A interferensiya hodisasi asosida Zonali plastinkani birinchi kim tayyorlagan? D 1875 yil Sore


Download 80.09 Kb.
bet2/5
Sana19.06.2023
Hajmi80.09 Kb.
#1618880
1   2   3   4   5
Bog'liq
Yakuniy 2-semestr baza talabalar uchun

D) proporsional
17. Sovun pufagining jilolanishini yorug’likning qaysi hodisasi asosida tushuntirish mumkin C) Interferensiya hodisasi asosida
18. bu qanday ifoda? A) Bryuster qonuni i-Bryuster burchagi
19. Spektrdagi ranglar ketma ketligi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
C) qizil, zarg’aldoq, sariq, yashil, havo rang, ko’k, binafsha,
20. Elektrmagnit shkalasidagi nurlarning ketma-ketligini to'g’ri ko’rsating. 1) Infraqizil 2) Ko’zga ko’rinadagan 3) Radio 4) Ultrabinafsha 5) Gamma 6) Rentgen nurlari B)3,1,2,4,6,5
21. Yorug’lik tabiatiga qarashlar: Yorug’lik... bu B) ham to’lqin, ham zarracha tabiatiga ega
22. Suyuq yoki gazsimon izotrop dielektrik elektr maydoniga joylashtirilganda anizotropiya vujudga kelishini kim kashf etgan.
A) Frenel B) Bryuster C) A.Otaxujayev D) J.Kerr
23. Moddalarning yutilish koeffitsyienti to’lqin uzunligiga bog’liqmi
D) Past bosimda bog’liq bo’ladi.
24. Optika so’zini lugaviy ma’nosi qanday? C) Ko’rish degan ma’noni beradi.
25. Yorug’lik nuri Suvdan shishaga tushganda to’la ichki qaytish kuzatiladimi? B) Yo’q 26. Nur havodan suvga tushmoqda. Bunda to’la ichki qaytish hodisasini kuzatish mumkinmi? D) Yo’q
27. Nur suvdan havoga tushmoqda. Bunda to’la ichki qaytish hodisasini kuzatish mumkinmi?
A) Nurning tushish burchagiga bog’liq B) Ha
C) Suv qatlamining qalinligiga bog’liq D) Yo’q
28. Elektromagnit to’lqin fazoda qanday tezlik bilan tarqaladi? A)
29. Yorug’lik to’lqinining ikki muxit chegarasiga tushish burchagi 45 0 bo’lganda sinish burchagi 300 bo’ldi. Agar to’lqinning birinchi muxitdagi uzunligi 560 nm bo’lsa 2 muxitda to’lqin uzunligi qancha bo’ladi(nm).
A) 350 B) 650 C) 450 D) 400
30. Keltirilgan hodisalarning qaysilari. Yorug’likning to’lqin xossalari asosida tushuntiriladi? A) Difraksiya, interferensiya
31. Yupqa pardalardagi interferensiyani qaysi holatda kuzatish mumkin. D) Suv ustidagi yog‘ qatlamida
32. Yorug’lik interferensiyasi deb nimaga aytiladi? B) Kogorent Yorug’lik to’lqinlari uchrashganda bir-birini kuchaytirishi yoki susaytirishi
33. Yorug’lik bir muhitdan ikkinchi muxitga o’tganda, uning chastotasi tezligi va to’lqin uzunligidan qaysi biri o’zgarmaydi C) chastotasi
34. O’tkazgichdagi erkin zaryadlar nima?
A) Ekin zaryadlar potentsial energiyasi nol bo’lgan zaryadlar
B) Erkin zaryadlar o’tkazgich bo’ylab ko’cha oladigan zaryadlar
C) Erkin zaryadlar o’tkazgichdagi elektronlarning zaryadi
D) Erkin zaryadlar o’tkazgichdagi bog’lanmagan elektronlarning yig’indisidan iborat
35. Elektr maydoni uchun superpozitsiya printspi o’rinli, nima uchun?
A) Elektr maydon kuchlanganligi vektor kattalik bo’lganligi uchun
B) Xar bir zaryad boshqa zaryadlardan bog’liq bo’lmagan xolda o’z maydonini xosil qiladi
C) Elektr maydonga kiritilgan zaryadga kuch ta’sir etgani uchun
D) Yig’indi elektr maydoni uchun
36. Ikkita elektronning o’zaro ta’sir kuchi xar birining yer sirtidagi og’irligiga teng bo’lishi uchun ular qanday masofada joylashishi kerak?
A) 5 mm B) 5 km C) 50 m D) 5 m
37. O’zining magnitlangan holatini yoqotmaydigan jism nima deb ataladi?
a doimiy magnit
b suniy magnit
c diamagnet
d ferramagnit
38. Tabiiy magnit uzoq vaqt ta’sir ettirilganda magnitlangan bo’laklari qanday magnitlar deb ataladi?
a ferramagnitlar
b parramagnitlar
c suniy magnitlar
d doimiy magnitlar
39. Sizningcha bir xil qutubli magnitni hosil qilsa bo’ladimi?
A) ha bo’ladi kuchli magnit maydonga qoyish kerek
b ) yo’q bolmaydi
c) bilmayman
d) TJY
40. Kuchli qizdirilganda tabiiy va suniy magnitlarda nima sodir bo’ladi?
a magnit singdiruvchanligi ortadi
b diamagnitdan ferramagnitga otib qoladi
c hechqanday fizik jarayon kuzatilmaydi
d magnitlik xossasini yo’qoladi
41. Agar magnitni sindirib qo’ysak, uning bo’laklari magnit bo’la oladimi?
a temirni sindirish juda qiyin, yaniy bo’lmaydi
b ha bo’la oladi
c magnitlik xossasini yo’qoladi
d hechqanday fizik jarayon kuzatilmaydi
42. Magnitometr bu- ?
a mangnit singdiruvchanlikni aniqlovchi asbob
b magnit maydon xaraktiristkalarini va jismlarning magnit xossalarini o’lchovchi asbob
c barcha javoblar to’g’ri
d induksiya vektorini o’lchovchi asbob
43. Yerning ulkan magnit desa boladimi?
a yo’q bolmaydi chunki magnit maydon tok bo’lsa uning atrofida boladi
b
c bilmayman
d ha bo’ladi bunga misol tariqasida qutub yog’dusi
44. Tesla nimaning birligi?
a Magnitni
b Magnit maydon kuchlanganligi
c Magnit induksiya vektorini
d barcha javoblar to’g’ri
45. Agar o’tgazgichdan tok oqayotgan bo’lsa uning atrofida hosil bo’lgan uyurmaviy induksiya vektorini yo’nalishini qanday qoida yordamida aniqlaymiz?
a o’ng qo’l qoidasi
b chap qo’l qoidasi
c amper qoidasi
d o’ng parma qoidasi
46. “Magnit maydon tomonidan shu maydonda joylashgan tokli o’tgazgich qismi tasir etuvchi kuch F, tok kuchi (I), o’tgazgich uzunligi (l)ga hamda magnit induksiyasiga to’g’ri proporsional bo’ladi” ushbu qonuni kimning qonuni?
a Amper qonuni
b Lorents qonuni
c Faradey qonuni
d Erested qonuni
47. Magnit maydon tomonidan tokli o’tgazgichga ta’sir etuvchi kuchning yo’nalishi qaysi qoida orqali aniqlash mumkin?
a o’ng qo’l qoidasi orqali
b chap qo’l qoidasi orqali
c o’ng parma qoidasi orqali
d manfiy zaryad uchun chap qo’l, musbat zaryad uchun o’ng qo’l qoidasi orqali.
48. Chap qo’l qoidasini toping?
a Chap qo’lning kaftini unga tok kuchi tik kiradiga qilib tutib, ochilgan to’rt barmoq magnit kuch chiziqlari yo’nalishi bo’yicha tutib turilsa, 90 gradusga ochilgan bosh barmoq o’tgazgichga tasir etuvchi kuchning yo’nalishini ko’rsatadi
b O’ng qo’lning kaftini unga tok kuchi tik kiradiga qilib tutib, ochilgan to’rt barmoq magnit kuch chiziqlari yo’nalishi bo’yicha tutib turilsa, 90 gradusga ochilgan bosh barmoq o’tgazgichga tasir etuvchi kuchning yo’nalishini ko’rsatadi
c Chap qo’lning kaftini unga magnit kuch chiziqlari tik kiradiga qilib tutib, ochilgan to’rt barmoq tok kuchi yo’nalishi bo’yicha tutib turilsa, 90 gradusga ochilgan bosh barmoq o’tgazgichga tasir etuvchi kuchning yo’nalishini ko’rsatadi
d Barcha javoblar to’gri
49. “Qarama-qarshi yo’nalishda toklar o’tayotgan o’tgazgichlar o’zaro itarishadi, bir xil yo’nalishda toklar otgazgichlar o’zaro tortishadi” tajribalr asosida chiqarilgan bu xulosa qaysi olimga tegishli?
a Amper qonuni
b Lorents qonuni
c Faradey qonuni
d Erested qonuni
50. Harakatlnayotga zaryadli zarraga magnit maydon tomonidan tasir etadigan kuch nima deb ataladi
a Amper qonuni
b Lorents qonuni
c Faradey qonuni
d Erested qonuni
51. Magnit maydonga uchib kirayotgan protonga ta’sir qilayotgan Lorens kuchi qanday qoidaga ko’ra aniqlanadi?
a o’ng qo’l qoidasi
b chap qo’l qoidasi
c amper qoidasi
d o’ng parma qoidasi
52. O’tgazgichdan o’zgarmas tok o’tganda uning atrofida qanday maydon hosil bo’ladi?
a elektr maydon
b magnit maydon
c elektromagnit maydon
d gravitatsion maydon
53. Rasmda 4 juft tok o’tish yo’nalishlari tasvirlangan. Qaysi holda ular o’zaro tortishadi?
A b c d
54. Magnit maydon induksiya chiziqlariga tik yo’nalishida electron va proton uchib kirmoqda. Protoning massasi elektroning massasidan 1800 marta katta. Zarralarning qaysi biriga tasir ko’rsatdigan Lorens kuchi katta bo’ladi?
a elektronga
b protonga
c ikkilasiga bir xil
d ta’sir kuchi nolga teng
55. Lorens kuchi harakatdagi zaryadli zarraning tezligini qanday o’zgartiradi?
a tezligini ortiradi
b tezligini kamaytiradi
c tezlikni ozgartirmaydi
d TJY
56. Rasmda 4 juft tok o’tish yo’nalishlari tasvirlangan. Qaysi holda ular o’zaro tortishadi?
a b c) d
57. Proton induksiyasi 20mT bo’lgan bir jinsli magnit maydon kuch chiziqlariga tik holda 3*107 m/s tezlik bilan uchib kirgan bo’lsa, unga qanday kuch ta’sir ko’rsatadi? q= 1.6*10 -19 C
a 3.2*10-16
b 9.6*10-14
c 4.6*10-18
d 8*10-14
23. chap qo’l qoidasi yordamida qanday kattaliklarning yo’nalishi aniqlanadi?
a Amper kuchi
b Lorens kuchi
c Kulon kuchi
d Amper va Lorens kuchi
58. Amper kuchi ifodasini toping?
a F=q*v*B
b F=B*I*l
c dB=
d dB=
59. Lorens kuchi ifodasini toping?
a F=q*v*B
b F=B*I*l
c dB=
d dB=
60. Agar muhitning magnit singdiruvchanligi “µ>>1” bo’lsa, nima deb nomlanadi?
a diamagnitlar
b ferramagnitlar
c parramagnitlar
d magnetiklar
61. Agar muhitning magnit singdiruvchanligi “µ<1” bo’lsa, nima deb nomlanadi?
a diamagnitlar
b ferramagnitlar
c parramagnitlar
d magnetiklar
62. Bio-Savar-Laplas qonuni ifodasini ko’rsating?
A F=q*v*B
b F=B*I*l
c dB=
d dB=
63. Magnit maydon kuchlanganligining birligini toping?
a V/m
b A/m
c A/m2
d Tesla(Tl)
64. Magnit induksiya vektorining birligini toping?
a V/m
b A/m
c A/m2
d Tesla(Tl)
65.Magnit oqimi ifodasini toping.
A) F=qv B)Ф=LI C)F=qvBl D) tog’ri javob yo’q
66. Linzalar nech turga bolinadi?
A )3 B)2 C)1 D)4
67. Fotoninig massasini topish formulasi ?
A) m=p*v B) m= 2hv/c2 C) m=hv/c D) m=hv/ c2
68. Dispersiya so’zining manosi?
A) yig’ilish B)cho’kish C) qulash D) sochilish
69. Muhitda eng kichik tezlikka erishgan rang ?
A)qizil B) binafsha C) yashil D) ko’k
70. O'zgarmas chastotali (to'lqin uzinlikli) va o'zgarmas amplitudali to'lqin______deb ataladi.
A) Monoxromatik to’lqin B) kogerent to'lqinlar C) yorug’lik intenferensiyasi D) TJY
71. Fotoeffekt nima?
A)yorug’lik ta’sirida moddadan elektronlarning urib chiqarilishiga aytiladi. Fotoeffekt hodisasi Gers tomonodan ochilgan va Stoletov tomonidan o’rganilgan
B) Yorug’lik ta’sirida urib chiqarilgan elektronlar soni yorug’lik oqimi(intensivligi)ga to’g’ri proporsional.
C) Yorug’lik ta’sirida urib chiqarilgan elektronlar energiyasi yorug’lik chastotasiga to’g’ri proporsional.
D) Yorug’lik ta’sirida urib chiqarilgan elektronlar soni yorug’lik chastotasiga bog’liq emas
72. Fotonning energiyasi formulasi qaysi qatorda joylashgan ?
A) E=hv B) E=hv/c C) E=mv2/2 D) E= I*U
73. Magnit maydonini zaiflashtiruvchi moddalarga ….. moddalar deyiladi.

A)ferromagnetiklar B) Diamagnetiklar C) Paramagnetiklar D) ferrimagnetiklar


41. To’lqinlar interferensiyasi qachon sodir bo’ladi ?
A) chastotalari va fazalar farqi har xil bo’lgan to’lqinlar qo’shilganada.
B) chastotalari bir xil va fazalar farqi o’zgaruvchan bo’lgan to’lqinlar qo’shilganada.
C) chastotalari har xil va fazalar farqi o’zgarmas bo’lgan to’lqinlar qo’shilganada.
D) chastotalari bir xil va fazalar farqi o’zgarmas bo’lgan to’lqinlar qo’shilganada
74. Malyus qonuni formulasi qaysi biri ?
A) I=I*sin a
B) I=I*cos a
C) I=I*cos2 a
D)I=I*sin2 a
75. Kogerent to‘lqinlarning qo‘shilishi natijasida ular energiyasi (intensivligi)ning fazoda qayta taqsimlanishiga, ya‘ni kuchayishiga yoki susayishiga ………… deyiladi?
A)Kogerent to’lqinlar B)Yorug’lik interferensiyasi C)To‘lqin D)Fazalar farqi
76. Egrilik radiusi R ga teng bo‘lgan sferik sirt (yassi botiq linza) yassi plastinka ustida turgan bo‘lsin. Unga tik tushayotgan parallel nurlar dastasi yassi plastinkadan qaytib yorug‘ va qorong‘u interferension halqalarni hosil qiladi,bu halqalarga ……………… … deyiladi?
A) Nyuton halqalari B) To‘lqin tabiati C)Yorug‘lik to‘lqin D) Egrilik radiusi
77. Yorug‘lik to’lqinlarining to’siqlarni aylanib o‘tishi va geometric soya sohasi tomon og‘ishiga nima deb ataladi?
A)Yorug‘lik tabiati B)Yorug’lik to‘lqini C)To’lqin D)Yorug‘lik diffraksiyasi
78. Muhitning sindirish ko’rsatkichining unga tushayotgan yorug‘likning chastotasi (yoki tolqin uzunligi)ga bog‘liqligi nima deyiladi?
A)Yoruglik difraksiyasi B) Yoruglik dispersiyasi C)Qutblanish D)Halqalar
79. Difraksion manzaraning markazi tartib raqami nechchiga teng bo’lganda markazi maksimumda yotadi.

  1. K=1

  2. K=2

  3. K=0

  4. K cheksiz bo’lishi kerak

80. Atom markazi nimadan iborat
A) Musbat zaryadlangan zarra va neytron
B) Manfiy zaryadlangan zarra va neytron
C) Praton va nuklonlar
D)Elektron va nuklonlar
81. Keltirilgan hodisalaming qaysi biri yorug'likning to'lqin nazariyasi asosida tushuntiriladi?
1) interferensiya; 2) difraksiya; 3) fotoeffekt; 4) yorug'likning qutblanishi
A) 1,2,3 B) 2,3 С) 1,2,4 D) hammasi
82. Quyidagi parametrlaming qaysilari fotoeffektning qizil chegarasini aniqlaydi:
1) yoruglik chastotasi; 2) katodning chiqish ishi;
3) katod yuzi; 4) yoruglik intensivligi.
A) 1 va 4 B) faqat 4 C) faqat 2 D) 1va 4
83. Yadrosi 4 ta proton va 5 ta neytrondan tashkil topgan neytral atomda nechta elektron bor?
A) 5 B) 9 C) 4 D) 1
84. Molyar massasi 235 g/mol bo’lgan elementning Mendeleyev davriy sistemasidagi tartib raqami 92 bo’lsa, element atomi yadrosidagi neytronlar soni nechta bo’ladi?
A) 92 B) 235 C) 327 D) 143
85. Atom yadrosi qanday zarralardan tashkil topgan?
A) nuklonlardan, protonlar va neytronlar
B) protonlardan
C) kislorod
D) alfa va betta zarralardan
86. yoruglik tezligining qiymati?
A) c=2.8
B) c=3
C) c=3
D) c=4
87. To’lqin uzunligi qaysi rangda eng uzun ?
A) Binafsha
B) Havorang
C) Qizil
D) Sariq
88. Yorug’lik interferensiyasi ro’y bo’lishi uchun nechta to’lqin kerak ?
A) 3 ta
B) 4 ta
C) 2 ta
D) 5 ta
89. Ko'zga ko’rnadigan nurlardan qaysi biri moddalarga tushganda kamroq sinadi?
A) sariq В) qizil C) binafsha D) havorang E) ultrabinafsha
90. Quyidagilarning qaysilari geometrik optikada o'rganiladi?
1) Linza 2) Barometr
3) Difraksiya 4) Yorug’likning sinish qonuni
A) 1,3 B) 1,2 C) 1, 4 D) 1,3,4 E) 1,2,3,4
91. SHafof muxitda tarqalayotgan ko’zga ko’rinuvchi yorug’lik to’lqinlaridan qaysi birining tezligi eng katta bo’ladi.
A) Qizil B) Sariq C) binashha D) Ko’k
92. Binasha nur (λ = 400nm) fotonining energiyasi qizil nur (λ = 760nm) fotoni energiyasidan necha marta katta?
A) Teng B) 128 C) 1.9 D) 0.53
93. N’yuton halqalari qanday xodisa asosida kuzatiladi.
A) Difraktsiya B) Interferentsiya C) Dispersiya D) Anizatropiya
94. Yorug’lik nuri havodan muhitga o’tganda qaytgan nur bilan singan nur orasidagi burchak 900 ga teng bo’ldi. Nurning tushush burchagi 580ga teng ikkinchi muhitda yorug’liknung tarqalish tezligini toping (m/s)
A) 2,33 108 B) 1,52 108 C) 1,5 108 D) 1,88 108
95. I=I0cos2a ko’rinishidagi qonun qanday ataladi?
A) Frenel qonuni B) Gugens qonuni C) Malus qonuni D) Biger-Lambert qonuni
96. Yorug’lik qutblanish darajasini va qutblanish tekisligining vaziyatini aniqlash uchun qaysi asbobdan foydalaniladi?
A) Analizator B) Fotometr C) Spektrometr D) Spektrograf
97. Ko’z akkomodatsiyasi nima?
A) Ko’rish burchagi
B) Yaqindan ko’rarlik
C) Ko’z gavharining fokus masofasini kuzatilayotgan buyumgacha bo’lgan masofaga moslash qobiliyati
D) Uzoqdan ko’rarlik
98. Muhitning sindirish ko'rsatgichi yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liqligini qaysi hodisa yordamida tushuntiriladi
A) Difraksiya B) dispersiya C) Interferensiya D) Qutublanish
99. Tabiiy yorug'likni qutublantirib beradigan qurilmalar qanday nom bilan ataladi?
A) Analizatorlar B) Fotometrlar C) Spektrograflar D) polarizatorlar
100. Har qanday jismning nurlanish va yutulish qobiliyatining nisbati berilgan tempraturada jismning tabiatiga bog'liq bo'lmaydi va u absalyut qora jismning nurlantirish qobiliyatiga teng.ushbu qonunning yaratuvchisi kim?
A) Kirxgof B) Malus C) Buger Lambert D) Maksvel
101. Quyosh nuri bilan yoritilgan, derazasi berk bo’lgan xonada quyoshdan qorayish mumkinmi?
A) Quyoshdan qorayish infraqizil nurlar ta’sirida bo’ladi. Deraza oynasi shishadan tayyorlangani uchun infraqizil nurni o’tkazmaydi.
B) Quyoshdan qorayish ultrabinafsha nurlar ta’sirida bo’ladi. Deraza oynasi shishadan tayyorlangani uchun ultrabinafsha nurni o’tkazadi.
C) Quyoshdan qorayish ultrabinafsha nurlar ta’sirida bo’ladi. Deraza oynasi shishadan tayyorlangani uchun ultrabinafsha nurni o’tkazmaydi.
D) Mumkin.
102. Kumush uchun fotoeffektning uzun to'lqin (qizil) chegarasi ga teng. Chiqishishini aniqlang?
A) B) C) D)
103. 60kV kuchlanishda ishlayotgan roentgen trubkasi anodiga yatgan elektronning kinetik energiyasini aniqlang?
A) 9.6 10-15 B) 9.1 10-14 C) 44.2 106 D) 9 10-9
104. Ultrabinafsha nurlarning to’lqin uzunligi qaysi oraliqda?
A) 10-8 ~10-11 B) 4 10-7 ~10-8
C) 7.7 10-7 ~ 4 10-7 D) 104 ~10-1
105. Plastinkaga nur havodan 600 burchak ostida tushadi. Agar plastinkadan chiqqan va kiruvchi nurlar orasidagi masofa 5 sm bo’lsa palstinka qalinligini toping. n=1,73
A) 6.6 B) 7.5 C) 10 D) 8,7
106. Sferik ko’zgu radusi 40 sm. Agar jism d=10 sm da turgan bo’lsa ta’svir qanday masofada hosil bo’ladi?
A) 15sm B) 30sm C) 20sm D) 10sm
107. Qaysi nurlarning zarracha hususiyati kamroq?
A) -nurlar B) Ko’zga ko'rinadigan C) Rentgen D) Ultirabinafsha
108. n1=1.5 dan n2=1.3 bo’lgan muhitga otganda nur to’la qaytishi uchun qanday burchak ostidan tushishi kerak? Cos300=0,86
A) 550 B) 600 C) 580 D) 500
109. Amper kuchi ifodasini toping?
a) dF=qvB b) dF=IBdl c) dF= d) dF=
110 Dispersiya so’zining manosi?
a) yig’ilish b)cho’kish c) qulash d) sochilish
111. . Magnit maydonini zaiflashtiruvchi moddalarga ….. moddalar deyiladi.
a)ferromagnetiklar b) Diamagnetiklar c) Paramagnetiklar d) dielektriklar
112. Yorug‘lik to’lqinlarining to’siqlarni aylanib o‘tib va geometrik soya sohasiga kirib borishi nima deb ataladi?
a)Yorug‘lik interferentsiyasi b)Yorug’lik qutblanishi c) Yorug’lik sinishi d)Yorug‘lik diffraksiyasi
113. To’lqin uzunligi qaysi rangda eng uzun ?
a) Binafsha b) Havorang c) Qizil d) Sariq
114. Тушиш бурчаги синиш бурчагига тенг бўлиши мумкинми?
А) мумкин эмас В) ҳар доим
С) тушиш бурчагига боғлиқ D) тушиш бурчаги ва синдириш кўрсаткичига боғлиқ
115. Зангори шиша орқали қизил қоғозга қаралса, у қандай рангда кўринади?
А) қора В) зангори С) қизил D) оқ

Download 80.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling