) 5 

 

27. Radiusi 3 ga teng bo’lgan aylanaga ikkita AB va AC urinmalar o’tkazilgan bo’lib, 

bunda A nuqta aylana markazidan 4 ga teng 

masofada joylashgan. Berilgan aylanaga, 

AB va AC urinmalarga urinuvchi 

aylana(hosil bo’lgan yangi aylananing 

radiusi berilgan aylananing radiusidan 

katta)ning radiusini toping. 

A) 19    B) 20    C) 21   D) 22 

 

28. To’g’ri burchakli trapetsiyaning diogonali kata yon tomoniga teng, balandligi 

6, kata yon tomoni 12 ga teng bo’lsa, uning 

o’rta chizg’ini toping. 

A) 


7 3

     B) 


6 3

     C) 


8 3

    D) 


9 3

 

 29. ABDCA

1

B1

C

1D

1

 to’g’ri burchakli parallelepiped berilgan. AB=8, BC=2, 

BB

1=6 bo’lsa, ABCDB

1

C1

 ko’pyoqli 

figuraning to’la sirtiyuzini toping. 

A) 76                      B) 96     

C) 

76 + 4√10            D) 76 + 9√10  

30. Teng yonli uchburchakning asosidagi 

burchagi 30

o

 ga, yuzi 4√3 ga teng bo’lsa, 

uning uchidan tushirilgan balandligini 

toping. 

A) 4    B) 3     C) 2    D) 2,5 

 

                 27 – Variant.  

1. 𝑦 = 𝑥


2

+ 4𝑥 − 7


 funksiyaning eng 

kichik qiymati 𝑎 ga teng bo’lsa, 𝑓(𝑎) 

ning qiymatini toping. 

A) – 2                B) 60       

C) 70                 D) – 11  

 

2. 𝑦 = |𝑥 − 1| ∙ 6𝑥

 funksiya hosilasining 

noldagi qiymatini toping. 

A) −1 + ln 6               B) 1 + ln 6 

C) −1 − ln 6               D) 1 − ln 6 

 

3. 𝐴 = {𝑥| 𝑥2

< 64; 𝑥 ∈ 𝑅}

 

        𝐵 = {𝑥| 𝑥2

> 9; 𝑥 ∈ 𝑁}

  bo’lsa, 

𝑛(𝐴 ∩ 𝐵)


 ni toping. 

A) 5       B) 4        C) 8         D) 10 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

4. 2𝑐𝑜𝑠


2

𝑥 =


2+√3

2

 tenglamaning eng kichik musbat yechimini toping. 

A) 


𝜋

12

         B) 𝜋

8

        C) 𝜋

6

          D) 𝜋

15

  

5. 1 kg mis 12000 so’m. 1 kg qo’rg’oshin 

18000 so’m. Mis va qo’rg’oshindan mos 

ravishda 4:1 kabi nisbatda olinib, 1 kg 

aralashma hosil qilindi. Hosil bo’lgan 

aralashma narxini toping.  

A) 14200       B) 13500       

C) 15300       D) 13200    

 

6. (𝑥


2

+ 8𝑥 + 15) ∙ √4𝑥 − 9 ≤ 0

  

tengsizlikni yeching. A) [−5; −2] ∪ [

9

4;  ∞)

      B) [−5; −2] 

C) [

9

4;  ∞)

                          D) {

9

4

} 

7. 𝑥


2

∙ |𝑥 − 1| + 𝑥

2

− 2𝑥 + 1 ≤ 0 

tengsizlik nechta butun yechimga ega? 

A) 0       B) 1       C) 2          D) 3 

 

8. 𝑦 = −𝑥 va 𝑦 = 𝑥2

− 3𝑥 + 2


 funksiyalar 

orasidagi eng kichik masofani toping. 

A) 

√2

5       B) 

√2

2       C) 

3√2


5

        D) 2 

 

9. 𝑦 = 27𝑙𝑜𝑔

3

𝑥− 3

 funksiyaning 

qiymatlar sohasini toping. 

A) (0; ∞)          B) (−3; 0)      

 C) (−3; ∞)       D) (0; 3) 

 

10. 𝑦 = (𝑥 − 1)20

∙ (sin 𝑥 + cos 𝑥)

  

funksiyaning 𝑥 = 0 nuqtadagi hosilasini toping. 

A) 21          B) – 19           

C) – 21        D) 19 

 

  

 

11. ∫ 𝑥3

∙ ln 3𝑥 𝑑𝑥

 integralni hisoblang. 

A) 


1

16

𝑥4

∙ (4 ln 3𝑥 − 1) + 𝐶

 

B) 


1

16

𝑥4

∙ (ln 3𝑥 − 1) + 𝐶

 

C) 


1

4

𝑥4

∙ (4 ln 3𝑥 − 1) + 𝐶

 

D) 


1

16

𝑥4

∙ (2 ln 3𝑥 − 1) + 𝐶

 

 

12. 11 ta sayyohdan 4 tasini Buxoroga, qolganini Samarqandga jo’natishni 

necha xil usulda amalda oshirish 

mumkin? 

A) 300         B) 336      C) 330           D) 320 

 

13. Aniq integralni hisoblang:  ∫ [𝑥]

[𝑥]


𝑑𝑥

4

1 

A) 32       B) 5       C) 27         D) 36 

 

14. Agar lg(𝑎 − 𝑏) = lg 𝑎 + lg 𝑏  bo’lsa, a ni b orqali ifodalang. 

A) 


1−𝑏

𝑏

          B) 1−𝑏

1+𝑏


        C) 

𝑏

1−𝑏         D) 

𝑏

1+𝑏 

15. Agar 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0  bo’lsa,              

𝑎+𝑑

𝑏+𝑐


+

𝑑+𝑐


𝑎+𝑏

𝑎+𝑏𝑐+𝑑

 ning qiymatini toping. 

A) – 3      B) – 1       C) 3         D) 0 

 

16. Agar (𝑥2

− 𝑦


3

)

𝑛 ifoda yoyilganda, 

birhadlaridan biri 𝐴𝑥

8

𝑦

9 ga teng bo’lsa, 

A ning qiymatini toping. 

A) 35      B) – 28       C) 28       D) – 35  

 

17. Agar 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3𝜋 bo’lsa, 𝑡𝑔𝑥+𝑡𝑔𝑦+𝑡𝑔𝑧

𝑡𝑔𝑥∙𝑡𝑔𝑦∙𝑡𝑔𝑧

 ning qiymatini toping. 

A) 2,5        B) 1         C) 2          D) 0,5 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

18. Taqqoslang:                                                  

𝑥 =

√9!−8!


√8!

;           𝑦 =

√8!+7!

√7!


;

           𝑧 =

√7!+6!

√6!


  

A) 𝑥 > 𝑦 > 𝑧             B) 𝑧 > 𝑦 > 𝑥 

C) 𝑥 = 𝑧 < 𝑦             D) 𝑥 = 𝑧 > 𝑦 

 

19. Agar 𝑙𝑜𝑔18

48 = 𝐴


 bo’lsa, 𝑙𝑜𝑔

3

2 ni a 

orqali ifodalang. 

A) 

𝐴−1


𝐴+4

         B) 

2𝐴+1

4−𝐴


          

C) 


2𝐴−1

4−𝐴


        D) 

4𝐴−1


𝐴+1

 

 20. 3, 9, 9, 27, 27, 27, 81, 81, 81, 81, …  

ketma – ketlikning 40 – hadi A, 15 – hadi 

B ga teng bo’lsa, 

𝐴

𝐵 ni toping.                                              

A) 81             B) 9            

C) 27             D) 243 

 

21. Agar 𝑎⃗(−1; 5; 𝑥) 𝑣𝑎 𝑎⃗(1; 5; −7) vektorlar perpendikulyar bo’lsa, x ning 

qiymatini toping. 

A) 

24

7    B) 


3

3

7      

C) 


7

24

    D) 7

24 

22. Teng yonli trapetsiyaning pastki 

asosi 36 𝑠𝑚 ga, ustki asosi esa 50 𝑠𝑚 ga 

teng. Bu trapetsiyaning diagonallari 

o’zaro perpendikulyar. Uning yuzini 

toping.  

A) 1850    B) 1849     

C) 1847     D)1851 

 

23. Bir burchagi 60° bo’lgan to’g’ri bur-chakli uchburchakka tomoni 6 sm ga 

teng bo’lgan romb shunday ichki 

chizilganki, 60° li burchak ular uchun 

umumiy, rombning barcha uchlari 

uchburchakning tomonlarida yotadi. 

Uchburchakning yuzini toping.  

A) 

27√3


2

        B)  

81√3

2

      C) 

81√3


4

       D) 

81√3

8

   

24. Uchburchak uchlarining 

koordinatalari (−4; 2);(6;5);𝐶(1;−4).𝐴 

uchidan tushirilgan balandligi orqali 

o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini 

tuzing


.  

A) 5x-9y+2=0     B) 5x+9y+2=0      

C) 9y-5x-2=0      D) 5x+9y-2=0 

 

25. Og’ma 

prizmaning 

asosi 

parallelogramlardan  iborat  bo’lib, uning asosi tomonlari 5 va 4 ga va ular orasidagi 

burchak 45° ga teng. Yon qirrasi uzunligi 

4 ga va asos tekisligi bilan 30° li burchak 

tashkil qiladi. Prizmaning hajmini toping.  

A) 

18 2


       B) 24     

C) 


20 2

      D) 25 

 

26.  Teng  yonli  uchburchakning    yon tomoni  20  ga,  asosidagi  burchak 

kosinusi 

2√6

5

  ga  teng  bo’lsa,  asosiga tushirilgan balandligini toping.  

A) 4        B) 5     

C) 6        D) 5.5 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

27. Perimetri 36 sm bo’lgan 

parallelogramda diagonallar o’tkazilgan. 

Ikkita qo’shni uchburchaklar 

perimetrlari orasidagi ayirma 10 sm ga 

teng. Parallelogramning tomonlari 

uzunliklarini toping.  

A) 14,6                B) 14;4      

C)12;6                 D) 8;10 

 

28.  𝑎⃗(−1;5;𝑥) va 𝑏⃗(−1; −2; −5) vektorlar uchun 𝑎⃗⊥𝑏⃗ bo’lsa, 𝑥 ni toping.  

A) 


9

5    B) 

4

5     


C) 

5

9   D) 


5

4 

 

29. Trapetsiyaning o’rta chizig’i 36 ga, asoslari ayirmasining moduli 10 ga teng 

teng bo’lsa, uning asoslarini toping.  

A) 40; 32    B) 41; 31      

C) 42; 30    D) 44; 28 

 

30. Aylana to’g’ri burchakli uchburchakning katta katetiga urinib

shu katet qarshisidagi burchak uchidan 

o’tadi, markazi esa gipotenuzada yotadi. 

Agar katetlarining uzunliklari 6 va 8 

bo’lsa, aylana uzunligini toping.  

A) 


7, 5

     B) 10      


C) 

12, 5


    D) 


5

  

          

 

 

             28 – Variant.  1. Agar 𝑀 = 1 − 2 + 2

2

− 23

+ ⋯ + 2


8

29

 bo’lsa, 1 − 2 + 2

2

− 2


3

+ ⋯ + 2


6

− 2


7

 

ni M orqali ifodalang. A) 

𝑀+1


4

      B) 

𝑀−1

4

       C) 𝑀+3

4

        D) 𝑀

4

  

2. Agar 3

𝑥

= 5


𝑦

   bo’lsa, 9

𝑥

𝑦

− 125𝑦

𝑥

 ni toping.  (va haqiqiy sonlar ). 

A) 1        B) 2          C) – 4     D) – 2  

 

3. a, b va c musbat butun sonlardir. Agar  𝑎 + 𝑏 = 10

 va 𝑏 + 𝑐 = 14 bo’lsa, 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 

ko’paytmaning eng katta qiymatini 

toping. 


A) 225    B) 240       C) 162          D) 96 

 

4. Ifodaning birlar xonasidagi raqamini aniqlang. 0! + 2! + 4! + 6! + ⋯ + 34! 

A) 1      B) 5       C) 7            D) 6 

 

5. (𝑛 + 2)! = 20 ∙ 𝑛! bo’lsa, n ni toping A) 6         B) 10         C) 3        D) 4 

 

6. Quyida keltirilgan  tasdiqlangan nechtasi to’g’ri ? 

1) 2


13

− 3


10

 toq son 

2) 3

8

+ 57

  toq son 

3) 4

−2

+ 10  juft son  

4) 8


0

+ 1


  toq  son 

A) 0        B) 2          

C) 1         D) 3 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

7. 


𝑙𝑜𝑔

2

(7𝑥+1)−1𝑙𝑜𝑔

2

(𝑥−2)+𝑙𝑜𝑔2

4

= 1   tenglamani 

yeching. 

A) 17          B) 

43

18            

C) 


25

12

           D) 1

6

  

8. Agar 4 cos 𝑥 − 6 sin 𝑥 = 0  bo’lsa, 

|sin 2𝑥|

 ning qiymatini toping. 

A) 

1

4       B) 

12

13         C) 

9

13         D) 

3

4 

 

9. Agar 𝑙𝑜𝑔5

25! = 𝑥


 bo’lsa, 𝑙𝑜𝑔

5

24! ni 

orqali ifodalang. 

A) x – 4      B) x+2      C) x – 2       D) x 

 

10. Agar sin 85° = 𝑎 bo’lsa, sin 80°  ni a orqali ifodalang.                                                             

A) 1 − 2𝑎

2

       B) 2𝑎2

− 1


       

C) √


𝑎−1

2

             D) 𝑎−1

2

  

11. Agar 𝑙𝑜𝑔

(𝑥+6)

((𝑛 − 2)𝑥 + 𝑚 + 3) 

bo’lsa, m+n ni toping. 

A) 0         B) 8           C) 3             D) 6 

 

12. 124! – 13!+13  sonining mezonini toping. 

A) 3          B) 5          C) 4            D) 8 

 

13. Soddalashtiring: sin 7°∙cos 17°∙𝑡𝑔27°∙𝑐𝑡𝑔37°

sin 73°∙cos 83°∙𝑡𝑔53°∙𝑐𝑡𝑔63°

 

A) 2       B) 1          C) 0,5           D) 0,25 14. Aniqmas integralni hisoblang: 

∫ 𝑐𝑜𝑠


3

𝑥𝑑𝑥


 

A) sin 𝑥 +

1

3

𝑠𝑖𝑛3

𝑥 + 𝐶


         

B) sin 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛

3

𝑥 + 𝐶


 

C) 𝑠𝑖𝑛𝑥 −

1

3

𝑠𝑖𝑛3

𝑥 + 𝐶


          

D) sin 𝑥 − 𝑠𝑖𝑛

3

𝑥 + 𝐶


 

 

15. Tengsizliklar sistemasini yeching: {

3𝑥

2− 5𝑥 − 2 ≥ 0

3𝑥−1


𝑥

< 0

   


A) (

1

3; 2]

        B) [2; ∞)          

C) (0;

1

3)

         D) ∅ 

 

16. 


3

𝑥

∙|𝑥−2|∙(𝑥2

−7𝑥+10)


25−𝑥

2

≥ 0  tengsizlikni 

qanoatlantiruvchi yechimlar to’plamini 

toping. 

A) [−5; 2]          B) (−5; 2]      

C) (0; 5)             D) [0; 2] 

 

17. Tenglamani yeching:  4

1+𝑥


− 4

1−𝑥


= 15

 

A) 4       B) – 1        C) 1           D) 1; - 1   

18. Agar 𝑓(2𝑥 + 1) = 4 ∙ 𝑓(7) − 9  va        

𝑔(𝑥) = 𝑥

2

− 2𝑥 + 5 bo’lsa, 𝑔(𝑓(13)) ni 

toping. 


A) 8          B) 13             

C) 29          D) 50 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

19. 𝑦 = 𝑥

2

− 6𝑥 + 4


 funksiyaning eng 

kichik qiymati 𝑎 ga teng bo’lsa, 𝑓(𝑎) 

ning qiymatini toping. 

A) 60     B) 49          

C) 58        D) 59 

 

20. Hisoblang:  

sin 2°+sin 4°+sin 6°+⋯+sin 88°

cos 2°+cos 4°+cos 6°+⋯+cos 88°

 

A) 0         B) 1            C) – 1           D) – 2    

21. Aylana to’g’ri burchakli 

uchburchakning katta katetiga urinib, 

shu katet qarshisidagi burchak uchidan 

o’tadi, markazi esa gipotenuzada yotadi. 

Agar katetlarining uzunliklari 6 va 8 

bo’lsa, aylana diametrini toping.  

A) 12,5     B) 7,5     C) 5   D) 10 

 

22.  Soatning  soat  mili  15°  ga  burilsa  minut 

mili necha gradusga buriladi? 

A) 180        B) 30          

C) 150        D) 120 

  

23. 


O‘lchamlari 80x40x10 𝑠𝑚 bo’lgan 

to’g’ri burchakli parallelepiped 

shaklidagi mis g’o’lasidan qalinligi  

1 𝑚𝑚 bo’lgan tunuka taxtasi tayyorlandi. 

Bu tunuka taxtaning yuzini toping.  

A) 


2

32 m


       B) 

2

32000 dm       

C) 


2

0, 032 km

   D) 

2

320000 mm 

 

24. ABC uchburchakning tomonlarining 

uzunliklari AB=5, BC=4, AC=6 bo‘lsa, 

𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗ skalyar ko‘paytmani hisoblang. 

A)-2,5      B) 0,5      C) 2,5               D) 1,25 

 

25. Teng yonli ABCD trapetsiyada AC dioganal CD tomonga perpendikulyar. Agar 

AD = 4, |AB|

2

+|BC|


2

 = 11 bo‘lsa, |AB| ni 

toping. 

A) 3             B) 

√2       

C) 2             D) 1,5 

 

26. Uchburchakli piramidaning asosining tomonlari 6, 6 va 8 ga teng. 

Asosidagi barcha ikki yoqli burchaklari 

45° ga teng bo’lsa, piramidaning 

balandligini toping. 

A) 

2 5


5

              B) 

3 6

5

     C) 

4 5


5

              D) 

2 10

5

 27. Muntazam uchburchakka tomoni 

uzunligi 1 ga teng bo’lgan kvadrat 

ichki chizilgan. Uchburchakning 

peremetrini toping.  

A) 

7 3


1

5      B) 

7 3


1

6     

C) 


7 3

1

12      D) 

3 2 3  

28.  (2;  −3)  nuqtani  Ox  o’qiga  nisbatan 

simmetrik bo’lgan nuqtasini toping. 

A) (-2;-3)           B) (2;3)     

C) (3;2)            D) (-3;2) 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

29. To’g’ri burchakli uchburcha 

katetlari a va b ga teng, hamda a 

tomon qarshisidagi o’tkir burchak x ga 

teng bo’lsa, sinx ni toping.  

A) 


a

b

    B) 


b

a

     C) 


2

2

aa

b

   D) 2

2

ba

b

  

30. ABC uchburchakning tomonlari 

uzunliklari AB=5, BC=4 va CA=4 

bo’lsa, 𝐶𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

∙𝐶𝐵


⃗⃗⃗⃗⃗⃗

 skalyar ko’paytmani 

hisoblang.  

A) 2,5          B) 3      

C) 3,5          D) 4 

 

 Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling