Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti astranomiya


Download 0.56 Mb.
Pdf просмотр
bet1/4
Sana11.10.2017
Hajmi0.56 Mb.
  1   2   3   4

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 

TA’LIM VAZIRLIGI 

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI  SAMARQAND DAVLAT 

UNIVERSITETI 

 

  

 

  

ASTRANOMIYA 

KAFEDRASI 

                                                                       

«

 

UMUMIY FIZIKA. MEXANIKA  VA  MOLEKULYAR  FIZIKA

» fanidan  

 o’quv-uslubiy  

 

M A J M U A 

 

Fakul’tetlararo  kunduzgi bo’lim 

bаkаlаvriаt bоsqichi

 

talabalari uchun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARQAND-2010   

2

1-ma’ruza Reja: Fizika predmeti. 

Vektorlar xakida tushuncha. 

Kinematika asoslari. Tugri chizikli tekis xarakat. Moddiy nukta. 

Tezlikning ulchov birliklari. Tugri chizikli notekis xarakat. 

Urtacha tezlik. Oniy tezlik. 

Tayanch ibora: 

Modiy nukta, materya, kuchish, trayektorya, yul, vektor, skalnr, tekis. 

KIRISh 


Fizika - grekcha rsshz - tabiat degan suzdan olingan bulib, u tabiat tugrisidagi 

fanlardan  biridir.  U  jismlarning  tuzilishi,  xarakatning  xar  xil  turlarini,  energiyani, 

jismlarning  uzaro  ta’sirini  va  xamma  tabiiy  fanlar  foydalanadigan  tabiatning 

umumiy konuniyatlarini urganadi. 

Fizika  boshka  tabiiy  fanlar  ichida  aloxida  urin  tutadi,  chunki  u  materiya 

xarakatining  umumiy  formalarini  va  ularning  bir-biriga  aylanishini  urganadi. 

Bunday  xarakatlarga  mexanik  xarakat,  ximiyaviy  xarakat,  biologik  xarakatlar 

misol buladi. Xar bir fan ana shu xarakatlarning eng oliy formasini urganadi. 

Fizika  bilan  boshka  fanlarni  aloxida  bir  chegara  bilan  ajratib  bulmaydi.  Ana 

shu  bogliklik  natijasida  xozirgi  vaktda  yangi  fanlar  yuzaga  keldi.  Masalan, 

fizikaviy  ximiya  yoki  ximiyaviy  fizika,  biofizika,  geofizika,  astrofizika  va 

boshkalar. 

Tabiat  tugrisidagi  bilimlar  kishilarning  amaliy  kuzatishlari  tufayli  kengayib, 

boyib boradi. Fanning eng yukori rivojlanishida esa amaliyot katta axamiyatga ega 

buladi. 

Ilmiy  kuzatish  xodisalarning  tabiiy  sharoitlarda,  xech  ta’sir  etmay  uzgarib 

borishini  tekshirish  va  ular  orasidagi  uzviy  bogliklik  sabablarini  aniklashdan 

iborat. 


Tajriba  -  tekshirilayotgan  xodisani  sun’iy  yaratishdir.  Ilmiy  kuzatish  va 

tajribaning  bir-biri  bilan  boglikligi  shundan  kurinadiki,  ikkalasida  xam 

xodisalarning uzaro boglikligi sabablari aniklanadi. 

Fizika soxasidagi kashfiyotlar uning va boshka fanlarning rivojlanishiga turtki 

buldi.  Shuningdek  bu  kashfiyotlar  insonning  tabiatdan  foydalanishi  uchun  kurol 

bulib koldi. Masalan, mikroskop yaratilishi biologiyaning rivojlanishiga olib keldi, 

bug  mashinalari  ixtirosi  texnika  uchun  turtki  buldi,  elektromagnit  tulkinlarining 

yaratilishi radiotexnikani yaratdi, Lens konuni esa, elektrotexnikaning yaratilishiga 

sabab  buldi  va  xokazo.  Bu  kashfiyotlar  buyuk  ^iziklar:  Faradey,  Amper,  Ersted, 

Lens, Maksvell, Popovlar bilan bs shkdir. 

Xozirgi vaktda atom fizikasining rivojlanishi bilan modda tuzilishi tugrisidagi 

bilimlar  juda  xam  chukurlashib  ketdi.  XX  asr  boshlarida  elektronning  ochilishi 

fizika tugrisidagi bilimlarimizni uzgartirib yubordi. Bu munosabat bilan V.I.Lenin 

"Elektron  xam  atom  kabi  bepoyondir"  deb  aytgan  edi.  Fizikaning  rivojlanishi 

tufayli  xozirgi  vaktda  kup sonli elementar  zarrachalar-protonlar,  neytron,  giperon, 

mezon, neytrinolar kashf etildi. 

 

MATERIYa VA XARAKAT  

3

Bizni  urab  turgan  jismlar  uz  xossalariga  kura  rang-barangdir.  Ularning  bir-biridan farki xajmi jixatdan, kattikligi, tarkibi va boshkalar jixatdandir. 

Shunga  karamasdan  ular  uzaro  umumiy  xossalarga  xam  ega,  ulardan  biri 

jismlarning materialligidir. 

"Materiya"  va  "xarakat"  tabiiy  bilimning  asosiy  tushunchasidir.  Materiyaga 

umumiy  ta’rifni V.I.lenin bergan edi. Unga kura, "Materiya -sezgi organlarimizga 

ta’sir etib, sezgi xosil kiladigan narsadir, materiya -obyektiv reallikdir". 

Xar kanday predmetni fizik jism deb atash mumkin. Materiya fizik jismlardan 

iborat  bulib,  atom  yoki  molekulalardan  tashkil  topgan  materiya  -moddadir.  Fizik 

va ximik xossalariga karab modda xar xil kurinishda buladi. 

Materiya  yana  maydon  kurinishida  xam  yuzaga  kelishi  mumkin. 

Materiyaning  muxim  xossalaridan  biri  uning  vakt  utishi  bilan  uzgarishidir. 

Masalan,  avtomobil  yurganda  uning  kismlari  yeyiladi,  Kuyoshda  murakkab 

uzgarishlar yuz beradi. Xullas xamma jismlar vakt davomida uzgarib boradi. 

Materiyaning  ajralmas  kismi  uning  xarakatchanligidir.  Kup  yillik  kuzatishlar 

shuni kursatadiki, materiya xarakatsiz mavjud emas. Olamdagi xamma uzgarishlar 

ana shu xarakat tufayli tushuntiriladi. 

Xarakatning  eng  oddiy  turi  -  bu  mexanik  xarakatdir.  Mexanik  xarakat 

jismlarning bir-biriga nisbatan vaziyati tufayli xosil buladi. 

Mexanik  xarakatdan  tashkari  xarakatning  murakkab  formalari  xam  uchraydi. 

Masalan,  jismlarning  kizishi,  elektromagnit  tulkinlari  nurlanishi,  radioaktivlik, 

atomlarning bir-biriga utishi va x.k. 

Materiya  va  xarakat  kanday  kurinishda  bulmasin,  ular  fazoda  va  vaktda 

mavjud, binobarin xarakatda. 

Materiya  xarakatsiz,  xarakat  esa  materiyasiz  mavjud  emas.  Ammo  materiya 

xar xil kurinishda bulishi bilan birga u bir kurinishdan ikkinchisiga utib turadi. 

M.V.Lomonosov  1748  yili  moddalarning  saklanish  konunini  yaratdi.  Unga 

kura,  modda  xech  narsadan  yaratilmaydi  va  izsiz  yukolib  ketmaydi,  balki  bir 

kurinishdan ikkinchisiga utadi, xolos. 

FIZIKA PREDMETI 

Yukorida aytib utilganidek, xarakatning mexanik, ximik, biologik va ijtimoiy 

formalari  mavjuddir.  Ulardan  eng  oddiyini  yoki  asosiysini  fizika  fani  urganadi. 

Fizika  mexanik  xarakatni,  molekulyar  -  issiklik,  elektromagnit  xarakatlarni  va 

moddalarni tashkil etuvchi atom va molekulyar xarakatini urganadi. 

Ma’lumki,  xarakatlar  xam  bir  turdan  ikkinchisiga  utib  turadi,  masalan: 

mexanik  xarakat  ishkalanish  tufayli  issiklik  xarakatiga  aylanishi  va  uz  navbatida 

issiklik xarakati mexanik xarakatga xam aylanishi mumkin. 

Shunday kilib, zamonaviy fizika predmeti materiya ularning bir-biriga utishi, 

xamda modda va maydon xossalarini urganishdan iborat. 

Bu  xossalarni  urganish  fanning  asosini  tashkil  etadi  va  u  fizik  konunlar 

tarzida namoyon buladi. 

Bu  konunlar  bizning  ongimizdan  tashkari  mavjud  va  ular  subyektivdir.  Biz 

ularni  fakat  urganamiz.  Fizik  konunlarni  matematik  tarzda  ifodalash  mumkin.  U 

xolda fizik formula yuzaga keladi. 

KINEMATIKA ASOSLARI  

4

TUGRI ChIZIKLI TEKIS XARAKAT. MODDIY NUKTA Mexanik xarakatni urganishda moddiy nukta tushunchasi muxim rol uynaydi. 

Muayyan vaziyatda shaklini va ulchamlarini xisobga olmasa xam buladigan jismga 

moddiy  nukta  deyiladi.  Masalan,  uydan  maktabga  borayotgan  ukuvchi,  Yerning 

Kuyosh  atrofidagi  xarakatini  urganishda  Yer  va  Kuyoshni,  Moskva  va  Toshkent 

urtasida  xarakatlanuvchi  poyezdni  moddiy  nukta  deb  karash  mumkin.  Yerning  uz 

uki  atrofidagi  xarakatini  urganishda  esa  Yerni  moddiy  nukta  deb  karash  mumkin 

emas. 

Fizikada mexanik xarakatni tasvirlash uchun sanok sistemasini, ya’ni moddiy nuktaning  xarakati  nisbatan  kurilayotgan  jismga  boglik  bulgan  koordinatalar 

sistemasini  tanlab  olish  kerak.  Faraz  kilamizki,  A  moddiy  nukta  0XU2 

koordinatalar sistemasida

tugri chizik buylab bir tekis 

xarakatlanayotgan  bulsin  (1-rasm).  Xarakatning 

  vakt  mobaynida  jism 

koordinata  boshi  - nuktadan

masofada  turgan  bulsin.  Agar

da

bulsa, 


vakt  uzgarishi  bilan 

xam  uzgarib  boradi.  Jismning

va koordinatalari 

yulining koordinatalar   uklaridagi  

 va

 

proyeksiyalariga teng buladi.  U  vaktda jism  

vaziyati I vakt buylab 

 (1) funksiyasi    kabi    uzgaradi.    Jismning 

1-rasm                                                                                                                                   

koordinatalari xam vaktning funksiyasi- 

dan iborat buladi, ya’ni 

 (2) 

Moddiy  nukta  tugri  chizik  buylab  teng  vaktlar  mobaynida  teng  masofalarni bosib utsa, bu xarakatga tugri chizikli tekis xarakat deyiladi. 

Agar  jism  biror

vakt  davomida

paytda  esa  5  masofani  bosib  utsa,  u 

xolda

vakt  ichidayulni  bosib  utadi  va  tezlik  deb  ataluvchi  kattalik 

 

zuyidagicha aniklanadi:  (3) 

Bunda  k  proporsionallik  koeffisiyenti

da  5o=O  bulsa  (3)  kuyidagi 

kurinishga keladi:  

5

 (4) Tezlikning  SI  sistemasidagi  ulchov  birligi  m/s,  SGSda  esa  sm/s.  (4)  dan  k=\ 

bulganda 

 (5) 

ni  olamiz.  Bundan  kurinadiki,  jismning  bosib  utgan  yuli  vaktga  nisbatan chizikli funksiyadan iborat ekanligi kelib chikadi. 

Yul  bilan  vakt  orasidagi  chizikli  boglanishni  grafik  usulda  zuyidagicha 

kursatish mumkin. 

 (6) 


Bundan  kurinadiki,  a-burchak  kancha  katta  bulsa,  tezlik  shuncha  katta 

 buladi. 

2. Tugri chizikli tekismas xarakat. 

U vaktda urtacha tezlik tushunchasi kiritiladi, ya’ni 

 (7) 

Ammo  bu  kattalik  xarakatlanayotgan  jismning  tekismas  xarakatini  tula xarakterlay olmaydi. U xolda yulning xar bir kismlaridagi tezlik kiziktiradi. 

Jism


yulni A? vakt davomida bosib utsin. Urtacha tezlik 

 (8) 


 

Tekismas  xarakatni  tularok  va  anik xisoblash uchun uning limiti olinadi (3-rasm). 

 (9) 


1.                                         Tugri chizikli trayektoriya buyicha 1260 km/soat 

tezlikda uchayotgan samolyot 6 sekund davomida necha metrga kuchadi? 

Yechish:  Masalani  yechish  uchun  8-&1  formuladan  foydalanamiz.  Masalani 


 

6

SIda yechish lozim:  

2.                                                  0,3  m/s2  tezlanish  bilan  xarakatlanayotgan  yuk 

avtomobilining tezligi kancha vaktdan keyin 7 dan 15 m/s gacha ortadi? 

Nazorat savollari 

1.                                          Mexanik  xarakat  deb  kanday  xarakatga  aytiladi?  Misollar 

keltiring. 

2.                                            Moddiy  nuktaning  ta’rifini  bering.  Kanday  xollarda  jism 

moddiy nukta deb karaladi? 

3.                       Tugri chizikli tekis xarakatni tushuntiring. Bunday xarakatda 

tezlik kanday buladi? 

4.                        Tugri chizikli notekis xarakatni tushuntiring. Uzgaruvchan 

xarakatda urtacha tezlik nimani kursatadi? 

Adabiyotlar 

1.                       S.E.Frish, A.V.Timoreva. Umumiy fizika kursi, I tom, 1957. 

2.                     R.I.Grabovskiy. Fizikakursi, 1973, 3-15 betlar. 

3.                     A.A.Detlaf, B.M.Yavorskiy. Kurs fiziki, 1989, str.8-12. 

4.                         U.K.Nazarov, X.Z.Ikromova,  K.A.Tursunmetov. Umumiy 

fizika kursi, I kism, 1992, 10-13 betlar. 

5.                      G.A.Abdullayev. Fizika, 1989, 6-9 betlar. 

2-ma’ruza 

DINAMJA Reja: 

Tugri chizikli tekis uzgaruvchan xarakatda tezlanish. 

Tekis tezlanuvchan va sekinlanuvchan xarakat. 

Tugri chizikli ixtiyoriy xarakatda tezlanish. 

Egri chizikli xarakat. Egri chizikli xarakaining grafigi. 

Aylanma xarakat. Chizikli va burchak tezligi. 

Aylanish  davri,  chastotasi  va  amplitudasi.  Egri  chizikli  xarakatda  tezlanish. 

Normal va tangensial tezlanish. Kattik jism kinematikasi. Tayanch ibora: 

Tezlik, tezlanish, urinma, tangansial, normal,urtacha, davir, chastota, doiraviy 

chastota. 

3.                            Tugyui chizikli tekis uzgauuvchan xauakatda tezlanish. 

Tekis tezlanuvchan va tekis sekinlanuvchan xarakatlarning ta’riflari. 

Vakt  utishi  bilan  tezlikning  kanchalik  uzgarishini  aniklash  uchun  tezlanish 

deb ataladigan kattalik kiritamiz. 

Faraz  kilaylikki,  tezlikning 

  paytidagi  kiymati 

  bulsin,   paytidagi 

kiymati esa

bulsin. U vaktda tezlanish 

 (10) 


formula bilan ifodalanadi. 

 bulsa, 


 

7

 (11) ga ega bulamiz. Tezlanish birligi kilib SO8 da

, SI da esa

 

kabul kilingan. (7) dan  (12) ni Posil kilamiz. Bu yerda

bulsa 


 (13) 

Agar


bulsa 

  

 

(13a) 15", 


Sm1s)                                                                                                                            

formulani olamiz. 

Tezlanish     grafik     usulda kuyidagicha tasvirlanadi (4-rasm): 

^^g^\\ 


gg                                                                                                                             

OZa)   formuladan   foydalan- 

^^-g1—                                                                                                                                                                        

/    'S^)       sak>   uchburchak   yuzasi   tezlanishni 

g1"^! 

1_^ 

_]_ 


II---=?-                                                                                                                             

beradi. Ushbu uchburchakning yuzasini 

4-rasm                                                                                                                                                                                                     

xisoblaymiz. Uning kattaligi yulni 

beradi. 


 (14) 

4.                             Txgui chizikli ixpgiyeriy xarakatda tezlanish. 

Urtacha tezlanish 

 

 (15) Oniy tezlik kabi oniy tezlanish tushunchasi xam mavjud.  (16) yoki 

 (17) 


Bundan

bulganligi uchun

ga teng buladi. 

Vektor va skalyar kattaliklar. Vektorlarni kushish, ayrim mavzular talabalarga 

mustakil ukish uchun beriladi. 

5.                       Egri chizikli xarakat. 

Egri  chizikli  xarakat  deb  agar  moddiy  nukta  egri  chizik  buylab 

xarakatlanayetgan bulsa, uning xarakatiga aytiladi. 

 (18) 

Egri  chizikli  xarakatda  tezlik  vektori  berilgan  paytda  trayektoriyaga utkazilgan urinmadan iborat buladi (5-rasm). 

Egri  chizikli  tekis  xarakatda  egri  chizik  buylab  moddiy  nukta  teng  vaktlar  

8

  ichida  teng  masofalarni  bosib  utadi.  Bunda tezlikning son kiymati uzgarmaydi, fakat yunalishi uzgarib turadi. 

Egri chizikli xarakatning grafigi-ni chizish mumkin. 

 (19) 

6-rasm


 

6-rasmdan  kurinadiki,  tezlanishning  kiymati  tezlikning  abssissa  uki  bilan 

tashkil etgan burchagiga boglikdir. 

6.                       Egri chizikli xauakatda tezlanish. 

 

 

  

Egri chizikli tekismas  xarakatda tezlik  vektori  uzining xam  son kiymatini, 

xam 

yunalishini uzgartirib 

turadi. 


Tezlik 

vektorining dan

 

vakt 


davomida dan

ga uzgarsa, u xolda tezlanish 

 (20) 

Bunda


- tezlik vektorining son kiymatidir. Tezlikning cheksiz kichik 

orttirmasi kaysi yunalishda bulsa, tezlanish xam usha yunalishda buladi. 

 

Egri  chizikli  xarakatda  chizik  egriligi  tushunchasi  mavjud.  Agar  egri  chizik   aylanadan   iborat   bulsa,   uning   egriligi 

kattalik   bilan 

aniklanadi yoki 

 (21) 


 

9

Faraz  kilaylikki,  yassi  egri  chizik  buylab  jism  tekismas  xarakat  kilayotgan  bulsin (7-rasm).

Tezlanish 

 - yunalish uzgarishini bildiradi; 

  -  tezlikning  kattalik  jixatdan  uzgarishini  xarakterlaydi.  Buni  tezlanish 

uchun (20) formulaga kuysak 

 (22) Bu yerdagi 

 (23) 

tezlanishning  bir  kismi  bulib,  unga  normal  tezlanish  deyiladi.  Ya’ni  u tezlanishning fakat yunalishi uzgarishini bildiradi.

 

  U  vaktdaBuni  (23)ga  kuysak 

Buni 

ga kupaytiramiz va bulamiz. U xolda 

 

Bu yerda


ni beradi va (21) formulaga asosan

ni 


beradi. Bularni (23)ga kuysak 

 (24) 


 

 

hosil kilamiz. Bu  formulada

jismning  A  nuktadagi  tezligidir -  esa  shu  nuktadagi  egrilik 

radiusi deyiladi. 

 bulsa


bu xolda

bulib koladi. 

Normal  tezlanishga  markazga  intilma  tezlanish  xam  deb  ataladi. 

Tezlanishning  ikkinchi  kismi

esa kuyidagicha buladi (7-rasmga karang) 

 

bulsa  AS  ning  yunalishi ning  yunalishi  bilan  bir  xil  bulib  koladi.  U  esa  A 

nuktadan utkazilgan urinma bilan bir yunalishda 

bulib koladi. Shuning  uchun tezlanishning  ikkinchi kismiga  urinma  tezlanish 

yoki tangensial tezlanish deyiladi. Ular bir-biriga perpendi-kulyardir (8-rasm).  

10

  (25) 

KATTIK JISM KINEMATIKASI 

Barcha 

jismlar 


uzlariga 

biror 


kuch 

kuyilganda, 

ular 

kisman 


deformasiyalanadilar. Muloxaza oddiy bulishi  uchun jismlarni absolyut kattik deb 

olamiz. 


Aylanma  xarakatda  jismning  xamma  nuktalar  markazlari  bir  tugri  chizikda 

yotgan aylanmalar chizadi. Bu tugri chizikka aylanish uki deyiladi (9-rasmdagi 00' 

kesmasi). 

Burchak tezlik deb burilish burchagiga tugri proprsional va shu 

burchakka burilish uchun ketgan vaktga teskari proporsional bulgan kattalikka 

aytiladi, ya’ni 

 (26) Agar k=\ deb olsak 

 (27) 


burchak radianlarda 

 sek.larda ulchansa,   burchak   tezlikning   ulchov 

 birligi

 

 Chizikli tezlik deb 

 (28) 


kattalikka aytiladi Ikkinchi tomondan, rasmdan. Bundan

 


 

11

Buni (28) ga kuyib 

 (29) 


Burchak  tezlik  bilan  aylanish  davri  orasidagi  boglanish  kuyidagicha: 

  - 


jism bir marta tula aylanadi.

- burchak esa

ga yetadi. U xolda (29) ga asosan, 

 (30) 


Jismning bir marta tula aylanishi uchun ketgan vakt T (aylanish davri) bulsa, 

vakt birligi ichida aylanishlar soni 

 (31) 

Buni (30) ga kuysak  (32) 

Ma’lumki, tezlanish

edi.

ning kiymatini bunga kuysak  (33) buladi yoki (31), (32) ga asosan 

 (34) Tekismas aylanma  xarakatda burchak 

tezlanish mavjud bulib 

 .      (35) agarda burchak bilan ifodalansa, 

(36) ga ega bulamiz.

 

1. Orbitasining radiusikm bulgan Yer Kuyosh atrofida kanday 

  tezlik  bilan  xarakatlanadi?  Yechish:  Ma’lumki,  aylana  buylab  xarakatda 

chizikli va burchak tezliklari 

orasida


 boglanish  bor.  Bunda 

 - Yerning Kuyosh  atrofida 

aylanish davri. Agar Yer Kuyosh atrofida 365 kunda bir martagina aylanishini 

xisobga olsak, u xolda 

 

2. 54 km/soat tezlik bilan xarakatlanayotgan yuk avtomobili tormozlangandan keyin 10 sekunddan sung tuxtadi. Tormozlanish yulini toping. 

Nazorat savollari 

1.  Kanday      xarakat     tekis     tezlanuvchan     xarakat     deyiladi?      Tekis 

tezlanuvchan xarakat uchun tezlik va kuchish tenglamalarini yozing.  

12

2.    Tugri  chizikli  tekis  tezlanuvchan  xarakat  uchun  kuchma  va  koordinata modelining vaktga boglanish formulasini chikaring. 

3.  Egri chizikli  xarakat deb kanday  xarakatga aytiladi? Egri chizikli  xarakat 

kanday sharoitda yuzaga keladi? 

4.  Aylanma  buylab  xarakatni  xarakterlang.    Tezlanishning  normal  va 

tangensial tashkil etuvchilarini yozing. 

Adabiyotlar 

1.  S.E.Frish, A.V.Timoreva. Umumiy fizika kursi, I tom, 1957. 

2.  K.A.Putilov. Fizika kursi, I §ism, 1968, 21-28 betlar. 

3.  R.I.Grabovskiy. Fizikakursi, 1973, 3-15 betlar. 

4.  I.V.Savelyev. Umumiy fizika kursi, I kism, 1973, 16-28 betlar. 

5.    M.Ismoilov,    M.S.Yunusov.      Elementar      fizika    kursi,      1990,      27-48 

betlar. 


3-ma’ruza Reja: 

Dinamika asoslari. 

Nyutonning birinchi konuni. 

Inersiya tushunchasi. Nyutonning ikkinchi konuni. 

Massa va kuch. Ularning ulchov birliklari. 

Ishkalanish kuchi. Elastiklik kuchi. Xarakat mikdori. Kuch impulsi. 

Tayanch ibora: 

Inersiya, kuch, massa, impuls, vakt, tayanch. 

DINAMIKA ASOSLARI 

Nyutonning I konuni. 

Shu paytgacha biz xarakatni fakat vaktga boglik ravishda karadik. 

Nyutonning konuni  kuyidagicha  ta’riflanadi.  Agar  jismga  xech  kanday 

tashki  kuch  ta’sir  etmasa,  u  jism  uzining  tinch  yeki  tugri  chizikli  tekis  xarakatini 

saklaydi. Nyutonning   konunini bevosita tajribalarda tekshirib bulmaydi. 

Masalan:  Yerga  tayanib  turgan  ogir  jism  xarakatlanayotgan  jismga  kancha 


Каталог: mexmat -> books -> II%20blok%20fanlari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling