Xalq hokimyatning birdan bir manbaidir


Download 22.13 Kb.
Sana29.04.2023
Hajmi22.13 Kb.
#1401718
Bog'liq
1-Var (2)


MA’NAVIYAT ASOSLARI
1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “Xalq hokimyatning birdan bir manbaidir” deb ta’kidlab o’tiladi?
A) 1-modda B) 2-modda
C) 7-modda D) 12-modda

2. Ma’naviyatning asosini nima(lar) tashkil etadi?


A) Jamiyat, millatga xos ma’naviy, madaniy va moddiy asoslar
B) An’analar, qadriyatlar, millatning turmush tarzi
C) G‘oyalar va qarashlarni umumlashtiruvchi tushunchalar
D) Barcha javoblar to’g’ri
3. “ Inson javhari qobildir, agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go‘zal xulqlarga odatlanib katta bo‘lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo‘lib chiqar” Ushbu so’zlar muallifi kim?
A) M. Behbudiy B) A. Fitrat
C) M. Abdurashidxonov D) A. Avloniy

4. Abdulla Avloniyning fikricha har bir millatning dunyoda borligini ko’rsatadigan oynai hayoti nima?


A) Din va e’tiqodi
B) Til va adabiyot
C) An’ana va qadriyatlari
D) Urf-odatlari

5. “Chinor” romani muallifi kim?


A) Asqad Muxtor B) O.Yoqubov
C) O’tkir Hoshimov D) Said Ahmad

6. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qachon qabul qilingan?


A) 1992 y B) 1993 y
C) 1996 y D) 1997 y

7. Mahalla oqsoqollari necha yil muddatga saylanadi?


A) 5 yil B) 4 yil C) 6 yil D) 3 yil

8. Konstitutsiyaning qaysi moddasida «Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e’tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e’tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi » deb takidlangan?


A) 26- modda B) 31- modda
C) 46- modda D) 24- modda

9. Insoniyatning azaliy orzusi, ezgu g'oyasi, ma'naviyat, axloq va huquqning me’yoriy kategoriyalaridan biri-bu?


A) Axloq B) Adolat
C) Mafkura D) G’oya

10. «Bu dunyoda insonlarning dardu tashvishlarini o‘ylab yashash — odamiylikning eng oliy mezonidir» so’zlari kimga tegishli?


A) Abdurauf Fitrat B) Islom Karimov
C) Abdulla Avloniy D) Shavkat Mirziyoyev
11. "Fashizm” so’zi qaysi tildan olingan?
A) Lotin tilidan B) ispan tilidan
C) italyan tilidan D) nemis tilidan

12. O’zbekiston Respublikasi Davlat Bayrog’i Oliy Kengashning nechanchi sessiyasida tasdiqlandi?


A) VII B) VIII C) XI D) XII

13. "Yaxshi kishilar odobi" asari kimga tegishli?


A) M. Qoshg’ariy B) Sodiq Qoshg’ariy
C) Ibn Sino D) Navoiy

14. “Qutadg’u bilig” asari kimga tegishli?


A) Mahmud Qoshg’ariy B) Yusuf xos Xojib
C) Ahmad Yugnakiy D) Kaykovus

15. “Turkiston - umumiy uyimiz” g’oyasini qaysi davlat ilgari surdi?


A) Tojikiston B) О’zbekiston
C) Turkmaniston D) Afg’oniston

16. O’zbekiston respublikasi tomonidan ilgari surilgan “6+2” ning maqsadi?


A) Afg’onistondagi harbiy mojarolarni siyosiy yo’l
bilan hal etishga qaratilgan
B) Orolmuammosinihaletish
C) Qirg’izistonmuammolarinihaletish
D) O’rtaosiyodaiqtisodiyislohotlarnierkinlashtirish

17. “Hechqaysimafkuradavlatmafkurasisifatidao„rnatilishimumkinemas” ushbuqoidakonstitusiyaningnechanchimoddasidaqaydetilgan?


A) 12- modda B) 11- modda
C) 3- modda D) 6- modda

18. Xalqog’zakiijodiberilganqatornianiqlang!


A) “FarhodvaShirin", “Qirqqiz”
B) “G’oro’g’li”, “Rustamidoston” , “Farhodva
Shirin”
C) “Alpomish” , “ Shashmaqom”
D) “FarhodvaShirin”, “LaylivaMajnun”

19. “Ma‟naviyat - insonnig, xalqning, jamiyatning, davlatningkuchqudratidir”. Ushbuso’zlarmuallifikim?


A) Amir Temur B) QozizodaRumiy
C) IslomKarimov D) Konfutsiy

20. Milliyg’oyanima?


A) xalqtafakkurimahsuli
B) insontafakkurimahsuli
C) millattafakkurimahsuli
D) A va B

21. «O‘tganhayotingnio‘zmualliming deb bil». Deb kimaytadi?


A) AlisherNavoiy
B) Abu Mansur Moturidiy
C) Abu RayhonBeruniy
D) JaloliddinRumiy

22. O‘ziningaybinibilgandaodam,


Boshqalaraybiniso‘zlamasdi ham.Deyakimtakidlaydi?
A) AlisherNavoiy B) AbulqosimFirdavsiy
C) Sa’diySheroziy D)JaloliddinRumiy

23. Vatan–buinsongaatoetilganengqutlug‘ ne’mat, halolnasibamiz, ajdodlarimizuyg‘oqruhikezib yurgantabarrukgo‘sha, ularningnafasiufuribturganmuqaddastuproqdir! Ushbufikrmuallifini toping!


A) ShavkatMirziyoyev
B) IslomKarimov
C) MinhojiddinMirzo
D) AkmalSaidov

24. Buyukma’rifatparvarvaiste’dodlipedagog Abdulla Avloniyyashabo’tganyillarnianiqlang?


A) 1875-1935 B) 1878-1934
C) 1881-1940 D) 1882-1941

25. Xalqninganiqmaqsad sari harakatqilishi, davlatmandboʻlishi, baxtliboʻlibizzat-hurmattopishi, jahongirboʻlishiyokizaifboʻlibxorlikkatushishi, baxtsizlikyukinitortishi, e’tibordanqolib, oʻzgalargatobevaqul,asirboʻlishiularningoʻzota-onalaridanbolalikdaolgantarbiyalarigabogʻliq. Fikrkimniki?


A) AlisherNavoiy
B) IslomKarimov
C) ShavkatMirziyoyev
D) AbduraufFitrat

26. Behbudiy “Samarqand” gazetasi, “Oyna” jurnallariniqachontashkiletdi?


A) 1911-yil B) 1912-yil
C) 1914-yil D) 1915-yil

27. Tarixdagiengyoshnobelmukofotisohibasibo’lganqizMalalaYusufzayqayerlik?


A) Afg’onistonlik B) Pokistonlik
C) Eronlik D) Tojikistonlik

28. Sekulyarizatsiya-bu?


A) Din ta’siridabo’lish
B) Diniyta’limvadunyoviyta’limnibirgalikda
olibborish
C) Din ta’siridanchiqish
D) Ateizmniqo’llabquvvatlash

29. Aldash, tinchaholiorasidamojarokeltiribchiqarish-bu?


A) Ekstremizm B) Terorizm
C) Fitna D) Anarxizm

30. Bibixonimmasjidiqayerdabarpoetilgan?


A) Samarqand B) Toshkent
C) Shahrisabz D) BuxoroDownload 22.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling