Turdiyeva Gulnoza 7-sinf fizika


Download 0.8 Mb.
bet11/11
Sana28.09.2020
Hajmi0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1
129. Og'irlik kuchini formulasini ko'rsating.


Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2
130. Bosim deb nimaga aytiladi.

Yuza birligiga tik ravishda qo'yilgan kuchga to'g'ri keladigan fizik kattalikka.

Moddaning birlik hajmiga to'g'ri keladigan massaga.

To'g'ri javob yo'q.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1
131. Bosim qaysi harf bilan belgilanadi.

P

A

F

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1132. Bosim birligibirlikkateng?J

N.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2133. Paskal qonuni aytib bering.

Suyuqlik va gazga berilgan tashqi bosim hamma tomonga o'zgarishsiz.

Yuza birligiga tik ravishda qo'yilgan kuchga to'g'ri keladiga fizik kaffolikka.

A va B javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1134. Tutash idishlarda bir xil suyuqlik solingan bo'lsa unda suyuqlik safni qanday bo'ladi.

Teng bo'ladi.

Teng emas.

A va B javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1135. Suyuqliklar bosimini qanday asbob bilan o'lchaymiz.

Monometr

Barometr

Dinometr.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2136. Molekulalar deametri qanday formula bilan aniqlanadi.D = V * S


Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2137. Truba va ariqlarda suv oqqanda qaysi holatda bosim kichik bo'ladi.

Tor joyda.

Keng joyda.

To'g'ri joyda

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2138. Truba va ariqlarda bosim kichik bo'lgan joylarda tezlik qanday bo'ladi.

Katta.

Kam.

Tezlik bosimga bog'liq emas.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3139. Aravaga gorizantal yo'nalgan 100 N kuch tasirida 20 m siljid.

2000 j

1000 j

10000 j

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

140. Mexanik energiya necha turga bo'linadi.

2

1

3

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2

140. Kinetik energiya nima.

Jismlarning tezligi tufayli olgan energiyasiga

Jismlarning vaziati tufayli olgan energiyasiga

Biror vaqt birligida bajarilgan ishni.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2141. 1 kg necha grammga teng.

1000 g

15000 g

50000 g

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2

142. Kuch yilkasi deb nimaga aytiladi.

Aylanish o'qida kuch qo'yilgan nuqtachasi bo'lgan eng qisqa masofaga.

Qo'zg'aluvchi afrosida aylana oladigan qattiq jimga.

To'g'ri javob yo'q

.
Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

143. Moddalarni issiqlikni uzatish necha turda bo'ladi.

2

3

4

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1144. Kuch nima bilan o'lchanadi.

Dinometr

Borometr.

Termometr.

.
Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

145. Temperatura qanday asbobda o’lchanadi?

Termometr

Dinometr

Monometr

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1146. Ichki yonuv dvegetillari necha turda ishlaydi.

2

3

4

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-147. O'rtacha tezligi 40 km soat bo'lgan poezd 60 minutda qancha yo'l bosib o'tadi

40 km.

4 km.

2,5 km.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2148. 72 km soat necha metr sekundga teng.

20

15

1,5.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1

149. Jism massasi nima bilan o'lchanadi.Tarozi.

Denomometr.

Sekundametr.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2150. Zichlik formulasidan massani topish formulasini toping.

m = p* v

p = m* v

p = m/v

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3151. Buyum qavariq linzadan d

qanday bo'ladi.

Haqiqiy kichraygan to'nkarilgan.

Mavhum kichraygan to'g'ri.

Haqiqiy kattalashgan to'nkarilgan.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2152. Qaysi nur burchakli prizmadan o'tgandan so'ng eng kichik burchakka og'adi.

Binafsha.

Qizil.

Yashil.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2153. Quyidagilardan qaysi biri yorug'likning suniy manbalariga kiradi.

1. Oy, 2. quyosh, 3. yulduz, 4. elektr lampochka, 5. yaltiroq qo'ng'iz, 6. stol lampa.

4,5

1,2,3

4,5,6

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3154.Qanday ranglar qo'shilsa oq rang hosil bo'ladi.

Binafsha,yashil.

Qizil,havo rang,yashil.

Hamma javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3155.Linzaning kakus masofasi 8 sm uning optik necha diopteriya.

50

25

4

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1156.O'zidan yorug'lik chiqaruvchi jismlarga ... deyiladi.

Yorug'lik manbalari.

Yorug'lik qabul qilgichlarga.

Hamma javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2157.Oq yorug'likning tarkibiy qo'shilishlarga ajralishga nima deyiladi.

Yorug'lik.

Diffuziya

Despersiya.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2158.Oy tutilishi nima uchun sodir bo'ladi.

Quyosh bilan yer orasiga boshqa sayyoralar kirganda

Yer quyosh va oy orasiga tushib qolganda.

Oy quyosh bilan yer orasiga tushib qolganda.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1159.Quyoshdan issiqlik yerga qanday yetib keladi.

Nurlanish.

Issiqlik o'tkazgichlardan.

Konvensiya.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1160.Qanday holatda jismning shakli o'zgaradi hajmi o'zgarmaydi.

Suyuqliklarni.

Gazlarni

Qattiq jismlarni

.
Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-

161. Linzaning optik kuchi 2 dptr ga teng linzalarning fokus masofasini toping.

0.5 m.

0.5 sm.

2sm

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2162. Oq yorug'lik nuri necha xil ranga ajraladi.

10 xil

4 xil.

7 xil

.
Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3

163. Lupaning optik kuchini topish formulasini ko'rstining.Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2164. Linzaning bosh optik o'qi deb nimaga aytiladi.

Linzaning markazidagi 0 nuqtaga

Linzaning markazida o'tuvchi 0,02 chiziqqa.

Linzadan o'tuvchi barcha nurlarga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2165. Yorug'lik tezligini astronomic usulda birinchi bo'lib kim aniqladi.

Ryamir.

Nyuton.

Joul.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3166. Tushish burchagi qaytish burchagi teng?qaysi qonun

Tushish.

Qaytish

Sinish.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1167. Linzalar asosan necha xil bo'lkadi.

1 xil.

2 xil.

3 xil.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2168. Linzalar nimalarda ishlatiladi.

Proyeksiada aparatlarda lupada.

Fotoapparatda, mikroskopda.

A va B javob to'g'ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2169. Potensial energiya nima.

Jismlarning vaziati tufayli olgan energiyasiga

Jismlarning tezligi tufayli olgan energiyasiga.

Biror vaqt birligida bajarilgan ishni.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-170. Sovuq suvning molekulasi issiq suvning molekulasi nimasi bilan farq qiladi.

Tezlik bilan.

Massasi bilan

Shakli bilan.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2171. Suv molekulasi nechta atomdaan tashkil topgan.

3 ta.

2 ta.

1 ta.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1172. Molekulalarning muhim xossasi nimadan iborat.

O'zaro ta'sir.

O'zaro ta'sir va harakat.

Harakat.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2173. Molekulalar diametri qanday formula bilan aniqlanadi.D = V * S


Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1174. Sabzavodlarni tuzlash qaysi hodisaga asoslangan.

Kimyoviy reyaksiya.

Bakteriyalar faolyati

Diffuziya hodisiga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2174. Moddani qaysi holatida uni siqib hajmini kamaytirish mumkin.

Gaz.

Suyuq.

Qattiq.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1175. ..... moddalar xususiy hajmga ega lekin shaklga ega emas.

Suv.

Gaz.

Qattiq.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2176.kuch momenti formulasini ko’rsating ?

M=Fl

M=F/l

M1=M2

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2177.Qozg’almas tayanch atrofida aylanadigan qattiq jismga..

Richak

Blok

Oddiy mexanizmlar

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1178.Bloklar necha xil bo’ladi ?

2

3

4

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2179. Quyidagi moddalardan qaysi birining molekulasi ko’p atomdan tashkil topgan.

Suv.

Kislorod.

Vodorod.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2180.Diffuziya so’zining ma’nosi?

Tarqalish,sochilish

Tarqalish

Sochilish

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-181.Diffuziya tezligi nimasi bog'liq.

Moddaning turiga.

Moddaning haroratiga

Moddaning holatiga.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2182. Bir xil haroratda qaysi jismlarda diffuziya tezroq bo'ladi.

Qattiq jismlarda.

Suyuqliklarda

Gazlarda.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1183.Traektoriya....

Fazoda qoldirgan iz

Yo’l uzunligi

Yo’l uzoqligi

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2184.Mexanik harakat nima.

Jism vaziyatini boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi.

Jismning istalgan paytdagi harakatiga.

Jism harakatlanganda chizgan chiziqqa.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1185.Qushning samoda uchishi..

Moddiy nuqta

Mexanik harakat

Tekis harakat

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1186.Soat strelkasining harakati…

Aylanma harakat

Ilgarilanma harakat

Mexanik harakat

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2187. Zichlik formulasidan hajmni topish formulasini toping.

V=m/p

m = p* v

p = m* v

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1188. Zichlikni birligini ko'rsating.Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2189.1l necha m3?

0,001

0,01

0,1

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2190. 1sm3 hajmda berilgan asal, suv,spirt berilgan bo'lsa ulardan

qaysi birini massasi katta.

Suv

Sut

Asal.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1191.Atom so’zining ma’nosi ?

Kichik massa

Kichik jism

Kichgina

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1192.Molekula so’zining ma’nosi ?

Bo’linmas

Bo’linar

Bolakcha

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2193. Yerning shar shaklida ekanligini vatandoshlarimizdan qaysi biri aniqlagan.

Beruniy

Nozin

Ibn Sino.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1194. Ish birligi yana qaysi birlikka teng?J

A, B javoblar to’g’ri.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2195. Aravaga gorizantal yo'nalgan 5N kuch tasirida 2 m siljidi,bajarilgan ishni toping.

10 j

1000 j

10000 j

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-1196. Mexanik energiya birligi?

J

F

M

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2197. Quvvat formulasidan ishni toppish formulasi?.

A=N*t

A=F-SFan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2198. Quyoshdan issiqlik yerga qanday yetib keladi.

Nurlanish.

Issiqlik o'tkazgichlardan.

Konveksiya.

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-3199.Issiq havoning sovuq havodan qalqib chiqishiga …

Konveksiya

Nurlanish

Issiqlik o’tkazuvchanlik

Fan:Fizika P.Habibullayev ,A.Boydadayev ,A.Bahromov Qiyinlik darajasi-2200. Yorug’lik qanday tarqaladi?

To’g’ri chiziq bo’lab

Egri chiziq bo’ylab

To’g’ri javob yo’qEkspert taqriz.
Ushbu fizika fanidan tuzilgan test varianti O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6- apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti hamda umumiy o‘rta ta’limning 7- fizika fani bo‘yicha malaka talablari asosida tuzilgan bo‘lib, Test tuzishda Davlat Ta`lim Standartlariga mos bo`lgan 7-sinf fizika darslik, foydalanilgan. O`quvchilardan monitoring olish uchun barcha talablarga javob beradi.

Metodbirlashma rahbari : G.QalandarovaA’zolari: S.Norova

G.Turdiyeva
Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling