Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти


Download 6.22 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/29
Sana12.02.2017
Hajmi6.22 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 
 
 
 
 
12 – rasm. 
Venturi skubberida gazlarni tozalash jarayonini avtomatik  boshqarish  
 
 
 
 
 
sxemasi. 
 
.
 
 
 

 
241 
 
 
 
 
 
 
 
O‟zlashtirish uchun savollar : 
 
1.Havoni kondisionirlash jarayonini avtomatlashtirish qanday bo‟ladi? 
2.Sanoat tozalash sistemalari qanday avtomatlashtiriladi? 
3.Zararli  gaz chiqindilarini tozalash jarayonlari qanday avtomatlashtiriladi? 
4. Gazlarni vodorod sulfiddan tozalash qanday? 
5.Zararli oqava suvlarni tozalash jarayonlarini avtomatlashtirish qanday usullari bor? 
6.Gazlarni qattiq aralashmalardan tozalash jarayonlarini avtomatlashtirish qanday bo‟ladi? 
 
ADABIYOTLAR: 
 
1.
 
Yusupbekov N.R. va boshqalar. “Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari”, - Toshkent, 
1997 y. 
2.
 
Mansurov  X.N.  “Avtomatika  va  paxtani  dastlabki  ishlash  jarayonlarini  avtomatlashtirish”,  - 
Toshkent, “O‟qituvchi”, 1997 y. 
3.
 
Ulug‟murodov N.X., O‟ljayev E.U., Mirzaraximov M.M., Usmonov T. “Avtomatika kursidan 
praktikum”, Toshkent, “FAN”, 2008 y. 
4.
 
Ulug‟murodov N.X., O‟ljayev E.U. “Avtomatika fanidan laboratoriya ishlari bo‟yicha uslubiy 
qo‟llanma”, Toshkent, 2008 y. 
5.
 
Yusupbekov  N.R.  va  boshqalar.  “Avtomatika  va  ishlab  chiqarish  jarayonlarini 
avtomatlashtirish”, - Toshkent, 1982 y. 
6.
 
Пугачѐв  А.В.  «Контроль  и  автоматизация  переработки  сыпучих  материалов» 
Энергоатомадат, 1989 г. 
7.
 
Mansurov X.N. “Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish ”, - Toshkent, 
1987 y. 
8.
 
«Автоматические  приборы,  регуляторы  и  вычислительные  системы»,  Справочное 
пособие под. ред.. В.Д. Кошарского. – Л. 1967 г. 
9.
 
Ивашенко Н.Н. Автоматические регулирование. Теория и элементы систем. Учебник для 
ВУЗов. М. «Машиностроение» 1978, 736с. 
10.
 
Майзель  М.М.  «Основы  автоматики  и  автоматизации  производственных  процессов»,  - 
Ташкент, 1964 г. 
 
 
 
 
 

 
242 
 
ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР 
 
 
Х
р
(t) 
объект 
РО 
Х
1
ч
(t) 
Хб 
±∆х(t)
 
 
±∆х(t)
 
 
Бошқариш 
органи 
Бошқарувчи ЭҲМ, 
тасвирловчи қурилма 
Ижро этувчи 
элемент 
Таққослаш ҳамда 
кучайтириш элементлари 
регулятор 
Датчик 
Манба/ 
энергия ѐки 
модда/ 
Бошқарувчи 
объект 
Х
к
(t) 
Х
ч
(t) 
1 - Расм 

 
243 
 
 
 
регулят
о 
Ў
қ 
Ў
қ 
Бтб 
X
ч
(t) 
X
к
(t) 
X
p
(
t) 
k∆х(
t)
 
±∆х(
t)
 
хб(t) 
Пр
Э 
КЭ 
UЭ 
UЭ 

UЭ 
Д 
Тб 
ТЭ 
 

 
244 
 
 
 
 

 
245 
 
 
 
 
 
 
 

 
246 
 
AVTOMATIKA FANIDAN YAKUNIY NAZORAT TEST SAVOLLARI 
 
1. Avtomatika suziga kuyidagi javoblarning kaysi birida tug‟ri ta‟rif berilgan? 
A) Energiya, natijalar va axborotlarni olish, o‟zgartirish, o‟zgarish va taqsimlash jarayonlaridagi 
barcha operasiyalarni berilgan programma bo‟yicha odam ishtirokisiz bajariladigan qurilma; 
V) Energiya materiallar va axborotlarni olish jarayonlaridagi barcha operasiyalarni berilgan 
programma bo‟yicha bajaradigan qurilma; 
S)Axborotlarni taqsimlash jarayonlaridagi barcha operasiyalarni berilgan programma bo‟yicha 
odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma; 
*D)Ishlab chiqarish jarayonlaridagi operasiyalarni odamning ishtirokisiz bajaradigan qurilma; 
 
2. Avtomat boshqarish sistemalari (A.B.S.); 
    A)O‟zaro ta‟sirlashuvchi  boshqarish qurilmasi;  
    V) Boshqariluvchi ob‟ektlar;  
    *S)O‟zaro ta‟sirlashuvchi boshqarish qurilmasi bilan  boshqariluvchi ob‟ektlar majmuyi;  
    D) qurilmani boshqarish jarayoni ; 
 
3.Hozirgi vaqtda temperaturani necha xil o‟lchov shkalasi mavjud ; 
*A)  2 xil;        
V) 3 xil;         
S)  4 xil;         
D) 1 xil;       
 
4. Ishlab chiqarish sarf o‟lchagichlarning necha turi ishlatiladi? 
A)  3 ta;        
*V)  4 ta;          
S)  5 ta;           
2 ta;        
 
5. Absolyut va ortiqcha bosimni qaysi asbob o‟lchaydi: 
A) Barometr;         
*V) Manometr;          
 S) Vakuummetr;  
 D) Monovakuummetr;       
  
6. Avtomatik rostlash sistemasi (ARS) deb: 
    A) Roslovchi parametrning o‟zgarmas bo‟lishini ta‟minlaydigan qurilma. 
     V)Roslovchi parametrning  berilgan qonunga muvofiq o‟zgarishini ta‟minlaydigan qurilmaga.  
     *S)Roslovchi parametrning o‟zgarmas bo‟lishini yoki berilgan qonunga muvofiq o‟zgarishini 
ta‟minlaydigan qurilma. 
     D)Texnologik jarayonni o‟zgarmas bo‟lishini  ta‟minlaydigan sistema . 
 
7. Inersiyasiz zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
     *A)  Xt=k*Xk
 
;
              
V)  T=dXt(t)/dt+Xt(t)=k*Xk; 
     S)  T1^2*d^2xt(t)/dt+T2*dx2(t)/dt+Xt(t)=k*Xk;  
     D)  Xt(t)=k/T*Xk*dt; 
 
8. Integrallovchi zveno quyidagi ifodalarning qaysi biri bilan    ifodalanadi? 
    A)  Xt=k*Xk
 
;
                
    V) T=dXt(t)/dt+Xt(t)=k*Xk; 
    S) T1^2*d^2xt(t)/dt+T2*dx2(t)/dt+Xt(t)=k*Xk ; 

 
247 
 
    *D) Xt(t)=(k/T)*Xk*dt; 
 
9. Yuqori tartibli tenglamalar bilan ifodalanadigan murakkab (ARS) larning turg‟unligini analiz 
qilishning umumiy usulini:  
   A)  Mixaylov;  
   V)  Raus – Gurvis; 
   *S) Lyapunov; 
   D) Laplas;  
10. ARS ning xarakteristik tenglamasi 3-tartibli bo‟lsa 
(Q0*P^3+Q1*P^2+Q2*P + Q3=0)  sistemaning turg‟unligi uchun:  
*A) Q0 

0,   Q1

0,    Q2

0 , Q3
 

0  va Q1*Q2
 
 - Q0*Q3
 

0; 
  V) Q0 <0,   Q1<0,    Q2<0 , Q3
 
<0  va Q1*Q2
 
 - Q0*Q3
 

0; 
  D) Q0 <0,   Q1<0,    Q2<0 , Q3
 
<0  va Q1*Q2
 
 - Q0*Q3
 
<0; 
  S) Q0 

0,   Q1

0,    Q2

0 , Q3
 

0  va Q1*Q2
 
 - Q0*Q3
 
<0; 
11. Regulyatorning roslash konunlari  necha guruxga bulinadi?  
    
A)  3 ta; 
   
V)  4 ta; 
    
*S)  5 ta; 
    
D)  6 ta; 
12. PI-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator? 
    
A)  proporsionallik
V)  integrallash; 
S)  uzliksiz; 
D)  diferensiallash; 
 
13. Inersiyasiz zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri 
keltirilgan? 
*A) k(p)=Xr(p)/X1(p)=k ;             
 
 
V) k(p)= Xr(p)/X1(p)=k/(T*p+1); 
S) k(p)= Xr(p)/X1(p)=k/(T1^2*p^2+T2*p+1); 
      D)  k(p)=k/(T*p); 
 
14. Integrallovchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida to‟g‟ri 
keltirilgan? 
k(p)=Xr(p)/X1(p)=k ;              
 
V) k(p)= Xr(p)/X1(p)=k/(T*p+1); 
S) k(p)= Xr(p)/X1(p)=k/(T1^2*p^2+T2*p+1); 
       *D)  k(p)=k/(T*p); 
 
15. P regulyator - 
*A) proporsionallik qonuniga muvofiq; 
V)  integrallash  qonuniga muvofiq; 
      S)  proporsionalhamda integrallash qonuniga muvofiq; 
    
D) proporsional, integrallashhamda differensiallash qonuniga  
muvofiq, uzliksiz ishlaydigan regulyator; 
        
16. Quyidagi ifodalardan qaysi biri o‟lchashning asosiy  tenglamasi? 
A) Q=k

q ;    
B) Q=m

q ;   
*C) Q=N

q;   
D)Q=N

k;   
 
 

 
248 
 
  
17. Quyidagi qaysi javob to‟g‟ri? 
  
*A) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan diskret ko‟rinishidagi xabarlarni belgilangan 
qonuniyat asosida kodlar kombinasiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
     V) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zgaruvchan ko‟rinishidagi xabarlarni belgilangan 
qonuniyat asosida kodlar kombinasiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
  
S) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zgarmas ko‟rinishidagi        xabarlarni 
belgilangan qonuniyat asosida kodlar kombinasiyasiga  qurilmalarga aytiladi. 
D) Shifratorlar deb – kirishiga berilayotgan o‟zlikni    ko‟rinishidagi  xabarlarni belgilangan qonuniyat 
asosida kodlar kombinasiyasiga  aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
 
18. K155LAZ mikrosxemada yig‟ilgan generator: 
A)   RL  - generator turkumiga kiradi. 
V)   LG  - generator turkumiga kiradi. 
*C)   RC - generator turkumiga kiradi. 
D)  RLC - generator turkumiga kiradi. 
 
19. Qaysi javob to‟g‟ri? 
A) Rele-uchta stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
*V)  Rele-ikkita stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan     elektromagnit ulagichdir; 
S)  Rele-to‟rtta stabilholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
D) Rele-uchta uzliksizholatga o‟tish qobiliyatiga ega bo‟lgan elektromagnit ulagichdir; 
 
20. Quyidagi ifodalardan qaysi biri  modda yoki energiya miqdorini ifodalaydi? 
       A) df/dt=f(DQ);         
*V) DQ=Q2-Q1;        
S)  C=f*c;       
df/dt=DQ/C;       
 
21. Quyidagi ifodalardan qaysi biri absolyut xatolik formulasi? 
A) Yn=(DX/X)

100%;        
*B) DX=X2- X1;       
C)  S=DU/DX;  
D)=DX/DU ;                       
 
22. Elektron emissiyali fotoelementlarda-        
 
A) yorug‟lik energiyasi elektr energiyasiga aylantiriladi; 
B) yarimo‟tkazgich materiallarning elektr sezuvchanligining yorug‟lik oqimi kuchi ta‟siri ostida 
o‟zgarishi o‟lchanadi; 
C) mexanik energiya elektr energiyasiga aylantiriladi;    
*D) yorug‟lik energiyasi ta‟sirida elektronlar emissiyasi vujudga keladi; 
 
23. Quyidagi ifodalardan qaysi biri «Fotoqarshilikli fotoelementlarda»hosil bo‟ladigan fototok 
formulasi? 
A) If=ef/F ;          
If=Kf

F;         
C)  Sf=DI/DF;  
*D)  If= U/(Rf+Rn). 
 
24. Avtomatik boshqarish: 
    A) Sexni bajarish jarayoni;  
    *V) Ob‟ektni boshqarish jarayoni;  

 
249 
 
     S) Zavodni boshqarish jarayoni;  
     D) Liniyani boshqarish jarayoni;  
     
 
25. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish: 
 A) Ilgari odam bajaradigan boshqarish va nazorat qilish funksiyalari asboblar, avtomatik qurilmalar 
zimmasiga yuklanadigan mashinali ishlab chiqarishni rivojlantirish jaryoni; 
 V) Odam boshqaradigan ishlab chiqarish jarayoni; 
 S) Ishlab chiqarish  maіsulotini  tayyorlash va qayta ishlash jarayoni; 
   *D) Energiya, materiallar va axborotlarni olish jarayonidagi barcha operasiyalarni berilgan 
programma bo‟yicha bajaradigan qurilma; 
  
26. Temperatura – 
  A) Elektronlarharakatining o‟rtacha kinetek energiyasi o‟lchovi; 
  V) Ionlarharakatining o‟rtacha kinetik energiyasi o‟lchovi; 
 *S)  Molekulalar xaotikharakati  o‟rtacha kinetik energiyasining o‟lchovi; 
  D) Jismning kinetik energiyasi  o‟lchovi; 
 
27. Avtomatik boshqarish sistemalarning turlar: 
     
A) 1 ta;       
     
*V) 2 ta;        
S) 3 ta;     
D) 4 ta;    
  
28. Absolyut bosim deb:  
  A) Gazning idish devoriga ko‟rsatgan bosimiga aytiladi; 
  V) Suyuqlikning idish devoriga ko‟rsatadigan bosimiga aytiladi; 
 *S) Gaz va suyuqlikning idish devoriga ko‟rsatadigan bosimiga aytiladi;  
   D) Gaz va suyuqlikning jismlarga ta‟siriga aytiladi;  
    
29. Quyidagi ifodalarning qaysi biri oqim tezligining nazariy ifodasi? 
1
0
2
1
S
/
S
v
v
)
A;       
*
2
2
m
1
/
1
v
)
B


1
2
1
1
P
P
/
2
;     
 
2
0
v
v
S
q
)
C


;       


/
2
S
q
)
D
0
v
;            
 
30. Quyidagi ifodalarning qaysi birilari suyuqliklar uchun sarfnihisoblash formulasi? 


/
2
S
q
.
1
0
v
;           


2
S
q
.
2
0
m
 ;  


2
S
q
.
3
0
m
;        


/
2
S
q
.
4
0
v

2
2
m
1
/
.
5


;  
m
v
v
.
6
2
1

 
*A) 1, 3 ;  

 
250 
 
 V) 2, 4 ;   
 S) 5, 6 ; 
 D) 1, 3, 5. 
 
31. Qarshilik termometrlarini   tayyorlashda: 
     A) Kimyoviy sof mis, alyuminiy va yarim o‟tkazgichlardan   tayyorlangan simlardan foydalaniladi
     V) Kimyoviy sof alyuminiy, platina va yarim o‟tkazgichlardan  tayyorlangan simlardan 
foydalaniladi; 
      S) Kimyoviy sof mis volfram va platinadan tayyorlangan simlardan foydalaniladi ; 
   *D) Kimyoviy sof mis platina va yarim o‟tkazgichlardan tayyorlangan simlardan foydaniladi; 
 
32. Avtomatik roslash sistemasi (ARS) asosan- 
  A)  regulyatordan iborat; 
  *V)  regulyator va ob‟ektdan iborat;  
  S)  regulyator, ob‟ekt va ijrochi elementdan iborat; 
  D)  regulyator  va ijrochi elementlardan iborat;  
   
33. Ushbu rasmda avtomatika elementlari qanday ulangan?  
     *A) ketma-ket; 
      V)  paralel;  
     S)  teskari bog‟lanish;    X
k
      X
12
     X
22         
X
33    
     D)  aralash;                            X
2k
     X
3k        
X
4k
 
      
34. Ushbu ifodalarning qaysi biri ketma-ket ulangan elementlarning ekvivalent signal uzatish 
koefisienti? 
   
A) n
1
1
k
К
;      
*V) n
1
1
k
К
;       
S) K=K
1
/1

K
1
K

;
         
 
D)X= KX

;
    
35. Inersiyali (aperiodin) zveno quydagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalani?  
    A) X
r
=kX

;
               
 
   *V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

    S) T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
    D) X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
 36. Deferensiallovchi zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
     A) X
r
=kX

;
                
     V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

     S) T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
     *D) X
r
=Tdx
k
/dt. 
37. Ushbu grafiklardan qaysi biri noturg‟un o‟tish jarayonini ifodalaydi? 
 
 
251 
 
     
 
       
   A) 1;        *B) 2;         C) 3;           D) 4;   
 
38. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi sakrashsimon signal to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan?   
 
           
 
 
        *A)  a;   
V)  b;   
S)  v;  D)  g;   
E)  d. 
 
 
39. ARS ning  xarakteristik tenglamasi 1-tartibli bo‟lsa (Q
0
=P+Q
1
=0)  sistemaning turg‟unligi uchun:  
        A) Q
0
 

0,   Q
1
<0; 
        V) Q
0
 <0,   Q
1

0; 
       *S) Q
0
 

0,   Q
1

0; 
        D) Q
0
 <0,   Q
1
<0; 
         
40. n-tartibli ARS turg‟un bo‟lishi uchun tenglama D(jw) vektorining golografi kompleks yuza 
tekisliginihaqiqiy o‟qi Q ni W=0 nuqtasidan boshlab soat strelkasiga teskari tomonga aylantirilganda 
ketma-ket : 
 
A) n+2;   
V) n+1;       
*S) n;  
 D) n-1;   kvadratni bosib o‟tishi kerak 
 
41. P-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator: 
     A) uzilishsiz; 
     V) integrallash; 
     S) uzliksiz; 
     *D) proporsionallik. 
 
42.  PND-regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator: 
    *A) proporsionallik, integrallash hamda diferensiallash; 
      V) proporsionallik, uzliksiz hamda  diferensiallash; 
      S) uzliksiz, integrallashhamda diferensiallash; 
      D) uzliksiz, integrallashhamda diferensiallash; 

 
252 
 
      
43. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi tњg‟ri chiziqli signal tњg‟ri 
kњrsatilgan?  
 
         
 
A)  a;  V)  b;  S)  v;  *D)  g; E)  d. 
 
44. Inersiyasiz zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida tњg‟ri 
keltirilgan: 
       A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;                       
     *V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
S) 
1
)
(
)
(
)
(
2
2
2
1


p
T
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;       
 D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
 
45. Differensiallovchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida tњg‟ri 
keltirilgan: 
 A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;        
 V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
*S) 
p
T
p
X
p
X
p
k
k
r)
(
)
(
)
(
;     
D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
 
46. Proparsional (P) regulyatorning struktura sxemasi quyidagi rasmlarning qaysi birida tњg‟ri 
kњrsatilgan ? 
 
   A)   
  X 
k
(p)                                                      X(p)     
 
 
 
   
 
 *V) 
  X 
k
(p)                                                                  X(p)     
 
 
К

К

p


1
 
К

К

p


1
 
 
К
Tб 

 
253 
 
 
 
    S) 
 
  X 
k
(p)                                                           X(p)     
 
 
 
 
 
  
 
     D) 
   

k
(p)                              X 
k
(p)                                  
 
    
 
 
    
 
47. I regulyator -: 
    A) proporsionallik qonuniga muvofiq; 
    *V)  integrallash  qonuniga muvofiq; 
    S)  proporsionalhamda integrallash qonuniga muvofiq; 
     D) proporsional, integrallashhamda differensiallash qonuniga  
 muvofiq, uzliksiz ishlaydigan regulyator; 
     
48. Logik I elementlarining shartli kњrinishi quyidagi rasmlarning qaysi birida tњg‟ri kњrsatilgan: 
      A)                          B)                         C)   x
1
    
      x                              x
1                                                                 
     
                         y                          y             x
2
...                y 
                     
x
y

              x
2
                          x

                                       y=x1

x2                y=x1

x2

x3. . . 
               
     *D)    x
1
                              
             x
2
..          y                                            
             x
n
  
 
 
         y=x1

x2

x3

...

xn                   
                              
49. Quyidagi qaysi javob tњg‟ri: 
         A)  Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan 
xabarlarni  њzgaruvchan xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi.  
         V)  Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan 
xabarlarni  њzgarmas xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
         S) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan xabarlarni  
uzlikli xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
         D) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan xabarlarni  
rangli xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
        *E) Deshifratorlar deb – ma‟lum qonuniyat asosida kodlangan va kirishiga berilayotgan 
xabarlarni  diskret xabarlarga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. 
 
p
Tu

1
 
pH
T
K
p
T


 
К

К

К

p


1
 
 
1


p
T
K
p
T

 
    1 
  

 

 
254 
 
50. K155LAZ mikrosxemada yig‟ilgan generatorning ishlash chastotasi: 
A)   f=1/(R

L); 
V)   f=1/(

L

R); 
C)   f=1/(R

C); 
*D) f=1/(R

C). 
 
51. Quyidagi rasmlarning qaysi birida «Fotodiodlar»ning ventilli rejimda ulanish sxemasi tњg‟ri 
kњrsatilgan?                                      
       *A)                                                       B) 
 
    
 
 
 
                                                                                                
          C)                                                     D) 
 
    
 
 
 
 
 
52. Relening asosiy xarakteristikalari quyidagi javoblarning qaysi birida tњg‟ri kњrsatilgan? 
 
A) Vaqt, kirish kuchlanishi, statik va dinamik; 
V)  Vaqt, chastota, statik va dinamik; 
       C)  Chastota, statik va dinamik; 
      *D)  Statik va dinamik; 
        
53. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RES– tipidagi rele tasvirlangan? 
            
 
     
 
A)  1;       *B)  2;       C)  3;       D)  4;        
 
54. Quyidagi rasmlardan qaysi birida RPG-tipidagi rele tasvirlangan? 
 
           
 

 
255 
 
 
 
A)  1;       B)  2;      C)  3;      *D) 6. 
 
 
 
55. Quyidagi rasmlardan qaysi biri њziga tenglashishli statik   ob‟ektning њtish grafigi? 
   
 
             
 
 
 A)  1. 

>0;      *V)  2. 

=

 ;      S) 3. 

=0;   
D)  4. 

 0;       
 
56. Quyidagi ifodalardan qaysi biri  modda yoki energiya miqdorini ifodalaydi? 
   A)  
у
я
Q
Q
Q;      
  V)  
C
Q
dt
d;        
 *S)  s =S/

;       
k=1/

=du/d(

q)=X
ch
/X
k
;    
 
57. Quyidagi ifodalardan qaysi biri nisbiy xatolik formulasi? 
 
*A)  

n
=(

X/X
іa±
)

100%;     
B)  

X=X
kur
- X
іa±
;      
C)  S=

U/

X;  
      D)   S=

X/

U ;                     
 
58. Fotoqarshilikli fotoelementlar-        
 
 A)  yorug‟lik energiyasi ta‟sirida elektronlar emissiyasini vujudga keltiradi; 
 B) yorug‟lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi њlchagich; 
C) mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiradi;    
        *D) yarimњtkazgich materiallarning elektr sezuvchanligining yorug‟lik oqimi kuchi ta‟siri ostida 
њzgarishi xususiyatiga asosan ishlaydi;  
 
59. Quyidagi ifodalardan qaysi biri «Ventilli fotoelementlarda»hosil bњladigan fototok formulasi? 
 
 
A)  I
f
=K
f

F;     
      B)  I
f
= U/(R
f
+R
N
);      
      C)  S
f
=

I/

F;  
      *D)  I
f
=e
f
/ R
N
 . 
 
60. Avtomatik liniya: 
     A) Zavodni boshqarish jarayoni; 
     V) Boshqariluvchi ob‟ektlar; 

 
256 
 
     *C) Ishlab chiqarish maіsuloti yoki uning bir qismini tayyorlash yoki qayta ishlashdagi   barcha 
jarayonlarni ma‟lum texnologik izchillik  va maromda avtomatik tarzda bajariladigan mashinalar 
sistemasi, asosiy va yordamchi jiіozlar kompleksi. 
     D) Axborotlarni taqsimlash jarayoni; 
  
61. Avtomatika fani nazariyasining asoschisi: 
A.   I.I. Polzunov;          
V.   J. Uatt;      
S.    N. Viner;   
*D.   I.A. Vishnegradskiy. 
 
62. Absolyut  temperatura qyimati: 
    *A) –273 K. 
 
   V) 273
0
 S;    
     S) –273
0
 S;    
     D)  273 K ;      
 
Ijrochi elementlarning necha turi bor? 
A)  2 ta;   
*V)  3 ta;  
S)  4 ta;    
D)  5 ta. 
 
Boshi formulasi qaysi javobda tњg‟ri kњrsatilgan? 
*A)  R=
S
F
  ;   
 V)  F=ma;   
C)   
;



g
P

       
D)  


P
abs
-R
atm 
;      
     
65.Ortiqcha bosim quyidagi ifodalarning qaysi biri bilanhisoblanadi?  
       1.

P=(p/g) 

H;        2. P=F/S;               3. 

P
ort
=P
abs
-P
atm

        4. -

P=P
abs
-P
atm
 ;        5. 

H=(1-(D
2
/d
2
)). 
 
      A) 1,2 ; 
    V)2,3;  
    S)2,4;     
    *D)1,3. 
 
66. Quyidagi ifodalarning qaysi biri qalqovuchning botish balandligini topish ifodasi?  
    
A)  F=

gSx;    
       B) G=

gSx;    
       C) X =am/S

g;  
      *D) X=G/Sg


 
67.Quyidagi ifodalarning qaysi biri mashinaning aylanish tezligini topish formulasi? 
*A)  

Се
R
R
R
Y
U
n
к
я
a
)
(
;      
     V)  


Ce
U
n
;          

 
257 
 
    S)  
Се
R
R
R
Y
n
к
я
я
)
(
;   
    D)  
СеФ
Е
я

;        
 
68. Roslanuvchi parametirning chetga chiqishi  
:
)
(t
х


  
A) ichki tasodifiy ta‟sirlar natijasida; 
V) tashqi tasodifiy ta‟sirlar natijasida; 
S) ishqalanish kuchi ta‟sir natijasida; 
       *D) ichki va tashqi tasodifiy ta‟sirlar natijasida; 
 
69. Ushbu rasmda avtomatika                                               
      elementlari qanday ulangan? 
      A)  ketma-ket;                               X
k
    

X
k
             X
2
 
      V)  paralel;                                                             
     *S)  teskari bog‟lanish; 
      D)  aralash;                                                                      
       
 
 
 
 
 
 
                         

X
tb
                
 
70. Ushbu ifodalarning qaysi biri paralel ulangan elementlarning  ekvivalent signal uzatish koefisienti? 
 A) n
i
K
К
1
i
;     
 V) n
i
К
К
1
i
;    
 *S)  K=K
1
/(1

K
1
∙K
2
); 
 
 D)  X
r
= K∙X
k   
 
 
71. Tebranuvchi zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
A) X
r
=kX

;
                
V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k

      *S)T
1
2
d
2
x
r
(t)/dt+T
2
dx
2
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 ; 
D) X
r
(t)=k/T X
k
dt; 
 
72. Kechiktiruvchi zveno quyidagi ifodalarninng qaysi biri bilan ifodalanadi?  
*A) X(t)=X(t-


  V) T=dX
r
(t)/dt+X
r
(t)=kX
k
 
  S) X
r
(t)=k/T X
k
dt 
  D) X
r
=Tdx
k
/dt 
  
 73. Ushbu grafiklardan qaysi biri aperiodik њtish jarayonini ifodalaydi? 
 
             
  
258 
 
 
    A) 1;     
B) 2;    *C) 3;   
 D) 4;   
 
74. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi impulsli signal tњg‟ri kњrsatilgan?  
 
            
 
 
         A)  a; 
 
*V)  b; S)  v;   
D)  g;   
 
75. ARS ning  xarakteristik tenglamasi 2-tartibli bњlsa (Q
0
P
2
+Q
1
 P + Q
2
=0)  sistemaning turg‟unligi 
uchun:  
 A) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2
<0; 
 V) Q
0
 

0,    Q
1
<0,   Q
2
<0; 
  S) Q
0
 <0,   Q
1
<0,   Q
2
<0; 
 *D)  Q
0
 

0,   Q
1

0,   Q
2

0   bњlishi zarur va yetarli.  
 
76. ARS ning xarakteristik tenglamasi 4-tartibli bњlsa (Q
0
P
4
+Q
1
P
3
+Q
2
P
2
+Q
3
P+Q
4
=0) sistemaning 
turg‟unligi uchun: 
  A) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2

0 , Q


0  va Q
1
Q

Q
 3 
– Q
1
2
 Q
 4 
-Q
 0 
Q
3
2
-
<0 
  V) Q
0
 <0,   Q
1
<0,    Q
2
<0 , Q

<0  va Q
1
Q

Q
 3 
– Q
1
2
 Q
 4 
-Q
 0 
Q
3
2
-
<0 
  *C) Q
0
 

0,   Q
1

0,    Q
2

0 , Q


0  va Q
1
Q

Q
 3 
– Q
1
2
 Q
 4 
-Q
 0 
Q
3
2
-

0  
   D) Q
0
 <0, Q
1
<0,   Q
2
<0, Q

<0  va Q
1
Q

Q
 3 
– Q
1
2
 Q
 4 
-Q
 0 
Q
3
2
-
=0 
bњlishi zarur va yetarli. 
 
77. I -regulyator qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator? 
A) uzilishsiz; 
      *V) integrallash; 
S) uzliksiz;  
D) diferensiallash; 
 
78. Pozision regulyator  qanday qonunga muvofiq ishlaydigan regulyator?  
A) integrallash;  
V) proporsionallik;  
S)uzliksiz; 
*D) uzlikli: 
 
79. Quyidagi rasmlarning qaysi birida sistemaga ta‟sir qiluvchi kvadratik xarakteristikali signal tњg‟ri 
kњrsatilgan?  
 
 

 
259 
 
 
A)  a;  V)  b;  S)  v;   
*D) d. 
   
80. Tebranuvchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida tњg‟ri 
keltirilgan? 
 
  A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;             
     V) 
1
)
(
)
(
)
(
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;     
    *S) 
1
)
(
)
(
)
(
2
2
2
1


p
T
p
T
k
p
X
p
X
p
k
k
r
;        
      D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
   
81. Kechiktiruvchi zvenoning signal uzatish funksiyasi quyidagi ifodalarning qaysi birida tњg‟ri 
keltirilgan? 
 A) 
k
p
X
p
X
p
k
k
r


)
(
)
(
)
(
 ;       
*V) 

p
k
r
е
p
X
p
X
p
k)
(
)
(
)
(
;     
S) 
p
T
p
X
p
X
p
k
k
r)
(
)
(
)
(
;      
D)   
p
T
k
p
k


)
(
 ; 
 
82. Proporsional integrallovchi (PN) regulyatorning struktura sxemasi quyidagi rasmlarning qaysi 
birida tњg‟ri kњrsatilgan ? 
A)   
  X 
k
(p)                                                       X(p)     
 
 
 
 
*V) 
  X 
k
(p)                                                                  X(p)     
 
 
 
 
   
S) 
 
  X 
k
(p)                                                            X(p)     
 
 
 
 
 
     
  
  D) 
К

К

p


1
 
К
Tб 
К

К

p


1
 
 
К

К

p


1
 
 
1


p
T
K
p
T

 

 
260 
 
   

k
(p)                               X 
k
(p)                                  
 
 
 
 
   
83. PI regulyator - 
      A) proporsionallik qonuniga muvofiq; 
      V)  integrallash  qonuniga muvofiq; 
     *S)  proporsionalhamda integrallash qonuniga muvofiq; 
      D) proporsional, integrallashhamda differensiallash qonuniga muvofiq, uzliksiz ishlaydigan 
regulyator; 
       
84. Logik «NE» elementlarining shartli ko‟rinishi quyidagi rasmlarning qaysi birida to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan? 
   *A)                         B)                         C)   x
1
    
   x                              x
1                                                                      
       
                      y                            y              x
2
...                     y      
                   
x
y

              x
2
                          x

                                      y=x1

x2                 y=x1

x2

x3...  
              
                                         D)      x 
              
                                                   y         
              
 
                                                           y=x1

x2.        
 
85. Quyidagi qaysi javob to‟g‟ri? 
A)  Shifratorlar sifatida-parallel ulangan trigerlarda tuzilgan sanagichlar ishlatiladi
*V)Shifratorlar sifatida- ketma-ket ulangan trigerlarda tuzilgan sanagichlar ishlatiladi; 
S) Shifratorlar sifatida -tranzitorlar ulangan trigerlarda tuzilgan sanagichlar ishlatiladi; 
D)  Shifratorlar sifatida-diodlardan ulangan trigerlarda tuzilgan sanagichlar ishlatiladi; 
 
86. «I-NE» logik elementning ishlashholati quyidagi jadvallarning qaysi birida to‟g‟ri ko‟rsatilgan? 
 
*A)                                                 
 
X1 
x2 

B)          


C)  
 
X1 
x2 

D)   
 
x1 
x2 

 
 
 
 
 
87. Quyidagi rasmlarning qaysi birida «fotodiodlar» ning fotodiodli rejimda ulanish sxemasi to‟g‟ri 
ko‟rsatilgan? 
                                        
        A)                                                       B) 
 
    
 
                                                                         
       !C)                                                     D) 
 
p
Tu

1
 
К

pH
T
K
p
T


 
    1 

 
261 
 
 
 
 
 
  88. Relening kuchaytirish koeffisientining ifodasi qaysi javobda to‟g‟ri? 
      A)
1


срб
отл
взв
Х
Х
К

      V) K
zap
=Y
ust
W
p
/(Y
srb
W
p
);  
     *C)  K
u
Y
max
/X
srb
;     
      D) K
u
=U
chi±
/U
kir
;   
 
89. Quyidagi rasmlardan qaysi birida KVD- tipidagi rele tasvirlangan? 
            
 
 
        
A)  1;       B)  2;      *C)  3;      D)  4;   
 
90. Quyidagi rasmlardan qaysi birida M motor- tasvirlangan? 
 
          
 
 
 
A)  1;       B)  2;      C)  3;      *D)  4;      
 
91. Quyidagi rasmlardan qaysi biri o‟ziga tenglashishli statik ob‟ektning o‟tish grafigi? 
 
              
           
 

 
262 
 
A)  1. 

>0;      V)  2. 

=

 ;      *S) 3. 

=0;   
D)  4. 

 0;       
 
92. Quyidagi ifodalarning qaysi biri signal uzatish koeffisientini ifodalaydi: 
A)
;

С
с

       
V)  
;
y
Q
Q
Q
      
S)  
;
c
Q
d
d
t    
D)   
;
1
h
r
X
X
q
d
dy
k

 
 
93. Quyidagi ifodalardan qaysi biri o‟lchov asbobining sezgirligi 
formulasi? 
 
A)  

n
=(

X/X
іa±
)

100%;  
B)  

X=X
kur
- X
іa±
;  
*C)  S=

U/

X;  
       D)   S=

X/

U ; 
 
94. Ventilli fotoelementlar-        
A)  yorug‟lik energiyasi ta‟sirida elektronlar emissiyasini vujudga  keltiradi; 
B) yarimo‟tkazgich materiallarning elektr sezuvchanligining yorug‟lik oqimi kuchi ta‟siri ostida 
o‟zgarishi xususiyatiga asosan ishlaydi; 
C) mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiradi;    
        *D) yorug‟lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi o‟lchagich; 
95. Quyidagi ifodalardan qaysi biri «Elektron emissiyali fotoelementlarda»hosil bo‟ladigan fototok 
formulasi? 
 
A)  I
f
=e
f
/F ;  
       B)  I
f
= U/(R
f
+R
N
);    
      *C)  S
f
=

I/

F;  
       D)  I
f
=U/R ;     
 

Download 6.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling