Question: 0 name: Switch category to $module$/По умолчанию для Oraliq nazorat


Download 73.58 Kb.
Sana05.01.2022
Hajmi73.58 Kb.
#224077
Bog'liq
2 5435917807629895187


// question: 0 name: Switch category to $module$/По умолчанию для Oraliq nazorat

$CATEGORY: $module$/По умолчанию для Oraliq nazorat

// question: 30077 name: “Ikki va ko‘p tomonlama shartnoma munosabatlarida o‘zaro manfaatli aloqalar o...

::“Ikki va ko‘p tomonlama shartnoma munosabatlarida o‘zaro manfaatli aloqalar o...::“Ikki va ko‘p tomonlama shartnoma munosabatlarida o‘zaro manfaatli aloqalar o‘rnatish xalqaro iqtisodiy ittifoqlar doirasida hamkorlikni chuqurlashtirish” O‘zbekiston tashqi siyosatini amalga oshirishning asosiy ...

*qoidalari;

tamoyillari;

ustuvor yo‘nalishlari;

maqsadi;// question: 29648 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fani nimani o‘rgatadi?

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fani nimani o‘rgatadi?::“Iqtisodiyot nazariyasi” fani nimani o‘rgatadi?

*kishilik jamiyati rivojlanishining iqtisodiy qonun va qonuniyatlarini;

ijtimoiy tuzumlarni;

ishlab chiqarish kuchlarini;

moddiy ne’matlar ishlab chiqarishni;// question: 29659 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining bosh muammosi – bu:

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining bosh muammosi – bu\:::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining bosh muammosi – bu\:

*cheklangan resurslardan qanday qilib jamiyat ehtiyojlarini to‘laroq qondirib borish mumkinligi;

ekologik muammolar;

iqtisodiy inqirozlarni bartaraf qilish muammosi;

ishsizlik muammosi;// question: 29642 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining predmeti nimadan iborat?

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining predmeti nimadan iborat?::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining predmeti nimadan iborat?

*iqtisodiy munosabatlarni va ijtimoiy xo‘jaliklarni samarali yuritishning iqtisodiy qonun-qoidalarini o‘rganishdan;

siyosiy munosabatlarni o‘rganishdan;

ijtimoiy munosabatlarni o‘rganishdan;

huquqiy munosabatlarni o‘rganishdan;// question: 29661 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli miqdoriy o‘lchamlarni tahlil ...

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli miqdoriy o‘lchamlarni tahlil ...::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli miqdoriy o‘lchamlarni tahlil qilishga asoslanadi?

*matematik;

pozitiv;

ilmiy abstraksiya;

normativ;// question: 29660 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli real iqtisodiy voqeylikni aks ...

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli real iqtisodiy voqeylikni aks ...::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usuli real iqtisodiy voqeylikni aks ettiradi?

*pozitiv;

normativ;

deduksiya;

induksiya;// question: 29662 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usullari iqtisodiy hodisa va ...

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usullari iqtisodiy hodisa va ...::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining qaysi usullari iqtisodiy hodisa va jarayonlarni kishilik jamiyati taraqqiyotining turli tarixiy bosqichlarida, ularning uzviy bog‘liqlikda o‘rganadi?

*tarixiy va mantiqiy;

ilmiy abstraksiya;

analiz va sintez;

matematik va statistik;// question: 29670 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” fanining quyidagi vazifalaridan qaysi biri barcha ...

::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining quyidagi vazifalaridan qaysi biri barcha ...::“Iqtisodiyot nazariyasi” fanining quyidagi vazifalaridan qaysi biri barcha iqtisodiy fanlar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi?

*ilmiy bilish;

uslubiy;

amaliy;


bashorat qilish;// question: 29647 name: “Iqtisodiyot nazariyasi” qaysi fanlar guruhiga kiradi?

::“Iqtisodiyot nazariyasi” qaysi fanlar guruhiga kiradi?::“Iqtisodiyot nazariyasi” qaysi fanlar guruhiga kiradi?

*ijtimoiy fanlar;

siyosiy fanlar;

iqtisodiy fanlar;

ijtimoiygumanitar fanlar;// question: 29817 name: “Narx – tovar qiymatining puldagi ifodasi” degan qarash qaysi oqimga tegishli?

::“Narx – tovar qiymatining puldagi ifodasi” degan qarash qaysi oqimga tegishli?::“Narx – tovar qiymatining puldagi ifodasi” degan qarash qaysi oqimga tegishli?

*klassik (A. Smit, D. Rikardo, J.S. Mill);

neoklassik (A. Marshall);

merkantilizm;

marjinalizm;// question: 29667 name: “Siyosiy iqtisod” tushunchasi shakllangan grekcha “politikos”, “oykos”, “...

::“Siyosiy iqtisod” tushunchasi shakllangan grekcha “politikos”, “oykos”, “...::“Siyosiy iqtisod” tushunchasi shakllangan grekcha “politikos”, “oykos”, “nomos” so‘zlari qanday ma’noni anglatadi?

*ijtimoiy, uy xo‘jaligi, qonun;

jamiyat, davlat, qonun;

iqtisodiy, xonadon xo‘jaligi, qonun;

davlat, uy, qonun;// question: 29657 name: “Siyosiy iqtisod” tushunchasining muallifi kim?

::“Siyosiy iqtisod” tushunchasining muallifi kim?::“Siyosiy iqtisod” tushunchasining muallifi kim?

*A. Monkreten;

F. Akvinskiy;

Aristotel;

A. Smit;// question: 30028 name: «Monetar qoida»ga muvofiq:

::«Monetar qoida»ga muvofiq\:::«Monetar qoida»ga muvofiq\:

*davlat real YAMMning potensial o‘sish sur’atiga mos ravishda pul taklifining o‘sish sur’atini ta’minlash va u amal qilayotgan qonunchilikda o‘z ifodasini topishi kerak;

davlat yalpi talab bilan yalpi taklif o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi kerak;

davlat byudjetining xarajat va daromadlarini muvofiqlashtirishni ta’minlash kerak;

davlat naqd pullar va boshqa moliyaviy aktivlar o‘rtasidagi doimiy nisbatlarni ushlab turishi kerak;// question: 29796 name: «Sof raqobatdosh firma» tushunchasi bu :

::«Sof raqobatdosh firma» tushunchasi bu \:::«Sof raqobatdosh firma» tushunchasi bu \:

*bozor narxi shakllanishiga ta’sir o‘tkazmasligini;

o‘z raqiblari bilan raqobatning faqat qonuniy usullarini qo‘llashni;

bozorni egallash uchun har qanday usullarni qo‘llashni;

raqobatda o‘zi uchun ko‘zlagan narxni o‘rnatishga erishishni;// question: 29960 name: 2013 yilda O‘zbekistonda o‘zlashtirilgan chet el investitsiyalari hajmi ...

::2013 yilda O‘zbekistonda o‘zlashtirilgan chet el investitsiyalari hajmi ...::2013 yilda O‘zbekistonda o‘zlashtirilgan chet el investitsiyalari hajmi qanchani tashkil qilgan?

*3 milliard dollardan ko‘proq;

1,5 milliard dollardan ko‘proq;

2,5 milliard dollardan ko‘proq;

1,3 milliard dollardan ko‘proq;// question: 29963 name: 2013 yilda O‘zbekistonda YAIM necha foizga o‘sdi?

::2013 yilda O‘zbekistonda YAIM necha foizga o‘sdi?::2013 yilda O‘zbekistonda YAIM necha foizga o‘sdi?

*8,0 foiz;

9,0 foiz;

7,5 foiz;

6,5 foiz;// question: 29911 name: 220000 so‘m shaxsiy daromaddan 5000 so‘m jamg‘arma sifatida ishlatilsa, jamg‘...

::220000 so‘m shaxsiy daromaddan 5000 so‘m jamg‘arma sifatida ishlatilsa, jamg‘...::220000 so‘m shaxsiy daromaddan 5000 so‘m jamg‘arma sifatida ishlatilsa, jamg‘armaga o‘rtacha moyillik necha foizni tashkil qiladi?

*23,0%;

26,0 %;


24,0%;

25,6 %;// question: 29924 name: Agar aholining turmush darajasini taqqoslash zarurati bo‘lsa, iqtisodiy o‘...

::Agar aholining turmush darajasini taqqoslash zarurati bo‘lsa, iqtisodiy o‘...::Agar aholining turmush darajasini taqqoslash zarurati bo‘lsa, iqtisodiy o‘sish quyidagi ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi\:

*aholi jon boshiga yaratilgan YAIM (YAMM), milliy daromadning o‘sish sur’ati;

mehnatning kapital bilan qurollanishining o‘sish sur’ati;

kapital qaytimining o‘sish sur’ati;

aholi daromadlarining o‘sish sur’ati;// question: 29903 name: Agar davlat xarajatlari ko‘paysa, u holda:

::Agar davlat xarajatlari ko‘paysa, u holda\:::Agar davlat xarajatlari ko‘paysa, u holda\:

*Yalpi talab ortadi, yalpi taklif o‘zgarmaydi;

Yalpi talab ham, taklif ham ko‘payadi;\nYalpi taklif qisqaradi, yalpi talab ko‘payadi;

Yalpi taklif ortadi, yalpi talab qisqaradi;// question: 29923 name: Agar diqqat markazida mamlakatning iqtisodiy, harbiy-siyosiy potensiali ...

::Agar diqqat markazida mamlakatning iqtisodiy, harbiy-siyosiy potensiali ...::Agar diqqat markazida mamlakatning iqtisodiy, harbiy-siyosiy potensiali tursa, iqtisodiy o‘sish quyidagi ko‘rsatkichlar orqali o‘lchanadi\:

*YAIM (YAMM), milliy daromadning o‘sish sur’ati;

o‘rtacha mehnat unumdorligining o‘sishi;

mehnatning kapital bilan qurollanishining o‘sish sur’ati;

kapital qaytimining o‘sishi;// question: 29983 name: Agar dividend 800 so‘m, foiz stavkasi 8% bo‘lsa, aksiya kursi necha so‘m bo‘...

::Agar dividend 800 so‘m, foiz stavkasi 8% bo‘lsa, aksiya kursi necha so‘m bo‘...::Agar dividend 800 so‘m, foiz stavkasi 8% bo‘lsa, aksiya kursi necha so‘m bo‘ladi?

*100 so‘m;

6400 so‘m;

10000 so‘m;

20000 so‘m;// question: 29842 name: Agar firma resurslar sotib olgan xarajatlarini 10% ga oshirsa, bunda ishlab ...

::Agar firma resurslar sotib olgan xarajatlarini 10% ga oshirsa, bunda ishlab ...::Agar firma resurslar sotib olgan xarajatlarini 10% ga oshirsa, bunda ishlab chiqarish hajmi 15% ga ortsa, u holda\:

*o‘rtacha umumiy xarajatlar ortadi;

ishlab chiqarishda ijobiy ko‘lam samarasi kuzatiladi;

unumdorlikni pasayib borish qonuni amal qiladi;

ishlab chiqarishda salbiy ko‘lam samarasi kuzatiladi;// question: 29797 name: Agar firma sof raqobatli bozorda faoliyat yuritib, o‘z mahsulotining ...

::Agar firma sof raqobatli bozorda faoliyat yuritib, o‘z mahsulotining ...::Agar firma sof raqobatli bozorda faoliyat yuritib, o‘z mahsulotining taklifini qisqartirsa, u holda\:

*bozorga hech qanday ta’sir o‘tkazmaydi;

taklifni kamaytiradi, mahsulot narxini ko‘taradi;

mahsulot bozor narxining o‘sishiga olib keladi;

mahsulotning bozor narxi pasayishiga olib keladi;// question: 29792 name: Agar ikki tovar bir-birini o‘rnini bossa, u holda birining narxining o‘sishi...

::Agar ikki tovar bir-birini o‘rnini bossa, u holda birining narxining o‘sishi...::Agar ikki tovar bir-birini o‘rnini bossa, u holda birining narxining o‘sishi...

*ikkinchi tovarga talab hajmining pasayishiga;

ikkinchi tovarga talabni o‘zgarmasligiga;

ikkinchi tovarga talab hajmining ortishiga;

ikkinchi tovarga talabning pasayishiga;// question: 29637 name: Agar iqtisodiy jihatdan umumlashtirish dalillar, raqamlarga asoslansa, u ...

::Agar iqtisodiy jihatdan umumlashtirish dalillar, raqamlarga asoslansa, u ...::Agar iqtisodiy jihatdan umumlashtirish dalillar, raqamlarga asoslansa, u holda bunday tahlil usuli\:

*qiyosiy tahlil;

bayon qilish;

tarixiy;

deduktiv;// question: 29941 name: Agar iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan SMM ...

::Agar iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan SMM ...::Agar iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan SMM muvozanatlashgan bo‘lsa, u holda …

*yalpi daromad yalpi taklifga, jamg‘arma investitsiyaga teng;

jamg‘arma investitsiyaga teng;

iqtisodiyotda to‘la bandlik va barqaror narx darajasiga erishilgan;

yalpi daromad yalpi taklifga teng;// question: 29638 name: Agar iqtisodiyotda korxona, firma, uy xo‘jaligi, alohida olingan bozorlar ...

::Agar iqtisodiyotda korxona, firma, uy xo‘jaligi, alohida olingan bozorlar ...::Agar iqtisodiyotda korxona, firma, uy xo‘jaligi, alohida olingan bozorlar muammosi tadqiq qilinsa, bunday tahlil\:

*mikroiqtisodiy;

pozitiv;

ilmiy abstraktiv;

normativ;// question: 29927 name: Agar mehnatning kapital bilan qurollanishi mehnat unumdorligiga nisbatan ...

::Agar mehnatning kapital bilan qurollanishi mehnat unumdorligiga nisbatan ...::Agar mehnatning kapital bilan qurollanishi mehnat unumdorligiga nisbatan tezroq o‘ssa, u holda\:

*kapital qaytimi pasayadi;

kapital qaytimi o‘sadi;

aholi jon boshiga milliy daromad o‘sadi;

mamlakatning milliy boyligi ortadi;// question: 30081 name: Agar ochiq iqtisodiyotga ega mamlakatda daromad solig‘i ko‘tarilsa, u holda ...

::Agar ochiq iqtisodiyotga ega mamlakatda daromad solig‘i ko‘tarilsa, u holda ...::Agar ochiq iqtisodiyotga ega mamlakatda daromad solig‘i ko‘tarilsa, u holda bu mamlakatda\:

*eksport ortadi;

investitsiyalar ko‘payadi;

milliy valyutaning almashuv kursi ko‘tariladi;

iste’mol o‘sadi;// question: 29879 name: Agar real yalpi ichki mahsulot hajmi 6%ga, aholi soni 3% ga qisqarsa…

::Agar real yalpi ichki mahsulot hajmi 6%ga, aholi soni 3% ga qisqarsa…::Agar real yalpi ichki mahsulot hajmi 6%ga, aholi soni 3% ga qisqarsa…

*aholi jon boshiga real yalpi ichki mahsulot qisqargan;

aholi jon boshiga real yalpi ichki mahsulot o‘sgan;

real yalpi ichki mahsulot o‘sgan, nominal YAIM qisqargan;

nominal yalpi ichki mahsulot o‘zgarmagan;// question: 29904 name: Agar shaxsiy daromad solig‘i oshirilsa, u holda:

::Agar shaxsiy daromad solig‘i oshirilsa, u holda\:::Agar shaxsiy daromad solig‘i oshirilsa, u holda\:

*Yalpi talab qisqaradi, yalpi taklif o‘zgarmaydi;

Yalpi taklif qisqaradi, yalpi talab esa o‘zgarmaydi;

Yalpi talab ham, taklif ham qisqaradi;

Yalpi talab ham, taklif ham ortadi;// question: 30080 name: Agar so‘mning real almashuv kursi ko‘tarilsa, u holda:

::Agar so‘mning real almashuv kursi ko‘tarilsa, u holda\:::Agar so‘mning real almashuv kursi ko‘tarilsa, u holda\:

*O‘zbekiston fuqarolari uchun import arzonlashadi;

O‘zbekistonning sof eksporti ko‘payadi;

joriy operatsiyalar taqchilligi kamayadi;

import tovarlarini sotib oluvchilar kamayadi;// question: 29790 name: Agar tovarga taklif va talab ortsa, u holda ...

::Agar tovarga taklif va talab ortsa, u holda ...::Agar tovarga taklif va talab ortsa, u holda ...

*narx barqaror bo‘ladi;

narx ko‘tariladi;

tovarning umumiy miqdori ortadi;

jamiyatning farovonligi oshadi;// question: 29931 name: Agar YAIM bazis yilda 600 mlrd so‘m. joriy yilda 700 mlrd. so‘mni tashkil ...

::Agar YAIM bazis yilda 600 mlrd so‘m. joriy yilda 700 mlrd. so‘mni tashkil ...::Agar YAIM bazis yilda 600 mlrd so‘m. joriy yilda 700 mlrd. so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, uning o‘sish sur’ati necha foizni tashkil qiladi?

*16,6 %;

15,5 %;


14,8 %;

17,2%;// question: 29958 name: Agrar inqirozlarning asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi?

::Agrar inqirozlarning asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi?::Agrar inqirozlarning asosiy xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi?

*siklli xarakterga ega bo‘lmaslikda va nisbatan uzoq davr davom etishida;

narxlarning pasayishi, daromadlar va foydaning kamayishida;

mahsulotlarning nisbiy ortiqcha ishlab chiqarilishida;

ishsizlikning o‘sishida;// question: 29872 name: Agrar ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlardan alohida ajralib turuvchi ...

::Agrar ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlardan alohida ajralib turuvchi ...::Agrar ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlardan alohida ajralib turuvchi xususiyati shundaki, u ...

*yuqori malaka talab qilmaydi;

energiyani sarflashga qaratilgan;

yuqori malakali bo‘lishni talab qiladi;

energiya to‘plashga qaratilgan;// question: 29908 name: Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari darajasini belgilaydiD)gan asosiy omil ...

::Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari darajasini belgilaydiD)gan asosiy omil ...::Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari darajasini belgilaydiD)gan asosiy omil nima?

*shaxsiy daromad;

soliqlar darajasi;

milliy daromad;

foiz stavkasi;// question: 29909 name: Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari o‘rtasidagi nisbatga qanday omil ta’sir ...

::Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari o‘rtasidagi nisbatga qanday omil ta’sir ...::Aholi iste’moli va pul jamg‘armalari o‘rtasidagi nisbatga qanday omil ta’sir ko‘rsatadi?

*iste’molchi qarzlari va soliq stavkalari darajasi;

narxlar darajasi;

narxlar, daromadlar va tovarlar taklifi o‘zgarishining kutilishi;

aholi jamg‘argan boyligi darajasi;// question: 30048 name: Aholini ijtimoiy himoyalashning qaysi tamoyili ularning mehnat faolligini rag...

::Aholini ijtimoiy himoyalashning qaysi tamoyili ularning mehnat faolligini rag...::Aholini ijtimoiy himoyalashning qaysi tamoyili ularning mehnat faolligini rag‘batlantirishga qaratiladi?

*aholining turli guruhlarini himoyalashga tabaqalashgan holda yondashish;

barcha darajada aholining ijtimoiy-huquqiy va erkinliklarini yagona kafolatlar tizimiga uyushtirish;

aholining turmush darajasini ko‘tarishda ularning shaxsiy daromadlari rolini doimiy oshirib borish;

ijtimoiy kafolatlarning moslashuvchanligini ta’minlashda;// question: 30087 name: Amerika dollarining real almashuv kursi oshib borsa:

::Amerika dollarining real almashuv kursi oshib borsa\:::Amerika dollarining real almashuv kursi oshib borsa\:

*Amerika fuqarolari uchun import tovarlar arzonroq bo‘ladi;

Amerika sof eksporti qisqaradi;

joriy operatsiyalar balansi taqchilligi oshib boradi;

ichki narxlar o‘sadi;// question: 29809 name: AQSHning qaysi antimonopol qonunchiligida ishlab chiqarish va savdoni ...

::AQSHning qaysi antimonopol qonunchiligida ishlab chiqarish va savdoni ...::AQSHning qaysi antimonopol qonunchiligida ishlab chiqarish va savdoni cheklash maqsadida tuzilgan bitimlar noqonuniy deb hisoblangan?

*Sherman qonuni (1890 y.);

Kleyton qonuni (1914 y.);

Seller – Kefover qonuni (1950 y.);

Sherman va Kleyton qonunlari;// question: 29710 name: Aralash iqtisodiyot nima?

::Aralash iqtisodiyot nima?::Aralash iqtisodiyot nima?

*buyruqli va bozor iqtisodiyoti qo‘shilishi natijasida vujudga kelgan iqtisodiyot;

ma’muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot;

xususiy va jamoa mulkiga asoslangan iqtisodiyot;

turli mulk shakllariga va ularning teng huquqligiga asoslangan iqtisodiyot;// question: 29836 name: Asosiy kapital eskirib borishi bilan uning qiymati ishlab chiqilayotgan ...

::Asosiy kapital eskirib borishi bilan uning qiymati ishlab chiqilayotgan ...::Asosiy kapital eskirib borishi bilan uning qiymati ishlab chiqilayotgan mahsulot (xizmat)ga o‘tkazilishi va mehnat vositalariD)ni qayta tiklash maqsadida jamg‘arilib borilishi jarayoni nimani anglatadi?

*amortizatsiyani;

jismoniy eskirishni;

ma’naviy eskirishni;

asosiy kapitalning qiymat bo‘yicha tiklanishini;// question: 29835 name: Asosiy kapital eskirishining qaysi turi unga amortizatsiya hisoblash orqali ...

::Asosiy kapital eskirishining qaysi turi unga amortizatsiya hisoblash orqali ...::Asosiy kapital eskirishining qaysi turi unga amortizatsiya hisoblash orqali qiymatini ko‘chirish uchun asos hisoblanadi?

*foydalanish natijasida jismoniy eskirish;

harakatsiz turish natijasida eskirish;

tabiiy kuchlar ta’sirida eskirish;

qiymat jihatdan ma’naviy eskirish;// question: 29826 name: Asosiy va aylanma kapitalning farqlanuvchi jihatlariga quyidagilardan qaysi ...

::Asosiy va aylanma kapitalning farqlanuvchi jihatlariga quyidagilardan qaysi ...::Asosiy va aylanma kapitalning farqlanuvchi jihatlariga quyidagilardan qaysi birini qo‘shib bo‘lmaydi?

*doiraviy aylanishda qatnashishiga ko‘ra;

o‘z qiymatlarini ishlab chiqarish natijasi mahsulotga o‘tkazishi;

ishlab chiqarish jarayonida o‘z xossasini o‘zgartirishi;

amortizatsiya ajratmalarini hisoblash;// question: 29799 name: Aytaylik, monopolist 10 birlik tovarini 10000 so‘mdan sota oladi. 11-tovarni ...

::Aytaylik, monopolist 10 birlik tovarini 10000 so‘mdan sota oladi. 11-tovarni ...::Aytaylik, monopolist 10 birlik tovarini 10000 so‘mdan sota oladi. 11-tovarni sotish esa uning narxini 9950 so‘mga tushishiga olib keladi. Bunda me’yoriy daromad sotish hajmi 10 birlikdan 11 birlikkacha o‘sish evaziga qanchaga teng bo‘ladi?

*9450;

9950;


10000;

9400;// question: 30082 name: Aytaylik, televizor AQSH da 500 dollarga, O‘zbekistonda 800 ming so‘mga ...

::Aytaylik, televizor AQSH da 500 dollarga, O‘zbekistonda 800 ming so‘mga ...::Aytaylik, televizor AQSH da 500 dollarga, O‘zbekistonda 800 ming so‘mga sotiladi. Valyutalarning videotexnikaga nisbatan real xarid quvvati nisbati qanday bo‘ladi?

*1\: 1600;

1\: 2000;

1\: 2400;

1\: 800;// question: 30006 name: Banklar va kredit muassasalari tomonidan iqtisodiy subʻyektlarga kredit pul ...

::Banklar va kredit muassasalari tomonidan iqtisodiy subʻyektlarga kredit pul ...::Banklar va kredit muassasalari tomonidan iqtisodiy subʻyektlarga kredit pul ssudalari shaklida berilsa – bu…

*bank krediti;

iste’mol krediti;

ipoteka krediti;

davlat krediti;// question: 30015 name: Banklarning moliyaviy resurslarini joylashtirish bilan bog‘liq operatsiyalar ...

::Banklarning moliyaviy resurslarini joylashtirish bilan bog‘liq operatsiyalar ...::Banklarning moliyaviy resurslarini joylashtirish bilan bog‘liq operatsiyalar qanday nomlanadi?

*aktiv operatsiyalar;

passiv operatsiyalar;

lizing operatsiyalar;

faktoring operatsiyalar;// question: 29727 name: Bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi yoki bir xil ishni b-jaruvchilar ...

::Bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi yoki bir xil ishni b-jaruvchilar ...::Bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi yoki bir xil ishni b-jaruvchilar mehnatining bir joyda, oddiy shaklda uyushtirilishi qanday nomlanadi?

*oddiy kooperatsiya;

manifaktura;

mashinalashgan ishlab chiqarish;

natural xo‘jalik;// question: 29801 name: Birinchi bo‘lib oligopoliya nazariyasini asoslashga harakat qilgan iqtisodchi...

::Birinchi bo‘lib oligopoliya nazariyasini asoslashga harakat qilgan iqtisodchi...::Birinchi bo‘lib oligopoliya nazariyasini asoslashga harakat qilgan iqtisodchi – bu\:

*Ogyusten Kurno;

Edvard Chemberlen;

Joan Robinson;

Jon Gelbreyt;// question: 29757 name: Biz ko‘pincha sifatsiz tovar sotib olganimizda aldagan sotuvchini jazolashga ...

::Biz ko‘pincha sifatsiz tovar sotib olganimizda aldagan sotuvchini jazolashga ...::Biz ko‘pincha sifatsiz tovar sotib olganimizda aldagan sotuvchini jazolashga urinmaymiz. Sababi, ...

*olgan nafimiz, qilgan transaksion xarajatlarimizni qoplamaydi;

rahmimiz keladi;

asabimizni buzishni xohlamaymiz;

yuzD)xotir qilamiz;// question: 29669 name: Boylikning manbai yer va mehnat ekanligini e’tirof etgani holda “Mehnat – ...

::Boylikning manbai yer va mehnat ekanligini e’tirof etgani holda “Mehnat – ...::Boylikning manbai yer va mehnat ekanligini e’tirof etgani holda “Mehnat – boylikning otasi, yer uning onasi” degan g‘oya kimga tegishli?

*U. Petti;

A. Smit;

D. Rikardo;

F. Kene;// question: 29751 name: Bozor (aralash) iqtisodiyoti asosini tashkil etadi:

::Bozor (aralash) iqtisodiyoti asosini tashkil etadi\:::Bozor (aralash) iqtisodiyoti asosini tashkil etadi\:

*mulkchilikning turli-tumanligi va ularning tengligi qonun tomonidan birday muhofaza qilinishi;

xususiy mulkchilikning qonun asosida alohida qo‘llab-quvvatlanishi;

hamkorlikdagi mulk alohida qo‘llab-quvvatlanishi;

jamoa mulkiga alohida e’tibor berilishi;// question: 29729 name: Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish natijalari qanday o‘...

::Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish natijalari qanday o‘...::Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish natijalari qanday o‘zlashtiriladi?

*resurslar kimning mulki ekanligiga ko‘ra;

mehnat omili tomonidan;

moddiy resurs egalari tomonidan;

menejerlar tomonidan;// question: 30037 name: Bozor iqtisodiyotida rivojlanayotgan mamlakatlarda davlatning daromadlar ...

::Bozor iqtisodiyotida rivojlanayotgan mamlakatlarda davlatning daromadlar ...::Bozor iqtisodiyotida rivojlanayotgan mamlakatlarda davlatning daromadlar siyosati, bu …

*daromadlardagi katta farqlarni soliq tizimi va ijtimoiy to‘lovlar orqali yumshatish;

barcha toifadagi bandlar (ishlovchilar) uchun ish haqi va maosh miqdorini davlat tomonidan belgilash;

milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida bir xil ish haqi darajasini saqlash;

zarur tarmoqlarda tabaqalashgan ish haqi darajasini saqlash;// question: 29767 name: Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda O‘zbekiston modelining o‘ziga xos tomonlari ...

::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda O‘zbekiston modelining o‘ziga xos tomonlari ...::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishda O‘zbekiston modelining o‘ziga xos tomonlari qaysi tamoyillarda o‘z aksini topgan?

*iqtisodiyotning, siyosatdan ustuvorligi; Davlat – bosh islohotchi; qonunlar ustuvorligi; bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida kuchli ijtimoiy siyosat yuritish; bozor iqtisodiyotiga bosqichmaD)bosqich o‘tish;

iqtisodiyotning siyosatdan ustuvorligi; Davlat – bosh islohotchi; erkin narxlar ustuvorligi; bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida kuchli ijtimoiy siyosat yuritish; bozor iqtisodiyotiga bosqichmaD)bosqich o‘tish;

iqtisodiyotning siyosatdan ustuvorligi; Davlat – bosh islohotchi; qonunlar ustuvorligi; bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida erkin narxlar siyosatini yuritish; bozor iqtisodiyotiga bosqichmaD)bosqich o‘tish;

siyosatning iqtisodiyotdan ustuvorligi; Qonunlar ustuvorligi; bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida kuchli ijtimoiy siyosati yuritish; bozor iqtisodiyotiga bosqichmaD)bosqich o‘tish;// question: 29770 name: Bozor iqtisodiyotiga o‘tishni amalga oshiruvchi bosh islohotchi, bu –

::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishni amalga oshiruvchi bosh islohotchi, bu –::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishni amalga oshiruvchi bosh islohotchi, bu –

*davlat;

siyosiy partiyalar;

kasaba uyushmalari;

jamoat tashkilotlari;// question: 29772 name: Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida ikkita hal qiluvchi ...

::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida ikkita hal qiluvchi ...::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida ikkita hal qiluvchi vazifa birdaniga amalga oshirildi. Birinchisi, ma’muriy buyruqbozlik tizimi oqibatlarini yengish; tanglikka barham berish; iqtisodiyotni barqarorlashtirish; ikkinchisi, respublikaning o‘ziga xos sharoit va xususiyatlarini hisobga olgan holda\:

*bozor munosabatlarining negizlarini shakllantirish;

institutsional o‘zgarishlarni amalga oshirish;

agrar islohotlarni amalga oshirish;

iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish;// question: 29773 name: Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning klassik yo‘li:

::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning klassik yo‘li\:::Bozor iqtisodiyotiga o‘tishning klassik yo‘li\:

*aralash yoki erkin bozor iqtisodiyoti modeli, korporativ iqtisodiyot modeli;

sotsial bozor iqtisodiyoti modeli, neoklassik modeli, korporativ iqtisodiyot modeli;

sotsial bozor iqtisodiyoti modeli, aralash yoki erkin bozor iqtisodiyoti modeli, korporativ iqtisodiyot modeli;

sotsial bozor iqtisodiyoti modeli, aralash yoki erkin bozor iqtisodiyoti modeli;// question: 29752 name: Bozor iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuch, bu – ...

::Bozor iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuch, bu – ...::Bozor iqtisodiyotini harakatlantiruvchi kuch, bu – ...

*iqtisodiy faoliyat erkinligi, davlatning qo‘llab-quvvatlashi, daromadlarning cheklanmaganligi;

iqtisodiy faoliyat erkinligi, raqobat, daromadlarning cheklanmaganligi;

raqobat, davlatning qo‘llab-quvvatlashi, daromadlarning cheklanmaganligi;

iqtisodiy faoliyat erkinligi, xususiy mulkning ustunligi, daromadlarning cheklanmaganligi;// question: 29761 name: Bozor iqtisodiyotining eng asosiy sharti (tamoyili) nima?

::Bozor iqtisodiyotining eng asosiy sharti (tamoyili) nima?::Bozor iqtisodiyotining eng asosiy sharti (tamoyili) nima?

*tadbirkorlik va tanlash erkinligi;

daromadlarni bir tekis taqsimlash;

ishlab chiqarish vositalaridan keng foydalanish;

iqtisodiyotning rivojlanishini barqarorlashtirish;// question: 29755 name: Bozor iqtisodiyotining muhim afzalliklaridan biri cheklangan resurslar ...

::Bozor iqtisodiyotining muhim afzalliklaridan biri cheklangan resurslar ...::Bozor iqtisodiyotining muhim afzalliklaridan biri cheklangan resurslar sharoitida\:

*iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash;

resurslarni qimmatga sotish;

resurslarni arzon sotib olish;

resurslarni qimmatga sotib olish;// question: 29753 name: Bozor iqtisodiyotining obʻyekti:

::Bozor iqtisodiyotining obʻyekti\:::Bozor iqtisodiyotining obʻyekti\:

*tovar, pul (agregati)

tovar, jamoa xo‘jaligi;

tovar, korxona;

pul, korxona;// question: 29754 name: Bozor iqtisodiyotining subʻyekti:

::Bozor iqtisodiyotining subʻyekti\:::Bozor iqtisodiyotining subʻyekti\:

*firma, korxona, davlat, moliyaviy institutlar;

firma, korxona, uy xo‘jaligi, davlat, pul;

firma, korxona, uy xo‘jaligi, moliyaviy institutlar;

firma, korxona, uy xo‘jaligi, tovar;// question: 29656 name: Bozor munosabatlarigacha bo‘lgan davrdagi iqtisodiy qarashlarda qanday soha ...

::Bozor munosabatlarigacha bo‘lgan davrdagi iqtisodiy qarashlarda qanday soha ...::Bozor munosabatlarigacha bo‘lgan davrdagi iqtisodiy qarashlarda qanday soha yoki munosabatlar ideallashtirilgan?

*natural-xo‘jalik sohalari;

bozor munosabatlari;

savdo-sotiq bitimlari;

sudxo‘rlik;// question: 29766 name: Bozorda juda ko‘p sotuvchilar va xaridorlar mavjud bo‘lib, ulardan hech biri ...

::Bozorda juda ko‘p sotuvchilar va xaridorlar mavjud bo‘lib, ulardan hech biri ...::Bozorda juda ko‘p sotuvchilar va xaridorlar mavjud bo‘lib, ulardan hech biri bozor baholariga o‘z ta’sirini o‘tkaza olmasa hamda bozorga kirish uchun hech qanday to‘siqlar bo‘lmasa, bu qanday bozorni xarakterlaydi?

*sof raqobatli bozorni;

sof monopolistik bozorni;

monopolistik raqobatli bozorni;

oligopolistik bozorni;// question: 29764 name: Bozorni alohida belgilariga qarab segmentlarga ajratishga nima asos qilib ...

::Bozorni alohida belgilariga qarab segmentlarga ajratishga nima asos qilib ...::Bozorni alohida belgilariga qarab segmentlarga ajratishga nima asos qilib olinadi?

*iste’molchilar talabining o‘zaro farqlanishi va tovar ishlab chiqaruvchilar tabaqalashishi;

bozorning tuzilishi;

raqobatning yetuklik darajasi;

bozorning geografik joylashishi;// question: 29765 name: Bozorni segmentlarga ajratish mezoni nima?

::Bozorni segmentlarga ajratish mezoni nima?::Bozorni segmentlarga ajratish mezoni nima?

*aholining to‘lovga layoqatliligi; hududiy va ijtimoiy-demografik shart-sharoitlar;

aholii soni; to‘lovga layoqatliligi;

aholi daromadlari darajasi; yosh tarkibi;

aholi talabi; bozor taklifi;// question: 29959 name: Bugungi kunning eng dolzarb muammosi nima?

::Bugungi kunning eng dolzarb muammosi nima?::Bugungi kunning eng dolzarb muammosi nima?

*2008 yilda boshlangan jahon moliyaviy inqirozi, uning ta’siri va salbiy oqibatlari tufayli yuzaga kelayotgan vaziyatdan chiqish yo‘llarini izlash;

jahonda yuz berayotgan inflyatsiya darajasini pasaytirish;

ekologik muammolarni hal qilish;

AQSH dollarining qimmatini oshirish;// question: 29997 name: Byudjet kamomadlarini qoplashning qaysi yo‘li uning daromadlari qismida o‘...

::Byudjet kamomadlarini qoplashning qaysi yo‘li uning daromadlari qismida o‘...::Byudjet kamomadlarini qoplashning qaysi yo‘li uning daromadlari qismida o‘zgarish bo‘lishiga olib keladi?

*byudjetga soliqsiz to‘lovlar tushimini kengaytirish;

moliyalashtirishdan kreditlash tizimiga o‘tish;

dotatsiyalarni kamaytirish;

mahalliy byudjetlar rolini oshirish;// question: 29992 name: Byudjet taqchilligi qachon vujudga keladi?

::Byudjet taqchilligi qachon vujudga keladi?::Byudjet taqchilligi qachon vujudga keladi?

*daromadlar xarajatlar qismidan kam bo‘lganda;

daromadlar xarajatlar qismidan ortiq bo‘lganda;

daromadlar va xarajatlar qismi teng bo‘lganda;

sof eksport ijobiy bo‘lganda;// question: 29994 name: Byudjet taqchilligini bartaraf qilishga erishish uchun:

::Byudjet taqchilligini bartaraf qilishga erishish uchun\:::Byudjet taqchilligini bartaraf qilishga erishish uchun\:

*davlatning daromadlari uning xarajatlariga teng bo‘lishi kerak;

yalpi taklif, yalpi talabga teng bo‘lishi kerak;

pulni taklif qilish sur’atlari bilan inflyatsiyaning o‘sish sur’atlri mos kelishi kerak;

investitsiya hajmi iste’molning hajmidan yuqori bo‘lishi kerak;// question: 29758 name: Chayqovchilik faoliyati ...

::Chayqovchilik faoliyati ...::Chayqovchilik faoliyati ...

*qonun asosida ish yurituvchi tadbirkorlar uchun riskni orttiradi;

narxlarning beqarorligi tamoyilini kuchaytiradi;

iqtisodiy bum va retsessiyaga olib keladi;

doimo foyda olishga olib keladi;// question: 30074 name: Chet el kapitali hisobiga qurilgan obʻyektlar ustidan nazorat qilish huquqini...

::Chet el kapitali hisobiga qurilgan obʻyektlar ustidan nazorat qilish huquqini...::Chet el kapitali hisobiga qurilgan obʻyektlar ustidan nazorat qilish huquqini bermaydigan tadbirkorlik kapitali qanday nomlanadi?

*portfel investitsiyalar;

to‘g‘ridanD)to‘g‘ri investitsiyalar;

ssuda kapitali;

chet el investitsiyalari;// question: 30073 name: Chetga kapital chiqarishni uning subʻyekti bo‘yicha ajratilgan shaklini toping:

::Chetga kapital chiqarishni uning subʻyekti bo‘yicha ajratilgan shaklini toping\:::Chetga kapital chiqarishni uning subʻyekti bo‘yicha ajratilgan shaklini toping\:

*xususiy kapital shaklida;

pul va tovar shaklida;

kreditlar shaklida;

ssuda kapitali shaklida;// question: 30045 name: Daromadlarni indeksatsiyalash nima?

::Daromadlarni indeksatsiyalash nima?::Daromadlarni indeksatsiyalash nima?

*narxlar indeksining oshishiga muvofiq ravishda to‘lanadigan ish haqi va boshqa to‘lovlarni oshirish;

narxD)navo indekslarini oshirish;

davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish;

daromadlardan olinadigan soliqlar miqdorini o‘zgartirish;// question: 29993 name: Davlat byudjet siyosatining asosiy dastagi bo‘lib nima xizmat qiladi?

::Davlat byudjet siyosatining asosiy dastagi bo‘lib nima xizmat qiladi?::Davlat byudjet siyosatining asosiy dastagi bo‘lib nima xizmat qiladi?

*soliq stavkalari;

hisob stavkalari;

ayirboshlash kurslari;

jadallashgan amortizatsiya ajratmalari;// question: 29814 name: Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan maxsus arzonlashtirilgan narxlar qanday...

::Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan maxsus arzonlashtirilgan narxlar qanday...::Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan maxsus arzonlashtirilgan narxlar qanday nom bilan ataladi?

*dotatsion narx;

demping narx;

ulgurji narx;

nufuzli narx;// question: 30032 name: Davlat daromadlarini qayta taqsimlashni qanday amalga oshiradi?

::Davlat daromadlarini qayta taqsimlashni qanday amalga oshiradi?::Davlat daromadlarini qayta taqsimlashni qanday amalga oshiradi?

*monopoliyalarga qarshi olib boradigan siyosat orqali;

transfert to‘lovlari orqali;

daromadlar siyosati orqali;

pul-kredit siyosati orqali;// question: 30010 name: Davlat obligatsiyalarini chiqarib, aholi va xususiy biznesdan qarz olsa, bu…

::Davlat obligatsiyalarini chiqarib, aholi va xususiy biznesdan qarz olsa, bu…::Davlat obligatsiyalarini chiqarib, aholi va xususiy biznesdan qarz olsa, bu…

*davlat krediti;

iste’mol krediti;

ipoteka krediti;

bank krediti;// question: 29985 name: Davlat qachon faol rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?

::Davlat qachon faol rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?::Davlat qachon faol rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?

*soliqlarni kamaytirib, davlat sarflarini oshirsa;

soliqlar o‘zgarmay, davlat sarflarini ko‘paytirsa;

soliqlar o‘zgarmay, davlat sarflarini kamaytirsa;

soliqlar ortib, muvofiq ravishda sarflarni ko‘paytirsa;// question: 29984 name: Davlat qachon rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?

::Davlat qachon rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?::Davlat qachon rag‘batlantiruvchi fiskal siyosat yuritayotgan bo‘ladi?

*davlat xarajatlari o‘sib, soliqlar avvalgicha qolsa;

davlat byudjetiga qarashli korxonalarda ish haqini pasaytirsa;

daromad (foyda)ga soliqni ko‘paytirib, davlat xarajatlarini o‘zgartirmasa;

soliqlarni oshirib, davlat xarajatlarini pasaytirsa;// question: 30029 name: Davlat qarzi nima?

::Davlat qarzi nima?::Davlat qarzi nima?

*davlatning o‘z fuqarolari, banklar, korxonalar, shuningdek xorijiy mamlakatlardan qarzi;

davlatning sof eksportdagi ulushining qisqarishi;

davlat byudjetidagi taqchillikning o‘sishi;

davlatning xorijiy davlatlardan qarzi;// question: 29988 name: Davlat qarzining ko‘payishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

::Davlat qarzining ko‘payishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?::Davlat qarzining ko‘payishi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

*jamiyat a’zolari o‘rtasida milliy boylikni qayta taqsimlashga olib keladi;

turmush darajasini pasaytiradi;

yalpi milliy sarflarning ko‘payishiga olib keladi;

milliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish imkoniyatlarini qisqartiradi;// question: 29989 name: Davlat qarzining real muammolaridan biri – bu…

::Davlat qarzining real muammolaridan biri – bu…::Davlat qarzining real muammolaridan biri – bu…

*YAMMning bir qismi mamlakatdan chiqib ketishi;

ishlab chiqarish samaradorligini oshirish rag‘batlari pasayishi;

daromadlar o‘rtasidagi tengsizlik kuchayadi;

jamg‘armaning ulushi ortadi;// question: 29898 name: Davlat sarflari o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang:

::Davlat sarflari o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang\:::Davlat sarflari o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang\:

*sof eksportdagi o‘zgarishlar;

davlat byudjetidan beriladigan ish haqi miqdori;

atrof-muhitni muhofaza qilishga sarflar o‘zgarishi;

davlatning investitsion sarflari o‘zgarishi;// question: 30004 name: Davlat tomonidan kafolat va imtiyozlar berish foiz stavkalarini ...

::Davlat tomonidan kafolat va imtiyozlar berish foiz stavkalarini ...::Davlat tomonidan kafolat va imtiyozlar berish foiz stavkalarini tabaqalashtirish orqali kredit qanday vazifani bajaradi?

*taqsimlash;

joriy etish;

muomala xarajatlarini tejash;

nazorat qilish;// question: 29721 name: Davlatning iqtisodiyot, iqtisodiy munosabatlar va takror ishlab chiqarish ...

::Davlatning iqtisodiyot, iqtisodiy munosabatlar va takror ishlab chiqarish ...::Davlatning iqtisodiyot, iqtisodiy munosabatlar va takror ishlab chiqarish jarayonini tartibga solishga qaratilgan chor-tadbirlari qanday siyosatni anglatadi?

*iqtisodiy siyosat;

ijtimoiy siyosat;

ijtimoiy–iqtisodiy siyosat;

daromadlar siyosati;// question: 30030 name: Davlatning soliqlarni tartibga solish siyosati quyidagilardan qaysi birida ...

::Davlatning soliqlarni tartibga solish siyosati quyidagilardan qaysi birida ...::Davlatning soliqlarni tartibga solish siyosati quyidagilardan qaysi birida ifodalanadi?

*fiksal siyosatda;

pul taklifi o‘zgartirishga qaratilgan siyosatda;

tashqi iqtisodiy siyosatda;

monetar siyosatda;// question: 30031 name: Davlatning xarajatlar va soliqlar bilan bog‘liq bo‘lgan siyosati, bu…

::Davlatning xarajatlar va soliqlar bilan bog‘liq bo‘lgan siyosati, bu…::Davlatning xarajatlar va soliqlar bilan bog‘liq bo‘lgan siyosati, bu…

*fiskal siyosat;

monetar siyosat;

ijtimoiy-iqtisodiy siyosat;

ijtimoiy siyosat;// question: 29741 name: Demonitizatsiya deganda nima tushuniladi?

::Demonitizatsiya deganda nima tushuniladi?::Demonitizatsiya deganda nima tushuniladi?

*pulning baho masshtabini almashtirish;

pulni yaroqsiz holga kelishi;

qog‘oz pulni erkin ravishda oltinga almashtirish;

qog‘oz pullarning qadrsizlanishi;// question: 30020 name: Denominatsiya, bu …

::Denominatsiya, bu …::Denominatsiya, bu …

*eski pul birliklarini ma’lum nisbatda yangi pullar bilan almash-tirish;

qadrsizlangan puldan voz kechish;

pul tizimida ro‘y bergan tanglik natijasida pulning to‘lov vazifasini bajara olmay qolishi;

davlat tomonidan rasmiy ravishda valyuta kursini pasaytirish;// question: 29851 name: Doimiy xarajatlarning ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga nisbati orqali ...

::Doimiy xarajatlarning ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga nisbati orqali ...::Doimiy xarajatlarning ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga nisbati orqali xarajatlarning qanday turi aniqlanadi?

*o‘rtacha doimiy xarajatlar;

o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatlar;

o‘rtacha umumiy xarajatlar;

o‘rtacha ichki xarajatlar;// question: 29762 name: Doiraviy aylanish modeli jihatidan qarasak, bozor quyidagilardan iborat:

::Doiraviy aylanish modeli jihatidan qarasak, bozor quyidagilardan iborat\:::Doiraviy aylanish modeli jihatidan qarasak, bozor quyidagilardan iborat\:

*ikki\: resurslar va tovar (xizmat)lar bozoridan;

uch\: resurslar, ishlab chiqarish omillari, ishlab chiqarish vositalari bozoridan;

ikki\: tovar, xizmatlar va kapital bozoridan;

to‘rt\: yer, kapital, mehnat, tadbirkorlik omillari bozoridan;// question: 29677 name: Ehtiyojlarga xos bo‘lgan muhim xususiyat turli ehtiyojlarning bir-birini ...

::Ehtiyojlarga xos bo‘lgan muhim xususiyat turli ehtiyojlarning bir-birini ...::Ehtiyojlarga xos bo‘lgan muhim xususiyat turli ehtiyojlarning bir-birini taqozo qilishi nimani anglatadi?

*bir ehtiyojning boshqa bir ehtiyojni keltirib chiqarishini;

barcha ehtiyojlarning o‘sib borishini;

bir ehtiyoj boshqa bir ehtiyojning o‘rnini bosishini;

bir ehtiyojning boshqa bir ehtiyojni cheklashini;// question: 29676 name: Ehtiyojlarning o‘sib borish qonuni ishlab chiqarish bilan ehtiyojlar o‘...

::Ehtiyojlarning o‘sib borish qonuni ishlab chiqarish bilan ehtiyojlar o‘...::Ehtiyojlarning o‘sib borish qonuni ishlab chiqarish bilan ehtiyojlar o‘rtasidagi qanday bog‘liqlikni aks ettiradi?

*o‘zaro uzviy;

teskari;

uzviy va teskari;

aks ettirmaydi;// question: 29679 name: Ehtiyojlarning qondirilish usuliga asoslangan turini aniqlang:

::Ehtiyojlarning qondirilish usuliga asoslangan turini aniqlang\:::Ehtiyojlarning qondirilish usuliga asoslangan turini aniqlang\:

*bilvosita qondiriladigan ehtiyoj;

moddiy ehtiyoj;

ijtimoiyD)ma’naviy ehtiyoj;

madaniyD)maishiy ehtiyoj;// question: 30091 name: Erkin savdoni cheklashga qaratilgan qaysi to‘siq import tovarlarga aksiz ...

::Erkin savdoni cheklashga qaratilgan qaysi to‘siq import tovarlarga aksiz ...::Erkin savdoni cheklashga qaratilgan qaysi to‘siq import tovarlarga aksiz soliqlar hisoblanadi?

*boj to‘lovlari;

import kvotalari;

sifat standartlari;

standartli cheklashlar;// question: 29655 name: F. Kenening “sof mahsulot” to‘g‘risidagi g‘oyasiga binoan u qaysi tarmoq yoki...

::F. Kenening “sof mahsulot” to‘g‘risidagi g‘oyasiga binoan u qaysi tarmoq yoki...::F. Kenening “sof mahsulot” to‘g‘risidagi g‘oyasiga binoan u qaysi tarmoq yoki sohada yaratiladi?

*qishloq xo‘jaligida;

savdoda;

sanoatda;

ijtimoiy sohada;// question: 29978 name: Faol aholi 6,7 mln. kishini, ishsizlar 0,5 mln. kishini tashkil qilsa, ...

::Faol aholi 6,7 mln. kishini, ishsizlar 0,5 mln. kishini tashkil qilsa, ...::Faol aholi 6,7 mln. kishini, ishsizlar 0,5 mln. kishini tashkil qilsa, ishsizlik darajasi necha foizni tashkil qiladi?

*7,5%;


6,5 %;

7,2 %;


8,0 %;// question: 29756 name: Faoliyat natijasi qanday bo‘lishi ehtimolini bilgan holda, bari bir oqibati ...

::Faoliyat natijasi qanday bo‘lishi ehtimolini bilgan holda, bari bir oqibati ...::Faoliyat natijasi qanday bo‘lishi ehtimolini bilgan holda, bari bir oqibati qanday tugashini aniq, aytib bo‘lmaydigan vaziyat, ya’ni noaniqlik quyidagilarni ifodalaydi\:

*tavakkalchilik xatari;

risk mardlik belgisi;

xatarning namoyon bo‘lishi;

tavakkalchilik yutug‘i;// question: 29975 name: Fillips egri chizig‘i bo‘yicha quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: ...

::Fillips egri chizig‘i bo‘yicha quyidagicha xulosa chiqarish mumkin\: ...::Fillips egri chizig‘i bo‘yicha quyidagicha xulosa chiqarish mumkin\: ...

*inflyatsiya darajasini barqarorlashtirish zarur;

ishsizlikni inflyatsiyasur’atini pasaytirishevaziga kamaytirish mumkin;

ishsizlikning o‘zgarishiga ta’sir qilish mumkin emas, uni bozorning o‘zi hal qiladi;

ishsizlikni inflyatsiyasur’atini tezlashtirish evaziga pasaytirish mumkin;// question: 29974 name: Fillips egri chizig‘i:

::Fillips egri chizig‘i\:::Fillips egri chizig‘i\:

*ish haqining o‘sishi bilan ishsizlik darajasi o‘zgarishi o‘rtasidagi;

ishsizlik darajasi bilan YAIMning ishlab chiqarilgan hajmi o‘rtasidagi;

ish haqi o‘sishi bilan daromad o‘rtasidagi;

ishsizlik darajasi bilan real ish haqining o‘sishi o‘rtasidagi;// question: 29857 name: Firma mehnat bozorida monopsoniya hisoblanadi, lekin pirovard mahsulot ...

::Firma mehnat bozorida monopsoniya hisoblanadi, lekin pirovard mahsulot ...::Firma mehnat bozorida monopsoniya hisoblanadi, lekin pirovard mahsulot bozorida monopol mavqega ega emas. Raqobatdosh firmalarga nisbatan u\:

*kamroq ishchilarni yollaydi va nisbatan pastroq ish haqi belgilaydi;

ko‘proq ishchilarni yollaydi va nisbatan yuqori ish haqi belgilaydi;

kamroq ishchilar yollaydi va yuqoriroq ish haqi tayinlaydi;

ko‘proq ishchilar yollaydi va kamroq ish haqi belgilaydi;// question: 29837 name: Firmaning doimiy xarajatlari bu –

::Firmaning doimiy xarajatlari bu –::Firmaning doimiy xarajatlari bu –

*firma mahsulot ishlab chiqarmasa ham sarflanadigan xarajatlar;

mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan minimal xarajatlar;

resurslarni sotib olish xarajatlari;

mahsulot ishlab chiqarish hajmi o‘zgarishiga bog‘liq xarajatlar;// question: 29838 name: Firmaning o‘zgaruvchi xarajatlari bu –

::Firmaning o‘zgaruvchi xarajatlari bu –::Firmaning o‘zgaruvchi xarajatlari bu –

*mahsulot ishlab chiqarish hajmi o‘zgarishiga bog‘liq xarajatlar;

me’yoriy xarajatlar;

firma mahsulot ishlab chiqarmasa ham sarflanadigan xarajatlar;

mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan o‘rtacha xarajatlar;// question: 29840 name: Firmaning qisqa muddatli davrdagi umumiy (yalpi) xarajatlari (TD) bu –

::Firmaning qisqa muddatli davrdagi umumiy (yalpi) xarajatlari (TD) bu –::Firmaning qisqa muddatli davrdagi umumiy (yalpi) xarajatlari (TD) bu –

*doimiy va o‘zgaruvchi xarajatlar yig‘indisi;

o‘rtachao‘zgaruvchivao‘rtacha doimiyxarajatlaryig‘indisi;

o‘rtacha o‘zgaruvchi va me’yoriy xarajatlar yig‘indisi;

doimiy va me’yoriy xarajatlar yig‘indisi;// question: 30033 name: Fiskal siyosatning asosiy dastagi qaysi?

::Fiskal siyosatning asosiy dastagi qaysi?::Fiskal siyosatning asosiy dastagi qaysi?

*soliqlar;

foiz stavkasi;

hisob stavkasi;

ayirboshlash kurslari;// question: 30013 name: Foiz stavkasiga ta’sir qiluvchi asosiy omilni toping:

::Foiz stavkasiga ta’sir qiluvchi asosiy omilni toping\:::Foiz stavkasiga ta’sir qiluvchi asosiy omilni toping\:

*foiz summasi va qarzga berilgan pul miqdori;

ssuda kapitaliga talab va taklif nisbati;

kutiladigan foyda normasi va inflyatsiya darajasi;

qarz berish muddati va shartlari;// question: 29916 name: Foizniig muvozanatli stavkasi (pulga talab va pul taklifi kesishgan nuqta ...

::Foizniig muvozanatli stavkasi (pulga talab va pul taklifi kesishgan nuqta ...::Foizniig muvozanatli stavkasi (pulga talab va pul taklifi kesishgan nuqta nimaga ta’sir ko‘rsatadi?

*investitsiyalar darajasiga;

yalpi milliy mahsulot darajasiga;

moliyaviy va real kapitalning raqobatlashuvchi korxona va tarmoqlar o‘rtasida taqsimlanishiga;

tarmoqlar o‘rtasida taqsimlanishiga// question: 29717 name: Hayotiy vositalar va boyliklarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayriboshlash ...

::Hayotiy vositalar va boyliklarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayriboshlash ...::Hayotiy vositalar va boyliklarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayriboshlash va iste’mol qilish jarayonida vujudga keladigan munosabatlar qanday nomlanadi?

*ijtimoi-iqtisodiy munosabatlar;

tashkili-iqtisodiy munosabatlar;

ishlab chiqarish munosabatlari;

ijtimoiy munosabatlar;// question: 29693 name: Hayotiy zarur ne’matlar va boyliklarni takror ishlab chiqa-rish jarayonining ...

::Hayotiy zarur ne’matlar va boyliklarni takror ishlab chiqa-rish jarayonining ...::Hayotiy zarur ne’matlar va boyliklarni takror ishlab chiqa-rish jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladigan faoliyat qanday nomlanadi?

*iste’mol;

ayirboshlash;

taqsimlash;

ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish);// question: 30056 name: Hozirgi paytda korporatsiyalarning asosiy maqsadi:

::Hozirgi paytda korporatsiyalarning asosiy maqsadi\:::Hozirgi paytda korporatsiyalarning asosiy maqsadi\:

*bozor hajmini eng yuqori darajaga ko‘tarish;

ishlab chiqarishni eng yuqori darajaga ko‘tarish;

foydani eng yuqori darajaga ko‘tarish;

ish bilan ta’minlashni eng yuqori darajaga ko‘tarish;// question: 29641 name: Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida iqtisodiy o‘sishni ta’...

::Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida iqtisodiy o‘sishni ta’...::Hozirgi zamon iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida iqtisodiy o‘sishni ta’minlashning va tartibga solishning asosiy vositasi pul deb hisoblanadi?

*monetarizm;

keynschilar;

institutsionalizm;

liberalizm;// question: 29739 name: Hozirgi zamon pulining qadr-qimmati nima bilan o‘lchanadi?

::Hozirgi zamon pulining qadr-qimmati nima bilan o‘lchanadi?::Hozirgi zamon pulining qadr-qimmati nima bilan o‘lchanadi?

*muomaladagi pul miqdori bilan;

narxlar darajasi bilan;

mutloq likvidliligi bilan;

undagi oltin miqdori bilan;// question: 29874 name: Ijara haqi qachon yer rentasiga teng bo‘ladi?

::Ijara haqi qachon yer rentasiga teng bo‘ladi?::Ijara haqi qachon yer rentasiga teng bo‘ladi?

*yer uchastkalarida ijara shartnomasi tuzilgunga qadar asosiy kapital mavjud bo‘lmasa;

mavjud asosiy kapitalga amortizatsiya hisoblansa;

yer uchastkalarida avval qurilgan bino-inshootlar bo‘lsa;

ijara shartnomasi tuzilgunga qadar asosiy kapital mavjud bo‘lsa;// question: 29692 name: Ijtimoiy ishlab chiqarish nima?

::Ijtimoiy ishlab chiqarish nima?::Ijtimoiy ishlab chiqarish nima?

*jamiyat miqyosida amalga oshiriladigan ishlab chiqarish jarayoni;

iste’mol buyumlarini ishlab chiqarish jarayoni;

ishchi kuchini ishlab chiqarish jarayoni;

ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish jarayoni;// question: 29707 name: IjtimoiyD)iqtisodiy tizimlarning o‘rin almashinish sabablari formatsion ...

::IjtimoiyD)iqtisodiy tizimlarning o‘rin almashinish sabablari formatsion ...::IjtimoiyD)iqtisodiy tizimlarning o‘rin almashinish sabablari formatsion yondashuvda qanday izohlanadi?

*ishlab chiqarish kuchlari rivojlanish darajasiga ishlab chiqarish munosabatlarining mos kelishi;

ishlab chiqarish texnologik usulining o‘zgarishi;

ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasiga ishlab chiq-rish munosabatlarining mos kelmasligi o‘rtasidagi ziddiyat;

ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasiga ustqurmaning mos kelmasligi;// question: 30078 name: Importga ta’rifli cheklovlarga qaraganda, importga kvota jamiyat uchun katta ...

::Importga ta’rifli cheklovlarga qaraganda, importga kvota jamiyat uchun katta ...::Importga ta’rifli cheklovlarga qaraganda, importga kvota jamiyat uchun katta yo‘qotishlarga sabab bo‘ladi, chunki\:

*mamlakatning o‘zida ishlab chiqarilayotgan shunday tovarga bozorda monopol hukmronlik o‘rnatilib, importning samarasiz taqsimlanishiga olib keladi;

import qilinayotgan tovar narxi jahon narxlariga nisbatan ko‘tariladi;

shu tovarga aholining to‘lov qobiliyatini susaytiradi, import miqdori qisqaradi;

tovarlarni import qilishda kelishmovchiliklarni bartaraf qiladi;// question: 29728 name: Industrial jamiyatning qaysi belgisi sanoatda mashinalashgan ishlab chiqarish...

::Industrial jamiyatning qaysi belgisi sanoatda mashinalashgan ishlab chiqarish...::Industrial jamiyatning qaysi belgisi sanoatda mashinalashgan ishlab chiqarish ustuvorligini ta’minlaydi?

*yirik mashinalashgan ishlab chiqarish qaror topishi;

og‘ir sanoatning rivojlanishi;

urbanizatsiya jarayoni kuchayishi;

jamg‘arishning jadal borishi;// question: 29940 name: Inflyatsion farq:

::Inflyatsion farq\:::Inflyatsion farq\:

*yalpi xarajatlarning ishlab chiqarilgan mahsulot hajmidan ko‘pligi;

talab va taklifning o‘sish sur’atidagi mutanosiblik;

yalpi xarajatlarning ishlab chiqarish hajmidan kamligi;

yalpi xarajatlar va yalpi daromadlar mutanosibligi;// question: 30018 name: Inflyatsiya kuchayganda monetizatsiya koeffitsiyenti:

::Inflyatsiya kuchayganda monetizatsiya koeffitsiyenti\:::Inflyatsiya kuchayganda monetizatsiya koeffitsiyenti\:

*ortadi;

pasayadi;

o‘zgarmaydi;

ular o‘rtasida hech qanday bog‘lanish yo‘q;// question: 30024 name: Inflyatsiya ro‘y berganda aholii narxlar pasayguncha pul sarflarini ...

::Inflyatsiya ro‘y berganda aholii narxlar pasayguncha pul sarflarini ...::Inflyatsiya ro‘y berganda aholii narxlar pasayguncha pul sarflarini qisqartirishi va bu o‘z navbatida talabni kamaytirib, oqibatida narxlarni pasaytirishi qanday nomlanadi?

*kutish samarasi;

Pigu samarasi;

daromad samarasi;

o‘rnini bosish samarasi;// question: 29933 name: Intensiv iqtisodiy o‘sish qanday amalga oshadi?

::Intensiv iqtisodiy o‘sish qanday amalga oshadi?::Intensiv iqtisodiy o‘sish qanday amalga oshadi?

*mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish orqali;

yangi korxonalar qurish yo‘li bilan;

ishlovchilar sonini mutloq oshirish hisobiga;

qo‘shimcha pul resurslarini jalb qilish bilan;// question: 29917 name: Investitsion qarorlar qabul qilishga quyidagilardan qaysi biri asos hisoblanadi?

::Investitsion qarorlar qabul qilishga quyidagilardan qaysi biri asos hisoblanadi?::Investitsion qarorlar qabul qilishga quyidagilardan qaysi biri asos hisoblanadi?

*foizning real stavkasi;

foizning nominal stavkasi;

soliqlar darajasi;

pul taklifi;// question: 29915 name: Investitsion sarflar nima uchun o‘zgaruvchan hisoblanadi?

::Investitsion sarflar nima uchun o‘zgaruvchan hisoblanadi?::Investitsion sarflar nima uchun o‘zgaruvchan hisoblanadi?

*davlat iqtisodiy siyosati o‘zgarib turadi;

buyuk kashfiyotlar doimiy paydo bo‘lib turmaydi;

foyda doimiy barqaror emas;

investitsion tovarlar noaniq xizmat muddatiga egaligidan;// question: 29897 name: Investitsion sarflar o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni toping:

::Investitsion sarflar o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni toping\:::Investitsion sarflar o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni toping\:

*texnologiya, ortiqcha quvvatlar mavjudligi;

kutiladigan foyda;

soliqlar;

foiz stavkasi;// question: 29914 name: Investitsiyalar darajasini belgilaydigan asosiy omil nima?

::Investitsiyalar darajasini belgilaydigan asosiy omil nima?::Investitsiyalar darajasini belgilaydigan asosiy omil nima?

*sof foyda normasi va foizning real stavkasi;

bank foiz stavkasi;

sof foyda normasi va foizning nominal stavkasi;

investitsiyalardan kutilayotgan sof foyda normasi;// question: 30022 name: Investitsiyalar uchun pulga talab miqdori qaysi ko‘rsatkichga teskari ...

::Investitsiyalar uchun pulga talab miqdori qaysi ko‘rsatkichga teskari ...::Investitsiyalar uchun pulga talab miqdori qaysi ko‘rsatkichga teskari mutanosiblikda o‘zgaradi?

*foizning real stavkasiga;

foizning nominal stavkasiga;

nominal YAIM ga;

real YAIM ga;// question: 29921 name: Investitsiyalardagi o‘zgarishning multiplikatorga ko‘paytmasi nimani anglatadi?

::Investitsiyalardagi o‘zgarishning multiplikatorga ko‘paytmasi nimani anglatadi?::Investitsiyalardagi o‘zgarishning multiplikatorga ko‘paytmasi nimani anglatadi?

*SMM (milliy daromad)dagi o‘zgarishni;

akseleratorni;

multiplikator samarasini;

retsession farqni;// question: 29976 name: Iqtisodiy faol aholi bu ...

::Iqtisodiy faol aholi bu ...::Iqtisodiy faol aholi bu ...

*mehnatga layoqatli aholi va ish qidirayotganlar;

mehnatga layoqatli aholi;

tadbirkorlik bilan shug‘ullanayotgan va ish qidirayotgan aholi;

mamlakat aholisi;// question: 29768 name: Iqtisodiy faoliyat ijtimoiy hayotning birlamchi asosi ekanligi qaysi ...

::Iqtisodiy faoliyat ijtimoiy hayotning birlamchi asosi ekanligi qaysi ...::Iqtisodiy faoliyat ijtimoiy hayotning birlamchi asosi ekanligi qaysi tamoyilda o‘z aksini topgan?

*iqtisodning siyosatdan ustuvorligida;

Davlat – bosh islohotchiligida;

qonunlar ustuvorligida;

bozor iqtisodiyotiga o‘tishjarayonida kuchli ijtimoiysiyosat yuritishda;// question: 29694 name: Iqtisodiy faoliyatning qaysi turi (bosqichi)da yaratilgan iqtisodiy ne’matlar...

::Iqtisodiy faoliyatning qaysi turi (bosqichi)da yaratilgan iqtisodiy ne’matlar...::Iqtisodiy faoliyatning qaysi turi (bosqichi)da yaratilgan iqtisodiy ne’matlar ishlab chiqaruvchilardan iste’molchiga o‘tadi?

*ayirboshlash;

xizmat ko‘rsatish;

ishlab chiqarish(xizmat ko‘rsatish);

taqsimlash;// question: 29967 name: Iqtisodiy faollikni tavsiflovchi qaysi ko‘rsatkich sikl faza-larini ...

::Iqtisodiy faollikni tavsiflovchi qaysi ko‘rsatkich sikl faza-larini ...::Iqtisodiy faollikni tavsiflovchi qaysi ko‘rsatkich sikl faza-larini ajratishda asosiy mezon hisoblanadi?

*ishlab chiqarishning real hajmi;

bandlik va ishsizlik darajasi;

foiz stavkasi o‘zgarishi;

valyuta kurslari tebranishi;// question: 29843 name: Iqtisodiy foydaning o‘sishi raqobatli bozorda nimaga olib keladi?

::Iqtisodiy foydaning o‘sishi raqobatli bozorda nimaga olib keladi?::Iqtisodiy foydaning o‘sishi raqobatli bozorda nimaga olib keladi?

*tarmoqqa yangi firmalar kirib kelishiga;

amal qilayotgan firmalarning ishlab chiqarishni kengaytirishga;

mahsulotning bozor narxi o‘sishiga;

ishlatilayotgan resurslar narxi o‘sishiga;// question: 29671 name: Iqtisodiy hodisa va jarayonlar o‘rtasidagi muqarrar takror-lanib turadigan, ...

::Iqtisodiy hodisa va jarayonlar o‘rtasidagi muqarrar takror-lanib turadigan, ...::Iqtisodiy hodisa va jarayonlar o‘rtasidagi muqarrar takror-lanib turadigan, doimo mavjud bo‘ladigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki teskari ichki sabab-oqibat bog‘liqliklar va aloqadorliklar qanday qonunning mohiyatini anglatadi?

*iqtisodiy qonunning;

iqtisodiy kategoriyaning;

yuridik qonunning;

tabiat qonunining;// question: 29776 name: Iqtisodiy islohotlar nima?

::Iqtisodiy islohotlar nima?::Iqtisodiy islohotlar nima?

*iqtisodiyotda bozor munosabatlarini shakllantirishga qaratilgan choraD)tadbirlar;

ijtimoiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan choraD)tadbirlar;

siyosiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan choraD)tadbirlar;

ma’naviy va maishiy o‘zgarishlarga qaritilgan tadbirlar;// question: 29777 name: Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri...

::Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri...::Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o‘tishning shart-sharoitini vujudga keltiradi?

*mulkiy munosabatlarni isloh qilish;

boshqarish tizimini isloh qilish va bozor infratuzilmasini yaratish;

moliya-kredit va narx-navo islohoti;

agrar islohotlar;// question: 29644 name: Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning qaysi usuli dalillardan asosiy ...

::Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning qaysi usuli dalillardan asosiy ...::Iqtisodiy jarayonlarni ilmiy bilishning qaysi usuli dalillardan asosiy qonun-qoidalar ishlab chiqishni yoki amaliyotdan nazariya tomon borishni bildiradi?

*induksiya;

deduksiya;

ilmiy abstraksiya;

empirik;// question: 29703 name: Iqtisodiy muammolar qisman bozor, qisman hukumat tom-nidan yechilar ekan, ...

::Iqtisodiy muammolar qisman bozor, qisman hukumat tom-nidan yechilar ekan, ...::Iqtisodiy muammolar qisman bozor, qisman hukumat tom-nidan yechilar ekan, bunday iqtisodiyot\:

*aralash iqtisodiyot;

bozor iqtisodiyoti;

natural xo‘jalik;

markazdan boshqariladigan iqtisodiyot;// question: 29713 name: Iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari, xo‘jalik ...

::Iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari, xo‘jalik ...::Iqtisodiy munosabatlar, iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari, xo‘jalik yuritish mexanizmlari va iqtisodiy muassasalarning o‘zaro uzviy bog‘liqlikda tarkib topgan yaxlit tuzilmasi qanday nomlanadi?

*iqtisodiy tizim;

iqtisodiyot;

iqtisodiy tizim modeli;

jamiyat;// question: 29943 name: Iqtisodiy mutanosiblikning zaruriyati asosida nima yotadi?

::Iqtisodiy mutanosiblikning zaruriyati asosida nima yotadi?::Iqtisodiy mutanosiblikning zaruriyati asosida nima yotadi?

*ishlab chiqarishning ma’lum miqdordagi omillar nisbatini talab qilishi;

ishlab chiqarish bilan iste’mol muvozanati;

mehnat omilining ixtisoslashuvi;

kapital omilining tarkibiy tuzilishi muammosi;// question: 29698 name: Iqtisodiy ne’mat, tovar va xizmatlar yaratiladigan tarmoq va sohalar qanday ...

::Iqtisodiy ne’mat, tovar va xizmatlar yaratiladigan tarmoq va sohalar qanday ...::Iqtisodiy ne’mat, tovar va xizmatlar yaratiladigan tarmoq va sohalar qanday nom bilan ataladi?

*iqtisodiyotning real ishlab chiqarish tarmoq va sohalari;

nomoddiy ishlab chiqarsh sohalari;

moddiy ishlab chiqarish;

xalq xo‘jaligi tarmoq va sohalari;// question: 29926 name: Iqtisodiy o‘sish intensiv bo‘ladi, agar:

::Iqtisodiy o‘sish intensiv bo‘ladi, agar\:::Iqtisodiy o‘sish intensiv bo‘ladi, agar\:

*mehnat unumdorligining o‘sish sur’ati band bo‘lganlar o‘sish sur’atiga qaraganda yuqori bo‘lsa;

qo‘shimcha mehnat omilini jalb qilish natijasida milliy daromad hajmi o‘ssa;

kapital bilan qurollanish darajasi o‘ssa;

mahsulot birligiga sarflangan resurslar hajmi o‘ssa;// question: 29925 name: Iqtisodiy o‘sish o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uch ko‘rsatkich:

::Iqtisodiy o‘sish o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uch ko‘rsatkich\:::Iqtisodiy o‘sish o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uch ko‘rsatkich\:

*YAIM hajmining va aholi jon boshiga va resurs birligiga nisbiy miqdorining o‘sish sur’ati;

YAIM va kapital qaytimining o‘sish sur’ati;

aholi jon boshiga yaratilgan YAIM va mehnat unumdorligining o‘sish sur’ati;

aholining va YAIMning o‘sish sur’ati;// question: 29934 name: Iqtisodiy o‘sishga to‘sqinlik qiladigan omilni aniqlang:

::Iqtisodiy o‘sishga to‘sqinlik qiladigan omilni aniqlang\:::Iqtisodiy o‘sishga to‘sqinlik qiladigan omilni aniqlang\:

*atrof-muhitni himoya qilishga ketadigan xarajatlarning ortishi;

mehnat unumdorligining ortishi;

investitsiyalarning ko‘payishi;

malaka va ta’lim uchun xarajatlarning ortishi;// question: 29929 name: Iqtisodiy o‘sishning intensiv omillariga nimalar kiradi?

::Iqtisodiy o‘sishning intensiv omillariga nimalar kiradi?::Iqtisodiy o‘sishning intensiv omillariga nimalar kiradi?

*mehnat unumdorligining ortishi;

band bo‘lgan ishlovchilarning soni ortishi;

ishlab chiqarish maydonlarining kengayishi;

mavjud texnologiya darajasida investitsiya hajmining o‘sishi;// question: 29938 name: Iqtisodiy o‘sishning qaysi modelida investitsiyalarning o‘sishi sur’ati ...

::Iqtisodiy o‘sishning qaysi modelida investitsiyalarning o‘sishi sur’ati ...::Iqtisodiy o‘sishning qaysi modelida investitsiyalarning o‘sishi sur’ati iqtisodiyotda talab va taklif ko‘payishining asosiy omili bo‘lib xizmat qilishi ko‘rsatiladi

*E. Domer modelida;

R. Xarrod modelida;

R. Solou modelida;

Kobba Duglas modelida;// question: 29928 name: Iqtisodiy o‘sishning sifat darajasini qanday ko‘rsatkichlar orqali ifodalab ...

::Iqtisodiy o‘sishning sifat darajasini qanday ko‘rsatkichlar orqali ifodalab ...::Iqtisodiy o‘sishning sifat darajasini qanday ko‘rsatkichlar orqali ifodalab bo‘lmaydi?

*mamlakatning tabiiy-geografik joylashuvi o‘zgarsa;

1% iqtisodiy o‘sishga erishish uchun sarflangan xarajatlarning o‘zgarishi ro‘y bersa;

mehnat unumdorligining o‘zgarishi sodir bo‘lsa;

bir-birlik qo‘shimcha milliy daromad yaratish uchun sarf langan xarajatlar kamayib borsa;// question: 29650 name: Iqtisodiy qonunlar qanday xarakterga ega?

::Iqtisodiy qonunlar qanday xarakterga ega?::Iqtisodiy qonunlar qanday xarakterga ega?

*obʻyektiv;

subʻyektiv;

ham obʻyektiv, ham subʻyektiv;

huquqiy;// question: 29672 name: Iqtisodiy qonunlarning obʻyektiv xarakteri nimani anglatadi?

::Iqtisodiy qonunlarning obʻyektiv xarakteri nimani anglatadi?::Iqtisodiy qonunlarning obʻyektiv xarakteri nimani anglatadi?

*ularning mavjud bo‘lishi va amal qilishi kishilarning xohishD)\nirodasiga bog‘liq bo‘lmaydi;

insoniyat jamiyati mavjud bo‘lganda, amal qiladi;

ishlab chiqarish bo‘lganda, amal qiladi;

kishilarning maqsadli iqtisodiy faoliyati orqali namoyon bo‘ladi;// question: 29685 name: Iqtisodiy resurslar hisobiga olinadigan daromad turini aniqlang:

::Iqtisodiy resurslar hisobiga olinadigan daromad turini aniqlang\:::Iqtisodiy resurslar hisobiga olinadigan daromad turini aniqlang\:

*ish haqi, foiz, renta, me’yordagi foyda;

mukofot;

dividend;

foyda;// question: 29690 name: Iqtisodiy resurslar nima?

::Iqtisodiy resurslar nima?::Iqtisodiy resurslar nima?

*kapital, yer, ishchi kuchi, tadbirkorlik layoqati;

pul;


insonlar;

tovar;// question: 29820 name: Iqtisodiy resurslarga narx darajasini belgilab beruvchi omillardan qaysi biri...

::Iqtisodiy resurslarga narx darajasini belgilab beruvchi omillardan qaysi biri...::Iqtisodiy resurslarga narx darajasini belgilab beruvchi omillardan qaysi biri ayni vaqtda mahsulot ishlab chiqarish hajmini ham o‘stirib borish imkonini beradi?

*resurslarning unumdorligi;

shu resurs yordamida ishlab chiqarilgan tovarlarning bozor narxi;

birgalikda foydalaniladigan resurslarning bozor narxi;

resurs turining jismoniy xususiyati;// question: 29646 name: Iqtisodiy resurslarning barcha turi uchun umumiy bo‘lgan xususiyat nimadan ...

::Iqtisodiy resurslarning barcha turi uchun umumiy bo‘lgan xususiyat nimadan ...::Iqtisodiy resurslarning barcha turi uchun umumiy bo‘lgan xususiyat nimadan iborat?

*nisbatan cheklangan yoki kamyob;

inson mehnatining natijasi;

mutlaq cheklanganlik;

qiymatga ega;// question: 29689 name: Iqtisodiy rivojlanish nima?

::Iqtisodiy rivojlanish nima?::Iqtisodiy rivojlanish nima?

*ishlab chiqarish natijalarining to‘xtovsiz ortib borishi;

ehtiyojlarni qondirish;

bozorga tovarlar yetkazib berish;

moddiy ne’matlar ishlab chiqarish;// question: 29955 name: Iqtisodiy sikl qanday harakatni ifodalaydi?

::Iqtisodiy sikl qanday harakatni ifodalaydi?::Iqtisodiy sikl qanday harakatni ifodalaydi?

*milliy iqtisodiyotning bir iqtisodiy inqirozdan ikkinchisi boshlanguncha takrorlanib turadigan harakatini;

iqtisodiyotning yuqorilab boruvchi chiziq shaklidagi harakatini;

iqtisodiyotning yopiq doira shaklidagi harakatini;

ishlab chiqarish o‘sish sur’atlarining o‘zgarishini;// question: 29964 name: Iqtisodiy siklining kelib chiqishini faqat ichki omillarga bog‘lovchi ...

::Iqtisodiy siklining kelib chiqishini faqat ichki omillarga bog‘lovchi ...::Iqtisodiy siklining kelib chiqishini faqat ichki omillarga bog‘lovchi nazariya qanday nomlanadi?

*internal nazariya;

eksternal nazariya;

eksternal-internal nazariya;

kliring;// question: 29663 name: Iqtisodiy tahlilda nima uchun: “Boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda” degan ...

::Iqtisodiy tahlilda nima uchun\: “Boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda” degan ...::Iqtisodiy tahlilda nima uchun\: “Boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda” degan farazdan foydalaniladi?

*iqtisodiy hodisa yoki jarayonga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ko‘plab omillardan bitta asosiysini ajratib olib, ularning mohiyatini va o‘zgarishidagi asosiy tamoyillarni ochib berish uchun;

iqtisodiy hodisa yoki jarayonlardagi ustuvor tamoyillarni aniqlash uchun;

iqtisodiy hodisa yoki jarayonlardagi ichki nomutanosibliklarni aniqlash uchun;

iqtisodiy hodisa yoki jarayonlarning bir-biridan farqini chiqarish uchun;// question: 29708 name: Iqtisodiy tizim nima?

::Iqtisodiy tizim nima?::Iqtisodiy tizim nima?

*ishlab chiqarishni tashkil etish shakli

jamiyatning asosiy yo‘nalishi;

sotsialD)iqtisodiy munosabatlar asosi;

ijtimoiy ishlab chiqarish shaklidir;// question: 29724 name: Iqtisodiy tizimning industrial ishlab chiqarishning vujudga kelishi va ...

::Iqtisodiy tizimning industrial ishlab chiqarishning vujudga kelishi va ...::Iqtisodiy tizimning industrial ishlab chiqarishning vujudga kelishi va rivojlanishi bo‘yicha turkumlangan turini aniqlang\:

*industrial jamiyat;

feodalizm;

an’anaviy iqtisodiyot;

ommaviy iste’mol jamiyati;// question: 29722 name: Iqtisodiy tizimning iqtisodiy jarayonlarni boshqarish va u-g‘unlashtirish ...

::Iqtisodiy tizimning iqtisodiy jarayonlarni boshqarish va u-g‘unlashtirish ...::Iqtisodiy tizimning iqtisodiy jarayonlarni boshqarish va u-g‘unlashtirish mexanizmi hamda mulkchilikning hukmron shakli bo‘yicha turkumlangan turini aniqlang\:

*bozor iqtisodiyoti;

ibtidoiy jamoa;

industrial jamiyat;

ommaviy iste’mol jamiyati;// question: 29723 name: Iqtisodiy tizimning ishlab chiqarishning texnologik usuli bo‘yicha ...

::Iqtisodiy tizimning ishlab chiqarishning texnologik usuli bo‘yicha ...::Iqtisodiy tizimning ishlab chiqarishning texnologik usuli bo‘yicha turkumlangan turini aniqlang\:

*oddiy kooperatsiyaga asoslangan iqtisodiy tizim;

feodalizm;

buyruqli iqtisodiyot;

toindustrial jamiyat;// question: 29725 name: Iqtisodiy tizimning jamiyat iqtisodiy taraqqiyot darajasiga ko‘ra ...

::Iqtisodiy tizimning jamiyat iqtisodiy taraqqiyot darajasiga ko‘ra ...::Iqtisodiy tizimning jamiyat iqtisodiy taraqqiyot darajasiga ko‘ra turkumlangan turini aniqlang\:

*o‘tkinchi jamiyat;

kapitalizm;

manifakturaga asoslangan iqtisodiy tizim;

aralash iqtisodiyot;// question: 29726 name: Iqtisodiy tizimning mulkiy jihatdan turkumlangan turini anilang:

::Iqtisodiy tizimning mulkiy jihatdan turkumlangan turini anilang\:::Iqtisodiy tizimning mulkiy jihatdan turkumlangan turini anilang\:

*o‘tkinchi jamiyat;

quldorlik;

industrial jamiyat;

bozor iqtisodiyoti;// question: 29711 name: Iqtisodiy tizimning qaysi nusxasi (modeli)da xususiy mulkning ustunligi va ...

::Iqtisodiy tizimning qaysi nusxasi (modeli)da xususiy mulkning ustunligi va ...::Iqtisodiy tizimning qaysi nusxasi (modeli)da xususiy mulkning ustunligi va boshqarishning bozor mexanizmi ta’D)minlanadi?

*sof kapitalizmda;

buyruqli iqtisodiyotda;

aralash iqtisodiyotda;

an’anaviy iqtisodiyotda;// question: 29714 name: Iqtisodiy tizimning quyidagi tarkibiy qismlaridan qaysi biri uni davlat ...

::Iqtisodiy tizimning quyidagi tarkibiy qismlaridan qaysi biri uni davlat ...::Iqtisodiy tizimning quyidagi tarkibiy qismlaridan qaysi biri uni davlat tomonidan tartibga solish zarurligini anglatadi?

*xo‘jalik yuritish mexanizmi;

texnologiya;

ishlab chiqarishning tabiiy va iqtisodiy shar-sharoitlari;

iqtisodiy munosabatlar;// question: 29834 name: Iqtisodiy va tabiiy resurslar bevosita mehnatning ta’sirida bo‘lish vaqti ...

::Iqtisodiy va tabiiy resurslar bevosita mehnatning ta’sirida bo‘lish vaqti ...::Iqtisodiy va tabiiy resurslar bevosita mehnatning ta’sirida bo‘lish vaqti qanday nomlanadi?

*ish davri;

mehnat predmetlari tabiiy jarayonlar ta’sirida bo‘lish vaqti;

ishlab chiqarish vaqti;

ishlab chiqarish vositalari zaxirada bo‘lish vaqti;// question: 29633 name: Iqtisodiyot nazariyasi qachon fan sifatida shakllana boshlagan?

::Iqtisodiyot nazariyasi qachon fan sifatida shakllana boshlagan?::Iqtisodiyot nazariyasi qachon fan sifatida shakllana boshlagan?

*XIX asrda;

XVII–XVIII asrlar orasida;

kishilik jamiyati vujudga kelgandan boshlab;

A.Smitning «Xalqlar boyligi...» kitobi chop etilishi bilan;// question: 29640 name: Iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida savdo-sotiq va asosan, tashqi savdo ...

::Iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida savdo-sotiq va asosan, tashqi savdo ...::Iqtisodiyot nazariyasining qaysi oqimida savdo-sotiq va asosan, tashqi savdo barcha boyliklarning manbai deb hisoblanadi?

*merkantilizm;

fiziokratlar;

klassik burjua iqtisodiy maktabi;

marksistik nazariya;// question: 30000 name: Iqtisodiyotda bo‘sh turgan pul mablag‘larining ssuda fondi shaklida to‘...

::Iqtisodiyotda bo‘sh turgan pul mablag‘larining ssuda fondi shaklida to‘...::Iqtisodiyotda bo‘sh turgan pul mablag‘larining ssuda fondi shaklida to‘planishi va ularning turli ehtiyojlar uchun ma’lum muddatga, haq to‘lash va qaytarilishlik sharti bilan yo‘naltirilish jarayoni bu…

*kredit munosabati;

kredit obʻyekti;

kredit subʻyekti;

kredit tizimi;// question: 29780 name: Iqtisodiyotda bozor munosabatlarining shakllantirishga qaratilgan ...

::Iqtisodiyotda bozor munosabatlarining shakllantirishga qaratilgan ...::Iqtisodiyotda bozor munosabatlarining shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar qanday islohotlarni anglatadi?

*iqtisodiy islohotlar;

ijtimoiy islohotlar;

siyosiy islohotlar;

ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar;// question: 29969 name: Iqtisodiyotdagi turg‘unlik tufayli yuzaga kelgan ishsizlikni:

::Iqtisodiyotdagi turg‘unlik tufayli yuzaga kelgan ishsizlikni\:::Iqtisodiyotdagi turg‘unlik tufayli yuzaga kelgan ishsizlikni\:

*siklli ishsizlik;

tarkibiy ishsizlik;

fraksion ishsizlik;

mavsumiy ishsizlik;// question: 29942 name: Iqtisodiyotga quyidagilardan qaysi birini ko‘pincha «in’eksiya» deb ataladi?

::Iqtisodiyotga quyidagilardan qaysi birini ko‘pincha «in’eksiya» deb ataladi?::Iqtisodiyotga quyidagilardan qaysi birini ko‘pincha «in’eksiya» deb ataladi?

*investitsiya;

jamg‘arma;

soliqlar;

import;// question: 30035 name: Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish (IDTTS) qanday xarakterdagi ...

::Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish (IDTTS) qanday xarakterdagi ...::Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish (IDTTS) qanday xarakterdagi tadbirlar tizimidan iborat?

*qonunchilik, ijro etish va nazorat qilish;

boshqarish, buyruq berish va rejalashtirish;

istiqbolni belgilash, ishlab chiqarish, prognozlash;

tartibni saqlash, mudofaa, ijtimoiy himoya;// question: 29673 name: Iqtisodiyotning asosiy muammolari quyidagi javoblardan qaysi birida berilgan?

::Iqtisodiyotning asosiy muammolari quyidagi javoblardan qaysi birida berilgan?::Iqtisodiyotning asosiy muammolari quyidagi javoblardan qaysi birida berilgan?

*nima ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kim uchun ishlab chiqarish?

nima iste’mol qilinadi, qanday ishlab chiqariladi, kim ishlab chiqaradi?

nima ishlab chiqariladi, qanday iste’mol qilinadi, kim ishlab chiqaradi?

nima iste’mol qilinadi, qanday ishlab chiqariladi, kim iste’mol qiladi?// question: 29856 name: Ish haqi darajasiga mehnat bozori kon’yunkturasidan tashqari quyidagilardan ...

::Ish haqi darajasiga mehnat bozori kon’yunkturasidan tashqari quyidagilardan ...::Ish haqi darajasiga mehnat bozori kon’yunkturasidan tashqari quyidagilardan qaysi biri ta’sir qilmaydi?

*mamlakatda qonunlar ijrosi va siyosiy vaziyat;

texnika, texnologiya darajasi;

mamlakatning iqtisodiy taraqqiyot darajasi;

mehnat resurslari soni;// question: 29866 name: Ish haqi mahsulot birligi uchun belgilangan yagona narx bo‘yicha, to‘lab ...

::Ish haqi mahsulot birligi uchun belgilangan yagona narx bo‘yicha, to‘lab ...::Ish haqi mahsulot birligi uchun belgilangan yagona narx bo‘yicha, to‘lab borilsa, ishbay ish haqining qanday turi qo‘llanilgan bo‘ladi?

*oddiy ishbay;

ishbay-mukofotli;

ishbay-progressiv;

oddiy yoki mukofotli ishbay;// question: 29863 name: Ishchi kuchi (mehnat) ning aniq bozorida qachon ish haqining o‘sishi ro‘y ...

::Ishchi kuchi (mehnat) ning aniq bozorida qachon ish haqining o‘sishi ro‘y ...::Ishchi kuchi (mehnat) ning aniq bozorida qachon ish haqining o‘sishi ro‘y beradi?

*taklif o‘sib, talab cheklanganda;

ishchi kuchi taklifi cheklanganda;

ishchi kuchiga talab cheklanganda;

boshqa iqtisodiy resurslarga talab cheklanganda;// question: 29977 name: Ishchi kuchini takror hosil qilish quyidagidardan qaysi birini o‘z ichiga ...

::Ishchi kuchini takror hosil qilish quyidagidardan qaysi birini o‘z ichiga ...::Ishchi kuchini takror hosil qilish quyidagidardan qaysi birini o‘z ichiga qamrab oladi?

*xodimlarni iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari o‘rtasida taqsimlash va qayta taqsimlash;

xodimlarning mehnat malakasini oshirib borish;

xodimlarning umumiy bilim va kasbiy darajasini o‘stirib borish;

xodimlarning jismoniy kuchlari va aqliy qobiliyatlarini uzluksiz tiklab turish;// question: 29982 name: Ishchi kuchini takror hosil qilishning qaysi jihati tabiiy ishsizlarni qamrab...

::Ishchi kuchini takror hosil qilishning qaysi jihati tabiiy ishsizlarni qamrab...::Ishchi kuchini takror hosil qilishning qaysi jihati tabiiy ishsizlarni qamrab olmaydi?

*aholi tabiiy o‘sishining umumiy shartD)sharoitlarini yaratish;

ishga jalb qilish va bo‘shatish;

mehnat resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlash;

aholining turli ehtiyojlarini qondirib borish;// question: 30075 name: Ishchi kuchining bir mamlakatdan boshqasiga doimiy yashash uchun chiqib ...

::Ishchi kuchining bir mamlakatdan boshqasiga doimiy yashash uchun chiqib ...::Ishchi kuchining bir mamlakatdan boshqasiga doimiy yashash uchun chiqib ketishi, bu…

*emmigratsiya;

immigratsiya;

migratsiya;

migratsiyaning ijobiy saldosi;// question: 29935 name: Ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirishga iqtisodiy resurslar unumdorligini ...

::Ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirishga iqtisodiy resurslar unumdorligini ...::Ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirishga iqtisodiy resurslar unumdorligini oshirish orqali erishilsa iqtisodiy o‘sishning qaysi turi ro‘y beradi?

*intensiv;

ekstensiv;

ustuvor ekstensiv;

ustuvor intensiv;// question: 29702 name: Ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasi nimani anglatadi?

::Ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasi nimani anglatadi?::Ishlab chiqarish imkoniyatlari chegarasi nimani anglatadi?

*iqtisodiy resurslarning mavjud darajasida har ikki turdagi mahsulot ishlab chiqarish mumkinligini;

mahsulotning bir turini kamroq ishlab chiqarish hisobiga boshqasini ko‘paytirib borish mumkinligini;

har ikki turdagi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o‘zgarmasligini;

har ikki turdagi mahsulot ishlab chiqarish hajmin kamayib borishini;// question: 29716 name: Ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish (mehnat taqsimoti, uning ...

::Ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish (mehnat taqsimoti, uning ...::Ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish (mehnat taqsimoti, uning ixtisoslashishi va kooperatsiyasi, ishlab chiqarishning to‘planishi va uyg‘unlashtirilishi) natijasida vujudga keladigan munosabatlarni toping\:

*tashkili-iqtisodiy munosabatlar;

ishlab chiqarish munosabatlari;

ijtimoi-iqtisodiy munosabatlar;

ijtimoiy munosabatlar;// question: 29680 name: Ishlab chiqarish omillari egasi: yer, kapital, mehnat, tadbirD)korlik ...

::Ishlab chiqarish omillari egasi\: yer, kapital, mehnat, tadbirD)korlik ...::Ishlab chiqarish omillari egasi\: yer, kapital, mehnat, tadbirD)korlik hisobiga mos ravishda yaratilgan mahsulotdagi ulushini qaysi ketma-ketlik shaklida oladi?

*yer rentasi, foizdividend, ish haqi, foyda;

yer rentasi, foiz-dividend, foyda, ish haqi;

yer rentasi, ish haqi, foiz-dividend, foyda;

foiz-dividend, foyda, ish haqi, yer rentasi;// question: 29720 name: Ishlab chiqarish omillarini uyg‘unlashtirishning ma’lum bir usullari qanday ...

::Ishlab chiqarish omillarini uyg‘unlashtirishning ma’lum bir usullari qanday ...::Ishlab chiqarish omillarini uyg‘unlashtirishning ma’lum bir usullari qanday nomlanadi?

*texnologiya;

kooperatsiya;

ixtisoslashish;

integratsiya;// question: 29830 name: Ishlab chiqarish shaxsiy mulkka asoslanib, o‘zi yoki oila a’zolari mehnati ...

::Ishlab chiqarish shaxsiy mulkka asoslanib, o‘zi yoki oila a’zolari mehnati ...::Ishlab chiqarish shaxsiy mulkka asoslanib, o‘zi yoki oila a’zolari mehnati orqali amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyati qanday nomlanadi?

*shaxsiy tadbirkorlik;

xususiy tadbirkorlik;

korporativ tadbirkorlik;

oilaviy tadbirkorlik;// question: 29785 name: Ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashuvi

::Ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashuvi::Ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashuvi

*taklif egri chizig‘ining o‘ngga siljishiga;

taklif egri chizig‘ining chapga siljishiga;

muvozanat narxining o‘sishiga;

talab egri chizig‘ining o‘ngga siljishiga;// question: 29719 name: Ishlab chiqarish usuli va jamiyatdagi mavjud ustqurma birgalikda nima deb ...

::Ishlab chiqarish usuli va jamiyatdagi mavjud ustqurma birgalikda nima deb ...::Ishlab chiqarish usuli va jamiyatdagi mavjud ustqurma birgalikda nima deb ataladi?

*ijtimoi-iqtisodiy formatsiya;

xo‘jalik yuritish shakli;

iqtisodiy tizim;

milliy xo‘jalik;// question: 29666 name: Ishlab chiqarish va ayirboshlashning bir me’yorda borishi hamda kishilar ...

::Ishlab chiqarish va ayirboshlashning bir me’yorda borishi hamda kishilar ...::Ishlab chiqarish va ayirboshlashning bir me’yorda borishi hamda kishilar yashash va turmush kechirishining umumiy shart-sharoitini tashkil qiluvchi sohalar qanday nomlanadi?

*infratuzilma;

ishlab chiqarish infratuzilmasi;

ijtimoiy infratuzilma;

bozor infratuzilmasi;// question: 29715 name: Ishlab chiqarish vositalari va ularni harakatga keltiruvchi ishchi kuchi ...

::Ishlab chiqarish vositalari va ularni harakatga keltiruvchi ishchi kuchi ...::Ishlab chiqarish vositalari va ularni harakatga keltiruvchi ishchi kuchi birgalikda nimani tashkil qiladi?

*ishlab chiqaruvchi kuchlarni;

ishlab chiqarish texnologiyasini;

iqtisodiy munosabatlarni;

xo‘jalik yuritish mexanizmini;// question: 29681 name: Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi bu...

::Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi bu...::Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi bu...

*ishlabchiqarishnatijasi(mahsulot)ningsarflanganxarajatlarganisbati;

ishlab chiqarish natijalarining kapital sarflariga nisbati;

ishlab chiqarish natijalarining yer omiliga nisbati;

ishlab chiqarish natijalarining mehnat xarajatlariga nisbati;// question: 29686 name: Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqla-nadi?

::Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqla-nadi?::Ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi qanday aniqla-nadi?

*ishlab chiqarish natijalari sarf-xarajatlar bilan taqqoslanadi;

ishlab chiqarish natijalari jonli mehnat sarflari bilan taqqoslanadi;

ishlab chiqarish natijalari kapital sarflari bilan taqqoslanadi;

ishlab chiqarish natijalari aylanma mablag‘lar qiymati bilan taqqoslanadi;// question: 29956 name: Ishlab chiqarishning qisqarishi, ishsizlikning o‘sishi, tovar zaxiralarining ...

::Ishlab chiqarishning qisqarishi, ishsizlikning o‘sishi, tovar zaxiralarining ...::Ishlab chiqarishning qisqarishi, ishsizlikning o‘sishi, tovar zaxiralarining ortishi, kapitalning pul shaklida ortiqcha jamg‘arilishi va korxonalarning ommaviy sinishi iqtisodiy siklning qaysi fazasiga tegishli?

*inqiroz;

turg‘unlik;

jonlanish;

yuksalish;// question: 29664 name: Ishlab chiqarishning yangidan boshlanib va qaytadan to‘xtovsiz takrorlanib ...

::Ishlab chiqarishning yangidan boshlanib va qaytadan to‘xtovsiz takrorlanib ...::Ishlab chiqarishning yangidan boshlanib va qaytadan to‘xtovsiz takrorlanib turishi nimani anglatadi?

*takror ishlab chiqarishni;

ishlab chiqarishni;

iqtisodiy o‘sishni;

iqtisodiy rivojlanishni;// question: 29808 name: Ishlab chiqaruvchilar raqiblarini bozordan siqib chiqarish uchun tovarlariga ...

::Ishlab chiqaruvchilar raqiblarini bozordan siqib chiqarish uchun tovarlariga ...::Ishlab chiqaruvchilar raqiblarini bozordan siqib chiqarish uchun tovarlariga narxlarini vaqti-vaqti bilan va uzoq muddat pasaytirib turganda, narxli raqobatlashishning qanday turini qo‘llagan bo‘ladi?

*narxlar “jangi”;

demping narxlarni qo‘llash;

narxdan chegirma qilish;

imtiyozli narxlarni qo‘llash;// question: 29786 name: Ishlab chiqaruvchilar tayyorlagan mahsulotlariga ko‘zda tutilgan muddatdan ...

::Ishlab chiqaruvchilar tayyorlagan mahsulotlariga ko‘zda tutilgan muddatdan ...::Ishlab chiqaruvchilar tayyorlagan mahsulotlariga ko‘zda tutilgan muddatdan nisbatan avvalroq yuqori narx belgilashga majbur bo‘lishdi, u holda ...

*talab qisqaradi;

talab ortadi;

taklif kamayadi;

taklif ortadi;// question: 29972 name: Ishsizlikning asosiy turlari bu ...

::Ishsizlikning asosiy turlari bu ...::Ishsizlikning asosiy turlari bu ...

*friksion, mavsumiy, siklli ishsizlik;

tarkibiy, ixtiyoriy, yashirin ishsizlik;

friksion, tarkibiy, yashirin ishsizlik;

mavsumiy, friksion, tarkibiy ishsizlik;// question: 29970 name: Ishsizlikning tabiiy darajasi:

::Ishsizlikning tabiiy darajasi\:::Ishsizlikning tabiiy darajasi\:

*iqtisodiyotda siklli ishsizlik mavjud bo‘lmagandagi ishsizlik darajasi;

o‘z ixtiyori bilan ishlashni xohlamaganda, vujudga kelgan ishsizlik;

iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirilganda, vujudga kelgan ishsizlik;

mavsumga ko‘ra vujudga keladigan ishsizlik;// question: 29861 name: Iste’mol tovar (xizmat) lari narxi 150 % ga tushib, nominal ish haqi 150 % ga...

::Iste’mol tovar (xizmat) lari narxi 150 % ga tushib, nominal ish haqi 150 % ga...::Iste’mol tovar (xizmat) lari narxi 150 % ga tushib, nominal ish haqi 150 % ga oshsa, real ish haqi darajasi qanday o‘zgaradi?

*real ish haqi 3,0 marta ortadi;

real ish haqi 1,5 marta ortadi;

real ish haqi 2,0 marta ortadi;

real ish haqi 2,5 marta ortadi;// question: 30085 name: Jahon bozorida narxlarning tashkil topishiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?

::Jahon bozorida narxlarning tashkil topishiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?::Jahon bozorida narxlarning tashkil topishiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?

*raqobat darajasi;

tovarlarning jahon andozalariga javob berishi;

jahon bozoridagi talab va taklif nisbati;

baynalminal xarajatlar darajasi;// question: 29823 name: Jahon iqtisodiy adabiyotida tadbirkorlikning uchta funksiyasi ajratib ko‘...

::Jahon iqtisodiy adabiyotida tadbirkorlikning uchta funksiyasi ajratib ko‘...::Jahon iqtisodiy adabiyotida tadbirkorlikning uchta funksiyasi ajratib ko‘rsatiladi\:

*resurs bilan ta’minlash, tashkilotchilik, omillarni birlashtirish;

resurslar bilan ta’minlash, kapital bilan ta’minlash, ijodkorlik;

kapital bilan ta’minlash, xom ashyo bilan ta’minlash, ijodkorlik;

resurslar bilan ta’minlash, tashkilotchilik, ijodkorlik;// question: 29962 name: Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo‘...

::Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo‘...::Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha 2009–2012 yillarga mo‘ljallab qabul qilingan «Inqirozga qarshi choralar Dasturi» O‘zbekistonning\:

*2009 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qoladi;

2010 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qoladi;

2011 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qoladi;

2012 yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qoladi;// question: 30062 name: Jahon xo‘jaligi mamlakatlarini turkumlashning qaysi mezoni hozirda amaliy ...

::Jahon xo‘jaligi mamlakatlarini turkumlashning qaysi mezoni hozirda amaliy ...::Jahon xo‘jaligi mamlakatlarini turkumlashning qaysi mezoni hozirda amaliy ahamiyatga ega emas?

*siyosiy tizimi xarakteriga ko‘ra;

iqtisodiy rivojlanganlik darajasi bo‘yicha;

sanoatning taraqqiyot darajasiga ko‘ra;

iqtisodiyotining rivojlanishida alohida yorqin aks etgan belgilariga ko‘ra;// question: 30052 name: Jahon xo‘jaligi tarkibidagi rivojlanish jihatidan yetakchi bo‘lgan ...

::Jahon xo‘jaligi tarkibidagi rivojlanish jihatidan yetakchi bo‘lgan ...::Jahon xo‘jaligi tarkibidagi rivojlanish jihatidan yetakchi bo‘lgan mamlakatlarga ...

*sanoat mahsulotida yuqori darajadagi intellektual salohiyatni talab qiluvchi tovarlar ulushining ko‘pligi;

dunyo mineral resurslarini iste’mol qilishdagi ulushi yuqoriligi;

YAIMda axborot kommunikatsiya xizmatining ulushi yuqoriligi;

aholi jon boshiga yaratilgan YAIM yuqoriligi;// question: 30051 name: Jahon xo‘jaligining tarkib topishida dunyoning hudud jihatidan bo‘lib ...

::Jahon xo‘jaligining tarkib topishida dunyoning hudud jihatidan bo‘lib ...::Jahon xo‘jaligining tarkib topishida dunyoning hudud jihatidan bo‘lib olinishi, katta mustamlaka imperiyalar tashkil bo‘lishi muhim rol o‘ynagan. Bu jarayon qachon nihoyasiga yetgan?

*XIX asr oxiri XX-asr boshlarida;

XVIII asr oxiri XIXasr boshlarida;

XIX asr o‘rtalaridan boshlanib XIX-asr oxirida;

XVIII asr oxirlarida;// question: 30061 name: Jahon xo‘jaligining vujudga kelish shart-sharoitlaridan qaysisi birlamchi va ...

::Jahon xo‘jaligining vujudga kelish shart-sharoitlaridan qaysisi birlamchi va ...::Jahon xo‘jaligining vujudga kelish shart-sharoitlaridan qaysisi birlamchi va tarixiy davr nuqtai nazaridan dastlabkisi hisoblanadi?

*xalqaro mehnat taqsimoti;

ixtisoslashishning qaror topishi va rivojlanishi;

transport, aloqa va xalqaro kommunikatsiya tizimlari rivojlanishi;

xalqaro monopoliyalarning vujudga kelishi;// question: 29950 name: Jamiyat ehtiyojlari, uning iqtisodiy imkoniyatlari va ishlab chiqarish ...

::Jamiyat ehtiyojlari, uning iqtisodiy imkoniyatlari va ishlab chiqarish ...::Jamiyat ehtiyojlari, uning iqtisodiy imkoniyatlari va ishlab chiqarish natijalarining miqdoran hamda tarkiban mos kelishlik darajasi – bu\:

*umumiy makroiqtisodiy muvozanatlik;

yalpi talab va yalpi taklif muvozanatligi;

ishlab chiqarish xarajatlari va natijalari muvozanatligi;

iste’mol va ishlab chiqarish muvozanati;// question: 29674 name: Jamiyat ehtiyojlarining miqdoran o‘sib va tarkiban yangila-nib borishiga nima...

::Jamiyat ehtiyojlarining miqdoran o‘sib va tarkiban yangila-nib borishiga nima...::Jamiyat ehtiyojlarining miqdoran o‘sib va tarkiban yangila-nib borishiga nima ta’sir ko‘rsatadi?

*aholi sonining o‘sishi, fan-texnika taraqqiyoti;

mehnat unumdorligi;

reklama va aloqa kommunikatsiyasining rivojlanishi;

tovar sifati;// question: 29718 name: Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida ishlab chiq-ruvchi kuchlar va ...

::Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida ishlab chiq-ruvchi kuchlar va ...::Jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida ishlab chiq-ruvchi kuchlar va iqtisodiy munosabatlar mavjudligi turining birligi nimani tashkil qiladi?

*ishlab chiqarish usulini;

ishlab chiqarish vositalarini;

jamiyat ustqurmasini;

ijtimoi-iqtisodiy formatsiyani;// question: 29668 name: Jamiyatning boyligi puldan, oltindan iborat bo‘lib, u savdoda, “asosan, ...

::Jamiyatning boyligi puldan, oltindan iborat bo‘lib, u savdoda, “asosan, ...::Jamiyatning boyligi puldan, oltindan iborat bo‘lib, u savdoda, “asosan, tashqi savdoda paydo bo‘ladi va ko‘payadi” degan qarash qaysi g‘oyaviy oqimga tegishli?

*merkantilizmga;

fiziokratlarga;

klassik siyosiy iqtisodga;

marjinalizmga;// question: 29918 name: Jamoat ehtiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarishning pirovard ...

::Jamoat ehtiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarishning pirovard ...::Jamoat ehtiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarishning pirovard natijalari va iqtisodiy resurslardan foydalanish jarayoni – bu\:

*iste’mol;

shaxsiy iste’mol;

unumli iste’mol;

ijtimoiy iste’mol;// question: 30038 name: Jinni koeffitsiyenti 0,35dan 0,55ga o‘sganda ...

::Jinni koeffitsiyenti 0,35dan 0,55ga o‘sganda ...::Jinni koeffitsiyenti 0,35dan 0,55ga o‘sganda ...

*daromadlarning tabaqalanishi kuchayadi;

daromadlarning tabaqalanishi pasayadi;

aholi jon boshiga o‘rtacha real daromadlar kamayadi;

yashash minimumiga qaraganda daromadi past aholi ulushi kamayadi;// question: 29833 name: Kapitalning qaysi shakli harakati iqtisodiy faoliyat uchun zarur ...

::Kapitalning qaysi shakli harakati iqtisodiy faoliyat uchun zarur ...::Kapitalning qaysi shakli harakati iqtisodiy faoliyat uchun zarur shart-sharoit yaratishga qaratiladi?

*pul;

unumli kapital;tovar kapital;

pul va unumli;// question: 29867 name: Kasaba uyushmalarning ish haqini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlaridan ...

::Kasaba uyushmalarning ish haqini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlaridan ...::Kasaba uyushmalarning ish haqini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlaridan qaysi biri ishchi kuchiga talabning ko‘payishiga olib keladi?

*ishlab chiqariladigan mahsulotga talabni rag‘batlantirish;

immigratsiyani cheklash;

bolalar mehnatini qisqartirish;

ish haftasini qisqartirishga erishish;// question: 29697 name: Kishilar iste’moli uchun zarur bo‘lgan hayotiy zarur ne’-matlarni yaratishga ...

::Kishilar iste’moli uchun zarur bo‘lgan hayotiy zarur ne’-matlarni yaratishga ...::Kishilar iste’moli uchun zarur bo‘lgan hayotiy zarur ne’-matlarni yaratishga qaratilgan maqsadga muvofiq amalga oshirila-digan iqtisodiy faoliyat qanday nomlanadi?

*ishlab chiqarish;

iqtisodiy faoliyat;

ayirboshlash;

taqsimlash;// question: 29742 name: Klassik iqtisod vakillari tovar qiymati qanday mehnat sarflarini ifodalaydi ...

::Klassik iqtisod vakillari tovar qiymati qanday mehnat sarflarini ifodalaydi ...::Klassik iqtisod vakillari tovar qiymati qanday mehnat sarflarini ifodalaydi deb ko‘rsatishgan?

*ijtimo-zaruriy;

zaruriy;

qo‘shimcha;

individual;// question: 29750 name: Klassik siyosiy iqtisod maktabi (U. Petti) g‘oyasiga ko‘ra qiymat qonuni nima...

::Klassik siyosiy iqtisod maktabi (U. Petti) g‘oyasiga ko‘ra qiymat qonuni nima...::Klassik siyosiy iqtisod maktabi (U. Petti) g‘oyasiga ko‘ra qiymat qonuni nima asosida aniqlanadi?

*mehnat sarflari bilan;

ishlab chiqarish xarajatlariga ko‘ra;

tovar (xizmat) ning keyingi nafliligi bilan;

iqtisodiy resurs sarf-xarajatlari bilan;// question: 29654 name: Klassik siyosiy iqtisodning o‘rganish predmeti qaysi soha?

::Klassik siyosiy iqtisodning o‘rganish predmeti qaysi soha?::Klassik siyosiy iqtisodning o‘rganish predmeti qaysi soha?

*ishlab chiqarish sohasi;

ayriboshlash sohasi;

ayriboshlash va ishlab chiqarish sohasi;

tashqi iqtisodiy faoliyat sohasi;// question: 30009 name: Ko‘chmas mulk (yer, bino, uy-joy )lar hisobiga uzoq muddatli ssudalar ...

::Ko‘chmas mulk (yer, bino, uy-joy )lar hisobiga uzoq muddatli ssudalar ...::Ko‘chmas mulk (yer, bino, uy-joy )lar hisobiga uzoq muddatli ssudalar shaklida beriladigan kredit, bu…

*ipoteka krediti;

iste’mol krediti;

bank krediti;

davlat krediti;// question: 29966 name: Kondratev qaysi katta siklning yuksalish fazasini Angliya-dagi sanoat ...

::Kondratev qaysi katta siklning yuksalish fazasini Angliya-dagi sanoat ...::Kondratev qaysi katta siklning yuksalish fazasini Angliya-dagi sanoat revolyutsiyasi bilan bog‘laydi?

*1D)to‘lqin\: 1770D)1783 yy.dan, 1812D)1825 yy.gacha;

2D)to‘lqin\: 1825D)1838 yy.dan, 1866D)1873 yy.gacha;

3D)to‘lqin\: 1873D)1885 yy.dan, 1913D)1929 yy.gacha;

4D)to‘lqin\: 1929D)1938 yy.dan, 1966D)1974 yy.gacha;// question: 29850 name: Korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot umumiy hajmi o‘zgarmay qolganda ...

::Korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot umumiy hajmi o‘zgarmay qolganda ...::Korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot umumiy hajmi o‘zgarmay qolganda foydani qanday o‘stirish mumkin?

*ishlabchiqarishxarajatlarinikamaytirishhisobiga;

mahsulotnarxini oshirishhisobiga;

qo‘shimcharesurslarnijalbqilishhisobiga;

mahsulot sotish hisobiga// question: 29832 name: Korxonalarning faoliyat turi va amalga oshiriladigan operatsiyalari xarakteri...

::Korxonalarning faoliyat turi va amalga oshiriladigan operatsiyalari xarakteri...::Korxonalarning faoliyat turi va amalga oshiriladigan operatsiyalari xarakteri bo‘yicha turkumlangan shaklini aniqlang\:

*sanoat korxonasi;

kichik korxona;

xususiy korxona;

davlat korxonasi;// question: 30005 name: Kredit muassasalari tomonidan berilgan pullardan maqsadli foydalanishi ...

::Kredit muassasalari tomonidan berilgan pullardan maqsadli foydalanishi ...::Kredit muassasalari tomonidan berilgan pullardan maqsadli foydalanishi muntazam tekshirib borilganda, u qanday vazifani bajaradi?

*nazorat qilish;

joriy etish;

muomala xarajatlarini tejash;

taqsimlash;// question: 30043 name: Lorens egri chizig‘i bissektrisa o‘qidan ancha uzoqlashishi nimani bildiradi?

::Lorens egri chizig‘i bissektrisa o‘qidan ancha uzoqlashishi nimani bildiradi?::Lorens egri chizig‘i bissektrisa o‘qidan ancha uzoqlashishi nimani bildiradi?

*aholining tabaqalashuvi kuchayganini;

ijtimoiy tenglikka erishilganini;

aholining turmush darajasi pasayganini;

aholi turmush darajasining oshganini;// question: 29709 name: Ma’muriyD)buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot qanday tizim?

::Ma’muriyD)buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot qanday tizim?::Ma’muriyD)buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot qanday tizim?

*davlat tomonidan ishlab chiqarish, taqsimot, almashuv va iste’mol ustidan to‘liq nazorat o‘rnatishga asoslangan;

yakka hokimlik asosida ishlab chiqarishni tashkil etishga asoslangan;

ishlab chiqarishni reja asosida yurgazishga asoslangan;

ishlab chiqarishni ijtimoiy mulk va ijtimoiy mehnat asosida tashkil etishga qaratilgan;// question: 29853 name: Mahsulot (xizmat) sotishdan olingan pul tushumlari va qilingan ...

::Mahsulot (xizmat) sotishdan olingan pul tushumlari va qilingan ...::Mahsulot (xizmat) sotishdan olingan pul tushumlari va qilingan sarf-xarajatlar o‘rtasidagi farq qanday ko‘rsatkich?

*umumiy yoki yalpi foyda;

sof foyda;

me’yordagi foyda;

buxgalteriya foydasi;// question: 29999 name: Mahsulot narxiga qo‘shilish usuliga qarab turkumlangan soliq turini ko‘rsating:

::Mahsulot narxiga qo‘shilish usuliga qarab turkumlangan soliq turini ko‘rsating\:::Mahsulot narxiga qo‘shilish usuliga qarab turkumlangan soliq turini ko‘rsating\:

*to‘g‘ri soliqlar;

regressiv soliqlar;

mahalliy soliqlar;

egri soliqlar;// question: 29807 name: Mahsulotning ishlab chiqaruvchi (sotuvchi)lari juda ko‘p va bozorga kirish ...

::Mahsulotning ishlab chiqaruvchi (sotuvchi)lari juda ko‘p va bozorga kirish ...::Mahsulotning ishlab chiqaruvchi (sotuvchi)lari juda ko‘p va bozorga kirish hamda undan chiqib ketishda to‘siqlar mavjud bo‘lmagan raqobat shaklini toping\:

*sof raqobat;

monopoliya;

monopolistik raqobat;

oligopoliya;// question: 29995 name: Makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy yo‘nalishdan qaysisi ...

::Makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy yo‘nalishdan qaysisi ...::Makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning asosiy yo‘nalishdan qaysisi bevosita «sog‘lom» byudjetni shakllantirishga qaratilgan?

*davlat byudjeti kamomadini yo‘l qo‘yilgan eng kam darajada cheklashga qaratilgan qat’iy moliyaviy siyosatni o‘tkazish;

soliq siyosatini takomillashtirish;

davlat byudjeti daromadining katta qismini mahalliy byudjetlarga berish;

korxonalar moliyaviy intizomini mustahkamlash;// question: 29887 name: Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar yordamida nimalar tahlil qilinadi?

::Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar yordamida nimalar tahlil qilinadi?::Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar yordamida nimalar tahlil qilinadi?

*milliy iqtisodiyotdagi muvozanat va bandlikka baho beriladi;

milliy iqtisodiyot faoliyatiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar aniqlanadi;

yalpi milliy mahsulot va uning harakat shakllari hisoblanadi;

milliy ishlab chiqarish hajmi hisoblanadi;// question: 30084 name: Makroiqtisodiy nazariyada «sterilizatsiya»...

::Makroiqtisodiy nazariyada «sterilizatsiya»...::Makroiqtisodiy nazariyada «sterilizatsiya»...

*to‘lov balansining taqchilligini yo‘qotish;

milliy pul birligining denominatsiyasi;

MB ehtiyotlari ortiqcha yoki taqchilligining mamlakat pul massasiga ta’sirini ochiq bozordagi operatsiyalar orqali neytrallash;

to‘lov balansining aktivligini ta’minlash;// question: 29885 name: Makroiqtisodiyot qaysi darajadagi iqtisodiyot?

::Makroiqtisodiyot qaysi darajadagi iqtisodiyot?::Makroiqtisodiyot qaysi darajadagi iqtisodiyot?

*yaxlit milliy iqtisodiyot;

iqtisodiyotning davlat sektori;

iqtisodiyotning kooperativ sektori;

iqtisodiyotning xususiy sektori;// question: 29888 name: Mamlakatlarning iqtisodiy potensialini qaysi ko‘rsatkich bilan umumiy ...

::Mamlakatlarning iqtisodiy potensialini qaysi ko‘rsatkich bilan umumiy ...::Mamlakatlarning iqtisodiy potensialini qaysi ko‘rsatkich bilan umumiy baholash mumkin?

*yalpi milliy mahsulot;

tarmoqlar mahsuloti;

sof milliy mahsulot;

milliy daromad;// question: 30027 name: Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash, bu …

::Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash, bu …::Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash, bu …

*milliy pulning qadri tushib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik;

iqtisodiyotning erkin bo‘lishi uchun sharoit yaratish;

ishlab chiqarishning uzluksizligini ta’minlab, iqtisodiyotni falaj holatiga yo‘l qo‘ymaslik;

aholini hayot kechirish farovonligini oshirish; e) iqtisodiy samaradorlikka erishish.// question: 29730 name: Manfaatlarning bir tomondan obʻyektivligiga sabab ...

::Manfaatlarning bir tomondan obʻyektivligiga sabab ...::Manfaatlarning bir tomondan obʻyektivligiga sabab ...

*har bir kishining inson sifatida ehtiyoji mavjudligi;

ehtiyojlarning obʻyektivligi va uni qondirish zaruriyati;

insonlar uchun umumbashariy qadriyatlarning umumiyligi;

kishilarning manfaati mos kelishi zaruriyati;// question: 29652 name: Marjinalizm quyidagilardan qaysi birini tadqiq qilishga asoslanadi?

::Marjinalizm quyidagilardan qaysi birini tadqiq qilishga asoslanadi?::Marjinalizm quyidagilardan qaysi birini tadqiq qilishga asoslanadi?

*keyingi (qo‘shilgan) iqtisodiy miqdorlarni;

o‘rtacha iqtisodiy miqdorlarni;

mutloq iqtisodiy miqdorlarni;

nisbiy iqtisodiy miqdorlarni;// question: 30017 name: Markaziy bankning pul taklifini qisqartirishi va u orqali foiz stavkasini ko‘...

::Markaziy bankning pul taklifini qisqartirishi va u orqali foiz stavkasini ko‘...::Markaziy bankning pul taklifini qisqartirishi va u orqali foiz stavkasini ko‘tarishi hamda investitsion faollikni cheklashga qaratilgan siyosat, bu…

*“Qimmat” pul siyosati;

“Arzon” pul siyosati;

“Avtonom” pul siyosati;

“Faol” investitsiya siyosati;// question: 30016 name: Markaziy bankning tijorat banklarning kreditlarga bo‘lgan talabiga va ...

::Markaziy bankning tijorat banklarning kreditlarga bo‘lgan talabiga va ...::Markaziy bankning tijorat banklarning kreditlarga bo‘lgan talabiga va investitsion faolikka ta’sir ko‘rsatishi usuli, bu…

*hisob stavkalarining o‘zgarishi;

ehtiyot zaxiralarining o‘zgarishi;

ochiq bozordagi operatsiyalar;

pul muomalasini tartibga solish;// question: 29839 name: Me’yoriy xarajatlar bu –

::Me’yoriy xarajatlar bu –::Me’yoriy xarajatlar bu –

*qo‘shimcha birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan qo‘shimcha xarajatlar;

qo‘shimcha birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan maksimal xarajatlar;

qo‘shimcha birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan doimiy xarajatlar;

qo‘shimcha birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan minimal xarajatlar;// question: 30049 name: Mehnat haqi hisobiga olinadigan va uy xo‘jaligida ishlab chiqarilib, oila ...

::Mehnat haqi hisobiga olinadigan va uy xo‘jaligida ishlab chiqarilib, oila ...::Mehnat haqi hisobiga olinadigan va uy xo‘jaligida ishlab chiqarilib, oila iste’moli uchun foydalanadigan mahsulotlar, bu….

*natural daromad;

nominal daromad;

ixtiyoridagi daromad;

real daromad;// question: 29743 name: Mehnat intensivligi nima?

::Mehnat intensivligi nima?::Mehnat intensivligi nima?

*mehnatning sarflanish tezligi va jadalligi;

mehnatning aniq turining mahsuldorligi;

qo‘llaniladigan mehnat hajmining ortishi;

qo‘llaniladigan mehnat hajmining qisqarishi;// question: 29701 name: Mehnat predmetlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan mehnat vositalari qanday ...

::Mehnat predmetlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan mehnat vositalari qanday ...::Mehnat predmetlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan mehnat vositalari qanday nomlanadi?

*mehnat qurollari;

mehnat jarayoni;

saqlash vositalari;

umumiy vositalar;// question: 29865 name: Mehnat qilishning aniq sharoitlarini hisobga olib ish haqi to‘lashning qo‘...

::Mehnat qilishning aniq sharoitlarini hisobga olib ish haqi to‘lashning qo‘...::Mehnat qilishning aniq sharoitlarini hisobga olib ish haqi to‘lashning qo‘llaniladigan turlari qanday nomlanadi?

*ish haqi tizimi;

ta’rif tizimi;

ishbay ish haqi tizimi;

vaqtbay ish haqi tizimi;// question: 29688 name: Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi?

::Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi?::Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi?

*mahsulot miqdorining uni ishlab chiqarishga ketgan ish vaqtiga nisbati bilan;

mahsulot miqdorining qilingan sarf-xarajatlarga nisbati bilan;

mahsulot miqdorini asosiy kapitalga taqqoslash yo‘li bilan;

mahsulot miqdorini aylanma kapitalga taqqoslash yo‘li bilan;// question: 29862 name: Mehnatning aniq turiga ish haqining darajasi nima ta’sirida shakllanadi?

::Mehnatning aniq turiga ish haqining darajasi nima ta’sirida shakllanadi?::Mehnatning aniq turiga ish haqining darajasi nima ta’sirida shakllanadi?

*shu mehnat turiga talab va taklif ta’sirida;

shu mehnat turiga talab ta’sirida;

shu mehnat turi taklifi ta’sirida;

boshqa iqtisodiy resurslarga talab va taklif ta’sirida.// question: 30063 name: Mehnatning jahon davlatlari o‘rtasida taqsimlanishi, ya’ni alohida ...

::Mehnatning jahon davlatlari o‘rtasida taqsimlanishi, ya’ni alohida ...::Mehnatning jahon davlatlari o‘rtasida taqsimlanishi, ya’ni alohida mamlakatlarning tovar va xizmatlarning muayyan turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvi, bu…

*xalqaro mehnat taqsimoti;

xalqaro mehnat kooperatsiyasi;

xalqaro iqtisodiy integratsiya;

xalqaro iqtisodiy aloqalar;// question: 29653 name: Merkantelizmning o‘rganish predmeti qaysi soha?

::Merkantelizmning o‘rganish predmeti qaysi soha?::Merkantelizmning o‘rganish predmeti qaysi soha?

*ayriboshlash sohasi;

ishlab chiqarish sohasi;

taqsimlash sohasi;

ayriboshlash va ishlab chiqarish sohasi;// question: 29658 name: Merkantilistlar g‘oyasiga ko‘ra pul boyligining manbai nimaning oqibati?

::Merkantilistlar g‘oyasiga ko‘ra pul boyligining manbai nimaning oqibati?::Merkantilistlar g‘oyasiga ko‘ra pul boyligining manbai nimaning oqibati?

*eksportning importdan ortib ketishi;

importning eksportdan ortib ketishi;

xorijiy investitsiyalar o‘sishi;

investitsion faollikning ortishi;// question: 29937 name: MHT bo‘yicha milliy boylikning ixtirolar, sanoat namunalari, litsenziyalar, ...

::MHT bo‘yicha milliy boylikning ixtirolar, sanoat namunalari, litsenziyalar, ...::MHT bo‘yicha milliy boylikning ixtirolar, sanoat namunalari, litsenziyalar, patentlar, nou-xau kabi qismi qaysi aktivlarga kiradi?

*moliyaviy aktivlarga;

nomoliyaviy aktivlarga;

takror ishlab chiqariladigan moddiy aktivlarga;

takror ishlab chiqariladigan nomoddiy aktivlarga;// question: 29936 name: MHT bo‘yicha milliy boylikning oltin, chet el valyutalari va moliyaviy ...

::MHT bo‘yicha milliy boylikning oltin, chet el valyutalari va moliyaviy ...::MHT bo‘yicha milliy boylikning oltin, chet el valyutalari va moliyaviy majburiyatlari hamda chet el emitentlari tomonidan chiqariladigan qimmatli qog‘ozlar kabi turlari qaysi aktivlarga kiradi?

*moliyaviy aktivlarga;

nomoliyaviy aktivlarga;

takror ishlab chiqariladigan moddiy aktivlarga;

takror ishlab chiqariladigan nomoddiy aktivlarga;// question: 29886 name: Milliy iqtisodiyot tarmoq tuzilishining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi ...

::Milliy iqtisodiyot tarmoq tuzilishining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi ...::Milliy iqtisodiyot tarmoq tuzilishining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omil nima?

*mehnat taqsimotining chuqurlashuvi;

fanD)texnika taraqqiyoti;

iqtisodiy integratsiya;

mehnat korporatsiyasi;// question: 29951 name: Milliy iqtisodiyotning muvozanatli rivojlanishidan ko‘zlangan maqsadlardan ...

::Milliy iqtisodiyotning muvozanatli rivojlanishidan ko‘zlangan maqsadlardan ...::Milliy iqtisodiyotning muvozanatli rivojlanishidan ko‘zlangan maqsadlardan qaysi biri iqtisodiyotning asosiy muammosini hal qilishni ham ko‘zda tutadi?

*mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalangan holda jamiyat ehtiyojlarini to‘laroq qondirib borish;

mehnat resurslarining to‘liq va samarali bandligini ta’minlash;

narxlar barqarorligiga erishish va uni inflyatsiyadan holi qilish;

iqtisodiy o‘sishni yetarlicha investitsiyalar bilan ta’minlash va uni muomaladagi pul massasiga bog‘lash;// question: 29699 name: Moddiy ko‘rinishga ega bo‘lgan iqtisodiy ne’matlar va bo-liklarni ishlab ...

::Moddiy ko‘rinishga ega bo‘lgan iqtisodiy ne’matlar va bo-liklarni ishlab ...::Moddiy ko‘rinishga ega bo‘lgan iqtisodiy ne’matlar va bo-liklarni ishlab chiqaradigan tarmoq va sohalar qanday nomlanadi?

*moddiy ishlab chiqarish;

milliy iqtisodiyot;

xalq xo‘jaligi;

nomoddiy ishlab chiqarish;// question: 29683 name: ModdiyD)ashyoviy ko‘rinishdagi ne’matlar iqtisodiy faoliyat turlaridan qaysi ...

::ModdiyD)ashyoviy ko‘rinishdagi ne’matlar iqtisodiy faoliyat turlaridan qaysi ...::ModdiyD)ashyoviy ko‘rinishdagi ne’matlar iqtisodiy faoliyat turlaridan qaysi birining natijasi bo‘lib chiqadi?

*ishlab chiqarishda;

iste’molda;

iqtisodiy nafli ish bajarishda;

xizmat ko‘rsatishda;// question: 29782 name: MoliyaD)kredit sohasini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri ...

::MoliyaD)kredit sohasini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri ...::MoliyaD)kredit sohasini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri ayni vaqtda davlat qarzlarini kamaytirib borishga ham imkon beradi?

*davlat byudjeti taqchilligini kamaytirib borish;

dotatsiya va subsidiyalarni bosqichma-bosqich qisqartirish;

iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion kreditlardan keng foydalanish;

banklar mustaqilligi va pul muomalasi uchun javobgarlikni oshirish;// question: 30060 name: Moliyaviy globallashuv, bu…

::Moliyaviy globallashuv, bu…::Moliyaviy globallashuv, bu…

*jahon xo‘jaligining barcha hududlaridagi moliyaviy munosabatlarni qamrab oluvchi jarayondir;

ayrim olingan moliyaviy munosabatlarni qamrab oluvchi jarayondir;

muayyan davlat hududidagi moliyaviy munosabatlarni qamrab oluvchi jarayondir;

yuqoridagilarning barchasi to‘g‘ri;// question: 29991 name: Moliyaviy munosabatlarning subʻyektlari:

::Moliyaviy munosabatlarning subʻyektlari\:::Moliyaviy munosabatlarning subʻyektlari\:

*chet ellik jismoniy va huquqiy shaxslar;

aholi keng qatlami;

davlat tashkilotlari va muassasalari;

barcha turdagi korxonalar;// question: 29996 name: Moliyaviy resuslarni taqsimlash va ulardan foydalanishda moliyaviy intizomga ...

::Moliyaviy resuslarni taqsimlash va ulardan foydalanishda moliyaviy intizomga ...::Moliyaviy resuslarni taqsimlash va ulardan foydalanishda moliyaviy intizomga rioya qilinish, ya’ni soliqlar va yig‘imlar amaldagi qonunlar bo‘yicha to‘g‘ri to‘lanishi hamda mablag‘larni maqsadli ishlatilishi moliyaning qaysi vazifasi orqali ta’minlanadi?

*nazorat qilish;

moliyaviy ta’minlash;

taqsimlash;

rag‘batlantirish;// question: 29733 name: Mulkchilik mehnatga majbur qilish yo‘li bilan ro‘yobga chiqarilsa, xususiy ...

::Mulkchilik mehnatga majbur qilish yo‘li bilan ro‘yobga chiqarilsa, xususiy ...::Mulkchilik mehnatga majbur qilish yo‘li bilan ro‘yobga chiqarilsa, xususiy mulkning qanday turi mavjud bo‘ladi?

*quldor yoki feodal;

mayda tovar ishlab chiqaruvchi;

korporativ;

kapitalistik;// question: 29732 name: Mulkdorlik huquqining uning egasi qo‘lida saqlanib turishi va yaratilgan ...

::Mulkdorlik huquqining uning egasi qo‘lida saqlanib turishi va yaratilgan ...::Mulkdorlik huquqining uning egasi qo‘lida saqlanib turishi va yaratilgan boyliklarni o‘zlashtirishning ijtimoiy shakli mulkchilikning qaysi jihatini tashkil qiladi?

*egalik qilish;

foydalanish;

tasarruf etish;

foydalanish va tasarruf etish;// question: 29779 name: Mustaqil rivojlanayotgan mamlakatlarning o‘zlarining qoloq xo‘jaligi va an’...

::Mustaqil rivojlanayotgan mamlakatlarning o‘zlarining qoloq xo‘jaligi va an’...::Mustaqil rivojlanayotgan mamlakatlarning o‘zlarining qoloq xo‘jaligi va an’anaviy iqtisodiyotidan bozor iqtisodiyotiga o‘tishi qanday nomlanadi?

*rivojlangan mamlakatlar yo‘li;

rivojlanayotgan mamlakatlar yo‘li;

sobiq sotsialistik mamlakatlar yo‘li;

Osiyo mamlakatlari yo‘li;// question: 30076 name: Nafaqat faoliyat yuritishi, balki kapitali va nazorat qilish doirasi ham ...

::Nafaqat faoliyat yuritishi, balki kapitali va nazorat qilish doirasi ham ...::Nafaqat faoliyat yuritishi, balki kapitali va nazorat qilish doirasi ham baynalminal bo‘lgan kompaniyalar qanday nomlanadi?

*xalqaro korporatsiyalar;

transmilliy kompaniyalar;

xalqaro kompaniyalar;

xalqaro tashkilotlar;// question: 29738 name: Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashda quyidagilardan ...

::Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashda quyidagilardan ...::Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashda quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri kelmaydi?

*amal qilish doirasi cheklangan bo‘lib, shaxsiy ehtiyojni qondiradigan, eng avvalo, kundalik ehtiyojlarni qondiradigan tovar, xizmatlarga tegishliligi;

universal qonun bo‘lib, doimo amal qiladi;

qonunning amal qilishi qisqa muddatli davrga xos;

ko‘plab tovarlarga nisbatan qo‘llab bo‘lmaydi;// question: 29682 name: Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashga quyidagilardan ...

::Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashga quyidagilardan ...::Naflilikning pasayib borishi qonuni amal qilishini izohlashga quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri kelmaydi?

*universal qonun bo‘lib, doimo amal qiladi;

uning amal qilishi doirasi cheklangan bo‘lib, eng avvalo, kundalik ehtiyojlarni qondiradigan tovar, xizmatlarga tegishli;

qisqa muddatli davrga xos;

ko‘plab tovarlarga nisbatan qo‘llab bo‘lmaydi;// question: 29847 name: Naflilikning pasayib borishi qonunining amal qilishini izohlashda ...

::Naflilikning pasayib borishi qonunining amal qilishini izohlashda ...::Naflilikning pasayib borishi qonunining amal qilishini izohlashda quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri kelmaydi?

*u universal qonun bo‘lib, doimo amal qiladi;

uning amal qilish doirasi cheklangan bo‘lib, eng avvalo, kundalik ehtiyojlarni qondiradigan tovar, xizmatlarga tegishli;

qisqa muddatli davrga xos;

ko‘plab tovarlarga nisbatan qo‘llab bo‘lmaydi;// question: 30003 name: Naqd pullar o‘rniga kredit pullar qo‘llanilganda kreditning qanday vazifasi ...

::Naqd pullar o‘rniga kredit pullar qo‘llanilganda kreditning qanday vazifasi ...::Naqd pullar o‘rniga kredit pullar qo‘llanilganda kreditning qanday vazifasi ro‘yobga chiqadi?

*joriy etish;

taqsimlash;

muomala xarajatlarini tejash;

nazorat qilish;// question: 29818 name: Narx – keyingi naflilik, ishlab chiqarish xarajatlari hamda talab va taklif ...

::Narx – keyingi naflilik, ishlab chiqarish xarajatlari hamda talab va taklif ...::Narx – keyingi naflilik, ishlab chiqarish xarajatlari hamda talab va taklif nisbati asosida shakllanishi to‘g‘risidagi qarash kimga tegishli?

*A. Marshall;

D. Rikardo;

A. Smit;

M. Fridman;// question: 29810 name: Narx diskriminatsiyasi bu ...

::Narx diskriminatsiyasi bu ...::Narx diskriminatsiyasi bu ...

*bir mahsulotni turli xaridorlarga har xil narxda sotish;

millati yoki jinsiga qarab mehnat haqi to‘lashdagi farq;

tovarlarga yuqori narx belgilash orqali iste’molchilarni kamsitish;

sifati yuqori bo‘lgan tovarga yuqoriroq narx o‘rnatilishi;// question: 29812 name: Narx oshib borishi bilan talabning astaD)sekin pasayib borishi nima bilan ...

::Narx oshib borishi bilan talabning astaD)sekin pasayib borishi nima bilan ...::Narx oshib borishi bilan talabning astaD)sekin pasayib borishi nima bilan izohlanadi?

*iste’molchi pul daromadining cheklanganligi bilan;

ehtiyojning to‘laroq qondirilganligi bilan;

iste’molchi didining o‘zgarishi bilan;

talabda ro‘y bergan o‘zgarishlar bilan;// question: 29815 name: Narxlar oralig‘idagi farqlarning puldagi miqdoriy ifodasi qanday nom bilan ...

::Narxlar oralig‘idagi farqlarning puldagi miqdoriy ifodasi qanday nom bilan ...::Narxlar oralig‘idagi farqlarning puldagi miqdoriy ifodasi qanday nom bilan ataladi?

*narx diapozoni;

narx ko‘rsatkichi;

narx chegarasi;

narx pariteti (nisbati);// question: 30023 name: Narxlarni o‘sish sur’atlaridagi farqlariga ko‘ra ajratiladigan inflyatsiya ...

::Narxlarni o‘sish sur’atlaridagi farqlariga ko‘ra ajratiladigan inflyatsiya ...::Narxlarni o‘sish sur’atlaridagi farqlariga ko‘ra ajratiladigan inflyatsiya turini toping\:

*o‘rmalab boruvchi inflyatsiya;

kutish inflyatsiyasi;

oshkora inflyatsiyasi;

kutilayotgan inflyatsiya;// question: 29895 name: Narxlarning o‘rtacha darajasida milliy ishlab chiqarish natijalari (SMM)ni ...

::Narxlarning o‘rtacha darajasida milliy ishlab chiqarish natijalari (SMM)ni ...::Narxlarning o‘rtacha darajasida milliy ishlab chiqarish natijalari (SMM)ni sotib olishga qilingan sarflar bu -

*yalpi talab;

yalpi taklif;

iste’molchilik sarflari;

investitsion sarflar;// question: 29813 name: Narxning qaysi vazifasi talab va taklifning mos kelishi orqali amalga oshadi?

::Narxning qaysi vazifasi talab va taklifning mos kelishi orqali amalga oshadi?::Narxning qaysi vazifasi talab va taklifning mos kelishi orqali amalga oshadi?

*muvozanatlikni ta’minlash;

qiymatni yoki iqtisodiy xarajatlarni hisobga olish;

tartibga solish;

ijtimoiy himoyalash;// question: 29745 name: Natural xo‘jaligi nima?

::Natural xo‘jaligi nima?::Natural xo‘jaligi nima?

*bozorda sotish uchun emas, balki xo‘jalikning o‘z xodimlari va ishlab chiqaruvchilarningiste’moliuchunmahsulotlarishlabchiqaradiganxo‘jalik;

ishlab chiqarishni tashkil etish mashina va texnikalarga emas, qo‘l mehnatiga asoslangan xo‘jalik;

jamiyat uchun mahsulotni natural holda ishlab chiqaruvchi xo‘jalik;

aholi va tashkilotlarga sotish uchun iste’mol buyumlari ishlab chiqaruvchi xo‘jalik;// question: 29746 name: Natural xo‘jalikning quyidagi belgilaridan qaysi biri unda ishlab ...

::Natural xo‘jalikning quyidagi belgilaridan qaysi biri unda ishlab ...::Natural xo‘jalikning quyidagi belgilaridan qaysi biri unda ishlab chiqaruvchilarning ixtisoslashuvi mavjud emasligini bildiradi?

*mehnat taqsimotining yetarlicha rivojlanmaganligi;

ishlab chiqarishning maqsadi, o‘z ehtiyojlarini qondirishga bo‘ysundirilganligi;

ishlab chiqarish bilan iste’mol miqdoran mos kelib, bevosita xo‘jalik ichida birD)biri bilan bog‘lanishi;

mehnat tor doirada ijtimoiy xarakterga ega bo‘lishi;// question: 29769 name: Nima sababdan O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jaraD)yonida aholini ...

::Nima sababdan O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jaraD)yonida aholini ...::Nima sababdan O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jaraD)yonida aholini ijtimoiy himoya qilishga alohida ahamiyat berildi?

*aholi turmush darajasining haddan tashqari pasayib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun;

ko‘p bolali oilalarga yordam berish maqsadida;

ishsiz qolgan aholini daromad bilan ta’minlash maqsadida;

bozor iqtisodiyotiga o‘tishda kuchli ijtimoiy siyosat yuritish tamoyilini amalga oshirish uchun;// question: 29712 name: Nima, qanday, kim uchun ishlab chiqarish muammolari qaysi tizimga aloqador?

::Nima, qanday, kim uchun ishlab chiqarish muammolari qaysi tizimga aloqador?::Nima, qanday, kim uchun ishlab chiqarish muammolari qaysi tizimga aloqador?

*faqat bozor iqtisodiyotiga;

faqat totalitar tizimlarga yoki markazlashgan rejalashtirish hukmron bo‘lgan jamiyatlarga;

faqat an’anaviy iqtisodiyotga;

sotsia-iqtisodiy va siyosiy tashkil qilinishidan qat’iy nazar, har qanday jamiyatga;// question: 29858 name: Nominal ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping:

::Nominal ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping\:::Nominal ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping\:

*ma’lum vaqt oralig‘ida pul shaklida olingan ish haqi;

ish haqining sotib olish layoqati;

barcha pul daromadlari (foyda, renta, foiz) summasi;

naqd to’langan ish haqi// question: 29884 name: Nominal yalpi ichki mahsulot qanday aniqlanadi?

::Nominal yalpi ichki mahsulot qanday aniqlanadi?::Nominal yalpi ichki mahsulot qanday aniqlanadi?

*joriy yil bozor narxlarida;

eksport narxlarida;

o‘zgarmas narxlarda;

o‘tgan davr narxlarida;// question: 29891 name: Nominal YAMM bu pirovard tovar va xizmatlarning quyidagi narxlardagi qiymati…

::Nominal YAMM bu pirovard tovar va xizmatlarning quyidagi narxlardagi qiymati…::Nominal YAMM bu pirovard tovar va xizmatlarning quyidagi narxlardagi qiymati…

*joriy (hozirgi) narxlardagi;

real narxlardagi;

bazis davri narxlaridagi;

o‘tgan davr narxlaridagi;// question: 29848 name: O‘rtacha o‘zgaruvchi xarajatlar yigirma ming so‘m, o‘rtacha doimiy xarajatlar...

::O‘rtacha o‘zgaruvchi xarajatlar yigirma ming so‘m, o‘rtacha doimiy xarajatlar...::O‘rtacha o‘zgaruvchi xarajatlar yigirma ming so‘m, o‘rtacha doimiy xarajatlar uning to‘rtdan bir qismini tashkil qilsa, umumiy xarajatlar qanchaga teng bo‘ladi?

*25000

1250000


750000

mavjud ma’lumotlar asosida aniqlash mumkin emas;// question: 29748 name: O‘z qiymatini boshqa tovarda ifodalagan tovar qiymatning qanday shaklini ...

::O‘z qiymatini boshqa tovarda ifodalagan tovar qiymatning qanday shaklini ...::O‘z qiymatini boshqa tovarda ifodalagan tovar qiymatning qanday shaklini tashkil qiladi?

*nisbiy shaklini;

ekvivalent shaklini;

oddiy shaklini;

kengaygan shaklini;// question: 29953 name: O‘zbekiston uchun inqiroz eng halokatli bo‘lib, YAIM hajmi qachon avvalgi ...

::O‘zbekiston uchun inqiroz eng halokatli bo‘lib, YAIM hajmi qachon avvalgi ...::O‘zbekiston uchun inqiroz eng halokatli bo‘lib, YAIM hajmi qachon avvalgi yilga nisbatan 11,1%ga qisqardi?

*1992 y;

1991 y;


1990 yil;

1993 y;// question: 29784 name: O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashga qaratilgan tadbirlardan qaysi ...

::O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashga qaratilgan tadbirlardan qaysi ...::O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalashga qaratilgan tadbirlardan qaysi biri iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning barcha davrida o‘z o‘rniga ega bo‘ladi?

*daromadlarning eng kam va o‘rtacha darajasini muntazam oshirib borish;

ichki iste’mol bozorini himoya qilish;

oziqD)ovqat va sanoat tovarlari asosiy turlari iste’molini muayyan darajada saqlab turish;

aholining kam ta’minlangan tabaqalarini yalpi ijtimoiy himoyalash;// question: 29816 name: O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda narxlarni ...

::O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda narxlarni ...::O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda narxlarni erkinlashtirishning qaysi yo‘lidan foydalanildi?

*narxlarni asta-sekin va bosqichma-bosqich erkinlashtirish;

narxlar darajasini sun’iy to‘xtatib qo‘yish;

narxlarni davlat tomonidan boshqarish va nazorat qilish;

narxlarni birdaniga qo‘yib yuborish;// question: 29781 name: O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘...

::O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘...::O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan qaysi biri iqtisodiyotning real sektorida tub o‘zgarishlar bo‘lishiga olib keladi?

*agrar islohotlar;

moliyaD)kredit va narx-navo islohotlari;

boshqarish tizimini isloh qilish va bozor infratuzilmasini yaratish;

tashqi iqtisodiy aloqalar islohoti;// question: 29735 name: O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarishda qayD)si usulga ...

::O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarishda qayD)si usulga ...::O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarishda qayD)si usulga ustuvorlik berildi?

*pulli yoki haqini to‘lash;

pulsiz yoki tekin;

imtiyozli;

vaucherlar orqali;// question: 29811 name: O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirish qanday amalga oshirildi?

::O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirish qanday amalga oshirildi?::O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirish qanday amalga oshirildi?

*uch bosqichda (1992–1993, 1993–1994, 1994–1995D)yillarda);

ikki bosqichda (1992–1993, 1993–1994D)yillarda);

uch bosqichda\: (1992 yil boshidan, 1993yil, 1994 yil oktyabrD)noyabr);

to‘rt bosqichda (1991D)1992, 1992–1993, 1993–1994, 1994– 1995D)yillarda);// question: 29821 name: O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirishning qaysi bosqichida ancha keng ...

::O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirishning qaysi bosqichida ancha keng ...::O‘zbekistonda narxlarni erkinlashtirishning qaysi bosqichida ancha keng turdagi investitsion tovarlar, ayrim iste’mol tovarlari va xizmatlarning erkin narx (ta’rif)lariga o‘tildi?

*1D)bosqich (1992 yil boshidan);

2D)bosqich (1993 yilda);

3D)bosqich (1994 yil oktyabr-noyabrda);

birinchi va ikkinchi bosqichda;// question: 29954 name: O‘zbekistonda qaysi davrda inqiroz to‘xtatilib, avvalgi yilga nisbatan 1,7 % ...

::O‘zbekistonda qaysi davrda inqiroz to‘xtatilib, avvalgi yilga nisbatan 1,7 % ...::O‘zbekistonda qaysi davrda inqiroz to‘xtatilib, avvalgi yilga nisbatan 1,7 % o‘sishga erishildi?

*1996y;


1995y;

1994y;


1997y;// question: 30054 name: O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar qanday tamoyillarga asoslanadi?

::O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar qanday tamoyillarga asoslanadi?::O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar qanday tamoyillarga asoslanadi?

*umuminsoniy qadriyatlar va milliy manfaatlar mushtarakligiga;

milliy va davlat manfaatlari birligiga;

milliy va guruhiy manfaatlar uyg‘unligiga;

umuminsoniy va qo‘shni mamlakatlar manfaati mushtarakligiga;// question: 30053 name: O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar:

::O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar\:::O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy aloqalar\:

*ko‘p tomonlama hamda ikki tomonlama hamkorlik asosida;

barcha mamlakatlar bilan ko‘p tomonlama hamkorlik asosida;

Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti darajasida;

barcha mamlakatlar bilan ikki tomonlama hamkorlik asosida;// question: 29731 name: O‘zbekistonda xususiylashtirishga yondashishning muhim xususiyati nimadan ...

::O‘zbekistonda xususiylashtirishga yondashishning muhim xususiyati nimadan ...::O‘zbekistonda xususiylashtirishga yondashishning muhim xususiyati nimadan iborat?

*dasturlar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi;

adresli yo‘naltirilganligi;

chet el tajribasi bo‘yicha;

vaucher orqali;// question: 30055 name: O‘zbekistonning jahon bozoriga kirib borishiga nima to‘sqinlik qilishi mumkin?

::O‘zbekistonning jahon bozoriga kirib borishiga nima to‘sqinlik qilishi mumkin?::O‘zbekistonning jahon bozoriga kirib borishiga nima to‘sqinlik qilishi mumkin?

*noraqobatbardosh tovarlar ishlab chiqarish;

pirovard mahsulotni ishlab chiqarishni ko‘paytirish;

sanoatni mahalliylashtirish;

chet el investorlarini jalb etish;// question: 30014 name: Obligatsiya va boshqa qarz majburiyatlarini chiqarish yo‘li bilan uzoq ...

::Obligatsiya va boshqa qarz majburiyatlarini chiqarish yo‘li bilan uzoq ...::Obligatsiya va boshqa qarz majburiyatlarini chiqarish yo‘li bilan uzoq muddatli ssuda kapitalini jalb qilib ularni ishonchli mijozlarga taqdim qiladigan kredit muassasa, bu…

*investitsion bank;

innovatsion bank;

xalq banki;

ipoteka bank;// question: 29788 name: Odamlarning mahsulotlarni qo‘shimcha ravishda arzon sotib olishga tayyorligi,...

::Odamlarning mahsulotlarni qo‘shimcha ravishda arzon sotib olishga tayyorligi,...::Odamlarning mahsulotlarni qo‘shimcha ravishda arzon sotib olishga tayyorligi, nisbatan ...

*me’yoriy naflikning pasayishida;

o‘rnini bosish samarasida;

daromad samarasida;

taklif qonunida;// question: 30050 name: Oilalarning turli qatlamlari o‘rtasidagi daromadlar tengsizligini qanday ...

::Oilalarning turli qatlamlari o‘rtasidagi daromadlar tengsizligini qanday ...::Oilalarning turli qatlamlari o‘rtasidagi daromadlar tengsizligini qanday qilib miqdoriy aniqlash mumkin?

*Lorens egri chizig‘i;

Ditsel koeffitsiyenti;

Djinni koeffitsiyenti;

Engel qonuni;// question: 29803 name: Oligopolistik bozor monopolistik raqobatli bozorga quyidagi tomonlari bilan o...

::Oligopolistik bozor monopolistik raqobatli bozorga quyidagi tomonlari bilan o...::Oligopolistik bozor monopolistik raqobatli bozorga quyidagi tomonlari bilan o‘xshash\:

*firmalar uchun strategik yo‘nalish xos;

tarmoqqa kirish uchun to‘siqlar yo‘qligi;

uncha ko‘p bo‘lmagan sotuvchilar ish yuritishadi;

firmalar bozorda hukmron rol o‘ynaydi;// question: 29800 name: Oligopoliya – bu:

::Oligopoliya – bu\:::Oligopoliya – bu\:

*bir necha yirik raqobatdosh firmalar;

tabaqalashgan mahsulot ishlab chiqaruvchi ko‘plab raqobatdosh firmalar;

bir turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi raqobatlashuvchi ko‘plab firmalar;

bitta yirik firma;// question: 29819 name: Oligopoliya sharoitida narxning shakllanishiga xos bo‘lmagan xususiyatni ko‘...

::Oligopoliya sharoitida narxning shakllanishiga xos bo‘lmagan xususiyatni ko‘...::Oligopoliya sharoitida narxning shakllanishiga xos bo‘lmagan xususiyatni ko‘rsating\:

*narx yalpi talab va yalpi taklif ta’siri ostida shakllanadi;

narx belgilashda nisbiy hukmronlikka ega;

mahsulotini turli usullar bilan tabaqalashtirish orqali narxni shakllantirishga harakat qiladi;

yetakchi firma narx belgilashda hukmronlik qiladi;// question: 30092 name: OltinD)deviz (Bretton-Vuds) valyuta tizimi qaysi davrda amal qilgan?

::OltinD)deviz (Bretton-Vuds) valyuta tizimi qaysi davrda amal qilgan?::OltinD)deviz (Bretton-Vuds) valyuta tizimi qaysi davrda amal qilgan?

*ikkinchi jahon urushining oxirlari (1944y)dan 70-yillar o‘rtalarigacha;

1867 yillardan XX asr 30-yillari o‘rtalarigacha;

XX asr 70-yillari o‘rtalaridan hozirgi davrgacha;

XVIII asr o‘rtalaridan XIX asr boshlarigacha;// question: 29973 name: Ouken koeffitsiyenti:

::Ouken koeffitsiyenti\:::Ouken koeffitsiyenti\:

*1,5;


2;

2,5;


1;// question: 30042 name: Pareto qonuniga ko‘ra:

::Pareto qonuniga ko‘ra\:::Pareto qonuniga ko‘ra\:

*jamiyat doimo o‘rta sinfga tayanadi;

jamiyat boy qatlamga tayanadi;

jamiyat kambag‘allikka qarshi kurashadi;

jamiyat a’zolari ular uchun xayriya qilishni yoqtirganlarga tayanadi;// question: 29795 name: Past toifali tovarlar – bu:

::Past toifali tovarlar – bu\:::Past toifali tovarlar – bu\:

*daromadlar o‘sganda, talab kamayadigan tovarlar;

daromadlar o‘sganda, talab ham o‘sadigan tovarlar;

doimiy iste’mol qilinadigan tovarlar;

daromadlar o‘sganda, talab o‘zgarmaydigan tovarlar;// question: 29971 name: Potensial YAIM bu ...

::Potensial YAIM bu ...::Potensial YAIM bu ...

*«resurslarning to‘la bandligi» sharoiti, ya’ni tabiiy ishsizlik darajasida yaratilgan YAIM;

mamlakat tomonidan ishlab chiqarish rejalashtirilgan YAIM;

yil davomida haqiqiy yaratilgan YAIM;

joriy baholarda hisoblangan YAIM;// question: 29636 name: Pozitiv iqtisodiy nazariya:

::Pozitiv iqtisodiy nazariya\:::Pozitiv iqtisodiy nazariya\:

*iqtisodiy hodisalarni qanday bo‘lsa, shundayligiga o‘rganadi;

iqtisodiy hodisalar qanday bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadi;

iqtisodiy rivojlanishdagi ijobiy tendensiyalarni o‘rganadi;

bildirilgan fikrlarni tahlil qiladi;// question: 29771 name: Prezidentimiz I.A.Karimov «Besh tamoyilning hammasi ham demokratik va ...

::Prezidentimiz I.A.Karimov «Besh tamoyilning hammasi ham demokratik va ...::Prezidentimiz I.A.Karimov «Besh tamoyilning hammasi ham demokratik va iqtisodiy o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli isloh qilib borishda birday muhim ahamiyatga egadir, shu bilan birga …

*bozoriqtisodiyotigao‘tishjarayonidakuchliijtimoiysiyosatyuritish;

davlatning bosh islohotchi bo‘lishi;

iqtisodiyotni mafkuradan batamom holi qilish ustuvorligi;

iqtisodiyotning siyosatdan ustuvorligi;// question: 29740 name: Pul agregatlari, bu...

::Pul agregatlari, bu...::Pul agregatlari, bu...

*likvidlik darajasi turlicha bo‘lgan barcha pul turlarining muayyan nisbatlardagi yaxlit massasi;

naqd pullar va elektron pullarning ma’lum nisbatdagi pul massasi;

cheklar, qimmatli qog‘ozlar jamlanmasi;

naqd bo‘lmagan pullarning ma’lum nisbatdagi massasi;// question: 30025 name: Pul islohotining qaysi turida qadrsizlangan pul o‘rniga muomalaga yangi pul ...

::Pul islohotining qaysi turida qadrsizlangan pul o‘rniga muomalaga yangi pul ...::Pul islohotining qaysi turida qadrsizlangan pul o‘rniga muomalaga yangi pul birliklari chiqariladi?

*nulifikatsiyada;

devolvatsiyada;

denominatsiyada;

inqiroz// question: 30019 name: Pul va tovar massasi o‘zgarmagani holda pulning aylanish tezligining ortishi...

::Pul va tovar massasi o‘zgarmagani holda pulning aylanish tezligining ortishi...::Pul va tovar massasi o‘zgarmagani holda pulning aylanish tezligining ortishi...

*pulning xarid qobiliyati o‘sishiga;

narxlarning tushishiga;

narxlarning o‘sishiga;

narxlarning o‘zgarmasligiga;// question: 29744 name: Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bog‘liq?

::Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bog‘liq?::Pulning qaysi vazifasi narxning shakllanishi bilan bog‘liq?

*qiymat o‘lchovi;

to‘lov vositasi;

muomala vositasi;

jamg‘arma vositasi;// question: 30011 name: Qarzga beriladigan pul real moddiy boyliklar bilan qoplana olishi, sug‘...

::Qarzga beriladigan pul real moddiy boyliklar bilan qoplana olishi, sug‘...::Qarzga beriladigan pul real moddiy boyliklar bilan qoplana olishi, sug‘urtalangan yoki kafolatlangan bo‘lishi uning qaysi tamoyilini aniqlatadi?

*to‘lovliligini;

qaytarilishliligini;

muddatliligini;

maqsadliligini;// question: 30012 name: Qarzga berilgan pul-ssuda kapitali hisobiga olinadigan daromad, bu…

::Qarzga berilgan pul-ssuda kapitali hisobiga olinadigan daromad, bu…::Qarzga berilgan pul-ssuda kapitali hisobiga olinadigan daromad, bu…

*foiz;

me’yoridagi foyda;

renta;

ish haqi;// question: 30047 name: Qaysi daromad turi xodimlar mehnatining natijasiga bog‘liq?

::Qaysi daromad turi xodimlar mehnatining natijasiga bog‘liq?::Qaysi daromad turi xodimlar mehnatining natijasiga bog‘liq?

*ish haqi;

dividend;

foiz;


renta;// question: 29793 name: Qaysi holatda narxga nisbatan talab egiluvchanligi yuqori bo‘ladi?

::Qaysi holatda narxga nisbatan talab egiluvchanligi yuqori bo‘ladi?::Qaysi holatda narxga nisbatan talab egiluvchanligi yuqori bo‘ladi?

*iste’molchiga tovar shuncha kam zarur bo‘lsa;

iste’molchilar mazkur tovardan eng samarali foydalanishsa;

tovar ishlab chiqarish uchun muqobil xarajatlar ko‘p bo‘lsa;

birinchi darajali zarur tovarlarga nisbatan zeb-ziynat buyumlariga;// question: 29965 name: Qaysi nazariya siklni zaxiralar, bank kliringi va ulgurji narxlar o‘...

::Qaysi nazariya siklni zaxiralar, bank kliringi va ulgurji narxlar o‘...::Qaysi nazariya siklni zaxiralar, bank kliringi va ulgurji narxlar o‘zgarishini YAMM hajmi o‘zgarishiga olib kelishi bilan bog‘laydi?

*Kitchin sikli;

Juglar sikli;

Kuznets sikli;

Kondratev sikli;// question: 29736 name: Qaysi nazariyada “tovarning qiymati unga sarflangan ijtimoiy zaruriy mehnat ...

::Qaysi nazariyada “tovarning qiymati unga sarflangan ijtimoiy zaruriy mehnat ...::Qaysi nazariyada “tovarning qiymati unga sarflangan ijtimoiy zaruriy mehnat xarajatlari bilan o‘lchanadi”, deyiladi?

*klassik nazariyada;

marjinal nazariyada;

ratsionalistik nazariyasida;

institutsional nazariyada;// question: 29747 name: Qaysi nazariyada tovarlar ayriboshlanishi asosida ularning qiymati yotadi, ...

::Qaysi nazariyada tovarlar ayriboshlanishi asosida ularning qiymati yotadi, ...::Qaysi nazariyada tovarlar ayriboshlanishi asosida ularning qiymati yotadi, qiymatning miqdori esa ijtimoiyD)zaruriy mehnat sarflari bilan aniqlanadi deb hisoblanadi?

*qiymatning mehnat nazariyasida;

naflilik nazariyasida;

keyingi naflilik nazariyasida;

qo‘shimcha qiymat nazariyasida;// question: 29737 name: Qaysi nazariyada tovarning qimmati uning naf keltirishiga qarab, xaridorning ...

::Qaysi nazariyada tovarning qimmati uning naf keltirishiga qarab, xaridorning ...::Qaysi nazariyada tovarning qimmati uning naf keltirishiga qarab, xaridorning iqtisodiy psixologik nuqtai nazaridan aniqlanadi deyiladi?

*marjinal nazariyada;

klassik nazariyada;

ratsionalistik nazariyada;

institutsional nazariyada;// question: 30088 name: Qaysi nazariyada xarajatlar nisbatidagi farq aynan olingan mamlakatda qaysi ...

::Qaysi nazariyada xarajatlar nisbatidagi farq aynan olingan mamlakatda qaysi ...::Qaysi nazariyada xarajatlar nisbatidagi farq aynan olingan mamlakatda qaysi tovarlarni ishlab chiqarish, qaysilarini ayirboshlash orqali chetdan olish lozimligi asoslanadi?

*D. Rikardoning ,,Nisbiy ustunlik” nazariyasi;

A. Smitning ,,Mutloq ustunlik” nazariyasi;

XeksherD)Olin nazariyasi;

,,Leontev paradoksi”;// question: 29846 name: Qaysi o‘rtacha xarajatlar egri chizig‘i botiq yoy shaklini ifodalamaydi?

::Qaysi o‘rtacha xarajatlar egri chizig‘i botiq yoy shaklini ifodalamaydi?::Qaysi o‘rtacha xarajatlar egri chizig‘i botiq yoy shaklini ifodalamaydi?

*o‘rtacha doimiy xarajatlar;

o‘rtacha umumiy xarajatlar;

o‘rtacha o‘zgaruvchi xarajatlar;

uzoq muddatda o‘rtacha xarajatlar;// question: 30070 name: Qaysi omil Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonini taqozo qilmaydi?

::Qaysi omil Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonini taqozo qilmaydi?::Qaysi omil Xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonini taqozo qilmaydi?

*milliy iqtisodiyot ochiqligining kuchayishi;

xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi;

umumjahon FTT;

xo‘jalik aloqalari baynalminallashuvi;// question: 29905 name: Qaysi omil yalpi talab hajmiga ta’sir ko‘rsatmaydi?

::Qaysi omil yalpi talab hajmiga ta’sir ko‘rsatmaydi?::Qaysi omil yalpi talab hajmiga ta’sir ko‘rsatmaydi?

*texnologiya;

iste’molchilik sarflari;

sof eksport;

davlat sarflari;// question: 30034 name: Qaysi oqim davlat xususiy firmalar va xo‘jalik faoliyatiga aralashmasligi ...

::Qaysi oqim davlat xususiy firmalar va xo‘jalik faoliyatiga aralashmasligi ...::Qaysi oqim davlat xususiy firmalar va xo‘jalik faoliyatiga aralashmasligi zarur degan qarashni qo‘llab chiqadi?

*neokonservatizm;

neoklassik;

monetarizm;

ratsional kutish;// question: 29806 name: Qaysi raqobat bozor kuchlarining ta’sirida, tabiiy ravishda ro‘y beradi?

::Qaysi raqobat bozor kuchlarining ta’sirida, tabiiy ravishda ro‘y beradi?::Qaysi raqobat bozor kuchlarining ta’sirida, tabiiy ravishda ro‘y beradi?

*tartibsiz raqobat;

tartibga solinadigan raqobat;

oligopoliya;

monopsoniya;// question: 29893 name: Qaysi sof moliyaviy bitim davlat byudjeti orqali amalga oshiriladi?

::Qaysi sof moliyaviy bitim davlat byudjeti orqali amalga oshiriladi?::Qaysi sof moliyaviy bitim davlat byudjeti orqali amalga oshiriladi?

*transfert to‘lovlari;

xususiy pul o‘tkazmalari;

qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha amalga oshirilgan bitimlar;

pulning aylanishi;// question: 29870 name: Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga talabning ortishi boshqa sharoitlar o‘...

::Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga talabning ortishi boshqa sharoitlar o‘...::Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga talabning ortishi boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda,

*yer rentasi miqdorini ko‘paytiradi;

yer rentasi miqdori kamayadi;

renta miqdori o‘zgarmaydi;

narx ko‘tariladi, renta o‘zgarmaydi;// question: 29841 name: Qisqa muddatli davrda firma maksimal darajada foyda olish uchun mahsulot ...

::Qisqa muddatli davrda firma maksimal darajada foyda olish uchun mahsulot ...::Qisqa muddatli davrda firma maksimal darajada foyda olish uchun mahsulot ishlab chiqarishni to‘xtatadi, agarda\:

*umumiy tushum umumiy o‘zgaruvchi xarajatlardan kam bo‘lsa;

normal foyda o‘rtacha tarmoq foydasidan kam bo‘lsa;

umumiy daromad umumiy xarajatlardan kam bo‘lsa;

narx minimal o‘rtacha umumiy xarajatlardan kam bo‘lsa;// question: 30089 name: Qiymatni chet el valyutalari sarfi hisobiga mazkur mamlakatga kirib kelishi ...

::Qiymatni chet el valyutalari sarfi hisobiga mazkur mamlakatga kirib kelishi ...::Qiymatni chet el valyutalari sarfi hisobiga mazkur mamlakatga kirib kelishi to‘lov balansining qaysi qismida aks etadi?

*debit;

kredit;


ham debet va ham kredit;

joriy hisoblar;// question: 29889 name: Qo‘shilgan qiymat qanday miqdor?

::Qo‘shilgan qiymat qanday miqdor?::Qo‘shilgan qiymat qanday miqdor?

*pirovard mahsulot hajmidan boshqa korxona va firmalardan sotib olingan xom ashyo va materiallar qiymatini chiqarib tashlangan miqdor;

pirovard mahsulot hajmidan ish haqi chiqarib tashlangan miqdor;

pirovard mahsulot hajmidan amortizatsiya ajratmasi chiqarib tashlangan miqdor;

pirovard mahsulot hajmidan o‘zgaruvchi xarajatlar chiqarib tashlangan miqdor;// question: 29639 name: Qur’oni Karimda aks etgan asosiy iqtisodiy g‘oya nimadan iborat?

::Qur’oni Karimda aks etgan asosiy iqtisodiy g‘oya nimadan iborat?::Qur’oni Karimda aks etgan asosiy iqtisodiy g‘oya nimadan iborat?

*musulmonlar qardoshligi g‘oyasi ilgari surilgan, mulk muqaddasligi qayd qilingan, savdoga katta o‘rin berilgan va jamiyat tengsizligi azaldan deb tan olingan;

“ehtiyoj” tushunchasi ta’riflangan va jamiyat hayotida moddiy ehtiyojlar ahamiyati ko‘rsatib berilgan;

insonlar dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug‘ullanishi ta’kidlangan;

moddiy boylik yaratishda mehnat va mehnat qurollarining o‘rni belgilab berilgan;// question: 29763 name: Quydagilardan qaysi biri ayirboshlanadigan obʻyektning turiga ko‘ra bozorning...

::Quydagilardan qaysi biri ayirboshlanadigan obʻyektning turiga ko‘ra bozorning...::Quydagilardan qaysi biri ayirboshlanadigan obʻyektning turiga ko‘ra bozorning turkumlanishini anglatadi?

*ko‘chmas mulk bozori;

sof raqobatli bozor;

mahalliy bozor;

dehqon bozori;// question: 29665 name: Quydagilardan qaysi biri takror ishlab chiqarish bosqichla-riga kirmaydi?

::Quydagilardan qaysi biri takror ishlab chiqarish bosqichla-riga kirmaydi?::Quydagilardan qaysi biri takror ishlab chiqarish bosqichla-riga kirmaydi?

*iqtisodiy faoliyat;

ishlab chiqarish;

taqsimlash;

ayirboshlash;// question: 29635 name: Quyida ifodalangan iqtisodiy maqsadlardan qaysi birini aniq miqdor bilan o‘...

::Quyida ifodalangan iqtisodiy maqsadlardan qaysi birini aniq miqdor bilan o‘...::Quyida ifodalangan iqtisodiy maqsadlardan qaysi birini aniq miqdor bilan o‘lchash mumkin?

*to‘la bandlik; kafolat;

iqtisodiy erkinlik;

iqtisodiy

daromadlarni adolatli taqsimlash;// question: 29845 name: Quyida sanab o‘tilgan xarajatlardan qaysi biri me’yoriy xarajatlarga bevosita...

::Quyida sanab o‘tilgan xarajatlardan qaysi biri me’yoriy xarajatlarga bevosita...::Quyida sanab o‘tilgan xarajatlardan qaysi biri me’yoriy xarajatlarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi?

*o‘zgaruvchi xarajatlar;

o‘rtacha doimiy xarajatlar;

umumiy xarajatlar;

doimiy xarajatlar;// question: 29890 name: Quyida sanab o‘tilganlarning qaysi biri Milliy daromad tarkibida hisobga ...

::Quyida sanab o‘tilganlarning qaysi biri Milliy daromad tarkibida hisobga ...::Quyida sanab o‘tilganlarning qaysi biri Milliy daromad tarkibida hisobga olinmaydi?

*korporatsiyalar foydasi;

davlat transfert to‘lovlari;

renta daromadlari;

ish haqi;// question: 29798 name: Quyidagi bozorlardan qaysi birini sof raqobatga asoslangan bozorga kiritish ...

::Quyidagi bozorlardan qaysi birini sof raqobatga asoslangan bozorga kiritish ...::Quyidagi bozorlardan qaysi birini sof raqobatga asoslangan bozorga kiritish mumkin?

*dehqon bozori, hunarmantlar bozori;

muzlatkich, televizor bozori;

avtomobil, velosiped bozori;

axborot, intellektual mulk bozori;// question: 29678 name: Quyidagi ehtiyojlardan qaysi biri uning qondirilish ko‘lami va darajasini ...

::Quyidagi ehtiyojlardan qaysi biri uning qondirilish ko‘lami va darajasini ...::Quyidagi ehtiyojlardan qaysi biri uning qondirilish ko‘lami va darajasini ifodalaydi?

*umumjamiyat miqyosida yoki mamlakat darajasida qondiriladigan ehtiyojlar;

moddiy ehtiyojlar;

ijtimoiyD)ma’naviy ehtiyojlar;

madaniyD)maishiy ehtiyojlar;// question: 29932 name: Quyidagi holatlardan qayci biri iqticodiy o‘sishning intensiv turini ...

::Quyidagi holatlardan qayci biri iqticodiy o‘sishning intensiv turini ...::Quyidagi holatlardan qayci biri iqticodiy o‘sishning intensiv turini xarakterlaydi?

*ishlab chiqarish natijasining iqtisodiy resurslar miqdoridan tez o‘sib borishi;

ishlab chiqarish natijasi va iqtisodiy resurslar miqdorining mutanosib o‘sib borishi;

iqtisodiy resurslar miqdorining ishlab chiqarish natijasidan tez o‘sib borish;

mehnat unumdorligining o‘sishi;// question: 29704 name: Quyidagi muammolardan qaysi biri mikro darajada yechiladi?

::Quyidagi muammolardan qaysi biri mikro darajada yechiladi?::Quyidagi muammolardan qaysi biri mikro darajada yechiladi?

*nima va qancha ishlab chiqarish zarur?

to‘la bandlikni qanday ta’minlash mumkin?

inflyatsiyadan qanday qutulish mumkin?

iqtisodiy o‘sishni qanday rag‘batlantirish mumkin?// question: 29675 name: Quyidagi omillardan qaysi biri jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarining o‘...

::Quyidagi omillardan qaysi biri jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarining o‘...::Quyidagi omillardan qaysi biri jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarining o‘sib borishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi?

*mamlakatning iqtisodiy taraqqiyot darajasi;

jamiyatdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy tizim, tarixiy, milliy an’analar va urf-odatlar;

tabiiy-geografik va iqlim sharoitlari;

aholi sonining o‘sishi va uning ijtimoiy tarkibining o‘zgarishi;// question: 29864 name: Quyidagi omillardan qaysi biri real ish haqi darajasiga ta’sir ko‘rsatmaydi?

::Quyidagi omillardan qaysi biri real ish haqi darajasiga ta’sir ko‘rsatmaydi?::Quyidagi omillardan qaysi biri real ish haqi darajasiga ta’sir ko‘rsatmaydi?

*tovarlar bozoridagi raqobat;

iste’mol tovarlari bozor narxi;

xizmatlarning bozor narxi;

nominal ish haqi miqdori;// question: 29825 name: Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri xususiy mulkka asoslangan ...

::Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri xususiy mulkka asoslangan ...::Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri xususiy mulkka asoslangan tadbirkorlik faoliyatiga mos emas?

*kapital omiliga jamoa egalik qiladi;

ishlab chiqarish natijasi mulk egasiga tegishli bo‘ladi;

chetdan ishchi yollaydi;

xususiy mulkka asoslanadi;// question: 29824 name: Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri yakka tartibdagi mehnat faoliyatiga ...

::Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri yakka tartibdagi mehnat faoliyatiga ...::Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri yakka tartibdagi mehnat faoliyatiga asoslangan individual tadbirkorlikka to‘g‘ri kelmaydi?

*mulkidan daromad topish maqsadida foydalanilishi;

o‘zi mehnat qilishi;

olingan natija uning o‘ziga tegishli bo‘lishi;

individual mulkka asoslanish;// question: 29759 name: Quyidagi ta’riflardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining mohiyatini to‘laroq ...

::Quyidagi ta’riflardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining mohiyatini to‘laroq ...::Quyidagi ta’riflardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining mohiyatini to‘laroq xarakterlaydi?

*xususiy mulk ustunligiga asoslangan hamda iqtisodiy jarayonlar bozor mexanizmi yordamida boshqariladigan va tartibga solinadigan iqtisodiyotdir.

iqtisodiy subʻyektlar faoliyati erkin amalga oshiriladigan iqtisodiyot;

mehnat taqsimoti mavjud bo‘lgan iqtisodiyot;

urfD)odat, udumlar va an’analarga asoslangan iqtisodiyot;// question: 29948 name: Quyidagi tengliklarning qaysi birida umumiy iqtisodiy muvozanatlikka erishiladi?

::Quyidagi tengliklarning qaysi birida umumiy iqtisodiy muvozanatlikka erishiladi?::Quyidagi tengliklarning qaysi birida umumiy iqtisodiy muvozanatlikka erishiladi?

*yalpi milliy mahsulot

*barcha sarflar (aholi, korxona, davlat va chet elliklar sarflari);

aholi iste’mol hajmi

*tovarlar va xizmatlar massasi;

korxonalarning investitsion tovarlarga talabi

*investitsion tovarlar massasi;

aholi pul jamg‘armalari

*investitsiyalar;// question: 29787 name: Quyidagi tushunchalardan qaysi biri odamlarning xarid qilishga bo‘lgan ...

::Quyidagi tushunchalardan qaysi biri odamlarning xarid qilishga bo‘lgan ...::Quyidagi tushunchalardan qaysi biri odamlarning xarid qilishga bo‘lgan xohishini va uning haq to‘lash qobiliyatlarini ifodalaydi?

*xohish;

o‘zini ko‘rsatish;

zaruriyat\:

ehtiyoj;// question: 30040 name: Quyidagi usullardan qaysi biri aholini eng kam iste’mol byudjetini ...

::Quyidagi usullardan qaysi biri aholini eng kam iste’mol byudjetini ...::Quyidagi usullardan qaysi biri aholini eng kam iste’mol byudjetini hisoblashda foydalanilmaydi?

*aholi jon boshiga yaratilgan milliy daromadni avvalgi yillar bilan taqqoslash;

iste’mol savati asosida hisoblash;

regressiv model\: turli xarajatlar va daromadlar, eng kam iste’mol qiymati bo‘yicha aniqlash;

ekspert baholash usuli;// question: 29844 name: Quyidagilardan qaysi biri «normal foyda» tushunchasini nisbatan aniqroq ...

::Quyidagilardan qaysi biri «normal foyda» tushunchasini nisbatan aniqroq ...::Quyidagilardan qaysi biri «normal foyda» tushunchasini nisbatan aniqroq ifodalaydi?

*tadbirkorga yaxshi yashashini ta’minlaydigan miqdordagi foyda;

firma tomonidan tarmoqdagi olinadigan foyda;

firma me’yorida ish yuritganda, oladigan foyda;

firmaning me’yoriy xarajatlari me’yoriy daromadlarga teng bo‘lganda olinadigan foyda;// question: 29827 name: Quyidagilardan qaysi biri biznesning korporatsiya shakli kamchiligiga kirmaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri biznesning korporatsiya shakli kamchiligiga kirmaydi?::Quyidagilardan qaysi biri biznesning korporatsiya shakli kamchiligiga kirmaydi?

*kapitalni jalb qilishning keng imkoniyatlari;

tashkil etishning tashkiliy-moliyaviy murakkabliklari;

boshqarish xarajatlarining ko‘pligi;

ikki tomonlama soliqqa tortish subʻyekti;// question: 29760 name: Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining tartibga soluvchi mexanizmi ...

::Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining tartibga soluvchi mexanizmi ...::Quyidagilardan qaysi biri bozor iqtisodiyotining tartibga soluvchi mexanizmi tarkibiy qismini xarakterlaydi?

*narx, raqobat, talab va taklif;

raqobat, talab va taklif;

narx, talab va taklif;

narx, soliq, raqobat, davlat ijtimoiy dasturlari; e) talab va taklif.// question: 30026 name: Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ...

::Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ...::Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri aralashuvini ifodalamaydi?

*amortizatsiya siyosatini yuritish;

huquqiy normativlar ishlab chiqish;

ma’muriy tartibga solish;

iqtisodiyot sektorida faoliyat yuritish;// question: 30036 name: Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi ...

::Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi ...::Quyidagilardan qaysi biri davlatning iqtisodiyotni tartibga solishdagi bilvosita usullariga kirmaydi?

*narxlarni “muzlatib” qo‘yish;

hisob stavkalarini o‘rnatish va o‘zgartirish;

tijorat banklari majburiy ehtiyojlari minimal darajasini belgilash;

davlatning qimmatli qog‘ozlar bozoridagi operatsiyalari;// question: 29913 name: Quyidagilardan qaysi biri investitsion faollik haqida xulosa chiqarish ...

::Quyidagilardan qaysi biri investitsion faollik haqida xulosa chiqarish ...::Quyidagilardan qaysi biri investitsion faollik haqida xulosa chiqarish imkonini beradi?

*real investitsiyalar darajasining o‘zgarishi;

investitsiyalarning tarmoq tuzilishi;

investitsiyalarning takror ishlab chiqarish tuzilishi;

investitsiyalarning texnologik tuzilishi;// question: 29912 name: Quyidagilardan qaysi biri investitsiyalarning ichki manbai hisoblanadi?

::Quyidagilardan qaysi biri investitsiyalarning ichki manbai hisoblanadi?::Quyidagilardan qaysi biri investitsiyalarning ichki manbai hisoblanadi?

*foyda, amortizatsiya ajratmalari;

obligatsiya zayomlari, bank kreditlari;

aksiyalarni sotishdan olingan mablag‘lar;

byudjet mablag‘lari;// question: 29634 name: Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy modelning mazmunini ifodalaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy modelning mazmunini ifodalaydi?::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy modelning mazmunini ifodalaydi?

*iqtisodiy jarayon va hodisalarning obʻyektiv xususiyatlariga va tadqiqot maqsadi va xarakteriga ko‘ra abstrakt tarzda umumlashtirib ifodalangan reallikning konstruksiyasi, maketi, andozasi;

iqtisodiy tamoyillar majmuasi;

iqtisodiy prognozlash;

iqtisodiyot va siyosatning ideal tipi bo‘lib, uni amalga oshirish uchun zarur;// question: 29930 name: Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy o‘sishning intensiv omiliga kirmaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy o‘sishning intensiv omiliga kirmaydi?::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy o‘sishning intensiv omiliga kirmaydi?

*yer, ishlab chiqarish maydonini ko‘paytirish;

fanD)texnika taraqqiyoti yutuqlaridan foydalanish;

ishchilarning malakasini oshirish;

mehnat unumdorligini oshirish;// question: 29645 name: Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy resurslar tarkibini to‘liq aks ettiradi?

::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy resurslar tarkibini to‘liq aks ettiradi?::Quyidagilardan qaysi biri iqtisodiy resurslar tarkibini to‘liq aks ettiradi?

*kapital, yer, ishchi kuchi va tadbirkorlik layoqati;

mehnat vositalari va ishchi kuchi;

tabiiy va inson resurslari;

ishlab chiqarishning moddiy omillari;// question: 29849 name: Quyidagilardan qaysi biri korxona uchun ichki xarajat hisoblanadi?

::Quyidagilardan qaysi biri korxona uchun ichki xarajat hisoblanadi?::Quyidagilardan qaysi biri korxona uchun ichki xarajat hisoblanadi?

*binovainshootlaramortizatsiyasi;

yollanibishlovchilarishhaqi;

xomashyo xarajatlari;

energiyauchunto‘lovlar;// question: 29946 name: Quyidagilardan qaysi biri makroiqtisodiyot darajasidagi muvozanatlikni to‘liq...

::Quyidagilardan qaysi biri makroiqtisodiyot darajasidagi muvozanatlikni to‘liq...::Quyidagilardan qaysi biri makroiqtisodiyot darajasidagi muvozanatlikni to‘liq xarakterlaydi?

*mavjud iqtisodiy resurslar va jamiyat ehtiyojlarining mos kelishi;

ishlab chiqarish va iste’molning mos kelishi;

aholining sotib olish layoqati va tovarlar massasining mos kelishi;

byudjet daromadlari va xarajatlarining mos kelishi;// question: 29687 name: Quyidagilardan qaysi biri mehnat kooperatsiyasini xarakterlaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri mehnat kooperatsiyasini xarakterlaydi?::Quyidagilardan qaysi biri mehnat kooperatsiyasini xarakterlaydi?

*mehnatning alohida va bir-biriga bog‘liq turlarining uyushishi;

xodimlarning iqtisodiy faoliyatining biron turini bajarishga yoki mahsulotning alohida turlarini ishlab chiqarishga moslashuvi;

mehnatning alohida faoliyat turlariga ajralishi;

iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining bir-biriga bog‘liqligining\nkuchayishi;// question: 29734 name: Quyidagilardan qaysi biri mulk obʻyektlari mazmunini to‘laroq ifodalaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri mulk obʻyektlari mazmunini to‘laroq ifodalaydi?::Quyidagilardan qaysi biri mulk obʻyektlari mazmunini to‘laroq ifodalaydi?

*mulkka aylangan barcha boylik turlari;

ishlab chiqarish vositalari;

tabiiy boyliklar;

inson yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklar;// question: 29945 name: Quyidagilardan qaysi biri tarmoqlar ichidagi nisbat (muta-nosiblik)larga ...

::Quyidagilardan qaysi biri tarmoqlar ichidagi nisbat (muta-nosiblik)larga ...::Quyidagilardan qaysi biri tarmoqlar ichidagi nisbat (muta-nosiblik)larga kirmaydi?

*avtomobil, temir yo‘l, havo transporti;

og‘ir va yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati;

dehqonchilik va chorvachilik;

neft, gaz, torf, toshko‘mir qazib olish;// question: 29643 name: Quyidagilardan qaysi biri umumiy iqtisodiy qonunlar jumlasiga kiradi?

::Quyidagilardan qaysi biri umumiy iqtisodiy qonunlar jumlasiga kiradi?::Quyidagilardan qaysi biri umumiy iqtisodiy qonunlar jumlasiga kiradi?

*ehtiyojlarning yuksalish qonuni;

talab qonuni;

taklif qonuni;

qiymat qonuni;// question: 29896 name: Quyidagilardan qaysi biri yalpi talab va narx darajasi o‘rtasidagi teskari ...

::Quyidagilardan qaysi biri yalpi talab va narx darajasi o‘rtasidagi teskari ...::Quyidagilardan qaysi biri yalpi talab va narx darajasi o‘rtasidagi teskari bog‘liqlikni izohlab berolmaydi?

*import tovarlar samarasi;

foiz stavkasi samarasi;

uy xo‘jaliklari jamg‘argan boylik samarasi;

pul taklifi miqdoran cheklanganligi;// question: 29876 name: Quyidagilardan qaysi biri yerga bo‘lgan mulkchilik huquqini to‘liq ta’minlaydi?

::Quyidagilardan qaysi biri yerga bo‘lgan mulkchilik huquqini to‘liq ta’minlaydi?::Quyidagilardan qaysi biri yerga bo‘lgan mulkchilik huquqini to‘liq ta’minlaydi?

*yerga egalik qilish;

yerdan foydalanish;

ishlab chiqarish natijalarini tasarruf qilish;

yerni tasarruf qilish;// question: 29684 name: Quyidagilarning qaysi biri ishlab chiqarishning moddiy omili hisoblanadi?

::Quyidagilarning qaysi biri ishlab chiqarishning moddiy omili hisoblanadi?::Quyidagilarning qaysi biri ishlab chiqarishning moddiy omili hisoblanadi?

*bino va inshootlar, mashinalar, asbob va uskunalar, xom ashyo;

materiallar;

xom ashyo;

mehnat quroli;// question: 29986 name: Quyidagisoliqlardan qaysilari «iste’mol» soliqlari hisoblanadi?

::Quyidagisoliqlardan qaysilari «iste’mol» soliqlari hisoblanadi?::Quyidagisoliqlardan qaysilari «iste’mol» soliqlari hisoblanadi?

*mulk solig‘i va pensiya fondiga ijtimoiy to‘lovlar;

foyda solig‘i va boj to‘lovlari;

shaxsiy daromadga soliqlar;

meros va sovg‘alar uchun soliq;// question: 29805 name: Raqobatning amal qilish doirasiga ko‘ra turkumlangan shaklini ko‘rsating:

::Raqobatning amal qilish doirasiga ko‘ra turkumlangan shaklini ko‘rsating\:::Raqobatning amal qilish doirasiga ko‘ra turkumlangan shaklini ko‘rsating\:

*sof raqobat;

tarmoqlar o‘rtasidagi raqobat;

tartibga solinadigan raqobat;

narxga vositasidigan raqobat;// question: 29860 name: Real ish haqi darajasi quyidagilarning qaysi biri o‘zgarishiga to‘g‘ri ...

::Real ish haqi darajasi quyidagilarning qaysi biri o‘zgarishiga to‘g‘ri ...::Real ish haqi darajasi quyidagilarning qaysi biri o‘zgarishiga to‘g‘ri mutanosiblikda o‘zgaradi?

*tovar (xizmat)lar narxi;

nominal ish haqi miqdori;

soliqlar darajasi;

majburiy to‘lovlar;// question: 29855 name: Real ish haqining o‘zgarish darajasini, nominal ish haqi darajasi va...:

::Real ish haqining o‘zgarish darajasini, nominal ish haqi darajasi va...\:::Real ish haqining o‘zgarish darajasini, nominal ish haqi darajasi va...\:

*tovar va xizmatlar narxlari darajasini;

foyda normasini;

soliqqa tortish stavkasini;

ish vaqtining uzunligini;// question: 29859 name: Real ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping:

::Real ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping\:::Real ish haqining to‘g‘ri ta’rifini toping\:

*nominal ish haqiga sotib olish mumkin bo‘lgan tovarlar va xizmatlar miqdori;

pul shaklida olingan ish haqi;

ish haqining pul shaklida qat’iy belgilangan stavkasi;

ish haqining soliqlar chegirilgan qismi;// question: 29778 name: Respublikada agrar islohotlarning negizini nima tashkil qiladi?

::Respublikada agrar islohotlarning negizini nima tashkil qiladi?::Respublikada agrar islohotlarning negizini nima tashkil qiladi?

*yerga bo‘lgan mulkchilik munosabatlarini isloh qilish;

davlat korxonalarini jamoa xo‘jaliklariga va mulkchilikning boshqa shakllariga aylantirish;

shaxsiy tomorqalarni kengaytirish;

ishlab chiqarish tuzilishini takomillashtirish;// question: 30044 name: Respublikada aholini ijtimoiy himoyalashning asosiy yo‘nalishini ko‘rsating:

::Respublikada aholini ijtimoiy himoyalashning asosiy yo‘nalishini ko‘rsating\:::Respublikada aholini ijtimoiy himoyalashning asosiy yo‘nalishini ko‘rsating\:

*faol ijtimoiy siyosatni amalga oshirish;

ichki iste’mol bozorini himoya qilish;

aholining kam ta’minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash;

daromadlarning eng kam va o‘rtacha darajasini muntazam oshirib borish;// question: 29783 name: Respublikada bozor infratuzilmasini vujudga keltirishning qaysi yo‘nalishi ...

::Respublikada bozor infratuzilmasini vujudga keltirishning qaysi yo‘nalishi ...::Respublikada bozor infratuzilmasini vujudga keltirishning qaysi yo‘nalishi brokerlik va dilerlik idoralari, savdo uylari, vositachi firmalar paydo bo‘lishiga olib kelgan?

*mehnat, tovar, xom ashyo birjasi tizimini rivojlantirish;

kapital bozorini vujudga keltirish;

auditorlik xizmati tizimini shakllantirish ;

yuridik xizmatni yo‘lga qo‘yish;// question: 29775 name: Respublikada bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida isloh ...

::Respublikada bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida isloh ...::Respublikada bozor iqtisodiyotiga o‘tishning birinchi bosqichida isloh qilishning muhim yo‘nalishini aniqlang\:

*o‘tish jarayonining huquqiy asoslarini shakllantirish, islohotlarning qonuniy asosini mustahkamlash;

aralash iqtisodiyotni shakllantirish;

ishlab chiqarishning pasayib borishiga barham berish;

iqtisodiyotni sanoatlashtirish;// question: 29774 name: Respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga asos qilib olingan ...

::Respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga asos qilib olingan ...::Respublikada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga asos qilib olingan tamoyillardan qaysi biri ijtimoiy muammolar keskinlashuvining oldini olishga qaratilgan?

*ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlarini oldindan amalga oshirish;

davlatning bosh islohotchi bo‘lishi;

qonunlarning ustuvorligi;

iqtisodiyotni mafkuradan holi qilish;// question: 30021 name: Respublikamizda naqd pul taklifini nima belgilab beradi?

::Respublikamizda naqd pul taklifini nima belgilab beradi?::Respublikamizda naqd pul taklifini nima belgilab beradi?

*Mo pul agregati;

M1 pul agregati;

M2 pul agregati;

M3 pul agregati;// question: 29900 name: Resurslar narxi o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang:

::Resurslar narxi o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang\:::Resurslar narxi o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatmaydigan omilni aniqlang\:

*bozordagi hukmronlik darajasi;

mehnat resurslarining mavjudligi;

import resurslar narxi;

yer resursining cheklanganlik darajasi;// question: 29961 name: Retsessiya deganda:

::Retsessiya deganda\:::Retsessiya deganda\:

*iqtisodiy o‘sishning yuksalish nuqtasidan keyingi fazadan so‘ng ketma-ket ishlab chiqarish sur’atining keskin pasayishi tushuniladi;

ishlab chiqarish sur’atining keskin pasayishi tushuniladi;

birja indekslarining ommaviy pasayishi tushuniladi;

inflyatsiyaning bir turi hisoblanadi;// question: 30039 name: Rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlariga milliy daromadda iste’mol ...

::Rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlariga milliy daromadda iste’mol ...::Rivojlangan bozor iqtisodiyoti mamlakatlariga milliy daromadda iste’mol hissasining o‘sib borishi xos. Ko‘rsatilganlardan qaysi biri uning sababi bo‘la olmaydi?

*aholi farovonligini oshirish tamoyili kuchayib boradi;

inson omilining ahamiyati ortib, uning iste’moli ortishini taqozo etadi;

iqtisodiyot rivojlangan sari iste’molchilar sonining ko‘payishi sekinlashadi;

milliy daromadning kamroq qismini jamg‘argan holda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash mumkin;// question: 29705 name: Rivojlanish bosqichlariga sivilizatsion yondashuvning asoschisi kim?

::Rivojlanish bosqichlariga sivilizatsion yondashuvning asoschisi kim?::Rivojlanish bosqichlariga sivilizatsion yondashuvning asoschisi kim?

*Ronald Kouz;

Uolter Rostou;

Alfred Marshall;

Artur Pigu;// question: 29691 name: Samaradorlik nima?

::Samaradorlik nima?::Samaradorlik nima?

*«natija» va «xarajat» nisbati;

sarflangan resurslarni tejash;

ishlab chiqarish xarajatlarining o‘sishi;

iqtisodiyotning o‘sishi;// question: 30046 name: Sarf-xarajat va jamg‘arish miqdori quyidagi omilga bog‘liq:

::Sarf-xarajat va jamg‘arish miqdori quyidagi omilga bog‘liq\:::Sarf-xarajat va jamg‘arish miqdori quyidagi omilga bog‘liq\:

*olayotgan daromad miqdoriga;

talabga;

inflyatsiya darajasiga;

taklifga;// question: 30086 name: SDR – xalqaro hisob-kitob birligida qaysi mamlakat valyutasining mavqei ...

::SDR – xalqaro hisob-kitob birligida qaysi mamlakat valyutasining mavqei ...::SDR – xalqaro hisob-kitob birligida qaysi mamlakat valyutasining mavqei yuqori bo‘ladi?

*AQSH dollari;

Yaponiya ienasi;

nemis markasi;

Angliya funt-sterlingi;// question: 30058 name: Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHOS) qachon tuzilgan?

::Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHOS) qachon tuzilgan?::Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHOS) qachon tuzilgan?

*2001 yil 15 iyun;

2000 yil 15 iyun;

2002 yil 15 iyun;

2003 yil 15 iyun;\nKorxonaning tashqi iqtisodiy faoliyatiga baho berishda qaysi ko‘rsatkich asosiy hisoblanadi?\n\

*eksport hajmi;

import hajmi;

sof eksport hajmi;

barterli ayriboshlash hajmi;// question: 29910 name: Shaxsiy daromad 150000 so‘m bo‘lib uning 130000 so‘mi iste’molga ketsa, iste’...

::Shaxsiy daromad 150000 so‘m bo‘lib uning 130000 so‘mi iste’molga ketsa, iste’...::Shaxsiy daromad 150000 so‘m bo‘lib uning 130000 so‘mi iste’molga ketsa, iste’molga o‘rtacha moyillik necha foizni tashkil qiladi?

*86,6%;

85,4 %;


87,0 %;

83,5 %;// question: 29919 name: Shaxsiy iste’mol qanday ro‘yobga chiqadi?

::Shaxsiy iste’mol qanday ro‘yobga chiqadi?::Shaxsiy iste’mol qanday ro‘yobga chiqadi?

*iste’molchilik sarflari orqali;

iqtisodiy resurslarga sarf-xarajatlar qilish yo‘li bilan;

davlat byudjetidan ijtimoiy sohani moliyalashtirish orqali;

davlat ijtimoiy dasturlari orqali;// question: 30041 name: Shvetsariya iqtisodchisi V. Pareto daromadlar taqsimlanishi-dagi bog‘liqlikni...

::Shvetsariya iqtisodchisi V. Pareto daromadlar taqsimlanishi-dagi bog‘liqlikni...::Shvetsariya iqtisodchisi V. Pareto daromadlar taqsimlanishi-dagi bog‘liqlikni o‘rganib shunday qarorga keladi\:

*eng kam va eng ko‘p daromad oladigan tabaqa uncha ko‘p emas;

eng yuqori daromad oladiganlar ko‘pchilikni tashkil etadi;

o‘rtacha daromad oladiganlar kamchilikni, kambag‘al va boy tabaqa birgalikda ko‘pchilikni tashkil etadi;

eng kam daromad oladiganlar mamlakatda ko‘pchilikni tashkil etadi;// question: 29706 name: Sivilizatsion yondashuv bo‘yicha jamiyat taraqqiyoti 5 bosqichga bo‘linib, u ...

::Sivilizatsion yondashuv bo‘yicha jamiyat taraqqiyoti 5 bosqichga bo‘linib, u ...::Sivilizatsion yondashuv bo‘yicha jamiyat taraqqiyoti 5 bosqichga bo‘linib, u quyidagilardan iborat\:

*an’anaviy jamiyat, o‘tkinchi jamiyat, industrial jamiyatga o‘tish, industrial jamiyat, ommaviy iste’mol jamiyati;

an’anaviy jamiyat, industrial jamiyatga o‘tish, feodalizm, industrial jamiyat, kommunistik jamiyat;

an’anaviy jamiyat, quldorlik, industrial jamiyatga o‘tish, industrial jamiyat, ommaviy iste’mol jamiyati;

o‘tkinchi jamiyat, industrial jamiyatga o‘tish, industrial jamiyat, ommaviy iste’mol jamiyati, kommunistik jamiyat;// question: 29892 name: SMMdan egri soliqlar summasi chiqarib tashlansa, qaysi ko‘rsatkich hosil bo‘...

::SMMdan egri soliqlar summasi chiqarib tashlansa, qaysi ko‘rsatkich hosil bo‘...::SMMdan egri soliqlar summasi chiqarib tashlansa, qaysi ko‘rsatkich hosil bo‘ladi?

*milliy daromad;

yalpi milliy mahsulot;

yalpi ichki mahsulot;

yalpi investitsiyalar;// question: 29920 name: Sof milliy mahsulot (milliy daromad)ning o‘sgan qismi investitsiyalarning o‘...

::Sof milliy mahsulot (milliy daromad)ning o‘sgan qismi investitsiyalarning o‘...::Sof milliy mahsulot (milliy daromad)ning o‘sgan qismi investitsiyalarning o‘sgan summasiga nisbati – bu\:

*multiplikator samarasi;

akselerator;

retsession farq;

inflyatsion farq;// question: 29949 name: Sof milliy mahsulotni ishlab chiqarishning muvozanatli hajmi nimalarga bog‘liq?

::Sof milliy mahsulotni ishlab chiqarishning muvozanatli hajmi nimalarga bog‘liq?::Sof milliy mahsulotni ishlab chiqarishning muvozanatli hajmi nimalarga bog‘liq?

*yalpi talab bilan yalpi taklifning mos kelishiga;

muvozanatli narxga;

to‘liq bandlikka;

investitsiya darajasiga;// question: 29802 name: Sof va monopolistik raqobatga asoslangan bozorning umumiy tomoni:

::Sof va monopolistik raqobatga asoslangan bozorning umumiy tomoni\:::Sof va monopolistik raqobatga asoslangan bozorning umumiy tomoni\:

*bozorda sotuvchi va xaridorlar soni ko‘p;

tabaqalashgan mahsulot ishlab chiqaradi;

har bir firma o‘z mahsulotiga talab o‘zgarip turishi sharoitga duch keladi;

bir turdagi tovarlar ishlab chiqarishadi;// question: 29998 name: Soliq stavkasi daromad hajmiga bog‘liq bo‘lmagan holda o‘zgarishsiz qolsa, bu…

::Soliq stavkasi daromad hajmiga bog‘liq bo‘lmagan holda o‘zgarishsiz qolsa, bu…::Soliq stavkasi daromad hajmiga bog‘liq bo‘lmagan holda o‘zgarishsiz qolsa, bu…

*proporsional soliqlar;

progressiv soliqlar;

regressiv soliqlar;

to‘g‘ri soliqlar;// question: 29987 name: Soliq turlarining ko‘payishi, soliq stavkalarining ko‘tarilishiga ...

::Soliq turlarining ko‘payishi, soliq stavkalarining ko‘tarilishiga ...::Soliq turlarining ko‘payishi, soliq stavkalarining ko‘tarilishiga ...

*fiskal siyosatga;

kredit-byudjet siyosatiga;

pul-kredit siyosatiga;

monetar siyosatga;// question: 30002 name: Sug‘urtaning amalga oshirilish tartibiga ko‘ra ajratilgan turini aniqlang:

::Sug‘urtaning amalga oshirilish tartibiga ko‘ra ajratilgan turini aniqlang\:::Sug‘urtaning amalga oshirilish tartibiga ko‘ra ajratilgan turini aniqlang\:

*ixtiyoriy sug‘urta;

mol-mulkni turli tabiiy ofatlardan sug‘urtalash;

ijtimoiy sug‘urta;

tijorat xatari sug‘urtasi;// question: 29990 name: Sug‘urtaning bosh vazifasi:

::Sug‘urtaning bosh vazifasi\:::Sug‘urtaning bosh vazifasi\:

*yuz berishi mumkin bo‘lgan ofatlardan ogohlantirish;

majburiy sug‘urtani amalga oshirish;

ixtiyoriy sug‘urtani amalga oshirish;

sug‘urta fondi xarajatlarini nazorat qilish;// question: 30001 name: Sug‘urtaning qaysi vazifasi uning mohiyatini to‘laroq ifodalaydi?

::Sug‘urtaning qaysi vazifasi uning mohiyatini to‘laroq ifodalaydi?::Sug‘urtaning qaysi vazifasi uning mohiyatini to‘laroq ifodalaydi?

*kutilmaganda kelib chiqadigan zararlarni moliyaviy qoplash;

kutilmagan hodisalar oqibatlarini oldindan ogohlantirishi;

maqsadli pul mablag‘larini jamg‘arish;

sug‘urta mablag‘lari harakati ustidan nazorat qilish;// question: 29828 name: Tadbirkorlik faoliyatining qaysi vazifasi bozor iqtisodiyoti sharoitida unga ...

::Tadbirkorlik faoliyatining qaysi vazifasi bozor iqtisodiyoti sharoitida unga ...::Tadbirkorlik faoliyatining qaysi vazifasi bozor iqtisodiyoti sharoitida unga foyda olish kafolatlanmaganligini bildiradi?

*tahlikaga borish;

biznes yuritish bo‘yicha asosiy qarorlarni qabul qilish;

iqtisodiy resurslarni birlashtirish;

qonunlar doirasida faoliyat ko‘rsatish;// question: 29829 name: Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish shart–sharoitlaridan qaysi biri ...

::Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish shart–sharoitlaridan qaysi biri ...::Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish shart–sharoitlaridan qaysi biri raqobatchilik muhitini tashkil qiladi?

*ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlar yetarlicha bo‘lishi;

mulkchilik huquqiga egi bo‘lish;

iqtisodiy muhit mavjudligi;

ma’lum huquq va erkinliklar mavjud bo‘lishi;// question: 29822 name: Tadbirkorlikka iqtisodiy adabiyotlarda uch jihatdan qaraladi:

::Tadbirkorlikka iqtisodiy adabiyotlarda uch jihatdan qaraladi\:::Tadbirkorlikka iqtisodiy adabiyotlarda uch jihatdan qaraladi\:

*xo‘jalik yuritish uslubi, mulk egasi, daromad topishning o‘ziga xos tipi sifatida;

iqtisodiy kategoriya, xo‘jalik yuritish uslubi, mulk egasi sifatida;

xo‘jalik yuritish uslubi, iqtisodiy fikr yuritishning o‘ziga xos tipi sifatida, mulk egasi sifatida;

iqtisodiy kategoriya, xo‘jalik yuritish uslubi, iqtisodiy fikr yuritishning o‘ziga xos tipi sifatida;// question: 29831 name: Tadbirkorlikning qaysi shaklida jamoa va shaxsiy manfaatD)lar uyg‘unligi ta’...

::Tadbirkorlikning qaysi shaklida jamoa va shaxsiy manfaatD)lar uyg‘unligi ta’...::Tadbirkorlikning qaysi shaklida jamoa va shaxsiy manfaatD)lar uyg‘unligi ta’minlanadi?

*jamoa tadbirkorligi;

xususiy tadbirkorlik;

shaxsiy tadbirkorlik;

tadbirkorlikning aralash shakli;// question: 29696 name: Takror ishlab chiqarish jarayonining qaysi bosqichida na-faqat hayotiy zarur ...

::Takror ishlab chiqarish jarayonining qaysi bosqichida na-faqat hayotiy zarur ...::Takror ishlab chiqarish jarayonining qaysi bosqichida na-faqat hayotiy zarur ne’mat (xizmat)lar balki iqtisodiy resurslar va ishchi kuchi tarmoq, soha, hudud va iqtisodiy faoliyat turlari o‘rtasida taqsimlanadi?

*taqsimlash;

xizmat ko‘rsatish;

ayirboshlash;

ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish);// question: 29649 name: Takror ishlab chiqarish nazariyasini birinchi bo‘lib kimlar yaratgan?

::Takror ishlab chiqarish nazariyasini birinchi bo‘lib kimlar yaratgan?::Takror ishlab chiqarish nazariyasini birinchi bo‘lib kimlar yaratgan?

*klassik siyosiy iqtisodchilar;

fiziokratlar;

merkantilistlar;

keynschilar;// question: 29651 name: Takror ishlab chiqarish nazariyasini hamda kapitalning asosiy va aylanma, ...

::Takror ishlab chiqarish nazariyasini hamda kapitalning asosiy va aylanma, ...::Takror ishlab chiqarish nazariyasini hamda kapitalning asosiy va aylanma, mehnatning unumli va unumsiz turlarga bo‘linishini kim asoslagan?

*F. Kene;

U. Petti;

A. Smit;


K. Marks;// question: 29695 name: Takror ishlab chiqarishning qaysi bosqichida yaratilgan to-varlar va ...

::Takror ishlab chiqarishning qaysi bosqichida yaratilgan to-varlar va ...::Takror ishlab chiqarishning qaysi bosqichida yaratilgan to-varlar va xizmatlar o‘zlarining pirovard foydalanuvchilarini topadi?

*taqsimlash;

xizmat ko‘rsatish;

ayirboshlash;

ishlab chiqarish(xizmat ko‘rsatish);// question: 29791 name: Talab va taklifning narxni tartibga solishdagi rolini tushuntirish uchun ...

::Talab va taklifning narxni tartibga solishdagi rolini tushuntirish uchun ...::Talab va taklifning narxni tartibga solishdagi rolini tushuntirish uchun misol qilib qaysi bozorni ko‘rsatish mumkin?

*valyuta bozorini;

resurslar bozorini;

tovar bozorini;

har qanday bozorni;// question: 29968 name: Tarkibiy inqirozlarni kelitirib chiqaruvchi omilni toping:

::Tarkibiy inqirozlarni kelitirib chiqaruvchi omilni toping\:::Tarkibiy inqirozlarni kelitirib chiqaruvchi omilni toping\:

*FTT, talab tarkibidagi o‘zgarishlar;

asosiy kapitalning xizmat davri;

davlatning iqtisodiy siyosati;

qimmatli resurslar yirik zaxiralari topilishi;// question: 29957 name: Tarkibiy inqirozlarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabab nima?

::Tarkibiy inqirozlarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabab nima?::Tarkibiy inqirozlarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabab nima?

*iqtisodiyot ayrim tarmoqlari va sohalarining rivojlanishidagi chuqur nomutanosibliklar;

ishlab chiqarishning notekis rivojlanishi;

yalpi talabning o‘zgarishi;

yalpi taklifning o‘zgarishi;// question: 29804 name: Tarmoqda 40 ta firma bo‘lib, ulardan hech biriga umumiy ishlab chiqarish ...

::Tarmoqda 40 ta firma bo‘lib, ulardan hech biriga umumiy ishlab chiqarish ...::Tarmoqda 40 ta firma bo‘lib, ulardan hech biriga umumiy ishlab chiqarish hajmining 3 % dan ortig‘i to‘g‘ri kelmaydi. Mahsulot bozorda tabaqalashgan hisoblanadi. Bunday tarmoq\:

*monopolistik raqobatga;

sof monopoliyaga;

sof raqobatga;

oligopoliyaga;// question: 29944 name: Tarmoqlar o‘rtasidagi mutanosiblik(nisbatlar) bu –

::Tarmoqlar o‘rtasidagi mutanosiblik(nisbatlar) bu –::Tarmoqlar o‘rtasidagi mutanosiblik(nisbatlar) bu –

*yengil sanoat bilan og‘ir sanoat o‘rtasidagi nisbat;

undiruvchi sanoat bilan qayta ishlovchi tarmoq o‘rtasidagi;

viloyatlardagi sohalar, tarmoqqa kiruvchi korxonalar o‘rta sidagi;

qishloq xo‘jaligi bilan xizmat ko‘rsatish o‘rtasidagi nisbat;// question: 30079 name: Tashqi savdo aylanmasi nima?

::Tashqi savdo aylanmasi nima?::Tashqi savdo aylanmasi nima?

*eksport va import hajmi;

import hajmi;

eksport hajmi;

reeksport hajmi;// question: 30090 name: Tashqi savdoga ta’rifli to‘siqlar turini aniqlang:

::Tashqi savdoga ta’rifli to‘siqlar turini aniqlang\:::Tashqi savdoga ta’rifli to‘siqlar turini aniqlang\:

*boj to‘lovlari;

import kvotalari;

sifat standartlari;

standartli cheklashlar;// question: 29979 name: To‘liq bandlilik sharoitida sikllik ishsizlik darajasi qanday miqdorga teng?

::To‘liq bandlilik sharoitida sikllik ishsizlik darajasi qanday miqdorga teng?::To‘liq bandlilik sharoitida sikllik ishsizlik darajasi qanday miqdorga teng?

*O ga teng;

1 % dan kam;

tabiiy ishsizlikdan 2,5 % ga ko‘p;

1 % dan ko‘p;// question: 29981 name: To‘liq bandlilik sharoitida tabiiy ishsizlik nimada namoyon bo‘ladi?

::To‘liq bandlilik sharoitida tabiiy ishsizlik nimada namoyon bo‘ladi?::To‘liq bandlilik sharoitida tabiiy ishsizlik nimada namoyon bo‘ladi?

*siklli ishsizlikda;

friksion ishsizlikda;

ishsizlik «O»ga teng bo‘lganda;

tarkibiy ishsizlikda;// question: 29749 name: Tovar (xizmat) larning almashuv qiymati pul vositasida hisoblanganda va ...

::Tovar (xizmat) larning almashuv qiymati pul vositasida hisoblanganda va ...::Tovar (xizmat) larning almashuv qiymati pul vositasida hisoblanganda va baholanganda qanday vazifani bajaradi?

*qiymat o‘lchovi;

muomala o‘lchovi;

to‘lov vositasi;

jamg‘arish;// question: 29794 name: Tovar taklifining qisqarishi nimaga olib keladi?

::Tovar taklifining qisqarishi nimaga olib keladi?::Tovar taklifining qisqarishi nimaga olib keladi?

*o‘zaro o‘rin bosuvchi tovarlarga talabning ortishiga;

agar narxga nisbatdan tovarga talab egiluvchan bo‘lsa, umumiy tushumning ortishiga;

agar daromad bo‘yicha tovarga talab noegiluvchan bo‘lsa, umumiy tushumning ortishiga;

bu tovarga talabning ortishiga;// question: 29789 name: Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda bo‘ladi, agar...

::Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda bo‘ladi, agar...::Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda bo‘ladi, agar...

*talab hajmi taklif hajmiga teng bo‘lsa;

narx va foydaga teng bo‘lsa;

texnologiya darajasi sekinlik bilan o‘zgarsa;

talab taklifga teng bo‘lsa;// question: 29852 name: Tovarlarninig navbatdagi qo‘shimcha birligi (to‘plami yoki partiyasi)ni ...

::Tovarlarninig navbatdagi qo‘shimcha birligi (to‘plami yoki partiyasi)ni ...::Tovarlarninig navbatdagi qo‘shimcha birligi (to‘plami yoki partiyasi)ni ishlab chiqarishga qilingan sarfD)xarajatlar qanday nomlanadi?

*keyingi yoki qo‘shilgan xarajat;

ortiqcha xarajat;

me’yordagi xarajat;

normativdan ortiqcha xarajat;// question: 29947 name: Umumiy iqtisodiy muvozanatlikni ta’minlab borishning asosiy yo‘li qanday?

::Umumiy iqtisodiy muvozanatlikni ta’minlab borishning asosiy yo‘li qanday?::Umumiy iqtisodiy muvozanatlikni ta’minlab borishning asosiy yo‘li qanday?

*barcha bozorlarda talab va taklifni muvozanatga keltirish;

iqtisodiyotni bir me’yorda rivojlantirish;

iste’molni cheklash;

resurslardan samarali foydalanish;// question: 29854 name: Umumiy yoki yalpi foydadan soliq va boshqa majburiy to‘lovlar chiqarib ...

::Umumiy yoki yalpi foydadan soliq va boshqa majburiy to‘lovlar chiqarib ...::Umumiy yoki yalpi foydadan soliq va boshqa majburiy to‘lovlar chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismi qanday nomlanadi?

*foyda normasi;

sof foyda;

me’yoridagi foyda;

buxgalteriya foydasi;// question: 29939 name: Umumiy, ya’ni makroiqtisodiy muvozanatlik bu:

::Umumiy, ya’ni makroiqtisodiy muvozanatlik bu\:::Umumiy, ya’ni makroiqtisodiy muvozanatlik bu\:

*yalpi talab va yalpi taklif o‘rtasidagi muvozanatlak;

yalpi talab va yalpi taklif, yengil sanoat bilan oziqD)ovqat sanoati o‘rtasida muvozanat;

og‘ir sanoat bilan yengil sanoat o‘rtasidagi muvozanat, ish kuchiga talab va taklif muvozanati;

tovar va xizmatlar taklifi, davlat byudjeti daromadlari va xarajatD)lari o‘rtasidagi muvozanatlik;// question: 29980 name: Universitetni bitirgan, ish qidirayotgan talaba ishsizlikning qanday turiga ...

::Universitetni bitirgan, ish qidirayotgan talaba ishsizlikning qanday turiga ...::Universitetni bitirgan, ish qidirayotgan talaba ishsizlikning qanday turiga kiradi?

*friksion ishsizlikka;

tabiiy ishsizlikka;

tarkibiy ishsizlikka;

sikllik ishsizlikka;// question: 30064 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiya (XII) ning eng oddiy shaklini toping:

::Xalqaro iqtisodiy integratsiya (XII) ning eng oddiy shaklini toping\:::Xalqaro iqtisodiy integratsiya (XII) ning eng oddiy shaklini toping\:

*erkin savdo zonalari;

boj ittifoqi;

to‘lov ittifoqi;

umumiy bozor;// question: 30059 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning eng oddiy shakli nima?

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning eng oddiy shakli nima?::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning eng oddiy shakli nima?

*erkin savdo zonalari;

to‘lov ittifoqi;

boj ittifoqi;

umumiy bozor;// question: 30065 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli doirasida ishtirokchi ...

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli doirasida ishtirokchi ...::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli doirasida ishtirokchi mamlakatlar o‘rtasida savdo cheklashlari bekor qilinadi?

*erkin savdo zonalari;

boj ittifoqi;

to‘lov ittifoqi;

umumiy bozor;// question: 30067 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli milliy valyutalarning o‘zaro ...

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli milliy valyutalarning o‘zaro ...::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shakli milliy valyutalarning o‘zaro erkin almashuvini va hisobD)kitoblarda yagona pul birligi amal qilishini ta’minlaydi?

*to‘lov ittifoqi;

boj ittifoqi;

erkin savdo zonalari;

umumiy bozor;// question: 30068 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida kapital va ishchi kuchining...

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida kapital va ishchi kuchining...::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida kapital va ishchi kuchining erkin harakati ta’minlanadi hamda o‘zaro kelishilngan iqtisodiy siyosati yuritiladi?

*umumiy bozor;

boj ittifoqi;

to‘lov ittifoqi;

erkin savdo zonalari;// question: 30066 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida tashqi savdoga yagona boj ...

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida tashqi savdoga yagona boj ...::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida tashqi savdoga yagona boj ta’riflari o‘rnatiladi va uchinchi mamlakatga nisbatan yagona tashqi savdo siyosati yuritiladi?

*boj ittifoqi;

erkin savdo zonalari;

to‘lov ittifoqi;

umumiy bozor;// question: 30069 name: Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida uning barcha qayd qilingan ...

::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida uning barcha qayd qilingan ...::Xalqaro iqtisodiy integratsiyaning qaysi shaklida uning barcha qayd qilingan shakllari umumiy iqtisodiy va moliya valyuta siyosati o‘tkazish bilan uyg‘unlashtiriladi?

*umumiy bozor;

boj ittifoqi;

to‘lov ittifoqi;

erkin savdo zonalari;// question: 30057 name: Xalqaro savdo tashkilotiga a’zo bo‘lgan mamlakatlar o‘zaro savdo qilganda boj...

::Xalqaro savdo tashkilotiga a’zo bo‘lgan mamlakatlar o‘zaro savdo qilganda boj...::Xalqaro savdo tashkilotiga a’zo bo‘lgan mamlakatlar o‘zaro savdo qilganda boj to‘lovlari tovar qiymatining …

*10%;


15%;

8%;


5%;// question: 30083 name: Xarid quvvati pariteti:

::Xarid quvvati pariteti\:::Xarid quvvati pariteti\:

*valyuta almashuv kursining moslashuvchanligi;

inflyatsiyaning yo‘qligi;

valyutalarning nominal almashuv kursi qayd qilinishi;

tovarlarning chegaradan erkin o‘tishi;// question: 30072 name: XIM larning eng ko‘xna va yetakchi shakli, bu…

::XIM larning eng ko‘xna va yetakchi shakli, bu…::XIM larning eng ko‘xna va yetakchi shakli, bu…

*xalqaro savdo;

kapital va chet el investitsiyalari harakati;

ishchi kuchi migratsiyasi;

fan va texnika sohasidagi ayirboshlash;// question: 30071 name: XMT negizida dunyo mamlakatlari o‘rtasida qaror topgan xo‘jalik aloqalarining...

::XMT negizida dunyo mamlakatlari o‘rtasida qaror topgan xo‘jalik aloqalarining...::XMT negizida dunyo mamlakatlari o‘rtasida qaror topgan xo‘jalik aloqalarining muayyan tizimi, bu…

*xalqaro mehnat kooperatsiyasi;

xalqaro iqtisodiy munosbatlar;

XII;

xalqaro ixtisoslashuv;// question: 30007 name: Xo‘jalik yurituvchi subʻyektlarning bir-biriga beradigan qarzlari qanday ...::Xo‘jalik yurituvchi subʻyektlarning bir-biriga beradigan qarzlari qanday ...::Xo‘jalik yurituvchi subʻyektlarning bir-biriga beradigan qarzlari qanday nomlanadi? U ko‘pincha to‘lovlarni o‘zaro qoplash sharti bilan amalga oshiriladi…

*davlat krediti;

iste’mol krediti;

ipoteka krediti;

bank krediti;// question: 30008 name: Xususiy shaxslarga uzoq muddat foydalaniladigan iste’mol tovarlarni ...

::Xususiy shaxslarga uzoq muddat foydalaniladigan iste’mol tovarlarni ...::Xususiy shaxslarga uzoq muddat foydalaniladigan iste’mol tovarlarni (avtomobil, mebel va boshqalar) sotib olish uchun beriladigan qarzlar qanday nomlanadi?

*iste’mol krediti;

bank krediti;

ipoteka krediti;

davlat krediti;// question: 29952 name: XX asrning ikkinchi yarmida sikl fazalari va uning nomlari ham o‘zgardi. ...

::XX asrning ikkinchi yarmida sikl fazalari va uning nomlari ham o‘zgardi. ...::XX asrning ikkinchi yarmida sikl fazalari va uning nomlari ham o‘zgardi. Quyidagi sanab o‘tilganlardan qaysi biri ana shu o‘zgarishni aks ettirmaydi?

*depressiya fazasi yuz bermaydigan bo‘ldi;

yuksalishning cho‘qqisi ajratilib, u «BUM» deb atala boshlandi;

inqirozning eng pastki nuqtasi–tanazzul ajratiladigan bo‘ldi;

jonlanish bilan yuksalish bir fazaga birlashadi;// question: 29881 name: YAIM (YAMM)ni qo‘shilgan qiymat (ishlab chiqarish) asosida hisoblash:

::YAIM (YAMM)ni qo‘shilgan qiymat (ishlab chiqarish) asosida hisoblash\:::YAIM (YAMM)ni qo‘shilgan qiymat (ishlab chiqarish) asosida hisoblash\:

*milliy iqtisodiyotda kapital qurilish sur’atini;

undiruvchi va qayta ishlovchi tarmoqlarning YAIM tarkibidagi o‘sish sur’atini aniqlash;

sanoat va qishloq xo‘jaligida unumdorlikni;

mamlakat iqtisodiyotida davlat sektorining rolini;// question: 29882 name: YAIM(YAMM)ni daromadlar bo‘yicha hisoblash:

::YAIM(YAMM)ni daromadlar bo‘yicha hisoblash\:::YAIM(YAMM)ni daromadlar bo‘yicha hisoblash\:

*aholi daromadlarining tabaqalanishini;

mehnat va mulk hisobiga daromad nisbatini;

iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari va ularning tabaqalanishini;

aholining umumiy daromadlarida transfertlar hissasini;// question: 29883 name: Yalpi ichki mahsulot bu - …

::Yalpi ichki mahsulot bu - …::Yalpi ichki mahsulot bu - …

*mamlakat hududida yaratilgan barcha pirovad mahsulot (tovar va xizmat)larning bozor narxlaridagi summasi;

sotilgan tovar va xizmatlar summasi;

ishlab chiqarilgan barcha tovar va xizmatlar summasi;

mamlakatning o‘zida va chet elda ishlab chiqargan tovar va xizmatlar summasi;// question: 29894 name: Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning qaysi usulida yalpi talab tarkibiy ...

::Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning qaysi usulida yalpi talab tarkibiy ...::Yalpi ichki mahsulotni hisoblashning qaysi usulida yalpi talab tarkibiy qismlari qo‘shib chiqiladi?

*sarfD)xarajatlar bo‘yicha hisoblash usulida;

daromadlar bo‘yicha hisoblash usulida;

qo‘shilgan qiymatlar bo‘yicha;

A) va D) usullarda;// question: 29878 name: Yalpi mahsulot tarkibiga sanab o‘tilganlardan qaysi birlari kiradi?

::Yalpi mahsulot tarkibiga sanab o‘tilganlardan qaysi birlari kiradi?::Yalpi mahsulot tarkibiga sanab o‘tilganlardan qaysi birlari kiradi?

*kitob do‘konidan sotib olingan “iqtisodiyot nazariyasi” darsligi;

qarindoshdan foydalanib yurgan avtomobilini sotib olish;

brokerdan aksiyalar sotib olish;

uy bekasining oiladagi bajargan xizmatlari;// question: 29922 name: Yalpi sarflarning SMM hajmidan ortiqcha bo‘lgan miqdori – bu:

::Yalpi sarflarning SMM hajmidan ortiqcha bo‘lgan miqdori – bu\:::Yalpi sarflarning SMM hajmidan ortiqcha bo‘lgan miqdori – bu\:

*inflyatsion farq;

retsession farq;

talab o‘zgaruvchanligi;

taklif taqchilligi;// question: 29899 name: Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasi milliy ishlab chiqarishning real...

::Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasi milliy ishlab chiqarishning real...::Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasi milliy ishlab chiqarishning real hajmi o‘zgarishi narx darajasining o‘zgarishi bilan mutanosib borishini ko‘rsatadi?

*oraliq kesma, yotiq va Keynscha kesma;

oraliq kesma;

tik yoki klassik kesma;

yotiq va Keynscha kesma;// question: 29906 name: Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasida ishlab chiqarish hajmi o‘...

::Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasida ishlab chiqarish hajmi o‘...::Yalpi taklif egri chizig‘ining qaysi kesmasida ishlab chiqarish hajmi o‘zgarmaydi?

*tik kesmada;

oraliq va yotiq kesmada;

oraliq kesmada;

yotiq kesmada;// question: 29901 name: Yalpi taklif hajmi o‘sishiga qarshi ta’sir qiluvchi omilni ko‘rsating:

::Yalpi taklif hajmi o‘sishiga qarshi ta’sir qiluvchi omilni ko‘rsating\:::Yalpi taklif hajmi o‘sishiga qarshi ta’sir qiluvchi omilni ko‘rsating\:

*import resurslar narxi tushishi;

resurslar narxining pasayishi;

resurslar unumdorligining ortishi;

narxlar o‘rtacha darajasining o‘sishi;// question: 29907 name: Yalpi talab dinamikasiga ta’sir ko‘rsatuvchi quyidagilardan qaysi biri Keyns ...

::Yalpi talab dinamikasiga ta’sir ko‘rsatuvchi quyidagilardan qaysi biri Keyns ...::Yalpi talab dinamikasiga ta’sir ko‘rsatuvchi quyidagilardan qaysi biri Keyns samarasi deb ham ataladi?

*foiz stavkasi samarasi;

real kassa qoldiqlari samarasi;

Pigu samarasi;

import xaridlar samarasi;// question: 29902 name: Yalpi talab ortganda narx tez ko‘tarilib, talab kamayganda u pasaymasligi ...

::Yalpi talab ortganda narx tez ko‘tarilib, talab kamayganda u pasaymasligi ...::Yalpi talab ortganda narx tez ko‘tarilib, talab kamayganda u pasaymasligi mumkinligi nima bilan izohlanadi?

*xrapovik samarasi bilan;

bozorda raqobat cheklanganligi bilan;

ishchi kuchi taklifi cheklanganligi bilan;

monopol hukmdorlik bilan;// question: 29880 name: Yalpi xususiy investitsiyalar qachon hisobga olinadi?

::Yalpi xususiy investitsiyalar qachon hisobga olinadi?::Yalpi xususiy investitsiyalar qachon hisobga olinadi?

*yalpi ichki mahsulotni sarfD)xarajatlar usuli bo‘yicha hisoblaganda;

sof milliy mahsulotni hisoblaganda;

yalpi ichki mahsulotni daromadlar bo‘yicha hisoblaganda;

shaxs ixtiyoridagi daromadni hisoblaganda;// question: 29700 name: Yaratilgan tovarlarning iste’mol qilinish xususiyatidan kelib chiqib, ishlab ...

::Yaratilgan tovarlarning iste’mol qilinish xususiyatidan kelib chiqib, ishlab ...::Yaratilgan tovarlarning iste’mol qilinish xususiyatidan kelib chiqib, ishlab chiqarish tarmoqlari qanday turlarga ajratiladi?

*ishlab chiqarish vositalari (investitsion tovarlar) va iste’mol tovarlari ishlab chiqaruvchi tarmoqlar;

moddiy va nomoddiy;

tovarlar va xizmatlar yaratuvchi tarmoqlar;

iqtisodiyotning real sektori va ijtimoiy sohalar;// question: 29875 name: Yer rentasi darajasini belgilab beruvchi as0siy omil bu –

::Yer rentasi darajasini belgilab beruvchi as0siy omil bu –::Yer rentasi darajasini belgilab beruvchi as0siy omil bu –

*yerning unumdorligi;

shu yerda yetishtiriladigan mahsulot narxi;

yerga bo‘lgan talab;

qo‘llaniladigan boshqa resurslar narxi;// question: 29869 name: Yer rentasi miqdoran ortadi (boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda), agar:

::Yer rentasi miqdoran ortadi (boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda), agar\:::Yer rentasi miqdoran ortadi (boshqa sharoitlar o‘zgarmay qolganda), agar\:

*yerga talab ortsa;

yer narxi tushsa;

yerga talab qisqarsa;

yer taklifi ortsa;// question: 29868 name: Yer taklifi ...

::Yer taklifi ...::Yer taklifi ...

*mutloq noegiluvchan;

qisman egiluvchan;

mutloq egiluvchan;

egiluvchan;// question: 29877 name: Yer uchastkalarining iqtisodiy unumdorligini oshirish natijasida kelib ...

::Yer uchastkalarining iqtisodiy unumdorligini oshirish natijasida kelib ...::Yer uchastkalarining iqtisodiy unumdorligini oshirish natijasida kelib chiqadigan renta qanday nom bilan ataladi?

*differensial renta-II;

differensial renta-I;

absolyut renta;

monopol renta;// question: 29871 name: Yer uchastkalarining tabiiy unumdorligi va iste’molchilarga nisbatan ...

::Yer uchastkalarining tabiiy unumdorligi va iste’molchilarga nisbatan ...::Yer uchastkalarining tabiiy unumdorligi va iste’molchilarga nisbatan joylanishidagi farq tufayli vujudga keladitgan renta\:

*differensial renta I;

absolyut renta;

monopol renta;

differensial renta II;// question: 29873 name: Yerning narxi...

::Yerning narxi...::Yerning narxi...

*yer rentasi va bank foiziga;

bank foizi va shu yer uchastkasida mavjud asosiy kapital amortizatsiyasiga;yer rentasi va ssuda foiziga;

yer rentasi va ijara haqi nisbatiga;
Download 73.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling