Toshkent davlat transport universiteti “transportda axborot tizimlari va texnologiyalari ” kafedrasi


Download 288.27 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi288.27 Kb.
#1106410
Bog'liq
java 5 (2)
222, 3-laboratoriya, 3-lab.ishi, RTMP.3-lab.ishi, RTMP 3-laboratoriya, 3 lab Ergasheva Shaxnoza rtmp, Ismailova D, ишло ХЎжалигида ахборот технологиялари 87 Microsoft томонидан, Reja Amaliy dasturiy ta’minot paketlari haqida tushuncha, Xakimova E.S lab4, AT-3.VAXOBOV ASLBEK, 1.LABORATORIYA MASHGULOTI., java 5 (3)

TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

TRANSPORTDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI ”


kafedrasi
OBYEKTGA YO’NALTIRILGAN DASTURLASH TILI (JAVA) ”
fanidan


LABORATORIYA ISHI-5
Bajardi: АТ-32a guruh talabasi
Yusupov U.Sh.
Tekshirdi: Xakimov Sh.


Toshkent – 2021
Animatsiyalar bilan ishlash. Cell-animation, Tween-animation.

Class MainActivity


package uz.lycr.lesson8animations;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout;
import androidx.core.content.res.ResourcesCompat;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import uz.lycr.lesson8animations.models.CardModel;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

private LinearLayout endLinearLayout;


private LinearLayout gameLinearLayout;

ImageView img1, img2;

// Qatorlar va Ustunlar soni
private final int row = 5;
private final int column = 4;
private int openingImages = 0;
private int visibleImages = row * column;
private boolean isImg1 = false;
private boolean isImg2 = true;
private boolean isClose = false;
private final List cardList = new ArrayList<>();

@Override


protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

// Navigatsiya paneliga rang beramiz


if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) { getWindow().setNavigationBarColor(getResources().getColor(R.color.for_bars));
}
endLinearLayout = new LinearLayout(this);
gameLinearLayout = new LinearLayout(this);
LinearLayout topLinearLayout = new LinearLayout(this);
ViewGroup.LayoutParams mainLayoutParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);

// MainLayout-ga rang va orientatsiya beramiz


topLinearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
topLinearLayout.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.whiter));

// GameLayout va EndLayout-ga rang va orientatsiya beramiz


endLinearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
gameLinearLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
endLinearLayout.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.main_background)); gameLinearLayout.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.main_background));
topLinearLayout.addView(gameLinearLayout, mainLayoutParams);
topLinearLayout.addView(endLinearLayout, mainLayoutParams);
setContentView(topLinearLayout, mainLayoutParams);
// GameLayout-ning UI-ini yasaymiz
makeGameUI(gameLinearLayout);

// EndLayout-ning UI-ini yasaymiz


makeGameEndUI(endLinearLayout);

// List-ni to`ldiramiz


loadList();
}
private void loadList() {
for (int i = 0; i < visibleImages; i++) {
cardList.add(new CardModel(i, pickImage()));
}
}
private void makeGameUI(LinearLayout parentLayout) {
ImageView iv;
LinearLayout innerLl;
TextView topTv = new TextView(this);
LinearLayout mainLl = new LinearLayout(this);
LinearLayout.LayoutParams ivParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
LinearLayout.LayoutParams topTvParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
LinearLayout.LayoutParams mainLlParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
LinearLayout.LayoutParams innerLlParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
// TexView
topTvParams.weight = 5.5f;
topTv.setTextSize(50f);
topTv.setGravity(Gravity.CENTER);
topTv.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_top_tv);
topTv.setText("<" + getString(R.string.app_name) + ">");
topTv.setTextColor(getResources().getColor(R.color.tv_top));
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
topTv.setElevation(4f);
}
topTv.setTypeface(ResourcesCompat.getFont(this, R.font.tribal));
// Asosiy LinearLayout
mainLlParams.weight = 1f;
mainLl.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
mainLl.setPadding((int) getResources().getDimension(R.dimen.main_layout_padding_h), (int) getResources().getDimension(R.dimen.main_layout_padding_v), (int) getResources().getDimension(R.dimen.main_layout_padding_h), (int) getResources().getDimension(R.dimen.main_layout_padding_v));
// Rasmlar
ivParams.weight = 1f;
ivParams.leftMargin = (int) getResources().getDimension(R.dimen.images_interval);
ivParams.rightMargin = (int) getResources().getDimension(R.dimen.images_interval);
// Ichki LinearLayout-lar
innerLlParams.weight = 1f;
innerLlParams.topMargin = (int) getResources().getDimension(R.dimen.images_interval);
innerLlParams.bottomMargin = (int) getResources().getDimension(R.dimen.images_interval);
int forImgId = -1;

// Ichki LinearLayout-larni yaratamiz


for (int i = 0; i < row; i++) {
innerLl = new LinearLayout(this);
innerLl.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
// Rasmlarni yaratamiz
for (int j = 0; j < column; j++) {
forImgId++;
iv = new ImageView(this);
iv.setImageResource(R.drawable.img_for_close);
iv.setId(forImgId);
ImageView finalIv = iv;
iv.setOnClickListener(v -> setImgOnClickFunction(finalIv));
iv.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_img_close);

// Ichki LinearLayout-ga qo`shamiz


innerLl.addView(iv, ivParams);
}

// Asosiy LinearLayout-ga qo`shamiz


mainLl.addView(innerLl, innerLlParams);
}
// Ekranga chiqaramiz
parentLayout.addView(topTv, topTvParams);
parentLayout.addView(mainLl, mainLlParams);
}
private void makeGameEndUI(LinearLayout parentLayout) {
TextView tvEnd = new TextView(this);
Button btnRestart = new Button(this);
ConstraintLayout constraintLayout = new ConstraintLayout(this);

LinearLayout.LayoutParams viewParams = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);


ConstraintLayout.LayoutParams btnParams = new ConstraintLayout.LayoutParams(0, ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
viewParams.weight = 1;
// TextView
tvEnd.setTextSize(55f);
tvEnd.setText("[ You win ]");
tvEnd.setTextColor(getResources().getColor(R.color.for_bars));
tvEnd.setGravity(Gravity.BOTTOM | Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
tvEnd.setTypeface(ResourcesCompat.getFont(this, R.font.tribal));

// Button Params


btnParams.verticalBias = 0.05f;
btnParams.matchConstraintPercentWidth = 0.9f;
btnParams.topToTop = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
btnParams.endToEnd = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
btnParams.startToStart = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;
btnParams.bottomToBottom = ConstraintLayout.LayoutParams.PARENT_ID;

// Button


btnRestart.setTextSize(20f);
btnRestart.setText("Restart");
btnRestart.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_btn);
btnRestart.setOnClickListener(v -> setBtnOnClickFunction());
btnRestart.setTextColor(getResources().getColor(R.color.tv_top));
btnRestart.setPadding(0, (int) getResources().getDimension(R.dimen.btn_padding_v), 0, (int) getResources().getDimension(R.dimen.btn_padding_v));

// Button-ni ConstrainLayout-ga qo`shamiz


constraintLayout.addView(btnRestart, btnParams);

// Ekranga chiqaramiz


parentLayout.addView(tvEnd, viewParams);
parentLayout.addView(constraintLayout, viewParams);
}

private void setImgOnClickFunction(ImageView imageView) {


Animation animOpen = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_open);
Animation animClose = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_close);
Animation animInvisible = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_invisible);
isImg1 = !isImg1;
isImg2 = !isImg2;
imageView.startAnimation(animOpen);

animOpen.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {


@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {
gameLinearLayout.setClickable(false);
}
@Override
public void onAnimationEnd(Animation animation) {
gameLinearLayout.setClickable(true);
if (isClose) {
img1.startAnimation(animClose);
img2.startAnimation(animClose);

} else {
if (isImg1) {


openingImages++;
img1 = findViewById(imageView.getId());
isImg1 = true;
isImg2 = false;
} else if (isImg2) {
openingImages++;
img2 = findViewById(imageView.getId());
isImg1 = false;
isImg2 = true;
}
imageView.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_img);
imageView.setImageResource(cardList.get(imageView.getId()).getImgResourceId());
}
imageView.startAnimation(animClose);
}

@Override


public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

}
});


animClose.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {
imageView.setClickable(false);
if (isClose) {
img2.setImageResource(R.drawable.img_for_close);
img2.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_img_close);
img2.setImageResource(R.drawable.img_for_close);

img1.setImageResource(R.drawable.img_for_close);


img1.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_img_close);

isImg1 = false;


isImg2 = true;
isClose = false;
}

if (openingImages == 2 && img1.getId() == img2.getId()) {


img2 = null;
img1.setBackgroundResource(R.drawable.bg_for_img_close);
img1.setImageResource(R.drawable.img_for_close);
}
}

@Override


public void onAnimationEnd(Animation animation) {
imageView.setClickable(true);
try {
for (int i = 0; i < 20; i++) {
Thread.sleep(5);
}
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

if (openingImages == 2) {


if (img2 != null) {
if (cardList.get(img1.getId()).getImgResourceId() == cardList.get(img2.getId()).getImgResourceId()) {
img1.startAnimation(animInvisible);
img2.startAnimation(animInvisible);
} else {
isClose = true;
img1.startAnimation(animOpen);
img2.startAnimation(animOpen);
}
}
openingImages = 0;
}
}

@Override


public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

}
});


animInvisible.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {
imageView.setClickable(true);
}

@Override


public void onAnimationEnd(Animation animation) {
imageView.setClickable(true);
img1.setVisibility(View.INVISIBLE);
img2.setVisibility(View.INVISIBLE);
visibleImages -= 2;
if (visibleImages == 0) {
Animation animOpenLayout = AnimationUtils.loadAnimation(MainActivity.this, R.anim.anim_open_layout);
Animation animCloseLayout = AnimationUtils.loadAnimation(MainActivity.this, R.anim.anim_close_layout);

gameLinearLayout.startAnimation(animCloseLayout);


animCloseLayout.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {
endLinearLayout.setClickable(false);
gameLinearLayout.setClickable(false);
}

@Override


public void onAnimationEnd(Animation animation) {
endLinearLayout.startAnimation(animOpenLayout);

gameLinearLayout.setVisibility(View.GONE);


endLinearLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
}

@Override


public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

}
});

animOpenLayout.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {

}
@Override


public void onAnimationEnd(Animation animation) {
endLinearLayout.setClickable(true);
gameLinearLayout.setClickable(true);
}
@Override
public void onAnimationRepeat(Animation animation) {
}
});
}
}

@Override


public void onAnimationRepeat(Animation animation) {
}
});
}
private void setBtnOnClickFunction() {
restartGame(endLinearLayout, gameLinearLayout);
}
private void restartGame(LinearLayout disappearingLayout, LinearLayout mustBeBuildLayout) {
Animation openLayoutAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_open_layout);
Animation closeLayoutAnim = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.anim_close_layout);
endLinearLayout.startAnimation(closeLayoutAnim);
closeLayoutAnim.setAnimationListener(new Animation.AnimationListener() {
@Override
public void onAnimationStart(Animation animation) {

visibleImages = row * column;

// Listni tozalaymiz
cardList.clear();
loadList();

isImg1 = false;


isImg2 = true;
isClose = false;

// Barcha View-larni o`chiramiz va o`yin UI-ni qaytadan yasaymiz


mustBeBuildLayout.removeAllViews();
makeGameUI(mustBeBuildLayout);
}
@Override
public void onAnimationEnd(Animation animation) {
gameLinearLayout.startAnimation(openLayoutAnim);

// Layout-larni almashtiramiz


disappearingLayout.setVisibility(View.GONE);
mustBeBuildLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
}

@Override


public void onAnimationRepeat(Animation animation) {

}
});


}

private int pickImage() {


int result = -1;
int count = 0;

Random random = new Random();


int num = random.nextInt(10);

switch (num) {


case 0:
result = R.drawable.img_1;
break;
case 1:
result = R.drawable.img_2;
break;
case 2:
result = R.drawable.img_3;
break;
case 3:
result = R.drawable.img_4;
break;
case 4:
result = R.drawable.img_5;
break;
case 5:
result = R.drawable.img_6;
break;
case 6:
result = R.drawable.img_7;
break;
case 7:
result = R.drawable.img_8;
break;
case 8:
result = R.drawable.img_9;
break;
case 9:
result = R.drawable.img_10;
break;
}
for (CardModel cardModel : cardList) {
if (cardModel.getImgResourceId() == result) {
count++;
}
}
if (count < 2) {
return result;
} else {
return pickImage();
}
}
}

Download 288.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling