Intro – integrasjon og oversikt Frode Svartdal


Download 447 b.
Sana29.07.2017
Hajmi447 b.Kognisjon

 • Kognisjon

  • Persepsjon (oppfatning av noe), hukommelse, tenkning, språk, …
 • Endring

  • Utvikling, læring, motivasjon, terapi, …
 • Det emosjonelle individ

  • Affekt, holdninger, tiltrekning, antipati, …
 • Det sosiale individ

  • Samhandling, sosial kognisjon, gruppeprosesser, …
 • Individuelle forskjeller

  • Normal variasjon: Evner, intelligens, personlighet
  • Normalitet vs. patologi: Psykiske lidelser, …


Sansning =

 • Sansning =

 • stimulering av et

 • sanseorgan

 • Persepsjon =

 • tolkning av sanse-

 • inntrykk

Persepsjon er

 • Persepsjon er

  • påvirket av vår erfaring
  • konstruktiv: vi bidrar selv i fortolkningen
  • automatisert
  • “selvsagt” (vanskelig å ikke la seg fange av en tolkning)


Bartlett (1932): Hukommelse som en kreativ (konstruktiv) prosess

 • Bartlett (1932): Hukommelse som en kreativ (konstruktiv) prosess

  • Folk leste en historie/så på bilder  senere gjenfortelling etter hukommelsen var preget av at folk “konstruerte” sin egen meningsfulle tolkning
 • I dag: Vitnepsykologi (Loftus)

Persepsjon kan være av

 • Persepsjon kan være av

  • objektive stimuli: objekter, lukter, lyder, …
  • sosiale stimuli: mennesker, sosiale hendelser, …


Inntrykksdannelse av en annen person

 • Inntrykksdannelse av en annen person

  • Førsteinntrykk
  • Sentrale trekk ved personen (“kald”, “varm”)
 • Sosial persepsjon/sosial kognisjon

  • Hvordan oppfatter/tenker om andre, oss selv, sosiale situasjoner?
 • Attribusjon

  • Hvordan årsaksforklarer vi sosiale hendelser?


Sosial hendelse:

 • Sosial hendelse:

  • Per strøk til eksamen i matte
 • Hvordan forklarer vi slike hendelser?

  • Typisk ut fra situasjonelle eller disposisjonelle årsaker
   • Situasjonell: “Per strøk fordi oppgavene var så vanskelige”
   • Disposisjonell: “Per strøk fordi han er dum”


Betyr det noe hvordan vi attribuerer?

 • Betyr det noe hvordan vi attribuerer?

 • Eksempel:

  • 1. Jeg mislykkes  “Å, jeg er så dum” vs.
  • 2. Jeg mislykkes  “Oppgavene var så vanskelige dette semesteret”
  • 1 er disposisjonell, stabil  vanskelig å endre
  • 2 er situasjonell, ustabil  lett å endre


Lært hjelpeløshet (Seligman, og senere attribusjonsteori)

 • Lært hjelpeløshet (Seligman, og senere attribusjonsteori)

  • Attribusjon til ukontrollerbare, stabile årsaker: ”Det nytter ikke uansett hva jeg gjør”
 • Attribusjon ved suksess og fiasko (skole)

  • Effekter av attribusjoner (B. Weiner)
 • Attribusjon i tolkning av andres atferd

  • En annen skubber til deg: Uhell vs. ond hensikt


Wilson og Linville (1982): Sammenhengen mellom lært hjelpeløshet og prestasjon hos nye studenter

 • Wilson og Linville (1982): Sammenhengen mellom lært hjelpeløshet og prestasjon hos nye studenter

 • Nye studenter  startvansker i studiet. Nye studenter er sikkert spesielt utsatt hvis de etablerer uheldige attribusjonsmønstre, dvs. hvis de etablerte stabile, interne og globale attribusjoner til startvanskene.Læring

 • Læring

  • Endring av atferd som følge av erfaring
 • Erfaring

  • Egenerfaring
  • Andres erfaring
 • Erfaring

  • Konsekvenser av handling: Feil, positive og negative utfall, …
  • Sammenheng mellom ting vi opplever: ”Føler meg så uggen i dag”  senere forkjølelse


  • Klassisk betinging
  • Operant/instrumentell betinging
  • Kognitive læringsformer
Klassisk betinging

 • Klassisk betinging

 • En tidligere nøytral stimulus får ny “mening”: Den signaliserer at en viktig biologisk stimulus vil inntreffe

 • Eksempel: Kreftpasient får morfin mot smerte

  • Sprøytestikk i starten: Ingen spesiell “betydning”
  • Sprøytestikk senere: Varsler at kroppen får tilførsel av en viktig biologisk stimulus, morfin
  • Toleranse: Effekten av morfininjeksjonen reduseres ved gjentatt administrasjon
Andre viktige eksempler hvor klassisk betinging er viktig:

 • Andre viktige eksempler hvor klassisk betinging er viktig:

  • Læring av frykt, fobier
  • Læring av aversjon mot smak, lukt
  • …dvs. situasjoner hvor autonome reaksjoner til stimuli foregår
  • Behandling av frykt, fobier, smaksaversjon


Klassisk betinging angår læring knyttet til reflekser

 • Klassisk betinging angår læring knyttet til reflekser

 • Operant/instrumentell betinging angår væring knyttet til handlinger

  • Kjøper flakslodd, skraper  gevinst
  • Øker sannsynligheten for at man kjøper flakslodd
  • Konsekvensene påvirker fremtidig sannsynlighet


Viktige forskere: Thorndike, Skinner

 • Viktige forskere: Thorndike, Skinner

 • Prinsipper:

  • Belønning - forsterkning
  • Straff - reduksjon
  • Ekstinksjon – avlæring av lært respons


Hos mennesker: Læring ved konsekvenser behøver ikke være bevisst

 • Hos mennesker: Læring ved konsekvenser behøver ikke være bevisst

 • Belønning av og til gir vanligvis sterk læring

  • Eksempler
  • Masing hos en 4-åring
  • Spilleatferd
  • Nevrotisk atferd


Viktig tema i psykologiens historie, men da gjerne i form av ubevissthet (Freud)

 • Viktig tema i psykologiens historie, men da gjerne i form av ubevissthet (Freud)

 • Viktig tema i moderne psykologi

 • Hva er bevissthet (og det motsatte)?

  • Bevissthet: Erkjennelse (og sevlerkjennelse), verbal beskrivelse, gjenkjennelse, kontroll
  • Ubevisst: At vi ikke er i stand til å erkjenne, kan ikke lett verbalisere, lav grad av kontroll


Mye av det vi gjør, gjør vi automatisk, uten bevisst tenkning  Handling på “autopilot”

 • Mye av det vi gjør, gjør vi automatisk, uten bevisst tenkning  Handling på “autopilot”

  • Sosiale ritualer (hilsing)
  • Svar på anmodninger
 • Hvorfor?

  • Gjør noe ofte (automatiseres  lav grad av bevisst styring)
 • Viktig skille:

  • Automatisert (lav grad av bevissthet)
  • Kontrollert (høy grad av bevissthet)


Alt vi ”kan”, er lært  huskes

 • Alt vi ”kan”, er lært  huskes

 • Hukommelse: Inntak, lagring, gjenhenting

 • Vi ”kan” ting på ulike måter

  • Semantisk: Informasjon, fakta: Lett å verbalisere
   • ”Jeg husker oppskriften på vaffelrøre”
  • Episodisk: Erindring om noe som har hendt
   • ”Jeg glemmer aldri de vaflene bestemor lagde”
  • Prosedyriell: Handlinger, ferdigheter
   • ”Jeg kan lage vafler”
 • Ulik grad av bevissthet vedr. hva vi husker

  • Eksplisitt (husker bevisst)
  • Implisitt (husker indirekte)


Former for hukommelse

 • Former for hukommelse

  • Episodisk: Bestemte erfaringer, hendelser
   • “Jeg husker godt da jeg besøkte New York første gang”
  • Semantisk: Kunnskaper, informasjon (vet at)
   • “New York er en av verdens største byer”
  • Prosedyriell: Vet hvordan
   • “Jeg kan lage byens beste brød”


Konstruktiv hukommelse

 • Konstruktiv hukommelse

 • Hukommelse er ikke alltid en gjenhenting av noe vi vet eller har opplevd, men noe vi … antar, mener, tror … vi har opplevd

 • Mao: Vi fyller inn hull og skaper like mye som vi gjenhenterSkjema: En forestilling om hvordan noe er

 • Skjema: En forestilling om hvordan noe er

  • “En tyv … “  Vårt skjema av en “tyv” vekkes til live
  • “Eva er hjemmeværende husmor…”  Vårt skjema av en “husmor” vekkes til live
 • Skjemaer letter oppfatning av virkeligheten, …

 • men vil samtidig kunne forlede oss: Det vi ikke ser, “fyller vi inn” ut fra skjemaet

Komponenter:

 • Komponenter:

 • Kognitive

 • Fysiologiske

 • AtferdsmessigeDet som driver oss til handling

 • Det som driver oss til handling

 • Ulike faktorer

  • biologiske (eks. mangeltilstand)
  • kognitive (eks. balansetenkning)
  • emosjonelle (tiltrekkes, frastøtes)
  • handling (eks. balansetenkning)
  • incentiver (noe som lokker)


Leon Festinger (1957)

 • Leon Festinger (1957)

 • Dissonans

  • en ubehagelig emosjonell tilstand
   • oppstår hvis det er konflikt mellom to tanker, eller
   • mellom tenkning og handling
   • Eksempel: “Jeg røyker” og “Jeg vet at det er farlig å røyke”)
 • Dissonans

  • motivert til å få denne redusert
   • enten ved å endre atferd (slutte å røyke) eller
   • underminere kognisjonen (“jeg har nå hørt at det ikke er så farlig å røyke”; “Anna har røykt siden hun var 8, nå er hun 95 år gammel og er frisk som en fisk”).


Du er i et selskap, og blir budt en rett som ser j…… ut. Du spiser, men dette var ikke spesielt godt, nei

 • Du er i et selskap, og blir budt en rett som ser j…… ut. Du spiser, men dette var ikke spesielt godt, nei

 • Tenk deg at dette skjer hos en venn som sier følgende:

  • “dette MÅ du prøve” (STERK OPPFORDRING), eller
  • “prøv dette hvis du vil smake noe nytt” (SVAK OPPFORDRING)
 • Du spiser altså

 • Ut fra dissonansteori, i hvilken situasjon vil du, hvis du bes om å vurdere maten etter at du har spist den, like den best?En parallell studie:

 • En parallell studie:

 • To grupper barn:

 • En gruppe fikk STRENG beskjed om ikke å leke med en attraktiv leke, så mulighet til å leke med leken (en mulighet de ikke benyttet)

 • En annen gruppe gruppe fikk MILD beskjed om ikke å leke med en attraktiv leke, så mulighet til å leke med leken (en mulighet de ikke benyttet)

 • Begge gruppene ble så bedt om å vurdere den “forbudte leken”. Hvilken av gruppene vil vurdere den forbudte leken som mest attraktiv?
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling