Top, Limit, RowNum standart so`zlari exists standart so`zi


Download 1.29 Mb.
Sana23.04.2020
Hajmi1.29 Mb.
 • REJA:
 • Top, Limit, RowNum standart so`zlari
 • EXISTS standart so`zi
 • CASEstandart so`zi
 • Ma`ruzachi: Usmonov J.T
 • 23.04.20

Rastalar, mahsulot turi va mahsulot jadvallaridagi rastalar, mahsulot turi va mahsulotustunlari bitta ustunda chiqarilsin.

 • Rastalar, mahsulot turi va mahsulot jadvallaridagi rastalar, mahsulot turi va mahsulotustunlari bitta ustunda chiqarilsin.
 • a) SELECT CONCAT(rastalar, “ ”, [mahsulot turi], “ ”, [mahsulot tu])
 • FROM Rastalar, [Mahsulot turi], [Mahsulotlar]
 • WHERE Rastalar.ID=[Mahsulot turi].Rasta_id and
 • [Mahsulot turi].ID=Mahsulot.Mahsulot_t_id;
 • b) SELECT CONCAT_WS(“ ”, rastalar, [mahsulot turi], [mahsulot tu})
 • FROM Rastalar, [Mahsulot turi], [Mahsulotlar]
 • WHERE Rastalar.ID=[Mahsulot turi].Rasta_id and
 • [Mahsulot turi].ID=Mahsulot.Mahsulot_t_id;

Mahsulot jadvalining mahsulot narxi ustunidagi qiymatlarining butun qismi chiqarilsin.

 • Mahsulot jadvalining mahsulot narxi ustunidagi qiymatlarining butun qismi chiqarilsin.
 • SELECT ROUND([mahsulot narxi], 0) FROM Mahsulot;
 • Yetkazib beruvchilar jadvalining yetkazib beruvchi ustunidagi <“Alixan” MCHJ> qiymati <“VALI” MCHJ> qiymatiga o`zgartirilib chiqarilsin.
 • a) SELECT INSERT([yetkazib beruvchi], 2, 7, “VALI”)
 • FROM [Yetkazib beruvchilar]
 • WHERE [yetkazib beruvchi]=““Alixan” MCHJ”;
 • b) select replace(ism, 'Alixan', 'VALI') from talaba;

Xodim jadvalidagi F.I.SH ustunida Xasan ismi mavjud bo`lsa undagi X harfi nechchinchi belgi(Simvol)ligi chiqarilsin.

 • Xodim jadvalidagi F.I.SH ustunida Xasan ismi mavjud bo`lsa undagi X harfi nechchinchi belgi(Simvol)ligi chiqarilsin.
 • a) SELECT INSTR(F.I.Sh, “Xasan") FROM xodim;
 • b) SELECT LOCATE("Xasan", F.I.Sh, 2) FROM  xodim;
 • b) SELECT POSITION("Xasan" IN  F.I.Sh)FROM  xodim;

Omborxonada keltirilgan sanasi 01.01.2019 dan keyin keltirilgan “Fanta” qiymati “Fanta C” ga o`zgartirilib chiqarilsin.

 • Omborxonada keltirilgan sanasi 01.01.2019 dan keyin keltirilgan “Fanta” qiymati “Fanta C” ga o`zgartirilib chiqarilsin.
 • SELECT INSERT(Mahsulotlar.[Mahsulot nomi], 1, 5, “Fanta C”) FROM mahsulotlar, Omborxona
 • WHERE Mahsulotlar.id=Omborxona.Mahsulot_id
 • and Mahsulot.[mahsulot nomi]=“Fanta”
 • and [keltirilgan sana]<01.01.2019;
 • Mahsulotlar jadvalidagi mahsulot nomi ustunidan so`zning boshlanishidagi bo`sh joylar(probellar) olib tashlanib chiqarilsin.
 • SELECT LTRIM([Mahsulot nomi]) From Mahsulotlar;

Yetkazib beruvchilar jadvalining I/CHlar ustunidagi har bir mahsulot sanasiga 1 yil 2 oy qo`shilib chiqarilsin.

 • Yetkazib beruvchilar jadvalining I/CHlar ustunidagi har bir mahsulot sanasiga 1 yil 2 oy qo`shilib chiqarilsin.
 • Select add_months(I/CHlar, 14) from [Yetkazib beruvchilar];
 • Birinchi rastaga nechta mahsulot turi joylashtirilgan.
 • Select count([Mahsulot turi].*) from [Mahsulot turi], Rastalar Where [Mahsulot turi].Rasta_id=Rastalar.id and Rastalar.id=1;

Mahsulotlar jadvalidagi mahsulot nomi ustunidan bo`sh joylash(probellar) olib tashlanib chiqarilsin.

 • Mahsulotlar jadvalidagi mahsulot nomi ustunidan bo`sh joylash(probellar) olib tashlanib chiqarilsin.
 • Select TRIM([Mahsulot nomi]) From Mahsulotlar;
 • Omborxona jadvalining ustunlaridan foydalanib muddati o`tgan mahsulotlar haqida ma`lumot bering.
 • Select * from Omborxona
 • Where (select months_between (sysdate, [keltirilgan sana]) from Omborxona)>[saqlash muddati]*12;

Eng qimmat mahsulot qaysi rastada joylashgan.

 • Eng qimmat mahsulot qaysi rastada joylashgan.
 • Select rastalar from Rastalar, [Mahsulto turi], Mahsulotlar
 • From Rastalar.ID=[Mahsulot turi].Rasta_id and =[Mahsulot turi].ID=Mahsulotlar.Mahsulot_t_id and Mahsulotlar.[Mahsulot narxi]=(Select MAX([Mahsulot narxi])) from Mahsulotlar;
 • Omborxona jadvalining keltirilgansana ustunidagi har bir mahsulot sanasiga 2 oy qo`shilib chiqarilsin.
 • Select add_months(sana, 2) from Omdborxona;

TOP, LIMIT va ROWNUM

 • Hamma ma'lumotlar bazalari TOP standart so'zini qo'llab-quvvatlamaydi. MySQL cheklangan miqdordagi yozuvlarni tanlash uchun LIMIT so'zini qo'llab-quvvatlaydi, Oracle esa ROWNUM dan foydalanadi.
 • TOP standart so`zi qaytariladigan yozuvlar sonini aniqlash uchun ishlatiladi.
 • TOP standart so`zi minglab yozuvlarga ega bo'lgan katta jadvallarda foydalidir. Ko'p sonli yozuvlarni qaytarish ishlashga ta'sir qilishi mumkin.
 • TOP sintaksisi (SQL Server)
 • SELECT TOP son, ustun nomlari FROM jadval nomlari WHERE shartlar;

1 misol. Mahsulot jadvalining birinchi 3 qator ma`lumotlari chiqarilsin.

 • 1 misol. Mahsulot jadvalining birinchi 3 qator ma`lumotlari chiqarilsin.
 • SELECT TOP 3 * FROM mahsulot;
 • 2 misol. Mahsulot jadvalining M_nomi va Miqdori ustunlarining birinchi 10 ta qiymati chiqarilsin.
 • SELECT TOP 10 PERCENT, M_nomi, Miqdori FROM Mahsulot;
 • 3 misol. Buyurtma va Xodimlar jadvalining ID va ISM ustunlaridan birinchi 5 ta qiymati chiqarilsin
 • SELECT  TOP 5, Buyurtma.BuyurtmaID, Xodimlar.Ism FROM Buyurtma RIGHT JOIN Xodimlar ON Buyurtma.XodimID=Xodimlar.XodimID ORDER BY Xodim.XodiID;

LIMIT sintaksisi (MySQL)

 • LIMIT sintaksisi (MySQL)
 • SELECT ustunlar FROM Jadval nomlari WHERE shartlar LIMIT son;
 • 1 misol. Mahsulot jadvalining birinchi 3 qator ma`lumotlari chiqarilsin.
 • SELECT * FROM mahsulot LIMIT 3;
 • 2 misol. Mahsulot jadvalining M_nomi va Miqdori ustunlarining birinchi 10 ta qiymati chiqarilsin.
 • SELECT M_nomi, Miqdori FROM Mahsulot LIMIT 10;
 • 3 misol. Buyurtma va Xodimlar jadvalining ID va ISM ustunlaridan birinchi 5 ta qiymati chiqarilsin
 • SELECT  Buyurtma.BuyurtmaID, Xodimlar.Ism FROM Buyurtma RIGHT JOIN Xodimlar ON Buyurtma.XodimID=Xodimlar.XodimID ORDER BY Xodim.XodiID LIMIT 10;

ROWNUM Sintaksisi (Oracle)

 • ROWNUM Sintaksisi (Oracle)
 • SELECT Ustunlar FROM Jadval nomlari WHERE ROWNUM <= son;
 • 1 misol. Mahsulot jadvalining birinchi 3 qator ma`lumotlari chiqarilsin.
 • SELECT * FROM mahsulot ROWNUM <=3;
 • 2 misol. Mahsulot jadvalining M_nomi va Miqdori ustunlarining birinchi 10 ta qiymati chiqarilsin.
 • SELECT M_nomi, Miqdori FROM Mahsulot ROWNUM <= 10;
 • 3 misol. Buyurtma va Xodimlar jadvalining ID va ISM ustunlaridan birinchi 5 ta qiymati chiqarilsin
 • SELECT  Buyurtma.BuyurtmaID, Xodimlar.Ism FROM Buyurtma RIGHT JOIN Xodimlar ON Buyurtma.XodimID=Xodimlar.XodimID ORDER BY Xodim.XodiID ROWNUM <= 10;

EXISTS

 • EXISTS standart so`zi pastki so`rovda biron bir qiymat mavjudligini tekshirish uchun foydalaniladi.
 • Agar pastki so`rov bir yoki bir nechta yozuvlarni qaytarsa, EXISTS operatori yuqori so`rovdagi qiymatni qaytaradi.
 • EXISTS sintaksisi
 • SELECT Ustun nomlari FROM Jadval nomi
 • WHERE EXISTS
 • (SELECT Jadval nomi FROM Jadval nomi WHERE shartlar);
 • Shu bilan bir qatorda ANY va ALL standart so`zlari ham mavjud
 • id
 • Mahsulot_id
 • Omborxona
 • keltirilgan sana
 • Mas-t miqdori
 • Saq-sh muddati
 • Rastalar raqami
 • ID
 • Mahsulot_id
 • Yetkazib beruvchi
 • I/CHgan sana
 • Et-b ber narxi
 • Miqdori
 • Rastalar
 • Omborxona
 • Yetkazib beruvchilar
 • Xodimlar
 • Mahsulot turi
 • Mahsulotlar
 • SUPER MARKET
 • Mahsulot_t_id
 • Mahsulot nomi
 • miqdori
 • Ombordagi miqdori
 • Buyurtma miqdori
 • Saq-sh muddati
 • Mahsulot narxi
 • id
 • F.I.Sh
 • Lavozimi
 • Tel raqami
 • Manzili
 • ID
 • Ish vaqti
 • Staji
 • ID
 • Rasta_id
 • Mahsulot turi
 • ID

1 misol. Mahsulot narxi 2000 so`mdan yuqori bo`lgan mahdulotlarning turi ciqarilsin.

 • 1 misol. Mahsulot narxi 2000 so`mdan yuqori bo`lgan mahdulotlarning turi ciqarilsin.
 • SELECT Mahsulot_turi FROM Mahsulot_turi
 • WHERE EXISTS
 • (SELECT [Mahsulot nomi] FROM Mahulotlar
 • WHERE Mahsulotlar.Mahsulo_t_id = Mahsulot_turi.ID AND [Mahsulot narxi]>2000);
 • 2 misol. Bitta mahsulot turi joylashgan rastalar ro`yxati chiqarilsin.
 • SELECT [Rasta raqami] FROM Rastalar
 • WHERE NOT EXISTS
 • (SELECT count(*) FROM Mahulot_turi
 • WHERE Rastalar.ID = Mahsulot_turi.Rasta_id
 • Group by id
 • HAVING count(Rasta_id)<2);

CASE

 • CASE shartlardan tekshiradi va birinchi shart bajarilganda qiymatni qaytaradi. Shunday qilib, shart to`g`ri bo`lsa keyingisiga o`tishni to`xtatadi va natijani qaytaradi. Agar biron bir shart to`g`ri bo`lmasa ELSEdagi qiymatni qaytaradi.
 • Agar ELSE qismi bo`lmasa va shartlar haqiqiy bo`lmasa, u NULL qaytaradi.
 • CASE     WHEN 1-shart THEN 1-natija     WHEN 2-shart THEN 2-natija
 •     WHEN  n-shart  THEN  n-natija     ELSE natija (default) END;

1 misol. Xodimlar jadvalidan stajiga qarab izoh berilsin.

 • 1 misol. Xodimlar jadvalidan stajiga qarab izoh berilsin.
 • SELECT ID, FISh,
 • CASE
 • WHEN Staji > 10 THEN “Tajribali xodim"
 • WHEN Staji > 5 and Staji<10 THEN “Malakali xodim"
 • ELSE “Yosh xodim"
 • END AS Izoh
 • FROM Xodim;
 • 2 misol. Mahsulot jadvalidan mahsulot nomlari chiqarilsin. Ombordasi miqdori bo`yicha saralansin yoki mahsulot nomi bo`yicha saralansin
 • SELECT [mahsulot nomi] FROM Mahsulotlar
 • ORDER BY CASE
 • WHEN [Ombordagi miqdori] is NULL THEN [Mahsulot nomi] ELSE [Ombordagi miqdori] END;

UPDATE Mahsulotlar SET Narxi = ( CASE

 • UPDATE Mahsulotlar SET Narxi = ( CASE
 • WHEN Narxi<10000 THEN Narxi =1,1*Narxi
 • WHEN Narxi>10000 THEN Narxi =1,05*Narxi
 • ELSE Narxi=Narxi
 • END);
 • SELECT ID, Miqdori FROM Mahsulotlar
 • WHERE [Mahsulot nomi]=
 • (CASE
 • WHEN id=1 THEN “olma”
 • WHEN id=2 THEN “nok”
 • END)
 • ;

IF, IFNUL, ISNUL

 • IF funktsiyasi belgilangan shartni tekshiradi va true va false qiymatiga qarab qiymat qaytaradi.
 • Sintaksis
 • SELECT IF(sharttrue qiymatfalse qiymat) FROM jadval
 • Misollar
 • 1.SELECT IF(500<1000, 5, 10);
 • 2.SELECT
 • IF((Omborxonadagi_miqdori-Buyurtma_miqdori)>0, “Mavjud”, “Tugadi”) FROM Mahsulotlar;

IF, IFNUL, ISNUL

 • IFNULL funktsiyasi agar ifoda NULL bo'lsa, belgilangan qiymatni qaytaradi. Agar ifoda NULL bo'lmasa, bu funktsiya ifoda qaytaradi.
 • Sintaksis
 • SELECT IFNULL(ustun_nomi, const qiymat) FROM Jadval nomi
 • Misollar
 • 1. SELECT IFNULL(NULL, 500);
 • 2. SELECT IFNULL(Otasining_ismi, “XXX”) FROM Xodimlar;

IF, IFNUL, ISNUL

 • ISNULL funktsiyasi NULL yoki NOT NULLligiga qarab 1 yoki 0 qaytaradi. Agar ifoda NULL bo`lsa, bu funktsiya 1 ni qaytaradi, aks holda 0 ni qaytaradi.
 • Sintaksis
 • SELECT ISNULL(ustun nomi) FROM Jadval nomi
 • Misollar
 • 1. SELECT IFNULL (NULL);
 • 2. SELECT IFNULL(Otasining_ismi) FROM Xodimlar;

Download 1.29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling