Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug‘ati


Download 9.86 Mb.

bet103/103
Sana09.02.2017
Hajmi9.86 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103

:-% 

Byurokrat :-t 

Xursand emas :-# 

Sun’iy jag‘ bilan :-i 

Biroz jilmayish :-& 

Til chishlash :-] 

Telba 


:-? 

Trubka chekish :-Q 

Chekuvchi :-[ 

Xafa telba :-{ 

Moylovli :-P 

Tilini ko‘rsatish :-k 

Meni tishlab ol :-S 

Aldagan 


:-j 

Chapga jilmaish :-D 

Qahqaha otmomoq :-X 

Og‘iz berkligi :-o 

Voy-voy-voy! :-\ 

Loqayd 


:-/ 

Skeptik 


:-| 

Omon bo‘ling :*) 

Mast 


:-< 

G‘amgin 


<:o) 

Masxaraboz :-0 

Jim bo‘l! :-v 

Gapiruvchi :-' 

Tupiruvchi :^) 

Burni singan :<) 

Kuvnoq kuchukcha :<( 

G‘amgin kuchukcha %-) 

Ko‘zlari chiqqan 8-) 

Ko‘zaynalik yoki hayron 

bo‘lgan 


 

494 


ILOVA 13 

POCHTA VA CHAT SHEVASI

 

 

Qisqartma Inglizcha 

O‘zbekcha 

2L8 

Too late 

Juda kech 

2U2 

To you too 

Sizga ham 

4GM 

Forgive me 

Meni kechiring 

4RL? 

For real? 

Rost-mi? 

AAYF 

As always, your friend 

Doimo bo‘lganidek, do‘sting 

AFAIK 

As far as I know 

Men bilishimcha 

AFK 

Away from keyboard 

Klaviaturadan narida 

AKA 

Also known as 

U ham shunday tanilgan 

ASAP 

As soon as possible 

Iloji boricha tezroq 

ASL 

Age, sex, location? 

Yosh, jins va turar joyingiz? 

ASLP 

Age, sex, location, picture? 

Yosh, jins, turar joy va suratingiz? 

ATM 

At the moment 

Bir onda 

ATYS 

Anything you say 

Aytganingiz 

AWA 

As well as 

U ... ham shunday ... 

B4 

Before 


oldin 

B4N 

Bye for now 

Hozircha xayr 

BAC 

Back at computer 

Kompyuterga qaytdim 

BAK 

Back at keyboard 

Klaviaturaga qaytdim 

BBIAB 

Be back in a bit 

Bir zumda qaytaman 

BBL 

Be back later 

Kechroq qaytaman 

BBS 

Be back soon 

Yaqin orada qaytaman 

BCNU 

Be seein' you 

Ko‘rishguncha 

BF 

Boyfriend 

Yigiti 

BFN 

Bye for now 

Hozircha xayr 

B/C 

Because 


Chunki 

BCNU 

Be seein' you 

Ko‘rishguncha 

BIL 

Brother in law 

Qaynag‘a 

BME 

Based on my experience 

Tajribamga asoslangan xolda 

BOT 

Back on topic 

Mavzuga qaytmoq 

BRH 

Be right here 

Hozir qaytaman 

BRB 

Be right back 

Hozir qaytaman 

BTDT 

Been there, done that 

U yerda bo‘lganman, u narsani qilganman 

BTW 

By the way 

Aytgancha  

BYTM 

Better you than me 

Mendan ko‘ra sen 


 

495 


Qisqartma 

Inglizcha 

O‘zbekcha 

CMIIW 

Correct me if I'm wrong 

Noto‘g‘ri bo‘lsa to‘g‘irlang 

CU 

See you 


Ko‘rishguncha 

CUL 

Catch you later 

Kechroq ko‘rishamiz 

CUS 

See you soon 

Yaqin orada ko‘rishamiz 

CUL8R 

See you later 

Kechroq ko‘rishamiz 

CWOT 

Complete waste of time 

Behuda vaqtni o‘tkazmoq 

CYA 

See ya 


Ko‘rishguncha 

CYL 

Catch ya lata 

Kechroq ko‘rishamiz 

DBEYR 

Don't believe everything you read 

O‘qiganingni ba’zilariga ishonma 

DHYB 

Don't hold your breath 

Qafasingizni ushlab qolmang 

DIY 

Do it yourself 

O‘zing qil 

DQYDJ 

Don't quit your day job 

Ishingni tashlama 

DT 

Dang Typos 

Nuqson 

EAK 

Eating at keyboard 

Klaviatura oldida ovqatlanish 

EOD 

End of discussion 

Bahsga yakun 

EOL 

End of lecture 

Ma’ruzaga yakun 

Female 


Ayol 

F2F 

Face to face 

Yuzma- yuz 

FIL 

Father in law 

Qaynata 

FITB 

Fill in the blanks 

Bo‘sh joylarini to‘ldir 

FNB 

Football and beer 

Futbol va pivo 

FOCL 

Falling off the chair laughing 

Kulayotib stuldan yiqilmoq 

FOFL 

Falling on the floor laughing 

Kulayotib polga yiqilmoq 

FUT 

Follow up to... 

... davom etib 

FYA 

For your amusement 

Hursandchiligiz uchun 

FYI 

For your information 

Ma’lumotingiz uchun 

G2G 

Gotta go 

Ketishim kerak 

GA 

Go ahead 

Sizdan keyin 

GA 

Good afternoon 

Xayrli kun 

GAL 

Get a life 

Tirilgin 

GBH 

Great Big Hug 

Katta quchoq ochib 

GE 

Good evening 

Xayrli kech 

GF 

Girlfriend 

Yorim 

GFN 

Gone for now 

Hozircha ketgan 

GG 

Good game 

Yaxshi o‘yin bo‘ldi 

GI 

Good idea 

Yaxshi fikr 

GICBTS 

Gosh, I can't believe that stuff! 

Ey xudoyim, bunga ishona olmayman 


 

496 


Qisqartma 

Inglizcha 

O‘zbekcha 

GJ 

Good job 

Barakalla 

GL 

Good luck 

Omad tilayman 

GM 

Good morning 

Xayrli tong 

GMTA 

Great minds think alike 

Donolar ham shunday fikrlaydi 

GN 

Good night 

Xayrli tun 

GOWM 

Go out with me 

Men bilan uchrashuvga chiq 

GR8 

Great 


Zo‘r 

GTG 

Got to go 

Ketishim kerak 

HAGD 

Have a good day 

Kuningiz xayrli o‘tsin 

HAND 

Have a nice day 

Kuningiz xayrli o‘tsin 

HF 

Have fun 

Maroq topinglar 

HH 

Ha-ha 


Xa-xa 

HHSF 

Ha-ha, so funny 

Xa-xa, qanday kulgili 

HHVF 

Ha-ha, very funny 

Xa-xa, juda ham kulgili 

HO 

Hold on 


To‘xtab tur 

H/O 

Hold on 


To‘xtab tur 

HOAS 

Hold on a second 

Bir zum to‘xtab tur 

HTH 

Hope this helps 

Ishonaman bu yordam beradi 

IAC 

In any case 

Xar qanday xolatda 

IAG 

It's all good 

Bu hammasi yaxshi 

IAGW 

In a good way 

Yaxshi yo‘lda 

IC 

I see 


Tushundim 

IDGI 

I don't get it 

Tushunmadim 

IDK 

I don't know 

Bilmayman 

IDNK 

I do not know 

Bilmayman 

IDNDT 

I did not do that 

Uni bilmayman 

IIRC 

If I remember correctly 

Meni eslashimcha 

IK 

I know 


Bilaman 

IKWUM 

I know what you mean 

Nima demoqchiligingni bilaman 

INRS 

It's not rocket science 

Bu qiyin emas 

IOW 

In other words 

Boshqa so‘z bilan aytganda  

IRL 

In real life 

Haqiqiy hayotda 

IS 

I'm sorry 

Afsuslanmoq 

ISWYM 

I see what you mean 

Nima demoqchiligingni tushindim 

J/K 

Just kidding 

Xazilashayapman 

J/P 

Just playing 

O‘ynayapman 

OK 


Okey 

 

497 


Qisqartma 

Inglizcha 

O‘zbekcha 

KIT 

Keep in touch 

Ko‘rishib turaylik 

KWIM 

Know what I mean? 

Nima demoqchiligimni tushinayapsanmi? 

L8R 

Later 


Kechroq 

LMK 

Let me know 

Manga xabar ber 

LTR 

Long term relationship 

Uzoq muddatli munosabatlar 

LYK 

Let you know 

Senga xabar qilaman 

LYLAB 

Love you like a brother 

Seni akamdek sevaman 

LYLAS 

Love you like a sister 

Seni opamdek sevaman 

LOL 

Laugh out loud 

Qahqaha otib kulmoq 

LOLOL 

Lots of laugh out louds 

Ko‘p qahqaha otib kulmoq 

LTNS 

Long time, no see 

Anchadan beri ko‘rishmadik 

LUM 

Love you man 

Seni sevaman 

LYMI 

Love you, mean it 

Haqiqatdan sevaman 

Male 


Erkak 

M8 

Mate, a.k.a. friend 

Do‘st 

ME2 

Me too 


Men ham 

MIL 

Mother in law 

Qaynana 

MMA 

Meet me at ... 

Men bilan ....  da uchrash 

MOO 

My own opinion 

Mening fikrim 

MYOB 

Mind your own business 

O‘z ishingni qil 

NBD 

No big deal 

Hechqisi yo‘q 

N2M 

Not too much 

Chakki emas 

NE1 

Anyone 


Kimdir 

NFW 

No freakin' way 

Bo‘lishi mumkin emas 

NM 

Nevermind 

Hechqisi yo‘q 

NM 

Not much 

Chakki emas 

NO1 

No one 


Hechkim 

NOMB? 

None of my business? 

Mening ishim emas-a? 

NOMBR? 

None of my business, right? 

Mening ishim emas-a? 

NOTTOMH 

Not off the top of my head 

Hozir esimda yo‘q 

NOYB 

None of your business 

Ishing bo‘lmasin 

NP 

No problem 

Gap-so‘z bo‘lishi mumkin emas 

NRN 

No reply necessary 

Javob berish shart emas 

NSISR 

Not sure if spelled right 

To‘g‘ri yozganimga shubham bor 

N/T 

Nice try 

Yaxshi urinish 

NVM 

Nevermind 

Hechqisi yo‘q 

NW 

No way 


Iloji yo‘q 

 

498 


Qisqartma 

Inglizcha 

O‘zbekcha 

OIC 

Oh, I see 

Tushundim 

OMG 

Oh my gosh 

Ey, xudoyim! 

OMOHOD 

One minute, one hour, one day 

Bir daqiqa, bir soat, bir kun 

ONNA 

Oh no, not again 

Faqat yanamas 

OT 

Off topic 

Mavzuga tegishli emas 

OT 

Other topic 

Boshqa mavzu 

OTOH 

On the other hand 

Boshqa tarafdan 

PLZ 

Please 


Iltimos 

PPL 

People 


Odamlar 

QT 

Cutie 


Yoqimtoy 

RESQ 

Rescue 


Kutqarmoq 

RL 

Real Life 

Haqiqiy hayot 

ROF 

Rolling on the floor 

Polda dumalayapman 

ROTFL 

Rolling on the floor laughing 

Qahqaha otib, polda dumalayapman 

RTFM 

Read the flippin' manual 

Qo‘llanmani o‘qing 

S/B 

Should be 

Bo‘lish kerak 

SCNR 

Sorry, could not resist 

Kechirasan, qarshilik ko‘rsata olmadim 

SIL 

Sister in law 

Qaynsingil 

SLY 

Still love you 

Xali ham seni sevaman 

SOS 

Same old stuff 

O‘sha eski narsa 

sp? 

Spelling? 

Xusnihat? 

STR8 

Straight 

To‘g‘ri 

SWAK 

Sealed with a kiss 

muhrlangan 

SYSOP 

System Operator (chat monitor) 

Tizim operatori 

TBC 

To be continued 

Davomi bor 

TC 

Take care 

Yaxshi qol 

TC 

That's cool 

Zo‘r  

TGIF 

Thank goodness it's Friday 

Xudoga shukur, bugun juma 

TOH 

The other half 

Boshqa yarmi 

THX 

Thanks 


Rahmat 

TNX 

Thanks 


Rahmat 

TIA 

Thanks in advance 

Oldindan rahmat 

TMA 

Take my advice 

Maslahatimga quloq sol 

TMI 

Too much information 

Oshiqcha axborot 

TTFN 

Ta ta for now 

Hozircha xayr 

TTYL 

Talk to you later 

Ko‘rishguncha xayr 

TTYS 

Talk to you soon 

Yaqin orada ko‘rishamiz 


 

499 


Qisqartma 

Inglizcha 

O‘zbekcha 

TWIMC 

To whom it may concern 

Kimga ta’liqli bo‘lsa 

TY 

Thank you 

Rahmat 

TYVM 

Thank you very much 

Katta rahmat 

U2 

You too 


Sen ham 

UR 

You are 


Sen 

UR 

Your 


Seni 

W/ 

With 


Bilan 

W8 

Wait 


To‘xtab tur 

W8AM 

Wait a minute 

Bir daqiqa to‘xtab tur 

WB 

Welcome back 

Qaytishingiz qutlug‘ bo‘lsin 

WB 

Write back 

Javobini yoz 

WDMB 

Will do my best 

Xarakat qilib ko‘raman 

W/E 

Whatever 

Nima qilibdi? 

WNDITWB 

We never did it this way before 

Oldin bunday qilmaganmiz 

W/O 

Without 


Nimadursiz 

WWJD 

What would Jesus do? 

Iso nima qilgan bo‘lar edi? 

Why? 


Nimaga? 

YRG 

You are good! 

Sen zo‘r ekansan! 

Huh? 


Ex 

?4U 

Question for you 

Senga savol 

 


 

500 


 


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling