2022 turk tilida zoonim va fitonimlar orqali inson qiyofasiga murojaatning o’ziga xosliklari salimova Zebo Rustam qizi


Download 333.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/11
Sana14.10.2023
Hajmi333.04 Kb.
#1703780
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
turk-tilida-zoonim-va-fitonimlar-orqali-inson-qiyofasiga-murojaatning-o-ziga-xosliklariOriental Renaissance: Innovative, 
educational, natural and social sciences 
 
VOLUME 2 | ISSUE 2 
ISSN 2181-1784 
Scientific Journal Impact Factor
 
 SJIF 2022: 5.947 
Advanced Sciences Index Factor 
 ASI Factor = 1.7 
243 
w
www.oriens.uz
February
2022
 
TURK TILIDA ZOONIM VA FITONIMLAR ORQALI INSON 
QIYOFASIGA MUROJAATNING O’ZIGA XOSLIKLARI 
Salimova Zebo Rustam qizi 
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti “Turkiy tillar” kafedrasi o’qituvchisi 
Tel: +998 99 811-26-87 
E-mail: 
zebosalimova1990@gmail.com
  
ANNOTATSIYA 
Ushbu ilmiy maqola inson qiyofasi va xarakter xususiyatlarini berishda hayvon 
yoki o’simliklar nomlaridan foydalanish masalalariga bag’ishlanadi. Zoonim yoki 
fitonimlar orqali inson qiyofasini ifodalashda til imkoniyatlarining kengligi ko’rib 
chiqiladi. Turk tilida zoonimlar va ularning o‘zbek tilidagi muqobili berilgan. 
Hayvon obrazlari orqali inson qiyofasini aks ettirish, ularning xarakterlarini ochib 
berishda tilning so‘z boyligiga e‘tibor qaratiladi. 
Kalit so’zlar: Til, inson qiyofasi, xarakter, zoonim, fitonim, obraz, portret, ijobiy, 
salbiy, tashqi ko’rinish, o‘xshatish, obraz, muqobil, ekvivalent, til doirasi, ma‘no 
ko‘chishi. 
АННОТАЦИЯ 
Эта научная статья посвящена использованию названий животных или 
растений для придания человеческой внешности и черт характера. 
Исследуется способность языка выражать человеческую внешность через 
зооним или фитоним. 
Ключевые слова: Личность, характер, зооним, фитоным, образ, портрет, 
позитив, негатив, внешность. 
ABSTRACT 
This scientific article deals with the use of animal or plant names in giving 
human appearance and character traits. The ability of language to express human 
appearance through zoonim or phytonim is examined. 

Download 333.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling