Uy xo‘jaliklari qabul qiladigan moliyaviy qarorlar. Firmalar qabul qiladigan moliyaviy


Download 0.68 Mb.
Sana05.01.2022
Hajmi0.68 Mb.
#218722

2-mavzu. Moliyaviy qarorlar

Reja:

 1. Uy xo‘jaliklari qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.

 2. Firmalar qabul qiladigan moliyaviy qarorlar.


Auditoriyada bajarish uchun 1-topshiriq: Uy xo‘jaliklari qabul qiladigan moliyaviy qarorlarni tahlil qiling va o’z xulosalaringizni quyidagi chizmada aks ettiring:


Auditoriyada bajarish uchun 2-topshiriq: Firmalar qabul qiladigan moliyaviy qarorlarni tahlil qiling va o’z xulosalaringizni quyidagi chizmada aks ettiring:


Nazorat uchun savollar.

 1. Uy xo’jaliklari qabul qilishiga to’g’ri keladigan moliyaviy qarorlarning to’rtta asosiy turi qanday (nimalardan iborat)? Har biriga misol keltiring.

 2. Firmalar qabul qilishiga to’g’ri keladigan moliyaviy qarorlarning to’rtta asosiy turi qanday? Har biriga misol keltiring.


Adabiyotlar:

 1. Vahobov A., Malikov T. Moliya. Darslik. Toshkent, “Noshr”, 2011 y.,712

 2. Zaynalov J.R. tahriri ostida. Moliya (Korxonalar moliyasi) Darslik. T.: “Iqtisod-moliya” 2018 y.

 3. Malikov T.S. Moliya. O’quv qo’llanma. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018 y. – 266 b.

 4. Барулин С.В. Финансы. Учебник. М.: КНОРУС, 2010. 640 с.

 5. Нешитой А. С., Воскобойников Я. М., Финансы. Учебник. - Москва: Дашков и К 2010. - 528 с.

 6. Романовский М.В., Врублевская О.В., Финансы. Учебник для бакалавров. 2012. - 590 с.

 7. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с анг. Уч.пос. – Москва: “Вилямс” 2009. – 592.

 8. Романовский М. В., Финансы. Учебник. - Москва: Юрайт-Издат, 2010.

 9. Public finance. Harvey S. Rosen, Ted Gayer. 10 th ed.United States.2013

 10. Marcia Cornett, Troy Adair, Finance: Applications and Theory, 2014 Jean-Pierre Danthine, John B. Donaldson, Intermediate Financial Theory,

Third Edition, 2014
Download 0.68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling