Aromatik galoidbirikmalarni olish usullari


Download 34 Kb.
Sana10.11.2023
Hajmi34 Kb.
#1762731
Bog'liq
Aromatik galoidbirikmalarni olish usullari


Aromatik galoidbirikmalarni olish usullari

Aromatik uglevodorodlarni, aromatik halqada elektronodonor va elektronoakseptor o‘rinbosar tutgan birikmalarni galogenlash. Aromatik uglevodorodlarni yon zanjiriga galogenlash. Reaksiya mexanizmlari.


Aromatik uglevodorodlarni nitrolash. Nitrolovchi agentlar. Nitrolash reaksiyasining sharoiti va mexanizmi
Benzol va uning gomologlarini xlorlash va bromlash oson. Bu reaksiyalar odatda katalizatorlar FeCl3, AlCl3, ZnCl2 ishtirokida amalga oshadi. Katalizatorlar galoid bilan kompleks hosil qiladi:
Сl-Cl + FeCl3  Cl+[FeCL4]-

Benzol va uning gomologlarini yod bilan reaksiyasi maxsus sharoitdagina amalga oshadi bunga sabab yod atomining elektronga moyilligi xlor va bromnikidan kichikligidadir. M-n, benzolni yod bilan reaksiyasini oksidlovchilar (HJO3, HNO3QH2SO4, H2O2) ishtirokida amalga oshirish mumkin. Bunda oksidlovchi yodni yod kationiga JQ aylantiradi:

Ftoraromatik birikma olish uchun quyidagi usuldan foydalaniladi:

Galogenlash reaksiyasini bug‘ fazada olib borilsa, halqaning yon zanjirini galoidlash mumkin:

Oxirgi reaksiyaga xlormetillash deb ataladi.
Kimyoviy xossalari. Brom- yodbenzol Mg bilan reaksiyaga kirishib magniyorganik birikma hosil qiladi. Galoidbenzollar Li, Na va K bilan ham reaksiyaga oson kirishadi:
C6H5Br + MgC6H5MgBr
C6H5Br + 2Li C6H5Li + LiBr
C6H5Li + C6H5Br  C6H5-C6H5 + LiBr
Galoidbenzollarning ishqor bilan ta’sirlashishi mis kukuni ishtirokida amalga oshib fenol hosil qiladi:
C6H5Cl + NaOH  C6H5OH + NaCl
Xuddi shuningdek yodbenzol mis ishtirokida qizdirilsa difenil hosil bo‘ladi:
C6H5I + 2Cu  C6H5-C6H5 + 2CuI
Aromatik yadrodagi galoid atomining inertligi vinil galogeniddagiga (1,44 D ) o‘xshab, molekula dipol momentining kichikligidadir (1,58 D).
Benzol qatori nitrobirikmalari. Aromatik uglevodorodlarni nitrolash uchun nitrat va sulfat kislotalarning 1:2 nisbatdagi aralashmasidan foydalaniladi (nitrolovchi aralashma):
HNO3 + 2H2SO4  NO2+ + H3O+ + 2HSO4-
Hosil bo‘lgan nitroniy kationi aromatik birikmaga hujum qiladi:

Agar toluolga yuqori haroratda (100-1500S) suyultirilgan nitrat kislota ta’sir qilinsa, yon zanjirga nitrolash ketadi:
C6H5-CH3 + HNO3  C6H5-CH2NO2 + H2O.
Agar benzolning yon zanjirida uzun radikal bo‘lsa, uning -holati nitrolanadi:


Adabiyot:  1. O.YA.Neyland Organicheskaya ximiya. M.: «Viysshaya shkola». 1990. S. 236-244, 378-384.

  2. A.Terney Sovremennaya organicheskaya ximiya. M.: «Mir». 1981. T.II. S.201-202, 204, 206, I. S.615-623.

  3. K.N.Axmedov, H.Y.Yo‘ldoshev Organik kimyo usullari. 2 qism. T.: «Universitet». 1993. 23-28.

Download 34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling