Alvorlige affektive lidelser betyr at studentene må absolutt kunne dette


Download 466 b.
Sana03.12.2017
Hajmi466 b.


Alvorlige affektive lidelser


** betyr at studentene må absolutt kunne dette

 • ** betyr at studentene må absolutt kunne dette

 • * Studentene bør helst kunne detteAgenda

 • Alvorlige maniske symptomer

 • Maniske vrangforestillinger

  • Stemningsinkongruente
  • Stemningskongruente
 • Objektive funn

 • Alvorlige depressive symptomer

 • Somatisk syndrome

 • Depressive vrangforestillinger

  • Stemningskongruente
  • Nihilistiske
  • Stemningsinkongruente
 • Objektive funnAgenda forts.

 • Schizoaffektiv lidelse

 • Ikke stemningskongruente psykotiske symptomer

 • Epidemiologi

 • Årsaker?

 • Annet**Maniske symptomer, generelt

 • Humoristisk og leken

 • Taletrang (mengde, tempo og intensitet)

 • Normale sosiale hemninger går tapt

 • Overdreven selvfølelse, tvil finnes ikke

 • ”Impenetrable sense of self rightousness”

 • Overoptimisme

 • Ideflomm

 • Motorisk hyperaktivitet

 • Økt pengeforbruk

 • Mange prosjekter

 • Nedsatt søvnbehov

 • Økt kjønnsdrift

 • Konsentrasjonsvansker/

 • Oppmerksomhetssvikt/ Distraherbarhet (Avledbar)

 • Økt sensitivitet, for f. eks farger

 • Irritabilitet og sinneManiske symptomer, alvorlige konsekvenser

 • Normale sosiale hemninger går tapt

 • Økt pengeforbruk

 • Mange prosjekter

 • Økt kjønnsdrift og seksuelt ukritiskManiske symptomer, fare for psykose

 • Redusert søvn

 • Overdreven selvfølelse, ideeflomm

 • Konsentrasjonsvansker/Oppmerksomhetsproblemer

 • Irritabilitet og sinne**Objektive funn ved mani

 • Tale

  • Mengde
  • Tempo
  • Intensitet
  • (Slipper ikke till)
 • Motorisk hyperaktivitet

 • Eufori (Smittsom)

 • Flirt

 • Sinne/irritabilitet

 • Avledbarhet

 • Rikelige assosiasjoner

 • Forvirring

 • PsykoseManiske vrangforestillinger StemningskongruenteManiske hallusinasjoner

 • Sterke sanseinntrykk

 • Stemmer som forteller om pasientens spesielle evner

 • Religiøse synsopplevelser**Depressive symptomer

 • Depressivt stemningsleie

 • Interesse og gledeløshet (anhedoni)

 • Energimangel

 • Redusert selvfølelse og selvtillit, mindreverdighetsfølelse

 • Unyttighetsfølelse

 • Skyldfølelse, selvbebreidelse, anger

 • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden

 • Søvnforstyrrelser

  • Innsovningsvansker
  • Avbrutt søvn
  • Tidlig oppvåkning
 • Redusert appetitt

 • Døgnvariasjoner

 • Nedsatt sekslyst/kjønnsdrift*Somatisk syndrom; 4 av følgende:

 • Oppvåkning minst to timer tideligere enn vanlig

 • Tap av appetitt og vekt

 • Tap av libido

 • Sterkest depresjon om morgenen

 • Psykomotorisk retardasjon eller agitasjon

 • Interesse-, og gledeløshet samt manglende reaksjon ovenfor positive aktiviteter.Depressive symptomer som kan føre til vrangforestillinger

 • Søvnforstyrrelser

 • Redusert appetitt

 • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden

 • Katastrofefølelse/-tanker

 • Skyldfølelse, selvbebreidelse, anger

 • Konsentrasjonsvansker**Depresjoner; Objektive funn

 • Nedsatt psykomotorisk tempo

 • Mimikkfattighet

 • Monoton stemme

 • Latenstid

 • Tårer/Gråt

 • Depressivt ansiktsuttrykk og kroppsholdning*Depressive vrangforestillinger

 • Skyldfølelse

 • Selvbebreidelser

 • Rettferdig straff (paranoid)

 • Økonomisk ruin

 • Katastrofefølelse*Nihilistiske vrangforestillinger

 • ”Blodet løper ikke rundt i kroppen/Hjertet har sluttet å slå

 • ”Tarmene mine fungerer ikke/rottner”

 • ”Jeg har ingen hjerne”

 • ”Jeg er død”

 • ”Alle familiemedlemmene mine er døde”

 • ”Verden er gått under”Hallusinasjoner

 • Stemmer: ”Du er slem”, ”Du burte dø”, ”Du er ikke noe verdt”, ”Du er ikke noe å spare på”.Depressiv retardasjon og stuporDepressive vrangforestillinger stemningsinkongruente*Schizoaffektiv lidelse

 • Tre forskjellige definisjoner:

  • Alternerende affektive- og schizofrene symptomer i påfølgende episoder
  • Blanding av schizofrene- og affektive symptomer forekommer samtidig
  • I praksis brukes diagnosen når klinikeren ikke er i stand til å differensiere mellom en affektiv lidelse og schizofreni


Schizoaffektiv lidelse

 • Klassifisert som undergruppe av schizofreni i ICD 10

 • Klassifisert under affektive lidelser i DSM IV

 • Genetikkere: Maniske formene klassifisert som bipolar lidelseForekomst SA

 • 20% eller mindre av schizofrenier*ER schizoaffektiv lidelse beslektet med schizofreni eller bipolar lidelse?

 • Familiestudier

 • Oppfølgingsstudier

 • Tvillingstudier

 • Depressive type SA; samme forekomst av schizofreni i slektninger som i slektninger til schizofreni pasienterVrangforestillinger*Selvhenførende

 • Pasienten føler at:

  • Andre tenker stygt om han
  • Ser på han
  • Ler av han
  • Snakker om han
  • Håner han


*Paranoide (persecutory)

 • Utrygg, redd

 • Problemer med å stole på andre, mistenksom

 • Føler seg motarbeidet

 • Forfulgt, skygget

 • Overvåket

  • Fornemmelse
  • Forklaring på hvorfor pas. er overvåket
 • Ser overvåkningsutstyretVrangforestillinger forts.

 • Sjalusi vrangforestillinger

 • Erotomane vrangforestillinger

 • Storhets vrangforestillinger

 • Somatiske vrangforestillinger

 • Vrangforestillinger om å bli kontrollert*

 • ”Reference” vrangforestillinger*

 • Tanke kringkasting*

 • Tanke innsettelse*

 • Bisarre vrangforestillinger*Hallusinasjoner

 • Hørsels-

 • Syns-

 • Lukt-

 • Smak-

 • Taktile-

 • Kropps-Elimentary Hallusinasjoner*Stemmer

 • En stemme/flere stemmer

 • Kjente stemmer/ukjente stemmer

 • Snakker:

  • Til pasienten/ Ikke til pasienten
  • Seg i mellom
  • Kommenterer på pasienten
  • Kommanderer pasienten


Kriteria A for schizofrenia

 • Vrangforestillinger

 • Hallusinasjoner

 • Kaotisk tale (tankeforstyrrelser)

 • (Katatonia)

 • Negative symptomerTankeforstyrrelser

 • Kjemper desperat for å holde orden på tanker, følelser og ytre stimuli som synes å overvelde pasienten

 • Assosiasjoner

 • Tankeblokk (thought steeling)

 • Tangentiallitet

 • Circumstantiality

 • Neologism

 • Wordsalat

 • EcholaliaEpidemiologi (unipolar)

 • Debuterer ofte i middelalder

 • Gjennomsnittlig varighet 6 måneder

 • Ofte fullstendig restitusjon mellom episoder

 • Kan utløses av belastende hendelser

 • Svært hyppig forekomst (3-49%)

 • Hyppigere blant kvinnerEpidemiologi*Vinterdepresjoner

 • Kommer regelmessig i mørketiden, forsvinner om våren

 • Symptomene er tretthet og andre depressive symptomer

 • Økt søvn, og økt matlyst, spesielt søthunger

 • Depresjonen forsvinner ved sydenturer, og ved lysbehandling

 • Lysbehandling:Etiologi

 • Biokjemiske

 • Arvelige

 • Psykologiske/omgivelserNoen biokjemiske funn ved affektive lidelserSpinalveske

 • Hos pasienter med depresjon og personlighetsforstyrrelser:

  • Lav CSF 5-HIAA er assosiert med suicidal og impulsiv adferd


Provokasjonstester

 • Dexametason Suppressionstest (DST)

 • Fenfluramin tømmer ut endogenous 5-HT og inhiberer re-opptak, det fører til prolaktin utskillelse.

 • Avflatet prolaktin respons på fenfluramin og L-Tryptophan hos deprimerte pasienterIntracellulære messengers

 • Lithium demper phosphoinositol metabolismen

 • G-proteiner er redusert i leukocytter både hos unipolar og bipolar pasienter og vinterdepresjonspasienter

 • Økt intracellular calcium hos pasienter med bipolar lidelseReseptor-bindinger (og in situ hybridiseringer)

 • På blodceller

  • Nedsatt paroxetinbinding i blodplater hos deprimerte pasienter
 • Post-mortem hjerner

  • Nedsatt presynaptisk imipramin binding i hjernen hos selvmordsofre
 • Med PET, SPECT etc.*Biorytmer

 • Søvnforstyrrelser i depresjoner

 • Nedsatt søvnbehov ved manier

 • Søvndeprivasjon

 • Søvnstudier

 • Deprimerte pasienter går fortere inn i REM-søvn (reduced REM-latency)Stemningslidelser

 • Melancholy (Hippokrates 460-357 B.C.)

 • ”Depressed poeple are often born of depressed people” (Robert Burns 1621)

 • Risikofaktorer

  • Å bli tidelig foreldreløs
  • Omsorgssvikt
  • Traumatiske opplevelser
  • Personlighetstrekk
  • Depresjoner i familien


Hippokampus:

 • Høy tetthet av glucocorticoide reseptorer

 • Langvarige høye konsentrasjoner av glucocorticoider fører til tap av hippokampale nevroner blant primater

 • Bilateral hippokampal atrophy forekommer i Cushings’s syndrom og PTSDGenetic factors in bipolar disorders

 • Classical studies

 • Hypothesis-driven studies in BP

 • Linkage studies in BPFamiliestudierTwin studies

 • Concordance rates for MZ is 50-70% and ca 20% for DZ

 • If both parents have BP; 75% risk that the offspring will get BPAdoption studies

 • Proband is patient with BP disorder; Higher rates of affective disorders in biological parents than in the foster parents.

 • Proband is parent; Significantly higher rates of affective disorders in adopted children of biological parents with BP compared with adoptees of healthy biological parents.

 • Twelve MZ twin-pairs separated at birth; 8 were concordant for BP.Parent of origin effect

 • Higher rates of affective illness in mothers of affected probands compared to their fathers

 • Higher rates of affective illness in maternal relatives compared to paternal relatives

 • A low rate of male-to -male transmissionBehandling

 • Stemningsstabiliserende medikamenter

 • Antidepressiva

 • Antipsykotica

 • ECT

 • Ikke biologiske terapiformer

 • Forandre omgivelser/situasjon


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling